Ringkøbing - Ørnhøj - Holstebro Jernbane - RØHJ. Historien og det rullende materiel

Om RØHJ RØHJ damplokomotiver RØHJ motorlokomotiver RØHJ person-, post- og rejsegodsvogne RØHJ godsvogne 
 
Ringkøbing - Ørnhøj - Holstebro Jernbane (Ørnhøjbanen)

Loven af 27. maj 1908 om diverse jernbaneanlæg indeholdt en jernbane fra Ringkøbing til Nørre Omme. Eneretsbevilling udstedtes den 19. juni 1909 og den 15. november 1911 åbnede Ringkøbing-Nørre Omme Jernbaneselskab jernbanen fra Ringkøbing til Ørnhøj. Banen, der gik gennem en tyndt befolket hedeegn, forlængedes den 22. august 1915 ved åbningen af Ørnhøj-Holstebro Jernbane nordpå til Holstebro.
Ringkøbing-Ørnhøj banen havde oprindelig ejendomsmærket RNoJ, senere ændret til RØJ og endelig i 1925 ændret til RØHJ.
Banen fra Ringkøbing over Ørnhøj til Holstebro fik stor betydning som kulturbane, idet den transporterede store mængder mergel ud i landdistrikterne, ligesom banen har haft en ikke ringe betydning for transporterne af indenlandsk brændsel. Under den anden verdenskrig var brunkulstransporterne banens største transportpræstation. Den gode indtjeningsevne under krigen bevirkede, at der efter krigen blev indkøbt skinnebusmateriel samt foretaget visse moderniseringsarbejder for opsparet overskud og uden moderniseringslån fra staten.
Ringkøbing-Ørnhøj-Holstebro Jernbane var to baneselskaber, der havde fælles drift siden åbningen i 1925 af den sidstnævnte, og pr. den 1. april 1953 indgik de to baner fuldt driftsfællesskab under navnet Ringkøbing-Ørnhøj-Holstebro Jernbane.
Hedebanen RØHJ, der altid har haft en god økonomi set ud fra et jernbanemæssigt synspunkt, kunne i længden ikke hamle op med bilerne og med udgangen af marts måned 1961 nedlagdes RØHJ totalt.
Banen havde hovedkontor i Ringkøbing samt remise og værksted i samme by. Endvidere havde RØHJ remiser i Ørnhøj og på Holstebro Sydbanegård.
Stationer: Ringkøbing station, Rindum Kærby trinbræt, Nobjerg trinbræt, No station, Stampen trinbræt, Flytkær trinbræt, Lervang station, Hjøllund trinbræt, Mosdal trinbræt, Vesterbæk trinbræt, Bækbo trinbræt, Spjald station, Muldbjerg station, Lille Tarp trinbræt, Sønderkær trinbræt, Grønbjerg station, Spåbæk trinbræt, Ørnhøj station, Havrsnab trinbræt, Gammelvind trinbræt, Vind station, Østergaard trinbræt, Resdalhus trinbræt, Sørvad station, Vennevold trinbræt, Nr. Felding station, Holstebro Sydbanegård, Holstebro station. (Danske Jernbaner 1847-1972)

- RØHJ damplokomotiver
- RØHJ motorlokomotiver
- RØHJ person- og rejsegodsvogne
- RØHJ godsvogne

Læs mere om Ørnhøjbanen her:
Wikipedia

Kommentarer, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med tak.
Ringkøbing - Ørnhøj - Holstebro Jernbane - RØHJ - Ørnhøjbanen. Banens historie med rullende materiel med billeder, tegninger m.v.


Copyright © 2018 Jernbanen.dk - Alle rettigheder forbeholdes - Om Jernbanen.dk - Kontakt redaktionen