SJS damplokomotiver

SJS Litra M

SJS Litra M
92

(Retur til oversigt)

Damplokomotivet SJS M 92 blev en ener i dansk lokomotivhistorie, idet det kun anskaffedes i et eksemplar beregnet til rangering på Københavns Hovedbanegård.

Damplokomotivet M 92 blev anskaffet af det Sjællandske Jernbaneselskab (SJS) i 1892. Selvom lokomotivet blev finansieret af midler fra Slagelse-Næstvedbanens anlægsbudget, var M 92 indkøbt til rangering på Københavns anden hovedbanegård fra 1864, der var beliggende ved den nuværende Vesterport Station. På Hovedbanegården fandtes på dette tidspunkt en meget kort drejeskive ved den store vognhal, der lå ud mod Vesterbrogade. Rangeringen med personvognene var besværlig på grund af den korte drejeskive, og jernbaneselskabet lod derfor den belgiske lokomotivproducent Societe Anonyme John Cockerill konstruere et kort lokomotiv, som kunne stå på den omtalte drejeskive sammen med en af datidens toakslede kupévogne. Resultatet blev det særprægede rangerlokomotiv SJS M 92.

Forrådsvandet opbevaredes i en rammevandkasse. Gliderne sad oven på cylinderne, og styringen var udvendig og af type Heusinger. Der var en vægtstangsbremse, som virkede med 4 klodser på det bagerste hjulsæt. Kedlen var anbragt så lavt, at man måtte lave en udsparing på den forreste pufferplankes midte, for at røgkammerdøren kunne åbnes. Der var slet ingen sandingsmuligheder på maskinen. Førerhuset var oprindeligt helt åbent i siderne, men her anbragtes senere udfyldningsplader af jern. Skorstenen havde mundingskrave som senere fjernedes.

Rangerlokomotivet SJS M 92 fik kun en kort periode hos Sjællandske Jernbaneselskab, idet de jysk-fynske statsbaners maskinafdeling allerede i 1893 blev lagt sammen med Sjællandske Jernbaneselskabs maskinafdeling. Hos DSB blev SJS M 92 omlitreret til Ms 361. Læs mere om tiden efter 1893 her
(LC)

Længde:
5 m.
Tjenestevægt:
14,8 tons
Tomvægt:
11,7 tons
Tendervægt:
 
Kedeltryk:
10 atm
Drivhjulsdiam.:
0,89 m.
Kul:
0,5 tons
Vand:
1,6 m³
Hastighed:
25 km/h
Antal:
1 stk.
 
   
 
   
Tegning Nummer Fabrikat År Noter
SJS M 92M 92Cockerill18921893 til DSB Ms 301.

Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med tak