Høring om lokalbanernes fremtidige d&v - Resume (Trafikpolitik)

af Poul Brandt @, Nordsjælland, onsdag 24. februar, 2021, 22:14 (46 dage siden) @ Thomas Boberg Nielsen

Folketingets transportudvalg holder en høring om lokalbanernes fremtidige drift og vedligeholdelse.

Hermed et hurtigt resume. Forbehold for alle mulige fejl og mangler.

-----------------------------

Transportministeren er begejstret for at kunne konvertere lokalbaner til batteritog, samt for NordJyske Jernbaners succes med at øget trafikbetjeningen og dermed øget antallet af passagerer, som samtidig er meget tilfredse. Derfor har vi stadig brug for lokalbanerne. Lokalbanerne skal stadig ligge i regionalt regi.
Anne Valentina (SF) spørger om vedligehold af Østbanen. Ministeren svarer at der er et problem med at regionerne tilføres flere penge til banevedligehold end der anvendes til formålet. Man bør dog måske tage fordelingen (mellem regionerne) af tilskud til vedligehold op.
Anne Valentina: Anerkender Ministeren at der er et problem med vedligehold af lokalbanerne? Svar: Ja, og vi skal have undersøgt, hvad der er sket med de midler der er uddelt til vedligehold. Men vi skal have set på det fremadrettet, men det er og skal forblive et regionalt/lokalt ansvar.
Kristian Lorentzen (V) spørger Ministeren om han vil lade undersøge hvor mange midler der er sendt til regionerne, og hvor mange der er anvendt til vedligehold. Ministeren vil drøfte med finansministeren om at lade en sådanne undersøgelse foretage.
Kristian Phil Lorentzen spørger om man bør lade staten overtage skinnerne. Svar at hverken drift eller vedligehold bør flyttes, da det lokale er af stor betydning.
Michael Svane, Dansk Industri: Di ser gerne en udvikling og investering i lokalbanerne for at forbedre mobiliteten, ikke mindst for studerende. DI’s virksomheder er meget tilfredse med den måde NJJ har udviklet lokalbanen på.
Michael fortalte at han ved at Ministeriet arbejder med en banegodsstrategi.
Jeppe Bruus: Sig lidt mere om lokalbanerne. Svar: ”Den sammenhængende rejse” med gode skiftemuligheder er vigtig. Stationer bør udvikles til trafikknudepunkter. – Di ser også gerne at der kommer flere læsseramper for gods.
Alex fra Rambøll. Lokalbanerne belaster ikke banerne så meget da de kører langsomt og har lette togsæt. Og der er en lav andel af godstrafik. Banerne er derfor billigere at vedligeholde. Mange af banerne er imidlertid ved at være gamle og der vil i de kommende år være brug for fornyelse. Pt. er banerne dog i god stand bortset fra 2 baner (Østbanen og Lemvigbanen). Lokalbanerne har en høj og stigende udnyttelse.
Kristian: Er det korrekt der er et efterslæb på fornyelse? (Kun 10 km er fornyet mellem 2007 og 2016).
Svar: 10 km passer meget godt. Det er fordi nogle baner var ved at være i "under middel tilstand", det har man så rettet op på. Men de 2 baner der er i efterslæb har man ikke gjort noget ved.

Anne Valentina: Hvor mange af vore lokalbaner skal have nye skinner indenfor de næste 10 år?
Svar: 0-5 år: 100-110 km, 5-10 år 80 km. Hvis man forudsætter 45 års levetid.

Carsten Kissmeyer MF og Formand for danske regioners udvalg for regional udvikling: Der er behov for 106 mio. kr. pr år i reinvesteringer 2017-2026. Grunden til at der mangler penge er at investeringerne 2000-2009 var lånefinansieret efter aftale med staten. Så det er ikke korrekt at regionerne har brugt pengene forkert, der er tale om at lånene begynder at udløbe i 2025. Faktisk er der brugt flere penge på drift at regionalbanerne end der er givet i tilskud. Vi afviser derfor på det bestemteste at regionerne har fået de midler der skal til for at skifte skinnerne.
Anne Valentina: Hvor meget er der behov for årligt for at nå det nødvendige niveau.
Kristian: Kan I ikke bare låne, I har jo trækningsrettigheden.
Carsten: Der afbetales på lånene indtil 2035-40. Hvis vi skal optage yderligere lån skal disse også afdrages, og derfor mangler der 100 mio. kr. pr. år.
Ministeren: Investeringerne i banenettet indberettes også til Ministeriet af trafikselskaberne, og de tal harmonerer ikke med de tal regionerne her giver udtryk for.
Arne Knudsen, formand for region Sjælland og Anette Mortensen, Borgmester Stevns: Region Sjælland har 201 km bane svarende til 40% af lokalbanesporerne i Danmark. Der mangler 510 mio. kr. til at istandsætte Østbanen. Det er under forberedelse, så det kan startes hurtigst muligt, når finansieringen er på plads. Problemet er IKKE manglende vedligehold, men at banen er 45 år gammel og der skal nu ske udskiftning af skinnerne.
Kristian: Hvorfor har regionerne ikke allerede i 2009 gjort opmærksom på at investeringstilskuddet skulle reguleret ifølge aftalen af 2000? Arne Knudsen: Det har været skrevet ind i vores økonomiaftaler de seneste 2 år, og der har stået at der var et problem, uden det har betydet at der er sket noget.
Anne Valentina: Hvor mange penge kan I selv stille med? Arne: Vi kan kun stille med penge vi lånefinansierer, og så skal vi spare afdragene ved at skære ned på bustrafikken.
Pengene skal være fundet (bevilliget) senest juni 2021, ellers kan man ikke nå at starte renoveringen af Østbanen i tide.
Midtjyske Jernbaner, Arne Lægaard. Drift og vedligehold 7-9 mio. kr. pr år. Regionen har accepteret at give lånetilsagn for 152 mio. kr. til 3 togsæt til Lemvigbanen. Man har desuden foreslået Transportministeren at man udvider med 4 togsæt til Holstebro Skjern , så det i alt bliver 7 el-togsæt. Hertil kommer investering i ladeinfrastruktur.
Man ønsker desuden at indkøbe et elektrisk lokomotiv med ERTMS (så det kan køre til Hirtshals) til godstransport. De forestiller sig måske at kunne transportere Power-to-X med godstog.
Kristian: Er det et problem at godstogene skal køre om natten? Arne: Ja, for man må ikke læsse af om natten, det støjer.
Til sidst en diskussion af om man kan forbedre køreplans-koordineringen mellem forskellige transportmidler ( og tog til tog).
Slides der blev præsenteret bliver tilgængelige på Transportudvalgets hjemmeside.

--
Mvh Poul

Alle nye baner bør anlægges for 300 km/t.
København-Odense-Aarhus 2 x 45 minutter
København-Aarhus via Kattegat 55 minutter
Aarhus-Holstebro 1 time (Aarhus-Silkeborg 250 km/t)
Nykøbing F - Rødby - Puttgarden 250 km/t


Hele emnet:

 RSS Feed af emne

Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med takCopyright © 2021 Jernbanen.dk - Alle rettigheder forbeholdes - Om Jernbanen.dk - Kontakt redaktionen