DSB Litra DS
DSB Litra DS
208 - 213

(Retur til oversigt)

De jysk-fynske og sjællandske maskinafdelinger blev i 1893 sammenlagt. Det medførte at de seks iltogslokomotiver, som Sjællandske Jernbaneselskab i 1870 havde indkøbt til den sjællandske sydbane, blev omlitreret til Ds 208-213. Læs mere om Ds-lokomotivernes tid førend sammenlægningen af maskinafdelingerne HER.

Umiddelbart fik sammenlægningen ingen praktisk betydning for, hvor Ds-maskinerne kom til at køre. Det var først indsættelsen af K-maskinerne fra 1894, der fik indflydelse på hvor Ds-maskinerne blev anvendt. Selvom maskinerne i 1880erne primært havde været henvist til Nordvestbanen mellem Roskilde og Kalundborg, så var de også blevet anvendt til iltogene på de sjællandske hovedbaner. Efter indsættelsen af K-maskinerne kom de til at trække alle former for persontog mellem København-Korsør, Roskilde-Kalundborg og Roskilde-Masnedsund. Eksempelvis forevigede en fotograf i 1905 Tog 80 på Køge station bestående af: Ds-lokomotiv + IG + EH + AA + 2 CB + IV.

Ds-maskinerne havde dog også andre alternative opgaver, idet de blev benyttet i arbejdstog. Således kunne Ds 208 ses i aktion ved bygningen af dobbeltsporet mellem Roskilde og København. I februar 1899 var man i fuld gang med at opføre jernbanebroen over Køgevejen vest for Roskilde station og her deltog Ds 208, der var koblet sammen med godsvognen IG 4485 fra 1890. Et andet eksempel er, at man omkring 1920 kunne se Ds 209 med et arbejdstog ved Hedehusene, men her var der tale om almindelig vedligeholdelse af strækningen.

I slutningen af 1910erne blev de første tre Ds-maskiner udrangeret. Det drejede sig om Ds 208, Ds 211 og Ds 213, som blev udrangeret i 1917 og 1919. Ds 211´s tender var udrangeret allerede to år inden at selve maskinen blev udrangeret, og ombygget til Vandvogn Nr. 211. Tenderen blev herefter stationeret på Masnedø og brugt i forbindelse med Storstrømsoverfarten. Efter Storstrømsbroens indvielse i september 1937 kom den til Kalundborg. Også tenderen fra Ds 213 blev genanvendt efter lokomotivets udrangering, idet tenderen i 1921 blev til Brovægtsprøvevogn Nr. 11. Begge disse tendere blev først endeligt udrangeret i løbet af 1950erne. Tenderen fra Ds 208 endte også som brovægtsprøvevogn (Brovægtsprøvevogn Nr. 10) i Nyborg efter en ombygning i 1921. Dermed havde Statsbanerne kun tre Ds-maskiner tilbage, da man nåede til 1920erne.

Som første del af den sjællandske midtbane indviedes i 1924 delstrækningen mellem Næstved og Ringsted. Indvielsestoget, der afgik kl. 07:35 søndag den 1. juni 1924, blev trukket af en O-maskine, men det var formentlig Ds-maskinerne – stadig med hjemsted i Roskilde – der tog sig af den daglige drift. I sommeren 1925 var Ds 209 og Ds 210 blevet omstationeret til maskindepotet i Næstved, men det var kun denne sommer man kunne finde Ds-maskiner med hjemsted i Næstved. Således var og blev Roskilde maskinernes faste tilholdssted indtil udrangeringen. Ved ibrugtagningen af anden delstrækning af midtbanen (Ringsted-Hvalsø) i august 1925 ophørte formentlig brugen af Ds-maskiner på Midtbanen.

Det var dog ikke kun på Midtbanen, at Ds-maskinerne kørte, idet de stadig kørte tog på Nordvestbanen og strækningen fra Roskilde til København. Ifølge kørselsfordelingen gældende fra 25. maj 1926 var der sat en af Roskildes Ds-maskiner af til at køre i fast tur. Således skulle en Ds-maskine – eller alternativt en Fs-maskine – dagligt køre Tog 8 (Roskilde-København) + Tog 157 (København-Holbæk) + Tog 160 (Holbæk-København) + Tog 39 (København-Roskilde). Det var dog ikke altid at disse tog blev kørt med en Ds-maskine i sommeren 1926. Således var det Fs 262, der den 31. maj 1926 trak de pågældende tog mellem København og Holbæk. I 1926 var tiden også ved at rinde ud for de tre tilbageværende Ds-maskiner, der på dette tidspunkt havde rundet de 55 år. I 1926 blev Ds 210 udrangeret og året efter fulgte de to sidste Ds-maskiner. Tenderen fra Ds 210 blev i 1929 ombygget til Specialvogn til Ukrudtsbekæmpning Nr. 210 på centralværkstedet i Århus. Derimod blev både Ds 209 og Ds 212 efter ordre ophugget på centralværkstedet i København i 1928. Dermed var Ds-maskinernes epoke som strækningslokomotiver forbi, men endnu langt oppe i 1950erne anvendtes flere af Ds-maskinernes tendere som specialvogne.
(LC)


Længde:
14,061 m.
Tjenestevægt:
34,2 tons
Tomvægt:
31,2 tons
Tendervægt:
22,7 tons
Kedeltryk:
9 kg/cm²
Drivhjulsdiam.:
1,829 m.
Kul:
3 tons
Vand:
7,5 m³
Hastighed:
100 km/h
Antal:
6 stk.
 
   
 
   
Tegning Nummer Fabrikat År Noter
DSB DS 208DS 208Beyer1870Omlitreret 1893 fra SJS D 38. 1 distrikt 1896. 1 distrikt 1899-1900. 5 kreds 1910-15. 1 distrikt 1918. Udrangeret 1919. Ophugget 1921 af DSB. Tender ombygget 1921 til Brovægtsprøvevogn 10.
DSB DS 209DS 209
Beyer1870Omlitreret 1893 fra SJS D 39. 1 distrikt 1896. 1 distrikt 1899-1900. 5 kreds 1910-15. 1 distrikt 1918-26. Næstved 1925. Roskilde 1926. Udrangeret december 1927. Ophugget 1928 på Cvk Kh.
DSB DS 210DS 210
Beyer1870Omlitreret 1893 fra SJS D 40. 1 distrikt 1896. 1 distrikt 1899-1900. 5 kreds 1910-15. 1 distrikt 1918-25. Næstved 1925. Udrangeret 13/4-26. Oph 1926 på Cvk Kh. Tender ombygget 1929 til Specialvogn til Ukrudtsbekæmpning 210.
DSB DS 211DS 211Beyer1870Omlitreret 1893 fra SJS D 5. 1 distrikt 1896. 1 distrikt 1899-1900. 5 kreds 1910-15. Kedel flyttet 1911 til Ds 212. Tender ombygget 1915 til Vandvogn 211. Udrangeret 1917. Ophugget af DSB.
DSB DS 212DS 212
Beyer1870Omlitreret 1893 fra SJS D 12. 1 distrikt 1896. 1 distrikt 1899-1900. 5 kreds 1910-15. Fik 1911 kedel fra Ds 211. 1 distrikt 1918-26. Roskilde 1926. Maskindepot Kh 1913-27. Udrangeret december 1927 grundet kassabel fyrkasse. Ophugget 1928 på Cvk Kh.
DSB DS 213DS 213Beyer1870Omlitreret 1893 fra SJS D 13. 1 distrikt 1896. 1 distrikt 1899-1900. 5 kreds 1910-15. 1 distrikt 1918. Udrangeret 1919. Ophugget 1921 af DSB. Tender ombygget 1921 til Brovægtsprøvevogn 11.
Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med tak.
DSB Litra DS damplokomotiv DS-maskine


Copyright © 2020 Jernbanen.dk - Alle rettigheder forbeholdes - Om Jernbanen.dk - Kontakt redaktionen