DSB damplokomotiver

DSB Litra HS

DSB Litra HS (II)
378 - 422

(Retur til oversigt)

De 16 rangerlokomotiver af litra Hs, som var bygget i årene 1873-93, viste sig at være velegnede til datidens opgaver, og det var derfor naturligt, at Busse annekterede typen. De nye lokomotiver - hvis rent tekniske betegnelse inden for DSBs egne rækker var Hs (II) - havde normal fyrkasse, som flugtede med rundkedlens overside, rund udelt røgkammerdør, skorsten uden mundingskrave, et mindre førerhus og dampbremse. Domen var anbragt midt på kedlen, men havde stadig 2 Salter-sikkerhedsventiler på toppen. Det blev den eneste gang, Busse anvendte en "sjællandsk" type.

De 7 første nye Hs (II)-maskiner blev ligesom de samtidige 5 første K-maskiner, nr. 501-505, bygget af Neilson i Glasgow. Det blev de sidste britiskbyggede damplokomotiver, som blev anskaffet af DSB. Det kan i denne forbindelse oplyses, at de 3 store Glasgowlokomotivfabrikker: Sharp, Neilson og Dübs i 1903 blev sammensluttet under navnet "The North British Lokomotive Works" - den største lokomotivfabrik i Europa. Den blev nedlagt i 1962.

2 af lokomotiverne byggedes af Smith, Mygind og Hüttemeier i København, hvis fabrik på Nørrebro ikke havde nogen sporforbindelse. Maskinerne blev transporteret fra fabrikken på blokvogne, som blev trukket af damptraktorer. 2 af maskinerne blev bygget af Vulcan i Maribo, en virksomhed som i årene 1900-1905 blandt andet byggede 18 damplokomotiver, men som erhvervedes af Scandia og flyttedes til Randers i 1906.

Hs-maskinerne leveredes med 4 sandkasser under fodpladen, men i 1940erne blev de erstattet af en sandkasse på kedelryggen under et dæksel, som var fælles med domen. Samtidig forlængedes skorstenen 400 mm., så at den bedre passede til remisernes røghætter. Enkelte af maskinerne havde i tiden mellem de 2 verdenskrige ejektor til betjening af togenes vakuumbremser beregnet for forberedelse af stammerne til togmaskinerne. Samtidig med anskaffelsen af de 7 første Hs-maskiner, købte Københavns Frihavn A/S en maskine af samme type, som senere suppleredes med 2 lignende maskiner
(BAY)

Tegning af DSB litra Hs


Længde:
7,54 m.
Tjenestevægt:
23,8 tons
Tomvægt:
18,8 tons
Tendervægt:
 
Kedeltryk:
10 atm
Drivhjulsdiam.:
1,086 m.
Kul:
0,5 tons
Vand:
2,4 m³
Hastighed:
25 km/h
Antal:
45 stk.
 
   
 
   
Tegning Nummer Fabrikat År Noter
DSB HS 378HS 378
Neilson1894Korsør 1898. Sjælland-Falster-kredsen 1899-1908. 5 kreds 1910-15. 1 distrikt 1918-40. Hillerød 1920. Helsingør 1926. Udlejet juli 1926 til HHGB. Gb 1941-44. Slagelse 1945. Køge 1946. Slagelse 1947-52. Gb 1953-54. Næstved 1955-56. Masnedsund 1957. Næstved 1957-58. Gb 1958-60. Gb 1961-64 (hensat). Udrangeret 1964. Ophugget 1965 af Nordisk Jern og Metal i Glostrup.
DSB HS 379HS 379
Neilson1894Korsør 1898. Sjælland-Falster-kredsen 1899-1908. 5 kreds 1910-15. 1 distrikt 1918-40. Helsingør/Køge 1920. Slagelse 1926. Århus 1941. Næstved 1942. Helsingør 1943. Hillerød 1943-45. Gb 1946. Hillerød 1947-48. Gb 1949. Gedser 1950. Udlejet 1950 til Stålvalseværket. Hillerød 1951. Udlejet maj til oktober 1951 til Københavns havnevæsen som stationær dampkedel. Gedser 1952. Gb 1953-56. Næstved 1959. Rødby Havn 1961. Gedser 1962-63 (hensat). Vordingborg 1963 (hensat). Udrangeret 1963. Ophugget 1963 i Vordingborg.
DSB HS 380HS 380
Neilson1894Sjælland-Falster-kredsen 1899-1908. 5 kreds 1910-15. 1 distrikt 1918-40. Roskilde 1920. Korsør 1926. Esbjerg 1941-42. Horsens 1943. Århus 1944. Horsens 1945. Slagelse 1946. Kalundborg 1947-48. Køge 1949. Gb 1950 (hensat). S-revision 1951. Østerport 1951-52 (overkomplet). Hillerød 1953. Helsingør 1954-55. Gb 1956. Gb 1959-60 (hensat). Udrangeret 1959.
DSB HS 381HS 381
Neilson1894Sjælland-Falster-kredsen 1899-1908. 5 kreds 1910-15. 1 distrikt 1918-40. Kalundborg 1920. Korsør 1926. Gb 1941. Helsingør 1942. Gb 1943. Holbæk 1944-45. Hillerød 1946. Cvk Kh 1947. Slagelse 1948-49. Køge 1950. Cvk Kh 1951. Køge 1952. Slagelse 1953. Udlejet 1954 til Københavns Frihavn. Gb 1955. Udrangeret 1956 og solgt til Det Danske Stålvalseværk, DDS 11 i Frederiksværk. Udrangeret 1961. Ophugget 1962.
DSB HS 382HS 382
Neilson1894Korsør 1898. Sjælland-Falster-kredsen 1899-1908. 5 kreds 1910-15. 1 distrikt 1918-32. Holbæk 1926. Udrangeret 23/9-32. Solgt 1932 til Valby Gasværk 6.
DSB HS 383HS 383Neilson1894Sjælland-Falster-kredsen 1899-1908. 5 kreds 1910-15. 1 distrikt 1918-38. Roskilde 1926. Udrangeret 20/9-38. Ophugget 1938 af Levin.
DSB HS 384HS 384
Neilson1894Sjælland-Falster-kredsen 1899-1908. 5 kreds 1910-15. 1 distrikt 1918-29. Korsør 1926. 2 distrikt 1929-40. S-rep 17/2-33 i Nyborg. Hjørring 1941. Aalborg 1942. Århus 1943. Skanderborg 1944-45. Viborg 1946-48. Fredericia 1949. Odense Syd 1950-52. Tønder 1953. Aabenraa 1954. Odense 1955. Svendborg 1959-64 (hensat). Udrangeret 1964. Svendborg 1966.
DSB HS 385HS 385
Hartmann1895Leveret 20/11-95. 3. maskinsektion (Nyborg) 1896. 1 distrikt 1899-1908. Sjælland-Falster-kredsen 1908. 5 kreds 1910-15. 1 distrikt 1918-26. Helsingør 1926. 2 distrikt 1929-40. Vejle 1941. Fredericia 1942-43. Varde 1944. Esbjerg 1945. Bramminge 1946-47. Haderslev 1947. Lunderskov 1948-49. Haderslev 1950. Fredericia 1951. Vejle 1952. Svendborg 1953-54. Vejle 1955-56. Viborg 1959 og 61. Brande 1962-65. Hensat 31/10-65 i Brande og reserveret Jernbanemuseet. Odense 1966 (hensat). Udrangeret 1967. Odense 1968. Solgt 1970 for 12.000,- kr. til Stream Power Trust 65. Solgt 1972 til Middleton Railway Leeds, UK. September 1972 til England i M/S Surrey. I drift 1985-1999. Hensat 1999.
DSB HS 386HS 386Hartmann1895Leveret 20/11-95. 3. maskinsektion (Nyborg) 1896. 1 distrikt 1899-1908. Sjælland-Falster-kredsen 1908. 5 kreds 1910-15. 1 distrikt 1918-26. Vacuumledning og ejektor fra 1923. Korsør 1926. 2 distrikt 1929-38. S-rep 8/3-32 i Nyborg. Var 1/1-37 hensat i Fredericia gamle remise. Udrangeret 20/9-38. Ophugget 1938 af Løgstrup.
DSB HS 387HS 387Hartmann18953. maskinsektion (Nyborg) 1896. 1 distrikt 1899-1908. Sjælland-Falster-kredsen 1908. 5 kreds 1910-15. 1 distrikt 1918-26. Korsør 1926. 9/1-29 til 2 distrikt. 2 distrikt 1929-40. Var 1/1-37 hensat i Fredericia gamle remise. S-rep 29/4-12/6 1940 på Cvk Ar. Kolding 1941. Vejle 1942. Kolding 1943. Tinglev 1944-45. Padborg 1946. Fredericia 1947. 2 distrikt 1948. Esbjerg 1949-51. Fredericia 1952. Esbjerg 1953-56. Esbjerg 1959-61 (hensat). Udrangeret 1961.
DSB HS 388HS 388
Hartmann1895Århus 1896. 1 distrikt 1899-1908. Sjælland-Falster-kredsen 1908. Århus 1909. 5 kreds 1910-15. 1 distrikt 1918-19. 2 distrikt 1919-40. S-rep 2/4-9/5 1940 på Cvk Ar. Vejle 1941. Lunderskov 1942. Vejle 1943. Kolding 1944. Esbjerg 1945. Haderslev 1946. Tinglev 1947. Haderslev 1948. Tønder 1949. Skjern 1950. Vejle 1951. Odense Syd 1952-54. Svendborg 1955-56 og 58-59. Slagelse 1961. Kalundborg 1961-62. 1962 til Hedehusene (reserve). Kalundborg 1963. Gb 1963-65 (hensat). Udrangeret 1964. Gb 1969-70. Ophugget 1970 af Levin, Islands Brygge.
DSB HS 389HS 389Hartmann1895Leveret 14/12-95. Århus 1896. 1 distrikt 1899-1908. Sjælland-Falster-kredsen 1908. Århus 1909. 5 kreds 1910-15. 1 distrikt 1918-19. 2 distrikt 1919-40. S-rep 30/12-40 - 11/2-41 på Cvk Ar. Kolding 1941. Varde 1942. Bramminge 1943. Esbjerg 1944. Varde 1945-47. Esbjerg 1948. Varde 1949. Esbjerg 1950-51. Aabenraa 1952-53. Århus 1954 (hensat). Udrangeret 1954.
DSB HS 390HS 390Hartmann1895Leveret 14/12-95. Århus 1896. 1 distrikt 1899-1908. Sjælland-Falster-kredsen 1908. Århus 1909. 5 kreds 1910-15. 1 distrikt 1918-19. 2 distrikt 1919-40. Frederikshavn 1941. Århus 1942. Padborg 1943. Nyborg 1944. Odense 1945. Fredericia 1946-47. Tinglev 1948-50. Haderslev 1951. Varde 1952-55. Lunderskov 1956-61 (hensat). Udrangeret 1961.
DSB HS 391HS 391
Hartmann1895Leveret 20/1-96. Århus 1896. 1 distrikt 1899-1908. Sjælland-Falster-kredsen 1908. Århus 1909. 5 kreds 1910-15. 1 distrikt 1918-19. 2 distrikt 1919-40. Nyborg 1922. Lunderskov 1941. Udlejet 5-18/11 1942 til Haderslev Amtsbaner. Vejle 1942-43. Esbjerg 1944. Fredericia 1945. Tønder 1946-48. Esbjerg 1949. Tønder 1950-51. Padborg 1952. Fredericia 1953. Vejle 1954. Fredericia 1955. Svendborg 1956. Udrangeret 1959. Svendborg 1959-66 (hensat).
DSB HS 392HS 392
Maffei1898Leveret 9/9-98. 1 distrikt 1899-1908. Sjælland-Falster-kredsen 1908. 5 kreds 1910-15. 1 distrikt 1918-19. Roskilde 1920. 2 distrikt 1919-40. Bramminge 1941. Esbjerg 1942-43. Hobro 1944. Hjørring 1945. Skanderborg 1946. Cvk Ar 1947. Århus 1948. Padborg 1949. Fredericia 1950. Odense 1951. Haderslev 1952-53. Fredericia 1954. Svendborg 1955. Nyborg 1956-63 (hensat i RNB remisen). Udrangeret 1963.
DSB HS 393HS 393
Maffei1898Leveret 9/2-98. 1 distrikt 1899-1908. Sjælland-Falster-kredsen 1908. 5 kreds 1910-15. 1 distrikt 1918-19. 2 distrikt 1919-40. Helsingør 1920. Var 1/1-37 hensat i Fredericia gamle remise. Hensat 1940. S-rep 17/6-21/8 1940 på Cvk Ar. Esbjerg 1941-42. Varde 1943. Cvk Ar 1944-45. Fredericia 1946. Odense 1947. Padborg 1948. Fredericia 1949. Svendborg 1950-51. Kolding 1952. Esbjerg 1953-55. Cvk Ar 1956. Svendborg 1959. Udrangeret 1959. Svendborg 1961-66 (hensat).
DSB HS 394HS 394
Maffei1898Leveret 22/2-98. 1 distrikt 1899-1908. Sjælland-Falster-kredsen 1908. 5 kreds 1910-15. 1 distrikt 1918-19. 2 distrikt 1919-40. Nyborg 1936-38. S-rep 16/11-23/12 1940 på Cvk Ar. Fredericia 1941. Påkørte 4/9-41 E 974 i Fredericia. Nyborg 1942-43. Kolding 1944. Haderslev 1945. Padborg 1946-47. 2 distrikt 1948. Haderslev 1949. Padborg 1950. Aabenraa 1951. Fredericia 1952. Esbjerg 1953. Odense Syd 1954. Svendborg 1955-56. Haderslev 1957 og 59-60. Struer 1962-63. Struer 1964-65 (hensat). Udbudt til salg 1964 - ej solgt. 1 distrikt 1969? Struer 1969. Odense 1970. Struer 1971. Udrangeret 1972. Solgt 1973 til ophugning. Struer 1973-75. Ophugget 1975 i Odense.
DSB HS 395HS 395Maffei1898Leveret 22/2-98. 1 distrikt 1899-1908. Sjælland-Falster-kredsen 1908. 5 kreds 1910. 2 kreds 1913-15. 2 distrikt 1918-40. Fredericia 1941. Vejle 1942. Kolding 1943. Fredericia 1944. Kolding 1945. Esbjerg 1946-49. Varde 1950-51. Esbjerg 1952. Vejle 1953. Haderslev 1954-56. Hensat 31/12-59 i Esbjerg. Esbjerg 1961 (hensat). Struer 1961. Udrangeret 1961.
DSB HS 396HS 396Maffei1898Leveret 1/3-98. 1 distrikt 1899-1908. Sjælland-Falster-kredsen 1908. 5 kreds 1910. 2 kreds 1913-15. 2 distrikt 1918-40. Var 1/1-37 hensat i Fredericia gamle remise. S-rep 25/4-28/5 1940 på Cvk Ar. Varde 1941. Bramminge 1942. Esbjerg 1943. Nyborg 1945-46. Lunderskov 1947. 2 distrikt 1948. Fredericia 1949. Svendborg 1950-53. Fredericia 1954. Skive 1955. Struer 1956. Hensat 19/9-56 i Haderslev. Marts 1957 til Esbjerg. Udrangeret 22/9-57.
DSB HS 397HS 397
Maffei1898Leveret 1/3-98. 1 distrikt 1899-1908. Sjælland-Falster-kredsen 1908. 5 kreds 1910. 2 kreds 1913-15. 2 distrikt 1918-40. Nyborg 1941. Kolding 1942. Fredericia 1943-44. Kolding 1945-46. Nyborg 1947-49. Svendborg 1950-54. Holstebro 1955. Gb 1956-59. Udrangeret 1959 efter uheld på Gb. Gb 1960.
DSB HS 398HS 398
Maffei1898Leveret 12/3-98. Sjælland-Falster-krdesen 1899-1900. 2 distrikt 1905-08. Fredericiakredsen 1908. 2 kreds 1910-15. 2 distrikt 1918-40. S-rep 23/3-25/4 1940 på Cvk Ar. Vejle 1941. Kolding 1942. Fredericia 1943-44. Vejle 1945. Esbjerg 1946-49. Fredericia 1949. Odense Syd 1950. Kolding 1951. Svendborg 1952-53. Lunderskov 1954-55 (hensat efter S-rep). Struer 1956. Thisted 1958. Struer 1959. Svendborg 1960-61. Nyborg 1963 (hensat). Udrangeret 1964.
DSB HS 399HS 399
Maffei1898Leveret 12/3-98. Sjælland-Falster-krdesen 1899-1900. 2 distrikt 1905-08. Fredericiakredsen 1908. 2 kreds 1910-15. 2 distrikt 1918-40. S-Rep. 29/9-32. Hensat 20/10-32 i Århus Ø remise. Skanderborg 1941. Horsens 1942. Cvk Ar 1943. Frederikshavn 1944. Hjørring 1945. Århus 1946. Cvk Ar 1947. Frederikshavn 1948. Skanderborg 1949. Frederikshavn 1950-55. Udrangeret 1956 og solgt til Det Danske Stålvalseværk, DDS 10 i Frederiksværk. Revideret 1962 i grøn med røde hjul. Nr 14 fra 196x. Udrangeret 1971. Foræret 1973 til DJK. Næstved 1973-77. Flyttet 1980 til Høng. Høng 1996. Bramming 1997-2002. Flyttet 2002 til Marslev.
DSB HS 400HS 400
Breda1899Leveret 29/8-99. Sjælland-Falster-krdesen 1900. 2 distrikt 1905-08. Fredericiakredsen 1908. 2 kreds 1910-15. 2 distrikt 1918-40. Hobro 1932-33 og 1941. Århus/Silkeborg 1942. Hjørring 1943. Horsens 1944. Århus 1945-46. Skanderborg 1947. Frederikshavn 1948-49. Århus 1950. Randers 1951. Århus 1952. Randers 1953-55. Udrangeret 1956.
DSB HS 401HS 401
Breda1899Leveret 29/8-99. Sjælland-Falster-krdesen 1900. 2 distrikt 1905-08. Fredericiakredsen 1908. 2 kreds 1910-15. 2 distrikt 1918-40. S-rep 28/1-11/3 1941 på Cvk Ar. Århus 1941-42. Hjørring 1943. Frederikshavn 1944-45. Hjørring 1946. Frederikshavn 1947-48. Århus 1949. Skanderborg 1950. Århus 1951-52. Århus 1953-55 (hensat). Udrangeret 1955.
DSB HS 402HS 402Breda1899Leveret 14/9-99. Sjælland-Falster-krdesen 1900. 2 distrikt 1905-08. Fredericiakredsen 1908. 2 kreds 1910-15. 2 distrikt 1918-40. Skanderborg/Grenå 1941. Skanderborg 1942. Aalborg 1943. Hjørring/Frederikshavn 1944. Frederikshavn 1945. Hjørring 1946. Frederikshavn 1947. Skanderborg 1948. Frederikshavn 1949-51. Cvk Ar 1952. Udrangeret 1952.
DSB HS 403HS 403
Breda1899Leveret 9/9-99. Sjælland-Falster-krdesen 1900. 2 distrikt 1905-08. Fredericiakredsen 1908. 2 kreds 1910-15. 2 distrikt 1918-40. Århus 1941. Frederikshavn 1942-49. Aalborg 1950-53. Skanderborg 1954-63 (hensat). Udrangeret 1963.
DSB HS 404HS 404Breda1899Leveret 11/9-99. Sjælland-Falster-krdesen 1900. 2 distrikt 1905-08. Fredericiakredsen 1908. 2 kreds 1910-15. 2 distrikt 1918-40. Cvk Ar 1941. Hobro 1942. Frederikshavn 1943-44. Hjørring 1944. Frederikshavn 1945-48. Århus 1949-50. Skanderborg 1951-52. Århus 1953-55 (hensat). Udrangeret 1955.
DSB HS 405HS 405Breda1899Leveret 15/9-99. Sjælland-Falster-krdesen 1900. 2 distrikt 1905-08. Fredericiakredsen 1908. 2 kreds 1910-15. 2 distrikt 1918-40. Hobro 1932-33. Skjern 1941-42. Ringkøbing 1943. Struer 1944-45. Holstebro 1946-48. Frederikshavn 1949-50. Århus 1951. Randers 1952. Århus 1953. Skanderborg 1954 (hensat efter S-rep). Randers 1955-56. Frederikshavn 1959 og 61. Frederikshavn 1962-63 (hensat). Udrangeret 1963.
DSB HS 406HS 406
Breda1900Leveret 15/6-00. Sjælland-Falster-krdesen 1900. 2 distrikt 1905-08. Fredericiakredsen 1908. 2 kreds 1910-15. 2 distrikt 1918-40. Oddesund N 1930. S-rep 22/10-23/11 1940 på Cvk Ar. Viborg 1941. Struer 1942-43. Skive 1944. Viborg 1945-47. 2 distrikt 1948. Struer/Ringkøbing 1949. Holstebro 1950. Brande 1951. Randers 1952-54. Skjern 1955. Brande 1956. Struer 1959. Brande 1960-62 (hensat). Udrangeret 1961. Ophugget 1962 i Horsens.
DSB HS 407HS 407Breda1900Leveret 7/6-00. 2 distrikt 1905-08. Fredericiakredsen 1908. 2 kreds 1910-15. 2 distrikt 1918-40. Viborg 1932-33. Skjern 1941. Struer 1942. Brande 1943. Silkeborg 1944-47. Thisted 1948-49. Struer 1949-50. Holstebro 1950. Skjern 1951. Holstebro 1952. Viborg 1953-56. Udrangeret 1958.
DSB HS 408HS 408Breda1900Leveret 7/6-00. 2 distrikt 1905-08. Fredericiakredsen 1908. 2 kreds 1910-15. 2 distrikt 1918-40. Aalestrup 1930. Silkeborg 1941. Brande 1942. Thisted 1943-44. Holstebro 1945. Cvk Ar 1946. Thisted 1947. Struer 1948. Holstebro 1949. Skive 1950. Thisted 1951-52. Cvk Ar 1953. Struer 1954. Struer 1955 (hensat). Udrangeret 1955.
DSB HS 409HS 409
Breda1900Leveret 15/6-00. 2 distrikt 1905-08. Fredericiakredsen 1908. 2 kreds 1910-15. 2 distrikt 1918-40. Nykøbing Mors 1930. Brande 1941. Silkeborg 1942-45. Vejle 1946. Herning 1947. Silkeborg 1948. Brande 1949. Struer 1950. Silkeborg 1951-52. Brande 1953. Silkeborg 1954. Brande 1955 (hensat). Udrangeret 1955.
DSB HS 410HS 410
Breda1900Leveret 2/7-00. 2 distrikt 1905-08. Fredericiakredsen 1908. 2 kreds 1910-15. 2 distrikt 1918-19. 3 distrikt 1919-23. 1921 fra Skive til Holstebro. 2 distrikt 1923-26. Hensat udtørret 7/9-28 i 3 distrikt. November 1928 udlånt til 2 distrikt. 3 distrikt 1929. Skive 1930. Viborg 1932-33. 2 distrikt 1934-40. S-rep 26/11-40 - 14/1-41 på Cvk Ar. Thisted 1941. Holstebro 1942. Viborg 1943. Skjern 1944. Skive 1945. Struer 1946-47. Ringkøbing 1948. Struer 1949. Skjern 1950. Struer 1951. Skive 1952. Thisted 1953. Skive 1954. Struer/Viborg 1955. Thisted 1956. Struer 1957. Viborg 1958. Viborg 1959 (hensat). Udrangeret 1959. Viborg 1961-63.
DSB HS 411HS 411Breda1900Leveret 2/7-00. 2 distrikt 1905-08. Fredericiakredsen 1908. 2 kreds 1910-15. 2 distrikt 1918-19. 3 distrikt 1919-23. 2 distrikt 1923-29. 1929 til 3 distrikt. 2 distrikt 1932-40. S-rep 11/1-15/3 1941 på Cvk Ar. Skive 1941. Thisted 1942. Viborg 1943-44. Brande 1945. Silkeborg 1946. Ringkøbing 1947. Skive 1948. Struer 1949. Ringkøbing 1950. Brande 1951. Skjern 1952. Struer 1953. Udrangeret 1953.
DSB HS 412HS 412
Hüttemeier1900Kostede 25.000 kr. Leveret 3/9-00. 2 distrikt 1905-08. Fredericiakredsen 1908. 2 kreds 1910-15. 2 distrikt 1918-19. 3 distrikt 1919-29. Esbjerg 1923. Viborg 1927. Struer 1930. 2 distrikt 1932-40. S-rep 30/9-9/11 1940 på Cvk Ar. Silkeborg 1941-42. Skjern 1943. Holstebro 1944. Struer 1945. Skjern 1946. Odense 1947. Skive/Struer 1948. Langå 1949-50. Struer 1951-52. Skjern 1953. Struer 1954. Brande 1955. Silkeborg 1956. Brande 1956. Udrangeret 1957.
DSB HS 413HS 413Hüttemeier1900Kostede 25.000 kr. Leveret 24/8-00. 2 distrikt 1905-08. Fredericiakredsen 1908. 2 kreds 1910-15. 2 distrikt 1918-19. 3 distrikt 1919-29. Langå 1920. Skive 1927. Viborg 1930. 2 distrikt 1932-40. Struer 1941. Skive 1942-43. Ringkøbing 1944-46. Struer 1947. Langå 1948. Herning 1949-52. Holstebro 1953. Struer 1954 (hensat). Udrangeret 1954.
DSB HS 414HS 414Vulcan1901Kostede 25.000 kr. Leveret 28/3-01. 2 distrikt 1905-08. Fredericiakredsen 1908. 2 kreds 1910-15. 2 distrikt 1918-19. 3 distrikt 1919-29. Brande 1920. Bramming 1923. Struer 1927. Silkeborg 1930. 2 distrikt 1932-40. S-rep 20/5-11/7 1940 på Cvk Ar. Thisted 1941. Ringkøbing 1942. Thisted 1943. Cvk Ar 1944. Ringkøbing 1945. Struer 1946-47. Skjern 1948-49. Cvk Ar 1950. Struer 1951-52. Skive 1953. Holstebro 1954. Struer 1955-56. Udrangeret 1958.
DSB HS 415HS 415
Vulcan1901Kostede 25.000 kr. Leveret 30/4-01. 2 distrikt 1905-08. Fredericiakredsen 1908. 2 kreds 1910-15. Skanderborg 1916. 3 distrikt 1918. 2 distrikt 1918. Hobro 1920. 3 distrikt 1922-29. Ringkøbing 1923. Oddesund N 1927. Ringkøbing 1930. 2 distrikt 1932-40. Frederikshavn 1941-42. Skanderborg 1943. Aalborg 1944. Hobro 1945. Cvk Ar 1946. Silkeborg 1947-48. Viborg 1949-52. Herning 1953. Brande 1954. Silkeborg 1955. Gb 1956. Hedehusene 1956 og 58. Gb 1959. Hedehusene Skærvefabrik 1959 og 61. Gb 1969-71. Udrangeret 1970 og overdraget til Jernbanemuseet. Cvk Kh 1973. Roskilde 1979. Udstillet 1989-93 på Færgen Sjælland, Kh. Cvk Kh 1994-95. Udstillet i Tivoli 1997. Odense 1999-2010. I drift 1997-2010. Renoveret 2011-14 i Roskilde (kedel og gangtøj) og Odense (ramme og undervogn). I drift 6/6-2014-2020. Odense 2014-20. Hensat 2020 i Randers.
DSB HS 416HS 416
Henschel1902Leveret 13/5-02. 2 distrikt 1905-08. Fredericiakredsen 1908. 2 kreds 1910-13. 4 kreds 1915. Vejle N 1916. 3 distrikt 1918-29. Viborg/Herning 1920. Herning 1923. Skanderborg 1927. Skjern 1930. 2 distrikt 1932-40. S-Rep. 31/10-32 og hensat. I drift 9/8-33 i 2 distrikt. S-rep 11/2-22/3 1941 på Cvk Ar. Herning 1941. Viborg 1942. Udlejet juni 1942 til Værnemagten. Silkeborg 1943. Herning 1944. Skjern 1945. Langå 1946. Skive 1947. Struer 1948-49. Thisted 1950. Skive 1951. Brande 1952. Silkeborg 1953. Struer 1954. Thisted 1955. Viborg 1956. Skjern 1956. Struer 1957-59. Struer 1961 (hensat). Udrangeret 1961.
DSB HS 417HS 417Henschel1902Leveret 12/5-02. 2 distrikt 1905-08. Fredericiakredsen 1908. 2 kreds 1910. 4 kreds 1913-15. Hobro 1916. 3 distrikt 1918-29. Vejle 1920. Skanderborg 1923. Brande 1927. Brande 1930. Skjern 1931-33. 2 distrikt 1934-40. Holstebro 1941. Thisted 1942. Holstebro 1943. Thisted 1944-46. Struer 1947. Viborg 1948-51. Struer 1952-53. Thisted 1954. Udrangeret 1954.
DSB HS 418HS 418
Henschel1902Leveret 3/6-02. Struerkredsen 1905-08. 4 kreds 1910-15. Struer 1916. 3 distrikt 1918-29. Vejle N 1920. Skive 1923. Silkeborg 1927. Skanderborg 1930. Ny fyrkasse 1939. 2 distrikt 1932-40. Viborg 1941. Frederikshavn 1942. Hobro 1943. Århus 1944-45. Struer 1946. Skjern 1947. Struer 1948-49. Skive 1949. Cvk Ar 1950. Ny kedel 1950. Holstebro 1951. Herning 1952-53. Skjern 1954. Struer 1955 (hensat). Udrangeret 29/7-55.
DSB HS 419HS 419
Henschel1902Leveret 2/6-02. Struerkredsen 1905-08. 4 kreds 1910-13. 3 kreds 1915. 3 distrikt 1918-29. Viborg 1920. Viborg 1923. Herning 1927. Esbjerg 1930. Skjern 1931-33. 2 distrikt 1934-40. Viborg 1939 og 41-42. Brande 1943. Bramminge 1944. Fredericia 1945. Vejle 1946. Kolding 1947. Fredericia 1948. Struer 1949. Udrangeret 1950 efter uheld.
DSB HS 420HS 420
Henschel1902Leveret 3/6-02. Århuskredsen 1905-08. 3 kreds 1910-15. 3 distrikt 1918-29. Herning/Brande 1920. Silkeborg 1920. Skjern 1927. Esbjerg 1930. 2 distrikt 1932-40. Cvk Ar 1941. Fredericia 1942-43. Bramminge 1945. Esbjerg 1946-47. Varde/Struer 1948. 2 distrikt 1949. Silkeborg 1950. Ringkøbing 1951. Brande 1952. Cvk Ar 1953. Herning 1954-55. Silkeborg 1956. Struer 1957-60. Herning 1959. Struer 1961 (hensat). Udrangeret 1961.
DSB HS 421HS 421Henschel1902Leveret 2/7-02. Århuskredsen 1905-08. 3 kreds 1910-15. Langå 1915. Vejle 1916. 3 distrikt 1918-29. Skive 1920. Skanderborg 1923. Herning 1930. 2 distrikt 1932-36. Udrangeret 31/1-36. Ophugget 1936 af Petersen & Albeck.
DSB HS 422HS 422
Henschel1902Kostede 19.200,- kr. 3/7-02. Århuskredsen 1905-08. 3 kreds 1910-15. 2 distrikt 1918. 3 distrikt 1918-29. Varde 1920. Skjern 1921 og 23. Herning 1927. Herning 1930. 2 distrikt 1932-40. S-rep 16/8-9/10 1940 på Cvk Ar. Padborg 1941. Tinglev 1942-43. Cvk Ar 1944. Vejle 1945. Odense 1946. Korsør 1947. 1948 til 1 distrikt. Cvk Kh 1948. Hillerød 1949. Fredericia 1950. Holbæk 1951. Esbjerg 1952. Odense Syd 1953. Svendborg 1954. Struer 1955. Herning 1956. Brande 1959. Brande 1960-62 (hensat). Udrangeret 1961. Ophugget 1962 i Horsens.

Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med tak