DSB person-, post- og rejsegodsvogne 1941 - 1966

DSB litra CP

DSB litra CP (IV)
(Retur til oversigt)
Litra CP opstod som vogngruppe i 1941 i forbindelse med omlitreringen, og fordi trafikafdelingen ønskede, at bogiemidtgangsvogne skulle opdeles i to grupper afhængigt af antal siddepladser. CP omfattede således vogne med siddepladsantal under 75, og kom efterhånden til at indbefatte mange vogne, da resultatet af vognombygningerne efterhånden blev koncentreret om én vogntype, der havde 74 siddepladser. Standardombygningen blev "opfundet" i forbindelse med bygningen af CL-vognene, hvortil man anvendte 2,5 m træbogier fra bl.a. CO- og CM-vogne. Længden af de ombyggede vogne blev afpasset, så de vægtmæssigt kunne stå på 2,1 m bogier, der blev overflødige i forbindelse med udrangeringen af bogiekupévognsmateriel af litra CT, CTE, CTK, CS, CSM og CSS. I de tilfælde hvor den oprindelige vogn var udstyret med 2,1 m bogier genanvendte man selvfølgelig disse (kun 13 CP-vogne: 2900-2911, 3301). Bygningen af CP-vogne fulgte bygningen af CL-vogne, da man ved ombygningerne kunne frigøre de bogier, der skulle bruges under CL-vognene. Totalt betød bygningen af 131 CP-vogne, der opstod på resterne af vogne, der før ombygningen havde 2,5 m træbogier, at der blev bogier nok til 128 CL- og CLE-vogne, plus nogle i reserve.

Ombygningerne til CP bestod i genanvendelse af dele som vanger, armeringsplader (5mm jernplade fra vange og op til sålbænkhøjde), undervognssamlevinkler og bolsterstykker (stykket som i undervognen hviler på bogien). Vanger og armeringsplader blev afkortet til den ombyggede vogns længde, mens den oprindelige vogns afstand fra pufferplanke til bogiecentrum blev bevaret, hvilket gjorde at vognene ikke havde helt ens længdemål i bogiecenterafstand mm. De genanvendte deles beskaffenhed gjorde også, at vogngulvet i nogle vogne (ombygget fra bl.a. CO) lå en anelse lavere, hvorfor disse vognes totale højde ligeledes afveg en smule. Der var i øvrigt forskelle i hvor batterikasserne var anbragt. På de fleste af vognene var dynamoen anbragt i den ene vognende og batterikassen i den anden, men på nogle få af de først ombyggede var de anbragt i samme vognende.

På de afkortede og genopbyggede undervogne opbyggede man derefter på DSB's værksteder nye vognkasser med træskelet. Fælles for disse vognkasser var, at højden indvendigt i vognene var den samme uanset af hvor højt over skinnekant det indvendige vogngulv i øvrigt lå. I den ene ende at vognen indrettede man i tidens stil en togførerkupé og toiletrum. I øvrigt var vognene opdelt i to storrum, hvor det ene med tre fag vinduer var ikke-rygerkupé, og det større med 4½ fag vinduer var til det rygende publikum. Ved skillerummet var der plads til bagage i det "tiloversblevne" areal, der opstod da længden af vognen, den vedtagne standardafstand over sæderygge og den øvrige indretning ikke helt passede sammen. Sæderne var højryggede lædersæder med tre pladser til den ene side af sidegangen og to pladser til den anden. I nogle af vognene havde man dog installeret lavryggede sæder på grund af den generelle materialemangel under og efter 2. verdenskrig, men de blev udbyttet så snart det var muligt. Som andre dele af CP-vognenes udstyrelse var vognene forsynet med de standarddele DSB på dette tidspunkt anvendte. Således også de todelte vinduer, hvoraf den bevægelige overpart svarede fuldstændigt til dem man anvendte til nybyggede stålpersonvogne. Underparten i de todelte vinduer var i princippet blot et splintfrit glas, der kunne variere i størrelse og var en smule højere på personvogne med trækasse. På de først ombyggede vogne anbragte man på taget torpedoventilatorer, mens man på de senere ombyggede vogne fra ca. 1946 og frem anvendte mere moderne kuck-kuck ventilatorer. Ventilatoren over toilettet var på alle vogne en "trykventilator" som man anvendte på alle DSB vogne på denne tid ved ny- og ombygninger.

Da CP-vognene af standardkonstruktion efterhånden blev bygget i efter danske forhold stort tal, kunne man finde vogntypen anvendt i stort set alle slags tog og i alle dele af landet. De fleste af vognene var stationeret i Jylland-Fyn (2. distrikt), da man på Sjælland i takt med bygningen af CL-vognene fik flere og flere midtgangs stålpersonvogne. I øvrigt blev CP-standardvognen anvendt i flæng med andre mindre udbredte "afarter" af CP-vogne, da det var vognenes anvendelsesmuligheder og ikke deres arkitektur, der afgjorde benyttelsen.

CP-vognene blev i de første år primært anvendt i lokomotivtrukne tog, da de savnede egenvarmeanlæg. Så snart de første MO med varmekedel kom i 1951, blev CP-vognene anvendt som efterhæng til disse, dog højst tre vogne. Planer om specielle bivogne til MO-vognene blev heller ikke til noget, sandsynligvis fordi behovet netop blev dækket af CP-ombygningerne, og fordi bevillingerne til nyt materiel fortrinsvis gik til personvogne i fjerntrafikken (f.eks. CC). CP-vognene kom i de sidste år i 1960'erne også til at agere togførervogn i de sidste godstog fremført med damplokomotiver, efter man i 1968 udrangerede de sidste toakslede vogne af litra CU mv.

I 1956 blev fire vogne ombygget til styrevogne af litra CPS, og 7 af vognene udstyret med styreledninger. De 7 vogne med styreledninger blev senere i 1960'erne omlitreret til CPL. En del af CP-vognene blev i 1960'erne forsynet med ekstraudstyr til udflugtstog, men kunne i øvrigt anvendes i flæng med de øvrige i den daglige drift. Disse vogne var udvendigt malet som almindelige personvogne, men har i udflugtstog formentlig været oprangeret i tog med de 5 nyindrettede BU-vogne. Én vogn (CP 2910) blev ombygget til udstillingsvogn, og udvendigt malet i grå-blå farve.

I øvrigt var CP-standardvognene i brug til ca. 1971, hvor de sidste blev taget ud af normal drift, bl.a. som følge af mindsket benyttelse i forbindelse med nedlæggelsen af et større antal sidebaner, samt bygningen af Bn-vogne der erstattede Cl-vognene i københavnsområdet, som så igen erstattede CP-vognene i Jylland. Et mindre antal forblev dog i nogle få år som reserve til særtog i forbindelse med spejderlejre o.l, men disse forsvandt senest i 1975. I forbindelse med "masseudrangeringen" af CP-vognene omkring 1970, blev et mindre antal solgt til privatbaner (to stk. til Hjørring privatbaner, en til Lemvigbanen, to til Varde-Nørre Nebelbanen, to til Hads-Ning Herreders Jernbane og endelig tre stk til Lollandsbanen). To af vognene til Lollandsbanen var i øvrigt udstyret med styreledninger og af litra CPL ved salgstidspunktet, og vognene ved Hadsherredsbanen blev senere solgt til Østbanen. Kun nogle få vogne blev indrettet til værkstedsvogne, da man øjensynligt foretrak toakslede vogne af vedligeholdelsesmæssige grunde.

Tre vogne eksisterer fortsat (2002): én vogn med styreledninger og to uden. De to uden styreledninger ejes af Dansk Jernbane-Klub og den ene (CP 2872) har i nogle år været under istandsættelse i Høng mens den anden (CP 3244) er hensat udendørs i Hvalsø, men begge var i en årrække brugt i D-maskinegruppens veterantog. Jernbanemuseets vogn (CPL 3255) er ligeledes ikke i præsentabel stand.
(UTJ)


Længde:
17,81 m.
Indretning:
Midtgang
Pladser 1. kl.:
 
Egenvægt:
30,8 tons
Bogietapafs.:
11,6 m.
Kupeer:
2
Pladser 2. kl.:
74
Antal:
144 stk.
Akselafstand:
2,1 m.
Beklædning:
Plade
Hastighed:
100 km/h

Tegning Litra Fabrikat År Noter
DSB CP 2828CP 2828Scandia1910Ombygget 1950 af Cvk Ar fra CO 2530 med bogier fra CSM 3070. Bogietapafstand 11,4 m. Udrangeret 29/10-69.
DSB CP 2829CP 2829Scandia1910Ombygget 1950 af cvk Ar fra CO 2540 med bogier fra CSM 3067. Bogietapafstand 11,4 m. Udrangeret 12/11-71.
DSB CP 2830CP 2830Scandia1910Ombygget 1949 fra CO 2531 med bogier fra CSM 3063. Bogietapafstand 11,4 m. Udrangeret 5/11-68.
DSB CP 2831CP 2831Scandia1910Ombygget 1947 af Cvk Kh fra CO 2532 med bogier fra CT 3140. Bogietapafstand 11,4 m. I drift 13/10-47. Udrangeret 29/10-69.
DSB CP 2832CP 2832Scandia1910Ombygget 1947 af Cvk Kh fra CO 2537 med bogier fra CT 3142. Bogietapafstand 11,4 m. I drift 12/9-47. Udrangeret 29/10-69.
DSB CP 2833CP 2833Scandia1910Ombygget 1947 af Cvk Kh fra CO 2534 med bogier fra CT 3144. Bogietapafstand 11,4 m. I drift 26/8-47. Udrangeret 24/3-71.
DSB CP 2834CP 2834Scandia1910Ombygget 1947 af Cvk Kh fra CO 2541. Bogietapafstand 11,4 m. I drift 20/3-47. Udrangeret 24/3-71.
DSB CP 2835CP 2835Scandia1910Ombygget 1946 af Cvk Ar fra CO 2535. Bogietapafstand 11,4 m. Udrangeret 31/5-70. Solgt 1970 til VNJ C 35. Solgt 1981 til DJK (D-mask.). I drift 1981-89. Brændt 1991 i Odense ved påsat brand. Ophugget 1996.
DSB CP 2836CP 2836Scandia1910Ombygget 1946 af Cvk Ar fra CO 2536. Bogietapafstand 11,4 m. Udrangeret 8/5-72. Ophugget 1972 af ophuggeren på Hobro station.
DSB CP 2837CP 2837Scandia1910Ombygget 1946 af Cvk Ar fra CO 2539. Bogietapafstand 11,4 m. Udrangeret 28/6-67.
DSB CP 2838CP 2838Scandia1910Ombygget 1945 af Cvk Ar fra CO 2529. Bogietapafstand 11,4 m. I drift 25/2-45. Udrangeret 1965 (evt. 24/6-63).
DSB CP 2839CP 2839Scandia1910Ombygget 1947 fra CO 2528. Bogietapafstand 11,4 m. Udrangeret 24/3-71.
DSB CP 2840CP 2840Scandia1910Ombygget 1944 fra CO 2533. Bogietapafstand 11,4 m. Udrangeret 21/2-64.
DSB CP 2841CP 2841Scandia1911Ombygget 1941 af Cvk Ar fra CM 2047. Bogier fra CS/CT-vogne. Udrangeret 17/4-64.
DSB CP 2842CP 2842Scandia1911Ombygget 1941 af Cvk Ar fra CM 2021. Bogier fra CS/CT-vogne. Udrangeret 1968 (evt. 18/3-66).
DSB CP 2843CP 2843Scandia1912Ombygget 1942 af Cvk Ar fra CM 2208. Udrangeret 26/4-66. Skanderborg 1966.
DSB CP 2844CP 2844Scandia1913Ombygget 1942 af Cvk Ar fra CM 2025. Udrangeret 18/9-70.
DSB CP 2845CP 2845Scandia1910Ombygget 1942 af Cvk Ar fra CM 2003. Udrangeret 23/8-72.
DSB CP 2846CP 2846Scandia1911Ombygget 1942 af Cvk Ar fra CM 2015. Udrangeret 12/11-71.
DSB CP 2847CP 2847Scandia1913Ombygget 1942 fra CM 2031. Udrangeret 1/9-65.
DSB CP 2848CP 2848Scandia1911Ombygget 1942 fra CM 2019. Udrangeret 23/8-72. Ombygget 1972 til Specialvogn 332.
DSB CP 2849CP 2849Scandia1909Ombygget 1943 fra CM 2020. 1945-46 lazaretvogn med køjesenge. Udrangeret 5/11-68.
DSB CP 2850CP 2850Scandia1911Ombygget 1943 fra CM 2016. Udrangeret 12/8-69.
DSB CP 2851CP 2851Scandia1912Ombygget 1942 af Cvk Ar fra CMK 2478. Hensat 1973-74. Udrangeret 1975.
DSB CP 2852CP 2852Scandia1912Ombygget 1942 fra CMK 2481. Ombygget 1971 til Udstillingsvogn. Udrangeret 1971. Ombygget 1972 til Specialvogn 767.
DSB CP 2853CP 2853Scandia1908Ombygget 1942 fra CMK 2455. Udrangeret 5/5-72.
DSB CP 2854CP 2854Scandia1909Ombygget 1942 fra CMK 2458. Beskadiget 19/4-45 ved allieret luftangreb i Padborg. Udrangeret 29/10-69.
DSB CP 2855CP 2855Scandia1912Ombygget 1942 fra CMK 2488. Udrangeret 23/8-72.
DSB CP 2856CP 2856Scandia1909Ombygget 1943 fra CMK 2456. Udrangeret 14/3-69.
DSB CP 2857CP 2857Scandia1910Ombygget 1943 fra CMK 2470. Udrangeret 1963.
DSB CP 2858CP 2858Scandia1912Ombygget 1943 fra CMK 2477. Solgt 1971 til HP CP 32.
DSB CP 2859CP 2859Scandia1912Ombygget 1944 fra CMK 2482. Ombygget før 1965 til Udflugtsvogn. Udrangeret 18/9-70.
DSB CP 2860CP 2860Scandia1908Ombygget 1943 af Cvk Ar fra CMK 2450. Udrangeret 17/2-66.
DSB CP 2861CP 2861Scandia1909Ombygget 1943 fra CMK 2457. Beskadiget 22/1-45 ved sabotage ved Funder. Udrangeret 12/3-63.
DSB CP 2862CP 2862Scandia1909Ombygget 1944 fra CMM 2402. Udrangeret 29/5-64.
DSB CP 2863CP 2863Scandia1911Ombygget 1943 fra CM 2010. Udrangeret 12/8-69.
DSB CP 2864CP 2864Scandia1911Ombygget 1944 af Cvk Ar fra CM 2017. Udrangeret 12/11-71.
DSB CP 2865CP 2865Scandia1913Ombygget 1943 fra CM 2027. Udrangeret 9/11-66.
DSB CP 2866CP 2866Scandia1913Ombygget 1943 fra CM 2030. Udrangeret 1963.
DSB CP 2867CP 2867Scandia1912Ombygget 1943 fra CM 2042. Udrangeret 2/8-70.
DSB CP 2868CP 2868Scandia1912Ombygget 1943 af Cvk Ar fra CM 2043. Udrangeret 14/10-65.
DSB CP 2869CP 2869Scandia1912Ombygget 1943 fra CM 2045. Udrangeret 6/12-68.
DSB CP 2870CP 2870Scandia1918Ombygget 1943 fra CM 2050. Udrangeret 5/5-72.
DSB CP 2871CP 2871Scandia1912Ombygget 1943 af Cvk Ar fra CM 2209. Udrangeret 1972.
DSB CP 2872CP 2872Scandia1911Ombygget 1945 af Cvk Ar fra CM 2012. I drift 17/1-45. Udrangeret 1972. Hensat 1973-74. Solgt 1975 til DJK. I drift 1978-81. Roskilde 1981. Høng 1989-2021.
DSB CP 2873CP 2873Scandia1909Ombygget 1945 af Cvk Ar fra CM 2022. I drift 26/6-45. Udrangeret 2/10-68.
DSB CP 2874CP 2874Scandia1912Ombygget 1945 af Cvk Kh fra CM 2040. I drift 22/11-45. Udrangeret 5/11-68.
DSB CP 2875CP 2875Scandia1912Ombygget 1945 af Cvk Kh fra CM 2041. I drift 14/7-45. Udrangeret 8/5-72. Ophugget 1972 af ophuggeren på Hobro station.
DSB CP 2876CP 2876Scandia1909Ombygget 1945 af Cvk Kh fra CMM 2407. I drift 13/9-45. Udrangeret 29/10-69.
DSB CP 2877CP 2877Scandia1911Ombygget 1944 af Cvk Ar fra CM 2222. I drift 20/10-44. Udrangeret 18/10-68.
DSB CP 2878CP 2878Scandia1918Ombygget 1944 af Cvk Ar fra CM 2112. I drift 21/6-44. Ombygget før 1965 til Udflugtsvogn. Udrangeret 24/3-71.
DSB CP 2879CP 2879Scandia1911Ombygget 1944 af Cvk Ar fra CM 2206. I drift 26/5-44. Ombygget før 1965 til Udflugtsvogn. Udrangeret 16/8-66.
DSB CP 2880CP 2880Scandia1913Ombygget 1944 af Cvk Ar fra CM 2032. I drift 8/8-44. Udrangeret 6/12-68.
DSB CP 2881CP 2881Scandia1915Ombygget 1944 af Cvk Ar fra CM 2217. I drift 21/12-44. Udrangeret 16/8-66.
DSB CP 2882CP 2882Scandia1911Ombygget 1945 af Cvk Ar fra CM 2229. Brandskadet 1966. Udrangeret 1966.
DSB CP 2883CP 2883Scandia1908Ombygget 1944 af Cvk Ar fra CMK 2453. I drift 6/7-44. Udrangeret 18/10-68.
DSB CP 2884CP 2884Scandia1908Ombygget 1944 af Cvk Ar fra CMK 2454. I drift 30/11-44. Udrangeret 2/8-70.
DSB CP 2885CP 2885Scandia1910Ombygget 1944 af Cvk Ar fra CMK 2472. I drift 26/9-44. Udrangeret 18/10-68.
DSB CP 2886CP 2886Scandia1910Ombygget 1946 fra CMK 2471. Udrangeret 16/2-71. Afgivet til Btj Aalborg. Hensat 1973-74. Udrangeret 1975. Henriksen, Århus 1977.
DSB CP 2887CP 2887Scandia1911Ombygget 1946 af Cvk Ar fra CMK 2473. Udrangeret 16/5-69.
DSB CP 2888CP 2888Scandia1912Ombygget 1947 af Cvk Ar fra CMK 2475. Udrangeret 1972.
DSB CP 2889CP 2889Scandia1912Ombygget 1947 fra CM 2212. Udrangeret 21/8-72.
DSB CP 2890CP 2890Scandia1911Ombygget 1946 af Cvk Ar fra CM 2011. Udrangeret 12/8-69.
DSB CP 2891CP 2891Scandia1911Ombygget 1947 af Cvk Ar fra CM 2018. Udrangeret 12/11-71.
DSB CP 2892CP 2892Scandia1913Ombygget 1947 af Cvk Ar fra CM 2028. Udrangeret 20/2-70.
DSB CP 2893CP 2893Scandia1913Ombygget 1947 af Cvk Ar fra CM 2029. Udrangeret 1972.
DSB CP 2894CP 2894Scandia1914Ombygget 1947 af Cvk Ar fra CM 2117. Udrangeret 18/8-70. Horsens 1971.
DSB CP 2895CP 2895Scandia1912Ombygget 1946 af Cvk Ar fra CM 2211. Udrangeret 24/3-71. Ombygget 1/6-71 til Udstillingsvogn for Hjemmeværnet. Udrangeret 1971. Ombygget 1972 til Tjenestevogn 768.
DSB CP 2896CP 2896Scandia1911Ombygget 1946 fra CM 2007. Udrangeret 22/9-62.
DSB CP 2897CP 2897Scandia1910Ombygget 1947 af Cvk Ar fra CM 2224. Udrangeret 23/8-72.
DSB CP 2898CP 2898Scandia1912Ombygget 1947 af Cvk Kh fra CMK 2483. I drift 11/7-47. Udrangeret 25/3-66. Stod 5/2-66 med skader i Helsingør.
DSB CP 2899CP 2899Scandia1915Ombygget 1947 af Cvk Kh fra CM 2218. I drift 30/5-47. Udrangeret 4/11-70.
DSB CP 2900CP 2900Scandia1908Ombygget 1945 af Cvk Ar fra CP 2903. Bogietapafstand 11,4 m. I drift 28/3-45. Udrangeret 27/4-66.
DSB CP 2901CP 2901Scandia1910Ombygget 1945 af Cvk Kh fra CM 2124. I drift 18/4-45. Bogietapafstand 11,4 m. Udrangeret 18/9-70.
DSB CP 2902CP 2902Scandia1902Ombygget 1945 af Cvk Kh fra CO 2527. I drift 16/5-45. Bogietapafstand 11,4 m. Udrangeret 14/3-69.
DSB CP 2903CP 2903Scandia1910Ombygget 1945 af Cvk Kh fra CM 2130. I drift 26/5-45. Bogietapafstand 11,4 m. Udrangeret 5/11-68.
DSB CP 2904CP 2904Scandia1910Ombygget 1945 af Cvk Kh fra CM 2126. I drift 20/6-45. Bogietapafstand 11,4 m. Udrangeret 17/4-67.
DSB CP 2905CP 2905Scandia1910Ombygget 1946 af Cvk Kh fra CM 2122. I drift 11/11-46. Bogietapafstand 11,4 m. Højryggede sofaer. Udrangeret 2/8-70.
DSB CP 2906CP 2906Scandia1904Ombygget 1946 af Cvk Kh fra CO 2524. I drift 13/11-46. Bogietapafstand 11,4 m. Udrangeret 5/5-72.
DSB CP 2907CP 2907Scandia1908Ombygget 1946 af Cvk Kh fra CO 2511. I drift 20/11-46. Bogietapafstand 11,4 m. Udrangeret 7/9-66. (evt. 1962).
DSB CP 2908CP 2908Scandia1908Ombygget 1946 af Cvk Kh fra CO 2512. I drift 25/11-46. Bogietapafstand 11,4 m. Udrangeret 1966.
DSB CP 2909CP 2909Scandia1902Ombygget 1947 af Cvk Kh fra CO 2502. Bogietapafstand 11,4 m. I drift 17/10-47. Udrangeret 29/6-66.
DSB CP 2910CP 2910Scandia1902Ombygget 1947 af Cvk Kh fra CO 2503. Bogietapafstand 11,4 m. I drift 17/11-47. Ombygget 1964 til Udstillingsvogn. Omlitreret 1972 til Specialvogn 770. Udrangeret 1976.
DSB CP 2911CP 2911Scandia1910Ombygget 1947 af Cvk Kh fra CM 2129. Bogietapafstand 11,4 m. I drift 10/2-48. Udrangeret 12/11-71.
DSB CP 3201CP 3201Scandia1912Ombygget 1948 af Cvk Ar fra CMK 2489 med bogier fra CT 3112. Udrangeret 12/8-69.
DSB CP 3202CP 3202Scandia1915Ombygget 1948 af Cvk Ar fra CMK 2490 med bogier fra CS 3073. Solgt 1970 til HP CP 31.
DSB CP 3203CP 3203Scandia1910Ombygget 1947 af Cvk Ar fra CM 2005. I drift 3/12-47. Udrangeret 4/11-70. Horsens 1971.
DSB CP 3204CP 3204Scandia1911Ombygget 1948 af Cvk Ar fra CM 2014 med bogier fra CS 3078. I drift 17/9-48. Udrangeret 6/12-68.
DSB CP 3205CP 3205Scandia1911Ombygget 1947 af Cvk Kh fra CM 2230 med bogier fra CSM 3054. I drift 13/12-47. Udrangeret 5/5-72.
DSB CP 3206CP 3206Scandia1912Ombygget 1948 af Cvk Kh fra CM 2210 med bogier fra CSM 3057. I drift 11/3-48. Udrangeret 23/8-72. Ombygget 1972 til Specialvogn 330.
DSB CP 3207CP 3207Scandia1912Ombygget 1948 af Cvk Ar fra CM 2243 med bogier fra CSM 3060. Ombygget før 1965 til udflugtsvogn. Udrangeret 24/3-71.
DSB CP 3208CP 3208Scandia1912Ombygget 1948 af Cvk Ar fra BP 389 med bogier fra CSS 3024. Udrangeret 1969.
DSB CP 3209CP 3209Scandia1912Ombygget 1948 af Cvk Ar fra CM 2213 med bogier fra CT 3102. Hensat 1973-74. Udrangeret 1975. Henriksen, Århus 1977.
DSB CP 3210CP 3210Scandia1912Ombygget 1948 af Cvk Ar fra CM 2208 med bogier fra CT 3116. Udrangeret 23/8-72. Ombygget 1972 til Specialvogn 331.
DSB CP 3211CP 3211Scandia1908Ombygget 1949 af Cvk Ar fra CMK 2452 med bogier fra CT 3117. Udrangeret 12/11-71.
DSB CP 3212CP 3212Scandia1910Ombygget 1948 af Cvk Ar fra CM 2228 med bogier fra CT 3120. Udrangeret 1971.
DSB CP 3213CP 3213Scandia1911Ombygget 1948 af Cvk Ar fra CMK 2474 med bogier fra CT 3126. Udrangeret 1971.
DSB CP 3214CP 3214Scandia1912Ombygget 1949 af Cvk Ar fra CM 2241 med bogier fra CT 3131. Udrangeret 7/10-70. Solgt 1971 til VLTJ C 3.
DSB CP 3215CP 3215Scandia1914Ombygget 1949 af Cvk Ar fra CM 2118 med bogier fra CT 3124. I drift 29/3-49. Udrangeret 27/2-69. Solgt 1969 til HHJ C 51.
DSB CP 3216CP 3216Scandia1915Ombygget 1949 af Cvk Ar fra CM 2216 med bogier fra CT 3138. Udrangeret 29/10-69.
DSB CP 3217CP 3217Scandia1910Ombygget 1949 af Cvk Ar fra CM 2223 med bogier fra CTE 3194. Udrangeret 5/5-72.
DSB CP 3218CP 3218Scandia1910Ombygget 1949 af Cvk Ar fra CM 2226 med bogier fra CT 3103. Udrangeret 24/3-71.
DSB CP 3219CP 3219Scandia1912Ombygget 1949 af Cvk Ar fra BP 387 med bogier fra CTE 3191. Udrangeret 1972.
DSB CP 3220CP 3220Scandia1910Ombygget 1949 af Cvk Ar fra CM 2227 med bogier fra CTE 3195. Udrangeret 23/8-72. Vognkasse opstillet 1972 i børnehave i Århus. Eksisterede 1980.
DSB CP 3221CP 3221Scandia1912Ombygget 1949 af Cvk Ar fra BP 391 med bogier fra CS 3094. Udrangeret 21/8-72.
DSB CP 3222CP 3222Scandia1912Ombygget 1949 af Cvk Ar fra CM 2244 med bogier fra CTS 3174. Udrangeret 1972.
DSB CP 3223CP 3223Scandia1911Ombygget 1949 af Cvk Ar fra CM 2013 med bogier fra CSS 3013. Udrangeret 5/5-72.
DSB CP 3224CP 3224Scandia1912Ombygget 1950 af Cvk Ar fra CM 2036 med bogier fra CSS 3009. Udrangeret 16/5-69.
DSB CP 3225CP 3225Scandia1912Ombygget 1949 af Cvk Ar fra CM 2046 med bogier fra CT 3123. Udrangeret 1/6-70.
DSB CP 3226CP 3226Scandia1912Ombygget 1950 af Cvk Ar fra BP 390 med bogier fra CT 3139. Udrangeret 20/2-70. Henriksen, Århus 1977.
DSB CP 3227CP 3227Scandia1912Ombygget 1950 af Cvk Ar fra CM 2044 med bogier fra CT 3141. Udrangeret 5/11-68.
DSB CP 3228CP 3228Scandia1910Ombygget 1950 af Cvk Ar fra CMK 2468 med bogier fra CT 3143. Ombygget 1956 til CPS 3228.
DSB CP 3229CP 3229Scandia1913Ombygget 1950 af Cvk Ar fra CMK 2487 med bogier fra CT 3133. Ombygget 1956 til CPS 3229.
DSB CP 3230CP 3230Scandia1911Ombygget 1950 af Cvk Ar fra CM 2002 med bogier fra CSM 3052. Udrangeret 2/8-70.
DSB CP 3231CP 3231Scandia1913Ombygget 1950 af Cvk Ar fra CM 2024 med bogier fra CSM 3055. Udrangeret 18/1-71. Udlånt 1973 til Banetjenesten. Udrangeret 1973. Cvk Kh 1973-75.
DSB CP 3232CP 3232Scandia1910Ombygget 1950 af Cvk Ar fra AZ 374 med bogier fra CSS 3020. Hensat 1973-74. Udrangeret 1975. Solgt 1975 til DJK. 1978 til DJK (D-mask.). I drift 1978-81. Ophugget 1981.
DSB CP 3233CP 3233Scandia1910Ombygget 1950 af Cvk Ar fra AZ 375 med bogier fra CTM 3165. Udrangeret 11/2-69. Solgt 1969 til LJ P 73.
DSB CP 3234CP 3234Scandia1914Ombygget 1950 fra CM 2116. Udrangeret 12/11-71.
DSB CP 3235CP 3235Scandia1910Ombygget 1950 fra CMK 2461. Ombygget 1956 af Cvk Ar til CPS 3235.
DSB CP 3236CP 3236Scandia1912Ombygget 1950 fra CM 2049. Udrangeret 24/3-71.
DSB CP 3237CP 3237Scandia1911Ombygget 1950 fra CM 2207. Udrangeret 1972.
DSB CP 3238CP 3238Scandia1911Ombygget 1950 fra CM 2008. Udrangeret 4/11-70.
DSB CP 3239CP 3239Scandia1908Ombygget 1951 af Cvk Ar fra CMK 2451. Ombygget 1956 til CPS 3239.
DSB CP 3240CP 3240Scandia1910Ombygget 1951 af Cvk Ar fra CM 2231. Udrangeret 5/5-72.
DSB CP 3241CP 3241Scandia1915Ombygget 1951 af Cvk Ar fra CMK 2491. A+B+C styreledninger fra 1956. Omlitreret 1964 til CPL 3241.
DSB CP 3242CP 3242Scandia1912Ombygget 1951 af Cvk Ar fra CM 2214. Udrangeret 575-72.
DSB CP 3243CP 3243Scandia1912Ombygget 1951 af Cvk Ar fra CM 2245. Udrangeret 6/12-68.
DSB CP 3244CP 3244Scandia1912Ombygget 1951 af Cvk Ar fra CM 2035. I drift 5/12-51. Udrangeret 1970. Solgt 1970 til VNJ C 34. Solgt 1981 til DJK (D-mask.) som CP 3244. I drift 1981-89. 1997 fra Fredericia til Hvalsø. Hvalsø 1997-2011 (hensat). 2011 til lade på Sjælland.
DSB CP 3245CP 3245Scandia1913Ombygget 1951 af Cvk Ar fra CM 2033. I drift 13/11-51. Udrangeret 12/11-71.
DSB CP 3246CP 3246Scandia1910Ombygget 1952 af Cvk Ar fra CMK 2466. I drift 6/3-53. A+B+C styreledninger fra 1956. Omlitreret 1964 til CPL 3246.
DSB CP 3247CP 3247Scandia1910Ombygget 1952 af Cvk Kh fra CMK 2469. I drift 10/5-52. A+B+C styreledninger fra 1956. Omlitreret 1964 til CPL 3247.
DSB CP 3248CP 3248Scandia1910Ombygget 1952 af Cvk Kh fra CM 2225. I drift 29/4-52. Udrangeret 5/5-72.
DSB CP 3249CP 3249Scandia1912Ombygget 1952 af Cvk Kh fra CM 2037. I drift 24/7-52. Udrangeret 23/8-72.
DSB CP 3250CP 3250Scandia1910Ombygget 1952 af Cvk Kh fra CM 2004. I drift 8/1-52. Udrangeret 23/8-72.
DSB CP 3251CP 3251Scandia1909Ombygget 1952 af Cvk Ar fra CMK 2460. A+B+C styreledninger fra 1956. Omlitreret 1964 til CPL 3251.
DSB CP 3252CP 3252Scandia1912Ombygget 1952 af Cvk Kh fra CM 2048. I drift 18/8-52. Udrangeret 1675-69.
DSB CP 3253CP 3253Scandia1915Ombygget 1953 af Cvk Ar fra CM 2219. I drift 17/6-53. Udrangeret 1969.
DSB CP 3254CP 3254Scandia1910Ombygget 1952 af Cvk Kh fra CMK 2465. I drift 9/12-52. A+B+C styreledninger fra 1956. Omlitreret 1964 til CPL 3254.
DSB CP 3255CP 3255Scandia1912Ombygget 1952 af Cvk Kh fra CMK 2486. I drift 19/12-52. A+B+C styreledninger fra 1956. Omlitreret 1964 til CPL 3255.
DSB CP 3256CP 3256Scandia1910Ombygget 1953 af Cvk Ar fra CMK 2462. I drift 21/2-53. A+B+C styreledninger fra 1956. Omlitreret 1964 til CPL 3256.
DSB CP 3257CP 3257Scandia1915Ombygget 1953 af Cvk Ar fra CM 2221. I drift 8/5-53. Udrangeret 23/8-72.
DSB CP 3258CP 3258Scandia1912Ombygget 1953 af Cvk Ar fra BP 388. I drift 11/12-53. Udrangeret 4/2-70. Solgt 1970 til HHJ C 52.
DSB CP 3259CP 3259Scandia1915Ombygget 1953 af Cvk Ar fra BP 392. I drift 4/9-53. Udrangeret 14/3-69.
DSB CP 3301CP 3301Scandia1910Ombygget 1948 af Cvk Kh fra CM 2125. Bogietapafstand 11,4 m. Udrangeret 8/5-72.

Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med tak