Regeringen og DF investerer over 110 milliarder kroner i inf (Generelt)

af KKLD, onsdag 13. marts, 2019, 10:39 (130 dage siden)

Regeringen og DF investerer over 110 milliarder kroner i inf

af Peter Christensen, onsdag 13. marts, 2019, 10:54 (130 dage siden) @ KKLD

To uhyggelige efter MEGET overfladisk gennemlæsning af udvalgte dele.

1)
DF sætter penge af til sin Tullebane (Vejle-Billund)
2)
Andre partier, der måtte ønske at tilslutte sig aftalen, skal opsige forliget om Togfonden DK samt forliget om Bedre og Billigere Kollektiv ved det kommende folketingsvalg.
Det kan man jo tolke som man vil. Regeringen gider ikke Togfonden og DF er meget lunken ved den; så intet nyt dér.

Regeringen og DF investerer over 110 milliarder kroner i inf

af Togbus, Foldingbro, onsdag 13. marts, 2019, 11:08 (130 dage siden) @ Peter Christensen

To uhyggelige efter MEGET overfladisk gennemlæsning af udvalgte dele.

1)
DF sætter penge af til sin Tullebane (Vejle-Billund)
2)
Andre partier, der måtte ønske at tilslutte sig aftalen, skal opsige forliget om Togfonden DK samt forliget om Bedre og Billigere Kollektiv ved det kommende folketingsvalg.
Det kan man jo tolke som man vil. Regeringen gider ikke Togfonden og DF er meget lunken ved den; så intet nyt dér.

Det meste er kendt stof - pointen er at togfondpartierne skal opgive Vejlefjordbroen for at opnå enighed om resten af togfonden som nok godt kan realiseres med et bredt forlig. Noget andet er at togfondpartierne nok ikke er interesserede i en så "vejtung" aftale på trods af, at den i det store hele freder cykeleksperimenterne i Københavns Kommune.

Interessant er det at Herning og Bil-lund bliver trafikknudepunkter for vejnettet og at Århus bliver kørt udenom mht jernbanen, medmindre Kattegat-forbindelsen indeholder "noget tog". Det sidste er også en god forhandlingsgulerod til togfondpartierne.

--
- busser når det er billigst

Regeringen og DF investerer over 110 milliarder kroner i inf

af VPB, onsdag 13. marts, 2019, 23:39 (130 dage siden) @ Togbus

Tog skinner er da en dødsejler der har været så mange forsøg med lufthavnsbusser, Aarhus Horsens Vejle Billund og Esbjerg Billund regional busser lufthavnstaxa x bus fra Herning Brande Billund X bus Vejle

Avatar

Regeringen og DF investerer over 110 milliarder kroner i inf

af metrohenrik ⌂, Ringsted, onsdag 13. marts, 2019, 11:13 (130 dage siden) @ KKLD

Valgoplæg, intet andet.

Men en spændende linje om batteritogdrift på Nordvest banen allerede fra efteråret:

Side 33: Endvidere noterer parterne sig, at der er igangsat en undersøgelse af perspektiverne i at indføre batteri-togsdrift på Nordvestbanen mellem Holbæk og Kalundborg samt på Odsherredsbanen mellem Holbæk og Nykøbing Sjælland. Projektet forventes afrapporteret medio 2019. Batteritogsdrift rummer mulighed for at spare omkostningerne til elektrificering mellem Holbæk og Kalundborg samtidig med, at der bi-beholdes direkte togforbindelse mellem København og Kalundborg og skabes mulighed for direkte tog mellem Nykøbing Sjælland og København. Parterne er enige om, at drøfte muligheden for at indføre batteritogdrift på Nordvestbanen i efteråret 2019. Beslutning om en eventuel undladelse af elektrifice-ring af strækningen Holbæk-Kalundborg afventer denne drøftelse.

--
Venlig hilsen
Henrik Værum Høgh

Regeringen og DF investerer over 110 milliarder kroner i inf

af krabsen, onsdag 13. marts, 2019, 11:22 (130 dage siden) @ metrohenrik

Men en spændende linje om batteritogdrift på Nordvest banen allerede fra efteråret:

Parterne er enige om, at drøfte muligheden for at indføre batteritogdrift på Nordvestbanen i efteråret 2019. Beslutning om en eventuel undladelse af elektrificering af strækningen Holbæk-Kalundborg afventer denne drøftelse.

Mon ikke det er drøftelserne, der gennemføres i efteråret :-)

Regeringen og DF investerer over 110 milliarder kroner i inf

af Frank Poulsen, onsdag 13. marts, 2019, 11:36 (130 dage siden) @ krabsen

Mon ikke det er drøftelserne, der gennemføres i efteråret :-)

Ja helt klart også sådan jeg tolker det :)

Regeringen og DF investerer over 110 milliarder kroner i inf

af kme, onsdag 13. marts, 2019, 14:32 (130 dage siden) @ metrohenrik

Side 33: Endvidere noterer parterne sig, at der er igangsat en undersøgelse af perspektiverne i at indføre batteri-togsdrift på Nordvestbanen mellem Holbæk og Kalundborg samt på Odsherredsbanen mellem Holbæk og Nykøbing Sjælland. Projektet forventes afrapporteret medio 2019. Batteritogsdrift rummer mulighed for at spare omkostningerne til elektrificering mellem Holbæk og Kalundborg samtidig med, at der bi-beholdes direkte togforbindelse mellem København og Kalundborg og skabes mulighed for direkte tog mellem Nykøbing Sjælland og København. Parterne er enige om, at drøfte muligheden for at indføre batteritogdrift på Nordvestbanen i efteråret 2019. Beslutning om en eventuel undladelse af elektrifice-ring af strækningen Holbæk-Kalundborg afventer denne drøftelse.

Så giver det ikke meget mening at elektrificere Roskilde-Holbæk. Skal man alligevel ud og købe en ny togtype, kan man lige så godt købe lidt flere og betjene Holbæk med disse.

Men jeg tvivler stærkt på nogen har mod på et batterieventyr oven i alt det andet banerod.

Regeringen og DF investerer over 110 milliarder kroner i inf

af Peter Christensen, onsdag 13. marts, 2019, 15:18 (130 dage siden) @ kme

Så giver det ikke meget mening at elektrificere Roskilde-Holbæk. Skal man alligevel ud og købe en ny togtype, kan man lige så godt købe lidt flere og betjene Holbæk med disse.

Men jeg tvivler stærkt på nogen har mod på et batterieventyr oven i alt det andet banerod.

Forkert - der skal el til Holbæk.
Dels er hele fidusen er at toget lader under køreledning, dels kan DSB bruge sine nye 200 km/t lokomotiver med 160 km/t vogne.
Men der er ikke nogen, som siger at det skal være DSB, som står for køb/operation af batteritog. Hidtil har regionen/Movia været de bedste bud, men der var lige noget nedlæggelse af regioner også....og det er vidst ikke helt afklaret, hvor ansvaret for regionersbanerne ender.

Regeringen og DF investerer over 110 milliarder kroner i inf

af Jens Hansen, onsdag 13. marts, 2019, 16:25 (130 dage siden) @ Peter Christensen

Batteritog - der er snart ikke meget tilbage af DSBs "Fremtidens Tog"

JH

Regeringen og DF investerer over 110 milliarder kroner i inf

af Peter Christensen, onsdag 13. marts, 2019, 17:17 (130 dage siden) @ Jens Hansen

Batteritog - der er snart ikke meget tilbage af DSBs "Fremtidens Tog"

Så vidt jeg er orienteret, så er batteritog ikke lige på DSB ønskeliste.....det er ikke længe siden at personer fra topledelsen mente at batteritog ikke var noget for DSB.
Der går næppe noget af DSB, om andre roder noget, som DSB ikke interessere sig for.

Som jeg har forstået det, så er DSBs plan stadig at "fremtidens tog" skal være "one size, fits all".
Der er mange argumenter hvorfor, der skal laves en kæmpeordre og ikke flere mindre med forskellige typer - lidt efter om det er IC-tog eller RE-tog.
Men faren er også, at du risikere at ryge i kanen med en useriøs byder....og at der vil være opgaver, hvor toget er for dyrt. Dermed er DSB dømt som taber i kommende udbud og finansministeriet hænger på en bunke jern, som bliver svær at sælge.

Regeringen og DF investerer over 110 milliarder kroner i inf

af Lasse Toylsbjerg-Petersen, onsdag 13. marts, 2019, 17:55 (130 dage siden) @ kme

Så giver det ikke meget mening at elektrificere Roskilde-Holbæk. Skal man alligevel ud og købe en ny togtype, kan man lige så godt købe lidt flere og betjene Holbæk med disse.

Men jeg tvivler stærkt på nogen har mod på et batterieventyr oven i alt det andet banerod.

Det giver netop mening at elektrificere til Holbæk, så Kystbanen og togsystemerne til Holbæk kan kobles sammen. Men om det i virkeligheden giver mening at elektrificere helt til Kalundborg, vil jeg betegne som tvivlsomt. Kigger man på passagertallene fra TBSTs trafikplaner og sammenholder disse med Region Sjællands ønsker om 30 min drift, så vil det være ret forkert at køre med el-lok og DD vogne vest for Holbæk, og også DSBs "Nye Tog" vil køre halvtomme rundt.
Tyskerne har meget stort mod på batteritog - så meget at der allerede nu er udbud i gang på anskaffelse af 50 stk af typen fra 2022. Fra 2024 har både Alstom, Siemens, Stadler og Bombardier forpligtet sig til (kun) at sælge emissionsfrie tog, der kan dække al trafik på de 450 ikke elektrificerede strækninger i Tyskland. Heraf kan man med nuværende teknologi dække de 337 strækninger med batteritog (de øvrige kræver hydrogentog eller bedre batteriteknologi). Der anskaffes frem mod 2030 op til 1.000 emissionsfrie tog til det tyske marked (endda med ERTMS), så "mod på et batterieventyr" er i virkeligheden blot "modet til at gøre som tyskerne gør".

Et koncept hvor togene kører med el-lok og DD vogne (Nivå)-København - Holbæk, mens de "hutige tog" København - Holbæk - Kalundborg/Nykøbing Sj (deles og samles i Holbæk) køres med batteritog, giver i meget høj grad mening.

...og så frigør den manglende elektrificering til Kalundborg 500-600 mio kroner, der passende kunne bruge til at immunisere til Aarhus og Holbæk, så elektrificeringen kan gennemføres uafhængigt af SIgnalprogrammet...

/Lasse

Regeringen og DF investerer over 110 milliarder kroner i inf

af Mester @, onsdag 13. marts, 2019, 18:48 (130 dage siden) @ Lasse Toylsbjerg-Petersen

...og så frigør den manglende elektrificering til Kalundborg 500-600 mio kroner, der passende kunne bruge til at immunisere til Aarhus og Holbæk, så elektrificeringen kan gennemføres uafhængigt af SIgnalprogrammet...

/Lasse

Eller en omfartsvej ved Mariager.

Regeringen og DF og Billundbanen

af Ib Jensen, onsdag 13. marts, 2019, 12:15 (130 dage siden) @ KKLD

Dagens væddemål:

Det politiske flertal skifter til næste Folketingsvalg. Hvad tror I, er det første rød blok fjerner fra forhandlingsbordet som "hævn": Billundbanen.

DF har endnu engang skudt sig selv i foden.

Regeringen og DF og Billundbanen

af Peter Christensen, onsdag 13. marts, 2019, 12:30 (130 dage siden) @ Ib Jensen

Dagens væddemål:

Det politiske flertal skifter til næste Folketingsvalg. Hvad tror I, er det første rød blok fjerner fra forhandlingsbordet som "hævn": Billundbanen.

Måske. Det kunne også være et "forhandlingsoplæg". Sådan lidt i stil med "nu fjerner vi den her. Hvis i vil have den tilbage, så skal vi have xxxxxxxxxxxxx".
Det er ren Hjallerup marked, men enig i væddemålet.

Regeringen og DF og Billundbanen

af Togbus, Foldingbro, onsdag 13. marts, 2019, 12:59 (130 dage siden) @ Peter Christensen

Den slags er forlligsstof og som ses skal der forhandles. Ingen vil gå ud og være udviklingshæmmer i dagens asfalt- og "miljø"-Danmark: https://www.dr.dk/nyheder/politik/mette-f-om-indgaaet-trafikaftale-minder-meget-om-hvad...

Mon ikke det ender med et forlig og i valgkampen kan den enkelte kandidat så gå ud i kredsen og råbe op om at "asfalten kommer" hhv "bedre tog til alle". Ingen er interesserede i at være modstander, for det giver kun få ekstra stemmer, nu når alle prutter rundt i deres lillebil.

Der gås forresten let henover hvor store landområder der nu skal inddrages til trafikanlæg - intet landskab er fredet mere i dagens Danmark, og medregnes ny støj i ellers støjfri områder er der ikke meget tilbage efter denne omgang. Men i 2030 er alle vel også flyttet til et større byområde og så er resten blot marginaljord.

--
- busser når det er billigst

Regeringen & DF ligeglad med Kbh - ikke mere Metro/havnering

af PD Hansen, onsdag 13. marts, 2019, 13:27 (130 dage siden) @ KKLD

Ikke mere metro. København må sejle sin egen sø. Især folk til/fra Amager, der kunne have gavn af en "havnering" er tilsyneladende ikke værd at hente stemmer på. Jo, der er tidligere snak om lidt udvidelse af cityringen pga. Lynetteholmen, men altså primært som en afgrening af en afgrening. Andet er dagdrømmeri. Skuffende.

Regeringen & DF ligeglad med Kbh - ikke mere Metro/havnering

af Togbus, Foldingbro, onsdag 13. marts, 2019, 13:39 (130 dage siden) @ PD Hansen

Ikke mere metro. København må sejle sin egen sø. Især folk til/fra Amager, der kunne have gavn af en "havnering" er tilsyneladende ikke værd at hente stemmer på. Jo, der er tidligere snak om lidt udvidelse af cityringen pga. Lynetteholmen, men altså primært som en afgrening af en afgrening. Andet er dagdrømmeri. Skuffende.

Vrøvl. Lynetteholm mv kommer i anden aftale. Der skal nok komme mere metro hvor der endnu ikke bor københavnere sålænge det er muligt at kapitalisere byggeretter. Men der er ingen tvivl om at havnetunnel er knyttet tæt sammen med metroudvidelser, således at cykelkliken ikke får sin totale sejr i Kbh.

--
- busser når det er billigst

Regeringen & DF ligeglad med Kbh - ikke mere Metro/havnering

af PD Hansen, onsdag 13. marts, 2019, 14:19 (130 dage siden) @ Togbus

Ikke mere metro. København må sejle sin egen sø. Især folk til/fra Amager, der kunne have gavn af en "havnering" er tilsyneladende ikke værd at hente stemmer på. Jo, der er tidligere snak om lidt udvidelse af cityringen pga. Lynetteholmen, men altså primært som en afgrening af en afgrening. Andet er dagdrømmeri. Skuffende.

Vrøvl. Lynetteholm mv kommer i anden aftale. Der skal nok komme mere metro hvor der endnu ikke bor københavnere sålænge det er muligt at kapitalisere byggeretter. Men der er ingen tvivl om at havnetunnel er knyttet tæt sammen med metroudvidelser, således at cykelkliken ikke får sin totale sejr i Kbh.

Før du siger "vrøvl" må du venligst gerne læse hvad jeg skriver. Jeg skriver om steder hvor der allerede bor mennesker, som allerede fylder metroen temmeligt godt op på strækningen Amagerbro-Nørreport. Den strækning kunne trænge til aflastning, uanset om der bygges flere boliger nye steder. Og i aftalen vedr. Lynetteholm er metro-betjeningen af Lynetteholm som udgangspunkt tænkt som en afgrening af Nordhavnslinjen, der er en afgrening af Cityringen. Den model øger ikke kapaciteten hen over havnesnittet. Det er dog i aftalen om Lynetteholm tilføjet at andre linjeføringer gerne må undersøges, men formuleringen i aftalen eller andet fra Christiansborg skriger ikke lige frem af opbakning til en "havnering" (metro).

Regeringen & DF ligeglad med Kbh - ikke mere Metro/havnering

af Togbus, Foldingbro, onsdag 13. marts, 2019, 15:52 (130 dage siden) @ PD Hansen

Ikke mere metro. København må sejle sin egen sø. Især folk til/fra Amager, der kunne have gavn af en "havnering" er tilsyneladende ikke værd at hente stemmer på. Jo, der er tidligere snak om lidt udvidelse af cityringen pga. Lynetteholmen, men altså primært som en afgrening af en afgrening. Andet er dagdrømmeri. Skuffende.

Vrøvl. Lynetteholm mv kommer i anden aftale. Der skal nok komme mere metro hvor der endnu ikke bor københavnere sålænge det er muligt at kapitalisere byggeretter. Men der er ingen tvivl om at havnetunnel er knyttet tæt sammen med metroudvidelser, således at cykelkliken ikke får sin totale sejr i Kbh.


Før du siger "vrøvl" må du venligst gerne læse hvad jeg skriver. Jeg skriver om steder hvor der allerede bor mennesker, som allerede fylder metroen temmeligt godt op på strækningen Amagerbro-Nørreport. Den strækning kunne trænge til aflastning, uanset om der bygges flere boliger nye steder. Og i aftalen vedr. Lynetteholm er metro-betjeningen af Lynetteholm som udgangspunkt tænkt som en afgrening af Nordhavnslinjen, der er en afgrening af Cityringen. Den model øger ikke kapaciteten hen over havnesnittet. Det er dog i aftalen om Lynetteholm tilføjet at andre linjeføringer gerne må undersøges, men formuleringen i aftalen eller andet fra Christiansborg skriger ikke lige frem af opbakning til en "havnering" (metro).

"vrøvl" til det med at der ikke er tænkt på det. At bygge metro hvor folk bor er helt udenfor københavnerplanlægningens skydeskive. En metro under Nørrebrogade som burde være oplagt er således helt udenfor forligsdiskussionerne (også dem som er drevet af By og Havn-profit), uanset at der dér ville være mest brug for den.

--
- busser når det er billigst

Regeringen & DF ligeglad med Kbh - ikke mere Metro/havnering

af P.Jensen, fredag 15. marts, 2019, 08:05 (128 dage siden) @ Togbus

Enig i at Metro under Nørrebrogade ville være oplagt og den kunne passende gå videre ud over Amager under Amagerbrogade og svinge ud til en endestation ude ved Tømmerup (omstigning fra og til cykel, bil eller bus ud mod Dragør)

P.Jensen

Regeringen & DF ligeglad med Kbh - ikke mere Metro/havnering

af steenth, onsdag 13. marts, 2019, 18:27 (130 dage siden) @ PD Hansen

Ikke mere metro. København må sejle sin egen sø. Især folk til/fra Amager, der kunne have gavn af en "havnering" er tilsyneladende ikke værd at hente stemmer på. Jo, der er tidligere snak om lidt udvidelse af cityringen pga. Lynetteholmen, men altså primært som en afgrening af en afgrening. Andet er dagdrømmeri. Skuffende.

Udbygning af metroen bliver ikke et statslig aktivitet, men det bliver specielt Københavns Kommune, som kommer til at stå for det. Og det er nævnt om en del af Lynetteholmen...

Regeringen og DF investerer over 110 milliarder kroner i inf

af Jens Hansen, onsdag 13. marts, 2019, 13:42 (130 dage siden) @ KKLD

Den her er en vinder:

Etablering af Mariager Omfartsvej

Mariager centrum er præget af, at trafikken mel-lem Hobro og Hadsund i dag føres gennem by-en. Ved at anlægge en omfartsvej i to etaper kan der trinvist etableres en mere direkte forbindelse for den regionale trafik.

Der gennemføres en VVM-undersøgelse af en omfartsvej ved Mariager, som forventes afrap-porteret i 2021.

Aftaleparterne er enige om at afsætte 377 mio. kr. (2019-pl) til anlæg af en omfartsvej ved Ma-riager. Projektet igangsættes i 2022.

JH

Regeringen og DF - Kims omfartsvej ved Mariager til 377 mio.

af PD Hansen, onsdag 13. marts, 2019, 15:03 (130 dage siden) @ Jens Hansen

Den her er en vinder:

Etablering af Mariager Omfartsvej
Mariager centrum er præget af, at trafikken mel-lem Hobro og Hadsund i dag føres gennem by-en. Ved at anlægge en omfartsvej i to etaper kan der trinvist etableres en mere direkte forbindelse for den regionale trafik. [...]
Aftaleparterne er enige om at afsætte 377 mio. kr. (2019-pl) til anlæg af en omfartsvej ved Ma-riager. Projektet igangsættes i 2022.

DF's transport-ordfører og bodega-ejer Kim Christiansen fra Mariager skal vel have omfartsvejen til 377 mio. kr. opkaldt efter sig? Måske vil de 2.496 indbyggere give ham en statue oveni? ;-)

https://amtsavisen.dk/mariagerfjord/Trafikordfoerere-tog-til-hoejtbelagt-topmoede-paa-A...

Regeringen og DF - Kims omfartsvej ved Mariager til 377 mio.

af Togbus, Foldingbro, onsdag 13. marts, 2019, 15:58 (130 dage siden) @ PD Hansen

En billig udgave af Venezuela (eller andre kleptokratier)......men så kører folk udenom Kims bodega......det er altså ikke godt for omsætningen.

--
- busser når det er billigst

Regeringen og DF - Kims omfartsvej ved Mariager til 377 mio.

af PD Hansen, onsdag 13. marts, 2019, 16:27 (130 dage siden) @ Togbus

En billig udgave af Venezuela (eller andre kleptokratier)......men så kører folk udenom Kims bodega......det er altså ikke godt for omsætningen.

Ja, måske :-) Jeg overvejede også om omsætningen ville stige eller falde, men Kims bodega ligger på en sidegade et stykke væk fra den nuværende gennemkørende vej (rute 555). Så de kører allerede et stykke udenom. Fremover slipper beboerne bare for støj - hvorimod dem, der kender hans bodega, nok skal besøge den alligevel.

Regeringen og DF - Kims omfartsvej ved Mariager til 377 mio.

af Svend @, lørdag 16. marts, 2019, 21:30 (127 dage siden) @ PD Hansen


DF's transport-ordfører og bodega-ejer Kim Christiansen fra Mariager skal vel have omfartsvejen til 377 mio. kr. opkaldt efter sig? Måske vil de 2.496 indbyggere give ham en statue oveni? ;-)

.
Vanviddet fra den kant stiger og stiger. Vi kan håbe på, at det er et sidste bøvs fra bodegaen inden folketingsvalget (hvor han forhåbentlig får mere tid til egne, selvbetalte aktiviteter i Mariager).......

--
Svend

[image]

Indsend billeder

DSB plakat 1950

DSB plakat 1950
DSB plakat 1950 af
Aage Rasmussen
Pris: 249,- kr.
 Køb 

DSB plakat 1950

DSB plakat 1950
DSB plakat 1950 af
Aage Rasmussen
Pris: 249,- kr.
 Køb 
Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med tak.Copyright © 2019 Jernbanen.dk - Alle rettigheder forbeholdes - Om Jernbanen.dk - Kontakt redaktionen