"Tysk lazarettog på jernbaneterræn"

af Svend @, Storkøbenhavn, lørdag 13. januar, 2018, 22:53 (282 dage siden)
redigeret af Svend, lørdag 13. januar, 2018, 23:13

I Nationalmuseet samlinger findes disse billeder optaget af Holger Wraae-Jensen i 1945.
Stedet er ikke angivet (kendt), men de fleste af Holger Wraa-Jensens optagelser stammer fra Skælskør og Korsør, men mon ikke vi er længere væk (vestpå)?
Er der nogen her, der kan finde ud af hvor disse fotografier af tyske lazarettog er taget? Jeg har et bud, men lader det stå åbent.

[image]

[image]

[image]

[image]

[image]

--
Svend

[image]

"Tysk lazarettog på jernbaneterræn"

af Georg Schmidt, lørdag 13. januar, 2018, 23:30 (282 dage siden) @ Svend

Jeg foreslår Nyborg,
Mvh
Georg

"Tysk lazarettog på jernbaneterræn"

af Søren Agerskov, lørdag 13. januar, 2018, 23:40 (282 dage siden) @ Georg Schmidt

Eller Gamle Fredericia set mod vest.

Søren Agerskov

"Tysk lazarettog på jernbaneterræn"

af Georg Schmidt, søndag 14. januar, 2018, 00:25 (282 dage siden) @ Søren Agerskov

Hej Søren
Du har ret, det er Fredericia gamle station set mod vest. Vi er midt i maj 1945, Lazarettog 609 var på 25 vogne. Der var i Fredericia på det tidspunkt 6 lazarettog med i alt 88 vogne.
Mvh
Georg

"Tysk lazarettog på jernbaneterræn"

af Svend @, Storkøbenhavn, søndag 14. januar, 2018, 09:12 (282 dage siden) @ Georg Schmidt

Hej Søren
Du har ret, det er Fredericia gamle station set mod vest. Vi er midt i maj 1945, Lazarettog 609 var på 25 vogne. Der var i Fredericia på det tidspunkt 6 lazarettog med i alt 88 vogne.
Mvh
Georg

Det er også mit bud. Olietankene og signalposten (til højre) på det øverste billede, giver vel heller ikke andre muligheder.

--
Svend

[image]

"Tysk lazarettog på jernbaneterræn"

af Steffen Dresler @, søndag 14. januar, 2018, 12:18 (281 dage siden) @ Svend

Vedr. Lazaret tog (syge- og sårede transporter).

DSB gennemførte en første statusoptælling over tysk materiel på DSB spor pr. 12. maj 1945. Den indeholdt bl.a. oversigter over:

- Antal af lokomotiver, personvogne og godsvogne, samt

- Antal af Lazarrettog, der blev opgjort til 19 tog med i alt 322 vogne.

Noget senere blev der foretaget en grundigere optælling med bl.a. kategorisering og ejendomsforhold (Tyskejede-, privat- og vogne tilhørende andre staters nationale jernbaner, f.eks. SNCF, SNCB, NS mv.).

Antallet af Lazarrettog er senere opgivet noget nøjere til ca. 25 tog. Ikke alle tog er/var belagt med syge og sårede. De tog hvor der er syge eller sårede er/var disse under ansvar af den danske ”Luftværnskommando” (senere det civile beredskab) på engelsk forordning (pænere måde at skrive ORDRE).

Vedr. tyske soldater og tyske- og eller udenlandske statsborgere i Danmark, skulle DSB eller den danske stat, efterleve bestemmelser og ordre fra de engelske myndigheder. Man kunne således ikke selv hverken disponere eller andet over personer og materiel.

Op gennem sommer og efterår 1945 og gennemførtes en del bevægelser gennem Danmark eller udgående fra Danmark med bl.a. Lazarrettog til Tyskland fra Norge (gennem Sverige) og/eller Fligerhorst Aalborg og Grove (Flyvestation Ålborg og Karup).

Også antallet af flygtningen steg noget efter krigen og der søgtes at placere dem i lejre, kaserner og på flyvestationer. Alene i Københavns Frihavn var der ”strandet” lidt under 100.000 syge- sårede eller underernærede tyske flygtninge hovedsageligt fra Østpreussen. Men det er jo en anden historie.

Med venlig hilsen

Steffen Dresler

"Tysk lazarettog på jernbaneterræn"

af Bent Hansen, søndag 14. januar, 2018, 16:19 (281 dage siden) @ Svend

Hej.

Ja, det er Fredericia. Gamle banegård uden i vest. Til højre den gamle bane til Vejle, som bruges som forbindelse til Rangerbanegården. Til venstre den gamle bane til Kolding. Tilsyneladende er Svejsecentralen allerede bygget derude. Her kom jeg undertiden og så, at man skar sprængte skinner op og svejsede dem sammen til nye skinner. Et par af de sprængte stykker ca 15 cm, i den ene ende sprængt i den anden skåret af i vinkel fik jeg med hjem under et besøg. Stumperne havde jeg i mange år, muligvis endnu? En stump fik en gammel sabotør, der måske havde sprængt skinnen, den anden tilgik mit lokale museum, Koldinghus. Det tredje må stå et eller andet sted hos mig?

Til venstre på bakken ligger BPs tankanlæg. Mellem bane og tankanlæg løber i dag Oldenborggades forlængelse. Planum til denne blev kørt ud med tipvogne, Men så fattedes kommunen penge, og biler til vejen var der ikke, så der indrettedes haver på arealet. Jorden kom fra forvolden, som gravedes af. Noget blev fyldt i voldgraven, der på fotoene allerede er væk. I dag er her hensætningsplads for lastbiler. Hele volden er nu borte på stedet.

I øvrigt husker jeg vognen, som jeg så i en periode. De kan ikke have stået der i ret lang tid? Vi havde dengang have på det såkaldte Søbjerg lige bag volden, der ikke ses på fotoene. Derfor strejfede jeg en del i området. I 1945 var 12 år, så min erindring kan senere være forskudt?

Mvh. BH

Lidt mere om "Tysk lazarettog på jernbaneterræn"

af Georg Schmidt, søndag 21. januar, 2018, 11:00 (275 dage siden) @ Svend

I de sidste måneder af krigen kom der et stort antal tyske flygtninge til Danmark især via Købenshavns Frihavn. En opgørelse fra 30/3 1945 viser at 68773 var ankommet til Frihavnen heraf mange syge og sårede.Pr 11/4 1945 var tallet 103 357 ankommet. Man havde heraf borttransporteret 75114, så der var stadig 28 243 der ventede på videre transport.
Kørslen med lazarettogene steg jo på grund af denne tilstrømning. Byer som Helsingør, Næstved og især Haslev fik i kortere eller længere perioder besøg af lazarettog. I forbindelse med lazarettogenes ophold krævedes der også tilvejebringelse af fornødne sanitære installationer samt strøm, og det kunne godt give en del planlægningsarbejde.
Lazarettogene var indrettet med forskelligt antal vogne. Nogle med plads til 5-600 liggende og andre med plads op til 1000 siddende. Trafikken gik mest øst vest mod Jylland hvor Fredericia kunne se ud til at være et omdrejningspunkt. De mange vogne på Fredericia gamle station fungerede formentlig som tysk Kriegslazaret henover befrielsen. På Storebælt var der ikke altid færgekapacitet til overførsel af vognene, og enkelte gange blev de sårede overført til Nyborg med et flådefartøj, i Nyborg var der så opstillet et nyt Lazarettog til videre befordring. Flygtningene blev i Jylland fordelt på de mange lejre hvoraf Oksbøl og Aalborg/ Nørresundby var de større steder.
Udover øst-vest trafikken var der også stor trafik syd nord og omvendt. Der kom Lazarettog fra Schwerin, Halle, Nürnberg, Hannover og Hamburg mod Fredericia. Sidst i april var kulmangelen stor i 2. distrikt, og man forsøgte med brunkulsfyring af lokomotiverne. Brunkulsproducenterne fik ordre på at levere brugbare brunkul til lokomotiverne. Ved brunkulsfyring måtte man regne med et tab på ca. 50% i lokomotivets trækkeevne og et enormt forbrug. K 558 stationeret i Aarhus havde vist rekorden i juni 1945 med 62 kg brændsel pr. km. Det var en hård tid, men heldigvis var befrielsen lige om hjørnet.

M v h
Georg

Kommentarer, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med tak.
Mail til Jernbanen.dk


Copyright © 2018 Jernbanen.dk - Alle rettigheder forbeholdes - Om Jernbanen.dk - Kontakt redaktionen