"Hovedstadens Letbane rykker tættere på" (Generelt)

af Niels Munch @, torsdag 11. januar, 2018, 10:03 (286 dage siden)

Hovedstadens Letbanes pressemeddelelse af d.d.:

Overskrifter/uddrag:


"Hovedstadens Letbane rykker tættere på
.....
Hovedstadens Letbane har nu afsluttet udbudsprocessen, og revisionsfirmaet EY har gennemført et endeligt kvalitetstjek af projektets risici og reserver. Vinderne af de i alt otte kontrakter på Hovedstadens Letbane er udpeget, og indstillingen skal nu behandles af ejerkredsen bag Hovedstadens Letbane.
.....
Ikke behov for flere tilskud
.....
Mange danske selskaber blandt vinderne
....."


Se hele pressemeddelelsen her: http://www.dinletbane.dk/presse/pressemeddelelser/hovedstadens-letbane-rykker-taettere-... .


M.v.h.
Niels

"Hovedstadens Letbane rykker tættere på"

af caprani ⌂ @, København, torsdag 11. januar, 2018, 14:37 (286 dage siden) @ Niels Munch

Ja nu må vi jo se.......
Der sidder vist en del gummihjuls og trafikpropfans i Lyngby som gerne ville smide grus i maskineriet.

--
Bedste hilsner......

-Klaus

[image][image]

"Hovedstadens Letbane rykker tættere på"

af Jørgen Pagh Jensen @, torsdag 11. januar, 2018, 19:45 (285 dage siden) @ caprani

Næppe nogen trafikpropfans. Men måske forskellige holdninger til, hvordan man bedst løser problemer med trafikpropper.

"Hovedstadens Letbane rykker tættere på"

af Svend @, torsdag 11. januar, 2018, 20:06 (285 dage siden) @ Jørgen Pagh Jensen

Næppe nogen trafikpropfans. Men måske forskellige holdninger til, hvordan man bedst løser problemer med trafikpropper.

.
Ja, mon ikke!

Konservative vil have folkeafstemning om letbane
https://www.tv2lorry.dk/artikel/lyngbys-konservative-vil-have-folkeafstemning-om-letbane

--
Svend

[image]

"Hovedstadens Letbane rykker tættere på"

af caprani ⌂ @, København, fredag 12. januar, 2018, 10:06 (285 dage siden) @ Jørgen Pagh Jensen

Men måske forskellige holdninger til, hvordan man bedst løser problemer med trafikpropper.

Ja flere busser på den i forvejen eksisterende infrastruktur er da KLART en løsningsmodel </ironi> ;-)

--
Bedste hilsner......

-Klaus

[image][image]

ad Lyngbys konservative

af Nordexpress, fredag 12. januar, 2018, 12:34 (285 dage siden) @ caprani

Well, det er nok ikke det, de konservative i Lyngby mener.

"Problemet" er vel nok, at sporvognen ad Ring 3 giver en høj-kvalitets adgang til alle arbejdspladser på ruten og især til campus DTU.

De borgere, der kan stemme i Lyngby - herunder sikkert også en del velbemidlede pensionerede parcelhusejere - mener, at Letbanen vil forringe deres adgang med privatbiler til Lyngby Hovedgade og Lyngby Centrum. Så det er en klar not-in-my-backyard. De vil have Lyngby for privatbiler. Så er der jo også en del af dem, der ikke kan finde ud af at køre rundt om Lyngby ad motorvejen, når de ikke har ærinde nede i centrum, men mener, at privatbilskørsel gennem Klampenborgvej-krydset er en menneskerettighed. Så x x x man på Letbanens regionale betydning.

De fleste af de arbejdstagere, der får en god transportmulighed fra Glostrup eller Herlev til arbejdspladserne undervejs og i Lyngby, stemmer jo ikke i den kommune.

Endelig er der den almindelige frygt for noget, man ikke har prøvet. På en af Øresundskonferencerne var der for et par år siden en kvindelig svensk politiker, der holdt et langt indlæg om farligheden for børn og trafik ved at lade en sporvogn køre gennem gaden. - Uanset, at dette praktiseres tusindvis af gange hver dag over hele Europa.

Tag Letbanen med i Jeres aftenbøn!

ad Lyngbys konservative

af Niels Munch @, fredag 12. januar, 2018, 12:40 (285 dage siden) @ Nordexpress

[image]
M.v.h.
Niels

ad Lyngbys konservative

af Peter @, fredag 12. januar, 2018, 18:55 (284 dage siden) @ Nordexpress

Jeg bor i Lyngby.
De konservative i Lyngby-Taarbæk kommune var i valgforbund med DF og Ny Borgerlige samt en lokalliste med samme holdning til indvandrere og letbane som DF og NB. At de konservative vil være ved at gå i valgforbund med partier der ligger meget langt fra de konservatives grundholding, skyldes udelukkende modstanden mod letbanen. Men det gav et vældig godt valgresultat - som altid giver det flere stemmer at være imod noget end at foreslå forandringer.
Gid de konservative i Lyngby-Taarbæk lider en voldsom død ved næste kommunalvalg!

--
[image]

ad Lyngbys konservative

af Steff @, fredag 12. januar, 2018, 20:15 (284 dage siden) @ Peter

Gid de konservative i Lyngby-Taarbæk lider en voldsom død ved næste kommunalvalg!


Så, så, Peter, sådanne ønsker hører hjemme på Facebook eller lignende, ikke her.

Det er jo politik og enhver har jo ret til at have en mening også selvom man ikke er enig. Jeg kan heller ikke lige forstå hvad der er gang i, da sporvognens infrastruktur ikke kommer til at berører "de konservative" boligområder.

Men som kommune og borger i denne (generelt) må man vel også have ret til at se på sporvognen med andre øjne end lige den samfundsmæssige, hvad skal jeg med den?

Kollektiv trafik, cykler, bilfri områder, forurening og andre lignende ting er jo religion og dermed ikke altid at tanker og udtalelser sker med anvendelse af en fornufts betonet tilgang, men mere hjertet.


Med venlig hilsen

Steffen Dresler

--
Steffen Dresler

"Hovedstadens Letbane rykker tættere på"

af Gæst1, fredag 12. januar, 2018, 10:58 (285 dage siden) @ Niels Munch

Altså, efter udbud er prisen for projektet røget 700+ mio over budgettet, men det reddes af bedre finansieringsmuligheder.

Fint fint. Men det betyder jo, at heller ikke Hovedstadens Letbane kan regne, og hvis man har regnet 700 mio forkert på budgettet, hvor meget har man så regnet rigtigt på passagertallene og de samfundsmæssige goder af investeringen? Hvor ofte har Metroselskabet egentlig ramt "spot on" på priser?

ikke at jeg er modstander af Letbanen, slet ikke. Men kommunikationsøvelsen "HL rykker tættere på - ingen behov for ekstra tilskud" - er jo reelt: "vi har regnet forkert, men bliver reddet af forhold, der er uden for vores kontrol - så vi fortsætter naturligvis ufortrødent".

"Hovedstadens Letbane rykker tættere på"

af steenth, fredag 12. januar, 2018, 12:06 (285 dage siden) @ Gæst1

Altså, efter udbud er prisen for projektet røget 700+ mio over budgettet, men det reddes af bedre finansieringsmuligheder.

Fint fint. Men det betyder jo, at heller ikke Hovedstadens Letbane kan regne, og hvis man har regnet 700 mio forkert på budgettet, hvor meget har man så regnet rigtigt på passagertallene og de samfundsmæssige goder af investeringen? Hvor ofte har Metroselskabet egentlig ramt "spot on" på priser?

Kære Gæst1 - du burde engang se hvor forskellige pris, der er på et udbud. HL har regnet på det og fået et pris ud fra deres forudsætninger, så man have et eller andet at arbejde ud fra. Dem, som har budt på arbejdet, har også regnet på det og fået nogle andre priser. Hvis HL har samme pris som en eller udbydere - så er det enten tilfældigheder eller så har nogen snakket sammen.

Man har ikke perfekt viden fx udregne en pris og på en prognose på passagertal. Prognose på passagertal kræver at forsætningerne på de modelberegninger holder. Men fx en krise i økonomien kan på kort sigt giver andre tal - det er svært at gætte sig til hvornår det sker. Som her, hvor renten er lavere end den forudsætning man har sat i de oprindelige beregninger.

"Hovedstadens Letbane rykker tættere på"

af OnkelJørn, fredag 12. januar, 2018, 12:25 (285 dage siden) @ steenth

Hvor så egentlig regne med alle de tal når de alligevel aldrig kan bruges eller passer ?
Kun for at hold folk beskæftiget måske ?

"Hovedstadens Letbane rykker tættere på"

af Peter Christensen, fredag 12. januar, 2018, 13:46 (285 dage siden) @ OnkelJørn

Hvor så egentlig regne med alle de tal når de alligevel aldrig kan bruges eller passer ?
Kun for at hold folk beskæftiget måske ?

Både og.
Fra politisk side er der et ønske om at kende dels anlægsudgifter og dels driftsudgifter i en årrække. Etellerandet sted udmærket tanke så man ved hvad man binder sig til.
Meeen, så viser virkeligheden sit grimme fjæs når der skal regnes. Anlægudgifterne er typisk for store og passagertallene for små.
Fortalerne for den givne løsning ved udmærket at den version får de aldrig godkendt politisk. Ergo, så skal der "files, rodes pilles" og begrebet "politiske priser" opstår.
Anlægsudgifterne bliver typisk sænket og da passagerudviklingen er et skøn, så giver det vide rammer for at sætte den del i "den lidt vel høje ende".
Og miraklet sker! Nu hænger modellen sammen...fantastisk utroligt dejligt og forslaget vedtages.
At anlægsudgifterne ofte løber løbsk - skidt, vi får bare resten på forventet efterbevilling.
Metroselskabet i København har lavet det nummer så mange gange at det er trivielt.
De 3 igangværende letbaner (Århus, Odense og København) er udregnet nogenlunde efter ovenstående model.....bare vent et par år. Så dukker beretninger op om at passagertallene ikke helt svare prognosen og anlægget var vidst også lidt dyrt. Diverse regioner og kommuner bliver sure, for nu skal der sendes flere penge den vej hvilket ikke nødvendigvis er populært i valgår, hvor skoler og plejehjem er bedre sager.

I Ålborg fik ministeren smækket pengekassen i for letbanen - tingene begyndte at blive lidt for kreative. I Århus smuttede staten, så nu hænger de lokale selv på den. Ja, der er 2 politiske bestyrelsesmedlemmer i Århus (man fristes til at sammenligne med de politiske kommisære i Sovjetunionen) og det er jo altid godt med et sådant "ben" i konstitutionsforhandlinger.
Heldigvis er min humor meget sort, hvorfor jeg nok skal hygge mig når diverse ekstraregninger i Århus begynder at dukke op. Der har været en vis kreativitet på optioner (dvs de næste etaper) ud fra en model "den første del er billig, de efterfølgende noget dyrer og hvis optionen ikke løftes inden for xx år, så koster det yy millioner". Så igen, finansielle fiks-fakserier har reddet første del - men næste del udestår. Uanset om næste etape vedtages eller ej, så kommer der en regning; det er blot størrelsen.

Så ja, tallene bruges, men ofte er tallene misvisende og det opdages først længe efter (og da er alle konsulenterne væk og i gang med "noget tilsvarende" andetsteds). Dog vil jeg ikke skyde hele skylden på "politiske embedsmænd"; politikerne har også en del af kagen. Der er en vis uvilje til at acceptere udgifter af en vis størrelse og i det spil finder embedsmænd/konsulenter ofte smertegrænsen for udgiften. Dermed kan tingene vedtages på baggrund af misvisende priser og de fleste i processen ved at det forholder sig sådan.

Dog har jeg ikke helt forstået hvorfor Århus, Odense og København ikke puljede sammen om indkøb af materiel mm. Dét kunne give nogle fordele og så stor er Danmark altså heller ikke. Omvendt, hvis man vil have "sit" lokale præg, jamen så lad os da lave 3 udbud på (stort set) det sammen materiel.

"Hovedstadens Letbane rykker tættere på"

af Gæst1, fredag 12. januar, 2018, 17:16 (284 dage siden) @ steenth

Kære Gæst1 - du burde engang se hvor forskellige pris, der er på et udbud. HL har regnet på det og fået et pris ud fra deres forudsætninger, så man have et eller andet at arbejde ud fra. Dem, som har budt på arbejdet, har også regnet på det og fået nogle andre priser. Hvis HL har samme pris som en eller udbydere - så er det enten tilfældigheder eller så har nogen snakket sammen.

Jeg er udmærket klar over, at der er forskellige priser. Men her har HL valgt billigste tilbud, og alligevel endt med mere end 700 mio højere end budgettet på 3,6 mia. (Iøvrigt samme beløb som Aarhus var underbudgetteret med). Det er immervæk noget af en forskel. Min anke er at HL rammer så langt under markedsprisen, når viden netop burde være meget stor på området. Staten bidrager til en del af anlægsomkostningerne, og kræver en buffer, der nok ikke var tiltænkt anvendt allerede ved kontraktunderskriften.
Ville du ikke selv føle dig snydt, hvis regningen steg med 20% i forhold til det, som du var blevet lovet? At man stadig har råd er jo fint nok. Men jeg tør vædde på, at HL fra starten har vist, at anlægsomkostningerne var sat for lave, men ellers var projektet afvist fra start af.

"Hovedstadens Letbane rykker tættere på"

af esni, fredag 12. januar, 2018, 21:19 (284 dage siden) @ Gæst1

Kære Gæst1 - du burde engang se hvor forskellige pris, der er på et udbud. HL har regnet på det og fået et pris ud fra deres forudsætninger, så man have et eller andet at arbejde ud fra. Dem, som har budt på arbejdet, har også regnet på det og fået nogle andre priser. Hvis HL har samme pris som en eller udbydere - så er det enten tilfældigheder eller så har nogen snakket sammen.

Jeg er udmærket klar over, at der er forskellige priser. Men her har HL valgt billigste tilbud, og alligevel endt med mere end 700 mio højere end budgettet på 3,6 mia. (Iøvrigt samme beløb som Aarhus var underbudgetteret med). Det er immervæk noget af en forskel. Min anke er at HL rammer så langt under markedsprisen, når viden netop burde være meget stor på området. Staten bidrager til en del af anlægsomkostningerne, og kræver en buffer, der nok ikke var tiltænkt anvendt allerede ved kontraktunderskriften.
Ville du ikke selv føle dig snydt, hvis regningen steg med 20% i forhold til det, som du var blevet lovet? At man stadig har råd er jo fint nok. Men jeg tør vædde på, at HL fra starten har vist, at anlægsomkostningerne var sat for lave, men ellers var projektet afvist fra start af.

Nu er det jo ikke offentliggjort hvordan budgettallet er fremkommet, men da det jo ikke kan være baseret på et egentlig tilbud, så er vide muligheder.
Det kan endda tænkes, at den sande ukendte ophavsmand til tallene i budgettet arbejder for en virksomhed, der vlagte IKKE at bude på opgaven

"Hovedstadens Letbane rykker tættere på"

af TeamBaumann, Hjordkær, fredag 12. januar, 2018, 23:25 (284 dage siden) @ Niels Munch

Det ser fint ud hvordan strækningen og stoppesteder skal stå

men gad vide hvor de vil placere værksted / servicehal til denne Letbane?
et sted med plads ... :-|
ved vejlebrovej i Ishøj, sammen med s-tog servicehal? ikke utænkelig

"Hovedstadens Letbane rykker tættere på"

af marrix, Valby, fredag 12. januar, 2018, 23:34 (284 dage siden) @ TeamBaumann

men gad vide hvor de vil placere værksted / servicehal til denne Letbane?
et sted med plads ... :-|
ved vejlebrovej i Ishøj, sammen med s-tog servicehal? ikke utænkelig

Citat: "Kontrol- og Vedligeholdelsescenteret (kaldet KVC) er placeret omtrent midt på Letbanens
strækning nord for Ballerup Boulevard og vest for Ring 3 ved Vestforbrænding"
http://www.dinletbane.dk/media/1506/letbane-ring-3-dispositionsforslag-april-2015_del-1...

Tegninger (side 23 + 24)
http://www.dinletbane.dk/media/1504/vejtegninger-samlet.pdf

- Martin

"Hovedstadens Letbane rykker tættere på"

af TeamBaumann, Hjordkær, lørdag 13. januar, 2018, 18:35 (283 dage siden) @ marrix

Takker ... det må jeg havde overset.

Jeg har lidt nær studeret dette tegnings med banens forløb.
Min forslag / ide - bland andet ved Glostrup St. - det virker lidt "Dumt" at bruge ca. 100 meter spor langs med
Sydvestvej og bygge en lille station der?
Alternativ: Bygge en brostation ved Søndre Ringvej O3 og en ny gangsti til Glostrup st.

Ved Ishøj st og Lundtofteparken som endestation
Alternativ: at lave en form for loop station ( eks. Amsterdam, ses også visse steder i Tyskland )

For at undgår mange krydsning af vejbaner, vil jeg undnytte midterbane af Ring 3 ved start af krydset Vejlegårdvej og bruge hele strækningen af Ring 3, indtil Herlev / Gladsaxe hvor det mm. placeret i midterbane af
Ring 3

Dette er bare min ide ændring / tankegang af denne plantegnings foreslag :-)

"København light rail contractors selected"

af Niels Munch @, lørdag 03. februar, 2018, 12:52 (263 dage siden) @ Niels Munch

Metro Report International:

"Siemens has been selected to supply 27 Avenio trams to operate on the Ring 3 light rail line in København."

Læs videre her: http://www.metro-report.com/news/news-by-region/europe/single-view/view/koebenhavn-ligh... .

M.v.h.
Niels

Forligskredsen vil en ”Aarhus model” for statens engagement

af Niels Munch @, mandag 26. februar, 2018, 13:27 (240 dage siden) @ Niels Munch

Transport-, Bygnings- og Boligministeriets pressemeddelelse af d.d.:

"Letbanen i Ring 3 skal anlægges med statsligt tilskud frem for statsligt ejerskab

På dagens borgmesterforum i Gladsaxe har transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen netop meddelt, at forligskredsen bag Letbanen i Ring 3 vil fastholde tilskuddet til letbaneprojektet, men at staten ønsker at trække sig ud af Hovedstadens Letbane I/S."


Læs hele pressemeddelelsen her: https://www.trm.dk/da/nyheder/2018/letbanen-i-ring-3-skal-anlaegges-med-statsligt-tilsk... .


M.v.h.
Niels

Forligskredsen vil en ”Aarhus model” for statens engagement

af Jens Hansen, mandag 26. februar, 2018, 13:50 (240 dage siden) @ Niels Munch

Nogen der ved om de penge også indbefatter de ændringer som skal laves i Glostrup, på fjernbanen?
Banedanmark skulle have unndersøgt flere muligheder, herunder 2 ø-perroner (4 perronspor).
Jens

Forligskredsen vil en ”Aarhus model” for statens engagement

af steenth, mandag 26. februar, 2018, 14:07 (240 dage siden) @ Jens Hansen

Nogen der ved om de penge også indbefatter de ændringer som skal laves i Glostrup, på fjernbanen?
Banedanmark skulle have unndersøgt flere muligheder, herunder 2 ø-perroner (4 perronspor).
Jens

Nej - det er 2 forskellige projekter. BDK projekt har navnet Ring Syd

https://www.bane.dk/da/Borger/Baneprojekter/Kommende-baneprojekter/Ring-Syd

Jernbanebøger

Tog til Kina - Den Transsibiriske jernbane
Tog til Kina - Den Transsibiriske jernbane
Pris 342,- kr.
 Læs mere 

Kommentarer, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med tak.
Mail til Jernbanen.dk


Copyright © 2018 Jernbanen.dk - Alle rettigheder forbeholdes - Om Jernbanen.dk - Kontakt redaktionen