SJS Litra H.C.Ørsted
SJS Litra H.C.Ørsted
16

(Retur til oversigt)

Det sjællandske Jernbaneselskab anskaffede i 1858 lokomotivet ”H. C. Ørsted” fra den tyske lokomotivfabrik Maschinenfabrik Esslingen. Denne maskine blev i de første år anvendt på Vestbanen mellem København og Korsør, hvor den blandt andet kørte med iltog i 1860erne. I de senere år kørte maskinen også på Nord- og Klampenborgbanen inden udrangeringen i 1877.

I forbindelse med ibrugtagningen af Sjællandske Jernbane-Selskabs nye strækning mellem Roskilde og Korsør, havde selskabet anskaffet en del nye lokomotiver af den såkaldte Crampton-type. Imidlertid ønskede man efter åbningen af den nye strækning et hurtigtogslokomotiv, hvorfor man kontaktede den tyske lokomotivfabrik Maschinenfabrik Esslingen. Her viste det sig, at man var i gang med at bygge en serie Crampton-lokomotiver til den tyske Hessischen Ludwigsbahn. Da Sjællandske Jernbane-Selskab gerne ville have det nye lokomotiv hurtigt besluttede Esslingen derfor, at tage et af de seks lokomotiver til den hessiske bane og sælge den til det danske jernbaneselskab. Derfor leveredes i 1858 en enkelt maskine, der blev navngivet ”H. C. Ørsted” – det eneste damplokomotiv ved Sjællandske Jernbaneselskab, som ikke fik et mytologisk navn eller opkaldt efter en geografisk lokalitet. ”H. C. Ørsted” var sortmalet med røde hjul, hvilket var standard for de lokomotiver som Esslingen producerede omkring 1860. Maskinen blev efter leveringen sat i drift, men kom i det første år kun til at køre 850 kilometer. Derefter blev maskinen – uvis af hvilken årsag – hensat indtil 1862. I 1862 blev det imidlertid besluttet, at genindsætte ”H. C. Ørsted” i driften og i de kommende år kom maskinen til at køre på den sjællandske vestbane mellem København og Korsør. Da jernbaneselskabet i 1867 besluttede at indføre iltog mellem København og Korsør blev H. C. Ørsted indsat i disse. Faktisk kom maskinen til at køre det første iltog mellem København og Korsør på kun 2 timer og 20 minutter. Året efter – i 1868 – indgik jernbaneselskabet og postvæsenet en aftale om, at medtage posten til og fra bl.a. Tyskland med det det nye iltog, hvorfor rejsetiden forøgedes med fem minutter.

I første halvdel af 1864 kunne man også se ”H. C. Ørsted” på de netop nyåbnede Klampenborgbane og banen København-Hillerød-Helsingør, hvor den sammen med nogle andre Crampton-lokomotiver varetog en del af driften. Det var dog Vestbanen, der i begyndelsen af 1860erne var maskinens faste tilholdssted, hvilket varede frem til 1870. På Vestbanen kørte lokomotivet de omtalte iltog. I 1871 fik maskinen betegnelsen litra C 16 og i 1876 blev den omlitreret til SJS B 60. Efter 1870 kom maskinen til at køre på Nordbanen til Helsingør samt Klampenborgbanen, ligesom man stadig kunne se den på Vestbanen, men nu i langt mindre målestok end tidligere. Oprindelig blev maskinen leveret uden førerhus, men senere monteredes et rigtigt førerhus. I alt nåede ”H. C. Ørsted” at køre 232.792 kilometer førend den blev udrangeret i 1877. Efter udrangeringen blev maskinens tender overført til SJS G 17.
(LC)

Kilder
· ”Sjællandske Jernbaneselskabs lokomotiver” af Steffen Dresler. Danmarks Jernbanemuseum 2002.
· ”Crampton lokomotiverne ved det Sjællandske Jernbaneselskab” af Steffen Dresler. Artikel i ”Jernbanemuseets Venners Årsskrift” 1995.


Længde:
12,731 m.
Tjenestevægt:
22,6 tons
Tomvægt:
19,6 tons
Tendervægt:
19,2 tons
Kedeltryk:
7 kg/cm²
Drivhjulsdiam.:
1,824 m.
Kul:
3 tons
Vand:
5,5 m³
Hastighed:
 
Antal:
1 stk.
 
   
 
   
Tegning Nummer Fabrikat År Noter
SJS H.C.Ørsted 16H.C.Ørsted 16
Esslingen1858´H.C.Ørsted´. Hensat 1862. Omlitreret 1863 til nr 2. Omlitreret 1871 til C 2. Omlitreret 1875 til B 2. Omlitreret 1876 til B 60. Udrangeret 1877.
Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med tak.
SJS Litra H.C.Ørsted damplokomotiv H.C.Ørsted-maskine


Copyright © 2020 Jernbanen.dk - Alle rettigheder forbeholdes - Om Jernbanen.dk - Kontakt redaktionen