aktuel status, Tinglev-Tønder (Jernbanen i dag)

af gamle ole, torsdag 23. juni, 2011, 10:11 (2555 dage siden)

Hej

Hvad er den aktuelle status på Tinglev-Tønderbanen?

Hilsen Ole

aktuel status, Tinglev-Tønder

af Svend @, torsdag 23. juni, 2011, 10:32 (2555 dage siden) @ gamle ole

Hvad er den aktuelle status på Tinglev-Tønderbanen?

Den korte version: "Godsbane pt. spærret"
http://www.bane.dk/db/filarkiv/7674/Bilag_3_1A_2012_endelig_version.pdf

--
Svend

[image]

aktuel status, Tinglev-Tønder

af Poul Andersen @, torsdag 23. juni, 2011, 11:02 (2555 dage siden) @ Svend

Hvad er den aktuelle status på Tinglev-Tønderbanen?


Den korte version: "Godsbane pt. spærret"
http://www.bane.dk/db/filarkiv/7674/Bilag_3_1A_2012_endelig_version.pdf

Ja, ! meget spærret, idet sporet på det meste af strækningen er total overgroet og flere steder gror der de flotteste træer på tre-fire meters højde.
Sporskiftet på Tønder st. vil i.f.m. den forestående sporombygning blive fjernet, ligesom sporet i overkørslen på omfartsvejen i Tønder også er planlagt fjernet i.f.m. renovering af vejen. Derudover er broen i Tønder by over Vidåen også spærret af, dog for at undgå at folk skvatter igennem de rådne brædder. Der er også visse steder fjernet dele fra overkørselsanlæggene.

Mvh. Poul.

aktuel status, Tinglev-Tønder

af gamle ole, torsdag 23. juni, 2011, 12:08 (2555 dage siden) @ Poul Andersen

Tak for svar, men var der ikke noget med et lokal initativ der i et eller andet omfang ville genåbne banen? Eller forveksler jeg det med Åbenråbanen?
Og nu vi er i området, hvad er status med banen til Haderslev?
Jeg mener at havnebanen/ex-mommarkbanen/sporet på broen i Sønderborg er væk, og at der stadig er kørsel med privat godsbane sydover fra Tønder.
Og det var så hele Sønderjylland?

Hilsen Ole

aktuel status, Tinglev-Tønder

af KimC, torsdag 23. juni, 2011, 12:52 (2555 dage siden) @ gamle ole

Tak for svar, men var der ikke noget med et lokal initativ der i et eller andet omfang ville genåbne banen? Eller forveksler jeg det med Åbenråbanen?

Der har været en gut i Tønder der samlede pap for at kunne købe et Y tog til at køre på banen. Andre har haft flyvske planer, uunderbyggede ideer med "alle de passagerer og alle de godsvogne" der ville bruge banen.
CFL ville prøve at få banen genåbnet for egen regning, men det blev syltet i Trafikstyrelsen.

Åbenråbanen er i høring, og høringen udløber i morgen, se også
http://veteranbane.dk/index.php?d=1

Går det som kommunen vil, bliver den cykelsti.

Og nu vi er i området, hvad er status med banen til Haderslev?

Prøvetur med damptog planlagt til 13 Juli. Se http://haderslevbanen.dk/

Jeg mener at havnebanen/ex-mommarkbanen/sporet på broen i Sønderborg er væk, og at der stadig er kørsel med privat godsbane sydover fra Tønder.

Sporene på broen er væk, og sidebroerne fjernet. Der ligger enkelte uanvendelige sporrester på selve havnen, fotoreportage følger ved lejlighed.
Godskørsel på banen Tønder - Niebüll er der mig bekendt ikke, og TKG 11 kender ikke Tønder.

aktuel status, Tinglev-Tønder

af D 839 @, Silkeborg, lørdag 25. juni, 2011, 00:59 (2554 dage siden) @ KimC

Vil det sige at det bliver F 441 der skal køre på Haderslevbanen den 13. juli? Og ikke et diesellokomotiv, for der står bare at der skal kunne omløbes på hjemmesiden.

Mvh
Claus

Avatar

aktuel status, Tinglev-Tønder

af Carsten B. Thomsen @, Frederikshavn, lørdag 25. juni, 2011, 04:39 (2553 dage siden) @ gamle ole

Tak for svar, men var der ikke noget med et lokal initativ der i et eller andet omfang ville genåbne banen? Eller forveksler jeg det med Åbenråbanen?

Hej Ole

Nej, du husker såmænd rigtig nok.
Det blev også omtalt i udsendelsen Grænsesans på P1 i 2010, hvor de to Stedsans-værter Susanna Sommer og Claus Berthelsen kørte i Claus Berthelsens røde Saab mellem Tønder og Tinglev, langs med den nedlagte bane, og mødte nogle spændende mennesker i det sønderjyske, deriblandt en mand, som ville genetablere jernbanen mellem Tønder og Tinglev.
Du kan høre udsendelsen her.

aktuel status, Tinglev-Tønder

af gamle ole, lørdag 25. juni, 2011, 18:28 (2553 dage siden) @ Carsten B. Thomsen

Tak. Jeg mente nok der var der noget "der rørte på sig" på denne bane.;-)

Hiilsen Ole

Avatar

aktuel status, Tinglev-Tønder

af T. Rithmester ⌂ @, Struer, torsdag 23. juni, 2011, 13:38 (2555 dage siden) @ Poul Andersen

ligesom sporet i overkørslen på omfartsvejen i Tønder også er planlagt fjernet i.f.m. >renovering af vejen.

Sporet i overkørselen ved A11 har været fjernet, i hvert fald siden 11. august 2010.

--
Med venlig hilsen

Thomas D. Rithmester

Avatar

Tinglev-Tønder, opsummering

af Thomas Boberg Nielsen ⌂ @, Spor 44, Godsbanen, Aalborg, torsdag 23. juni, 2011, 12:37 (2555 dage siden) @ gamle ole
redigeret af Thomas Boberg Nielsen, torsdag 23. juni, 2011, 13:20

Hvad er den aktuelle status på Tinglev-Tønderbanen?

Som det fremgå andet sted i denne tråd, er banen "spærret". I Netredegørelse 2012 (side 22) er banen "spærret og derfor ikke tilgængelig for jernbanedrift". (Kun strækningen Nykøbing Falster-Gedser har samme status).

I forbindelse med den politiske aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 blev det bl.a. aftalt at "screene" strækningen Tinglev-Tønder. Resultatet af screeningen kan læses i en rapport (side 98-110) herom udgivet i september 2009 samt i et bilag (side 3-17) til rapporten. Ifølge rapporten skal der investeres 225 mio. kr., inden banen kan genåbnes for godstrafik.

Og vi kan da lige opsummere, hvad der tidligere har været fremme her i Forum:

Tønder-Tinglev er stadig blot spærret for trafik. Og her vil ministeren have undersøgt om den kan bruges i det dansk-tyske trafiksamarbejde, så TT-banen er ikke opgivet endnu. (Jf. dette indlæg fra 25. marts 2011).

På Togsim.dk står der at ministeren har udtalt at der absolut ikke er planer om at pille skinnerne op (andet end i overkørsler), fordi man mener den godt kan blive samfundsøkonomisk rentabel på et senere tidspunkt, så man har ikke opgivet den, derfor er det mærkeligt, at den nu ifølge BaneDK er decideret lukket, men det er nok for at få lov at pille skinnerne op i overkørslerne. (Jf. dette indlæg fra 24. november 2010).

Det er en almindelig udbredt misforståelse, at Banedanmark selv kan bestemme hvor der skal ligge skinner eller ej. Det er en politisk beslutning om en jernbane skal skal være i drift, være hvilende eller nedlægges helt.
Hvis det politiske system beslutter at sætte banen mellem Tønder og Tinglev i drift igen, bliver der sat penge af til formålet og disse penge tilflyder Banedanmark, således at projekteringen og arbejdet kan sættes i gang.
Ministeren har åbenbart valgt mellemløsningen - hvilende - og vi andre kan så vente og se, hvad der sker ....... (Jf. dette indlæg fra 24. november 2010).

Den er mig bekendt ikke længere blot hvilende (i hvert fald fra næste år), men decideret lukket. (Jf. dette indlæg fra 24. november 2010).

Jeg har prøvet at "forske" lidt i de forskellige termer. Det fremgår af Netredegørelse 2012, at et sidespor kan være "åbent", "hvilende" eller "lukket" (listen er udtømmende og der er således ikke andre end disse tre muligheder).

Derimod findes der ikke en "akademisk" fortegnelse over, hvilke forskellige former for status en strækning kan have. Og det har muligvis noget at gøre med, at strækninger typisk anlægges ved lov og at strækninger, der er anlagt ved lov, nedlægges ved lov. (Sådan er det ikke med sidespor).

Når en strækning nedlægges ved lov, sker det typisk ved, at Folketinget vedtager en bemyndigelseslov, der bemyndiger ministeren til at nedlægge en given strækning helt eller delvist for person- og/eller godstrafik gældende fra en dato, som ministeren fastsætter.

Så lovgivningsmæssigt har det været tradition for, at en strækning kun kan være "i drift" eller "nedlagt". Og det er begrebet "nedlagt", der nu anvendes i flere forskellige ikke-lovfæstede administrative varianter: Nedlagt, hvilende, lukket, spærret, indstillet, driften indstillet osv. osv. og nogen gange med ordet "midlertidigt" foranstillet, hvilket altsammen er med til at "forvirre".

Folketinget har tilbage i 1971 vedtaget en lov, der bemyndiger ministeren til at nedlægge banen, når han/hun "har lyst" og denne bemyndigelse er anvendt i et vist omfang: Der kører ingen tog, sporet er der endnu, men det kan ikke bruges. Og at der i øvrigt skal findes 225 mio. kr., inden der bliver lavet om på det. Bemærk i øvrigt at samme lov har bemyndiget ministeren til at nedlægge Herning-Skjern.

Med venlig hilsen

Thomas Boberg Nielsen

Tinglev-Tønder, opsummering

af Jens Møller @, København S, lørdag 25. juni, 2011, 22:31 (2553 dage siden) @ Thomas Boberg Nielsen

Nedlægge Herning - Skjern, læste jeg rigtigt?

--
Jens MO-Møller
[image]

Avatar

Herning-Skjern

af Thomas Boberg Nielsen ⌂ @, Spor 44, Godsbanen, Aalborg, lørdag 25. juni, 2011, 22:36 (2553 dage siden) @ Jens Møller

Nedlægge Herning - Skjern, læste jeg rigtigt?

Ja, jf. her. Og han/hun kan gøre det uden at skulle spørge nogen først. At alle har "glemt" loven og at der garanteret ville blive en masse "ballade", er så en helt anden sag.

Med venlig hilsen

Thomas Boberg Nielsen

Herning-Skjern

af Poul Andersen @, søndag 26. juni, 2011, 09:07 (2552 dage siden) @ Thomas Boberg Nielsen

Og når vi er ved disse underlige lovgivninger, så skulle Skive - Glyngøre aldrig være lovformelig nedlagt, uanset der nu i flere år har været cykelsti på traceen.

Mvh. Poul

Avatar

Skive-Glyngøre og Vojens-Haderslev

af Thomas Boberg Nielsen ⌂ @, Spor 44, Godsbanen, Aalborg, søndag 26. juni, 2011, 10:14 (2552 dage siden) @ Poul Andersen

Og når vi er ved disse underlige lovgivninger, så skulle Skive - Glyngøre aldrig være lovformelig nedlagt, uanset der nu i flere år har været cykelsti på traceen.

Jeg har godt hørt, at der skulle være nedlagt en eller flere jernbanestrækninger uden lovhjemmel. Men jeg ved ikke, hvad det er for en/nogle. Med mindre det er hele "affæren" om Vojens-Haderslev, der tænkes på (se side 83-88 i bogen "Perle" af Mogens Duus). Ministeren blev bemyndiget til at indstille persontrafikken "med tilbagevirkende kraft", men er aldrig blevet bemyndiget til at indstille vognladningstrafikken eller nedlægge banen som sådan jf. denne lov.

Men Skive-Glyngøre er nedlagt "korrekt" jf. § 2 i den lov, som der tidligere er henvist til i denne tråd.

Med venlig hilsen

Thomas Boberg Nielsen

Skive-Glyngøre og Vojens-Haderslev

af Poul Andersen @, søndag 26. juni, 2011, 10:22 (2552 dage siden) @ Thomas Boberg Nielsen

Men Skive-Glyngøre er nedlagt "korrekt" jf. § 2 i den lov, som der tidligere er henvist til i denne tråd.

Med venlig hilsen

Thomas Boberg Nielsen

Prøv at se i Mogens Duus bog "Med toget til Glyngøre og Nykøbing Mors" side 121, under afsnit "Sallingbanen 125 år (2009)".

Mvh. Poul.

Avatar

Skive-Glyngøre

af Thomas Boberg Nielsen ⌂ @, Spor 44, Godsbanen, Aalborg, søndag 26. juni, 2011, 11:08 (2552 dage siden) @ Poul Andersen

Prøv at se i Mogens Duus bog "Med toget til Glyngøre og Nykøbing Mors" side 121, under afsnit "Sallingbanen 125 år (2009)".

Det er bestemt en interessant diskussion. Folketinget har ved lov bemyndiget ministeren til at indstille driften og nedlægge strækningen.

Diskussionen går her på, om ministeren efterfølgende har instrueret (embedsmændene i) DSB/Banedanmark om at indstille driften og nedlægge strækningen eller om (embedsmændene i) DSB/Banedanmark efterfølgende "har gjort det af sig selv" uden ministerens viden, bemyndigelse, tilladelse eller (stiltiende) accept.

Det er en "problemstilling", der er skrevet tykke bøger om. Jeg anbefaler "På ministerens vegne", Gyldendal 1987 (flere forfattere), og "Ministeransvar", Jurist- og Økonomforbundets Forlag 1997, af højesteretsdommer Jens Peter Christensen.

Med venlig hilsen

Thomas Boberg Nielsen

Avatar

aktuel status, Tinglev-Tønder

af Sune @, Tønder, onsdag 05. oktober, 2011, 13:30 (2451 dage siden) @ gamle ole
redigeret af Sune, onsdag 05. oktober, 2011, 13:54

Hvis man gerne vil støtte Tønder Tinglev Banen er man mere end velkommen til at melde sig ind i facebook gruppen Tønder-Tinglev Banen.

http://www.facebook.com/groups/160729552079/

( hvis linket mod forventning ikke skulle virke så skriv lige )

Godstrafik pr jernbane i 1990
Godstrafik pr jernbane i 1990
I hæftet "Transportbranchen i Danmark Juli 1990" udgivet af JB Business Information, har vi fundet dette kapitel om godstransport pr jernbane som måske kan interessere en større kreds. Teksten er skrevet 10 år før DSB opgav godstransport i Danmark.
 Læs artiklen 

Danske privatbaner

Læs historien om:
Horsens - Bryrup Jernbane
Kommentarer, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med tak.
Mail til Jernbanen.dk


Copyright © 2018 Jernbanen.dk - Alle rettigheder forbeholdes - Om Jernbanen.dk - Kontakt redaktionen