Brede transportaftaler er svære (Trafikpolitik)

af tgpsen, tirsdag 10. september, 2019, 16:25 (410 dage siden) @ Poul Brandt

Netop, en stor aftale knyttet op på en fast forbindelse kunne være både midlet og målet.

Var der nogen som sagde Kattegat?

Mon ikke de vil afvente resultatet af den 60 mill. forundersøgelse?

.
Jo. Det ville være direkte uansvarligt at beslutte den forbindelse før forundersøgelse og dernæst VVM er færdig i 2024. Først da kender man pris, linieføring osv. med tilstrækkelig stor sikkerhed.

VVM er ikke en del af forundersøgelsen. Om VVM kommer er afhænging af, hvordan forundersøgelses resultater er. Man har politik besluttet at man ikke sætter VVM igang, hvis det ikke er en klar mulighed for at komme igang med selve anlægsarbejdet - dvs skal bl.a. finansiering være på plads inden VVM sættes igang.

Forundersøgelsen skal bruges til den videre diskussion om hvordan projektet skal håndteres i de næste trin.

.
Nej, igangsætning af VVM kræver ikke at finansieringen af projektet er på plads. Til eksempel er VVM for 3. etape af Frederiksundsmotorvejen udarbejdet, uden at der er finansiering af anlægget på plads.
Men selve VVM'en skal også finansieres, og det var måske også du mente.
Alene VVM for kattegatforbindelsen kommer vel til at koste i størrelsesordenen 0,5-1 mia. kr.

Eller har du en henvisning til beslutningen om at have finansiering på plads?
i givet fald må den være af nyere dato.

fra
Strategisk analyse af en fast forbindelse over Kattegat december 2018

'10.2 Videre analyser i en eventuel forundersøgelse

Nærværende analyse har alene set på linjeføringskorridoren Røsnæs/Samsø/Hou. Dette svarer i store træk til korridor 1A fra Niras' screening fra 2008 (se figur 10.2).

Det anbefales at indlede en forundersøgelse med en screening af forskellige linjeføringskorridorer. Der er i rapporten ”Screening af en fast forbindelse over Kattegat” fra 2008 foretaget analyser af forskellige linjeføringer, som omfattede linjeføringer mellem Røsnæs/Samsø/Hou, Asnæs/Samsø/Hou og Sjællands Odde/Djursland med både jernbane og vejforbindelse. Disse kan danne grundlag for en opdatering og eventuel revurdering og sikring af konklusioner herfra.

Screeningen skal blandt andet afdække, at oplagte alternative linjeføringer ikke overses. Der kan være forhold, der har ændret sig i perioden. Blandt andet i forhold til både lokal planlægning, mere overordnet landsplanlægning, miljømæssige eller tekniske forhold mv.

Den indledende screening anbefales at indeholde helt overordnende tekniske, miljømæssige, sejladsmæssige og trafikale vurderinger.

Der foreslås gennemført en afrapportering af screeningen, og i forlængelse heraf, kan der foretages fravalg, så den fortsatte forundersøgelse vil omfatte et mindre antal korridorer for linjeføringer.

Dette med henblik på at give en anbefaling af den (eller de) korridorer, der kan gås i detaljer med i den videre forundersøgelse, og således også optimere og målrette ressourcerne bedst muligt. Screeningen vil omfatte kyst til kyst-konstruktionen samt landanlæggene. Dette både i forhold til trafikanterne, omkostningerne og påvirkning af mennesker og natur. m.m.'


Jeg alternativ-linjeføring-s-fortaler konstaterer med fornøjelse at man råder til endnu engang at se på alternative linjeføringer. Der er en del at overveje.


Hele emnet:

 RSS Feed af emne

Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med tak.Copyright © 2020 Jernbanen.dk - Alle rettigheder forbeholdes - Om Jernbanen.dk - Kontakt redaktionen