Jernbanen.dk forum arkiv 2010-2022

Snerydning og ERTMS (Generelt)

af Svend, 1/12 2021, 22:23 (663 dage siden) @ frederikhk

ORF

OR.DEF.358 Snerydningstog
OR.DEF.359 DEFINITION Et snerydningstog er et tog med sneplove tilkoblet i begge
ender, der er planlagt til at rydde sporet for sne.
Snerydningstoget fremføres som overvåget kørsel i FS-mode
eller OS-mode.
Tog der gennemkører en strækning som overvåget kørsel af
hensyn til at holde sporet fri for sne, men uden sneplove
tilkoblet, betragtes ikke som snerydningstog


OR.DEF.380 Overvåget kørsel
OR.DEF.381 DEFINITION Overvåget kørsel er et tog, der kører i FS- eller OS-mode,
hvor lokomotivføreren fremfører toget fra førerrummet i
spidsen af toget (snerydningstog undtaget).
Ved overvåget kørsel har det mobile togkontrolanlæg de
nødvendige oplysninger til at overvåge hastighed og afstand
til endepunktet.
Ansvar
OR.DEF.872 Lokomotivfører Du må kun udføre overvågede kørsler, når du befinder dig i
førerrummet i spidsen af toget.


Vejrforhold
2861 Snerydning
2862 Forudsætning Et snerydningstog er klargjort med sneplove tilkoblet i begge ender af
toget.
2863 Formål Opdatere togdata, samt sikre at snerydningstogets kørsel gennemføres
sikkert.
PROCEDURE
2865 Lokomotivfører Efter tilkobling af sneplove i begge ender af toget, skal lokomotivføreren
opdatere togdata jf. proceduren Normal drift - Opdatering af togdata.
2866 Lokomotivfører Lokomotivføreren skal kontakte trafiklederen og melde snerydningstoget
klar.
2868 Trafikleder Når lokomotivføreren har meldt snerydningstoget klar, skal trafiklederen
under hele kørslen sikre, at ingen andre tog eller køretøjer gives
tilladelse til at køre i, eller ind i, sporafsnittet foran og bagved
snerydningstoget.
Trafiklederen skal foretage manuel ruteindstilling for snerydningstoget.
2869 Lokomotivfører Hvis større snedriver kræver at snerydningstoget ændrer køreretning for
at få længere tilløb til driven, skal lokomotivføreren underrette
trafiklederen.
Lokomotivføreren skal afslutte førerbordet og gå til det andet førerrum
og anvende proceduren Normal drift - Indtast togdata.
2871 Trafikleder Når trafiklederen er underrettet om behovet for at ændre køreretning,
skal trafiklederen foretage manuel ruteindstilling for snerydningstoget i
den modsatte retning.
2872 Lokomotivfører Lokomotivføreren skal underrette trafiklederen, når kørslen er afsluttet
og snerydningstoget holder stille

--
Svend


Hele emnet:

 RSS Feed af emne

Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med tak