DSB damplokomotiver

DSB Litra GS

DSB Litra GS
215 - 219

(Retur til oversigt)

I 1892 blev den tidligere maskinafdeling hos Sjællandske Jernbaneselskab slået sammen med de jysk-fynske jernbaner, hvorved Statsbanernes maskinafdeling opstod. Nogle af de lokomotiver, som Statsbanerne overtog var fem sjællandske godstogslokomotiver af Loke-klassen. Læs mere [her] om lokomotiverne før omlitreringen i 1893.

Da maskinafdelingerne i 1892 blev slået sammen blev de fem lokomotiver omlitreret til Gs 215-219. S´et i litraet indikerede, at lokomotivet tidligere havde tilhørt Sjællandske Jernbaneselskab. Egentlig betød sammenlægningen ikke den store forandring for de fem Gs-maskiner. Allerede i 1880erne var de blevet stationeret i Korsør, hvorfra de kørte på den sjællandske vestbane. Det blev også Korsør, der blev maskinernes faste tilholdssted indtil Statsbanerne valgte at udrangere maskinerne.
I 1883 var jernbaneoverfarten Korsør-Nyborg blevet oprettet. Ved indsættelsen af de nye dampfærger var man klar over, at der uden tvivl ville komme isvintre, der ville lukke bæltet for almindelig sejlads. Især farvandet ud for Korsør og Nyborg Fjord var steder, hvor isen hurtigt ville samle sig og gøre den normale færgefart vanskelig – om ikke umulig. Derfor havde man såvel på Sjællandssiden som Fynssiden etableret et jernbanespor specielt beregnet til sådanne situationer. På Fyn gik sporet fra stationen i Nyborg og ud på Knudshoved og Slipshavn. På Sjælland havde man ligeledes anlagt en ensporet jernbane fra banegården i Korsør og ud til Halsskov. Det viste sig hurtigt, at man fik brug for de to baner. Således også i 1893, hvor isvinteren gjorde sit til, at gøre sejladsen over Storebælt vanskelig. Denne vinter valgte Statsbanerne på et tidspunkt, at lade den sjællandske vestbanes tog føre ud ad Halsskovbanen. Da Gs-maskinerne var stationeret i Korsør var det nærliggende, at benytte disse lokomotiver til kørslen mellem Korsør og Halsskov Isbådsstation, hvorfra det var lettere at komme over bæltet. Et fotografi fra denne isvinter viser en Gs-maskine i Halsskov med et tog på 18 vogne, hovedsageligt kupévogne til passagertransport samt enkelte gods- og pakvogne. Efter ankomsten til Halsskov ventede der de rejsende en anstrengende tur over Storebælt, mens Gs-maskinen kunne returnere til Korsør.
Egentlig fik Gs-maskinerne ikke nogen lang levetid hos Statsbanerne, idet de umiddelbart efter maskinafdelingernes sammenlægning blev udrangeret. Den første maskine var Gs 217, der allerede i 1892 var blevet udrangeret, men maskinen blev dog ikke hugget op lige med det samme, idet den i perioden fra 1897 til 1914 fungerede som stationær dampkedel for Vamdrup Elektricitetsværk. En skæbne, der også kom til at overgå en anden Gs-maskine. Den sidste Gs-maskine – Gs 215 – blev udrangeret i 1897. Tenderen fra denne maskine blev i 1903 ombygget til Vandvogn 215 for til sidst at blive anvendt på Kulprøvestationen i København indtil udrangeringen i 1913. Gs-maskinernes karriere hos Statsbanerne var derfor ganske kort, men man må også tage i betragtning, at de ældste af maskinerne i begyndelsen af 1890erne havde kørt i over 30 år. Og det i en periode, hvor udviklingen af damplokomotiver var inde i en rivende udvikling, hvor den nyeste teknik hurtigt blev forældet eller overhalet indenom at nye og forbedrede funktioner. Ved anskaffelsen af Gs-maskinerne i 1850-60erne gjorde Sjællandske Jernbaneselskab dog et godt køb, idet man fik et stabilt og driftssikkert lokomotiv – hvilket langt fra var tilfældet med de maskiner, som Sjællandske Jernbaneselskab tidligere havde anskaffet.
(LC)

Længde:
13,537 m.
Tjenestevægt:
28,2 tons
Tomvægt:
24,9 tons
Tendervægt:
19,8 tons
Kedeltryk:
7 atm
Drivhjulsdiam.:
1,422 m.
Kul:
3 tons
Vand:
6,2 m³
Hastighed:
 
Antal:
5 stk.
 
   
 
   
Tegning Nummer Fabrikat År Noter
DSB GS 215GS 215Esslingen1866Omlitreret 1893 fra SJS G 15. Korsør 1894. Udrangeret 1897. Stationær kedel ved Vamdrup Elektricitetsværk 1894-1910. Tender ombygget 1903 til Vandvogn 215.
DSB GS 216GS 216Esslingen1864Omlitreret 1893 fra SJS G 16. Korsør 1894. Udrangeret 1895. Ophugget 1895.
DSB GS 217GS 217Esslingen1858Omlitreret 1893 fra SJS G 17. Udrangeret 1892. Tender ophugget 1896/97. Stationær kedel ved Vamdrup Elektricitetsværk 1897-1914.
DSB GS 218GS 218Esslingen1858Omlitreret 1893 fra SJS G 18. Korsør 1894. Udrangeret 1895. Ophugget 1895.
DSB GS 219GS 219Esslingen1858Omlitreret 1893 fra SJS G 19. Korsør 1894. Udrangeret 1895. Ophugget 1895.

Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med tak