DSB damplokomotiver

DSB Litra C

DSB Litra C (II)
701 - 719

(Retur til oversigt)

De 100 K-maskiner viste sig at have et ret stort slid på drivhjulenes flanger. Da man i 1903 fik brug for færre lokomotiver af K-maskinernes størrelse, lod Busse 5 maskiner af samme størrelse, men med indvendige cylindre bygge af Esslingen - i tidligere tider en af de største leverandører af lokomotiver til statsbanerne. Det var de første maskiner siden Sharps fra 1847 med indvendige cylindre. Cylindre og hjul havde samme dimensioner som K-maskinerne. Akselafstanden mellem de 2 koblede hjulsæt var forøget med 200 mm. De indvendige cylindre havde fladglidere, hvis gliderspejl skrånede udaf nedad. Gliderne blev trukket af indvendige Heusinger-styringer. Kedlen var ca. 11% større end K-maskinernes og var anbragt lige så højt oppe som D-maskinernes. Tenderne havde lodrette sider altså ingen udadgående krave øverst. Vandforrådet var øget fra 10,3 til 10,6 m³ for at kunne fremføre tog København-Masnedø uden vandtagning. Disse meget smukke, næsten engelsk udseende lokomotiver, havde oprindelig flad røgkammerdør og sandkasser under fodpladerne.

I årene 1915-25 fik kedlerne overhedere og der sattes en spids røgkammerdør på dem. Ved påmonteringen af trykluftudrustningen i begyndelsen af 1940erne fik de tillige sandkasse på kedelryggen under en kappe, der var fælles med domens. Der tilføjedes samtidig små snenæser på banerømmerne samt frontlanterne med gasbelysning.
Skønt de 19 C-maskiner i mangt og meget var ganske som K-maskinerne, har de ofte haft ganske specielle opgaver. I mange år var de helt enerådende som person- og eksprestogsmaskiner på Nordvestbanen til Kalundborg og på Sydbanen til Masnedø. De kørte dog også tit på Vestbanen til Korsør. Senere hen kørte de en del på Nord- og Kystbanen, mens de sidste endnu i 1967 kørte på Nordvestbanen. De har altid været på Sjælland. C 708 er bevaret af Jernbanemuseet.
(BAY)

Tegning af DSB litra C


Længde:
14,83 m.
Tjenestevægt:
41,6 tons
Tomvægt:
38,6 tons
Tendervægt:
27,5 tons
Kedeltryk:
12 atm
Drivhjulsdiam.:
1,846 m.
Kul:
3,5 tons
Vand:
10,6 m³
Hastighed:
100 km/h
Antal:
19 stk.
 
   
 
   
Tegning Nummer Fabrikat År Noter
DSB C 701C 701
Esslingen1903Kostede 43.185,- kr. 5 kreds 1910-15. Overheder 1913. Kalundborg 1926. Til S-rep på Cvk Kh 20/4-38. Kalundborg 1941-55. Beskadiget ved allieret luftangreb 30/9-44 ved Hvalsø. Gb 1957-59 (hensat). Udrangeret 1959. Reserveret Jernbanemuseet. Sorø 1962. Solgt 1962 til H. I. Hansen, Odense.
DSB C 702C 702
Esslingen19035 kreds 1910-15. Overheder 1913. Kalundborg 1920. Kalundborg 1941-43. Trykluftbremse fra 1944. Slagelse 1944. Kalundborg 1945-52. Kalundborg 1953 (hensat). Gb 1954. Overtog 1954 tenderen fra C 707. Kalundborg 1955 og 57. Kalundborg 1959-60 (hensat). Udrangeret 1960.
DSB C 703C 703
Esslingen19035 kreds 1910-15. Overheder 1913. Gb 1926. Kalundborg 1941-45. Trykluftbremse fra 1943. Gb 1946. Kalundborg 1947-55. Kalundborg 1957 (hensat). Udrangeret 1957.
DSB C 704C 704
Esslingen19035 kreds 1910-15. Overheder 1915. Gb 1926 og 41. Trykluftbremse fra 1943. Kalundborg 1942-55. Gb 1957. Kalundborg 1959 (hensat). Udrangeret 1959.
DSB C 705C 705
Esslingen19035 kreds 1910-15. Overheder 1913. Kalundborg 1926 og 41-43. Cvk Kh 1944. Trykluftbremse fra 1944. Saboteret 19/10-44 på Gb. Gb/Kalundborg 1945. Gb 1946. Kalundborg 1947-49. Gb 1950. Kalundborg 1951-54. Gb 1955 (hensat). Udrangeret 1956.
DSB C 706C 706
BMAG1909Kostede 64.000,- kr. 5 kreds 1910-15. Kalundborg 1920. Gb 1926. Gedser 1932. Gb 1941-42. Slagelse 1942. Næstved 1943. Trykluftbremse fra 1944. Gb 1944. Saboteret 19/10-44 på Gb. Cvk Kh 1945. Kalundborg 1946-55. Udrangeret 1956.
DSB C 707C 707
BMAG1909Kostede 64.000,- kr. 5 kreds 1910-15. Overheder 1917. Kalundborg 1926. Slagelse 1941. Roskilde 1942. Gb 1943. Trykluftbremse fra 1944. Næstved 1944. Cvk Kh 1945. Kalundborg 1946-53. Gb 1954 (hensat). Udrangeret 1954. Tender 1954 til C 702.
DSB C 708C 708
BMAG1909Kostede 64.000,- kr. 5 kreds 1910-15. Gb 1926. Gb 1941-42. Gedser 1942. Kalundborg 1943. Gedser 1944. Trykluftbremse fra 1944. Saboteret 19/10-44 på Gb. Gb 1945-55. Næstved 1959. Gb 1960. Roskilde 1961-63. Kalundborg 1966. Kalundborg 1967-69 (hensat). Kørte 12/10-69 særtog for DJK Værslev-Slagelse. I drift 1969-76. Gb 1969-76. Kørte 6/8-70 særtog på Østbanen for DMJU. Kørte 30/8-70 særtog for DJK Kh-Rødby Færge/Maribo. Kørte 20/9-70 særtog for DJK på ØSJS. Kørte 23/9-70 særtog for The Railway Enthusiasts Club på ØSJS. Kørte 12/12-71 særtog for DJK på ØSJS. Med i filmen "Spøgelsestoget" i 1976. Roskilde 1976-82. Udrangeret 1982 og overdraget til Jernbanemuseet. Roskilde 1982-2016. Randers 2016-21.
DSB C 709C 709
BMAG1909Kostede 64.000,- kr. 5 kreds 1910-15. Gb 1926. Gb 1941-42. S-rep 28/1-6/3 1942 på Cvk Kh. Slagelse 1943. Trykluftbremse fra 1944. Gb 1944-55. Kalundborg 1957. Udrangeret 1959. Gb 1959-60.
DSB C 710C 710
BMAG1909Kostede 64.000,- kr. 5 kreds 1910-15. Overheder 1917. Gb 1926. Trykluftbremse fra 1941. Korsør 1941-42. Gedser 1943. Kalundborg 1944. Gb 1945-55. Næstved 1957. Gb 1959-61. Med i filmen "Komtessen" fra 1961. S-revision 16/10 1962. Gb 1962-65 som hjælpetogsmaskine. Kørte 13/1-63 særtog for DJK på Farumbanen. Kørte 30/10-66 særtog på Østbanen. Udlejet til NKT som stationær dampkedel 10/6-22/7 1968. Udrangeret 30/5-69. Gb 1969-70. Ophugget 1970 af Joseph Levin, Islands Brygge.
DSB C 711C 711
BMAG1909Kostede 64.000,- kr. 5 kreds 1910-15. Gb 1941-42. Kalundborg 1942. Trykluftbremse fra 1943. Gedser 1943. Gb 1944. Næstved 1945-46. Gb 1947-52. Korsør 1953 (hensat). Udrangeret 1954.
DSB C 712C 712
BMAG1909Kostede 64.000,- kr. 5 kreds 1910-15. Overheder 1915. Gb 1926. Kalundborg 1941. Gb 1942-43. Trykluftbremse fra 1943. Gb 1944-55. Næstved 1957. Gb 1959. S-rep 26/9-1963 på Cvk Kh. Kalundborg 1960-67. Kalundborg 1968-69 (hensat). Udrangeret 1969. Ophugget 1970 i Hedehusene af Nordisk Jern og Metal.
DSB C 713C 713
BMAG1909Kostede 64.000,- kr. 5 kreds 1910-15. Gb 1941-43. S-rep 30/1-5/3 1942 på Cvk Kh. Trykluftbremse fra 1943. Gb 1944-46. Kalundborg 1947. Gb 1948-55. Gb 1957 (hensat). Udrangeret 1958.
DSB C 714C 714
BMAG1909Kostede 64.000,- kr. 5 kreds 1910-15. Gb 1926. Påkørte 8/9-39 to heste ved Fiskebæk og væltede i grøften - lokofører og fyrbøder dræbt. Næstved 1941. Gb 1942-46. Korsør 1947. Cvk Kh 1948. Gb 1949-51. Østerport 1952-53 (hensat). Udrangeret 1954.
DSB C 715C 715
BMAG1909Kostede 64.000,- kr. 5 kreds 1910-15. Overheder 1917. Kalundborg 1920. Gb 1926. Gb 1941-55 og 57. Næstved 1960. Udrangeret 1961 og reserveret Jernbanemuseet. Næstved 1961-74. Udlejet 1973/74 til Svendborg Bryghus? Gedser 1977. Ophugget 1977. Tender i Gedser 1979 og i Roskilde 1980-16. Ej tender til C 715 men til K 559.
DSB C 716C 716BMAG1909Kostede 64.000,- kr. 5 kreds 1910-15. Gb 1926. Gb 1941-42. Slagelse 1942-44. Trykluftbremse fra 1944. Gb 1945-52. Roskilde 1954. Næstved 1955. Gb 1957 (hensat). Udrangeret 1957.
DSB C 717C 717
BMAG1909Kostede 64.000,- kr. 5 kreds 1910-15. Kalundborg 1920. Gb 1926. Gb 1941. Roskilde/Gedser 1942. Trykluftbremse fra 1943. Nykøbing Fl. 1943. Gb 1944. Kalundborg 1945. Gb 1946-47. Kalundborg 1948-49. Gb 1949-53. Kalundborg 1953. Gb 1954 (hensat). Nøl 1955 (hensat). Korsør 1957 (hensat). Kalundborg 1959-63. Gb 1965-69 (hensat). Udrangeret 1968. Ophugget 1969 af Jerngården i Mundelstrup.
DSB C 718C 718BMAG1909Kostede 64.000,- kr. 5 kreds 1910-15. Gb 1941-43. Trykluftbremse fra 1943. Gb 1944-55. Slagelse 1957. Gb 1959. Roskilde 1960-61. Udrangeret 1961. 14/12-61 fra Gb til Sorø.
DSB C 719C 719
BMAG1909Kostede 64.000,- kr. 5 kreds 1910-15. Gb 1926. Gb 1941-43. Trykluftbremse fra 1944. Slagelse 1944. Gb 1945-49. Kalundborg 1950. Gb 1951-52. Kalundborg 1953. Gb 1954-55. Kalundborg 1957 (hensat). Cvk Kh 1959. Udrangeret 1959.
Veterantog kalenderIndsend billederContecRail

Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med tak