DSB damplokomotiver

DSB Litra BF

DSB Litra BF
304 - 306

(Retur til oversigt)

Da Statsbanerne i 1949 overtog driften på de sydfynske jernbanestrækninger fra Sydfynske Jernbaner (SFJ), fulgte også tre små persontogslokomotiver fra begyndelsen af 1920erne. Det var SFJ´s driftsbestyrer Stenballe, der var bagmanden bag anskaffelsen af de oprindeligt syv lokomotiver, men de blev aldrig den store succes. Begejstringen for de tre tilbageværende lokomotiver, som DSB overtog i 1949, var dog også stærkt begrænset - allerede samme år blev BF-maskinerne udrangeret.

Den 10. juli 1876 blev den private jernbanestrækning mellem Odense og Svendborg indviet, og dermed var startskuddet givet for Det sydfyenske Jernbaneselskab (SFJ), der i de kommende år voksede, og derved kom til at sidde på en stor del af jernbanestrækningerne i det sydfynske område. Ikke mindst en række forpagtningsaftaler med forskellige private selskaber gav anledning til, at SFJ efterhånden kunne betragtes som en koncern.

En af de strækninger, som var forpagtet af SFJ, var den statsejede bane mellem Ringe og Fåborg, som blev indviet den 31. marts 1882. Også da den ligeledes statsejede strækning mellem Ringe og Nyborg blev indviet den 1. september 1897 var den bortforpagtet til SFJ. Derved var jernbanestrækningen mellem Nyborg og Fåborg den eneste jernbanestrækning ejet af staten, som ikke hørte ind under De danske Statsbaner.

Som nævnt drev SFJ en række baner i det sydfynske område, og flere af disse var ligesom banerne mellem Ringe - Nyborg (RNB) og Ringe - Fåborg (RFB) forpagtet af SFJ. Hos SFJ blev det materiel, som var anskaffet med midler fra eksempelvis RFB´s kasse, ikke nødvendigvis brugt på materiellets hjemmebane RFB, hvorfor det ikke var noget særsyn eksempelvis, at se lokomotiver og vogne fra Ringe - Fåborg Banen på SFJ´s strækning mellem Odense og Svendborg eller Odense og Fåborg. I 1922 var det blevet tid til at genforhandle forpagtningsaftalen med staten, hvilket lykkedes. Samlet set betød den nye forpagtningsaftale, at SFJ kom til at betale flere penge til staten, men et lyspunkt var det, at staten gav mulighed for statsfinansiering af større nyanskaffelser til jernbanen mellem Nyborg og Fåborg mod en forrentning på kun 2% pr. år. Hos SFJ så man nu en mulighed for en fornyelse af både RFB´s rullende materiel samt banens spor.

Lokomotiverne
Ved RFB´s åbning var der naturligvis anskaffet en del rullende materiel herunder damplokomotiver til den daglige drift. Nogle af disse maskiner fra 1881 var efterhånden udtjente, og SFJ så sig derfor om efter nye lokomotiver - ikke mindst efter indgåelsen af den nye forpagtningsaftale i 1922. Anskaffelsen af materiel til Nyborg - Fåborg Banen var et led i et større projekt, som SFJ´s driftsbestyrer Stenballe havde sat i værk. Han foreslog, at man anskaffede syv små persontogslokomotiver på henholdsvis SFJ´s og RFB´s regning. Stenballes planer blev - da RFB var statsejet - sendt til udtalelse hos Statsbanerne, der dog på det kraftigste frarådede projektet, men Stenballe fik sit projekt trumfet igennem. Således blev der i 1923 bestilt syv lokomotiver hos den tyske lokomotivfabrik Henschel i Kassel. De tre første lokomotiver var beregnet til strækningen Odense - Svendborg og blev betalt af SFJ, ligesom de fik betegnelsen SFJ 1-3. De resterende fire lokomotiver fik betegnelsen RFB 4-7. Anskaffelsen af de fire nye lokomotiver til Ringe - Fåborg Banen betød, at staten efter salget af de gamle lokomotiver måtte betale ca. 145.000 kr., ligesom forpagtningsafgiften blev forhøjet med 3.000 kr. pr. år.

I januar 1924 ankom de syv lokomotiver til Odense, og det skulle hurtigt vise sig, at Statsbanerne havde ret i deres kritik af de besparelsesmuligheder, som SFJ havde påstået var mulige inden anskaffelsen. Lokomotiverne var simpelthen for dyre i drift, da de brugte for meget kul. De 80.000 kr., som man havde kalkuleret med i besparelser, blev hurtigt opslugt af det store kulforbrug. Det var oprindeligt SFJ´s tanke at de nye lokomotiver skulle køre hurtige og lette persontog på alle SFJ´s strækninger, men disse planer blev overhalet indenom af den begyndende motorisering af de sydfynske strækninger fra 1926. Dog blev lokomotiverne anvendt meget på strækningen mellem Nyborg - Ringe - Fåborg i perioden fra 1924 til 1932. Ligeledes var de en meget kort overgang indsat på strækningen mellem Odense og Svendborg, men hurtigt kom de udelukkende til at køre på de fire øvrige jernbanestrækninger, som SFJ trafikerede. I 1928-1930 ombyggedes SFJ 1 (senere BF 304) og RFB 4 (senere BF 306) til enmandsbetjening, således at de nu kunne anvendes til rangering. Lokomotiverne kom dog aldrig til at være enmandsbetjente, når de var ude på strækningskørsel.

Efter motoriseringen af banen mellem Nyborg og Fåborg, var der kun behov for tre af maskinerne på denne strækning. Da der i 1932 kom dieseldrift på samtlige SFJ´s strækninger, blev lokomotiverne arbejdsløse, hvorefter de kun blev anvendt til fremførsel af enkelte godstog samt rangering. Allerede i 1931 havde Gribskovbanen (GDS) vist interesse for lokomotiverne, men da det kom til stykket anskaffedes i stedet et lokomotiv fra en sjællandsk privatbane.

RFB 5, 6 og 7 fik ikke mange år i drift, da de allerede i 1932 blev hensat i Odense og fra 1934 stillet til Statsbanernes disposition, der dog ikke ville overtage lokomotiverne. Derfor blev de tre RFB-lokomotiver sammen med SFJ 3 udrangeret allerede i 1937-38, og solgt til ophugning. De tilbageværende lokomotiver blev heller ikke anvendt meget, men ved udbruddet af 2. verdenskrig satte forsyningsmulighederne af brændstof til motorvognene en begrænsning på dieseldriften. Derfor fik de tre lokomotiver en renæssance og kom igen i daglig drift, men det viste sig hurtigt at de ikke kunne trække de tunge tog, som krigen medførte. Derfor blev SFJ 2 (senere BF 305) i 1941 hensat for fyrkassefornyelse, og i 1945 blev SFJ 1 (senere BF 304) også hensat. I de sidste år inden statsovertagelsen af SFJ i 1949 var det kun RFB 4 (senere BF 306) som var i drift. I den sidste tid kunne man møde RFB 4 (senere BF 306) med det ugentlige godstog, der transporterede svin, på strækningen Odense - Nr. Broby - Fåborg. Bortset fra om mandagen, hvor lokomotivet var beskæftiget på banen mellem Odense og Fåborg rangerede det i Svendborg, hvor det på grund af talrige afsporinger ikke var populært blandt personalet.

At RFB 4 (senere BF 306) ikke var i høj kurs blandt personalet ses blandt andet af følgende hændelse i Fåborg i 1949 kun få måneder førend Statsbanerne overtog driften. RFB 4 var netop ankommet til Fåborg med et tog, men undervejs havde lokomotivpersonalet haft store problemer med lokomotivet. Under opholdet i Fåborg klagede de højlydt over vanskelighederne og overvejede kraftigt, at benytte Fåborgs rangerlokomotiv SFJ 10 (senere DSB NF 110) på tilbageturen. Det blev dog alligevel RFB 4, der returnerede med toget, men det var også sidste gang lokomotivet var i Fåborg.

Statsbanerne overtager driften
I løbet af 1930erne var SFJ´s økonomiske situation blevet kraftigt forværret, hvilket betød at man i begyndelsen af 1940erne besluttede, at Statsbanerne skulle overtage driften af blandt andet Nyborg - Fåborg Banen samt strækningen mellem Odense og Svendborg efter den 1. april 1946, men inden den 1. april 1949. Den endelige overtagelse af driften blev berammet til den 1. april 1949. Et halvt års tid inden statens overtagelse af driften, havde repræsentanter fra DSB gennemgået SFJ´s maskinpark og de resterende tre lokomotiver, der var bygget i 1923, blev indlemmet i DSB´s materielbeholdning. I forbindelse med overtagelsen blev de tre lokomotiver omlitreret til BF 304-306. Men lokomotiverne fik ikke en særlig lang levetid hos DSB. Kun få måneder efter overtagelsen blev de tre lokomotiver udrangeret, og solgt til ophugning.
(LC)


Længde:
8,24 m.
Tjenestevægt:
33,6 tons
Tomvægt:
26,5 tons
Tendervægt:
 
Kedeltryk:
12 atm
Drivhjulsdiam.:
1,42 m.
Kul:
1,2 tons
Vand:
4,2 m³
Hastighed:
75 km/h
Antal:
3 stk.
 
   
 
   
Tegning Nummer Fabrikat År Noter
DSB BF 304BF 304Henschel1923Overtaget 1. april 1949 fra SFJ 1. Ej i drift hos DSB. Odense Syd 1949 (hensat). Udrangeret 13/5-49. Solgt 21/9-49 til H. I. Hansen, Odense til ophugning.
DSB BF 305BF 305Henschel1923Overtaget 1. april 1949 fra SFJ 2. Ej i drift hos DSB. Odense Syd 1949 (hensat). Udrangeret 13/5-49. Solgt 21/9-49 til H. I. Hansen, Odense til ophugning.
DSB BF 306BF 306
Henschel1923Overtaget 1949 fra RFB 4. I drift 1949. Hensat 17/9-49 i Odense Syd. Udrangeret 1950. Solgt 1950 til H. I. Hansen, Odense til ophugning.

Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med tak