DB Cargo bliver interwievet i TV-Avisen om hændelsen (Generelt)

af Mo 568 @, søndag 17. januar, 2021, 13:24 (87 dage siden) @ Kaj Aage Holdt

Hej Karl Aage

DB Cargos ansvar fremgår af: Bekendtgørelse om sikkerhedsgodkendelse, EU-sikkerhedscertifikat og sikkerhedscertifikat på jernbaneområdet1) dateret den 20. maj 2020.

§ 6. Virksomhederne har ansvaret for en sikker drift af deres del af jernbanesystemet og kontrollen med de risici, der opstår på dette system, herunder, når det er relevant og rimeligt, også risici, som er en følge af andre parters aktiviteter.

Stk. 2. Virksomhederne har pligt til at iværksætte nødvendige risikostyringsforanstaltninger, og hvor det er relevant, at inddrage og samarbejde med de øvrige parter på jernbaneområdet omkring disse foranstaltninger.

§ 16. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen fører tilsyn med, at indehaveren af en sikkerhedsgodkendelse, et sikkerheds‐ certifikat eller et EU-sikkerhedscertifikat overholder betingelserne i denne bekendtgørelse, jf. jernbaneloven § 70.

§ 21. Overtrædelse af § 2, stk. 1, straffes med bøde. Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

DB Cargo kan derfor ikke slippe med at sige at de følger reglerne, er reglerne ikke tilstrækkelige skal DB Cargo tage initiativ til ændringer, og DB Cargo Scandinavia kan ikke uden videre transportere ansvaret til ECM enheden ( i dette tilfælde DSB´s værksted i Fredericia). Du kan heller ikke give din mekaniker skylden, hvis du bliver stoppet af Politiet og tiltalt for sikkerhedsmæssige mangler ved din bil.

Recommendation: Action Plan fra European Railway Agency - Joint Network Secretariat, den 26. April 2019, foreskriver smøreskema på vognsiden (som Morten skriver), krav om opsmøring hver 4 mdr. (også på undersiden af skamlen), en specifik procedure for kontrol af låsen før læsning, og kontrol af korrekt placering efter læsning. Disse tiltag til at imødegå fremtidige hændelser skal følges af DB Cargo som jernbanevirksomhed/terminaloperatør.

Som du selv bemærker, der er kun problemer med DB Cargos meget begrænsede indenlandske transporter. Efter hændelsen den 13-01-2021 er det endnu ikke klarlagt om låsen ikke var smurt, eller om vognen var fejllæsset.

Det er sådan set også ligegyldigt i forhold til DB Cargo Scandinavia, fordi DB Cargo iht. EU's rekommandationer både har ansvaret for kun at benytte vogne, som er smurt korrekt vedkontrol af smøreskema på vognsiden (note 4 i ERA Action plan), hvor låsen er funktionsprøvet før læsning (note 5+6 i ERA Action plan), og korrekt anbringelse af kongetappen i hullet på skamlen efter læsningen (note 7 ERA Action plan), er kontrolleret af en anden person en den som har læsset traileren.

Du kan finde Action Plan fra European Railway Agency - Joint Network Secretariat, den 26. April 2019 med “notes 4,5,6 og 7” (nærmere forklaring på hvad der skal foretages), og mine gul/røde markeringer, her: Action Plan fra European Railway Agency - Joint Network Secretariat, den 26. April 2019

Fortsat god søndag
Thomas Albøg Olsen


Hele emnet:

 RSS Feed af emne

Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med takCopyright © 2021 Jernbanen.dk - Alle rettigheder forbeholdes - Om Jernbanen.dk - Kontakt redaktionen