DSB søger "Togkontrollører" til nogle nye tog. (Trafikpolitik)

af XAL Olesen @, onsdag 03. juni, 2020, 19:06 (417 dage siden)

DSB søger en Quality Manager til Fremtidens Tog. Hele stillingsopslaget kan ses her:

https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=14&ProjectId=190026&M...

Her er de konkrete opgaver kopieret fra stillingsannoncen:

Dine konkrete opgaver er at

• Medvirke til sikring af kravopfyldelse af kvalitet for produktion, drift og vedligehold af tog via dialog med leverandøren samt DSB’s afdelinger
• Medvirke til at sikre, at krav til kvalitetsledelsessystemer bliver korrekt implementeret
• Deltage i overvågning af, om leverandøren opnår tilladelser til idriftsættelse, herunder opfylder godkendelseskrav (homologering), andre myndighedskrav og kan demonstrere kontrol over proces og planer.

Herudover sikre kvaliteten af de leverede tog, og at de leveres i henhold til aftalt proces, herunder
• Sikre at leverandørens udarbejdede programmer er acceptable
• Udarbejde auditplaner for leverandøraudit
• Indgå i auditorteam og gennemføre audit i overensstemmelse med auditplanerne
• Udarbejde auditrapporter og afvigelsesrapporter
• Medvirke til opfølgning på afvigelser og forbedringsforslag
• Medvirke til godkendelse i forbindelse med ”shipment” fra fabrik, samt foreløbig og endelig overtagelse af toget
• Review og godkendelse af overensstemmelseserklæringer fra leverandøren (car history book)
• Skal deltage ved kvalitetsmøder hos leverandører med henblik på at sikre opfølgning og fremdrift på korrigerede handlinger og forbedringsforslag"
, citat slut.

DSB søger også en Kvalitetsinspektør til Fremtidens Tog. Hele stillingsopslaget kan ses her:

https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=14&ProjectId=190025&M...

Her er de konkrete opgaver kopieret fra stillingsannoncen:

Dine konkrete opgaver er at

• Foretage inspektioner hos togleverandøren i udvalgte faser i fremstillingsprocessen
• Foretage inspektioner af hovedkomponenter til togmateriel hos togleverandørens underleverandører
• Foretage vurderinger af om togmateriel og komponenter lever op til håndværksmæssige standarder og krav fra DSB
• Bevidne leverandørens test af funktionalitetskrav efter behov og aftale
• Afrapportere fra deltagelse ved test og inspektioner hos leverandøren og følge op på togleverandørens udbedring af kvalitetsbrist
• Medvirke til identifikation af krav til byggekvalitet for produktion
• Medvirke til at sikre, at togleverandøren efterlever egne krav fra kvalitetsledelsessystemer, -manualer og -instruktioner i forbindelse med kvalitetsbesøg
• Medvirke til review og godkendelse af leverandørens test- og inspektionsplaner, -procedurer og -rapporter.

Herudover skal du deltage ved DSB’s audit af leverandørens kvalitetsledelsessystemer
• Inspektioner af produktet, fx Lokomotivet i produktionen
• Medvirke til opfølgning på afvigelser og forbedringsforslag
• Medvirke til inspektioner i forbindelse med ”shipment” fra fabrik samt foreløbig og endelig overtagelse af toget
• Review og godkendelse af togleverandørens fremstillingsdokumentation ”Car history” book
. Citat slut!

Jobbene vedr. Fremtidens Tog hos DSB ser spændende ud. Fremtidens Tog er jo ikke bestilt endnu (sker ultimo 2020/primo 2021) , men processen er sat i gang hvis man læser TRMs rapport ”Serviceeftersyn af jernbanen” side 42, tabel 3. Her står der at de nye ”ElektriskeTogsæt” skal være i leverance og drift fra 2024 til 2030. Jeg forventer ikke at de nye medarbejdere skal til München for at se på produktionen af Vectron lokomotiverne eller til Spanien for at se på Talgos produktion af de ”Nye Vogne” til Hamborg-togene. Men jeg kan jo tage fejl. Det er sket før.

Hvis jeg ikke husker galt stod der også DSB ansatte ”på nakken” af italienske medarbejdere hos en italiensk togproducent. Om det var en succes er vist blevet diskuteret en del gange.


Hele emnet:

 RSS Feed af emne

  • DSB søger "Togkontrollører" til nogle nye tog. - XAL Olesen, 03/06 2020, 19:06 [*]

Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med takCopyright © 2021 Jernbanen.dk - Alle rettigheder forbeholdes - Om Jernbanen.dk - Kontakt redaktionen