Jernbanen i Danmark år 2040 / byudvikling (Generelt)

af Togbus, Foldingbro, søndag 25. august, 2019, 17:42 (347 dage siden) @ Rask Ingemann Lambertsen
redigeret af Togbus, søndag 25. august, 2019, 18:29

At sætte Københavns 24 % bilejere op mod Rebilds bilejerandel for at forklare Storkøbenhavns "lille" bilejerandel er da forvrængning af rang.

Pyt med det. Det store problem i transporten i Danmark i årene fremover er og bliver arbejdspladsudsultningen på Sjælland fra Roskilde/Køge og vestpå. Det kræver solide politiske beslutninger, herunder at tilbyde generel infrastruktur (inkl. jernbaner) som kan understørre etablering af arbejdspladser her. Det indbefatter nok også "gratis-pendling" over både Femern og Storebælt, hvis man vil imødegå denne "ødemarksudvikling".

Jeg har ikke kigget på hele vejrapporten, men det slog mig straks at grænsen til Tyskland langt overgår Øresund i grænsepassager - det burde ikke være tilfældet, befolkningsintensiteten og den økonomiske aktivitet pr indbygger taget i betragtning. Endnu et godt eksempel på hvad vejtold betyder - jernbane og vej alike.

Jernbanen i 2040 vil sandsynligvis ligne jernbanen i 2030 med nogle få ekstra projekter tilføjet. Det er sandsynligt at vejtrafikkens energiforbrug er omlagt for store dele af køretøjsmassen, og at emmissionskritikken dermed i det store hele er forstummet. Hvad det betyder for jernbanerne i yderområderne er svært at afgøre, da jernbanens yderstrækninger skæres bort, når der er et politisk flertal for det, uanset argumenter. Flertal for ikke at gøre noget betyder selvfølgelig at yderstrækningerne fortsætter.

Århus og Odense vil arbejde for mere letbane og især i Odense vil den hurtigt være et betydende løft for byen, der pt har et meget dårligt udgangspunkt mht arbejdspladser, vækst og almindelig tiltrækningskraft. Det er sandsynligt at Storkøbenhavn fortsat i mange år vil stå med en stagnerende S-bane på grund af ejerforhold og manglende forståelse for nødvendigheden af at gøre S-banen stabil og til et uomgængeligt led i regionens trafikløsning. De storkøbenhavnske kommuner vil fortsætte slåskampen om letbane/sporvogn og nogle vil og andre vil ikke. Københavns Kommune vil fortsat se sig som en trafikpolitisk ø som helst vil isolere sig fre de omliggende dele af Storkøbenhavn og udvikle deres egne trafikløsninger, inkl metro og ingen overjordisk skinnetrafik.

Østjylland vil fortsat være en umulig størrelse at kollektivisere med busser og/eller jernbane, da det udstrakte parcelhusområde vil fortsætte med at brede sig ud på alle ledige landbrugsarealer. Det mest sandsynlige er at man endelig når en elektrificering til Århus/Ålborg, men også at perioden op til 2030-2035 fortsat vil være præget af utallige diskussioner af, hvad man kan bygge af jernbaneløsninger til forbedring i dette så håbløse område, der trafikmæssigt efterhånden vil komme til at minde om et "mini-Los-Angeles"

På grund af konjunkturtilbagegang og EU's budgetrestriktioner, samt kapacitet i byggebranchen vil der i perioden op til 2028 ikke komme gang i nye infrastrukturprojekter med afgørende betydning for jernbanen, udover hvad der er besluttet. Hvad der kommer derefter vil kun i begrænset omfang påvirke situationen i 2040.

Lidt trafikpolitisk malurt, men i en fremskrivning må man tage højde for om man virkelig tror at de eksisterende magtforhold, som har fungeret i mange årtier bliver disruptet. Jeg har svært ved at se det og derfor vil det blive mere af det "samme" som vi ser nu, men dog med energiomstillingen som overbygning. Det betyder ikke mere jernbane i DK, da det kræver grundlæggende forandringer i ambition, organisering og forståelse af hvordan man benytter jernbaneteknologi til at løse samfundsproblemer.

--
- busser når det er billigst


Hele emnet:

 RSS Feed af emne

Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med tak.Copyright © 2020 Jernbanen.dk - Alle rettigheder forbeholdes - Om Jernbanen.dk - Kontakt redaktionen