Jernbanen.dk forum arkiv 2010-2022

IC3, signalprogrammet og København-Ringsted (Jernbanen i dag)

af Niels Bak, 22/10 2020, 19:18 (1134 dage siden) @ Thomas Boberg Nielsen

Man kunne jo også kigge lidt på strækning, kapacitet og passagertal i stedet for at skyde alle mulige motiver i skoene.

Hverken Hjørring eller Frederikshavn har en størrelse, som egentlig berettiger til lyntogsdrift - og nej, det er ikke fordi de er ringere end folk i Ålborg eller København. Der er bare færre af dem.

Derfor giver det helt økonomisk mening, at der ikke er basis for både et gennemkørende tog og et stoptog. Det tog, som sikrer den direkte forbindelse, og som først standser som et intercitytog syd for Ålborg og siden som lyntog syd for Århus, fungerer nord for Limfjorden også som regionaltog. Ud over det manglende passagergrundlag for både et lyntog og et regionaltog, så har det muligvis også noget at gøre med kapaciteten på den enkeltsporede strækning.

Ellers så er det vel bare et spørgsmål om, at det er politisk vedtaget, at der skal være et minimum af økonomisk rationalitet i jernbanedriften, så man får mest muligt for pengene - i det her tilfælde både en direkte forbindelse og en ordentlig regionaldækning af de små stationer. Men hvis man vil betale for to trekvarttomme tog i stedet for et halvtomt, så er det selvfølgelig en anden sag, og så kan alle få...

Som et PS kan nævnes, at på Sjælland virker økonomien den modsatte vej. Her er der så mange passagerer på de mellemstore stationer, at de ville mere end fylde pladserne, hvis de gennemkørende tog standsede alle steder, og dermed ville det blokere de langtrejsende ud af toget, så det ville køre mere eller mindre tomt fra Odense og nordpå. Til gengæld er der både passagerer og kapacitet på banen til at køre et tredelt system af lyn-, intercity- og regionaltog. De allermindste stationer - Sjællands svar på Tolne og Kvissel - er der til gengæld ikke plads til i det system, og de er for længst nedlagt. Men åbenbart er folk i Fjenneslev og Forlev for kloge til at sidde på jernbanen.dk og brokke sig over forskelsbehandlingen i forhold til de forkælede Nordjyder.

I Nordjylland, hvor jeg bor, anskuer vi måske tingene lidt anderledes. Vendsyssel kan "selvfølgelig" ikke bære to eller tre togsystemer. Jeg argumenterer ikke for lyntog til/fra Vendsyssel hver time. En direkte lyntogsforbindelse i hver retning om morgenen og tilsvarende om eftermiddagen vil være tilfredsstillende.

Det tilbagevendende spørgsmål - og det dækker mange strækninger - er: Vil man have forbindelse hver time til/fra København med ét skift undervejs eller vil man hellere erstatte et par af skifteforbindelserne med nogle direkte forbindelser? Emnet har været oppe at vende før, så det skal jeg ikke tvære ret meget mere i. Personligt synes jeg, at det er trist, at byer som Frederikshavn, Hjørring, Brønderslev, Viborg, Skive, Thisted, Silkeborg, Skjern, Ringløbing og Varde ikke (mere) har direkte forbindelser til/fra København morgen og eftermiddag og det undrer mig, at der ikke er politisk opbakning til at betale herfor via kontrakten mellem ministeriet og DSB.

Med venlig hilsen

Thomas Boberg Nielsen

Jeg tror du misforstår mig lidt. Faktisk synes jeg, at et antal direkte forbindelser er en god ide. Jeg argumenterer bare for, at det måske nok er et fornuftigt kompromis, at disse også fungerer som regionaltog nord for Ålborg, for at få et rimeligt antal passagerer i toget, og for at undgå, at der bliver huller i den lokale dækning på en højt udnyttet enkeltsporet strækning.
Afskaffelsen skyldes så to ting: Den ene er signalprogrammet, hvor man gerne ville have et lukket system til at sætte den første strækning i drift på, og hvor materiellet var nogenlunde ukompliceret at ombygge. Det er igen et kompromis, og selvfølgelig kan man spørge, hvorfor nordjyderne skal betale for det, men skulle man finde en strækning i Jylland med minimale gener, så er det ikke et helt ulogisk valg. De øvrige oplagte kandidater er Arriva-strækninger, men jeg ved ikke om der var nogen grunde til, at man gerne ville undgå at have dem som prøveklud. I hvert fald meldte NT sig under fanerne som en del af deres ambition om at overtage trafikken fra Frederikshavn til Ålborg.
Det fører så til den anden grund. Der er god mening i at knytte de to lokalbaner nord for Limfjorden sammen med Banedanmarks net (gennemkørende forbindelser, denne gang blot regionalt til Hirtshals og Skagen), men det er tydeligt at NT og de lokale regionspolitikere også tænker temmelig territorielt, og gerne vil være konger i eget rige uden forstyrrelser fra DSB. Det kan man være enig eller uenig i, men i hvert fald ser det ud som om, der er stærke lokale politiske kræfter, som arbejder imod de gennemkørende tog.
På længere sigt ligger elektrificeringen også og lurer. Den kommer, som det ligger nu, ikke længere end til Ålborg, og så er det under alle omstændigheder slut med gennemkørende tog. Og dermed er der ikke rigtig nogen, som for alvor gider slås for gennemkørende forbindeler, som alligevel forsvinder af sig selv igen inden for en overskuelig årrække...


Hele emnet:

 RSS Feed af emne

Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med tak