Skal Lejre st. rives ned? (Generelt)

af re20000 @, torsdag 07. september, 2017, 21:20 (312 dage siden)

Så tilfældigvis i et referat fra Lejre kommune at biblioteket, der lejer (undskyld) sig ind i stationsbygningen er lukket pga skimmelsvamp i bygningen. Hvis Biblioteket skal flytte ind igen kræver det en omfattende renovering, der vil medføre at huslejen fordobles. Dette er kommunen ikke ret tilbøjelig til at acceptere da DSB vil have en tiårig uopsigelig kontrakt, ellers kan det ikke løbe rundt. Hvis det ikke lykkes at leje bygningen ud vil den sandsynligvis blive revet ned!

Nold

Skal Lejre st. rives ned?

af UTJ, fredag 08. september, 2017, 01:49 (312 dage siden) @ re20000

Det er vel kommunalbestyrelsen som skal give tilladelse til nedrivning.

--
ئۇلغىك

Skal Lejre st. rives ned?

af ulca, lørdag 09. september, 2017, 06:55 (310 dage siden) @ UTJ

Det er vel kommunalbestyrelsen som skal give tilladelse til nedrivning.

Næppe. Hvis de(n) pågældende bygning(er) på ejendommen er underlagt fredning skal der søges om tilladelse til at ophæve denne, hvilket kræver div. tilladelser.

Dernæst gælder det, at alle områder i byzone og landzone er opdelt i et antal matrikler, som er underlagt en eller flere lokalplaner. Og i disse lokalplaner kan der sættes begrænsninger på en række forskellige forhold, f.eks. hvor høje nye huse må være i en ældre byzone, hvilke materialetyper og materialefarver. Lokalplaner skal i sidste ende godkendes i byrådet inden de sendes i offentlig høring.

Skal Lejre st. rives ned?

af UTJ, lørdag 09. september, 2017, 08:01 (310 dage siden) @ ulca

Lejre station er ikke fredet. Uregistreret, dvs. heller ikke høj, mellem eller lav bevarigsværdi. Uregistreret og formentlig er det blot kommunalbestyrelsen som skal give tilladelse.

--
ئۇلغىك

Skal Lejre st. rives ned?

af Niels Munch @, lørdag 09. september, 2017, 08:01 (310 dage siden) @ ulca

Det er vel kommunalbestyrelsen som skal give tilladelse til nedrivning.


Næppe. Hvis de(n) pågældende bygning(er) på ejendommen er underlagt fredning skal der søges om tilladelse til at ophæve denne, hvilket kræver div. tilladelser.

Dernæst gælder det, at alle områder i byzone og landzone er opdelt i et antal matrikler, som er underlagt en eller flere lokalplaner. Og i disse lokalplaner kan der sættes begrænsninger på en række forskellige forhold, f.eks. hvor høje nye huse må være i en ældre byzone, hvilke materialetyper og materialefarver. Lokalplaner skal i sidste ende godkendes i byrådet inden de sendes i offentlig høring.


Det har hidtil været sådan, at jernbanearealer ikke kan lokalplanbelægges, hvilket dog kan give problemer i f.m. deludstykning fra et jernbaneareal, især hvis kommunen ikke vil indlemme arealet i en "nabolokalplan", men ønsker ny lokalplan for fastlæggelse af arealets fremtidige anvendelse.

Et eksempel herpå er St. Heddinge på "min gamle bane" Østbanen.

En nedrivning vil i alle tilfælde fordre kommunalbestyrelsens godkendelse. Og når det gælder offentlige bygninger, såsom en stationsbygning, skal fredningsmyndigheden underrettes, så den kan nå at tage stilling til en evt. fredningsværdighed.

M.v.h.
Niels

Skal Lejre st. rives ned?

af Niels Munch @, lørdag 09. september, 2017, 08:11 (310 dage siden) @ ulca

Supplement om matrikulering af jernbanearealer:

Jernbanearealer var som udgangspunkt umatrikulerede, hvilket hænger sammen med, at jernbanearealer ved anlægslov/koncession er fritaget for ejendomsskatter.

Da man i 1980'erne indførte edb-matriklen, måtte man af registreringshensyn tildele jernbanearealer matrikelnumre, hvilket skete derved, at banearealet tildeltes ét matrikelnummer pr. ejerlav.

Når jernbanearealer omtales/beskrives i lokalplaner, bør teksten altid være "anvendes til jernbaneformål", hvilket vi i jernbanevirksomhederne altid påså, når et lokalplanudkast var til høring.


M.v.h.
Niels

Skal Lejre st. rives ned?

af UTJ, lørdag 09. september, 2017, 08:19 (310 dage siden) @ Niels Munch

Når jernbanearealer omtales/beskrives i lokalplaner, bør teksten altid være "anvendes til jernbaneformål", hvilket vi i jernbanevirksomhederne altid påså, når et lokalplanudkast var til høring.

.
Selve arealet vil DSB formentlig mene anvendes til "jernbaneformål", men bygningen er udlejet til et ikke-jernbaneformål. Med mindre der i dette tilfælde er lokal modstand, der evt. kan filtre sig ind i den verserende valgkamp er det formentlig blot en formssag at søge tilladelse.

--
ئۇلغىك

Skal Lejre st. rives ned?

af Niels Munch @, lørdag 09. september, 2017, 08:36 (310 dage siden) @ UTJ

Selve arealet vil DSB formentlig mene anvendes til "jernbaneformål", men bygningen er udlejet til et ikke-jernbaneformål. Med mindre der i dette tilfælde er lokal modstand, der evt. kan filtre sig ind i den verserende valgkamp er det formentlig blot en formssag at søge tilladelse.


"I min tid" var det sådan, at en stationsbygning af vurderingsmyndigheden kunne underlægges beskatning, såfremt mere end 50% (så vidt jeg husker) var udlejet til ikke-jernbaneformål.

Hvis en jernbanebygning, der ønskes nedrevet, indeholder et bolig-lejemål efter huslejelovgivningens regler, skal det stedlige huslejenævn tillige godkende lejemålets nedlæggelse.

I f.eks. Østbanens koncession var banen pålagt pligt til at stille lokaler til rådighed for told- hhv. postetaten, såfremt disse etater måtte ønske det. Banens mange samarbejdsaftaler/lejemål med P&T har i tidens løb således kunnet henføres til jernbaneformål.


M.v.h.
Niels

Avatar

Skal Lejre st. rives ned?

af Michael Deichmann ⌂ @, Gribskov kommune, lørdag 09. september, 2017, 11:02 (310 dage siden) @ ulca

Lokalplaner skal i sidste ende godkendes i byrådet inden de sendes i offentlig høring.

Omvendt forhåbentlig (selv om det ofte virker som det er som du beskriver). Den endelige vedtagelse i byrådet sker EFTER høringen, hvor der teoretisk set er mulighed for tilretning.

--
Venligst

Michael Deichmann

[image][image]

Togbelysning
Togbelysning
Denne artikel stammer fra bogen ´De danske statsbaner 1847 - 1947´ udgivet af DSB, og gennemgår udviklingen indenfor togbelysningen i de første 100 år af dansk jernbanedrift lige fra stearinlys til 24 volts elektriske pærer.


 Læs artiklen 
ContecRail
Kommentarer, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med tak.
Mail til Jernbanen.dk


Copyright © 2018 Jernbanen.dk - Alle rettigheder forbeholdes - Om Jernbanen.dk - Kontakt redaktionen