Jernbanen.dk forum arkiv 2010-2022

Utilsigtet togmøde - Så skete det igen (Generelt)

af larsht, tirsdag 18. januar, 2022, 22:57 (166 dage siden) @ Rask Ingemann Lambertsen

Jeg har ikke umiddelbart fantasi til at forestille mig, at BDK har ordret et system som 1:1 løsning, hvor man giver køb på sikkerheden - defineret som gældende regler i "SR-land". Altså at der ikke på samme tid på samme enkeltsporede banestykke må være to tog i retning mod hinanden.


Jeg bringer lige den nøjagtige ordlyd af reglen, SR §41 stk. 1.1., da den ikke nævner enkeltspor direkte, men i stedet omfatter hovedspor, som defineret i SR §2 stk. 1.2.

SR §2 lyder bl.a.:

1.1. Banestrækningens inddeling
En banestrækning deles i den fri bane og stationer.
1.2.
Den fri bane
Den fri bane er den del af banestrækningen, som ligger uden for
stationerne.
Den fri bane mellem to nabotogfølgestationer benævnes
banestykke.
Spor, som forbinder to nabostationer, benævnes hovedspor. Øvrige
spor på den fri bane benævnes sidespor.

SR §41 lyder bl.a.:

1. Sporbenyttelse på den fri bane
1.1. Almindelige bestemmelser
På et banestykke må der ikke samtidig være tog, der kører i retning
mod hinanden på samme hovedspor.

SR indeholder ikke en regel svarende til §41 stk. 1.1. for stationer. Med det nye system er der ikke længere noget, der hedder "den fri bane" og "stationer".

Jo, det gør SR
Stationer er udstyrede med centralsikring, og du finder svaret i §2 stk 3.6.1.1

ORS og ORF beskriver:

1. Signalsystemet skal opretholde en afstand mellem tog og køretøjer som er garanteret sikker.
2. Før et tog eller et køretøj får lov til at starte eller fortsætte en kørsel skal det have en tilladelse til at
køre som klart indikerer hvor langt tilladelsen gælder.
3. Tog eller køretøjer, som befarer enhver strækning, må ikke møde hindringer som kan true
sikkerheden.
4. Tog eller køretøjer skal forhindres i at befare eller køre ud mod en strækning, hvor der er en vished
eller en formodning om at det ikke vil være sikkert for toget eller køretøjet at passere.
5. Et tog eller et køretøj må først påbegynde eller fortsætte sin kørsel, når der er vished for at det er
sikkerhedsmæssigt forsvarligt.


Hele emnet:

 RSS Feed af emne

Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med tak