Avatar

Afgangsprocedure. (Generelt)

af metrohenrik ⌂, Ringsted, fredag 24. maj, 2019, 07:28 (150 dage siden)

Som pendlertalsmand, må jeg forholdsvis mange gange forklare at DSB lukker dørene før togets afgangstidspunkt.
Som jeg prøver at forklare, må afgangsproceduren i gangsættes 60 sekunder før viseren er nået afgangstid. Dørene må lukkes og kun en behøver at være åben indtil 15 sekunder før tid. Herefter et toget lukket af for kunder, således toget kan igangsættes i det DSB kalder "Til tiden".

Det bringer mig hen til, hvad gør man andre steder?
Arriva?
Lokalbanerne?
SJ?

Hvordan gør man i udlandet?

--
Venlig hilsen
Henrik Værum Høgh

Afgangsprocedure.

af Peter Christensen, fredag 24. maj, 2019, 07:51 (150 dage siden) @ metrohenrik

Tja, jeg konstatere bare tørt at forleden, da jeg skulle hjem fra København H og toget skulle afsted i minuttal 38, da kørte det reelt i minuttal 37.
Hverken BDKs skærme eller ure havde skiftet til 38 da toget smuttede fra perron.
Det sætter en del tanker igang omkring at køreplanen blot er en art hensigtserklaring.
Måske lidt vel rigeligt mange SAS-folk rundt omkring?
Et fly kan godt trille fra gaten før tid - besætningen ved jo præcis hvor mange der skal med, så er alle passagerene med og hvis trafikken tillader, så.....
MEN: i et tog kan du ikke vide hvor mange du skal have med. Passagerne tælles jo ikke ligeså omhyggeligt som i et fly.

Avatar

Afgangsprocedure.

af Ove Nygaard @, fredag 24. maj, 2019, 08:04 (150 dage siden) @ Peter Christensen

Tja, jeg konstatere bare tørt at forleden, da jeg skulle hjem fra København H og toget skulle afsted i minuttal 38, da kørte det reelt i minuttal 37.
Hverken BDKs skærme eller ure havde skiftet til 38 da toget smuttede fra perron.
Det sætter en del tanker igang omkring at køreplanen blot er en art hensigtserklaring.
Måske lidt vel rigeligt mange SAS-folk rundt omkring?
Et fly kan godt trille fra gaten før tid - besætningen ved jo præcis hvor mange der skal med, så er alle passagerene med og hvis trafikken tillader, så.....
MEN: i et tog kan du ikke vide hvor mange du skal have med. Passagerne tælles jo ikke ligeså omhyggeligt som i et fly.

[/b]


Tjahhh, måske skulle man indføre den regel, at man tæller passagererne til et tog, lige så omhyggeligt som i et fly! ;-) Det kunne være hensigtsmæssigt i mange situationer! Måske får vi en ny transportminister efter valget, og her var et emne, hvor han/hun kunne indlægge sig uvisnelig hæder!

"Duk og væk":-D

Ove af Erritsø

Afgangsprocedure.

af P.Jensen, fredag 24. maj, 2019, 08:55 (149 dage siden) @ Peter Christensen

Færgerne fra Rødby og Putgarden sejler i lavsæson 3-5 minutter før planmæssig tid.
Ankomst til tiden - de sejler langsommere af hensyn til brændstof.

Der er en færge 30 minutter senere.. Og det gælder vel også for langt de fleste der skal med tog - i hvert fald på hovedstækninger. Man kan bare være der 10 minutter før afgang når de starter ombordkørsel siger de....

På samme måde med tog... Man kan vel ikke forvente at man kan komme i sidste sekund og så komme med.

Jeg har ledt efter en meddelelse fra SJ for et par år siden. Mener at kunne huske, at dørene lukkes 1 minut før afgang - også den sidste - så der er ikke noget at gøre. Til snaptågnen skal du have pladsbillet så du kan ikke bare stige på næste tog.

P.Jensen

Avatar

Afgangsprocedure.

af Schienenwolf, Læsø, fredag 24. maj, 2019, 08:23 (150 dage siden) @ metrohenrik


Hvordan gør man i udlandet?

Så vidt jeg ved, er det i udlandet ret almindeligt, at man møder op på perronen 1-2 minutter før toget ankommer.

--
Hilsen
S

Strør ægte Læsø sydesalt i dine sår.

Afgangsprocedure.

af Lasse Toylsbjerg-Petersen, fredag 24. maj, 2019, 09:45 (149 dage siden) @ Schienenwolf

Nu skal jeg træde varsomt her, men tidligere var netop dette en af mine kæpheste.

Den tid, der står i køreplanen - eksempelvis minuttal 10.00.00 -er principielt den tid, hvor dørene lukkes og den tekniske afgangsprocedure indledes. i alle køreplaner er indlagt en "teknisk reaktionstid" og i visse køreplaner også en "menneskelig reaktionstid". Reaktionstiderne er betinget af togmateriellet, men skal principielt dække, at minuttal 10.00.00 er dér, hvor lokomotivføreren (eller togføreren) starter dørlukningen. Når den tekniske reaktionstid er overstået, begynder hjulet at rulle - i Danmark typisk mellem 10 og 40 sekunder (!) efter afgangstid.

Ideen med at indlede den tekniske reaktionstid før planlagt tid, er jeg personligt ikke tilhænger af, men det er et bevidst valg, man har taget - helt klart fordi det "at komme afsted til tiden" er helt ekstremt vigtigt. Jeg kan ikke huske tallene, men der er en meget meget klar sammenhæng mellem, at få tog afsted fra København H "til tiden" (dvs den når den tekniske reaktionstid er overstået) og den samlede regularitet i hele landet.
Som gammel planlægger er jeg naturligvis af den opfattelse, at "for tidlig afgang" ikke er tilfredsstillende...Men også fordi der eksempelvis på København H planlægges ned til xx antal sekunder, så hvis et tog kører for tidligt, risikerer det at komme til at holde på vej ud af Hovedbanegården, og så er tidsgevinsten spildt. Dertil passer skifterforbindelser jo ikke, hvis man ikke har den lovede skiftetid.

I udlandet er der mange variationer. På visse togtyper er den tekniske reaktionstid meget høj - mener den er omkring 2 min på TGV, mens den på andre er meget lav (5 sekunder er det laveste jeg har set)

I Tyskland bruger man i en vis udstrækning dørsensorer, hvor dørene lukker, hvis der ikke er passagerer ind og ud (som det kendes på S-tog herhjemme). Men i Tyskland kan Lkf op til et minut før afgang aktivere dørlåsning, dvs at døre der lukker fordi der ingen passagerer er, ikke kan åbnes igen. I praksis gøres dette 10-20 sekunder før afgang. Samtidig er følerne i dørene så gode, at Lokomotivføreren blot kan lukke dørene og køre på meldingen om at dørene er lukkede. Derfor vil mange tog i Tyskland først lukke dørene i minuttal 00 og køre ned til 5 sekunder senere. Dørsensorerne sidder iøvrigt både i tog, sporvogne, busser og metroer, så al kollektiv transport har samme reaktion, hvilket også har betydning for passagerernes adfærd (men det er nogle år siden jeg fik dén præsentation - der iøvrigt også konkluderede at lav indstigningshøjde betød langsommere passagerudveksling)

Den danske afgangsprocedure er i mine øjne ret gammeldags og ganske "tung" - samtidig er fokus på køreplansoptimering og stationsophold i mine øjne noget "afslappet". Man kan snildt reducere køretiden mellem København og Nykøbing F med flere minutter ved at stramme op for et 160 km/t tog, end ved at øge hastigheden til 200 km/t....

/Lasse

Afgangsprocedure.

af RasmusD, fredag 24. maj, 2019, 10:33 (149 dage siden) @ Lasse Toylsbjerg-Petersen

Målsætningen i dag er at toget kører på sekundet. Hvis der står 10.00 i køreplanen, så er ambitionen at hjulene begynder at rulle klokken 10.00.00.

Ligeledes er ambitionen på København H at der skal være afgangssignal senest et minut før planmæssig afgang, så man kan blive færdig afgangsproceduren i tide. På IC4 tager den 40 sekunder (det ændrer sig vist snart med en ny software opdatering).

Internt betragter DSB tog, der kører fra en udgangsstation mere end 59 sekunder efter planlagt tid, som forsinkede. Med 40 sekunders afgangsprocedure giver det ikke meget margen, hvis man først skulle lukke døre på det tidspunkt køreplanen angiver som afgang.

Afgangsprocedure.

af gaest, fredag 24. maj, 2019, 21:48 (149 dage siden) @ RasmusD

Målsætningen i dag er at toget kører på sekundet. Hvis der står 10.00 i køreplanen, så er ambitionen at hjulene begynder at rulle klokken 10.00.00.

Ligeledes er ambitionen på København H at der skal være afgangssignal senest et minut før planmæssig afgang, så man kan blive færdig afgangsproceduren i tide. På IC4 tager den 40 sekunder (det ændrer sig vist snart med en ny software opdatering).

Internt betragter DSB tog, der kører fra en udgangsstation mere end 59 sekunder efter planlagt tid, som forsinkede. Med 40 sekunders afgangsprocedure giver det ikke meget margen, hvis man først skulle lukke døre på det tidspunkt køreplanen angiver som afgang.

Er denne ekstra tid indregnet i overgangstiderne på knudepunkter? Der er jo også en slags omvendt teknisk reaktionstid, når man ankommmer til en station hvor der skal kobles, så kan dørene ikke åbnes før hele lortet er koblet, pog så kan man stå bag de lukkede døre og se sit tog køre fra modsatte perronside, ingen gør noget, for toget ankom jo rettidigt! Som rejsende er det tiden hvor dørene lukkes der er interesssant, skal jeg med IC4 skal jeg møde 40 sekunder før, med MR var det kun 10 sekunder, osv. Vi har i for høj grad en bane der er til for sin egen skyld.

Afgangsprocedure.

af RasmusD, fredag 24. maj, 2019, 22:00 (149 dage siden) @ gaest

Som rejsende er det tiden hvor dørene lukkes der er interesssant, skal jeg med IC4 skal jeg møde 40 sekunder før, med MR var det kun 10 sekunder, osv. Vi har i for høj grad en bane der er til for sin egen skyld.

Dørene lukker op til et minut før afgang. Det er det eneste, du skal forholde dig til.

Afgangsprocedure.

af mpp, fredag 24. maj, 2019, 22:12 (149 dage siden) @ RasmusD

Som rejsende er det altså lidt mærkeligt at den tid der står i køreplanen ikke nødvendigvis er den tid toget afgår. Styrken ved toget er netop at det er muligt at ankomme til stationen 5 minutter før ens tog afgår. Når jeg kan se i køreplanen at toget ankommer til en station 1 eller to minutter før det afgår regner jeg med at dørene er åbne og jeg kan hoppe på toget i det minut der står i køreplanen.

Det kan vel ikke være så stort et problem at have en publikumskøreplan hvor man ikke skal tage stilling til de her ting og så have en teknisk køreplan hvor man lægger de 30-40 sekunder der er brug for ind i planen. Det har jo – som nævnt – også betydning for de skiftetider Rejseplanen foreslår.

Afgangsprocedure.

af Rail, fredag 24. maj, 2019, 22:29 (149 dage siden) @ mpp

Det kan vel ikke være så stort et problem at have en publikumskøreplan hvor man ikke skal tage stilling til de her ting og så have en teknisk køreplan hvor man lægger de 30-40 sekunder der er brug for ind i planen. Det har jo – som nævnt – også betydning for de skiftetider Rejseplanen foreslår.

Det er jo det man har haft indtil nu, men der var nogle der ikke kunne forstå at der var lagt den tekniske reaktionstid ind, så pt. er det bare ekstra "luft".

Men til K20 fjernes den tekniske reaktionstid, så er man da i det mindste konsekvens.

Afgangsprocedure.

af Peter Christensen, lørdag 25. maj, 2019, 06:49 (149 dage siden) @ RasmusD

Dørene lukker op til et minut før afgang. Det er det eneste, du skal forholde dig til.

Jamen, så lad os da ekstrapolere den lidt og lade togene afgå 2-3-4-5-6 minutter før det i køreplanen anførte.
Hvor stopper det?
Det er umuligt at forklare publikum, men vil man ikke have passagere (de både sviner og slider på materiellet for derefter at brokke sig) og nøjes med at hæve kontraktbetalingen fra staten, så er vejen da fundet.
Passagerene siver stille og roligt væk fra jernbanen - gad vide hvorfor.....

Avatar

Afgangsprocedure.

af metrohenrik ⌂, Ringsted, mandag 27. maj, 2019, 10:19 (146 dage siden) @ Peter Christensen

Jeg har nogle gange svært ved at forklare "ikke pendlere" at den tid de kan læse i køreplanen, er den tid hvor de kommer for sent.
Tiden i den offentlige køreplan bør være den tid hvor du kan komme med toget.
Hvordan operatøren så afregnes af dem der betaler, må jo så aftales dem indbyrdes.

Men kommer man "til tiden" og oplever et lukket tog, som så nogle gange kan holde 10-15 sekunder med lukkede døre, inden det igangsætter, nogle gange, så kan jeg godt forstå man finder andre rejsemetoder. Det virker, synes jeg, meget arrogant.

Nå men, der skal nok både et direktørskifte og en ny minister, før det kan ændres.

--
Venlig hilsen
Henrik Værum Høgh

Afgangsprocedure.

af OnkelJørn, mandag 27. maj, 2019, 12:37 (146 dage siden) @ metrohenrik

Nå men, der skal nok både et direktørskifte og en ny minister, før det kan ændres.

Jeg tror nu ikke lige det bliver noget der en minister vil gå ind i uanset om hun / han er blåfrosset eller postkasserød.

Avatar

Afgangsprocedure.

af metrohenrik ⌂, Ringsted, fredag 24. maj, 2019, 10:33 (149 dage siden) @ Lasse Toylsbjerg-Petersen

Nu skal jeg træde varsomt her, men tidligere var netop dette en af mine kæpheste.

Den tid, der står i køreplanen - eksempelvis minuttal 10.00.00 -er principielt den tid, hvor dørene lukkes og den tekniske afgangsprocedure indledes. i alle køreplaner er indlagt en "teknisk reaktionstid" og i visse køreplaner også en "menneskelig reaktionstid". Reaktionstiderne er betinget af togmateriellet, men skal principielt dække, at minuttal 10.00.00 er dér, hvor lokomotivføreren (eller togføreren) starter dørlukningen. Når den tekniske reaktionstid er overstået, begynder hjulet at rulle - i Danmark typisk mellem 10 og 40 sekunder (!) efter afgangstid.

Ideen med at indlede den tekniske reaktionstid før planlagt tid, er jeg personligt ikke tilhænger af, men det er et bevidst valg, man har taget - helt klart fordi det "at komme afsted til tiden" er helt ekstremt vigtigt. Jeg kan ikke huske tallene, men der er en meget meget klar sammenhæng mellem, at få tog afsted fra København H "til tiden" (dvs den når den tekniske reaktionstid er overstået) og den samlede regularitet i hele landet.
Som gammel planlægger er jeg naturligvis af den opfattelse, at "for tidlig afgang" ikke er tilfredsstillende...Men også fordi der eksempelvis på København H planlægges ned til xx antal sekunder, så hvis et tog kører for tidligt, risikerer det at komme til at holde på vej ud af Hovedbanegården, og så er tidsgevinsten spildt. Dertil passer skifterforbindelser jo ikke, hvis man ikke har den lovede skiftetid.

I udlandet er der mange variationer. På visse togtyper er den tekniske reaktionstid meget høj - mener den er omkring 2 min på TGV, mens den på andre er meget lav (5 sekunder er det laveste jeg har set)

I Tyskland bruger man i en vis udstrækning dørsensorer, hvor dørene lukker, hvis der ikke er passagerer ind og ud (som det kendes på S-tog herhjemme). Men i Tyskland kan Lkf op til et minut før afgang aktivere dørlåsning, dvs at døre der lukker fordi der ingen passagerer er, ikke kan åbnes igen. I praksis gøres dette 10-20 sekunder før afgang. Samtidig er følerne i dørene så gode, at Lokomotivføreren blot kan lukke dørene og køre på meldingen om at dørene er lukkede. Derfor vil mange tog i Tyskland først lukke dørene i minuttal 00 og køre ned til 5 sekunder senere. Dørsensorerne sidder iøvrigt både i tog, sporvogne, busser og metroer, så al kollektiv transport har samme reaktion, hvilket også har betydning for passagerernes adfærd (men det er nogle år siden jeg fik dén præsentation - der iøvrigt også konkluderede at lav indstigningshøjde betød langsommere passagerudveksling)

Den danske afgangsprocedure er i mine øjne ret gammeldags og ganske "tung" - samtidig er fokus på køreplansoptimering og stationsophold i mine øjne noget "afslappet". Man kan snildt reducere køretiden mellem København og Nykøbing F med flere minutter ved at stramme op for et 160 km/t tog, end ved at øge hastigheden til 200 km/t....

/Lasse

Tak Lasse.

Vi er helt på linje med afgangstid. Som du skriver er 10.00.00, afgangstid, hvor det er det tidspunkt fløjten skal lyde. Men jeg er slet ikke på linje med driftsdirektøren i DSB der helt åbent har fortalt mig at så længe han er direktør, så skal hjulene rulle på afgangstidspunktet. Reaktionen er jo en klar følge af aflønningen. Så først når pengene falder på et andet grundlag, kan man se frem til en bedre behandling af kunderne.

Den Tyske løsning kan jeg (igen) godt li.
Tak for den.

--
Venlig hilsen
Henrik Værum Høgh

Afgangsprocedure.

af Svend @, lørdag 25. maj, 2019, 15:03 (148 dage siden) @ metrohenrik

Vi er faktisk derude, at afgangsproceduren på nogle stationer skal sættes i gang, allerede inden toget er standset ....hvis intentionerne skal følges

--
Svend

[image]

Afgangsprocedure.

af Jens Hansen, lørdag 25. maj, 2019, 08:16 (149 dage siden) @ metrohenrik

Rigsrevisionen undersøgte togenes punktlighed i 2017, og der fik DSB og Banedanmark en del kritik. Blandt andet omkring datagrundlag. Det var (måske) f. eks. tillæg og køreplanstilrettelæggelse.

Givet at cheferne, muligvis geskæftige medarbejdere, har villet vise, "at vi gør noget". Sådan fungerer det indenfor staten, når Rigsrevisionen kommer forbi.

JH

Afgangsprocedure.

af Bengt Larsson, torsdag 30. maj, 2019, 23:40 (143 dage siden) @ metrohenrik

Som pendlertalsmand, må jeg forholdsvis mange gange forklare at DSB lukker dørene før togets afgangstidspunkt.
Som jeg prøver at forklare, må afgangsproceduren i gangsættes 60 sekunder før viseren er nået afgangstid. Dørene må lukkes og kun en behøver at være åben indtil 15 sekunder før tid. Herefter et toget lukket af for kunder, således toget kan igangsættes i det DSB kalder "Til tiden".

Det bringer mig hen til, hvad gør man andre steder?
Arriva?
Lokalbanerne?
SJ?

Hvordan gør man i udlandet?

Vi har en diskussion på Postvagnen.
https://www.postvagnen.com/sjk-forum/showthread.php/9020-Sk%C3%A5netrafiken-st%C3%A4nge...

Skånetrafiken stänger numera tågdörrarna 30 sekunder före avgång.

Diskussionen gällde bland annat hur man ska göra om en passagerare spinger (løber) fram till dörren och bankar på den.
I storstäderna inklusive sträckan Malmö–Lund är det vanligt trots att det går ett nytt tåg 10 minuter senare.

SJ startar avgångsprocedur 30 sekunder före, dvs stänger alla dörrar utom den som ansvarig person står vid. Ska man öppna en dörr för att någon bankar på den så får avgångsprocedur startas om från början och då blir nog tåget ett antal sekunder sent.
https://kundo.se/org/sj/d/hur-langt-i-forvag-bor-jag-befinna-mig-pa-perronge/

Afgangsprocedure.

af kme, fredag 31. maj, 2019, 00:31 (143 dage siden) @ Bengt Larsson

SJ startar avgångsprocedur 30 sekunder före, dvs stänger alla dörrar utom den som ansvarig person står vid. Ska man öppna en dörr för att någon bankar på den så får avgångsprocedur startas om från början och då blir nog tåget ett antal sekunder sent.

Det lyder som samme procedure som DSB bruger (om det lige er 30 sekunder ved jeg ikke).

Men er problemet ikke bare at hvis publikumskøreplanen siger afgang xx:yy, så kan jeg som kunde forvente at kunne komme ombord indtil xx:yy+1 - altså indenfor hele yy-minuttet. At togoperatøren så har deres egen skyggekøreplan med procedurer, der skal igangsættes tidligt, kommer ikke kunderne ved.

Afgangsprocedure.

af RasmusD, fredag 31. maj, 2019, 15:17 (142 dage siden) @ kme

Jeg forstår altså ikke hvor den forventning kommer fra. Hvis køreplanen siger at toget kører 15.14, hvordan udleder man så at man kan hoppe ombord frem til 15.14.59?

Afgangsprocedure.

af Skjold, fredag 31. maj, 2019, 17:07 (142 dage siden) @ RasmusD

Næh! Nogle kommer i rigtig god til, mens andre forventer, at de kan hoppe ombord indtil 15:13:59.

Det vil være kundevenligt, hvis der i køreplanen stod, at adgang til toget skal ske senest x antal minutter eller sekunder før det oplyste afgangstidspunkt af hensyn til sikkerheden / lukning af dørene.

Andre brancher kan finde ud af eller er tvunget til at give relevante oplysninger om produkter eller tjenesteydelser.

Luftfarten har fx en omfattende sikkerhedsprocedure, og det kan de fleste godt finde ud af.

Venlig hilsen Skjold Christensen

Afgangsprocedure.

af P.Jensen, fredag 31. maj, 2019, 19:01 (142 dage siden) @ Skjold

Hvor svært kan det være at skrive: "NB: dørlukning påbegyndes 30 sekunder før afgang" på alle mulige billetter, kort, rejseplan m.v. Og indskrive det i betingelserne for rejsekort?

P.Jensen

Afgangsprocedure.

af nielsm, fredag 31. maj, 2019, 17:09 (142 dage siden) @ RasmusD

Enig, hvis køreplanen skriver at toget kører 15:14, så forventer jeg at toget begynder at trille fra perronen 15:14:00.

Afgangsprocedure.

af kme, fredag 31. maj, 2019, 22:13 (142 dage siden) @ nielsm

Enig, hvis køreplanen skriver at toget kører 15:14, så forventer jeg at toget begynder at trille fra perronen 15:14:00.

Klokken er altså 15:14 indtil den bliver 15:15. Vil man køre 15:14:00 så skriv dog 15:13 i publikumskøreplanen. Det værste der kan ske, er at en taknemlig rejsende kommer halsende 15:13:30 og når sit tog.

Afgangsprocedure.

af Frank Poulsen, fredag 31. maj, 2019, 22:25 (142 dage siden) @ kme

Hvis der står 15:13 så er der jo stadig nogle der forventer det triller 15:13:00 ;)

Vi må jo erkende at bare herinde er der uenighed om hvad det korrekte er, så man kan sige uanset hvilken løsning der vælges, så vil nogle være utilfredse. :)

Afgangsprocedure.

af Skjold, lørdag 01. juni, 2019, 08:35 (141 dage siden) @ Frank Poulsen

Jo, men køreplanen er også grundlag for måling af rettidighed og eventuel kompensation til de rejsende. Det betyder, at operatøren stiller skarpt på afgangstid.

Det giver så nogle utilsigtede oplevelser for en del rejsende.

Så længe begrebet afgangstid ikke er forklaret, vil der være mange forskellige opfattelser af afgangstid.

For at styre forventningerne, bør det klart og tydeligt fremgå, hvad afgangstid indebærer.

Venlig hilsen Skjold Christensen

Afgangsprocedure.

af Svend @, lørdag 01. juni, 2019, 10:31 (141 dage siden) @ Skjold

Jo, men køreplanen er også grundlag for måling af rettidighed og eventuel kompensation til de rejsende. Det betyder, at operatøren stiller skarpt på afgangstid.

Det giver så nogle utilsigtede oplevelser for en del rejsende.

Så længe begrebet afgangstid ikke er forklaret, vil der være mange forskellige opfattelser af afgangstid.

For at styre forventningerne, bør det klart og tydeligt fremgå, hvad afgangstid indebærer.

Venlig hilsen Skjold Christensen

.
Køreplanen (tjenestekøreplanen) har hele tiden været bygget sådan op, at den "tekniske reaktionstid" som omfatter hele afgangsproceduren på et antal sekunder alt efter materieltype, har været "indbygget" i køretiden frem til næste station. Hvis afgangsproceduren blev startet i sekundtal 00 (eller 30), ville der være rigelig med køretid, selv om man udnyttede køretidsreserven, til at kunne ankomme til (eller passere) næste station til tiden.

Det morsomme er, at ønsker man at "hjulene begynder at rulle" i sekundtal 00 (eller et andet valgt sekundtal), skal man tælle baglæns når man beregner den totale opholdstid. Den egentlige opholdstid (passagerer ud og ind) skal således tillægges det antal sekunder, der skal anvendes til afgangsproceduren. Det medfører, at opholdstiderne bliver noget længere end de var før i tiden. Et stationsophold på 30 sekunder rækker således ikke særlig langt, hvis der skal bruges 26 sekunder + noget mere (for en sikkerheds skyld), for at sikre, at toget "afgår til tiden".

At sikre at togene afgår "til tiden" fra København H og de øvrige store stationer, giver mening. Det har man altid arbejdet med, men det skal også give mening hos de almindelige brugere. Det er klart at man ikke kan påregne at stige på toget et sekund før den køreplansmæssige afgangstid, men at dørene ofte lukkes et par minutter før (og at toget til tider endda også afgår før) afgangstid, er noget der medfører hovedrysten og vrede blandt passagererne (der ikke nåede at komme med).

--
Svend

[image]

Afgangsprocedure.

af Georg Schmidt @, onsdag 05. juni, 2019, 10:11 (137 dage siden) @ Svend

Ja, i gamle dage var der lidt "elastik" i afgangsproceduren, og den var netop "indbygget" i køretiden.
Togføreren smækkede dørene til han var i nærheden af tjenestekupeen(;-)) og så...
[image]


[image]


[image]
Og kørte de et par minutter over tiden skrev vi rettidig alligevel.:-D

Avatar

Afgangsprocedure.

af metrohenrik ⌂, Ringsted, fredag 07. juni, 2019, 11:16 (135 dage siden) @ Svend

Det morsomme er, at ønsker man at "hjulene begynder at rulle" i sekundtal 00 (eller et andet valgt sekundtal), skal man tælle baglæns når man beregner den totale opholdstid. Den egentlige opholdstid (passagerer ud og ind) skal således tillægges det antal sekunder, der skal anvendes til afgangsproceduren. Det medfører, at opholdstiderne bliver noget længere end de var før i tiden. Et stationsophold på 30 sekunder rækker således ikke særlig langt, hvis der skal bruges 26 sekunder + noget mere (for en sikkerheds skyld), for at sikre, at toget "afgår til tiden".

At sikre at togene afgår "til tiden" fra København H og de øvrige store stationer, giver mening. Det har man altid arbejdet med, men det skal også give mening hos de almindelige brugere. Det er klart at man ikke kan påregne at stige på toget et sekund før den køreplansmæssige afgangstid, men at dørene ofte lukkes et par minutter før (og at toget til tider endda også afgår før) afgangstid, er noget der medfører hovedrysten og vrede blandt passagererne (der ikke nåede at komme med).


DSB's afgangsprocedure, overført til min lokale Rema 1000.
Butikkens lukketid er kl. 22.00
Da der er udført konsuletmålinger på at det tager en kunde ca 6 minutter at gøre sine indkøb, og det tager personalet ca. 35 minutter at kører de udendørs varer ind i butikken, samt 4 minutter at lukke og opgøre kassen. Derudover ca 20 minutter at lukke kølediskene af, samt feje og slukke lyset, Sammenlagt tager det altså 65 minutter at klargøre butikken til luknig.
Det betyder at kunder der ankommer til Rema 1000 kl. 20.56, ikke kan komme ind i butikken, da den er under "teknisk klargøring", således at butikken kan lukke kl. 22.00, som oplyst i de store reklamer på muren.

Nej vel....

Når jeg kommer til Rema, kl. 21.58, og løber ind for at hente den liter mælk der mangler til morgenmaden, står der ikke en medarbejder og stopper mig. Den ene gang jeg har prøvet, sagde de blot, "du kan nå det..", jeg var ude kl. 22.00, og efter mig lukkede de døren af.

--
Venlig hilsen
Henrik Værum Høgh

Afgangsprocedure.

af mikedk2100, København Ø, fredag 07. juni, 2019, 15:06 (135 dage siden) @ metrohenrik

Haha, kanon sammenligning. Tak for det :-D

Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med tak.Copyright © 2019 Jernbanen.dk - Alle rettigheder forbeholdes - Om Jernbanen.dk - Kontakt redaktionen