Sikkerhedschef om godsvogne fra ulykke man kan ikke på nogen (Generelt)

af Gæst19, tirsdag 08. januar, 2019, 07:06 (412 dage siden)

Sikkerhedschef om godsvogne fra ulykke man kan ikke på nogen

af Jens Hansen, tirsdag 08. januar, 2019, 07:47 (412 dage siden) @ Gæst19

Det tyder på at myndigheden (Trafikstyrelsen) må følge deres advarsel op, men en instruks om kontrol af disse fastspændingsanordninger.

Men det skal vel så gælde i hele Europa?

JH

Sikkerhedschef om godsvogne fra ulykke man kan ikke på nogen

af Henrik Hansen ⌂ @, Vejen, tirsdag 08. januar, 2019, 08:25 (412 dage siden) @ Jens Hansen

Det tyder på at myndigheden (Trafikstyrelsen) må følge deres advarsel op, men en instruks om kontrol af disse fastspændingsanordninger.

Spørgsmålet er om det er nok !

Jeg læste en kommentar til netop fastgørelsen af kongetappen på lommevognene fra en person der har arbejdet med at læsse benævnte vogne, og på nogle vogne, kunne man iflg. hans udsagn, løfte traileren af vognen uden at låse fastgørelsesmekanismen op. Hvis dette udsagn er troværdigt, så kan ikke engang en ekstra kontrol af aflåsningen være nok, hvis mekanismen låsefladerne i låsen er slidte - det er jo ikke ligefrem en nænsom behandling udstyret får, når det læsses.

Sikkerhedschef om godsvogne fra ulykke man kan ikke på nogen

af Niels Munch @, tirsdag 08. januar, 2019, 08:58 (412 dage siden) @ Gæst19

Ordlyden af Trafikstyrelsens advarsel vedr. "lommevogne" kan ses *her*.

M.v.h.
Niels

Sikkerhedschef om godsvogne fra ulykke man kan ikke på nogen

af Jens Hansen, tirsdag 08. januar, 2019, 12:56 (411 dage siden) @ Niels Munch

Forbud mod sættevogne og nye vilkår for godstog på Storebælt

af Svend @, tirsdag 08. januar, 2019, 13:05 (411 dage siden) @ Jens Hansen

.... samt det vedhæftede dokument til jernbanevirksomhederne:

http://www.trafikstyrelsen.dk/~/media/Dokumenter/07%20Jernbane/15%20Nyhedsarkiv%20-%20p...

"Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (herefter styrelsen) har truffet afgørelse om forbud til [jernbanevirksomhed], der opererer i Danmark med virkning fra den 8. januar 2019, jf. jernbaneloven1 § 75, stk. 1."

Læs selv videre ......

--
Svend

[image]

Forbud mod sættevogne og nye vilkår for godstog på Storebælt

af Togbus, Foldingbro, tirsdag 08. januar, 2019, 13:23 (411 dage siden) @ Svend

Så bliver der tæt på motorvejen og ejerne af Trelleborg-linjerne bliver mere happy :-)

En slags farvel til "sikker og miljøvenlig" transport ad jernbane.

--
- busser når det er billigst

Forbud mod sættevogne og nye vilkår for godstog på Storebælt

af Jeppepåtoget, tirsdag 08. januar, 2019, 13:34 (411 dage siden) @ Togbus

Ja, så fik det alligevel konsekvenser, selvom der ikke var stemning for det herinde, da jeg nævnte det umiddelbart efter ulykken.

På den anden side: Er der ikke proportionelt langt flere lastbiluheld - dvs: er det en overreaktion at underminere godstransporten på den her måde?

Forbud mod sættevogne og nye vilkår for godstog på Storebælt

af Mads, tirsdag 08. januar, 2019, 14:48 (411 dage siden) @ Jeppepåtoget

Ja, så fik det alligevel konsekvenser, selvom der ikke var stemning for det herinde, da jeg nævnte det umiddelbart efter ulykken.

På den anden side: Er der ikke proportionelt langt flere lastbiluheld - dvs: er det en overreaktion at underminere godstransporten på den her måde?

Konsekvensen kommer på et oplyst grundlag, ikke som en panikhandling efter en tragisk ulykke.

Forbud mod sættevogne og nye vilkår for godstog på Storebælt

af Jeppepåtoget, tirsdag 08. januar, 2019, 15:03 (411 dage siden) @ Mads

Jeg talte ikke om panikhandlinger, men bidrog blot med en forsigtig gisning om, hvorvidt det kunne få konsekvenser for den generelle godsbanetransport i DK. Reaktionen var ret arrogant. Men det er også ligemeget nu. Spørgsmålet er vel, hvor meget det kommer til at betyde. Her gisnes der om at transitkørsel vil gå uden om Danmark via Trelleborg-forbindelsen. Hvor meget er godsbanetransporter afhængig af sættevogne økonomisk for at komme ud at trille på skinnerne i og igennem Danmark?

Forbud mod sættevogne og nye vilkår for godstog på Storebælt

af KimEast, tirsdag 08. januar, 2019, 15:14 (411 dage siden) @ Jeppepåtoget

Ja, men bare det ikke kommer forbi Storebælt og især Vestbroen. Det er mere eller mindre forbudt område indtil videre. -- Man kunne jo også bare sørge for at hvis der er godstoge i nærheden af Storebælt, er der IKKE persontoge i nærheden. Det dur ikke stadig at godstoge passerer ic4 toge, alle holder vejret når det sker. - Godstogene må så holdes tilbage hhv i Korsør eller Nyborg hvis passagertoge er på vej over. -- Som det er lige nu bør det ske ligemeget med vinden.. Det varer lidt før alle tar en forbikørsel på Vestbroen med et godstog helt afslappet.

Forbud mod sættevogne og nye vilkår for godstog på Storebælt

af Jeppepåtoget, tirsdag 08. januar, 2019, 15:17 (411 dage siden) @ KimEast

Hvorfor særligt IC4-toge og holdt man også vejret ved forbikørsler inden ulykken?

Forbud mod sættevogne og nye vilkår for godstog på Storebælt

af KimEast, tirsdag 08. januar, 2019, 17:03 (411 dage siden) @ Jeppepåtoget

Hvorfor særligt IC4-toge og holdt man også vejret ved forbikørsler inden ulykken?

-------
Særligt IC4 togene af respekt for de 8 efterladte. Man skal da ikke bare lade som ingenting. Og nu, hvis jeg skal have IC4 over Storebælt, skal jeg absolut ikke sidde forrest til venstre, hvis der nu kom et godstog.

Forbud mod sættevogne og nye vilkår for godstog på Storebælt

af Thomas.E, tirsdag 08. januar, 2019, 15:41 (411 dage siden) @ KimEast

Transport av trailer på lomme vogn från Sverige kommer nog tillsvidare att ske med Stena Line Tog færgen via Trelleborg - Rostock eller Så lastas det av i Malmö terminalen och fraktas med lastbil till existerande färjor från Malmö, Trelleborg till Travemunde och Rostock.

Thomas.E

Forbud mod sættevogne og nye vilkår for godstog på Storebælt

af Jeppepåtoget, tirsdag 08. januar, 2019, 16:01 (411 dage siden) @ Thomas.E

Ok, vil det så gælde al transitkørsel i Danmark? Det vil jo potentielt afvikle størstedelen af godsbanetransporten i Danmark, når den samlet set fylder så meget som den gør.

Forbud mod sættevogne og nye vilkår for godstog på Storebælt

af hjst @, tirsdag 08. januar, 2019, 16:04 (411 dage siden) @ Jeppepåtoget

"Vindfølsomme køretøjer" hvad kan det mon være.? Er det nu en officiel definition eller begreb ?

Forbud mod sættevogne og nye vilkår for godstog på Storebælt

af P.Jensen, tirsdag 08. januar, 2019, 22:14 (411 dage siden) @ Jeppepåtoget

I TV2 News tidligere på aftenen blev der nævnt at ca. 25% af transittrafikkens ca. 7 mill. tons gods bliver transporteret på trailere på godstog.
Det svarer til op mod 100.000 trailere pr. år. (18-20 tons last/trailer)
Jernbanefærger fra Sydsverige er vel allerede godt fyldt op (- jeg er ikke klar over hvor mange der er tilbage??) så den vej er ikke en umiddelbar alternativ vej.
Det er mange trailere der skal igennem Danmark på landevejen, men ikke nødvendigvis over Sjælland - kunne også være via Frederikshavn eller Grenå.
Der må være mange panderynker rundt omkring.
P.Jensen

Forbud mod sættevogne og nye vilkår for godstog på Storebælt

af Karsten Henneberg, tirsdag 08. januar, 2019, 22:42 (411 dage siden) @ P.Jensen

Det svarer til op mod 100.000 trailere pr. år.

DBC mener det er 1.200 stk trailer/ døgnet, hvilket jeg tolker som 600 i hver retning

Forbud mod sættevogne og nye vilkår for godstog på Storebælt

af Jens Hansen, tirsdag 08. januar, 2019, 16:23 (411 dage siden) @ Svend

Mon ikke godsoperatørerne relativt hurtigt får styr på den proces som Trafikstyrelsen beskriver og kommer til at køre igen.

Noget endet er hvorledes Banedanmark vil håndtere "vindfølsomme køretøjer". For hvad er det.

JH

Forbud mod sættevogne og nye vilkår for godstog på Storebælt

af Frank Poulsen @, tirsdag 08. januar, 2019, 17:31 (411 dage siden) @ Jens Hansen

https://www.bane.dk/Jernbanevirksomhed/Sikkerhed/Trafikale-regler/SR/Supplerende-Sikker...

Her er der den supplerende sikkerhedsbestemmelse. Her virker det ikke som om man skelner for vindfølsomme køretøjer, men kort sagt, godstog ved tværvind over 15 m/s skal ned på 80, og man indstiller allerede ved 20 m/s...


Men jeg tænker så, hvad er tværvind? Er det nordvest, og nordøst inkl.? Er det inden for bestemte gradtal? det er jo ikke nærmere defineret... Eller stik nord eller... Ja...

Forbud mod sættevogne og nye vilkår for godstog på Storebælt

af Svend @, tirsdag 08. januar, 2019, 17:35 (411 dage siden) @ Jens Hansen

Noget endet er hvorledes Banedanmark vil håndtere "vindfølsomme køretøjer". For hvad er det.

.
Når vi taler vejtrafikken definerer Storebælt det således:

Eksempler på vindfølsomme køretøjer
Bil med campingvogn
Bil med anhænger
Lastbiler med meget let last, f.eks. isolering
Tomme, lette lastbiler
Busser
Varebiler

--
Svend

[image]

Forbud mod sættevogne og nye vilkår for godstog på Storebælt

af Jens Hansen, tirsdag 08. januar, 2019, 17:43 (411 dage siden) @ Svend

Ja og Storebælt fraråder kørsel med disse.

Men Trafikstyrelsen forbyder.

I afgørelser er der der noget som hedder proportionalitet, altså at der skal være sammenhæng imellem det som kan ske og størrelse af restriktion. Er der mon det her?

JH

Forbud mod sættevogne og nye vilkår for godstog på Storebælt

af Henrik Hansen ⌂ @, Vejen, tirsdag 08. januar, 2019, 17:47 (411 dage siden) @ Jens Hansen

Ja og Storebælt fraråder kørsel med disse.

Men Trafikstyrelsen forbyder.

I afgørelser er der der noget som hedder proportionalitet, altså at der skal være sammenhæng imellem det som kan ske og størrelse af restriktion. Er der mon det her?

Er 8 dræbte ikke nok ?

Forbud mod sættevogne og nye vilkår for godstog på Storebælt

af Jens Hansen, onsdag 09. januar, 2019, 07:00 (411 dage siden) @ Henrik Hansen

Ulykken er dybt tragisk, ingen tvivl om det.

Og noget tyder måske på at de procedurer som man har godkendt og måske er blevet fulgt, ikke har været gode nok. Det må vi lade afvente eksperters undersøgelse.

Når det er skrevet virker det på en lægmand måske lidt underligt, med specielt vindrestriktionerne. Indføres de f.eks. også på Øresund og på Rendsborgbroen. Her er køretøjerne også højt oppe, endog noget højere end på lavbroen.

Og sammenligningen med vindfølsomme køretøjer på Storebælt er vel ikke helt korrekt. Mindes at Storebælt kun "anbefaler" at man ikke kører over (før broen helt lukkes). For jernbanen forbydes det nu.

Mange sikkerhedsmæssige forhold tager i dag udgangspunkt i en konkret risikovurdering, kunne være interessant at få indsigt i Trafikstyrelsens risikovurdering i denne sag.

Man kan frygte, at beslutningen om reaktion og de tiltag som er besluttet, måske også er taget ud fra "en folkestemning", "vi skal reagere og vise handlekraft". Og det klæder ikke uvildige (danske) myndigheder.

JH

Punktum for godstog

af Togbus, Foldingbro, onsdag 09. januar, 2019, 08:40 (411 dage siden) @ Jens Hansen

Det korte er vel at danske myndigheder unilateralt nu har nedlagt forbud mod internationalt godkendte vogntyper på en EU-korridor.

Særlige godsvogne for transittrafik gennem Danmark? Nej.

Femern-forbindelsen kan velsagtens efterhånden bygges udelukkende for persontrafik, i så vel at denne persontrafik sagtens kan foregå med fjernbusser.

--
- busser når det er billigst

Forbud mod sættevogne og nye vilkår for godstog på Storebælt

af Gæst1, onsdag 09. januar, 2019, 08:48 (411 dage siden) @ Jens Hansen

.


Man kan frygte, at beslutningen om reaktion og de tiltag som er besluttet, måske også er taget ud fra "en folkestemning", "vi skal reagere og vise handlekraft". Og det klæder ikke uvildige (danske) myndigheder.

Særligt når der ingen reaktioner er set på IC4s manglende bremseevne og diverse rod i papirerne hos DSB for nogle år tilbage.
Hvor uvildig er de danske myndigheder egentlig her? Hører de ikke alle under samme minister?

Forbud mod sættevogne og nye vilkår for godstog på Storebælt

af Peter Christensen, onsdag 09. januar, 2019, 09:50 (411 dage siden) @ Gæst1

Særligt når der ingen reaktioner er set på IC4s manglende bremseevne og diverse rod i papirerne hos DSB for nogle år tilbage.
Hvor uvildig er de danske myndigheder egentlig her? Hører de ikke alle under samme minister?

DSB, havarikommission og trafikstyrelse referere - mig bekendt - ind i samme ministerium. Af sammen grund, så er rapporterne omkring IC4s bremseevne (eller mangel på samme), brande i IC3 og meget andet ikke specielt kritiske overfor DSB.
Af samme grund kan man stille spørgsmålstegn ved upartiskheden osv.
Det er ikke et pænt synspunkt at indtage; det ved jeg udmærket, men tidligere hændelsesforløb tilsiger desværre dette.

Så vidt jeg kan vurdere fra sofaen, så er der ikke meget at udsætte på DSB denne gang.
"Aben" ligger hos DB Cargo og da dette firma ikke referer ind i ministeriet, så er det "omkostningsfrit" at lave en korrekt og kritisk rapport.
Det helt spændende bliver blot hvorledes profilkontrolanlægget og dets manglende funktionalitet nævnes.....for det kunne muligvis have forhindret øltoget i at køre ud på broen.
Men, men men - DB Cargo er jo ikke eneste bruger af de vogne og det er ikke en specielt dansk vogn; det er reelt et europæisk problem og det er i min verden helt korrekt at underrette andre lande om det skete.
Det store spørgsmål er blot hvad der skal gøres fremadrettet og hvorlang tid, det tager at nå til neighed herom. Det er uholdbart med kørselsforbud i flere år.

Endelig, så har BDK absolut ingen interesse i godstog og ministeriet virker ligeledes jævnt ligeglad.
Ingen topchefer i hverken ministeriet eller BDK måles på godstrafik på jernbane.
Jeg kunne snildt mistænke de pågældende for at gnide sig i hænderne over at have fået et ganske glimrende argument for at fjerne temmelig meget godstrafik på jernbane. Dét der med politiske ønsker om mere gods på jernbane; det ignorerer embedsmændene blot, hvilket jeg ser som det værste problem.
Omvendt, så vil det også betyde at DSB og BDK vil miste muligheden for at skyde skylden for forsinkelser på godstog.

Forbud mod sættevogne og nye vilkår for godstog på Storebælt

af Allan Støvring-Nielsen, onsdag 09. januar, 2019, 14:16 (410 dage siden) @ Peter Christensen

Hvordan skulle profilkontrolanlægget kunne opdage en fejl i en låsemekanisme midt inde i vognkonstruktionen?

Resten af dit indlæg skriger til himlen. Tror du skal på nettet og bestille en palle sølvpapirshatte!

Allan

Forbud mod sættevogne og nye vilkår for godstog på Storebælt

af Mo 568 @, onsdag 09. januar, 2019, 20:07 (410 dage siden) @ Allan Støvring-Nielsen

Profilkontrolanlægget blev sendt på pension i 2011. Det skete efter anbefaling fra Banedanmark som mente at det var så sjælden at en vogn forskubbede sig udenfor profilet, at man godt kunne undvære profilkontrolanlægget. Samtidig var det svært at skaffe reservedele og derfor pillede man det ned.
Der var åbenbart ingen som var klar over at anlægget i sin tid blev sat op for at kontrollere om læsset på åbne vogne havde forskubbet sig, så toget blev standset før det forårsagede store skader på tunnel og bro.
Det der er tilbage i Hjulby og Forlev er kontrol af temperaturen på akselkasser og hjulringe.

Forbud mod sættevogne og nye vilkår for godstog på Storebælt

af Frank Poulsen @, tirsdag 08. januar, 2019, 17:49 (411 dage siden) @ Jens Hansen

Ja ulykken er dybt tragisk, og selvfølgelig hvis der er et generelt problem med de vogne ikke altid låser sig ordentlig fast, så skal der selvfølgelig handles på dette som der bliver gjort.

Men man skal i mine øjne også passe på man ikke går for meget over gevind. Nu tager man så højde for tværvind, det er måske fornuftigt nok. Men hvornår forbyder man alkohol? hvor mange uskyldige dør hvert år i biltrafikken pga alkohol?...

Det er sådanne ting man kan undre sig lidt over.

Forbud mod sættevogne og nye vilkår for godstog på Storebælt

af TeamBaumann, Hjordkær, tirsdag 08. januar, 2019, 20:13 (411 dage siden) @ Svend

Skal persontog ikke også sænke farten ved stærk sidevind / tværvind?
Den er vel ligeså udsat som godstog ...

Forbud mod sættevogne og nye vilkår for godstog på Storebælt

af Erling Pedersen, tirsdag 08. januar, 2019, 21:54 (411 dage siden) @ TeamBaumann

Hmm.

Nu er mit spørgsmål.

Hvordan fungerer dette, fordi kan dette ske, bør man da øjeblikkeligt stoppe al lastbil trafik med sættevogn, de kører med den samme kongetap.

Der har været uheld hvor sættevogns anhængere er tabt eller væltet !

Nu begynder det at blive farligt bare at køre med sættevogn, nå ja dræbermaskiner, for cyklister og gående vil de jo altid være !

Ja stykgodset med eltog skulle tilbage og små lastbiler på max 7 tons i dag på el, bør være fremtiden.

hilsen Erling.

Avatar

Forbud mod sættevogne og nye vilkår for godstog på Storebælt

af metrohenrik ⌂, Ringsted, onsdag 09. januar, 2019, 09:46 (411 dage siden) @ Erling Pedersen

Hmm.

Nu er mit spørgsmål.

Hvordan fungerer dette, fordi kan dette ske, bør man da øjeblikkeligt stoppe al lastbil trafik med sættevogn, de kører med den samme kongetap.

hilsen Erling.


Når en lastbil kobler trækkeren til hængeren, så bakker trækkeren til der mødes modstand. Så prøver chaufføren at trække fremad. Hvis hængeren følger med et kongetappen i indgreb.
Denne test kan ikke udføres på togvognen, da traileren sættes ned ovenfra.
Måske den simple løsning ville være at gøre som Havarikommissionen gjorde.
Når traileren er sat i lommevognen, så løftes forsigtigt. Løftes togvognen, sidder traileren fast i vognen.
Check...næste trailer..

--
Venlig hilsen
Henrik Værum Høgh

Forbud mod sættevogne og nye vilkår for godstog på Storebælt

af Svend @, onsdag 09. januar, 2019, 10:28 (411 dage siden) @ metrohenrik

Når en lastbil kobler trækkeren til hængeren, så bakker trækkeren til der mødes modstand. Så prøver chaufføren at trække fremad. Hvis hængeren følger med et kongetappen i indgreb.
Denne test kan ikke udføres på togvognen, da traileren sættes ned ovenfra.
Måske den simple løsning ville være at gøre som Havarikommissionen gjorde.
Når traileren er sat i lommevognen, så løftes forsigtigt. Løftes togvognen, sidder traileren fast i vognen.
Check...næste trailer..

.
Mon ikke også det er sådan det ender?! Men jernbanevirksomhederne skal overfor Trafikstyrelsen dokumentere, at sådanne procedurer også vil blive anvendt, når vognene læsses i Tyskland, Italien, Sverige ......

--
Svend

[image]

Forbud mod sættevogne og nye vilkår for godstog på Storebælt

af Peter Christensen, onsdag 09. januar, 2019, 11:36 (410 dage siden) @ Svend

Mon ikke også det er sådan det ender?! Men jernbanevirksomhederne skal overfor Trafikstyrelsen dokumentere, at sådanne procedurer også vil blive anvendt, når vognene læsses i Tyskland, Italien, Sverige ......

Ikke nødvendigvis den danske trafikstyrelse. Det kunne jo gå hen at blive en fælles ting, hvor alle EU-lande har et sådant krav.

Forbud mod sættevogne og nye vilkår for godstog på Storebælt

af Svend @, onsdag 09. januar, 2019, 13:32 (410 dage siden) @ Peter Christensen

Mon ikke også det er sådan det ender?! Men jernbanevirksomhederne skal overfor Trafikstyrelsen dokumentere, at sådanne procedurer også vil blive anvendt, når vognene læsses i Tyskland, Italien, Sverige ......

Ikke nødvendigvis den danske trafikstyrelse. Det kunne jo gå hen at blive en fælles ting, hvor alle EU-lande har et sådant krav.

Det vil gøre det hele både nemmere og bedre.

--
Svend

[image]

Læsning af sættevogne - en gammel sag fra Norge

af Svend @, onsdag 09. januar, 2019, 20:49 (410 dage siden) @ Svend

Gad vide hvor meget myndighederne og jernbanevirksomhederne rundt omkring i verden udveksler viden og erfaring?
Her er en lignende sag fra Norge fra 2006

https://www.aibn.no/ingedal-st-oestfoldbanen-21-06-06-pdf?pid=Native-ContentFile-File&a...

Læs hele teksten!

--
Svend

[image]

Læsning af sættevogne - en gammel sag fra Norge

af Henrik Hansen ⌂ @, Vejen, onsdag 09. januar, 2019, 21:32 (410 dage siden) @ Svend

Gad vide hvor meget myndighederne og jernbanevirksomhederne rundt omkring i verden udveksler viden og erfaring?
Her er en lignende sag fra Norge fra 2006

https://www.aibn.no/ingedal-st-oestfoldbanen-21-06-06-pdf?pid=Native-ContentFile-File&a...

Læs hele teksten!

Hmm - man sidder mere og mere tilbage med det indtryk, at sikkerhed at bestemt ikke første prioritet når det drejer sig om lommevogne og deres låse systemer.

I dokumentet står der direkte, at den Norske Havarikommission har fået kendskab til flere episoder, hvor lasten har forskubbet sig under transport på en lommevogn. Det er samtidig et kendt problem, at låsen ikke altid er i orden, den mangler f.eks. smøring og det samtidig med, at der anvendes salt (!) for at optø en frosset lås !!!!

Jeg nægter simpelthen at tro, at de jernbaneselskaber der anvender lommevogne, ikke er vidende om problemet med låsen og at man derfor med åbne øjne har transporteret gods rundt på jernbanenettet, det ikke har været forsvarlig fastgjort - og det er så gået godt indtil i onsdags.

Samtidig stoler myndighederne nok lidt for meget på egenkontrol og godkendte sikkerhedsprocedurer, som nok på papiret ser fine ud, men som åbenbart ikke er så nemme at leve op til i den virkelige verden. Der trænger nok lidt en noget tættere opfølgning fra myndighedernes side.

Forbud mod sættevogne og nye vilkår for godstog på Storebælt

af Morten, onsdag 09. januar, 2019, 19:58 (410 dage siden) @ Svend

Det lyder da som en god ide at løfte trailere med vogn lidt op for at se om et hænger sammen hvis man kan det. Kunne dog godt være bange for om låsemekanismen kan holde til en gentagende belastning? Og jeg kan heller ikke rigtigt lide at man skal løfte vognen af skinnerne. Kan den klare det? Følger bogien bare med op? På alle vogntyper?

Kunne man på en eller anden måde løfte med en slags dunkraft nede fra i stedet, hvor man kontrollerer med en bestemt kraft?

Mvh
Morten

Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med tak.Copyright © 2020 Jernbanen.dk - Alle rettigheder forbeholdes - Om Jernbanen.dk - Kontakt redaktionen