DSB damplokomotiver

DSB Litra B

DSB Litra B (I)
21 - 26, 45 - 49

(Retur til oversigt)

I 1893 blev maskinafdelingerne for Sjælland og Jylland/Fyn slået sammen. Læs mere om B-maskinernes tid før sammenlægningen [her]. Ændringen fik betydning for B-maskinerne, idet der omkring sammenlægningstidspunktet blev sendt en række B-maskiner til Sjælland og Falster i 1895. En kuriositet er, at der kendes et notat fra maskinafdelingen fra april 1900 omkring B 45, der på dette tidspunkt befinder sig øst for Storebælt. Her står, at maskinen nødtørftigt må sættes i driftsklar stand inden påsketrafikken begynder. I alt befandt der sig i tidsrummet 1895-1903 mellem to og otte maskiner øst for Storebælt.

Det vides, at maskinerne i hvert fald i 1902 kørte på Falster mellem Orehoved og Gedser. Men det viste sig, at det ikke var nogen større succes. Under specielle vejrforhold havde maskinerne svært ved at klare trafikken og ligeledes var vandet på Falster ikke af en særlig god kvalitet. Maskinafdelingen var da også bekymret over udsigten til en snarlig åbningen af den internationale færgeforbindelse mellem Gedser og Warnemünde. I oktober 1903 kunne den internationale trafik til udlandet via Gedser begynde og her var B-maskinerne åbenlys for svage til den kraftigt forøgede trafik, som man fra DSB´s side forventede. Det er derfor ikke mærkeligt, at man i 1904 kan finde alle B-maskinerne i Jylland.

Lokomotiverne var allerede på det tidspunkt et udpræget sidebanelokomotiv. Frem til 1909 kunne de ses i regelmæssig drift på banerne Århus-Grenå og Randers-Ryomgård. Men omkring år 1900 kunne man også se B-lokomotiver med tog på Himmerlandsbanerne. Ligeledes kørte B-maskinerne også en overgang på Ribe-banen ned til grænsestationen Hvidding. I november 1914 kørte der i øvrigt B-maskiner på den nye bane mellem Herning og Brande.

Et af de faste tilholdssteder for lokomotiverne blev banen mellem Skanderborg og Skjern. Her kunne man helt frem til 1919 se B-maskiner i drift. Eksempelvis var B 45, 46, 47 stationeret i Skanderborg i fast tur i december 1916. I øvrigt var B 26 disponibel samme sted. I 1918 blev en del af maskinerne stationeret ved maskindepotet i Brande og et par år efter kunne sidebanen Skjern-Videbæk åbne. Men da var udrangeringerne allerede i gang og det blev derfor på denne bane, at de sidste B-lokomotiver kørte indtil udrangeringen.

Ved Genforeningen i 1920 blev det danske jernbanenet kraftigt forøget og samtidig skete en række omstationeringer af lokomotiverne hos DSB. Der var ikke mindst mangel på materiel og derfor kom enkelte B-lokomotiver til Sønderjylland. Blandt andet kunne man den 31. august 1923 se en B-maskine stationeret i Tønder.

I 1907 blev det første B-lokomotiv udrangeret. Baggrunden var en ulykke i Skive den 22. december 1906. B 22 og A 135 var i forspand under indrangering ind ad et blindspor til stationen i Skive, der dengang var en såkaldt reboussementsstation, som vi i dag kender det fra f.eks. Århus. Men maskinerne kunne ikke få taget farten af, da skinnerne var meget fedtede. Det endte derfor med at de kørte ind i stopbommen for enden af sporet. Personalet på lokomotiverne blev ved ulykken dræbt og begge damplokomotiver væltede delvist. B 22 var så skadet, at man valgte at udrangere den. Dermed begyndte en meget lang udrangeringsperiode af B-maskinerne, som først sluttede i 1932, da B 46 som den sidste kunne køres til ophuggeren.

Enkelte endte ikke med det samme hos ophuggeren. Således var tenderen til B 21 i 1913 vandvogn i Frihavnen. Desuden overlevede et af lokomotiverne bestilt til Randers-Aalborg banen. Da B 45 i 1928 blev udrangeret var Jernbanemuseet begyndt at se på materiel, som det var værd at bevare til et kommende jernbanemuseum. Netop B 45 blev fundet bevaringsværdig og derfor hensat af DSB. Det var første gang at et lokomotiv blev bevaret med den hensigt, at det senere skulle udstilles. I dag er B 45 ejet af Danmarks Jernbanemuseum. Det er imidlertid mange år siden B 45 sidste gang var under damp. Det var i juli 1935, da man i forbindelse med Lillebæltsbroens indvielse i 1935 optog en scene til filmen ”Før og nu” på den gamle Middelfart station. Senere kunne man i mange år finde B 45 hensat i remiserne i Langå og Ryomgård indtil det blev udstillet på jernbanemuseet i Odense.
(LC)


Længde:
12,82 m.
Tjenestevægt:
25,5 tons
Tomvægt:
22,9 tons
Tendervægt:
16,5 tons
Kedeltryk:
10 atm
Drivhjulsdiam.:
1,524 m.
Kul:
3 tons
Vand:
4,7 m³
Hastighed:
90 km/h
Antal:
11 stk.
 
   
 
   
Tegning Nummer Fabrikat År Noter
DSB B 21B 21Stephenson18681893 fra JFJ B 21. Jylland 1896. Struerkredsen 1908. Skanderborg 1909-10. Udrangeret 1910. Ophugget 1912. Tender ombygget 1911 af Cvk Ar til Vandvogn 21.
DSB B 22B 22
Stephenson18681893 fra JFJ B 22. Jylland 1896. Kørte 22/12-06 med A 135 gennem stopbom i Skive, lokopersonale dræbt og begge maskiner væltet. Udrangeret og ophugget 1907.
DSB B 23B 23Stephenson18681893 fra JFJ B 23. Jylland 1896. Struerkredsen 1908. 4 kreds 1910. 2 kreds 1910-13. 4 kreds 1915. Struer 1916 og 20. 3 distrikt 1918-26. Skjern 1923. Struer 1927. Indgået til S-rep på Cvk Ar juni 1927. Konstateret nedslidt og udrangeret 14/6-27. Ophugget 1928 i Cvk Ar.
DSB B 24B 24Stephenson18681893 fra JFJ B 24. Jylland 1896. 1 distrikt 1899-1900. 2 kreds 1910-13. 4 kreds 1915. Struer 1916. Skanderborg 1909-19. Cvk Ar 1920. Struer 1923. Udrangeret 1924 grundet kassabel fyrkasse. Ophugget 1924 på Cvk Ar. Tender ombygget 1926 i Nyborg til Brovægtsprøvevogn 10.
DSB B 25B 25Stephenson18681893 fra JFJ B 25. Jylland 1896. 1 distrikt 1899-1900. Skanderborg 1909-15. Udrangeret 1915. Ophugget 1917.
DSB B 26B 26
Stephenson18681893 fra JFJ B 26. Jylland 1896. 1 distrikt 1899-1900. Skanderborg 1909-19. Struer 1920. Skanderborg 1923. Indgået til S-rep 1926 på Cvk Ar. Konstateret nedslidt og udrangeret 15/2-26. Ophugget 1926 i Cvk Ar.
DSB B 45B 45
Stephenson18691893 fra JFJ B 45. Jylland 1896. 1896/97 til Sjælland. 1 distrikt 1899-1900. Skanderborg 1909-20. 3 distrikt 1918-24. 3 distrikt 1925-26 (hensat). Skjern 1927. Udrangeret 21/4-28 og overdraget til Jernbanemuseet. Silkeborg 1933. Udstillet opfyret i Århus november 1934. Deltog 1935 i DSB filmen "Før og nu". Senere hensat i Langå. Ryomgård 1961-68. Udstillet i Odense 1969-2018.
DSB B 46B 46Stephenson18691893 fra JFJ B 46. Jylland 1896. 1896/97 til Sjælland. 1 distrikt 1899-1900. Skanderborg 1909-19. 3 distrikt 1918-29. Brande 1920. Knækkede venstre drivstang 17/12-21 i Vildbjerg. Esbjerg 1923. Skjern 1930. 2 distrikt 1932. Udrangeret 21/9-32. Ophugget 1932.
DSB B 47B 47
Stephenson18691893 fra JFJ B 47. Jylland 1896. 21/5-97 til Sjælland. 1 distrikt 1899-1900. Skanderborg 1909-19. 3 distrikt 1918-29. Brande 1920. Esbjerg 1923. Esbjerg 1930. Udrangeret august 1931. Ophugget 1931.
DSB B 48B 48Stephenson18691893 fra JFJ B 48. Jylland 1896. 1896/97 til Sjælland. 1 distrikt 1899-1900. Skanderborg 1909-19. 3 distrikt 1918-19. Langå 1920 (hensat med kassabel fyrkasse). Udrangeret 1922. Ophugget 1922. Tender ombygget 1922 af Cvk Ar til Vandvogn 48.
DSB B 49B 49Stephenson18691893 fra JFJ B 49. Jylland 1896. 21/5-97 til Sjælland. 1 distrikt 1899-1900. Skanderborg 1909-19. 3 distrikt 1918-26. Brande 1920. Thisted 1923. 3 distrikt 1928 (hensat). Udrangeret december 1928. Ophugget 1928 i Cvk Ar. Tender ombygget 1930 af Cvk Kh til Løbevogn for Kørekran 4.

Jernbanebøger

Danske privatbaners motormateriel 1921-2001

Danske privatbaners motormateriel 1921-2001. Pris 420 kr.

Læs mere

Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med tak