Privatbanernes rangertrækkraft .....

af Steff @, onsdag 25. august, 2010, 17:34 (3994 dage siden) @ Niels Munch

I ”Årsskrift for Danmarks Jernbanemuseum” ”Tog i tiden 2009” side 26 ff, findes en artikel om de første forsøg med rangermotorer og rangertraktorer ved DSB 1924 – 1940. Herunder et tilpasset uddrag, der muligvis kan skabe lidt klarhed over nogle af privatbanernes rangermotorer.

Ved skrivelse M 4649/1924 bestilte DSB Maskinafdeling den 22. april 1924 en rangermotor hos firmaet ”Usines de Constructions Mecaniques de Villefrance sur Saone” i Paris gennem dennes repræsentant i Danmark A/S Sophus Berendsen. Rangermotoren der blev bestilt, var en såkaldt ”Vermot” type I rangermotor. Den blev leveret i begyndelsen af september måned 1924 og blev tildelt DSB løbenummer 1.
Den 7. oktober 1924 fremsendte 2. Distrikt en notits til Generaldirektoratet vedrørende en anden type rangermotor fra ”Maschinen- u. Armaturenfabrik H. Breuer und Höchst a. M”. Til sammenligningsgrundlag til Vermot rangermotoren, bestilte DSB derfor en prøverangermotor type Breuer den 24. marts 1925 via repræsentanten Wilhelm F. Hoffmann & Co. Rangermotoren blev leveret i begyndelsen af 1925 med fabriksnummeret 634. Da det var en prøve rangermotor, fik den ikke et DSB løbenummer. Efter prøveperioden skulle den leveres tilbage til repræsentanten.
Konklusionen på afprøvningerne de to typer imellem viste, at Breuer rangermotoren type I var for svag i forhold til Vermot rangermotoren. Begge typer rangermotorer var en kort periode til afprøvning hos Sydfynske Jernbaner (SFJ).
Den 10. juni 1925 bestiltes yderligere 5 rangermotorer Vermot type I med løbenumrene 2 til 5. Den femte skulle jf. aftale leveres til SFJ. Denne kunne have været tiltænkt løbenummer 6. At DSB bestilte en rangermotor til SFJ lå nok i, at begge parter fik en fordel ved at prisen blev billigere pr. rangermotor, jo flere rangermotorer man bestilte hos fabrikken.
De 5 rangermotorer blev overtaget af DSB ca. 21. februar 1926 og maskinen for SFJ blev herefter afsendt til Nyborg.
Den 26. juni 1926 bestiltes to Vermot type II rangermotorer, hvor fabriksnummer LV 24 fik DSB løbenummer 7 og fabriksnummer LV 25 fik DSB nr. 8. Løbenummer 6 blev altså ikke anvendt og der kom et hul i nummerrækken.
Ud over SFJ fik en rangermotor Vermot type I, anvendte Østre Gasværk (ØG) i København en Vermot type II rangermotorer fra 1927 og frem. Den skulle angiveligt have været bestilt af DSB og have været tildelt DSB løbenummer 18 inden salg til ØG. Men i bestillingerne fra DSB af 30. juni 1927 vedr. DSB løbenumre 11 – 17 og i svarskrivelserne fra A/S Sophus Berendsen vedr. modtagelse af ordren, fremgår der intet, der indikerer et køb af en eventuel ”ekstra” rangermotor med DSB løbenummer 18. Fabriksnummermæssigt kunne rangermotoren dog havde været en bestilling i forbindelse med de to rangermotorer, der blev bestilt 26. juni 1926 med fabriksnumrene LV 24 (DSB løbenummer 7) og fabriksnummer LV 25 (DSB løbenummer 8), da ØG rangermotoren havde fabriksnummer LV 23. Dette kan passe med, at DSB løbenummer 6 ikke er blevet anvendt og der derfor kom et hul i nummerrækken. Men ej heller ved denne bestilling ses et køb at en ekstra rangermotor, hverken i DSB bestilling eller A/S Sophus Berendsen tilbagesvar i forbindelse med samme. Og da der i det tilgængelige kildemateriale fra DSB Maskinafdeling ikke findes yderligere dokumenter eller notater herom, kan det derfor heller ikke ses, hvordan ØG rangermotoren er blevet bestilt eller kommet til landet.
Også Odense Kerteminde Martofte Jernbane (OMKJ) anvendte en Vermot traktor type I bygget i 1925. Heller ikke denne har tilsyneladende haft tilknytning til DSB, hverken i forbindelse med indkøb eller senere overtagelse. Sluttelig skal bemærkes, at Skagens Banen (SB), som sidste jernbaneforvaltning i Danmark, også har anvendt en Vermot rangermotor. Den blev angiveligt bygget sammen med serien nr. 11 – 17 til DSB og blev leveret i 1928 med løbenummer SB M 1. Også her mangler yderligere informationer, da igen hverken DSB eller A/S Sophus Berendsens i deres interne brevveksling om anskaffelser, nævner noget om SB rangermotoren.

Som man kan se af ovenstående, er der fuldt kendskab til DSB og SFJ indkøb af Vermot rangermotorerne. ”Dark horse” i dette spil er OKMJ rangermotoren, der jf. nogle kilder skulle være en Vermot type I, mens andre siger Breuer type I. Dette sidste kunne jo være den prøvetraktor DSB leverede tilbage og som så derefter er blevet solgt af A/S Sophus Berendsens til SFJ (OMKJ). Det passer jo også med den henviste kilde fra DJK. Altså er informationen om det skulle være en Vermot type I til OMKJ sikkert forkert.
Under alle omstændigheder findes der intet om DSB indkøb til andre baneforvaltninger end SFJ i Maskinafdelingens arkiv.

--
Steffen Dresler


Hele emnet:

 RSS Feed af emne

Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med takCopyright © 2021 Jernbanen.dk - Alle rettigheder forbeholdes - Om Jernbanen.dk - Kontakt redaktionen