Ringsted station en flaskehals efter niveaufri udfletning? (Trafikpolitik)

af Mo 568 @, onsdag 04. august, 2021, 21:39 (50 dage siden) @ Danskjävlar

I Infrastrukturplan 2035 foreslog Banedanmark at man skulle nærmere undersøge en niveaufri udfletning øst for Ringsted og en kort sydlig omfartsbane.

Den østlige udfletning var i sin grundform en bro med to spor, men Banedanmarks løsning indeholdt stadig 8 krydsningskonflikter. Under høringen i 2015, og senest i 2021, fremsatte to borgere uafhængigt af hinanden forslag til en niveaufri udfletning helt uden krydsningskonflikter. Forslaget omfatter to enkeltsporede broer og det halve antal sporskifter (15) i forhold til Banedanmarks forslag (32).

[image]

Af Banedanmark høringsnotat fra 2021 fremgår på side 14: ”Alternative udformninger af den østlige udfletning kan undersøges i næste fase, hvis politikerne træffer beslutning om at den skal undersøges yderligere.”

Under forhandlingerne af infrastrukturplanen besluttede politikerne at også borgerforslaget skulle undersøges nærmere, og det kan ses i af aftaleteksten: ”Der igangsættes en VVM-undersøgelse af forskellige løsninger på en østlig udfletning, herunder en løsning hvor man helt undgår krydsninger i niveau.”

Man undersøger altså både Banedanmarks forslag, som indeholder 8 krydsningskonflikter, og de to borgerforslag forslag som ikke har en eneste krydsningskonflikt. Om det ender med den ene (Banedanmarks skrabede løsning) eller den anden (forkromede løsning) kan kun tiden vise.

Undersøgelserne skal være afsluttet i 2023, hvorefter det besluttes hvilken løsning som skal bygges. Byggeriet går i gang umiddelbart efter.

Togenes hastighed vil være den samme forbi Ringsted uanset om der vælges en udfletning eller en sydlig omfartsbane. Der er til gengæld meget stor forskel på de to løsninger i forhold til at reducere den trængsel, der opstår, når tog skal vente på hinanden, som følge af tilfældige forsinkelser.

Ringsted station i dag svarer til en lyskurv eller rundkørsel midt på motorvejen. Ved tæt trafik er det uundgåeligt, at flere tog skal gennem de samme sporskifter og må vente på hinanden. Man kan fx ikke køre tog hverken til eller fra Roskilde, samtidig med at lyntoget har en rute gennem stationen til/fra Køge Nord. Lyntoget skal have signal gennem stationen allerede ca. fire km før Ringsted for ikke at tabe tid.

Den korte sydlige omfartsbane svarer til at anlægge en kostbar omfartsvej for at føre 20 % af vejtrafikken (fra og til Femern) uden om bymidten. 80 % af alle tog (øst-vest) skal alligevel ind gennem Ringsted station på tværs af hinanden. De grundlæggende trængselsproblemer løses ikke, hvis man havde fravalgt en østlig udfletning til fordel for en sydlig omfartsbane. I så fald bliver det nødvendigt at lægge mere tid ind i køreplanen, for at togene kan være fremme til tiden. Den korte sydlige omfartsbane er til ulempe for timemodellen, fordi den betyder længere rejsetid i øst - vest trafikken end en østlig udfletning og samtidig lavere rettidighed.


Hele emnet:

 RSS Feed af emne

Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med takCopyright © 2021 Jernbanen.dk - Alle rettigheder forbeholdes - Om Jernbanen.dk - Kontakt redaktionen