Avatar

Utroværdigt tal for bilistandel (Var: Køge Nord) (Generelt)

af Schienenwolf, Læsø, søndag 25. august, 2019, 18:00 (428 dage siden) @ mpp

Godt at have med. Der er desuden 38% af danske familier der slet ikke har en bil, og de kommer også rundt på en måde.

Når man ser at størstedelen af persontransporten bliver udført i bil er det vigtigt at holde fast i, at det er når man måler på personkilometer. De fleste der skal til uddannelse bruger en kombination af gang, cykel og offentlig transport for at komme derhen, men transporterer sig måske samlet set ikke så langt. Bor man i de store byer transporterer man sig ofte kortere end hvis man bor i provinsen eller på landet og transporten foregår oftere i bil.


Ja, det er rigtigt. Dog foretages en betydelig del af pendlingen i hovedstadsområdet af folk, som ikke bor i tætte, centrale byområder eller som bor uden for regionsgrænsen. De har samme krav på at have en bil, som dem der bor i fx Midtjylland, uden at andre skal bestemme for dem, hvad de skal være afhængige af eller ej. Når folk er mere eller mindre afhængige af at have en bil, så bruger de den naturligvis til at holde både deres transportudgifter og transporttid nede. Vi man have dem til i stedet at bruge kollektiv trafik, hvilket for de fleste bilister kun vil være interessant, hvis det er hurtigere for dem (hvad det generelt ikke er), så vil det få flere bilister over i det kollektive, hvis man fritager dem for den ekstraudgift, som det er at rejse kollektivt samtidig med, at man har en bil, som man bruger til det kørsel, hvor den er en tidsmæssig fordelagtig. Så vil bilisterne strømme til togene jf. det erklærede politiske mål, i det mindste i de tilfælde, hvor toget er mærkbart hurtigere for dem. Omvendt er der ingen som helst grund til at friholde tvangskunderne for betaling; de er jo allerede inde i det kollektive betalingssystem, men en stor del af dem vil naturligvis hellere have jernbanen til at være en social ydelse til dem, betalt af andre. Det ser man tydeligt i folks kommentarer, når der en gang imellem i avisernes agurketid dukker forslag op om ”gratis” kollektiv transport; den savlende grådigheds dollartegn i øjnene er ikke til at tage fejl af. Kan man ikke gå ind for, at det skal være økonomisk fordelagtigt for bilisterne, at bruge tog og kollektiv trafik i de tilfælde, hvor det er gunstigere for dem end at bruge bilen, ja, så må man bare finde sig i, at de bruger bilen, som de altid har gjort. Hvis formålet er, at få flere til at rejse kollektivt, så er det alene bilisterne, som det bør være økonomisk fordelagtigt for; de andre gør det jo allerede.


Tager man transport i og til udlandet med, er fly nok den måde danskerne tilbagelægger allerflest kilometer, men det er komplet irrelevant når man ser på om man skal bygge en ny jernbane og hvordan den skal tilpasses de byer, den kører igennem. Skal man isoleret set have toget til at have en større andel af de kørte kilometer kan man øge tilskuddet til banerne og sætte fut i hastighedsopgraderingerne – dem, der vælger at pendle over Kattegat kan få kørt virkeligt mange kilometer virkeligt hurtigt fx.

Hvorom alting står, så bor 25%+ af landets befolkning i de største 6-7 kommuner og 25% af landets befolkning bor i hovedstadsområdet, steder det burde være muligt at være mindre afhængige af bil. 38% af landets familier har ikke bil og de skal også rundt på en måde. Det er det, der burde være grundlaget for en diskussion om jernbanens rolle i fremtiden :)


De 38 % kommer faktisk rundt på en måde allerede i dag. Hvis ideen derimod er, at statsmagten skal sikre, at alle skal have lige dårlig transport og at nogle ikke for deres egne penge må have hurtigere og bedre transport end andre, så kan jeg ikke se det som andet end ren og skær misundelse og smålighed.
Jernbanens rolle i fremtiden er, hvad jernbanens opgave altid har været, nemlig at løse opgaven med transport af store gods- og passagermængder, de steder, hvor befolkningen har et behov for det. Ikke andet. Jernbanen er et kapitalistisk foretagende, der kun i begrænset omfang er til for folket; og folket er i hvert fald ikke til for jernbanen og lader sig ikke overbevise om, at nogle andre end de selv mener, at de bør være mindre afhængige af deres bil. Folket kender deres egen individuelle virkelighed og eget transportbehov og vil ikke presses ind i noget trafikideologisk statistik, såfremt det besværliggør deres dagligdag.

--
Hilsen
S

Strør ægte Læsø sydesalt i dine sår.


Hele emnet:

 RSS Feed af emne

Indsend billeder
Valby Gasværk
Valby Gasværk
Valby Gasværk åbnede i 1907 og fik fra starten leveret kul fra gashavnen i Københavns havn via en 5 km lang jernbane ejet af gasværket. Her er historien om Valby Gasværks jernbane, lokomotiverne og vognene. Læs artiklen 
Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med tak.Copyright © 2020 Jernbanen.dk - Alle rettigheder forbeholdes - Om Jernbanen.dk - Kontakt redaktionen