Skitse til en ambitiøs strategi for jernbanen 2030-2050 (Trafikpolitik)

af Poul Brandt @, Nordsjælland, lørdag 04. juli, 2020, 09:41 (34 dage siden)

Hej i forum

Som bekendt planlægger Transportministeren efter sommerferien at indlede forhandlinger om infrastruktur projekter for de næste 10 år. I den sammenhæng har jeg gjort mig nedenstående overvejelser, som jeg planlægger at sende til TRU. Jeg ser frem til at modtage kommentarer. Særligt interessant er forslag til elementer (med god samfundsøkonomi!) som mangler i en sådan plan.

Som man ser er dette kun en oversigt. Hen ad vejen vil jeg præsentere de enkelte elementer, efterhånden som de bliver færdige.Skitse til en ambitiøs samfundsøkonomisk optimal strategi for jernbanen 2030-2050

”Togfonden fase 3”


En strategi for udviklingen af fjernbanen efter 2030 mangler
Togfonden, elektrificeringen og det nye signalsystem implementeres frem mod 2030. Men ud over en forundersøgelse af en Kattegatforbindelse overvejes det ikke, hvad der herefter skal ske med jernbanen.

Uklar højhastighedsstrategi
Med Togfonden anlægges i de kommende år en række nye jernbaner. Dermed besluttes, tilsyneladende uden at politikerne er opmærksom herpå, om den maksimalt mulige hastighed for højhastighedstog i Danmark i de næste 50-100 år skal være 250 eller 300 km/t. Og dermed om det nogensinde skal være muligt, at opnå en rejsetid under 1 time mellem København og Aarhus og 2x45 minutter København-Odense-Aarhus. Hvis et så ambitiøst mål skal nås, kræves at man straks iværksætter nogle (økonomisk set særdeles beskedne) undersøgelser.


1. Resumé
1.1. Eksisterende uhensigtsmæssigheder som bør adresseres
• Hvis DSB indkøber fjerntog med maks. 200 km/t kan timemodellen ikke gennemføres.
• Der hersker stor usikkerhed om, maksimal hastighed for ny jernbaneinfrastruktur:
o ...... Nye baner anlægges for drift ved 250 km/t, men forberedes helt tilfældigt for 250, 265/285 eller 300 km/t.
o ...... Kattegatforbindelsen planlagdes oprindeligt for 300 km/t på hele strækningen (58 minutters køretid), men nu kun for 200 km/t mellem Sjælland og Jylland, og dermed vil der ikke kunne køres København-Aarhus på 1 time.
• Når timemodellens superlyn erstatter ICLyn mister omstigningsstationerne Hobro og Bramming den direkte forbindelse til Aarhus, Odense og/eller København.

1.2. Skitse til nye mål efter Togfonden (”Togfonden fase 3”)
• Timemodellen gennemføres hurtigt og billigt med Fremtidens Tog (200 km/t) ved at anlægge en ny bane udenom Horsens. Indkøb af dyre højhastighedstog udskydes dermed 15 år. Projektet er første del af en sammenhængende, langsigtet plan og er i øvrigt ”selvfinansierende”.
• Al ny infrastruktur anlægges for 300 eller 320 km/t, så følgende langsigtede mål kan opfyldes samfundsøkonomisk optimalt:
o ...... Via Kattegatforbindelsen kan der køres København-Aarhus på 1 time.
o ...... København-Odense-Aarhus kan køres efter timemodel på 2 x 45 minutter.
• Der oprettes en station i Odder Nord på Kattegatbanen.
• Der foretages samfundsøkonomisk fornuftige hastighedsopgraderinger til 200 km/t af de strækninger, der benyttes af Fremtidens Tog. Herunder sikring af at Superlyn kan standse på Hobro, Erritsø (ny station), Vejen og Bramming stationer, og stadig køre efter timemodel.
• Ny bane Aarhus-Silkeborg anlægges og Aarhus-Herning-Holstebro opgraderes fra regional- til hovedstrækning, som følge af Kattegatforbindelsen, og hastighedsopgraderes så Holstebro bliver timemodelby (Aarhus-Holstebro på 1 time).

1.3. Slutår og Budget

• 2035: Timemodel med Fremtidens Tog (200 km/t)......Pris: Ny bane udenom Horsens, 2,3 mia. kr.
• 2035: København-Aarhus på 1 time...........................Pris: Kattegatforbindelsen anlagt for 300/320 km/t.
• 2040: Aarhus-Holstebro på 1 time.............................Pris: Ny bane Aarhus-Silkeborg + 1 mia. kr.
• 2040: Odense-Aarhus på 45 minutter........................Pris: Ny kombineret Lillebæltsbro + 3,6 mia. kr.
• 2045: København-Odense på 45 minutter...................Pris: 12,5 mia. kr.

1.4. Opgaver der skal påbegyndes snarest
• Udarbejdelse af en sammenhængende strategi for 2030-2050.
• Fastlæggelse af normer og kostpriser for anlæg af jernbaner for 300 eller 320 km/t.
• Den kommende VVM for Kattegatforbindelsen skal inkludere linjeføring og budget for 300 eller 320 km/t mellem Fjenneslev/Ringsted øst og Hasselager. - Ny station Odder Nord inkluderes.
• VVM for Vejle fjord tunnelen verificeres at være egnet for anlæg af 300 eller 320 km/t jernbane.
• Ny VVM for ny bane på Vestfyn anlagt for 300 eller 320 km/t. (Dette er der det samfundsøkonomisk optimale, men er antageligvis politisk uacceptabelt).

Poul

--
Lokalbaner nedlægges i 2030 pga. selvkørende biler.
Alle nye baner bør anlægges for 300 eller 320 km/t.


Hele emnet:

 RSS Feed af emne

DSB E33

DB Cargo
Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med tak.Copyright © 2020 Jernbanen.dk - Alle rettigheder forbeholdes - Om Jernbanen.dk - Kontakt redaktionen