DSB Litra J
DSB Litra J (II)
1 - 20

(Retur til oversigt)

I 1886 kom Busses version af den lette B1-koblede J-maskine. Han brugte det sædvanlige arrangement med udvendige gliderkasser og udvendig Allan-styring. Kedeltrykket blev sat til 10 kg/cm². Der var en Salter-sikkerhedsventil på domen og en Naylor-ventil på en lille opbygning over fyrkassens forvæg. Både maskine og tender havde oprindelig direkte vakuumbremse som i 1890erne ændredes til automatisk vakuumbremse.

I årene indtil 1893 leveredes i alt 20 J-maskiner. De fik de samme driftsnumre som de gamle Canada-maskiner, men disse var enten udrangerede eller henstillede. Disse lidt større J-maskiner afløste de gamle Kitson J-maskiner på linien Lunderskov-Esbjerg-Struer, hvor de kørte indtil 1899. 8 af maskinerne kørte i mange år på Djursland. I 1897-99 kørte nogle få af den på Ribebanen. I 1901 kom der nogle til Tommerup-Assens, mens nogle andre kom til Viborg i 1908. Senere kørte nogle af dem i Thy og Salling.

I 1920erne var de faktisk modne til udrangering, men som et led i tidens udprægede sparsommelighed blev de i stedet for underkastet en meget radikal modernisering. De to centralværksteder i København og Århus ombyggede alle 20 maskiner i årene 1921-29. Der leveredes meget større kedler med smårørsoverheder og et tryk på 12 kg/cm². Disse kedler anbragtes 35 cm højere end de oprindelige. Der kom nye spidse røgkammerdøre, og røgkamrene blev gjort selvtømmende med en rensedør under selve den store røgkammerdør. Gliderregulatoren i domen blev erstattet med en ventilregulator og tenderens forråd blev forøget fra 5 til 7,5 m³. Efter ombygningen havde maskinerne følgende dimensioner: længde 12,215 m., drivhjulsdiameter 1,384 m., tomvægt 23 tons, tjenestevægt 26 tons, tendervægt 17,8 tons og kulbeholdning 2 tons.

Efter ombygningen kørte J-maskinerne først de lette avistog Nyborg-Strib, senere lokaltogene Slagelse-Næstved og Slagelse-Kalundborg, Dalmose-Skælskør indtil 1936 og Sorø-Vedde 1927-33. De sidste år af deres levetid kørte de på banen Tommerup-Assens og på Himmerlandsbanerne. Nr. 15 blev allerede 6 år efter ombygningen udrangeret. Da den anden verdenskrig brød ud i 1939 var 5 af dem ophugget. Så blev der atter brug for disse maskiner, og 13 af de resterende 15 fik trykluftudrustning med -bremse.
(BAY)


Længde:
11,91 m.
Tjenestevægt:
22,5 tons
Tomvægt:
20,9 tons
Tendervægt:
15,5 tons
Kedeltryk:
10 kg/cm²
Drivhjulsdiam.:
1,372 m.
Kul:
2 tons
Vand:
5 m³
Hastighed:
70 km/h
Antal:
20 stk.
 
   
 
   
Tegning Litra Fabrikat År Noter
DSB J 1J 1
Borsig1886Omlitreret 1893 fra JFJ J 1. Kostede 24.680,- kr. Esbjerg 1890. 2 maskinsektion 1896. 3 kreds 1910-15. 2 distrikt 1918. 1 distrikt 1918-40. Ombygget 1924 på Cvk Kh. Slagelse 1926. S-rep 17/1-31 på Cvk Kh. Hensat 1937-38 og 40. Helsingør 1941-42 (hensat). Til Cvk Kh 17/10-42. Trykluftbremse fra 1942. Viborg 1943-53. Brande 1954 (hensat). Udrangeret 1954 og overdraget til Jernbanemuseet. Brande 1961-75 og 88-90. Viborg 1994-2015. 23/4-15 til Randers. 2017 til DJK.
DSB J 2J 2
Borsig1886Omlitreret 1893 fra JFJ J 2. Esbjerg 1890. 2 maskinsektion 1896. 3 kreds 1910-15. 2 distrikt 1918. 1 distrikt 1918-40. Ombygget 1924 på Cvk Kh. Slagelse 1926. S-rep 7/11-30 på Cvk Kh. Hensat august 1933 i 1 distrikt. Ringsted 1937 (hensat). Hensat 1938 og 40. Hillerød 1941-42 (hensat). S-rep 25/8-5/10 1942 på Cvk Kh. Trykluftbremse fra 1942. 2 distrikt 1942. Viborg 1943-50. Langå 1951-52 (hensat). Udrangeret 1952.
DSB J 3J 3
Borsig1886Omlitreret 1893 fra JFJ J 3. Esbjerg 1890. 2 maskinsektion 1896. 3 kreds 1910-15. 2 distrikt 1918. 1 distrikt 1918-40. Ombygget 1921 på Cvk Kh. Slagelse 1926. S-rep 6/9-30 på Cvk Kh. Hensat 1937-38 og 40. Kalundborg 1941-42 (hensat). Trykluftbremse fra 1943. Viborg 1943-47. Udlånt 1948 til SFJ. Viborg 1949-50. Langå 1951 (hensat). Udrangeret 1952.
DSB J 4J 4
Borsig1886Omlitreret 1893 fra JFJ J 4. Esbjerg 1890. 2 maskinsektion 1896. 3 kreds 1910-15. 2 distrikt 1918. 1 distrikt 1918-37. Udlejet 1920 til HHGB. Ombygget 1925 på Cvk Kh. Kedeltryk 12 fra 1927. Slagelse 1926. Hensat 10/1-37 på Cvk Kh. Hensat 1937-38. I drift 1939 i 1 distrikt. Udrangeret 14/4-39. Tender hensat til andet formål. 1939-56 anvendt ved kulprøvestationen Kh.
DSB J 5J 5
Borsig1886Omlitreret 1893 fra JFJ J 5. Esbjerg 1890. 2 maskinsektion 1896. 3 kreds 1910-15. 2 distrikt 1918. 1 distrikt 1918-32. Ombygget 1921 på Cvk Kh. 1935 til 2 distrikt. 2 distrikt 1935-40. Trykluftbremse fra 1947. Viborg 1941-50. Langå 1951 (hensat). Udrangeret 1952.
DSB J 6J 6
Borsig1886Omlitreret 1893 fra JFJ J 6. Esbjerg 1890. 2 maskinsektion 1896. 3 kreds 1910-15. 2 distrikt 1918. 1 distrikt 1918-26. Ombygget 1921 på Cvk Kh. Slagelse 1926. 3 distrikt 1929. Thisted 1930. Thybanen 1930-31. 2 distrikt 1932. Hensat 1933 i 2 distrikt. Påkørte 20/4-37 lastbil i overkørsel ved Simested ved Hobro - 3 dræbt. Udrangeret 23/6-37.
DSB J 7J 7
Borsig1886Omlitreret 1893 fra JFJ J 7. Esbjerg 1890. 2 maskinsektion 1896. 3 kreds 1910. 4 kreds 1913-15. 1 distrikt 1918-21. Udlejet til HHGB indtil 2/9-20. Ombygget 1921 på Cvk Kh. 2 distrikt 1921-29. 3 distrikt 1929. Thybanen 1930-31. 2 distrikt 1932-40. S-rep 8/10-18/11 1940 på Cvk Ar. S-rep 1944. Trykluftbremse fra 1947. S-rep 1948. Viborg 1941-51. Hensat 16/9-52 i Langå. Udrangeret 30/10-52. Solgt 1953 til ophugning.
DSB J 8J 8
Borsig1886Omlitreret 1893 fra JFJ J 8. Esbjerg 1890. 2 maskinsektion 1896. Struerkredsen 1905. 4 kreds 1910-15. 1 distrikt 1918-21. Ombygget 1921 på Cvk Kh. 2 distrikt 1921-26. S-Rep. december 1927 og hensat. 3 distrikt 1929. Thisted 1930. Thybanen 1930-31. 2 distrikt 1932-40. Hensat 1940. S-rep 28/7-7/9 1940 på Cvk Ar. Viborg 1941-42. Udlejet 1943 til TFJ. Cylindere sprængt 26/8 1943 i VNJ´s remise i Varde af sabotører. Sendt til Cvk Kh for reparation. Cvk Ar 1944. Udlejet 1945 til TFJ. Udlejet 1945-46 til KS. Trykluftbremse fra 1946. Viborg 1947-51. Århus 1952 (hensat). Udrangeret 1952.
DSB J 9J 9
Nohab1888Omlitreret 1893 fra JFJ J 9. Struer 1890. 2 maskinsektion 1896. Struerkredsen 1905-08. 4 kreds 1910-15. 1 distrikt 1918-25. Udlejet 1921 til HHGB. Ombygget 1924 på Cvk Kh. 2 distrikt 1925-26. Hensat udtørret 1928 i Viborg. Viborg 1930. S-Rep. Cvk Ar 4/5-32 efter udtørring. 2 distrikt 1932-40. Cvk Ar 1941. Viborg 1942-48. Trykluftbremse fra 1947. Langå 1949-50 (hensat). Udrangeret 1950.
DSB J 10J 10Nohab1888Omlitreret 1893 fra JFJ J 10. Struer 1890. 2 maskinsektion 1896. Struerkredsen 1905-08. 4 kreds 1910-15. 1 distrikt 1918-29. Struer 1920 og 23. Ombygget 1926 på Cvk Kh. Kedeltryk 12 fra 1927. Thisted 1927. S-Rep. december 1927 og hensat. Skjern/Viborg 1930. 2 distrikt 1932. Hensat 1933 i 2 distrikt. Hensat 1937. Udrangeret 11/11-37 grundet kassabel fyrkasse. Solgt 19xx til Petersen & Albeck til ophugning.
DSB J 11J 11
Nohab1888Omlitreret 1893 fra JFJ J 11. Struer 1890. 2 maskinsektion 1896. Struerkredsen 1905-08. 4 kreds 1910-15. 3 distrikt 1918-25. Struer 1916, 20 og 23. Ombygget 1925 på Cvk Ar. 2 distrikt 1925-26. 3 distrikt 1926-29. Thisted 1930. Thybanen 1930-31. 2 distrikt 1932-40. Nyborg 1941. Padborg 1942. Afsporet 24/11-43 på Mommarkbanen. Sønderborg 1943-45. Langå 1946-49 (hensat). Hobro 1950-51 (hensat). Udrangeret 1951.
DSB J 12J 12
Nohab1888Omlitreret 1893 fra JFJ J 12. Struer 1890. 2 maskinsektion 1896. Struerkredsen 1905-08. 4 kreds 1910-15. 3 distrikt 1918-29. Struer 1920. Langå 1923. Ombygget 1925 på Cvk Ar. Glyngøre 1927. Thisted 1930. Thybanen 1930-31. 2 distrikt 1932-40. S-rep 6/4-20/5 1940 på Cvk Ar. Viborg 1941-45. Trykluftbremse fra 1946. Viborg 1947-49. Varmemaskine i Struer 1950-51. Århus 1952-53 (hensat). Udrangeret 1954. Tender solgt 1952 til HOJ L 405.
DSB J 13J 13
Henschel1892Omlitreret 1893 fra JFJ J 13. 2 maskinsektion 1896. Struerkredsen 1905-08. 4 kreds 1910-15. 3 distrikt 1918-29. Viborg 1920. Struer 1923. Aalestrup 1927. Ombygget 1927 på Cvk Ar. 2 distrikt 1929-40. Aalestrup 1930. Hensat udtørret 14/8-30. I drift august 1933 i 2 distrikt efter udtørring. S-rep 17/8-35 på Cvk Ar. Hensat 26/4-39 med kassabel fyrkasse. Langå 1941-43 (hensat). Udlejet 1944 til VNJ. Nyborg 1945. Udlejet 1945-46 til NFJ. Trykluftbremse fra 1946. Nyborg 1947-50. Nyborg 1951-54 (hensat). Udrangeret 1954.
DSB J 14J 14
Henschel1892Omlitreret 1893 fra JFJ J 14. 2 maskinsektion 1896. Struerkredsen 1905-08. 4 kreds 1910-15. 3 distrikt 1918-23. Viborg 1916. Skanderborg 1920 (hensat). Viborg 1923. 1 distrikt 1923-26. Skælskør 1926. Kedeltryk 12 fra 1927. Ombygget 1927 på Cvk Kh. 2 distrikt 1929-40. S-rep 8/8-7/10 1940 på Cvk Ar. Sønderborg 1941-43. Nyborg 1944. Sønderborg 1945. Padborg 1946. Trykluftbremse fra 1947. Fredericia 1947. Nyborg 1948. 7/3-49 fra SFJ til Cvk Ar. Fåborg 1950. Nyborg 1951-54 (hensat). Udrangeret 1954.
DSB J 15J 15Henschel1892Omlitreret 1893 fra JFJ J 15. 2 maskinsektion 1896. Struerkredsen 1905-08. 4 kreds 1910-15. 3 distrikt 1918-23. Aalestrup 1920. Struer 1923. 1 distrikt 1923-26. Ombygget 1926 på Cvk Kh. Kedeltryk 12 fra 1926. 2 distrikt 1929-32. Udrangeret september 1932.
DSB J 16J 16
Henschel1892Omlitreret 1893 fra JFJ J 16. 2 maskinsektion 1896. Struerkredsen 1905-08. 2 kreds 1910-15. 2 distrikt 1918-25. 3 distrikt 1925-26. Ombygget 1926 på Cvk Kh. Kedeltryk 12 fra 1927. 2 distrikt 1926-40. Viborg 1927. Hensat 1929-33. Var 1/1-37 hensat i Fredericia gamle remise. S-rep 8/5-17/6 1940 på Cvk Ar. Nyborg 1941-49. Trykluftbremse fra 1946. Kørte 7/1 1948 ind i hus i Assens - 1 dræbt. Sønderborg 1950. Langå 1951 (hensat). Udrangeret 1951.
DSB J 17J 17
Henschel1892Omlitreret 1893 fra JFJ J 17. 2 maskinsektion 1896. 2 kreds 1910-15. 2 distrikt 1918-40. Ombygget 1927 på Cvk Kh. Kedeltryk 12 fra 1927. Var 1/1-37 hensat i Fredericia gamle remise. Viborg 1941-42. Esbjerg 1943. Udlejet 1944 til TFJ. Viborg 1945-46. Trykluftbremse fra 1946. Udlejet 1946-47 til NFJ. Sønderborg 1948-49. Århus 1950 (hensat). Ryomgård 1951-54 (hensat). Udrangeret 1954.
DSB J 18J 18Henschel1892Omlitreret 1893 fra JFJ J 18. 2 maskinsektion 1896. 2 kreds 1910-15. 2 distrikt 1918-38. Ombygget 1926 på Cvk Kh. Kedeltryk 12 fra 1927. Udrangeret 20/9-38. Solgt 19xx til Løgstrup, Randers til ophugning.
DSB J 19J 19
Henschel1893Omlitreret 1893 fra JFJ J 19. 2 maskinsektion 1896. 2 kreds 1910-15. 2 distrikt 1918-40. 16/5-29 fra Cvk Nyborg til Cvk Kh for kedelombygning. S-rep 20/9-29 i Nyborg og hensat. S-rep 18/12-40 - 5/2-41 på Cvk Ar. Nyborg 1941-42. Esbjerg 1943. Sønderborg 1944. Udlejet 1944-45 til NFJ. Nyborg 1946. Udlejet 1946-47 til NFJ. Trykluftbremse fra 1948. Nyborg 1947-50. Svendborg 1951 (hensat). Nyborg 1952-54 (hensat). Udrangeret 1954.
DSB J 20J 20
Henschel1893Omlitreret 1893 fra JFJ J 20. 2 maskinsektion 1896. 2 kreds 1910-15. 2 distrikt 1918-40. Ombygget 1927 på Cvk Ar. Hensat 1933 i 2 distrikt. Var 1/1-37 hensat i Fredericia gamle remise. Hensat 1940. S-rep 23/5-17/7 1940 på Cvk Ar. Nyborg 1941-42. Cvk Ar 1943. Udlejet 1943-45 til NFJ. Fredericia 1945. Padborg 1946. Sønderborg 1947. Udlejet 1947 til KS. Fredericia 1948. Århus 1949 (hensat). Langå 1950-51 (hensat). Udrangeret 1951.
Brammingeulykken
Brammingeulykken
Den 26. juli 1913 skete en af de værste jernbaneulykker i Danmarks historie, da Tog 1029 - også kendt under navnet ´Emigranten´ - afsporedes umiddelbart vest for Bramminge station. Ved ulykken omkom 15 personer, ligesom mange blev hårdt såret. Her er hele historien.
 Læs artiklen 
DSB Hs 380
Kommentarer, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med tak.
DSB Litra J damplokomotiv J-maskine


Copyright © 2018 Jernbanen.dk - Alle rettigheder forbeholdes - Om Jernbanen.dk - Kontakt redaktionen