Avatar

Den translindholmske jernbane (Jernbanen i dag)

af Thomas Boberg Nielsen ⌂ @, Spor 44, Godsbanen, Aalborg, mandag 01. maj, 2017, 15:22 (1506 dage siden)
redigeret af Thomas Boberg Nielsen, mandag 01. maj, 2017, 15:53

Så kan den transamerikanske, den transsibiriske og den transiranske jernbane - og ny Ringsted-København for den sags skyld - godt begynde at ryste i bukserne. For lige om lidt - mine damer og herrer - [trommehvirvel] - lige om lidt påbegyndes arbejdet med den translindholmske jernbane (alle jernbaners Moder), der skal sætte Aalborg Lufthavn i direkte jernbaneforbindelse med eksotiske steder som London, München, Rom og Paris.

Jernbanen bliver ca. 3.000.000 mm lang og vil skulle overvinde højdeforskelle på indtil flere 1.000 mm - især passagen af Thistedvej forventes at udfordre ingeniørerne.

Deres udsendte vil følge arbejdet tæt. Der bliver tale om et anlægsprojekt, der trækker tråde tilbage i tiden (Vadum Syd (sidespor på fri bane)) og som vil skulle koordineres med andre statslige fremtidsprojekter så som kapacitetsudvidelse på strækningen Lindholm-Hjørring, hvor i sær den nordlige ende af Lindholm station indtager en vigtig rolle, og hvor planlæggerne vil skulle opbyde al deres kunnen for at integrere lufthavnsbanen med det påtænkte "dobbeltspor" ud ad Lindholm station mod nord.

Nedenstående fotografi viser anlægsstatus dags dato.

Klik på billedet for højere opløsning.

Med venlig hilsen

Thomas Boberg Nielsen
På vej med en bog i 2019 om 150 år for Støvring station - og strækningen Randers-Aalborg

[image]
Fotografen befinder sig på vejoverføringen for Viaduktvej i Lindholm og kameraet vender mod nordvest. Sporet til højre er den enkeltsporede strækning Lindholm-Hjørring og blindsporet til venstre er resterne af DSB overhalingsspor. Den kommende lufthavnsbane og 2. sporet Lindholm-Lindholm "nord" vil skulle dele spor her. På stedet har der tidligere været tre spor og længst til venstre lå Nørresundby-Fjerritslev Jernbane - senere sidespor fra Nørresundby til Aalborg Lufthavn. Endnu tidligere lå her kun to spor med FFJ til venstre og DSB til højre og endnu - endnu - tidligere kun DSB-spor Nørresundby-Hjørring. Klik på billedet for højere opløsning. Foto 1. maj 2017. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.

Den translindholmske jernbane

af andersj @, Aalborg, mandag 01. maj, 2017, 16:08 (1506 dage siden) @ Thomas Boberg Nielsen

Det lidt komiske er at et af hovedargumenterne for banen var at flytte klargøringsfaciliteterne på billedet væk fra boligområdet, men det har ikke været brugt siden K15. I K16 blev IC togene nemlig forkortet fra Lindholm til Aalborg fordi hvert andet tog skulle fortsætte til hhv. Flensburg og Hamburg og derfor var det nødvendigt at tanke togene i Aalborg, hvilket man ikke kan i Lindholm, Flensburg eller Hamburg Hbf. Sporet bruges dog til at vende nærbanetogene på, men det tager kun et par minutter og ophører til august hvor også nærbanen forkortes fra Lindholm til Aalborg.

--
Mvh Anders

Avatar

Den translindholmske jernbane

af BoergeOf61, Randers C, mandag 01. maj, 2017, 16:30 (1506 dage siden) @ andersj

Det lidt komiske er at et af hovedargumenterne for banen var at flytte klargøringsfaciliteterne på billedet væk fra boligområdet, men det har ikke været brugt siden K15.


Det er nok mere sandsynligt, at strækningen var en politisk beslutning, og et indforstået hovedargument var, at jyske lufthavne skulle have samme adgang til jernbanenettet, som Kastrup Lufthavn har. Der kom dog aldrig et forslag fra Aarhus, så der blev kun lavet planer for jernbaner til Aalborg og Billund.

Den translindholmske jernbane

af Lasse Duusgaard @, Aalborg SØ, onsdag 02. maj, 2018, 14:17 (1140 dage siden) @ Thomas Boberg Nielsen

Kære Thomas

Jeg tillader mig, her et år efter dit indlæg, at krydre din "teaser" til den translindholske jernbane med lidt billeder, da der nu sker lidt forberedelse ude ved lufthavnen inden anlægsarbejdet starter næste år (2019).

Første billede viser NJ Lm 643 passere det "gamle" klargøringsanlæg ved Lindholm Station, som jo kommer til at ligge ude ved den nye station ved lufthavnen.
[image]

Andet billede viser Thistedvej, som den ser ud i dag. Her skal banen passerer et sted efter træerne som ses i højre side af vejen (som jeg har forstået det skal vejen gå over banen??).
[image]

På de følgende fire billeder ses arbejdet ude ved lufthavnsvej, hvor Bane Danmark er i gang med at lave en sandvold.
Set fra Thistedvej:
[image]

Set fra Lufthavnsvej - jeg ved ikke helt hvad det er, der sidder i sandet:
[image]

[image]

[image]

Sidste billede er taget (cirka) fra det sted hvor stationen kommer til at ligge, hvilket (efter min vurdering) er temmelig langt fra selve lufthavnen, som anes bagest til venstre i billedet. På billedet ses en bus, som kører direkte til lufthavnen.
[image]

Det bliver spændende at se hvad der sker det næste stykke tid ude ved lufthavnen...
Der kan læses mere om forberedelse på: https://www.bane.dk/da/Presse/Pressemeddelelser/Forberedelserne-til-Ny-bane-til-Aalborg... og selve projektet på: https://www.bane.dk/da/Borger/Baneprojekter/Ny-bane-Aalborg-Lufthavn

Med venlig hilsen
Lasse Duusgaard

Avatar

Den translindholmske jernbane

af Thomas Boberg Nielsen ⌂ @, Spor 44, Godsbanen, Aalborg, onsdag 02. maj, 2018, 15:13 (1140 dage siden) @ Lasse Duusgaard

Set fra Lufthavnsvej - jeg ved ikke helt hvad det er, der sidder i sandet:
[image]


Kære Lasse

Tak for kigget! Som jeg har forstået det, laver man nogle sandpuder, som får lov til at ligge et års tid for dermed at presse dynd ud til siderne. Sandet bliver efterfølgende fjernet igen og genbrugt til dæmningen, der skal føre Thistedvej over jernbanen. Hvad dimserne, der sidder i sandet er til, ved jeg ikke.

Bedste hilsner

Thomas

Den translindholmske jernbane - byggestart

af andersj @, Aalborg, onsdag 27. februar, 2019, 23:29 (839 dage siden) @ Thomas Boberg Nielsen

I marts begynder det "rigtige" anlægsarbejde, efter at en masse sand har trykket undergrunden sammen ved Aalborg Lufthavn i snart et års tid.

Pressemeddelelse fra Banedanmark om byggestarten kan læses her.

Tracéet med sandbunken ved Lufthavnen kan tydeligt kendes på dette foto fra Banedanmark.

[image]

Banen forventes klar til K21, men det er endnu uvist hvilke tog der kommer til at betjene Aalborg Lufthavn der får forkortelsen Abl i tråd med de øvrige stationer i Aalborg (Ab og Abv) og ikke efter lufthavnens forkortelse AAL.
Der har hele tiden været lagt op til at DSB's fjerntog skulle fortsætte fra Aalborg til Aalborg Lufhavn, men det giver en elendig køreplan da IC og ICL hhv. ankommer og afgår fra Aalborg ca. 15 minutter forskudt. Min idé er at lade Aalborg Nærbane fortsætte fra Aalborg til Aalborg Lufthavn samt IC togene. Det vil give en skarp 30 minutters drift.
Ved at forlænge Aalborg Nærbane skal der bruges 2 togsæt, ligesom da DSB kørte nærbanen, mod det ene togsæt som Nordjyske Jernbaner pt. bruger på den afkortede nærbane der ikke længere starter og slutter i Lindholm.
Ved at forlænge IC 1xx togene skal der ikke bruges flere togsæt. IC 1xx kørte også til og fra Lindholm til og med K15.
Ved at forlænge lyntogene skal der bruges et ekstra togsæt, da man ellers vil komme til at vende skarpt i lufthavnen. Hvis man vælger at vende skarpt vil det føre til en markant øget risiko for delaflysninger mellem Aalborg og Aalborg Lufthavn ved selv de mindste forsinkelser sydfra.

--
Mvh Anders

Den translindholmske jernbane - status marts 2019

af Lasse Duusgaard @, Aalborg SØ, søndag 31. marts, 2019, 18:22 (807 dage siden) @ Thomas Boberg Nielsen

Så er der lidt nyt fra den Translindholske jernbane!!!

Der er nu sket meget på byggepladsen, siden jeg var forbi i maj 2018.

Som det ses her, er der nu lavet en lille omkørsel på Thistedvej, så der kan klargøres til den kommende bro over jernbanen:

[image]

Inde ved Lufthavnsvej er volden med sand lagt og den er op mod 6 meter høj:

[image]

Her ses forløbet af volden ind mod lufthavnen:

[image]

Her ses enden af banen, der hvor selve stationen skal ligge:
[image]

Banen skal også krydse lindholm å, og det kræver en lille omlægning af åen, som der også gøres klar til:
[image]

Inde ved lindholm station skal der bygges dobbeltspor fra stationen og ca ½ km nordpå, dette arbejde er der ikke sket så meget med endnu, her ses først fra viaduktvej mod nord (Med NJJ Lint sæt 642/672 på vej mod syd):
[image]

Her ses mod syd ved km mærke 252,6 som ligger lige efter at sporet drejer ud mod lufthavnen.
[image]

Det bliver spændende at se hvad der sker de næste måneder..

med venlig hilsen
Lasse Duusgaard

Den translindholmske jernbane - status marts 2019

af andersj @, Aalborg, søndag 31. marts, 2019, 18:28 (807 dage siden) @ Lasse Duusgaard

Tidsplan kan ses her.

--
Mvh Anders

Den translindholmske jernbane (Lindholm å nu omlagt)

af Lasse Duusgaard @, Aalborg SØ, lørdag 25. maj, 2019, 09:34 (752 dage siden) @ Thomas Boberg Nielsen

I denne lille opdatering kommer blot tre billeder: to af Lindholm å og et af forberedelsen til broen over Thistedvej.

Først et fra 31/3 2019, hvor Lindholm å ikke er omlagt.
[image]

Det andet er fra 23/5 2019, hvor Lindholm å har fået en lille bugt og der er sat betonstolper på den anden side af åen.
[image]

På dette link: https://www.bane.dk/da/Borger/Baneprojekter/Ny-bane-Aalborg-Lufthavn/Tidsplan kan man følge med i tdsplanen.

Lige pt er de ved gøre klar til broen over banen på Thistedvej.
[image]

Det næste store ryk bliver betonstøbningen mellem åen og thistedvej og opbygning af dæmning ved broen på Thistedvej.

Med venlig hilsen
Lasse Duusgaard

Avatar

Den translindholmske jernbane (Lindholm å nu omlagt)

af Thomas Boberg Nielsen ⌂ @, Spor 44, Godsbanen, Aalborg, lørdag 25. maj, 2019, 13:11 (752 dage siden) @ Lasse Duusgaard

[image]


Som vi ser på Lasses fine billede, krummer vejoverføringen det pågældende sted.

Med venlig hilsen

Thomas Boberg Nielsen

[image]
6. maj 2019

[image]
12. maj 2019

Fotograf: Thomas Boberg Nielsen

Den translindholmske jernbane + dobbeltspor i Lindholm

af andersj @, Aalborg, torsdag 20. juni, 2019, 23:32 (726 dage siden) @ Thomas Boberg Nielsen

I sommeren 2020 skal den nye bane tilsluttes den eksisterende, men samtidig skal der også laves følgende:
-Dobbeltspor fra Lindholm station ud til viadukten under Søndergårdsvej
-Sporsænkning under Viaduktvej så der bliver plads til køreledninger
-Ændring af sikringsanlægget på Lindholm station.
-Forberedelse af Aalborg-Lindholm til elektrificering, hvor bl.a. sporene under Vesterbro skal sænkes.

Banedanmark forventede at dette kunne gøres i en totalspærring fra 11. august 2020 til 22. september 2020, men pga. en blødere bund end forventet bliver totalspærringen Aalborg-Brønderslev sandsynligvis allerede fra 28. juni. Der er desuden totalspærret fra Hobro til Aalborg fra 28. juni til 11. august 2020, så der bliver meget stille i Aalborg og der bliver lidt flere NJ lokomotivførere der kan få ferie i juli måned end normalt. Aalborg Nærbane er også aflyst fra 22. maj til og med 22. september pga. enkeltsporsdrift.

Dobbeltsporet vil starte ca. der hvor Lint'en befinder sig på dette billede fra i aften 21:22 taget fra Søndergårdsvej. Derfor har man også valgt at placere overgangen til ETCS et godt stykke længere mod nord, da Lindholm fortsat skal have konventionelle signaler i nogle år endnu.

[image]

--
Mvh Anders

Avatar

Lindholm: Hvorfor, hvoffer dit og hvoffer dat?

af Thomas Boberg Nielsen ⌂ @, Spor 44, Godsbanen, Aalborg, onsdag 08. april, 2020, 11:11 (433 dage siden) @ andersj

I sommeren 2020 skal den nye bane tilsluttes den eksisterende, men samtidig skal der også laves følgende:
-Dobbeltspor fra Lindholm station ud til viadukten under Søndergårdsvej
-Sporsænkning under Viaduktvej så der bliver plads til køreledninger
-Ændring af sikringsanlægget på Lindholm station.
-Forberedelse af Aalborg-Lindholm til elektrificering, hvor bl.a. sporene under Vesterbro skal sænkes.

Banedanmark forventede at dette kunne gøres i en totalspærring fra 11. august 2020 til 22. september 2020, men pga. en blødere bund end forventet bliver totalspærringen Aalborg-Brønderslev sandsynligvis allerede fra 28. juni. Der er desuden totalspærret fra Hobro til Aalborg fra 28. juni til 11. august 2020, så der bliver meget stille i Aalborg og der bliver lidt flere NJ lokomotivførere der kan få ferie i juli måned end normalt. Aalborg Nærbane er også aflyst fra 22. maj til og med 22. september pga. enkeltsporsdrift.

Dobbeltsporet vil starte ca. der hvor Lint'en befinder sig på dette billede fra i aften 21:22 taget fra Søndergårdsvej. Derfor har man også valgt at placere overgangen til ETCS et godt stykke længere mod nord, da Lindholm fortsat skal have konventionelle signaler i nogle år endnu.

[image]


Der træder et nyt rettelsesblad vedr. Lindholm station i kraft den 14. april 2020:

[image]
Rettelsesblad 1678 14.04.2020 side 524-11

De nuværende forhold ser således ud:

[image]
Rettelsesblad 1637 23.12.2019 side 524-10

Som vi kan se, flyttes I-signalet ca. 300 meter mod nord fra km 251,9 til km 252,2. Samtidig flyttes det fremskudte signal. Det fremskudte signal flyttes dog ikke tilsvarende. Det står i dag 900 meter nord for I-signalet. Fremover kommer det kun til at står 800 meter nord for I-signalet. Det må formodes, at afstandsmærkerne (1.200 meter, 800 meter og 400 meter alle flyttes tilsvarende).

Spørge Jørgen spørger: Hvorfor flytter man kun I-signalet 300 meter mod nord? Hvorfor flytter man det ikke ud til km ca. 253,3 (ca. 1.400 meter nord for den nuværende placering). Km 253,3 ligger lige nord for vejoverføringen for Søndergårdsvej, og det kan vel formodes, at det er dér I-signalet vil få sin endelige placering, når man er færdig med at etablere 2. sporet?

Med venlig hilsen

Thomas Boberg Nielsen
På vej med bogen "Randers-Aalborg: Jernbanen i Støvring gennem 150 år 1869-2019"

-----

www.lindholm-aalborg-lufthavn.dk
www.thomasbobergnielsen.dk
www.randers-aalborg.dk
www.viborg-herning.dk
www.laurbjerg-bramming.dk
www.sidesporpaafribane.dk
www.havnebaner.dk
www.jernbane-tib.dk
www.sikkerhedsreglement.dk
www.sikkerhedsinstruks.dk

Lindholm: Hvorfor, hvoffer dit og hvoffer dat?

af andersj @, Aalborg, onsdag 08. april, 2020, 14:29 (433 dage siden) @ Thomas Boberg Nielsen


Spørge Jørgen spørger: Hvorfor flytter man kun I-signalet 300 meter mod nord? Hvorfor flytter man det ikke ud til km ca. 253,3 (ca. 1.400 meter nord for den nuværende placering). Km 253,3 ligger lige nord for vejoverføringen for Søndergårdsvej, og det kan vel formodes, at det er dér I-signalet vil få sin endelige placering, når man er færdig med at etablere 2. sporet?

Køreplanen er jo ret stram på hverdage, og der køres altid i spor 2 fra nord. Dvs. indkørsel med 40 km/t, og det vil tage noget længere tid hvis I-signalet flyttes ud til den kommende placering allerede nu.

Så kan man jo naturligt stille spørgsmålet om det ikke var muligt at ændre sporbenyttelse, men det kan jeg ikke svare på.

--
Mvh Anders

Lindholm: Nu med nyt sporskifte

af andersj @, Aalborg, lørdag 11. april, 2020, 09:01 (430 dage siden) @ Thomas Boberg Nielsen


[image]


[image]

Så er der kommet sporskifte i. Billedet er taget i morges lidt efter klokken 7.

Det ses også at det fremskudte signal er blevet flyttet.

--
Mvh Anders

Avatar

Lindholm: Nu med nyt sporskifte

af Thomas Boberg Nielsen ⌂ @, Spor 44, Godsbanen, Aalborg, lørdag 11. april, 2020, 10:22 (430 dage siden) @ andersj

[image]

Så er der kommet sporskifte i. Billedet er taget i morges lidt efter klokken 7


Så vidt jeg kan se, bliver det sporet til højre (spor 2), der bliver det nye gennemkørselsspor? Det er i hvert fald det, der ser ud til at være mindst krumt. Men sporskiftet er måske så "lidt krumt", at der kan køres med 120 km/t gennem begge togveje?

I dag er det jo sporet til venstre (spor 1), der er gennemkørselssporet (indkørsel med 120 km/t). Indkørsel til spor 2 er i dag 40 km/t.

Hvis der fremover kan foretages indkørsel fra nord til spor 1 med 120 km/t og til spor 2 med 120 km/t, bliver der vel ikke ændret noget i sydenden af stationen, hvor der fra spor 1 er udkørsel med 120 km/t og fra spor 2 med 40 km/t (der er en 40 km/t hastighedsnedsættelse lige syd for det sydlige sporskifte i sydenden af stationen).

Med venlig hilsen

Thomas Boberg Nielsen
På vej med bogen "Randers-Aalborg: Jernbanen i Støvring gennem 150 år 1869-2019"

-----

www.lindholm-aalborg-lufthavn.dk
www.thomasbobergnielsen.dk
www.randers-aalborg.dk
www.viborg-herning.dk
www.laurbjerg-bramming.dk
www.sidesporpaafribane.dk
www.havnebaner.dk
www.jernbane-tib.dk
www.sikkerhedsreglement.dk
www.sikkerhedsinstruks.dk

Lindholm: Nu med nyt sporskifte

af andersj @, Aalborg, lørdag 11. april, 2020, 11:48 (430 dage siden) @ Thomas Boberg Nielsen


Så er der kommet sporskifte i. Billedet er taget i morges lidt efter klokken 7

Så vidt jeg kan se, bliver det sporet til højre (spor 2), der bliver det nye gennemkørselsspor? Det er i hvert fald det, der ser ud til at være mindst krumt. Men sporskiftet er måske så "lidt krumt", at der kan køres med 120 km/t gennem begge togveje?

I dag er det jo sporet til venstre (spor 1), der er gennemkørselssporet (indkørsel med 120 km/t). Indkørsel til spor 2 er i dag 40 km/t.

Hvis der fremover kan foretages indkørsel fra nord til spor 1 med 120 km/t og til spor 2 med 120 km/t, bliver der vel ikke ændret noget i sydenden af stationen, hvor der fra spor 1 er udkørsel med 120 km/t og fra spor 2 med 40 km/t (der er en 40 km/t hastighedsnedsættelse lige syd for det sydlige sporskifte i sydenden af stationen).

Et par uger efter ibrugtagelsen af ETCS i 2018 blev der etableret en "permanent" (ikke-LA) hastighedsnedsættelse fra 120 km/t til 100 km/t mellem I/U-signalet i Lindholm og systemgrænsen. Jeg kender ikke årsagen, men der kan være sammenhæng mellem de 100 km/t og de nye forhold i Lindholm.

--
Mvh Anders

Lindholm: Nu med nyt sporskifte

af Lasse Duusgaard @, Aalborg SØ, lørdag 11. april, 2020, 11:36 (430 dage siden) @ andersj

Hej Anders

Der har været heftig aktivitet siden sporspærringen startede onsdag aften. Jeg har været forbi de sidste mange morgener, og jeg kan se at jeg lige var kørt da du kom forbi i morges.

Jeg vedhæfter et billede meget lig det du har taget, men med lidt mere closeup af den krumning som Thomas har opdaget. Jeg synes det ser ud til at sporskiftet har den krumning som spor 1 havde i forvejen. Så det er meget interessant om det er muligt at passere sporskiftet med de 120 km/t ligegyldigt hvilket spor man skal ind på/ud af.

[image]

mvh Lasse Duusgaard

Lindholm: Nu med nyt sporskifte

af jaer @, lørdag 11. april, 2020, 11:58 (430 dage siden) @ Lasse Duusgaard

Jeg vedhæfter et billede meget lig det du har taget, men med lidt mere closeup af den krumning som Thomas har opdaget. Jeg synes det ser ud til at sporskiftet har den krumning som spor 1 havde i forvejen. Så det er meget interessant om det er muligt at passere sporskiftet med de 120 km/t ligegyldigt hvilket spor man skal ind på/ud af.

Det kan på svellerne ses, at sporskiftet har to drev, hvilket betyder, at det kan være et 1:12, 1:14 eller 1:19-sporskifte. Tælles afstanden mellem drevsvellerne, ligner det et 1:19, hvor der kan køres med 100 km/t i afvigende gren. Skal der køres hurtigere (120 km/t), så skal man op i et større sporskifte (1:26,5).

/Jan

Lindholm: Nu med nyt sporskifte

af andersj @, Aalborg, fredag 01. maj, 2020, 18:08 (410 dage siden) @ jaer

Jeg vedhæfter et billede meget lig det du har taget, men med lidt mere closeup af den krumning som Thomas har opdaget. Jeg synes det ser ud til at sporskiftet har den krumning som spor 1 havde i forvejen. Så det er meget interessant om det er muligt at passere sporskiftet med de 120 km/t ligegyldigt hvilket spor man skal ind på/ud af.

Det kan på svellerne ses, at sporskiftet har to drev, hvilket betyder, at det kan være et 1:12, 1:14 eller 1:19-sporskifte. Tælles afstanden mellem drevsvellerne, ligner det et 1:19, hvor der kan køres med 100 km/t i afvigende gren. Skal der køres hurtigere (120 km/t), så skal man op i et større sporskifte (1:26,5).

/Jan

Banedanmark oplyser at der er tale om et 1:19 sporskifte med gennemgående kurve med en overhøjde på 95mm under hele skiftet. Overhøjden betyder at det kan befares med 120 km/t i afvigende gren.

--
Mvh Anders

Avatar

Lindholm: Nu med nyt sporskifte

af Thomas Boberg Nielsen ⌂ @, Spor 44, Godsbanen, Aalborg, tirsdag 14. april, 2020, 13:40 (427 dage siden) @ Lasse Duusgaard

Jeg vedhæfter et billede meget lig det du har taget, men med lidt mere closeup af den krumning som Thomas har opdaget. Jeg synes det ser ud til at sporskiftet har den krumning som spor 1 havde i forvejen. Så det er meget interessant om det er muligt at passere sporskiftet med de 120 km/t ligegyldigt hvilket spor man skal ind på/ud af.

[image]


Så er sporskiftet blevet pakket ind i skærver og tilsluttet i begge ender. Sporskiftet er faktisk også taget i brug - i aflåst stand: Nordjyske Jernbaner kører allerede igen på strækningen. Det underer mig lidt, for det fremgår af Banedanmarks hjemmeside, at der er totalt spærret 8.-14. april 2020 Langå-Brønderslev?

Jo mere jeg kigger på det nye sporskifte, jo mere er jeg overbevist om, at det ligger med samme krumning som det tidligere strækningsspor. Så hvis man kunne køre med 120 km/t før, hvorfor skulle man så ikke kunne gøre det igen? (Jeg ER opmærksom på dette indlæg).

Klik på billedet for højere opløsning.

Med venlig hilsen

Thomas Boberg Nielsen
På vej med bogen "Randers-Aalborg: Jernbanen i Støvring gennem 150 år 1869-2019"

-----

www.lindholm-aalborg-lufthavn.dk
www.thomasbobergnielsen.dk
www.randers-aalborg.dk
www.viborg-herning.dk
www.laurbjerg-bramming.dk
www.sidesporpaafribane.dk
www.havnebaner.dk
www.jernbane-tib.dk
www.sikkerhedsreglement.dk
www.sikkerhedsinstruks.dk


[image]
Lindholm station, kommende nyt indgangssporskifte fra nord, set fra nord mod syd. Tirsdag den 14. april 2020 kl. 11.06. Klik på billedet for højere opløsning. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.

Lindholm: Nu med nyt sporskifte

af hummel_62, Biltris, ved den midt sjællandsk jernban, tirsdag 14. april, 2020, 14:02 (427 dage siden) @ Thomas Boberg Nielsen

hvorfor to drev ??

synes ikke at jeg har set det før??

Køre så ikke så meget i tog mere

Lars

Avatar

Lindholm: Nu med nyt sporskifte

af Thomas Boberg Nielsen ⌂ @, Spor 44, Godsbanen, Aalborg, torsdag 23. april, 2020, 11:47 (418 dage siden) @ Thomas Boberg Nielsen

[image]
Lindholm station, kommende nyt indgangssporskifte fra nord, set fra nord mod syd. Tirsdag den 14. april 2020 kl. 11.06. Klik på billedet for højere opløsning. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.


Banedanmark har produceret denne lille timelapse-video (1 minut og 9 sekunder) af etableringen af sporskiftet:

https://www.youtube.com/watch?v=aKO3xIvcLJU&feature=youtu.be

Med venlig hilsen

Thomas Boberg Nielsen
På vej med bogen "Randers-Aalborg: Jernbanen i Støvring gennem 150 år 1869-2019"

-----

www.lindholm-aalborg-lufthavn.dk
www.thomasbobergnielsen.dk
www.randers-aalborg.dk
www.viborg-herning.dk
www.laurbjerg-bramming.dk
www.sidesporpaafribane.dk
www.havnebaner.dk
www.jernbane-tib.dk
www.sikkerhedsreglement.dk
www.sikkerhedsinstruks.dk

Lindholm: Nu med nyt sporskifte (videoklip)

af Lasse Duusgaard @, Aalborg SØ, lørdag 25. april, 2020, 20:04 (416 dage siden) @ andersj

Jeg var forbi i påsken og se på fremskridtet med at gøre klar til at placere sporskiftet i Lindholm. Jeg optog et lille videoklip hver morgen, det første er et lille klip hvor en af Nordjyske Jernbaners linttog kører forbi og det sidste klip er ligeledes af Nordjyske Jernbaners lint, der kører gennem det nye sporskifte.

Videoklippet kan ses her: https://youtu.be/r-FKM1A3-MI

Med venlig hilsen

Lasse Duusgaard

Avatar

Lindholm: Nu med nyt sporskifte (videoklip)

af Thomas Boberg Nielsen ⌂ @, Spor 44, Godsbanen, Aalborg, lørdag 25. april, 2020, 20:21 (416 dage siden) @ Lasse Duusgaard

Jeg var forbi i påsken og se på fremskridtet med at gøre klar til at placere sporskiftet i Lindholm. Jeg optog et lille videoklip hver morgen, det første er et lille klip hvor en af Nordjyske Jernbaners linttog kører forbi og det sidste klip er ligeledes af Nordjyske Jernbaners lint, der kører gennem det nye sporskifte.

Videoklippet kan ses her: https://youtu.be/r-FKM1A3-MI


Kære Lasse

Flot, flot video!

Yderst betryggende, at det fremskudte signal blinker brandgult - man ved jo aldrig, om der skulle komme en Nordpilen-MZ+9 vogne tordnende ned fra nord:-D.

Bedste hilsner

Thomas

Avatar

Lindholm: Hvorfor, hvoffer dit og hvoffer dat?

af Thomas Boberg Nielsen ⌂ @, Spor 44, Godsbanen, Aalborg, fredag 17. april, 2020, 11:12 (424 dage siden) @ Thomas Boberg Nielsen
redigeret af Thomas Boberg Nielsen, fredag 17. april, 2020, 11:29

Som vi kan se, flyttes I-signalet ca. 300 meter mod nord fra km 251,9 til km 252,2


I tidernes morgen læste jeg bl. a. erhvervsret. Vores underviser skulle forklare det juridiske begreb force majeure og det forklarede han som "Hajer i Lindholm Å". Han er død for længst; men jeg sender ham en kærlig tanke, hver gang jeg passerer Lindholm Å.

Her ser vi Lindholm Å med det udflyttede I-signal i km 252,2 i dets midlertidige placering. I-signalet er placeret til venstre for sporet i kørselsretningen - vel for ikke at stå i vejen, når det nye spor skal lægges.

Klik på billedet for højere opløsning.

Med venlig hilsen

Thomas Boberg Nielsen
På vej med en bog i 2019 om 150 år for Støvring station - og noget om strækningen Randers-Aalborg


[image]
Lindholm station 16. april 2020. I-signal fra nord. Midlertidig placering km 252,2. Klik på billedet for højere opløsning. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.

Den translindholmske jernbane (status august 2019)

af Lasse Duusgaard @, Aalborg SØ, torsdag 29. august, 2019, 22:09 (656 dage siden) @ Thomas Boberg Nielsen

Broen over Lindholm å er ved at være færdig, så åen kan flyttes tilbage til den det permante og fremtidige forløb. Her ses broen tæt på.
[image]

Her ses åen som nu er omlagt, samt arbejdspladsen mellem Linfdholm å og Thistedvej.
[image]

Inde ved Thistedvej er viadukten støbt færdig og man er ved at lave selve dæmningen (fylde sand på) op mod broen, hvor Thistedvej skal forløbe. I følge skiltningen så er broen/viadukten klar til brug 2/12 2019.
[image]

Her ses selve viadukten, som der tidligere kun har været billede af forskallingen til støbningen - samtidig ses sandet op mod viadukten. (baggest ses hotellet ved lufthavnen og selve terminalen).
[image]

Med venlig hilsen
Lasse Duusgaard

Den translindholmske jernbane (status oktober 2019)

af andersj @, Aalborg, lørdag 12. oktober, 2019, 21:59 (612 dage siden) @ Lasse Duusgaard


Her ses selve viadukten, som der tidligere kun har været billede af forskallingen til støbningen - samtidig ses sandet op mod viadukten. (baggest ses hotellet ved lufthavnen og selve terminalen).
[image]


Viadukten den 5. oktober med den midlertidige Thistedvej i forgrunden:

[image]


Banedanmark udsendte den 24. september et nyhedsbrev der gjorde status på projektet. Dette kan læses her.

--
Mvh Anders

Avatar

Den translindholmske jernbane

af Thomas Boberg Nielsen ⌂ @, Spor 44, Godsbanen, Aalborg, mandag 09. december, 2019, 16:21 (554 dage siden) @ Thomas Boberg Nielsen

Vejoverføringen, der fører Thistedvej over den kommende jernbane, blev åbnet for vejtrafik mandag den 2. december 2019:

https://banedanmark.dk/da/Presse/Pressemeddelelser/Ny-Thistedvej-aabner-for-trafik

[image]
Vejoverføringen for Thistedvej set fra syd mod nord mandag den 9. december 2019. Til højre res sesterne er den tidligere interimsvej. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.

Avatar

Den translindholmske jernbane

af Thomas Boberg Nielsen ⌂ @, Spor 44, Godsbanen, Aalborg, søndag 12. januar, 2020, 09:53 (520 dage siden) @ Thomas Boberg Nielsen

Friske billeder fra i går lørdag 11. januar 2020. Her skal køre tog om 11 måneder.

Alle billeder: Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.

Klik på billederne for højere opløsning.

Med venlig hilsen

Thomas Boberg Nielsen
www.lindholm-aalborg-lufthavn.dk (endnu ikke i luften)


[image]
Vandløbsunderføring for Lindholm Å. Set mod Lindholm. Klik på billedet for højere opløsning.

[image]
Vejoverføring for Thistedvej. Set mod lufthavnen. Klik på billedet for højere opløsning.

[image]
Ø-perronen i Aalborg Lufthavnen. Set mod lufthavnen, der ses i baggrunden til venstre. Den høje bygning er lufthavnshotel. Klik på billedet for højere opløsning.

Avatar

Den translindholmske jernbane

af Thomas Boberg Nielsen ⌂ @, Spor 44, Godsbanen, Aalborg, fredag 21. februar, 2020, 22:01 (480 dage siden) @ Thomas Boberg Nielsen

Man er så småt gået i gang med at gøre klar til anlægsarbejderne i den nordlige ende af Lindholm station. Bl. a. er det meste af det tidligere "klargøringscenter" (jernristeperron m. m.) allerede fjernet.

I forbindelse med etablering af "2. sporet" mod nord skal Lindholm stations indkørselssignal fra Frederikshavn "flyttes ud" - det vil sige flyttes mod nord. I dag stod indkørselssignalet dog stadig på sin vante plads.

Med venlig hilsen

Thomas Boberg Nielsen
På vej med bogen "Randers-Aalborg: Jernbanen i Støvring gennem 150 år 1869-2019"

-----

www.lindholm-aalborg-lufthavn.dk
www.thomasbobergnielsen.dk
www.randers-aalborg.dk
www.viborg-herning.dk
www.laurbjerg-bramming.dk
www.sidesporpaafribane.dk
www.havnebaner.dk
www.jernbane-tib.dk
www.sikkerhedsreglement.dk
www.sikkerhedsinstruks.dk


[image]
Nordgående NJ-tog passerer Lindholm stations indkørselssignal fra Frederikshavn 21. februar 2020. Klik på billedet for højere opløsning. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.

Den translindholmske jernbane

af krabsen, lørdag 22. februar, 2020, 09:26 (479 dage siden) @ Thomas Boberg Nielsen

Nordgående NJ-tog passerer Lindholm stations indkørselssignal fra Frederikshavn 21. februar 2020. Klik på billedet for højere opløsning. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.[/size][/size]

<petitesserytteri>
Hvorfor lige Frederikshavn?

Principielt er det vel indkørselssignal fra Brønderslev, som den nærmeste beliggende station, hvorfra tog kan ankomme til Aalborg nordfra? :-P

</petitesserytteri>

Den translindholmske jernbane

af Svend @, lørdag 22. februar, 2020, 10:41 (479 dage siden) @ krabsen

Nordgående NJ-tog passerer Lindholm stations indkørselssignal fra Frederikshavn 21. februar 2020. Klik på billedet for højere opløsning. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.[/size][/size]


<petitesserytteri>
Hvorfor lige Frederikshavn?

Principielt er det vel indkørselssignal fra Brønderslev, som den nærmeste beliggende station, hvorfra tog kan ankomme til Aalborg nordfra? :-P

</petitesserytteri>

.
Nærmeste navngivne "lokation" er ikke Brønderslev men Sulsted.
Men det er korrekt at skrive "Frederikshavn", det gør man i TIB ....

[image]

--
Svend

Avatar

Den translindholmske jernbane

af Ove Nygaard @, lørdag 22. februar, 2020, 10:55 (479 dage siden) @ Svend

Nordgående NJ-tog passerer Lindholm stations indkørselssignal fra Frederikshavn 21. februar 2020. Klik på billedet for højere opløsning. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.[/size][/size]


<petitesserytteri>
Hvorfor lige Frederikshavn?

Principielt er det vel indkørselssignal fra Brønderslev, som den nærmeste beliggende station, hvorfra tog kan ankomme til Aalborg nordfra? :-P

</petitesserytteri>

.
Nærmeste navngivne "lokation" er ikke Brønderslev men Sulsted.
Men det er korrekt at skrive "Frederikshavn", det gør man i TIB ....

[image]

Hej alle!
Ja, alt det ERTMS-hurlumhej gør det svært at følge med i "den moderne jernbanedrift", både for "vi gamle banefolk, fra før verden og jernbanen gik af lave", men også for jernbanedriftens mange fans. Men det skorter ikke på gode forslag, og jeg nyder hver gang at læne mig tilbage og nyde indlæggene. Og så tænke på den tid, hvor sne og is på trådtrækkene til signaler og sporskiftedrevene var en af vinterens mange "glæder".

God weekend, hvor man kan håbe, at vind og vejr vil være nådig imod banedriften.:-)

Ove af Erritsø
og trafikelev på gamle Frederikshavn station 01.05.1952 - 31.08.1953:-D

Den translindholmske jernbane

af Poul Andersen, lørdag 22. februar, 2020, 11:19 (479 dage siden) @ Ove Nygaard

Kære Ove

Du kan sagtens følge med i den nye verden:
https://www.bane.dk/da/Jernbanevirksomhed/Sikkerhed/Trafikale-regler/ORF?drilldown=1842...

- Vejret er desværre ikke til meget andet i disse dage.

Mvh.
Poul - der forsøger at følge med :-D

Avatar

Den translindholmske jernbane

af Ove Nygaard @, lørdag 22. februar, 2020, 11:41 (479 dage siden) @ Poul Andersen

Kære Poul!

Jo, tak for hjælpen. Jeg prøver da tid efter anden at studere de nye bestemmelser, og lidt af det får jeg da fat i. Jeg har min fremskredne alder in mente ikke forventninger om at modtage tilbud om genansættelse, for så skulle jeg nok - ligesom de "gamle sydfynere, der overgik til DSB i 1948, bl. a. min navnkundige kollega Gert Larsen, doc Do Odense" - gennemgå trafikmedhjælperkursus én gang mere, og det kursus og dets ædle "afkom" findes jo ej heller mere, i hvert fald ikke i "driftsklar tilstand"!;-)
Og til Krabsen: Frederikshavn forkortes/forkortedes Fh, og hvis jeg skal "kloge mig", så er Skagen udgangsstation/endestation for strækningen Frederikshavn - Skagen, og Frederikshavn det samme for strækningen Frederikshavn - Aalborg - i TIB-mæssig henseende, men så kommer så alt det med ERTMS, som bringer det hele over i "et andet system"!
Som "en klog mand" - eller var det "en klog kvinde"? - en gang sagde:"Udvikling er afvikling af indvikling"!;-)
Jeg er derfor glad for, at jeg med mit enkle indlæg har bidraget til klarhed over de indviklede jernbaneforhold i Vendsyssel og omegn!
Måske et lille: "Duk og væk"!:-D

God weekend.
Ove af Erritsø m. v.

Den translindholmske jernbane

af krabsen, lørdag 22. februar, 2020, 11:22 (479 dage siden) @ Svend

Nordgående NJ-tog passerer Lindholm stations indkørselssignal fra Frederikshavn 21. februar 2020. Klik på billedet for højere opløsning. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.[/size][/size]


<petitesserytteri>
Hvorfor lige Frederikshavn?

Principielt er det vel indkørselssignal fra Brønderslev, som den nærmeste beliggende station, hvorfra tog kan ankomme til Aalborg nordfra? :-P

</petitesserytteri>

.
Nærmeste navngivne "lokation" er ikke Brønderslev men Sulsted.

Me know.. derfor skrev jeg station ;-) .

Men det er korrekt at skrive "Frederikshavn", det gør man i TIB ....

[image]

Er det ikke et levn fra den gang DSB rent faktisk betjente strækningen? for da var Frh. jo endestationen. Nu er det vel nærmest Skagen..

Men jeg driller jo bare Thomas - for signalet er vel afløst af det nye signalsystem? :-P

Den translindholmske jernbane

af Svend @, lørdag 22. februar, 2020, 12:00 (479 dage siden) @ krabsen

Nordgående NJ-tog passerer Lindholm stations indkørselssignal fra Frederikshavn 21. februar 2020. Klik på billedet for højere opløsning. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.[/size][/size]

Nærmeste navngivne "lokation" er ikke Brønderslev men Sulsted.


Me know.. derfor skrev jeg station ;-) .

.

Det er din helt egen udlægning og forståelse af sikkerhedsreglerne. Lad den bare ende der .......

--
Svend

Den translindholmske jernbane

af RasmusD, lørdag 22. februar, 2020, 12:15 (479 dage siden) @ krabsen

Men jeg driller jo bare Thomas - for signalet er vel afløst af det nye signalsystem? :-P

Øeh, nej. Overgangen fra det gamle signalsystem til ETCS sker på den fri bane mellem Lindholm og Sulsted. Dvs. Lindholm hører stadig under SR og har stadig gammeldags signaler. Hvilket vil sige I-signalet stadig er aktivt.

Ellers ville den heller ikke være i TIB.

Avatar

Den translindholmske jernbane

af Thomas Boberg Nielsen ⌂ @, Spor 44, Godsbanen, Aalborg, søndag 23. februar, 2020, 19:20 (478 dage siden) @ Thomas Boberg Nielsen

Dagens fotos fra den translindholmske jernbane stammer fra den nye vejoverføring for Thistedvej.

Her skal køre tog om knap 10 måneder.

Med venlig hilsen

Thomas Boberg Nielsen
På vej med bogen "Randers-Aalborg: Jernbanen i Støvring gennem 150 år 1869-2019"

-----

www.lindholm-aalborg-lufthavn.dk
www.thomasbobergnielsen.dk
www.randers-aalborg.dk
www.viborg-herning.dk
www.laurbjerg-bramming.dk
www.sidesporpaafribane.dk
www.havnebaner.dk
www.jernbane-tib.dk
www.sikkerhedsreglement.dk
www.sikkerhedsinstruks.dk


[image]
Udsigt mod sydøst (mod Lindholm station) 23. februar 2020. Klik på billedet for højere opløsning. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.

[image]
Udsigt mod nordvest (mod Aalborg Lufthavn station) 23. februar 2020. Klik på billedet for højere opløsning. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.

Avatar

Den translindholmske jernbane - Aalborg Lufthavn station

af Thomas Boberg Nielsen ⌂ @, Spor 44, Godsbanen, Aalborg, mandag 02. marts, 2020, 20:00 (470 dage siden) @ Thomas Boberg Nielsen

Klik på billedet for højere opløsning.

Med venlig hilsen

Thomas Boberg Nielsen
På vej med bogen "Randers-Aalborg: Jernbanen i Støvring gennem 150 år 1869-2019"

-----

www.lindholm-aalborg-lufthavn.dk
www.thomasbobergnielsen.dk
www.randers-aalborg.dk
www.viborg-herning.dk
www.laurbjerg-bramming.dk
www.sidesporpaafribane.dk
www.havnebaner.dk
www.jernbane-tib.dk
www.sikkerhedsreglement.dk
www.sikkerhedsinstruks.dk

[image]
2. marts 2020. Set fra nordvest mod sydøst. Arbejdet skrider i øjeblikket hurtigt frem. Perronforkanterne er begge på plads. Der er udlagt skærver for hele spor 1 og del af spor 2. Der er udlagt ballast fra Aalborg Lufthavn station og ind mod vejoverføringen for Thistedvej (skimtes i baggrunden til venstre). Fotograf: Thomas Boberg Nielsen. Klik på billedet for højere opløsning.

Avatar

Den translindholmske jernbane - nu med delvis ballast

af Thomas Boberg Nielsen ⌂ @, Spor 44, Godsbanen, Aalborg, torsdag 05. marts, 2020, 19:21 (467 dage siden) @ Thomas Boberg Nielsen

Der er udlagt ballast fra Aalborg Lufthavn station og ind mod vejoverføringen for Thistedvej


Udsigt fra vejoverføringen for Thistedvej set mod lufthavnen, der ses i billedets øverste højre hjørne. Nogle jernbanefotografer kan godt lide S-kurver, og her er der så skabt en ny mulighed for at fotografere tog i en S-kurve. Her kommer dog næppe til at køre tog, der er så lange, at de kan fylde hele S-kurven.

Som vi kan se, er der allerede udlagt ballast fra Aalborg Lufthavn station og frem til vejoverføringen for Thistedvej.

Klik på billedet for højere opløsning.

Med venlig hilsen

Thomas Boberg Nielsen
På vej med bogen "Randers-Aalborg: Jernbanen i Støvring gennem 150 år 1869-2019"

-----

www.lindholm-aalborg-lufthavn.dk
www.thomasbobergnielsen.dk
www.randers-aalborg.dk
www.viborg-herning.dk
www.laurbjerg-bramming.dk
www.sidesporpaafribane.dk
www.havnebaner.dk
www.jernbane-tib.dk
www.sikkerhedsreglement.dk
www.sikkerhedsinstruks.dk


[image]
4. marts 2020. Klik på billedet for højere opløsning. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.

Den translindholmske jernbane - nyhedsbrev marts

af andersj @, Aalborg, mandag 09. marts, 2020, 22:06 (463 dage siden) @ Thomas Boberg Nielsen

Avatar

Lindholm - udkørsel mod lufthavnen

af Thomas Boberg Nielsen ⌂ @, Spor 44, Godsbanen, Aalborg, søndag 26. april, 2020, 17:03 (415 dage siden) @ Thomas Boberg Nielsen

[image]
Lindholm 25. april 2020 set mod nord. Vi befinder os på fri bane lige nord for indkørselssignalet, der midlertidigt er placeret i km 252,2. I-signalet er placeret til venstre lidt udenfor billedet og lidt bag fotografen. På billedet ser vi det eksisterende spor Lindholm-Frederikshavn, som Banedanmark på arbejdstegningerne benævner "spor 11". Til venstre herfor skal 2.-sporet bygges, og det benævnes af Banedanmark "spor 21". Midt i billedet skal sporskiftet til strækningen Lindholm-Aalborg Lufthavn placeres. Sporskiftet ligger i samlesæt forrest i billedet. Tungespidsen kommer til at ligge i km 252,3, hvilket er ca. ud for det sted, hvor samlesætsporskiftet er placeret. På billedet bag den gule beholder anes strækningen til lufthavnen, og der anes tillige skærver på strækningen. Hvis der skal placeres et U-signal mod strækningen til lufthavnen, vil det formentlig blive placeret et eller andet sted tæt på jordbunken midt i billedet. Klik på billedet for højere opløsning. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.


Med venlig hilsen

Thomas Boberg Nielsen
På vej med bogen "Randers-Aalborg: Jernbanen i Støvring gennem 150 år 1869-2019"

-----

www.lindholm-aalborg-lufthavn.dk
www.thomasbobergnielsen.dk
www.randers-aalborg.dk
www.viborg-herning.dk
www.laurbjerg-bramming.dk
www.sidesporpaafribane.dk
www.havnebaner.dk
www.jernbane-tib.dk
www.sikkerhedsreglement.dk
www.sikkerhedsinstruks.dk

Lindholm - udkørsel mod lufthavnen

af Niclas007, søndag 26. april, 2020, 17:42 (415 dage siden) @ Thomas Boberg Nielsen

Med hvilken hastighed vil der kunne køres mod lufthavnen, 120 km/t? håber så Corona krisen er overstået når banen er færdig
Vil glæde mig at for en gangs skyld at flyve indenrigs Helst med en Turboprop maskine-

mvh

Niklas

Lindholm - udkørsel mod lufthavnen

af andersj @, Aalborg, søndag 26. april, 2020, 17:49 (415 dage siden) @ Niclas007

Med hvilken hastighed vil der kunne køres mod lufthavnen, 120 km/t? håber så Corona krisen er overstået når banen er færdig
Vil glæde mig at for en gangs skyld at flyve indenrigs Helst med en Turboprop maskine-

mvh

Niklas

Strækningen anlægges til 80 km/t, den er ikke lang nok til at komme op på højere hastigheder.

DSB planlægger med en køretid på 3,5 minutter i begge retninger mellem Lindholm og Aalborg Lufthavn i K21.

--
Mvh Anders

Lindholm - udkørsel mod lufthavnen

af Niclas007, søndag 26. april, 2020, 17:52 (415 dage siden) @ andersj

Nej forståeligt nok, tak for oplysning Anders.

mvh

Niklas

Avatar

Lindholm - udkørsel mod lufthavnen

af Thomas Boberg Nielsen ⌂ @, Spor 44, Godsbanen, Aalborg, søndag 26. april, 2020, 18:15 (415 dage siden) @ andersj

DSB planlægger med en køretid på 3,5 minutter i begge retninger mellem Lindholm og Aalborg Lufthavn i K21


Er der noget nyt om, hvilke tog der skal betjene Aalborg Lufthavn? Personligt gætter jeg på, at det indtil videre bliver intercitytogene.

Er der noget nyt om, hvilket - om noget - sikringsanlæg, der bliver etableret?

Med venlig hilsen

Thomas Boberg Nielsen
På vej med bogen "Randers-Aalborg: Jernbanen i Støvring gennem 150 år 1869-2019"

-----

www.lindholm-aalborg-lufthavn.dk
www.thomasbobergnielsen.dk
www.randers-aalborg.dk
www.viborg-herning.dk
www.laurbjerg-bramming.dk
www.sidesporpaafribane.dk
www.havnebaner.dk
www.jernbane-tib.dk
www.sikkerhedsreglement.dk
www.sikkerhedsinstruks.dk

Lindholm - udkørsel mod lufthavnen

af Rail, søndag 26. april, 2020, 19:06 (415 dage siden) @ Thomas Boberg Nielsen

DSB planlægger med en køretid på 3,5 minutter i begge retninger mellem Lindholm og Aalborg Lufthavn i K21

Er der noget nyt om, hvilke tog der skal betjene Aalborg Lufthavn? Personligt gætter jeg på, at det indtil videre bliver intercitytogene.

Mit "gæt" vil være lyntogene da de ikke koster ekstra togsæt at forlænge til/fra Lufthavnen


Er der noget nyt om, hvilket - om noget - sikringsanlæg, der bliver etableret?

Det bliver lavet sådan at kun kan være ét tog på strækningen ad gangen og maks 60 km/t, så reelt bliver der ikke etableret noget sikringsanlæg til selve stationen i lufthavnen (der således heller ikke bliver en "station" i første omgang)

Lindholm - udkørsel mod lufthavnen

af andersj @, Aalborg, søndag 26. april, 2020, 21:34 (415 dage siden) @ Rail

DSB planlægger med en køretid på 3,5 minutter i begge retninger mellem Lindholm og Aalborg Lufthavn i K21

Er der noget nyt om, hvilke tog der skal betjene Aalborg Lufthavn? Personligt gætter jeg på, at det indtil videre bliver intercitytogene.


Mit "gæt" vil være lyntogene da de ikke koster ekstra togsæt at forlænge til/fra Lufthavnen

Ja, der er lagt op til mange delaflysninger med den køreplan. Mere end 6 minutter forsinket sydfra i ankomst til Aalborg, også hedder det delaflysning da man ellers vil komme i konflikt med NJ's tog.

--
Mvh Anders

Avatar

Hvor lang er den translindholmske jernbane?

af Thomas Boberg Nielsen ⌂ @, Spor 44, Godsbanen, Aalborg, lørdag 02. maj, 2020, 19:24 (409 dage siden) @ Thomas Boberg Nielsen

Hvor lang er den translindholmske jernbane? Hvis man læser i loven, er den "ca. 3 km". Hvis man læser i "Jernbanen", april, 2/2020, side 21, er den "godt tre kilometer".

Den er faktisk kun 2.002 eller 2.004 meter lang - alt efter hvilket Banedanmarktegning, man kigger på

Hvordan fremkommer forskellen?

a) man kan måle banen fra "stationsmidten" af Lindholm station og til banens sporende i Aalborg Lufthavn. Hvis man gør det, så er jernbanen 2.963 meter lang. Der er ingen stationsbygning i Lindholm og derfor ingen "stationsmidte". Men Banedanmark har fastslået, at "stationsmidten" ligger i km 251,350. Et andet sted skriver Banedanmark dog, at luftshavnsbanen starter i km. 251,356. Det reducerer i givet fald lufthavnsbanen til 2.957 meter

b) man kan måle banen fra tungespids af det sporskifte, der ilægges i spor 21. Tungespidsen kommer til at ligge i km 252.299 (lufthavnsbanens km 0,961). Hvis man gør det, så er jernbanen 2.002 meter lang.

Ovestående nørderi indeholder naturligvis også et "ægget og hønen"-element. For hvis ikke det var blevet besluttet, at forlænge Lindholm station mod nord, havde lufthavnsbanen selv skulle "indeholde" alle de nye meter jernbane.

Klik på tegningen for højere opløsning.

Med venlig hilsen

Thomas Boberg Nielsen
På vej med bogen "Randers-Aalborg: Jernbanen i Støvring gennem 150 år 1869-2019"

-----

www.lindholm-aalborg-lufthavn.dk
www.thomasbobergnielsen.dk
www.randers-aalborg.dk
www.viborg-herning.dk
www.laurbjerg-bramming.dk
www.sidesporpaafribane.dk
www.havnebaner.dk
www.jernbane-tib.dk
www.sikkerhedsreglement.dk
www.sikkerhedsinstruks.dk


[image]
Klik på tegningen for højere opløsning.

Hvor lang er den translindholmske jernbane?

af krabsen, lørdag 02. maj, 2020, 20:45 (409 dage siden) @ Thomas Boberg Nielsen

Ovestående nørderi indeholder naturligvis også et "ægget og hønen"-element. For hvis ikke det var blevet besluttet, at forlænge Lindholm station mod nord, havde lufthavnsbanen selv skulle "indeholde" alle de nye meter jernbane.

Du kan også vende ægget:

Er det Hjørring-strækningen der benytter lufthavns-strækningen en kilometers penge- eller omvendt?

Hvis banen til lufthavnen ikke var besluttet, var Lindholm station så blevet forlænget mod nord?

:-P

Hvor lang er den translindholmske jernbane?

af andersj @, Aalborg, lørdag 02. maj, 2020, 21:23 (409 dage siden) @ krabsen

Ovestående nørderi indeholder naturligvis også et "ægget og hønen"-element. For hvis ikke det var blevet besluttet, at forlænge Lindholm station mod nord, havde lufthavnsbanen selv skulle "indeholde" alle de nye meter jernbane.


Du kan også vende ægget:

Er det Hjørring-strækningen der benytter lufthavns-strækningen en kilometers penge- eller omvendt?

Hvis banen til lufthavnen ikke var besluttet, var Lindholm station så blevet forlænget mod nord?

:-P

I beslutningsgrundlaget for "Kapacitetsudvidelse Aalborg-Hjørring" er det kun delen nord for afgreningen til lufthavnen der er med. Lufthavnsbanen starter ved Lindholm station.

Stykket mellem Lindholm station og afgreningen til lufthavnen er dog både en del af Hjørring-strækningen og lufthavns-strækningen. Kilometer nummereringen følger Hjørring-strækningen i begge spor, men afgreningen ligger i kilometer 0,961 på strækningen til lufthavnen.

--
Mvh Anders

Den translindholmske jernbane

af Ole Jensen, lørdag 02. maj, 2020, 23:12 (409 dage siden) @ Thomas Boberg Nielsen

Nysgerrigt spørgsmål: Hvor langt skal man gå (i meter ca.) fra toget/perronen - og til lufthavnens indgangsdør? - synes det virker lidt langt?, - og måske har en "rulle-kuffert" på slæb... :-)

Den translindholmske jernbane

af andersj @, Aalborg, søndag 03. maj, 2020, 00:16 (409 dage siden) @ Ole Jensen

Nysgerrigt spørgsmål: Hvor langt skal man gå (i meter ca.) fra toget/perronen - og til lufthavnens indgangsdør? - synes det virker lidt langt?, - og måske har en "rulle-kuffert" på slæb... :-)

200 meter fra enden af perronen til hovedindgangen. Ca. halvdelen af distancen kan gøres under terminalens halvtag. Jeg ved ikke om man har planer om at etablere indgang i enden af terminalen, for så kommer vi ned på omkring 100 meter.

--
Mvh Anders

Den translindholmske jernbane

af Ole Jensen, søndag 03. maj, 2020, 21:05 (408 dage siden) @ andersj

Tak for svar, det virker overkommeligt... ;-) - når nu lufthavn hotellet ligger, hvor det gør.

Avatar

Den translindholmske jernbane

af Thomas Boberg Nielsen ⌂ @, Spor 44, Godsbanen, Aalborg, fredag 08. maj, 2020, 15:30 (403 dage siden) @ Thomas Boberg Nielsen

Arbejdet ser ud til at skride planmæssigt fremad. Det skyldes måske, at Banedanmark i Lindholm har kørt de helt tunge maskiner frem:-D.

[image]

Avatar

Den translindholmske jernbane - Aalborg Lufthavn station

af Thomas Boberg Nielsen ⌂ @, Spor 44, Godsbanen, Aalborg, onsdag 13. maj, 2020, 16:51 (398 dage siden) @ Thomas Boberg Nielsen

Klik på billedet for højere opløsning.

Med venlig hilsen

Thomas Boberg Nielsen
På vej med bogen "Randers-Aalborg: Jernbanen i Støvring gennem 150 år 1869-2019"

-----

www.lindholm-aalborg-lufthavn.dk
www.thomasbobergnielsen.dk
www.randers-aalborg.dk
www.viborg-herning.dk
www.laurbjerg-bramming.dk
www.sidesporpaafribane.dk
www.havnebaner.dk
www.jernbane-tib.dk
www.sikkerhedsreglement.dk
www.sikkerhedsinstruks.dk


[image]
13. maj 2020. Skinnelægningen er påbegyndt og man er startet med Aalborg Lufthavn station. Skinnelægning er ikke i gang andre steder på den korte jernbanestrækning. Klik på billedet for højere opløsning. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.

Den translindholmske jernbane - Aalborg Lufthavn station

af Jensen123, onsdag 13. maj, 2020, 17:46 (398 dage siden) @ Thomas Boberg Nielsen

Klik på billedet for højere opløsning.

Med venlig hilsen

Thomas Boberg Nielsen
På vej med bogen "Randers-Aalborg: Jernbanen i Støvring gennem 150 år 1869-2019"

-----

www.lindholm-aalborg-lufthavn.dk
www.thomasbobergnielsen.dk
www.randers-aalborg.dk
www.viborg-herning.dk
www.laurbjerg-bramming.dk
www.sidesporpaafribane.dk
www.havnebaner.dk
www.jernbane-tib.dk
www.sikkerhedsreglement.dk
www.sikkerhedsinstruks.dk


[image]
13. maj 2020. Skinnelægningen er påbegyndt og man er startet med Aalborg Lufthavn station. Skinnelægning er ikke i gang andre steder på den korte jernbanestrækning. Klik på billedet for højere opløsning. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.

Dejligt billede, men jeg blev dog mere optaget af bussen til Blokhus placering på vejbanen. Der er hverken forhindringer eller trafikanter, som lige er blevet overhalet.

Avatar

Den translindholmske jernbane - Aalborg Lufthavn station

af Thomas Boberg Nielsen ⌂ @, Spor 44, Godsbanen, Aalborg, onsdag 13. maj, 2020, 17:54 (398 dage siden) @ Jensen123

Klik på billedet for højere opløsning.

Med venlig hilsen

Thomas Boberg Nielsen
På vej med bogen "Randers-Aalborg: Jernbanen i Støvring gennem 150 år 1869-2019"

-----

www.lindholm-aalborg-lufthavn.dk
www.thomasbobergnielsen.dk
www.randers-aalborg.dk
www.viborg-herning.dk
www.laurbjerg-bramming.dk
www.sidesporpaafribane.dk
www.havnebaner.dk
www.jernbane-tib.dk
www.sikkerhedsreglement.dk
www.sikkerhedsinstruks.dk


[image]
13. maj 2020. Skinnelægningen er påbegyndt og man er startet med Aalborg Lufthavn station. Skinnelægning er ikke i gang andre steder på den korte jernbanestrækning. Klik på billedet for højere opløsning. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.


Dejligt billede, men jeg blev dog mere optaget af bussen til Blokhus placering på vejbanen. Der er hverken forhindringer eller trafikanter, som lige er blevet overhalet.


Chaufføren er næppe beruset - han sigter blot efter en "bussluse", der er placeret uden for billedkanten;-) .

Den translindholmske jernbane - Aalborg Lufthavn station

af MadsJ94, onsdag 13. maj, 2020, 18:45 (398 dage siden) @ Thomas Boberg Nielsen

Jeg gik ud fra at man lagde skinnerne fra Lindholm og ud til Lufthavnen, og ikke omvendt. Er der ikke en frygt for at man ligger skinnerne skævt, så der er en skævvridning nær sammenfletningen ved åen?

Kørte forresten i dag over banen på Thistedvej og så en rendegraver trække skinner over den ellers så smukt udlagte ballast, hvilket skabte et trækspor fra åen mod lufthavnen. Jeg håber virkeligt at man ikke har brugt lang tid på at flade ballasten ud, for det ser ud til at have været spild af tid :-(

Avatar

Den translindholmske jernbane - K21

af Thomas Boberg Nielsen ⌂ @, Spor 44, Godsbanen, Aalborg, tirsdag 19. maj, 2020, 18:38 (392 dage siden) @ Thomas Boberg Nielsen

Der bliver stadig gået om den varme grød omkring køreplanen til/fra Aalborg Lufthavn. Seneste rygte sagde, at det ville blive lyntogene, der skulle vende i/på Aalborg Lufthavn station. I dagens "Serviceeftersyn af jernbanen"[*], har man ikke lagt sig fast på, hvilket af systemerne, der bliver tale om. Til gengæld taler man om at supplere det ene intercitytog eller lyntog med et "lokalt tog". Dét lyder dyrt - og det er/var vist heller ikke lige dét, som hverken Region Nordjylland eller NJ havde forventet. Men måske kan Limfjordsbanen lokkes til at køre pendulkørsel Aalborg-Aalborg Lufthavn?:-D

[*]Citat:

"Banen til Aalborg lufthavn åbner i december 2020. Det bliver i de første år
ikke muligt at køre både IC-tog og Lyntog videre til og fra lufthavnen, som
det lå i forventningerne ved den politiske beslutning. Det skyldes manglende
kapacitet på grund af den forsinkede udrulning af det nye signalsystem i
Nordjylland. På nuværende tidspunkt bliver der set nærmere på mulighederne
for at supplere det ene fjerntog pr time med et andet lokalt tog hver
time mellem lufthavnen og Aalborg station
."

Citat slut.

Med venlig hilsen

Thomas Boberg Nielsen

Den translindholmske jernbane - K21

af Rail, tirsdag 19. maj, 2020, 19:06 (392 dage siden) @ Thomas Boberg Nielsen

Der bliver stadig gået om den varme grød omkring køreplanen til/fra Aalborg Lufthavn. Seneste rygte sagde, at det ville blive lyntogene, der skulle vende i/på Aalborg Lufthavn station. I dagens "Serviceeftersyn af jernbanen"[*], har man ikke lagt sig fast på, hvilket af systemerne, der bliver tale om.

Da der er foretaget kanalansøgning til Banedanmark er tvivlen nok ikke så stor trods alt...

Til gengæld taler man om at supplere det ene intercitytog eller lyntog med et "lokalt tog". Dét lyder dyrt - og det er/var vist heller ikke lige dét, som hverken Region Nordjylland eller NJ havde forventet. Men måske kan Limfjordsbanen lokkes til at køre pendulkørsel Aalborg-Aalborg Lufthavn?:-D

Det koster både et togsæt at forlænge IC til/fra Lufthavnene eller at lade NJ kører et lokalt tog. Så kampen har lidt været hvem der frivilligt ville afgive et togsæt og personale til den betjening.
Men sjovt nok ville hverken NJ eller DSB ville gøre det gratis (det kommercielle potentiale er ikke fantastisk)

Avatar

Den translindholmske jernbane - K21

af Thomas Boberg Nielsen ⌂ @, Spor 44, Godsbanen, Aalborg, tirsdag 19. maj, 2020, 19:09 (392 dage siden) @ Rail

Der bliver stadig gået om den varme grød omkring køreplanen til/fra Aalborg Lufthavn. Seneste rygte sagde, at det ville blive lyntogene, der skulle vende i/på Aalborg Lufthavn station. I dagens "Serviceeftersyn af jernbanen"[*], har man ikke lagt sig fast på, hvilket af systemerne, der bliver tale om.


Da der er foretaget kanalansøgning til Banedanmark er tvivlen nok ikke så stor trods alt...


.....og netop derfor virker det utroværdigt, at man ikke bare skriver, hvad man har tænkt sig, netop at lade lyntogene vende i lufthavnen.

Den translindholmske jernbane - K21

af krabsen, tirsdag 19. maj, 2020, 20:11 (392 dage siden) @ Rail

Der bliver stadig gået om den varme grød omkring køreplanen til/fra Aalborg Lufthavn. Seneste rygte sagde, at det ville blive lyntogene, der skulle vende i/på Aalborg Lufthavn station. I dagens "Serviceeftersyn af jernbanen"[*], har man ikke lagt sig fast på, hvilket af systemerne, der bliver tale om.


Da der er foretaget kanalansøgning til Banedanmark er tvivlen nok ikke så stor trods alt...

Ansøgning om en kanal er vel blot et udtryk for at man vil holde alle muligheder åbne - måske netop fordi det ikke er besluttet endeligt.

Netop i det område - incl. Jernbanebroen over Limfjorden - kan der hurtigt blive knaphed på ledige kanaler. Og da de nok ikke koster mange-millioner som slottider i travle lufthavne er der ikke så meget at tabe ved at holde mulighederne åbne.

Den translindholmske jernbane - K21

af Rail, tirsdag 19. maj, 2020, 20:26 (392 dage siden) @ krabsen

Der bliver stadig gået om den varme grød omkring køreplanen til/fra Aalborg Lufthavn. Seneste rygte sagde, at det ville blive lyntogene, der skulle vende i/på Aalborg Lufthavn station. I dagens "Serviceeftersyn af jernbanen"[*], har man ikke lagt sig fast på, hvilket af systemerne, der bliver tale om.


Da der er foretaget kanalansøgning til Banedanmark er tvivlen nok ikke så stor trods alt...


Ansøgning om en kanal er vel blot et udtryk for at man vil holde alle muligheder åbne - måske netop fordi det ikke er besluttet endeligt.

Netop i det område - incl. Jernbanebroen over Limfjorden - kan der hurtigt blive knaphed på ledige kanaler. Og da de nok ikke koster mange-millioner som slottider i travle lufthavne er der ikke så meget at tabe ved at holde mulighederne åbne.

Men hvis man gerne vil holde mulighederne åbne, så ansøger man jo ikke kun til den ene mulighed ;-)

Den translindholmske jernbane - K21

af TeamBaumann, Hjordkær, torsdag 05. november, 2020, 10:42 (222 dage siden) @ Thomas Boberg Nielsen

Bliver denne nye Lufthavns station taget i brug her til december 2020
eller bliver det udsat til begyndelsen af 2021
evt. med indvielses tog
håber at man kaste lys i denne lille sag :-)

Den translindholmske jernbane - K21

af andersj @, Aalborg, torsdag 05. november, 2020, 10:49 (222 dage siden) @ TeamBaumann

Bliver denne nye Lufthavns station taget i brug her til december 2020
eller bliver det udsat til begyndelsen af 2021
evt. med indvielses tog
håber at man kaste lys i denne lille sag :-)

Første personførende tog bliver RV 3217 (Aalborg-Aalborg Lufthavn) den 13. december 2020 med afgang 05:00. Det vender så til IC 120 (Aalborg Lufhavn-Kbh. Lufthavn) med afgang 05:50 fra Aalborg Lufthavn.

--
Mvh Anders

Avatar

Den translindholmske jernbane - K21

af Michael Deichmann ⌂ @, Gribskov kommune, torsdag 05. november, 2020, 10:59 (222 dage siden) @ andersj

Første personførende tog bliver RV 3217 (Aalborg-Aalborg Lufthavn) den 13. december 2020 med afgang 05:00.

Min første tanke var at det vel nærmest får karakter af et materieltog, men der afgår dagligt en flyver lidt over 06.00 til Amsterdam og både rejsende og personale skal jo være der lidt før :-) så der skal da nok på sigt være lidt folk der tager toget på arbejde og rejse fra Ålborg tidligt om morgenen....

Det vender så til IC 120 (Aalborg Lufhavn-Kbh. Lufthavn) med afgang 05:50 fra Aalborg Lufthavn.

Den vej vil der så nok ikke være mange med til Ålborg. Rengøringspersonla måske på vej hjem fra arbejde?

;-) :-D :-P

--
Venligst

Michael Deichmann

[image][image]

Den translindholmske jernbane - K21

af Rørvig Station, torsdag 05. november, 2020, 12:30 (222 dage siden) @ Michael Deichmann

Det vender så til IC 120 (Aalborg Lufhavn-Kbh. Lufthavn) med afgang 05:50 fra Aalborg Lufthavn.

Den vej vil der så nok ikke være mange med til Ålborg. Rengøringspersonla måske på vej hjem fra arbejde?

Jernbaneentusiaster på vej hjem fra fototur. :-D I hvert fald første dag.

Avatar

Den translindholmske jernbane - K21

af Michael Deichmann ⌂ @, Gribskov kommune, torsdag 05. november, 2020, 14:16 (222 dage siden) @ Rørvig Station

Det vender så til IC 120 (Aalborg Lufhavn-Kbh. Lufthavn) med afgang 05:50 fra Aalborg Lufthavn.

Den vej vil der så nok ikke være mange med til Ålborg. Rengøringspersonla måske på vej hjem fra arbejde?


Jernbaneentusiaster på vej hjem fra fototur. :-D I hvert fald første dag.

;-) ja, jeg tænkte godt på den mulighed, men det er jo tidligt og buldermørkt, så ikke optimal forhold for fotos.

--
Venligst

Michael Deichmann

[image][image]

Avatar

Den translindholmske jernbane - udskiftning af "blødbund"

af Thomas Boberg Nielsen ⌂ @, Spor 44, Godsbanen, Aalborg, mandag 13. juli, 2020, 15:36 (337 dage siden) @ Thomas Boberg Nielsen

Klik på billedet for højere opløsning.

Med venlig hilsen

Thomas Boberg Nielsen
På vej med bogen "Randers-Aalborg: Jernbanen i Støvring gennem 150 år 1869-2019"

-----

www.lindholm-aalborg-lufthavn.dk
www.thomasbobergnielsen.dk
www.randers-aalborg.dk
www.viborg-herning.dk
www.laurbjerg-bramming.dk
www.sidesporpaafribane.dk
www.havnebaner.dk
www.jernbane-tib.dk
www.sikkerhedsreglement.dk
www.sikkerhedsinstruks.dk


[image]
Lindholm station, udsigt mod syd fra Viaduktvej 13. juli 2020. Der er sporspærring Aalborg-Lindholm og der bliver gået til vaflerne med udskiftning af "blødbund". Nærmest fotografen er den bløde bund fjernet, og man er i gang med at etablere en sandpude. Længst væk fra fotografen er man i gang med at fjerne den bløde bund. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen. Klik på billedet for højere opløsning.

Avatar

Den translindholmske jernbane - Lindholm - ny sportavle

af Thomas Boberg Nielsen ⌂ @, Spor 44, Godsbanen, Aalborg, fredag 24. juli, 2020, 21:08 (326 dage siden) @ Thomas Boberg Nielsen

Den nye sportavle i Lindholm er blevet fotograferet og to billeder kan ses her:

http://www.lindholm-aalborg-lufthavn.dk/lindholm-aalborg-lufthavn/km-0-000-lindholm/sik...

Sportavlen skal være i brug til 2024. Stationen forsynes med 2 SU-signaler mod nord og fremover kan der ikke stilles gennemkørsel fra nord mod syd.

Med venlig hilsen

Thomas Boberg Nielsen
På vej med bogen "Randers-Aalborg: Jernbanen i Støvring gennem 150 år 1869-2019"

-----

www.lindholm-aalborg-lufthavn.dk
www.thomasbobergnielsen.dk
www.randers-aalborg.dk
www.viborg-herning.dk
www.laurbjerg-bramming.dk
www.sidesporpaafribane.dk
www.havnebaner.dk
www.jernbane-tib.dk
www.sikkerhedsreglement.dk
www.sikkerhedsinstruks.dk

OT Den translindholmske jernbane - Lindholm - ny sportavle

af Lars ⌂ @, fredag 24. juli, 2020, 21:19 (326 dage siden) @ Thomas Boberg Nielsen

Den nye sportavle i Lindholm er blevet fotograferet og to billeder kan ses her:

http://www.lindholm-aalborg-lufthavn.dk/lindholm-aalborg-lufthavn/km-0-000-lindholm/sik...

Lige et OT spørgsmål:

Der er på tavlen forskellige knapper til "nødopløsning".

Er det noget, man "bare lige" gør, hvis der sker noget uventet eller der er fumlet i det? Eller skal man indberette til diverse myndigheder og måske stå skoleret "på de bløde tæpper" et sted?

--
mvh
Lars
Esbjerg

OT Den translindholmske jernbane - Lindholm - ny sportavle

af Frank Poulsen @, lørdag 25. juli, 2020, 13:48 (325 dage siden) @ Lars

Den nye sportavle i Lindholm er blevet fotograferet og to billeder kan ses her:

http://www.lindholm-aalborg-lufthavn.dk/lindholm-aalborg-lufthavn/km-0-000-lindholm/sik...


Lige et OT spørgsmål:

Der er på tavlen forskellige knapper til "nødopløsning".

Er det noget, man "bare lige" gør, hvis der sker noget uventet eller der er fumlet i det? Eller skal man indberette til diverse myndigheder og måske stå skoleret "på de bløde tæpper" et sted?

Det sker ofte og mange gange dagligt rundt omkring.

Så nej skal ikke indberettes. Der kan være mange årsager til en nødopløsning. For det første kan der være trykket forkert, for det andet kan toget have problemer og ikke lige kan køre, så skal man jo fjerne togvejen så man kan køre andre tog. Der kan også være tilkald af politi, ambulance eller meget andet der gør at man er nød til at nødopløse et signal.

Avatar

Den translindholmske jernbane - ny gangbro / fotomulighed

af Thomas Boberg Nielsen ⌂ @, Spor 44, Godsbanen, Aalborg, søndag 16. august, 2020, 21:41 (303 dage siden) @ Thomas Boberg Nielsen

I forbindelse med anlæg af "2. sporet" nordud ad Lindholm station er den hidtidige overgang nordvest for de to perroner blevet nedlagt. Til erstatning for overgangen er etableret en midlertidig gangbro (i jernbanespprog en stioverføring). I forhold til at der er tale om en midlertidig løsning, ser gangbroen nu ganske permanent ud. Lokalt har gangbroen vakt utilfredshed, idet der ikke etableres elevatorer - i hvert ikke i første omgang, idet Banedanmark har meddelt, at elevatorer ikke indgår i det projekt, som politikerne har godkendt. Så indtil videre bliver livet for folk med cykler og barnevogne noget mere besværligt, mens gangbesværede og personer i kørestol må ud på en ganske lang omvej. I følge Nordjyske Stiftstidende 25. april 2020 er Banedanmark og Aalborg Kommune "i dialog" for at finde en tilfredsstillende permanent løsning (læs: hvordan skal regningen deles?) Det er rent juridisk i øvrigt en interessant problemstilling: I tidernes morgen har anlægget af jernbanen (1871) måske resulteret i etablering af en overgang over sporet og kan denne overgang nu erstattes af en gangbro (uden elevator)? Historisk var "luftbroen" (1901-1973) på Aalborg station en erstatning for en tilsvarende overgang.

Til gengæld giver gangbroen i Lindholm nye fotomuligheder for jernbanefolket.

Klik på billedet for højere opløsning.

Med venlig hilsen

Thomas Boberg Nielsen
På vej med bogen "Randers-Aalborg: Jernbanen i Støvring gennem 150 år 1869-2019"

-----

www.lindholm-aalborg-lufthavn.dk
www.thomasbobergnielsen.dk
www.randers-aalborg.dk
www.viborg-herning.dk
www.laurbjerg-bramming.dk
www.sidesporpaafribane.dk
www.havnebaner.dk
www.jernbane-tib.dk
www.sikkerhedsreglement.dk
www.sikkerhedsinstruks.dk

[image]
Midlertidig gangbro Lindholm station fotograferet i dag 16. august 2020, set fra syd. Gangbroen er endnu ikke åbnet for publikum. Opstillingen blev påbegyndt 13. august 2020. Klik på billedet for højere opløsning. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.

Den translindholmske jernbane - skandalebroen

af andersj @, Aalborg, søndag 16. august, 2020, 23:51 (303 dage siden) @ Thomas Boberg Nielsen

Ifølge dem der har stået for at bygge den er der tale om en "demonterbar gangbro": https://www.bobach.dk/news/da/story/3097_demonterbar-gangbro-afsted-til-maler

Her er billeder fra rejsningen: https://www.bobach.dk/news/da/story/3101_rejsning-af-gangbro-p%c3%a5-lindholm-station

--
Mvh Anders

Den translindholmske jernbane - skandalebroen

af hummel_62, Biltris, ved den midt sjællandsk jernban, mandag 17. august, 2020, 07:37 (302 dage siden) @ andersj

dejligt at det ikke kræver sporspærring i flere dage.
måske noget der kan bruges frem over ??

--
Lars Madsen
Trinbræt Biltris

Den translindholmske jernbane - skandalebroen

af P.Jensen, mandag 17. august, 2020, 08:02 (302 dage siden) @ hummel_62

Selvfølgelig kan man det. Ved Lindholm kunne man komme med elevatortårne og koble dem sammen med broen - uden påvirkning af togtrafikken.

Jernbanebroen ved Vallensbæk og vel også den nye Køge Nord station var meget større projekter der ikke tog mange dage at få løftet op og placeret over motorvejen.

En Jernbanebro nord for Nykøbing F. havde man færdigbygget ved siden af jernbanen og den blev skubbet på plads - jeg mener på en week-end...

P.Jensen

Den translindholmske jernbane - skandalebroen

af andersj @, Aalborg, mandag 17. august, 2020, 08:12 (302 dage siden) @ hummel_62

dejligt at det ikke kræver sporspærring i flere dage.
måske noget der kan bruges frem over ??

Tjo, men irrelevant her. Der har ikke kørt tog igennem Lindholm station siden 10. juli og frem til 21. september. Rigeligt med tid til at lave den tunnelløsning man nu planlægger at anlægge om 2-4 år (og som kræver endnu en totalspærring)

--
Mvh Anders

Avatar

Den translindholmske jernbane - ny gangbro / fotomulighed

af Thomas Boberg Nielsen ⌂ @, Spor 44, Godsbanen, Aalborg, lørdag 29. august, 2020, 23:35 (290 dage siden) @ Thomas Boberg Nielsen

[image]
Midlertidig gangbro Lindholm station fotograferet i dag 16. august 2020, set fra syd. Gangbroen er endnu ikke åbnet for publikum. Opstillingen blev påbegyndt 13. august 2020. Klik på billedet for højere opløsning. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.


Gangbroen, der er "demontérbar", er blevet åbnet for publikum på et tidspunkt mellem 27. august 2020 kl. 14.12 og i dag kl. 10.51.

Klik på billederne for højere opløsning.

Med venlig hilsen

Thomas Boberg Nielsen

[image]
29. august 2020. Udsigt mod sydøst. Bemærk den midlertidige perronovergang. Klik på billedet for højere opløsning. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.

[image]
29. august 2020. Udsigt mod nordvest. De to PU-signaler har været en tur nede at ligge for at få monteret bogstavvisere (A = Aalborg Lufthavn; H = Hjørring). Det ene PU er oppe at stå igen; det andet ligger stadig ned. Der er etableret en transversal med sporskifterne 2a (til højre) og 2b (til venstre). I baggrunden anes, at sporene er sænkede under Viaduktvej. Klik på billedet for højere opløsning. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.

Den translindholmske jernbane - ny gangbro / fotomulighed

af andersj @, Aalborg, søndag 30. august, 2020, 01:01 (290 dage siden) @ Thomas Boberg Nielsen

[image]
[/link]29. august 2020. Udsigt mod nordvest. De to PU-signaler har været en tur nede at ligge for at få monteret bogstavvisere (A = Aalborg Lufthavn; H = Hjørring). Det ene PU er oppe at stå igen; det andet ligger stadig ned. Der er etableret en transversal med sporskifterne 2a (til højre) og 2b (til venstre). I baggrunden anes, at sporene er sænkede under Viaduktvej. Klik på billedet for højere opløsning. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.

Det er noget af nogle Georg Gearløs PU'er. "Signalkassen" ser ud til at være den oprindelige, men selve masten er skiftet ud til en der er længere (og brugt) og bogstavviserne ligner mistænkeligt meget dem der står/stod i Hjørring (A = Aalborg; H = Hirtshals).

--
Mvh Anders

Avatar

Den translindholmske jernbane - nu med SU-signaler

af Thomas Boberg Nielsen ⌂ @, Spor 44, Godsbanen, Aalborg, torsdag 27. august, 2020, 18:28 (292 dage siden) @ Thomas Boberg Nielsen

Det er ikke hverdagskost, at der ny-etableres SU-signaler. I nordenden af Lindholm station er der imidlertid to i støbeskeen. De er nu sat op, men endnu ikke tændt.

Med venlig hilsen

Thomas Boberg Nielsen

[image]
SU-signaler Lindholm station 27. august 2020. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.

Den translindholmske jernbane - nu med SU-signaler

af Vestjyden, torsdag 27. august, 2020, 19:54 (292 dage siden) @ Thomas Boberg Nielsen

Spændende at følge etableringen af banen til Aalborg lufthavn her på forummet. Det kunne være interessant at se her sydpå også. Til Billund lufthavn, men ved ikke hvor Vejle-Billund lufthavn er landet pt.

Mvh vestjyden

--
[image]
AR 2052

Den translindholmske jernbane - nu med SU-signaler

af Niels Bak, fredag 28. august, 2020, 01:24 (292 dage siden) @ Vestjyden

Den er ikke landet, men hænger og dingler i en ret tynd tråd.

Efter DF var dumme nok til at forlade togfondsforliget, føler de andre partier sig ikke bundet af at gennemføre Tulles signaturprojekt. Og flertallet for den motorveje plus billundbane men minus de øvrige togfondsprojekter-aftale, som DF i stedet lavede med Løkke-regeringen, men som aldrig nåede at blive vedtaget, er som bekendt længe væk...

Banen er dog ikke aflivet helt endnu. Dels er dele af de tilbageværende togfondspartier glade for enhver form for jernbaner - især Enhedslisten - og det kan komme til at veje tungere end deres lyst til at irritere DF. Og dels har Engelbrecht bebudet at han går efter et bredt trafikforlig, og banen kan også blive reddet her, enten fordi Venstre sætter ind på at gøre det eller fordi det decimerede DF trods alt stadig har politisk vægt nok til at man gerne vil give noget for at have dem med.

Men ud over de politiske rænkespil, så er problemet også, at en lufthavnsbane ikke bare er en lufthavnsbane. Mens banen til lufthavnen i Ålborg kun er nogle få kilometer lang og dækker det klart vigtigste opland til lufthavnen, og derfor har en rimelig samfundsøkonomi, så er banen til Billund noget mere omkostningsfuld. Læg dertil kapacitetsproblemer på den skrå bane, som den skal sluttes til, og trafikmønsteret omkring Billund, som er svært at dække med en bane i en enkelt retning, og banen derfor bliver til gavn for en mindre del af de rejsende til lufthavn og Legoland. Projektet er derfor helt rationelt langt mindre indlysende og samfundsøkonomien er ringere, end man normalt accepterer.

Der er altså kun uddeling af lokalpolitiske godbidder til at bære projektet igennem, og som sagt har DF fået skudt sig selv grundigt i foden i den sag.

Den translindholmske jernbane - nu med SU-signaler

af Poul Brandt @, Nordsjælland, fredag 28. august, 2020, 07:34 (291 dage siden) @ Niels Bak

Der er altså kun uddeling af lokalpolitiske godbidder til at bære projektet igennem, og som sagt har DF fået skudt sig selv grundigt i foden i den sag.

.
Jeg har aldrig forstået hvorfor man lokalt (Vejle Kommune) ikke valgte en letbane, med mulighed for at betjene dele af Vejle samtidig. Som jeg husker det fik de valget, prisen var den sammen.

Men nu er jeg vist ved at forlade emnet :-)

Poul

--
Mvh Poul

Alle nye baner bør anlægges for 300 km/t.
København-Odense-Aarhus 2 x 45 minutter
København-Aarhus via Kattegat 55 minutter
Aarhus-Holstebro 1 time (Aarhus-Silkeborg 250 km/t)
Nykøbing F - Rødby - Puttgarden 250 km/t

Letbane til Billund - Den translindholmske jernbane

af steenth, fredag 28. august, 2020, 18:46 (291 dage siden) @ Poul Brandt

Der er altså kun uddeling af lokalpolitiske godbidder til at bære projektet igennem, og som sagt har DF fået skudt sig selv grundigt i foden i den sag.

.
Jeg har aldrig forstået hvorfor man lokalt (Vejle Kommune) ikke valgte en letbane, med mulighed for at betjene dele af Vejle samtidig. Som jeg husker det fik de valget, prisen var den sammen.

Letbane skal betales af kommunen, mens staten skal betale en jernbane...

Den translindholmske jernbane - nu med SU-signaler

af Lars ⌂ @, torsdag 27. august, 2020, 20:02 (292 dage siden) @ Thomas Boberg Nielsen

Det er ikke hverdagskost, at der ny-etableres SU-signaler. I nordenden af Lindholm station er der imidlertid to i støbeskeen. De er nu sat op, men endnu ikke tændt.

Med venlig hilsen

Thomas Boberg Nielsen

[image]
SU-signaler Lindholm station 27. august 2020. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.

Er det dem, der hedder E og F på sporplanen?

https://thomasbobergnielsen.s3.eu-central-1.amazonaws.com/www.lindholm-aalborg-lufthavn...

--
mvh
Lars
Esbjerg

Den translindholmske jernbane - nu med SU-signaler

af larsht, torsdag 27. august, 2020, 20:05 (292 dage siden) @ Lars

Det er ikke hverdagskost, at der ny-etableres SU-signaler. I nordenden af Lindholm station er der imidlertid to i støbeskeen. De er nu sat op, men endnu ikke tændt.

Med venlig hilsen

Thomas Boberg Nielsen

[image]
SU-signaler Lindholm station 27. august 2020. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.


Er det dem, der hedder E og F på sporplanen?

https://thomasbobergnielsen.s3.eu-central-1.amazonaws.com/www.lindholm-aalborg-lufthavn...

Ja

Avatar

Den translindholmske jernbane - nu med SU-signaler

af Thomas Boberg Nielsen ⌂ @, Spor 44, Godsbanen, Aalborg, torsdag 27. august, 2020, 20:05 (292 dage siden) @ Lars

Det er ikke hverdagskost, at der ny-etableres SU-signaler. I nordenden af Lindholm station er der imidlertid to i støbeskeen. De er nu sat op, men endnu ikke tændt.

Med venlig hilsen

Thomas Boberg Nielsen

[image]
SU-signaler Lindholm station 27. august 2020. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.


Er det dem, der hedder E og F på sporplanen?

https://thomasbobergnielsen.s3.eu-central-1.amazonaws.com/www.lindholm-aalborg-lufthavn...


Ja, det er dem. Ses tydligere her:

https://thomas-boberg-nielsen.s3.eu-central-1.amazonaws.com/Jernbane/Lindholm-Aalborg+L...

Med venlig hilsen

Thomas Boberg Nielsen

Avatar

Den translindholmske jernbane - nu med SR SSB

af Thomas Boberg Nielsen ⌂ @, Spor 44, Godsbanen, Aalborg, torsdag 03. september, 2020, 20:01 (285 dage siden) @ Thomas Boberg Nielsen

Banedanmark har udsendt SR - Supplerende Sikkerhedsbestemmelser for kørsel på jernbanestrækningen Lindholm-Aalborg Lufthavn.

Bestemmelsen er dog kun gyldig fra 21. september 2020 til 31. oktober 2020.

Med venlig hilsen

Thomas Boberg Nielsen

Avatar

Den translindholmske jernbane - nu med rødgrønne PU'er

af Thomas Boberg Nielsen ⌂ @, Spor 44, Godsbanen, Aalborg, søndag 13. september, 2020, 16:11 (275 dage siden) @ Thomas Boberg Nielsen

Det kan gibbe i en gammel jernbanemand, når rød og grøn, der ved jernbanen kan udgøre forskellen mellen liv og død, lige pludselig ikke mere er, hvad det burde være.

I dag var man i gang med at arbejde på PU-signalerne F1 og F2 på Lindholm station. Signalerne blev senere overdækket igen.

Strækningen Aalborg-Brønderslev er spærret 10. juli 2020-21. september 2020.

Alle fotos: Lindholm station 13. september 2020, set mod sydøst. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.

Med venlig hilsen

Thomas Boberg Nielsen


[image]

[image]

[image]

Den translindholmske jernbane - nu med liv i sportavlen

af cslundsten, onsdag 16. september, 2020, 22:44 (272 dage siden) @ Thomas Boberg Nielsen

Afprøvningen og indreguleringen af sikringsanlægget er i gang. d. 15/9 så sportavlen således ud:

[image]

Og et blik over den storslåede lufthavnsbanegård, fra 10/9:

[image]

Mvh
Carsten Lundsten

Den translindholmske jernbane - nu med liv i sportavlen

af Thorkil Olesen, onsdag 16. september, 2020, 23:12 (272 dage siden) @ cslundsten

Afprøvningen og indreguleringen af sikringsanlægget er i gang. d. 15/9 så sportavlen således ud:

[image]


Der er vist "retningspile" i sporet mod Aalborg Lufthavn. Så vidt jeg har forstået på tidligere indlæg, så er der ikke noget signalanlæg i lufthavnen og heller ikke nogen linjeblok på sporet. Hvad styrer "retningspliene"?

Den translindholmske jernbane - nu med liv i sportavlen

af cslundsten, onsdag 16. september, 2020, 23:18 (272 dage siden) @ Thorkil Olesen

Afprøvningen og indreguleringen af sikringsanlægget er i gang. d. 15/9 så sportavlen således ud:

[image]

Der er vist "retningspile" i sporet mod Aalborg Lufthavn. Så vidt jeg har forstået på tidligere indlæg, så er der ikke noget signalanlæg i lufthavnen og heller ikke nogen linjeblok på sporet. Hvad styrer "retningspliene"?


Der er ganske rigtigt ikke noget sikringsanlæg ved lufthavnen, men der er linieblok på strækningen. Blokretningen er fast, men kan udbygges til en fuld linieblok hvis man skulle beslutte sig for at bygge sikringsanlæg ved lufthavnen.

Mvh
Carsten Lundsten

Den translindholmske jernbane - nu med liv i sportavlen

af Carsten, torsdag 17. september, 2020, 12:31 (271 dage siden) @ cslundsten

Hej Carsten

Ved "udkørsel"mod LIH fra ABL bliver FC automatisk underrettet vha kontakt i sporet, og stiller indkørsel til LIH (hvis forudsætningerne herfor er opfyldt).

Mvh

Carsten

Den translindholmske jernbane - nu med liv i sportavlen

af Henrik Hansen ⌂ @, Vejen, onsdag 16. september, 2020, 23:18 (272 dage siden) @ Thorkil Olesen

Der er vist "retningspile" i sporet mod Aalborg Lufthavn. Så vidt jeg har forstået på tidligere indlæg, så er der ikke noget signalanlæg i lufthavnen og heller ikke nogen linjeblok på sporet. Hvad styrer "retningspliene"?

Der er lavet en form for signalblok på strækningen til lufthavnen.

Når et tog kører ud fra Lindholm 'spærres' sporet til lufthavnen, så der ikke kan stilles signal til det. Når toget tages ind for signal i Lindholm, så hæves spærringen igen - så derfor kun et tog af gangen i lufthavnen.

Avatar

Den translindholmske jernbane - nu med liv i sportavlen

af Ove Nygaard @, fredag 18. september, 2020, 08:53 (270 dage siden) @ cslundsten

God morgen.

Det ser ud til, at der trods alt er et krydsningsspor på "trinbræt Aalborg Lufthavn", så man regner åbenbart med, at trafikken udvikler sig således, at der skal være mere end ét tog ad gangen på den nye bane. Men der er sikkert regnet med, at der kan etableres sikringsanlæg på Aalborg Lufthavn (banedelen!).

Bedste hilsener

Ove af Erritsø

Den translindholmske jernbane - nu med liv i sportavlen

af Carsten, fredag 18. september, 2020, 17:32 (270 dage siden) @ Ove Nygaard

Hej Ove

Der kommer først sikringsanlæg i forbindelsen med etablering af ERTMS.

Mvh

Carsten

Den translindholmske jernbane - nu med liv i sportavlen

af Lars Bøgeholm Hansen @, Odense By, mandag 21. september, 2020, 16:42 (267 dage siden) @ Carsten

Findes der en sporplan over Lufthavnen?

--
Mvh

Lars Bøgeholm Hansen.
Driftskoordinator Keolis Odense By

Den translindholmske jernbane - nu sporplan, sådan da ...

af LHJ, mandag 21. september, 2020, 21:38 (267 dage siden) @ Lars Bøgeholm Hansen

Findes der en sporplan over Lufthavnen?


Det gør der vel ...

Men du kan også let selv tegne den:
- Tag et blankt stykke papir og et skriveredskab efter eget valg
- Sæt skriveredskabet ned på papiret i venstre side
- Træk skriveredskabet henover papiret fra venstre mod højre, så redskabet efterlader en nogenlunde ret linie på papiret
- Løft skriveredskabet, når højre side af papiret nås.

Dermed har du en tegning af den aktuelle sporplan ;-)

(duk og væk)

Mh
LH

Den translindholmske jernbane - nu sporplan, sådan da ...

af Carsten, tirsdag 22. september, 2020, 08:48 (266 dage siden) @ LHJ

Udkastet til TIB 52 må være tegnet efter den arbejdsbeskrivelse...

Mvh

Carsten

Avatar

Den translindholmske jernbane - sporplan Aalborg Lufthavn

af Thomas Boberg Nielsen ⌂ @, Spor 44, Godsbanen, Aalborg, tirsdag 22. september, 2020, 07:11 (266 dage siden) @ Lars Bøgeholm Hansen

Findes der en sporplan over Lufthavnen?


En vaskeægte skematisk spor- og signalplan har offentligheden aldrig fået at se. Jeg har i hvert fald ikke. Og vi får den næppe nogensinde at se, idet det jo er besluttet, at Aalborg Lufthavn ikke skal udstyres med signaler - og i første omgang heller ikke sporskifter - men skal afvente signalprogrammets udrulning. Det kunne dog være interessant, om nogen gad forespørge Banedanmark, om vi må se den skematiske spor- og signalplan for Aalborg Lufthavn.

Det nærmeste, vi derfor kan komme en sporplan for Aalborg Lufthavn, er dette dokument, der pr. 21. september 2018 viser det påtænkte sporanlæg i Aalborg Lufthavn.

Status er p.t.:

- Hovedsporet er anlagt i fuldt omfang.
- Spor 2 er anlagt, men er uden forbindelse med hovedsporet.
- Vedligeholdelsessporet er ikke anlagt, men skærver og sveller er på plads. "Perron" ved vedligeholdelsessporet er næsten færdig.
- Ingen af de to sporskifter er etableret.
- Der er ingen signaler.
- Der er opsat mærke "Perron ved trinbræt".

Med venlig hilsen

Thomas Boberg Nielsen

Den translindholmske jernbane - sporplan Aalborg Lufthavn

af Svend @, tirsdag 22. september, 2020, 08:37 (266 dage siden) @ Thomas Boberg Nielsen

Findes der en sporplan over Lufthavnen?

En vaskeægte skematisk spor- og signalplan har offentligheden aldrig fået at se. Jeg har i hvert fald ikke. Og vi får den næppe nogensinde at se, idet det jo er besluttet, at Aalborg Lufthavn ikke skal udstyres med signaler - og i første omgang heller ikke sporskifter - men skal afvente signalprogrammets udrulning. Det kunne dog være interessant, om nogen gad forespørge Banedanmark, om vi må se den skematiske spor- og signalplan for Aalborg Lufthavn.

Det nærmeste, vi derfor kan komme en sporplan for Aalborg Lufthavn, er dette dokument, der pr. 21. september 2018 viser det påtænkte sporanlæg i Aalborg Lufthavn.

Status er p.t.:

- Hovedsporet er anlagt i fuldt omfang.
- Spor 2 er anlagt, men er uden forbindelse med hovedsporet.
- Vedligeholdelsessporet er ikke anlagt, men skærver og sveller er på plads. "Perron" ved vedligeholdelsessporet er næsten færdig.
- Ingen af de to sporskifter er etableret.
- Der er ingen signaler.
- Der er opsat mærke "Perron ved trinbræt".

Med venlig hilsen

Thomas Boberg Nielsen

.
Mon ikke det er sådan sporplanen kommer til at se ud, når signalprogrammet når ud til lufthavnen? Vi kan jo allerede se de pågældende spor "i landskabet" på nær de to sporskifter.

--
Svend

Avatar

Den translindholmske jernbane - sikringsplan Aalborg Lufth.

af Thomas Boberg Nielsen ⌂ @, Spor 44, Godsbanen, Aalborg, mandag 28. september, 2020, 09:49 (260 dage siden) @ Thomas Boberg Nielsen

Findes der en sporplan over Lufthavnen?

En vaskeægte skematisk spor- og signalplan har offentligheden aldrig fået at se. Jeg har i hvert fald ikke. Og vi får den næppe nogensinde at se, idet det jo er besluttet, at Aalborg Lufthavn ikke skal udstyres med signaler - og i første omgang heller ikke sporskifter - men skal afvente signalprogrammets udrulning. Det kunne dog være interessant, om nogen gad forespørge Banedanmark, om vi må se den skematiske spor- og signalplan for Aalborg Lufthavn


Og det var der så "nogen", der gad. Sikringsplan pr. 19. februar 2019 visende, hvordan Aalborg Lufthavn station kunne være kommet til at se ud, kan ses her.

Med venlig hilsen

Thomas Boberg Nielsen

Avatar

Den translindholmske jernbane - nu med testkørsler

af Thomas Boberg Nielsen ⌂ @, Spor 44, Godsbanen, Aalborg, torsdag 17. september, 2020, 12:09 (271 dage siden) @ Thomas Boberg Nielsen

I dag påbegyndte man 14 testkørsler først internt på Lindholm station og senere mellem Lindholm station og Aalborg Lufthavn trinbræt. Nedenfor betræder Trolje 223 jomfrueligt land under den første testkørsel fra Lindholm station til Aalborg Lufthavn trinbræt. Der kan formentlig ses tv-optagelser fra testkørslerne på TV2 Nord i aften kl. 17.00, 18.00 og/eller kl. 19.30.

Med venlig hilsen

Thomas Boberg Nielsen


[image]
Trolje 223 under første testkørsel fra Lindholm station til Aalborg Lufthavn trinbræt 17. september 2020. I billedets øverste højre bag bevoksningen er perronen på Aalborg Lufthavn trinbræt. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.

Den translindholmske jernbane - nu med testkørsler

af hummel_62, Biltris, ved den midt sjællandsk jernban, torsdag 17. september, 2020, 12:32 (271 dage siden) @ Thomas Boberg Nielsen

Jeg bemærker at kabel bakkerne ligger langt fra sporet ??

--
Lars Madsen
Trinbræt Biltris

Avatar

Den translindholmske jernbane - nu med testkørsler

af Michael Deichmann ⌂ @, Gribskov kommune, fredag 18. september, 2020, 06:04 (270 dage siden) @ Thomas Boberg Nielsen

Der kan formentlig ses tv-optagelser fra testkørslerne på TV2 Nord i aften kl. 17.00, 18.00 og/eller kl. 19.30.

Jeps: "Jomfrutur på ny strækning"

--
Venligst

Michael Deichmann

[image][image]

Avatar

Den translindholmske jernbane - nu med führerstandmitfahrt

af Thomas Boberg Nielsen ⌂ @, Spor 44, Godsbanen, Aalborg, fredag 18. september, 2020, 23:32 (270 dage siden) @ Michael Deichmann

Der kan formentlig ses tv-optagelser fra testkørslerne på TV2 Nord i aften kl. 17.00, 18.00 og/eller kl. 19.30.

Jeps: "Jomfrutur på ny strækning"


TV2 Nord havde samtidig nærværelse nok til at optage en regulær “führerstandsmitfahrt” af hele turen fra Lindholm station til Aalborg Lufthavn trinbræt. Optagelsen, der varer 9:27, kan ses her:

https://cdnapisec.kaltura.com/html5/html5lib/v2.77.2/mwEmbedFrame.php/p/1956931/uiconf_...

Med venlig hilsen

Thomas Boberg Nielsen

Den translindholmske jernbane - Nu med førerrumstur

af andersj @, Aalborg, fredag 18. september, 2020, 23:29 (270 dage siden) @ Thomas Boberg Nielsen

TV2 Nord har lavet en førerrumsvideo på troljen mellem Lindholm og Aalborg Lufthavn. Den kan ses på TV2 Nords side på Facebook, og burde også kunne ses på nedenstående link.

Førerrumstur

Her får man næsten det hele med. Det eneste der mangler er resten det nye dobbeltspor med de to SU'er.

Bemærk hvordan bropillerne er blevet forlænget ved at indskyde betonelementer på broen der fører Viaduktvej over jernbanen. Det skyldes at banen er sænket under broen, hvilket man også kan se på videoen. Dermed er man klar til et elektrificere til Aalborg Lufthavn når Aarhus-Aalborg Lufthavn står for tur i elektrificeringsprogrammet.

--
Mvh Anders

Den translindholmske jernbane - Nu med førerrumstur

af Claus Nielsen @, mandag 28. september, 2020, 16:20 (260 dage siden) @ andersj

Med den begrænsede længe banen til Aalborg lufthavn har, kan den faktisk være på ét fotografi, I hvert fald hvis det bliver taget fra tilstrækkelig stor højde. Efter at have set banen fra førerrummet er det nu tid til at se lufthavnsbanen fra et cockpit.

I forbindelse med en overflyvning af en række af Aarsleff Rails jyske projekter, lagde luftfotografen også vejen forbi lufthavnsbanen. Billederne er fra juli og der arbejdes på det tidspunkt endnu på banen.

[image]

[image]

[image]

Alle fotos: Aarsleff Rail A/S

Mvh
Claus

Den translindholmske jernbane - nyt og gammelt

af LHJ, mandag 28. september, 2020, 17:51 (260 dage siden) @ Claus Nielsen

Med den begrænsede længe banen til Aalborg lufthavn har, kan den faktisk være på ét fotografi, I hvert fald hvis det bliver taget fra tilstrækkelig stor højde. Efter at have set banen fra førerrummet er det nu tid til at se lufthavnsbanen fra et cockpit.

I forbindelse med en overflyvning af en række af Aarsleff Rails jyske projekter, lagde luftfotografen også vejen forbi lufthavnsbanen. Billederne er fra juli og der arbejdes på det tidspunkt endnu på banen.

[image]

[image]

[image]

Alle fotos: Aarsleff Rail A/S

Mvh
Claus


Tak for interessante billeder fra en vinkel og i en kvalitet, hvor vi andre dødelige ikke har mange chancer :-)
På billederne - særligt det sidste - ses i øvrigt tydeligt forløbet af den tidligere lufthavnsbane.
Mh
LH

Den translindholmske jernbane (Lindholm St okt 2020 - video)

af Lasse Duusgaard @, Aalborg SØ, onsdag 14. oktober, 2020, 09:17 (244 dage siden) @ Thomas Boberg Nielsen

Nu kører der igen tog på Lindholm station, og sikke en enorm ændring der er sket på stationen. Mange af de daglige brugere vil nok ærgre sig over at overgangen er nedlagt og erstattet af en (midlertidig) gangbro uden handicapvenlig adgang. Desuden er klargøringscenteret nord for stationen fjernet og dermed gjort plads til dobbeltsporet ud til Voerbjerg.

På stationen er der ved de to PU signaler i nordenden påsat to bogstavvisere, som er genbrug fra Hjørring, der viser A og H. Alt efter om toget skal fortsætte med Sulsted/Hjørring (H) eller ud til Aalborg Lufthavn (A). Vi må vente lidt endnu på at toget kan fortsætte ud til Lufthavnen - der er åbning af banen i december 2020.
[image]

Jeg har lavet en lille video med de ændringer, der er lavet i Lindholm med nye og gamle videoklip fra stationen, den kan ses her: https://youtu.be/rPZ-E6ACRDc

Med venlig hilsen

Lasse Duusgaard

Den translindholmske jernbane (Lindholm St okt 2020 - video)

af Niels Buch @, onsdag 14. oktober, 2020, 10:21 (244 dage siden) @ Lasse Duusgaard

Nu kører der igen tog på Lindholm station, og sikke en enorm ændring der er sket på stationen. Mange af de daglige brugere vil nok ærgre sig over at overgangen er nedlagt og erstattet af en (midlertidig) gangbro uden handicapvenlig adgang. Desuden er klargøringscenteret nord for stationen fjernet og dermed gjort plads til dobbeltsporet ud til Voerbjerg.

Hej Lasse

God film, der fint viser de forandringer der er sket i Lindholm. For god ordens skyld, bør det nok nævnes at der etableres elevatorer ved gangbroen i starten af 2021, så den bliver handicapvenlig.

Hilsen
Niels

Den translindholmske jernbane (Lindholm St okt 2020 - video)

af Lasse Duusgaard @, Aalborg SØ, onsdag 14. oktober, 2020, 18:07 (244 dage siden) @ Niels Buch

Tak for det Niels!

Det er en skøn nyhed at der snart er udsigt til elevatorer på stationen. Jeg kunne godt se at der i rammen på trappen var klargjort til at påmontere den, men jeg vidste ikke at det allerede er i starten af 2021... det er gode nyheder for de daglige brugere af stationen og dem som dagligt skal krydse sporene.

Med venlig hilsen
Lasse Duusgaard

Den translindholmske jernbane (uddannelseskørsel 3/12)

af Lasse Duusgaard @, Aalborg SØ, lørdag 05. december, 2020, 08:57 (192 dage siden) @ Thomas Boberg Nielsen

Jeg var en smut forbi Aalborg Lufthavn den 3/12, da DSB i disse dage kører uddannelseskørsel på strækningen. Det skulle eftersigende være med MF og med MG, men efter de 2 første dage med kørsler var det kun med MF resten af tiden. Til dette brugte DSB MF 41. Desværre er der ikke meget lys i disse gråvejrsdage, og lyset forsvinder også hurtigt naturligt efter kl 14, så nogle af billederne er en anelse grå.

[image]

Her ses MF 41 holde ved perronen og klar til at køre mod Ab kl 14:56.

[image]

Her set lidt fra oven. Der var spærret, så man ikke kunne gå op på perronen og desuden var fliserne på stien fjernet igen. Der var ellers anlagt fliser i foråret.

[image]

MF 41 på vej mod Ab kl ca 13:56

Jeg har lavet en video med først nogle billeder af forandringen af området derovre fra maj 2018 til december 2020 og så nogle videoklip med DSB MF 41, der ankommer og afgår fra Abl (Aalborg Lufthavn).

Videoen kan ses her på youtube.

Med venlig hilsen

Lasse Duusgaard

Avatar

Første ordinære persontog Lindholm-Aalborg Lufthavn

af Thomas Boberg Nielsen ⌂ @, Spor 44, Godsbanen, Aalborg, søndag 13. december, 2020, 07:02 (184 dage siden) @ Thomas Boberg Nielsen

Jernbanestrækningen Lindholm-Aalborg Lufthavn skulle have været indviet med særtog lørdag den 12. december 2020. Pga. covid-19-situationen blev arrangementet aflyst.

Første ordinære persontog Lindholm-Aalborg Lufthavn blev tog Re 3217 Aalborg-Aalborg Lufthavn. Ifølge tjenestekøreplanen skal toget afgå fra Aalborg kl. 5.00 og ankomme til Aalborg Lufthavn 5.10; på monitoren på Aalborg station var ankomsttiden til Aalborg Lufthavn angivet til kl. 5.11.

Mellem Lindholm og Aalborg Lufthavn fremføres alle tog som arbejdstog. Det betyder, at toget må skifte tognummer. 3217 hed derfor 303217 mellem Lindholm og Aalborg Lufthavn. Det er i hvert fald, hvad jeg har kunnet udlede.

3217/303217 benyttedes af 2-3 jernbaneentusiaster (defineret som mænd der går rundt med fotografiapparat på maven kl. 5 søndag morgen) samt noget der lignede en ordinær lufthavnspassager med kuffert ved fod.

Med venlig hilsen

Thomas Boberg Nielsen


[image]
13. december 2020 kl. 5.12. IC3-sæt nr. 69 netop ankommet til Aalborg Lufthavn i spor 1 som arbejdstog 303217. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.

Første ordinære persontog Lindholm-Aalborg Lufthavn

af hummel_62, Biltris, ved den midt sjællandsk jernban, søndag 13. december, 2020, 10:40 (184 dage siden) @ Thomas Boberg Nielsen

Hvorfor som arbejdstog

--
Lars Madsen
Trinbræt Biltris

Første ordinære persontog Lindholm-Aalborg Lufthavn

af andersj @, Aalborg, søndag 13. december, 2020, 13:30 (184 dage siden) @ hummel_62

Hvorfor som arbejdstog

Vel fordi man skifter retning på fri bane, hvilket et ordinært tog normalt må når der køres efter SR.

--
Mvh Anders

Første ordinære persontog Lindholm-Aalborg Lufthavn

af hummel_62, Biltris, ved den midt sjællandsk jernban, søndag 13. december, 2020, 18:55 (184 dage siden) @ andersj

Beklager jeg er en spørge jørgen

Men hvor vender de på fri bane.

De kører da Ålborg Lindholm, lufthavnen

Det er vel ikke lufthavnen man kalder på fri bane?

--
Lars Madsen
Trinbræt Biltris

Første ordinære persontog Lindholm-Aalborg Lufthavn

af larsht, søndag 13. december, 2020, 18:58 (184 dage siden) @ hummel_62

Beklager jeg er en spørge jørgen

Men hvor vender de på fri bane.

De kører da Ålborg Lindholm, lufthavnen

Det er vel ikke lufthavnen man kalder på fri bane?

Jo da.
Aalborg Lufthavn er et trinbræt på den fri bane.
Den er ikke dækket af et I-signal, og derfor ikke en station.

Helsingør fungerer på samme måde set i forhold til kørsel på HHGB fra Grønnehave.

Første ordinære persontog Lindholm-Aalborg Lufthavn

af Svend @, søndag 13. december, 2020, 19:03 (184 dage siden) @ hummel_62

Beklager jeg er en spørge jørgen

Men hvor vender de på fri bane.

De kører da Ålborg Lindholm, lufthavnen

Det er vel ikke lufthavnen man kalder på fri bane?

.
Jo, da .....

[image]

--
Svend

Første ordinære persontog Lindholm-Aalborg Lufthavn

af Niels Bak, mandag 14. december, 2020, 01:52 (183 dage siden) @ Svend

Man har ikke villet installere traditionelle signaler for den korte tid inden det nye signalprogram er udrullet til strækningen. Derfor foreløbig kun et perronspor, og derfor holdested på fri bane.
Med det nye signalprogram falder forskellen så vidt jeg ved alligevel væk.

Avatar

Første ordinære persontog Aalborg Lufthavn-Lindholm

af Thomas Boberg Nielsen ⌂ @, Spor 44, Godsbanen, Aalborg, søndag 13. december, 2020, 07:43 (184 dage siden) @ Thomas Boberg Nielsen

[image]
Aalborg Lufthavn 13. december 2020 kl. 5.25. IC3-sæt nr. 69 holder klar i spor 1 til at afgå kl 5.50 som IC 120 Aalborg Lufthavn-Københavns Lufthavn, Kastrup (arbejdstog 30120 Aalborg Lufthavn-Lindholm). I publikumskøreplanerne er der angivet et flysymbol ud for Københavns Lufthavn, Kastrup. Det er der ikke ud for Aalborg Lufthavn.

Med venlig hilsen

Thomas Boberg Nielsen

Første ordinære persontog Aalborg Lufthavn-Lindholm

af glade-koege ⌂, køge, søndag 13. december, 2020, 19:19 (184 dage siden) @ Thomas Boberg Nielsen

Ja jvf bt kørte første tog uden kunder.

Første ordinære persontog Aalborg Lufthavn-Lindholm

af Bent Jensen, søndag 13. december, 2020, 19:44 (184 dage siden) @ glade-koege

Tja ingen flyvemaskiner på det tidspunkt må betyde ingen kunder, det er jo lidt fra hvor der bor nogen, så hvad kan BT forvente, mon ikke når vores lukkede Europa er åbnet op igen så skal der nok komme passagerer det tror jeg også BT ved.

Mvh
Bent Jensen

Den translindholmske jernbane - fotos fra åbningsdagen

af LHJ, søndag 13. december, 2020, 22:28 (184 dage siden) @ Thomas Boberg Nielsen

I fortsættelse af mit indlæg under emnet "Et eller to tog i timen ..." får I her lidt billeder fra dagen i dag - den første med ordinær trafik.

Lyset havde været noget bedre, da jeg - forgæves - stod parat kl. 13.15 i kolonihaveforeningen Voerbjerglund; en time senere var det "så som så", så I må nøjes ...:

[image]


Ude ved Aalborg Lufthavn T var lyset heller ikke for godt, men da toget holdt stille, gik det lidt bedre:

[image]

[image]

[image]


Til gengæld holdt lyset sig efterfølgende nogenlunde, så der lidt over kl. 15 - helt uplanlagt - blev mulighed for et billede af Limfjordsbanens tog, fremført af FFJ 34 med "nissehue", ved Lundergårde T på AHJ:

[image]


Vh
LH

Avatar

Den translindholmske jernbane - underholdende læserbrev

af Thomas Boberg Nielsen ⌂ @, Spor 44, Godsbanen, Aalborg, søndag 20. december, 2020, 10:11 (177 dage siden) @ Thomas Boberg Nielsen

Ministeren har i dag et læserbrev i Nordjyske Stiftstidende. Vi bringer følgende citat:

"Det bliver hurtigere og lettere for forretningsrejsende, besøgende og turister at gæste Aalborg - ligesom adgangen til Nordjylland, Kronjylland og Djursland bliver endnu bedre med den nye forbindelse".

Det fortaber sig i tågerne, hvorfor Djursland nævnes i denne forbindelse.

Med venlig hilsen

Thomas Boberg Nielsen

DB Cargo
Dampvogne ved privatbanerne
Dampvogne ved privatbanerne

En række afsnit fra bogen ´Danmarks Damplokomotiver´ af William Bay udgivet i 1977, er samlet til denne artikel. Den omfatter dampvogne fra Gribskovbanen, Randers-Hadsundbanen, Langelandsbanen og Hornbækbanen.

Læs mere

Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med takCopyright © 2021 Jernbanen.dk - Alle rettigheder forbeholdes - Om Jernbanen.dk - Kontakt redaktionen