Svendborg - Fåborg Banen - SFB. Historien og det rullende materiel

Om SFB SFB damplokomotiver SFB motorlokomotiver SFB person-, post- og rejsegodsvogne SFB godsvogne 
 
Svendborg - Fåborg Banen

Den sidst åbnede jernbanelinie på Fyn, når vi ser bort fra Lillebæltsbroen, var privatbanen mellem Svendborg og Fåborg - som også var den første totalt nedlagte (sammen med ONFJ).
De første planer om en bane mellem de to sydfyenske havnebyer blev fremsat omkring århundredeskiftet, og det var da Svendborg-Nyborg banen, der overvejede en forlængelse til Fåborg. Banen Svendborg-Fåborg var indeholdt i jernbaneloven af 27. maj 1908, men da det kneb med at rejse den tilstrækkelige kapital meddeltes eneretsbevillingen først den 15. juni 1914. Kort efter startede bygningen af jernbanen, der blev anlagt af Svendborg-Fåborg Jernbaneselskab (SFB). Banen indførtes i Svendborg til Sydfyenske Jernbaners station og havde i Katterød tilslutning til Ringe-Fåborg banen og benyttede denne banes spor fra Katterød til Fåborg.
Den nye bane blev indviet under festlige former den 24. november 1916 og dagen efter begyndte den daglige drift med fire tog i hver retning. Banen forpagtedes fra åbningen af Det Sydfyenske Jernbaneselskab (SFJ) og efter dettes overgang til staten den 1. april 1949, blev SFB forpagtet af DSB.
Svendborg-Fåborg banen havde i hele sin levetid relativ god trafik - den gennemløb et tætbefolket landbrugsområde oh højskolerne i Ollerup tilførte banen en del persontrafik. Banen blev hurtigt udsat for konkurrence fra en rutebilrute drevet af SFJ - og senere overtaget af DSB. Da godstransporterne var af mindre betydning og jernbanemateriellet nedslidt efter den anden verdenskrig, blev SFB den 22. maj 1954 totalt nedlagt.
Stationer: Svendborg, Skovsbo, Egense, Ollerup, Åkilde, Vester Skerninge, Ulbølle, Vester Åby, Nakkebølle, Katterød, Fåborg. (Danske Jernbaner 1847-1972).

- SFB damplokomotiver
- SFB motorlokomotiver
- SFB person- og rejsegodsvogne
- SFB godsvogne

Læs mere om SFB her:
Wikipedia
EVP om SFB

Svenska-lok
Et uheldigt lokomotiv
Et uheldigt lokomotiv
DSB MY 1123 havde et rigtigt skidt år i 1966, hvor det i en periode på 4 måneder var involveret i en kæde af uheld. Først gennem en stopbom i Helsingør, derefter gennem en Folkevogn i Nivå og til sidst op bag i en godstog ved Klarskov på Sydsjælland.


 Læs artiklen 

Jernbanebøger

Holbæk Havnebane
Holbæk Havnebane
Pris 150,- kr.
 Læs mere 
Kommentarer, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med tak.
Svendborg - Fåborg Banen - SFB. Banens historie med rullende materiel med billeder, tegninger m.v.


Copyright © 2018 Jernbanen.dk - Alle rettigheder forbeholdes - Om Jernbanen.dk - Kontakt redaktionen