Avatar

Lige lidt oplysninger til en afsporet debat (Generelt)

af Schienenwolf, Læsø, torsdag 25. juli, 2019, 02:13 (422 dage siden) @ Niels Bak
redigeret af Schienenwolf, torsdag 25. juli, 2019, 02:37

Man kunne også tage det sted som faktisk samler den tilgængelige viden: IPCC https://www.ipcc.ch/
Seneste rapport finder du her: https://www.ipcc.ch/report/ar5/syr/ Hvis du ikke orker det hele så er deres hovedoverskrifter ret klare...

Nix, jeg ved ikke hvem, der har bildt dig det ind, men IPPC samler faktisk ikke "den tilgængelige viden" om den globale opvarmning, for det er ikke organisationens formål. Ifølge sit kommissorium skal IPPC alene beskæftige sig med menneskeskabt global opvarmning, dvs. CO2, og andet gør organisationen ikke. Se fx dette link under overskriften "IPPC history and mission". Der er seriøs videnskabelig forskning og egentlige videnskabelige teorier, der beskæftiger sig med den ikke-menneskeskabte globale opvarmning, og den vil du af samme grund ikke finde i IPPC’s rapporter – endnu. Det mest lysende eksempel er den teori om den kosmiske strålings indvirkning på jordens klima, som astrofysikeren Henrik Svensmark på DTU Space i Lyngby har brugt mere end 20 år at sit liv på at udarbejde sammen med en lille håndfuld forskere, hvoraf den mest fremtrædende er professor Nir Shaviv fra ved Racah Instituttet for Fysik ved det Hebraiske Universitet i Jerusalem.

Svensmark og hans gruppes viden, som Svensmark selv bekriver fx her, har ikke været ”utilgængelig”, men retfærdigvis skal det siges, at arbejdet med at opløfte Svensmarks hypotese til en fuldt underbygget og veldokumenteret videnskabelig teori først er endeligt afsluttet i december 2017, da de empiriske beviser for eksistensen af en mikrofysisk sammenhæng mellem den kosmiske stråling og skydannelsen på jorden omsider faldt på plads.

Den britiske partikelfysiker Jasper Kirkby på CERN i Geneve har i øvrigt beskæftiget sig med Svensmarks hypotese siden 2009 og har gennemført et flerårigt forsøg kaldet CLOUD, uden at man har kunnet "nedskyde" Svensmarks teori (sådan populært sagt). Tværtimod. Der arbejdes ved hjælp af resultaterne fra CLOUD og Svensmark-teorien nu på at ”skærpe” forudsigelserne om fremtidens klima herunder CO2’s faktiske andel i den globale opvarmning. Resultatet af dette arbejde får vi nok at se i en kommende IPPC-rapport.

IPPC's forudsigelser er alene baseret på en række computermodeller, som gennem årene har vist sig ikke at holde stik med den observerede virkelighed. Lige siden IPPC's start i 1900 har den observerede virkelighed ligget i underkanten af eller ligefrem under de bedste af computerforudsigelserne, men hvert 6. år så at sige ”nulstiller” IPPC sine forudsigelser og kører videre med de hidtidige modeller uden at tage stilling til, hvorvidt modellerne rent faktisk har kunnet forudse den observerede virkelighed gennem de forudgående år. Der er et ret stort spænd mellem de mest optimistiske og mest pessimistiske af IPPC’s forudsigelser om udviklingen i den globale gennemsnitstemperatur frem til år 2100, som siden 1990 har været sat til min. 1,5 og maks. 4,5 °C. IPPC betegner selv de 4,5 °C som overordentligt usandsynlige, hvilket de hidtidige observationer af udviklingen da også underbygger. Den globale gennemsnitstemperatur er siden 1850 steget med 0,9 °C, herom er det bred enighed, men temperaturstigningen har ikke været jævn og den korrelerer ikke med udledningen af CO2, så det kan ikke være CO2 alene, der styrer klimaet. Svensmarks team har vurderet, at CO2-udledningen er skyld i mellem 30 og 50 % af den globale temperaturstigning, mens resten skyldes solens påvirkning af den kosmiske stråling (og nej, CO2 styrer heller ikke solen). Den samlede mængde af CO2 i atmosfæren er i øvrigt 0.04 %. Den menneskeskabte andel udgør 4% af dette.

Siden den rapport er der i øvrigt flere i panelets bagland, som er begyndt at advare om at den er alt for forsigtig især i sine deadlines for handling. Fx Potsdam Institute: https://www.pik-potsdam.de/news/press-releases/turning-the-climate-tide-by-2020


Og? Det samme gør Greta Thunberg; den svenske ”Klimapippi”, som i fuldt alvor hævder, at hun kan se CO2’en i luften. Potsdam Institute beskæftiger sig ikke med Svensmarks videnskabelige teori, hvilket står dem frit, men det er derfor heller ikke noget ”sandhedsvidne”.

Der har i øvrigt været flere skandaler og afsløringer af uvidenskabeligt klimaaktivistisk fusk i IPPC, der vel at mærke ikke er en videnskabelig organisation men en politisk organisation. Mest kendt er afsløringen af Michael Manns fiflerier med klimadata til brug for sin såkaldte Hockey stick-graf ("Mann-made global warming"), opjusteringen og udglatning af temperaturdata efter at der i en IPPC-rapport var konstateret og omtalt en uforklarlig såkaldt ”hiatus” i form i en pause i opvarmningen fra 1998 til 2012, samt ikke mindst Climategate 1 og 2, der lækkede dokumenter, som bl.a. indeholdt afsløringer af, at nogle i IPPC-organisationen foretrak forskere, der var ”anti-Svensmark”. I og med at IPPC er en politisk organisation, er dette måske ikke så mærkeligt.

Der sidder naturligvis også en mængde redelige mennesker i IPPC, som fx Kirsten Halsnæs, der her advarer imod dine ”tosser” og giver dem et godt råd med på vejen.

God fornøjelse med læsningen.

--
Hilsen
S

Strør ægte Læsø sydesalt i dine sår.


Hele emnet:

 RSS Feed af emne

Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med tak.Copyright © 2020 Jernbanen.dk - Alle rettigheder forbeholdes - Om Jernbanen.dk - Kontakt redaktionen