Fiasko for godstog i Danmark (Generelt)

af Kent, Padborg, mandag 06. juni, 2011, 00:06 (2511 dage siden)

http://epn.dk/brancher/transport/land/article2453484.ece
De skriver at godstog i Danmark næsten ikke er eksisterende, er det ikke noget vrøvl?
Hilsen
Kent

Avatar

Fiasko for godstog i Danmark

af Per Hauberg, mandag 06. juni, 2011, 00:40 (2511 dage siden) @ Kent

Helt vrøvl er det vel ikke, hvis man sammenligner antal godstog i dag med antal (store) godstog for 40-50 år siden. -Dengang var Danmark jo også stadig gennemkrydset af jernbaner, så næsten enhver lillebitte flække havde sin (betjente) station, hvor såvel stykgods som vognladningsgods kunne ekspederes. -Men indømmet: der skulle i de fleste tilfælde stadig en omlæsning til bil til, før godset var helt fremme hos modtager - medmindre selvfølgelig modtager ville investere i et privat sidespor og fik hele vognladninger bragt direkte ind til eget pakhus.
Selvfølgelig kunne det ikke, hverken dengang eller nu være god forretning at have personale på så mange små udsteder; men alligevel: Havde man i halvtredserne besluttet sig for, at det godt måtte koste kassen at have et velfungerende og finmasket jernbanenet, havde grundlaget for at fastholde godset på skinner måske været tilstede idag; men det løb er kørt: Det blev det, dengang en lille fornæret venstremand i et sogneråd kunne lukke en hel jernbane ved at sige nej til et årligt tilskud på få tusinde kroner.
Nu er løbet kørt, banerne lukket og sporene slettet, og gods og passagerer myldrer rundt mellem hinanden med livet som indsats på overfyldte motorveje. -Om de samlede udgifter til bygning, drift og vedligeholdelse af vejnettet og de myriader af køretøjer, der befarer det, er lavere end de havde været for at opretholde det langt mere miljørigtige jernbanenet, må være op til klogere mennesker end mig at regne ud. Givet er, at de udtalelser, der refereres i linket fra denne tråd, kommer fra mennesker, hvis meninger er lige så forudindtagne som mine - blot i en anden retning.

Stykgods, som indleveres før kl 17 er fremme næste dag.
God vare bør sendes godt - Send med DSB !
Der var engang.

Avatar

Fiasko for godstog i Danmark

af Carsten B. Thomsen @, Frederikshavn, mandag 06. juni, 2011, 02:36 (2511 dage siden) @ Per Hauberg

Dem, der kunne gøre noget for at fremme transport pr. jernbane (ved ganske enkelt at benytte sig af den) gør - ingenting!
Og "sjovt" nok har mange af Danmarks største produktionsvirksomheder valgt at slå sig ned laaaaangt væk fra nærmeste jernbanespor (f.eks. LEGO og Danfoss) - her er huslejen selvsagt lav, den fattige kommune er yderst samarbejdsvillig, og den lokale konkurrence om arbejdskraften er lille, sådan at medarbejderne derfor gerne vil (eller kan blive nødt til at) nøjes med overenskomstmæssig mindsteløn, osv., osv. Det er der slet ikke noget galt i - hvad værre er bare, at transport af alle varer til og fra virksomheden sker på ryggen af en lastbil (måske endda på tyske nummerplader og med ukrainske chauffører bag rattet).

F.eks. ligger en meget kendt pumpefabrik i Bjerringbro ret op ad et trafikeret jernbanespor - men pralede af at modtage adskillige lastbillæs materialer hver dag, for at holde produktionen kørende (Just In Time princippet), hvilket for ca. 20 år siden, hvor jeg besøgte virksomheden, udgjorde ca. 60 tons om dagen. Dvs. hvad der ville kunne ligge på én (!) godsvogn.
Og man pralede dengang også af at føre "Grønt Regnskab", som dog ikke rækker ud over dét, der sker på selve virksomheden, indenfor dennes fire vægge. Det handlede f.eks. om at der er rent og pænt, at eventuelle giftige dampe blev blæst ud i det fri, at der sad energisparepærer (dvs. lysstofrør) i lamperne, at elmotorer var lavenergiudgaver, og at der stod krukker med store grønne planter rundt omkring i produktionen.
At det var osende lastbiler, der bragte varer dertil, og stod klar til at transportere varer derfra, var jo naturligvis en helt anden sag, som ikke kom med i regnskabet, da dette jo er noget, der foregår udenfor virksomhedens fire vægge - og sikkert også ville underminere det "grønne" image, men til gengæld ville kunne udpege det sted i hele kæden, hvor der virkelig ville være noget "grønt" at hente, men hvor det bare ikke er virksomheden selv eller dens medarbejdere, der drager fordel af det, men derimod miljøet, beboere langs vejene og i det hele taget alle andre udenfor virksomhedens fire vægge.
Men lur mig om en sådan udvisning af samfundssind i forbrugernes øjne generelt vil kunne retfærdiggøre en højere pris, og om selvsamme forbruger ville være villig til at betale ekstra for noget, som ikke direkte har noget med varen eller dennes kvalitets/prisforhold at gøre.

Liberalisering og fri konkurrence går naturligvis altid efter laveste fællesnævner, og dér har miljøhensyn og samfundssind ingen plads, men derimod kun cost/benefit og benhård kalkule i "bedste" (værste!) DJØF-stil.

Om jeg selv vil betale ekstra for en vare, hvis den transporteres mere miljøvenligt ?
Det gør jeg allerede i forvejen, ved at købe danske varer - de har jo ikke været en tur rundt om Jorden, inden den havner i køledisken.
Men det kræver, at jeg må cykle rundt mellem mindst 5 forskellige butikker, for at undgå Cornflakes, ost og smør fra Tyskland, kødpålæg fra Polen, oksesteg fra Argentina, kartofler fra Egypten, gulerødder fra Sicilien, etc.
Hvorfor gå over åen efter basisvarer, når vi lever i et af verdens mest effektivt producerende landbrugslande, og når prisen på tilsvarende dansk producerede varer er den samme ?.
Eneste detailvirksomhed, som jeg kan komme i tanker om, som har vist et tilsvarende samfundssind og som i stor stil har benyttet sig af skinnebåret transport, er FDB/COOP. Men her må (jernbane-)historikerne måske kunne svare på, om det var stærkt stigende fragttakster, der blev dødsstødet for den skinnebårne transport, eller hvad (?).
Et faktum er i hvert fald, at lastbiltransporten stod klar til at tage over - og tilsat det faktum, at 1 chauffør transporterer 1 container (med en 560 HK Scania, som kører ned til 700 meter på en liter diesel!) kontra 1 lokofører som transporterer 40 containere (med betydeligt færre HK pr. enhed - og dermed også mindre forbrug pr. tonkilometer), naturligvis genererer en masse arbejdspladser til ukrainske chauffører, hvilket måske også er en måde at vise samfundssind på - men bestemt ikke miljøsind!
Lad os hellere få nogle flere sidespor, så "volumengodset" kan læsses direkte i jernbanevogne og dermed transporteres mere miljøvenligt, sådan at lastbilerne i stedet kan bruges til dét, de er gode til, f.eks. distribution, servicefunktioner i samfundet (f.eks. renovation, brandslukning, etc.) og transport af letfordærvelige varer.
Som det er nu, så ville de fleste sikkert tage sig til hovedet, hvis de vidste hvad der ages rundt med ude på landevejen - f.eks. varer, som ikke ligefrem tager skade af nogle ekstra timers transporttid, f.eks. coils med dåseblik, ruller med bolsjepapir, og lignende.
Dog vil flere sidespor og konkurrencedygtige fragttakster nok være en politisk beslutning, og på europæisk plan rumler EU med nogle idéer og pæne hensigtserklæringer om fremme af mere klima- og miljøvenlig transport, alt imens at virkeligheden udenfor vores vinduer dog er en helt anden...

Fiasko for godstog i Danmark

af KimC, mandag 06. juni, 2011, 05:41 (2511 dage siden) @ Carsten B. Thomsen

Kvalitet er når kunden får det han forventer.
I dag bruger de fleste virksomheder "just in time" levering. Kan man det pr jernbane, eller er der anbragt et STOP mærke midt i sporet af en nørdet infrastrukturforvalter den dag leveringen skal foregå? Eller kan godsoperatøren ikke få sin gamle GM-oser til at fungere?

Brdr gram i Vojens brugte i mange år banetransport, men klagede ofte over at alt for mange hvidevarer blev ødelagt under transport. Det blev det ikke bedre af, tværtimod, så til sidst blev de tvunget til at vælge lastbil,og det hjalp på kvaliteten.

Solofabrikken i Sønderborg brugte flittigt banetransport. Jeg har ofte set godsvogne stå og bage i solen weekenden over på godsbanegården i Sønderborg med margarine løbende ud under dørene. Nåja, de vogne var ikke lige kommet med godstoget. Det kan jo ske - et par gange i måneden.

Derfor valgte Solo at begrænse banedtransporten til emballage og hydrogen. Men så kom der en - i øvrigt socialdemokratisk - trafikminister og pålagde DSB gods en 10-vognspolitik, og så åtte dethele med lastbil. Det var dramatisk når de store brintlastbiler kom gennem den gamle bydels smalle gader, med kun en meter luft på her side af lastbilen og husene. Men sådan skulle det altså være, sagde en rød trafikminister.

Det kan jo også være at man har investeret i sit private sidespor for at holde de orange mænd med stopmærkerne fra livet, men så skrider godsoperatøren med kort varsel. Så kommer Stopmærkerne op alligevel, og investeringen i sidesporet var spildt.

Det er mit indtryk at det kræver en hel del enthusiasme og tålmodighed af de virksomheder der vil have gods pr bane.

Fiasko for godstog i Danmark

af Jakob Christensen, mandag 06. juni, 2011, 15:41 (2510 dage siden) @ Carsten B. Thomsen

Dem, der kunne gøre noget for at fremme transport pr. jernbane (ved ganske enkelt at benytte sig af den) gør - ingenting!
Og "sjovt" nok har mange af Danmarks største produktionsvirksomheder valgt at slå sig ned laaaaangt væk fra nærmeste jernbanespor (f.eks. LEGO og Danfoss)

Nja nu er Lego da ikke et nyt foretagende, de kan da ikke gøre før at banen mellem Vejle og Grindsted blev nedlagt i 1957.. Den gik da ellers igennem Billund:-D

Mvh

Jakob

Fiasko for godstog i Danmark

af Leif Jørgensen @, København Ø., mandag 06. juni, 2011, 17:11 (2510 dage siden) @ Jakob Christensen

I 1958, året efter banens nedlæggelse, havde Lego 140 medarbejdere og eksporterede til Sverige og Tyskland. Pænt for den egn men langt fra i sig selv nok til at redde banen. Og meget langt fra den virksomhed med tusindvis af ansatte og eksport til hele verdenen vi kender i dag.

Midt i 1960'erne begyndte man så at drømme om et Legoland. Direktør Gotfred Kirk Christiansen anslog at der ville komme 30.000 besøgende om året. Den troede den lokale bank ikke på...

Med venlige Lego-hilsner
Leif Jørgensen

Fiasko for godstog i Danmark

af KDF, mandag 06. juni, 2011, 09:29 (2510 dage siden) @ Kent

http://epn.dk/brancher/transport/land/article2453484.ece
De skriver at godstog i Danmark næsten ikke er eksisterende, er det ikke noget vrøvl?
Hilsen
Kent


Artiklen er om nationale godstog. Altså fra en dansk afsender til en dansk eller udenlandsk modtager.
Der kører ret mange transitgodstog i Danmark, men de medfører ikke gods til og fra Danmark og tæller
dermed ikke i den statistik artiklen bruger.

Fiasko for godstog i Danmark

af Svend @, mandag 06. juni, 2011, 11:10 (2510 dage siden) @ KDF


Artiklen er om nationale godstog. Altså fra en dansk afsender til en dansk eller udenlandsk modtager.
Der kører ret mange transitgodstog i Danmark, men de medfører ikke gods til og fra Danmark og tæller
dermed ikke i den statistik artiklen bruger.

Der kører på hverdage 40-50 godstog over og under Storebælt. Omkring 80% af dem er rene transittog, mens de øvrige er import/eksport-tog samt rene indenlandske tog (f eks Carlsberg-toget). Det er da egentlig ganske flot, og kapacitetsgrænsen er da også ved at være nået (og er nået på nogle tidspunkter af døgnet).

"For 10 år siden ejede de danske jernbaneselskaber 3.100 godsvogne. I dag har de 153".
Ja det tror da pokker, når man solgte det danske godsselskab - og dermed godsvognene - til udlandet ......;-) Forøvrigt er en stor del af de vogne der kører rundt på de europæiske skinner indlejet fra vognudlejningsfirmaer, så vogne der kører lokalt i Danmark kan sagtens være vogne som f eks har hjemsted i Schweiz eller Tyskland.

Man burde vel egentlig kunne forvente, at vedkommende havde sat sig noget mere ind i emnet?!

--
Svend

[image]

Fiasko for godstog i Danmark

af Kent, Padborg, mandag 06. juni, 2011, 11:32 (2510 dage siden) @ Svend

Jeg kunne ikke være mere enig med dig Svend :-)

Fiasko for godstog i Danmark

af KDF, mandag 06. juni, 2011, 11:51 (2510 dage siden) @ Kent

Tørre tal

Hermed link på de tørre tal.

Som det ses er Transittrafikken i vækst, men den indenlandske stort set er faldet i hele perioden.
På trods af de mange tog, er det en fiasko, at den indenlandske del er faldet, når man gerne har ville
flytte gods på bane.
Desuden er banens del af den samlede godsmængde stort set ikke steget, det er blot fordelingen mellem transit og
indenlandsk gods der er forskubbet.
I forhold til intentionerne i EU og DK må det betegnes som ikke tilfredsstillende, på trods af de mange tog over Storebælt.

Kdf

Fiasko for godstog i Danmark

af Svend @, mandag 06. juni, 2011, 12:16 (2510 dage siden) @ KDF

På trods af de mange tog, er det en fiasko, at den indenlandske del er faldet, når man gerne har ville flytte gods på bane.
Desuden er banens del af den samlede godsmængde stort set ikke steget, det er blot fordelingen mellem transit og indenlandsk gods der er forskubbet.
I forhold til intentionerne i EU og DK må det betegnes som ikke tilfredsstillende, på trods af de mange tog over Storebælt.

Enig, men hvad kan man - altså politikerne/beslutningstagerne - gøre for at flytte mere indenlandsk gods over på skinner:

Bede de private jernbanegodsoperatører opbygge mere effektive salgsorganisationer i Danmark?
Nedsætte taksten for indenlandske godstogs passage af Storebælt?
Gøre det vanskeligere/dyrere for vognmændende at benytte veje og broer?

Det kommer vist ikke bare af sig selv.....

--
Svend

[image]

Avatar

Fiasko for godstog i Danmark - flere tørre facts

af Thomas Boberg Nielsen ⌂ @, Spor 44, Godsbanen, Aalborg, mandag 06. juni, 2011, 13:06 (2510 dage siden) @ KDF

Godstransport på skinner har ændret sig fra at være en rendyrket offentlig opgave, hvor det offentlige ejede infrastrukturen og samtidig var operatør. Der ses her bort fra de såkaldte "privatbaner", som i det store og hele var/er offentligt ejede.

Status i dag er, at infrastrukturen er offentligt ejet, hvorimod operatørerne er private. Visse operatører er ganske vist offentligt ejede via datterselskaber eller andre selskabskonstruktioner, men der opereres i bund og grund på privatøkonoimiske vilkår.

Når en produktionsvirksomhed skal have varer transporteret fra A til B, vil virksomheden overveje forskellige parametre, f.eks. pris, tid, leveringssikkerhed, kvalitet, miljøbelastning osv. osv. I en "almindelig" profitmaksimerende virksomhed vil de nævnte parametre være afgørende. De forskellige transportformer skib, godstog, fly eller lastbil har hver sine stærke og svage sider i relation til de nævnte parametre.

I et ultraliberalistisk og fuldstændig ureguleret marked ville virksomhederne vælge det parametermix og dermed den transportform, der passede virksomheden bedst. Et sådan helt frit marked eksisterer som bekendt dog ikke og der er masser af politiske reguleringer i godstransportmarkedet. Som nogle få eksempler kan nævnes: Registreringsafgifter på lastbiler, havneafgifter, køre-/hviletidsbestemmelser, infrastrukturafgifter, dieselafgifter, lufthavnsafgifter, moms osv. osv.

Der er en enkelt lille-bitte politisk regulering, som praktisk talt aldrig nævnes i den politiske godstransportdebat. Og det er miljøtilskuddet til transport af gods på jernbane. Tilskuddet er på 1½ øre ekskl. moms pr. tonkilometer. Alt efter hvor meget gods et given politisk flertal ønsker flyttet over på jernbanen, kan man skrue op for dette miljøtilskud, der er beskrevet i § 5 og bilag 2, punkt 1.1. her.

Det interessante er, at dette miljøtilskud, som kunne have været brugt politisk, uden at det har givet genlyd i gods-på-jernbane-interesserede-kredse, er fjernet fra værktøjskassen med politiske reguleringer jf. her. Og det er faktisk sket for kun 10 døgn siden, den 27. maj 2011 med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2011.

Det synes jeg ikke rigtig, vi har hørt noget om? I hvert fald ikke noget videre?

For god ordens skyld anføres, at jeg ikke forholder mig til om politisk regulering er af det gode eller det dårlige eller om det ene reguleringsparameter - i givet fald - er bedre end det andet.

Men det er en politisk beslutning, om man med forskellige reguleringer vil flytte gods fra den ene transportform til den anden.

Med venlig hilsen

Thomas Boberg Nielsen

Fiasko for godstog i Danmark - flere tørre facts

af KDF, mandag 06. juni, 2011, 14:10 (2510 dage siden) @ Thomas Boberg Nielsen

Fin kommentar Thomas.

Det kan samtidig også undre hvorfor Jernbanebranchen er så dårlige til lobbyarbejde.
Politikerne skal ikke ændre meget ved vilkårene for lastbilbranchen, inden der er udtalelser fra brancheorganisationerne i pressen.

Fiasko for godstog i Danmark - flere tørre facts

af Svend @, mandag 06. juni, 2011, 14:53 (2510 dage siden) @ KDF

Det kan samtidig også undre hvorfor Jernbanebranchen er så dårlige til lobbyarbejde.

Hvem skulle det være? Så længe der ikke er megen interesse at spore for i det hele taget at køre indenlandsk godstrafik, kan det nok være lidt svært for DBSRS, CFLCargo m fl at sætte sig sammen og finde "på ting". Problemet er at de betragter sig som transportører og ikke selv (som jeg ser det) forsøger at opdyrke nye markeder.

--
Svend

[image]

Fiasko for godstog i Danmark - flere tørre facts

af Niels Munch @, mandag 06. juni, 2011, 14:20 (2510 dage siden) @ Thomas Boberg Nielsen

Det synes jeg ikke rigtig, vi har hørt noget om? I hvert fald ikke noget videre?

Njae, der kom en nyhedsmail fra Transportministeriet, hvori også en begrundelse var at læse:

http://www.trm.dk/da/nyheder/2011/miljøstøtte+til+godsoperatører+stillet+i+bero/

Bedste hilsener
Niels

Fiasko for godstog i Danmark - NYE facts !!

af Niels Munch @, fredag 02. december, 2011, 11:19 (2331 dage siden) @ Niels Munch

Transportministeriets pressemeddelelse af d.d.:


"EU-Kommissionen godkender forlængelse af dansk miljøstøtte til godsoperatører

2. december 2011

Miljøtilskuddet til transport af gods på bane genindføres med virkning fra 1. januar 2011.

EU-Kommissionen har nu godkendt Transportministeriets ansøgning om en forlængelse af miljøstøtteordningen for jernbanegods. Det betyder, at reglerne om miljøstøtte til jernbanegods vil blive genindført hurtigst muligt. Med genindførelse af ordningen vil det blive gjort muligt for godsoperatørerne at ansøge om miljøstøtte fra 1. januar 2011.

Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om finansloven for 2012. Aftalen indebærer, at der indføres kørselsafgifter for lastbiler. Ifølge EU’s regler bortfalder grundlaget for miljøstøtteordningen, når disse afgifter indføres.

Ordningen blev sat i bero tidligere på året i afventning på EU-Kommissionens afgørelse af Danmarks ansøgning om forlængelse af ordningen."


Kilde: Transportministeriets hjemmeside.

M.v.h.
Niels

Fiasko for godstog i Danmark - flere tørre facts

af Poul Andersen @, tirsdag 07. juni, 2011, 08:38 (2509 dage siden) @ Thomas Boberg Nielsen

Et af problemer med indenlandsgodstransport, er at infrastrukturen på flere strækninger efterhånden kun er tilpasset persontogskørslen. Bl.a. Grenaabanen og Tønderbanen mangler krydsningsstationer, hvilket bl.a. har været medvirkede til at aluminiumstransporterne fra Grenaa Havn til Hydro i Tønder (Tønder Industrispor Nord) er ophørt og nu igen kører på landevejen. At der så ligger ubebenyttede kommunalt betalte sidespor øde hen og forfalder, er tilsyneladende ikke gået op for vores kære politikkere. Ligeledes har Banedanmark kørt en ganske høj prispolitik for vedligeholdelse af sporskifter og flere gange uden varsler spærret spor få døgn før de skulle benyttes. Imens kan lastbilerne fortsætte med at køre 90 km/t. uden der bliver gjort noget helst !.

Avatar

Fiasko for godstog i Danmark - tørre facts fra ing.dk

af Carsten B. Thomsen @, Frederikshavn, tirsdag 07. juni, 2011, 10:59 (2509 dage siden) @ Thomas Boberg Nielsen

Pudsigt nok har Ingeniøren netop skrevet om dette - nemlig at Danmark har europæisk bundrekord i transport af gods pr. jernbane, under overskriften:
Godstog i Danmark tager kun 1 procent af godstransporten

Fiasko for godstog i Danmark - tørre facts fra ing.dk

af Svend Jensen, tirsdag 07. juni, 2011, 14:15 (2509 dage siden) @ Carsten B. Thomsen

Hvorfor er det pudsigt?

Avatar

Fiasko for godstog i Danmark - tørre facts fra ing.dk

af Carsten B. Thomsen @, Frederikshavn, tirsdag 07. juni, 2011, 18:02 (2509 dage siden) @ Svend Jensen

Hvorfor er det pudsigt?

Det var blot på grund af det tidsmæssige sammenfald mellem diskussionen her på Jernbanen.dk og artiklen på Ing.dk.

At EU rumler med tiltag til adfærdsregulering på transportområdet af hensyn til miljøet kan der læses om i dagens Nordjyske Stiftstidende.

Fiasko for godstog i Danmark - tørre facts fra ing.dk

af Svend @, tirsdag 07. juni, 2011, 15:52 (2509 dage siden) @ Carsten B. Thomsen

De skriver vel bare af efter hinanden - og gentager dermed de samme rigtige/forkerte oplysninger. Hvis bare en af dem ville forholde sig en smule kritisk til hvad, de andre skriver, kunne det måske bibringe lidt nyt i sagen.

--
Svend

[image]

Avatar

Fiasko for godstog i Danmark - flere tørre facts

af Ove Nygaard @, onsdag 29. juni, 2011, 17:39 (2487 dage siden) @ Thomas Boberg Nielsen

Emnet har været debatteret intenst i løbet af juni måned. Her er en link om indvielse af et kommunalt sidespor, som ikke har bidraget til at flytte gods på skinner. Det kan nok vække til eftertanke.

Bedste hilsener

Ove Nygaard
(Jeg har ladet de flotte billeder fra indvielsen "stå på skærmen", selv om der er nogle af forums læsere, der ikke bryder sig om billeder to gange. Undskyld.):-(
5574

Fiasko for godstog i Danmark

af Ken T., mandag 06. juni, 2011, 16:36 (2510 dage siden) @ Kent

Nej da, det er ikke vrøvl. Men fakta. Tag lige Burkaen af og kig ud i det danske landskab.

Fiasko for godstog i Danmark

af Kent, Padborg, mandag 06. juni, 2011, 17:00 (2510 dage siden) @ Ken T.

Jeg går ikke med burkaer da jeg hader dem.
Men Jeg bor i Padborg, og her synes jeg tit vi ser godstog.

Fiasko for godstog i Danmark

af Ken T., mandag 06. juni, 2011, 17:10 (2510 dage siden) @ Kent

Nu er Padborg jo ikke hele Danmark. Så fakta med, at der ikke kører godstog i Danmark passer meget godt. For den største dels vedkommende er der alene tale om transittrafik gennem Danmark. Og så lidt øltog og spånpladetog ind imellem. Samt lidt forurening fra Cheminova ind imellem.
Totalt set er godstrafikken i Danmark ikke eksisterende (altså med DANSK godstrafik).

Fiasko for godstog i Danmark

af Kent, Padborg, mandag 06. juni, 2011, 17:14 (2510 dage siden) @ Ken T.

Nåår det ved jeg nu ikke, hvis man er i Kolding - Fredericia - Vejle synes jeg da altid man ser andet end transitgodstog :-)

Fiasko for godstog i Danmark

af Ken T., mandag 06. juni, 2011, 17:17 (2510 dage siden) @ Kent

Hvilke?

Fiasko for godstog i Danmark

af Kent, Padborg, mandag 06. juni, 2011, 17:22 (2510 dage siden) @ Ken T.

Når jeg er i Fredericia holder der som regel masser af godsvogne, der er også kunder på både havnene i Fredericia, Kolding og Vejle, og Autologik i både Ringsted og Vamdrup.
Tag et smut forb Vejle havn, der holder altid godsvogne.

Fiasko for godstog i Danmark

af Svend Jensen, tirsdag 07. juni, 2011, 09:32 (2509 dage siden) @ Kent

Det er kun ganske få tog der kører til eller fra danske destinationer med gods og endnu færre der kører mellem danske destinationer. Der er Fiskemelstoget, nogle småtog på Sjælland et til Grindsted og lidt til Herning, men det er jo virkelig peanuts i forhold hvor meget gods vi har der skal transportere. Stil dig ud på motorvejen og tæl tons på lastbiler. Det giver et meget godt perspektiv. Forestil dig så hvor mange godstog der skulle køre for at fjerne bare halvdelen af lastbiltransporten. Åndsvagt mange flere end der kører i dag! Kig på et land som Schweiz eller bare Tyskland, her har man en helt anden fordeling af godstransport. Stykgods som slet ikke findes på skinner i DK mere, er en væsentlig del af jernbanegodset.

Hvad sker der iøvrigt for at postDK ikke kører post på skinner? Langt de fleste af deres postkontorer ligger jo stadig ved banen af samme årsag.

Fiasko for godstog i Danmark

af Kent, Padborg, tirsdag 07. juni, 2011, 10:45 (2509 dage siden) @ Svend Jensen

Ja jeg ved godt det med lastbilerne, faktisk er jeg hver dag med til at gøre det værre for godstrafikken på skinner da jeg køre lastbil :-|
Men der burde flyttes meget mere over på jernbanen, og hvorfor det ikke bliver gjort ved jeg ikke!
Jeg er læsser tit af tæt på jernbaner, og det med at postkontorene ligger ned til jernbanen kan du have ret i, rigtig mange steder i Danmark ligger "posten" nemlig lige ned til skinnerne, så det er faktisk også mig en gåde hvorfor man ikke bruger det :-|

Fiasko for godstog i Danmark

af Henrik C @, Kolding, tirsdag 07. juni, 2011, 12:22 (2509 dage siden) @ Svend Jensen

Der er Fiskemelstoget, nogle småtog på Sjælland et til Grindsted og lidt til Herning.

og så er der også lige:

Padborg gr. - Padborg kombiterminal flere gange ugentlig.

Padborg - Taulov et par gange om ugen med cement.

Padborg - Herning 2 gange om ugen med spånpladder.

Fredericia - Kolding - Vamdrup 5 gange om ugen.

Fredericia - Vejle - (Herning) 5 gange om ugen.

Fredericia - Nyborg 2 gange om ugen.

Fredericia - Århus ?

og så kører der en del mellem Padborg gr. og Taulov.

er der flere?

--
mvh. Henrik C

Fiasko for godstog i Danmark

af G9250, tirsdag 07. juni, 2011, 12:49 (2509 dage siden) @ Henrik C

DBSRS kører på hverdage Ringsted-Glostrup-Køge og retur

Fiasko for godstog i Danmark

af Svend Jensen, tirsdag 07. juni, 2011, 14:09 (2509 dage siden) @ Henrik C

Der er ikke en rute, der hedder Fredericia-Aarhus, men Mærsktogene kører jo Høje Taastrup - Aarhus 3 gange om ugen. Der kører således 4 tog til Aarhus havn på de gode uger. Det er vel kapaciteten for een halv dag eller noget i den dur, det er helt til grin at den spritnye havnebane i Aarhus stort set ikke bruges.

Fiasko for godstog i Danmark

af 1146Repratør, tirsdag 07. juni, 2011, 14:37 (2509 dage siden) @ Svend Jensen

hørte at nordjyske andel i vrå gerne ville have gods på banen men banedanmark ville ikke ligge spor ind til dem fordi at de sagde at det kunne ikke betale sig..
så de er jo selv med til at lukke det vil jeg sige..

Fiasko for godstog i Danmark

af Jens N, tirsdag 07. juni, 2011, 23:49 (2509 dage siden) @ Svend Jensen

Visionerne for havnebanen i Århus var store. Man skulle kunne køre for signal og uden ekstra omkostningskrævende rangerleder helt ned til terminalen på havnen.

Men det endte alligevel med den billigst mulige skrabede løsning, så der i dag alligevel skal benyttes rangerpersonale helt fra Århus H til terminalen, ligesom man altid har gjort. Altså ingen udvikling og besparelse her.
Sporpladsen på selve terminalen er også temmeligt skrabet, så der er ofte problemer med at få plads til vognene.

Mvh
Jens

Fiasko for godstog i Danmark

af Fysikeren, tirsdag 07. juni, 2011, 16:52 (2509 dage siden) @ Svend Jensen

Hvad sker der iøvrigt for at postDK ikke kører post på skinner? Langt de fleste af deres postkontorer ligger jo stadig ved banen af samme årsag.

Åndsvage? En kritik af godstog er, at de ikke kører til tiden. Det er vist ikke en god kombination med Postdanmarks logistiske forventninger...

Lars

Fiasko for godstog i Danmark

af Georg Schmidt @, tirsdag 07. juni, 2011, 17:49 (2509 dage siden) @ Fysikeren

Jeg husker fra min tid som FC-leder på Grenåbanen, at vi en hel måned kørte posttogene til/fra postterminalen på Torsøvej uden en eneste forsinkelse !! Hva' sir' I så.
Mvh
Georg

Avatar

Fiasko for godstog i Danmark

af Per Hauberg, torsdag 09. juni, 2011, 18:54 (2507 dage siden) @ Georg Schmidt

They don't make'em like that any more.....:-P

DB vil køre lastbiler med tog.

af Kristian Jakobsen ⌂ @, ølby, fredag 08. juli, 2011, 12:27 (2478 dage siden) @ Kent

http://epn.dk/brancher/transport/article2484685.ece

ja nu mols linjen lukker vil de fragte dem med tog...

intrassant men løber sikkert ud i sandet..

DB vil køre lastbiler med tog.

af Georg Schmidt @, fredag 08. juli, 2011, 12:56 (2478 dage siden) @ Kristian Jakobsen

Man kan så filosofere over, hvordan lastbilerne kommer fra Århus havn til Taulov.:-D :-D :-D

DB vil køre lastbiler med tog.

af Svend @, fredag 08. juli, 2011, 13:57 (2478 dage siden) @ Georg Schmidt

Uanset om de skal læsses (hhv aflæses) i Århus (længe leve bolle-å´et) er det de færreste danske løstrailere, som er bygget til at kunne læsses på jernbanevogne.

--
Svend

[image]

DB vil køre lastbiler med tog.

af Ulrik Ernst, fredag 08. juli, 2011, 19:27 (2478 dage siden) @ Svend

Uanset om de skal læsses (hhv aflæses) i Århus (længe leve bolle-å´et) er det de færreste danske løstrailere, som er bygget til at kunne læsses på jernbanevogne.

det kræver vel nogle koblinger til en kran i taget på en sættevogn så en lift / kran kan løfte den ombord kan se øltoget ofte medbringer hvad der liner alm. standart DSV trailer ikke de grønne Tuborg/Carlsberg sættevogne!
Har fundet denne lille geniale film vedr. effektiv godstransport med særlige jernbanevogne. Sættevognene kan enda læsses på vognene af lastbilchaufføren selv og en evt køreledning over sporet er slet ikke noget problem :-)

sk... smart :-D

formanden for de fysnke vognmænd er ret positiv indstillet for af læsse sættevognene op på nogle jernbane vogne som han udtrykker det 1.15 inde i dette klip..!
hæfter mig ved han nævner Århus og ikke Taulov ;-)
problemet med Taulov Århus strækningen er af den ikke er med tråd.
Så sådan et tog skal enten skifte lok under vejs (med ekstra lønkroner til personale til følge) eller også køre hele turen med disel drift :-|

DB vil køre lastbiler med tog.

af Svend @, fredag 08. juli, 2011, 22:34 (2478 dage siden) @ Ulrik Ernst
redigeret af Svend, fredag 08. juli, 2011, 22:49

Den gode vilje er ikke nok. Sættevognene/løstrailerne skal være særligt konstrueret til at kunne blive løftet med en kran - og det er kun de færreste.

Citat fra forskningsprojektet SUTRANET:
"Det er dog væsentligt at bemærke, at langt fra alle løstrailere er opbygget og udrustet til udveksling mellem vej- og banetransport. Af- og pålæsning af løstrailere ved banetransport foregår med kran eller truck og kræver en forstærket trailer, som kan klare at blive løftet. Disse løstrailere er dyrere i anskaffelse end traditionelle løstrailere ......."

Ideen har forøvrigt været diskuteret tidligere (i 1999):
http://www.erhvervsbladet.dk/transport-logistik/loestrailere-paa-tog-en-brandgod-ide
http://www.erhvervsbladet.dk/transport-logistik/forsoeg-med-loestrailere-paa-tog-kraeve...

--
Svend

[image]

DB vil køre lastbiler med tog.

af Ulrik Ernst, fredag 08. juli, 2011, 23:01 (2478 dage siden) @ Svend

Den gode vilje er ikke nok. Sættevognene/løstrailerne skal være særligt konstrueret til at kunne blive løftet med en kran - og det er kun de færreste.

Citat fra forskningsprojektet SUTRANET:
"Det er dog væsentligt at bemærke, at langt fra alle løstrailere er opbygget og udrustet til udveksling mellem vej- og banetransport. Af- og pålæsning af løstrailere ved banetransport foregår med kran eller truck og kræver en forstærket trailer, som kan klare at blive løftet. Disse løstrailere er dyrere i anskaffelse end traditionelle løstrailere ......."

Ideen har forøvrigt været diskuteret tidligere (i 1999):
http://www.erhvervsbladet.dk/transport-logistik/loestrailere-paa-tog-en-brandgod-ide
http://www.erhvervsbladet.dk/transport-logistik/forsoeg-med-loestrailere-paa-tog-kraeve...

Jeg sætter heller ikke mine forventningerne højt til det projekt,
men spændene hvad der sker. Det hårde odds især i Danmark med den trafik vilje som er i det politiske og Vognmændenes brancheforening siger da også af lastbilen bare er bedre. Så mon ikke endnu en udbygning bag efter den planlagte udbygning af motorvejen over fyn trækker lidt mere i asfalt glade politikere?

DB vil køre lastbiler med tog.

af Georg Schmidt @, fredag 08. juli, 2011, 23:35 (2478 dage siden) @ Ulrik Ernst

Ak ja, fordelene ved trailere på tog Århus Tåstrup skriger til himlen, men "knægtene" vil jo gerne ud at køre i lastbil. I min tid i vognkontrollen på Århus godsterminal i 70'erne skulle der der nærmest kun en pakke cecil til for at få bragt en 40 fods helt til Hamburg Waltershof.:-D :-D
Om man læsser en færge eller et tog eller to kommer da ud på et, vi har en toprenoveret jernbane mellem Århus og Fredericia der næsten ikke bliver benyttet om natten og i dag hører jeg i radioen, at man taler om at køre om natten med lastbilerne. Hele infrastrukturen ligger der, og alligevel gør man alt for at undgå banen, det er simpelthen det rene gak gak.
Mvh
Georg

DB vil køre lastbiler med tog.

af Svend @, lørdag 09. juli, 2011, 07:29 (2477 dage siden) @ Georg Schmidt

Godsoperatørerne - ikke bare DB Schenker - ønsker at kunne anvende samme (el-)lokomotiv på hele turen gennem Danmark (og videre til udlandet - og vice versa), men der mangler desværre nogle master og noget køretråd det sidste stykke mellem Fredericia og Århus havn.

--
Svend

[image]

DB vil køre lastbiler med tog.

af Peter Christensen @, lørdag 09. juli, 2011, 08:16 (2477 dage siden) @ Ulrik Ernst

Citat fra forskningsprojektet SUTRANET:
"Det er dog væsentligt at bemærke, at langt fra alle løstrailere er opbygget og udrustet til udveksling mellem vej- og banetransport. Af- og pålæsning af løstrailere ved banetransport foregår med kran eller truck og kræver en forstærket trailer, som kan klare at blive løftet. Disse løstrailere er dyrere i anskaffelse end traditionelle løstrailere ......."

Netop ovenstående er væsentlig. Og hvem herinde er opdateret på mega-swing vognen, som var sidste års rigtig store nyhed på Innotrans?
Fordelen ved mega-swing er at der ikke skal bruges specielle løstrailere (kun nogle ganske få % af de europæiske løstrailere kan reelt læsses på et tog idag). Desuden skal der blot være en sidespor med en stribe asfalt (eller rimelig plan grusvej) ved siden af. Så slipper man også for dyre kraner og terminaler-skænderier (hvem husker ikke de tåbelige forhold, hvor DSB, BaneDanmark og diverse godsoperatører var i masseslagsmål om kombiterminalerne? Lastbilfolket må have grinet r.... i laser over inkompetancen).

Så vidt jeg ved har DB en "større" ordre inde på mega-swing, så helt ubegrundet er rygterne næppe.

DB vil køre lastbiler med tog.

af Kristian jakobsen ⌂ @, ølby, lørdag 09. juli, 2011, 11:56 (2477 dage siden) @ Peter Christensen

DB vil køre lastbiler med tog.

af FS7221, lørdag 09. juli, 2011, 14:01 (2477 dage siden) @ Kristian jakobsen

Det var da en smart løsning. Bestil bestil ....
Der burde da være et marked for disse, måske selv her i lille DK. Især nu hvor Mols linjen ikke skal sejle lastbiler mellem Sjælland og Jylland mere.

MegaSwing - smart, men urealistisk

af L.H. Jensen, lørdag 09. juli, 2011, 20:02 (2477 dage siden) @ Kristian jakobsen

http://www.kockumsindustrier.se/products/freight/Intermodal/Megaswing.htm

her er link og billede til sådan en vogn :-)

Ja, der har i tidens løb været en del ideer til, hvordan jernbanen kan forny sig på godsområdet, og langt de fleste projekter er endt på historiens losseplads.
MegaSwing er uden tvivl en genial konstruktion, men den er ALT for kompliceret og sårbar. Jernbanemateriel får nu engang en hel del "tæv" mellem år og dag, og godsmateriel i særdeleshed, og med al den komplicerede teknik, som man ser på filmen, vil jeg godt holde et dusin røgede sild på, at disse vogne kommer til at holde mere på værksted (eller hensat på sidespor) end IC4-togene ...

Nej, det er selvfølgelig tosset, at hver enkelt vogn skal have hele det dyre læsseudstyr med, i hvert fald når vi taler om transport af et større antal køretøjer mellem relativt få terminaler. Når man kan transportere lastbiler og trailere med tog under den engelske kanal via faste læsseinstallationer, kan det selvfølgelig også lade sig gøre her. Og tyskerne har jo selv erfaringer med "rollende Landstrassen", så hvorfor nu opfinde den dybe tallerken (oven i købet i en højteknologisk og sårbar version) igen ...?

Men bevares, med "MegaSwing" kan man selvfølgelig læsse og losse godsvognene på snart sagt enhver landstation, men dels findes infrastrukturen ikke, og godstoget, der udveksler vogne ved alle stationer ER en saga blot - glem det!

Undskyld, at jeg her optræder som "lyseslukker", men der har altså været så mange eksempler på, at højteknologiske Georg-Gearløs-løsninger IKKE er vejen frem ...

Keep it simple!

Mvh
LH (som faktisk tror på lastbiler på jernbanen ...)

DB vil køre lastbiler med tog.

af Georg Schmidt @, lørdag 09. juli, 2011, 23:21 (2477 dage siden) @ Kristian jakobsen

Nu er det jo kun færgeoverfarten Århus-Kalundborg der skal erstattes på en eller anden måde. Der skal findes et system med at få lastet og losset togene på hhv Århus havn og i Tåstrup og sikkert ingen andre steder. Et sådant system må kunne køres særdeles smart, praktisk og effektivt. Evt kunne man spørge tyskerne hvordan man gør. Med hensyn til trækkraft må der være meget dieseltrækkraft tilstede i europa der kan lejes. Når det gælder Herning er der tilsyneladende ingen problemer med at skaffe dieseltrækkraft. Det er jo blot et lille lukket system, måske lidt a la posttogskørslen Torsøvej-Glostrup hvor vi uden pressens bevågenhed kørte rettidige tog i månedsvis.;-)
[image]
Sådan kørte man gods mellem Århus og København for 40 år siden, men dengang skulle lageret jo heller ikke køre ude på vejen hele tiden.;-)
Mvh
Georg

DB vil køre lastbiler med tog.

af Ulrik Ernst, søndag 10. juli, 2011, 00:49 (2477 dage siden) @ Georg Schmidt

Georg jeg er enig med dig

forresten har EMD meldt ud af de ikke vil sælge disel lokomotiver (class 66)
i Europa mere ifølge magasinet Eisenbahn Kurier
de fortsætter dog deres aktiviteter i verdens dele som Afrika og Asien

Avatar

Ny kombiterminal i Taulov styrker danske godstrafik

af Thomas Boberg Nielsen ⌂ @, Spor 44, Godsbanen, Aalborg, tirsdag 20. september, 2011, 10:43 (2404 dage siden) @ Kent

Pressemeddelelse fra Banedanmark:

Ny kombiterminal i Taulov styrker danske godstrafik
Banedanmark er netop gået i gang med at udvide kombiterminalen i Taulov med 5000 m2. Dermed øges mulighederne for at omlaste gods mellem tog og lastbiler.

Terminalen ligger på ubeboede arealer små halvanden km. øst for Taulov, og arbejdet, der blandt andet indebærer opførelsen af et nyt jernbanespor på ca. en lille halv km., forventes færdigt til december.

"I Banedanmark arbejder vi på at sikre gode rammer for at så meget gods som muligt kan transporteres på jernbanen. Derfor er jeg også tilfreds med, at udvidelsen af terminalen i Taulov vil medvirke til, at det er ekstra attraktivt at flytte gods via jernbanen," siger adm. direktør Jesper Hansen, Banedanmark.

Udvidelsen vil betyde, at terminalen får en øget kapacitet på 300 TEU (20-fodscontainere) oven i de 600 TEU, som der er plads til i øjeblikket.
Miljørigtig godstransport
Terminalen bliver frem til 2020 drevet af DB Schenker Rail Scandinavia, som også forestår driften af den netop udvidede kombiterminal i Høje Taastrup. Adm. direktør Stig Kyster-Hansen, DB Schenker Rail Scandinavia ser en tæt sammenhæng mellem de to terminaler.

”De to terminaler er afgørende omdrejningspunkter for den mest miljørigtige og samfundsøkonomiske tilrettelæggelse af godstransporten i og gennem Danmark. Og med udbygningen af terminalen i Taulov er fundamentet skabt for at sikre fremtidig vækst, uden at det behøver at betyde yderligere pres på den i forvejen belastede trafik på vejnettet," siger adm. direktør Stig Kyster-Hansen, DB Schenker Rail Scandinavia.

Arbejdet finansieres af en pulje på 66 mio. kroner, som Folketinget har bevilliget til udvidelse af kombiterminalerne i Taulov og Høje-Taastrup.

Etableringen af kombiterminalen i Taulov omfatter:
Etablering af opstillingsplads på 5.000 m2
450 meter nyt spor
Ca. 500 meter nyt hegn
Ny adgangsport med selfgate
Ny adgangsvej

Yderlig information kan fås via Banedanmarks pressevagt på tlf. 82 34 13 13 eller DB Schenker Rail Scandinavia Stig Kyster-Hansen tlf. 88 30 09 01, mobil 30 57 31 51

Danske privatbaner

Læs historien om:
Frederikshavn - Skagen Banen
Med P 917 over Sjælland
Med P 917 over Sjælland
Lars B. Christensen har igen været i avisarkivet og har fundet denne levende beretning i Dagens Nyheder en søndag i 1935. I artiklen beskriver journalisten, hvilken oplevelse det var, at køre med på maskinen fra København til Korsør.


 Læs artiklen 
Kommentarer, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med tak.
Mail til Jernbanen.dk


Copyright © 2018 Jernbanen.dk - Alle rettigheder forbeholdes - Om Jernbanen.dk - Kontakt redaktionen