En tur til Chile IV (Generelt)

af Hans T. Møller @, Risskov, fredag 19. juli, 2019, 08:45 (394 dage siden)
redigeret af Hans T. Møller, fredag 19. juli, 2019, 09:02

Jeg genoptager tråden om jernbaner i Chile. Den bliver længere og længere, men Chile er det land i Sydamerika, som jeg kender bedst - og det er altså bare et langt land...

I stedet for at gå kronologisk frem, har vi bevæget os fra nord mod syd, og besøgt

"El Norte Grande"
"El Norte Chico"
samt
Det centrale Chile

Tal for hjælp til de tiltede fotos - jeg tror, at jeg kan styre dem nu.

Da Chile var blevet en selvstændig stat - uafhængighedserklæringen blev underskrevet i 1818 - havde landet ikke sin nuværende længde. De, der har fulgt tråden, vil vide, at Copiapó var den nordligste by indtil Stillehavskrigen (1879-84), og mod syd dannede floden Bio-Bio grænsen til Mapuche-indianernes territorium.

Der var gamle spanske bosættelser længere sydpå i byen Valdivia og på øen Chiloë, men kommunikationen med dem foregik ad søvejen.

Der var også en begyndende kolonisation af området omkring Osorno med udgangspunkt i Chiloë men ingen direkte forbindelse herfra til det centrale Chile.

Da den nye stat havde konsolideret sig, og jernbanebyggeriet var begyndt i Copiapó og Valparaiso, fremkom en plan om en jernbane fra Santiago mod syd ned gennem den centrale dal mellem kystbjergene mod vest og Andesbjergene mod øst.

Den nye Sydbane var, og er for så vidt stadig, en stambane. Fra den kom der til at udgå talrige sidebaner, dels ud mod kysten, dels i retning af Andesbjergene. I nogle tilfælde var ambitionen at krydse dem og nå Argentina, men den blev aldrig realiseret.

I det følgende vil vi se på, hvad der er tilbage af Sydbanen med tilhørende sidebaner.


[image]

Dette fotografi hører egentlig til i den foregående del af tråden:

Et tog fra Valparaiso ruller ind på den gamle station i Viña del Mar. Jeg købte billedet af en gadesælger på stedet og håber ikke, at jeg krænker nogens copyright ved at offentliggøre det. Bemærk fotografen på perronen. Billedet er nok taget i begyndelsen af 00'erne, umiddelbart inden banen lukkede for at blive lagt ned i den nuværende tunnel.

(fortsættes)

En tur til Chile IV - Santiago-San Antonio

af Hans T. Møller @, Risskov, lørdag 20. juli, 2019, 08:13 (393 dage siden) @ Hans T. Møller

Inden vi bevæger os sydpå, skal vi lige besøge en bane, der udgår fra Estación Central i Santiago.

Jeg har behandlet strækningen grundigere i det seneste nummer af Jysk Modeljernbane-Klubs blad ”TOG 60”, men kort fortalt forsøgte en privat selskab at bygge en jernbane fra Santiago mod sydvest til byen Melipilla, og da selskabet krakkede, tog staten over.

I 1893 åbnede banen for drift, og i 1912 blev den forlænget til San Antonio ude ved kysten, hvor man gik i gang med at bygge en havn til aflastning af Valparaisos. I 1921 blev banen yderligere forlænget mod nord til Cartagena.

Selvom Chiles kyst har en længde på næsten 6.500 km, er gode badestrande ret sjældne, men der ligger én ved Cartagena. Så banen kom til at forene det gavnlige med det fornøjelige: Gods blev transporteret til og fra havnen i San Antonio, og glade indbyggere i Santiago kørte ud til strand og hav - og hjem igen.

Persontrafikken forsvandt i slutningen af 80'erne, og sporet mellem San Antonio og Cartagena er i dag væk. Men operatørerne FEPASA og TRANSAP kører stadig godstog på strækningen, og den chilenske jernbaneklub ACCPF kører af og til udflugtstog.

Jeg har taget turen med udflugtstoget og kan vise lidt billeder:


[image]

Kort over banen - lånt i ”Guiá de Veraneante”, 1954-udgaven.


[image]

Vi er ankommet til San Antonio, hvor hovedparten af det gamle personbanegårdsterræn er sløjfet og bebygget med et nyt indkøbscenter. (Alle fotos er taget den 3. marts 2012)


[image]

Vores to diesellokomotiver er løbet om, og nu rangeres toget ud til byens godsbanegård, hvor det stod, indtil vi skulle hjem igen. Lokomotiverne er smykket med chilenske flag og ACCPFs bomærke.


[image]

Når vores tog blev rangeret væk, skyldes det, at rangertræk til havnens bulkterminal skal passere den gamle personbanegård. Pladsforholdene gør, at man kun kører 5-6 vogne derud ad gangen. Her er et rangertræk på vej til den gamle personbanegård og videre til terminalen.


[image]

Bulkterminalen - vi står midt i sporet, som engang førte videre til Cartagena.

(fortsættes)

En tur til Chile IV

af Niels Munch @, lørdag 20. juli, 2019, 10:23 (392 dage siden) @ Hans T. Møller

[image]

Et tog fra Valparaiso ruller ind på den gamle station i Viña del Mar.


Hej Hans,

Tak for fortsættelsen af din fine Chile-odyssé. Nysgerrigheden drev mig til at opdage, at det ældre AES (Automotor Eléctrico Suburbano) togsæt på billedet er bygget i Argentina (GEC - Fiat Concorde) i 1976-77 i en serie på 20 (AES 1 - AES 20), se evt. nærmere her: https://en.wikipedia.org/wiki/AES_Railcar .


Bedste hilsener
Niels

En tur til Chile IV

af Hans T. Møller @, Risskov, lørdag 20. juli, 2019, 11:30 (392 dage siden) @ Niels Munch

Ja, og i hvert fald nogle af sættene blev senere benyttet i nærtrafikken omkring Concepción - Chiles næststørste by. Vi kommer forbi den senere i tråden.

Bedste hilsner

En tur til Chile IV - Sydbanen - persontrafik fra Santiago

af Hans T. Møller @, Risskov, søndag 21. juli, 2019, 08:13 (392 dage siden) @ Hans T. Møller

Aktieselskabet ”El Ferrocarril del Sur” - ”Sydbanen A/S” - blev stiftet i 1855, og planen var i første omgang, at anlægge en jernbane fra Santiago til Talca, en strækning på knapt 250 km. I 1868 var man nået til Curicó et halvthundrede km fra Talca, og så slap kapitalen op.

Staten trådte - som sædvanligt - til. Den havde allerede stået for anlægget af en jernbane fra byen Chillán til Concepción og videre til havnen i Talcahuano, og i 1872 gik man i gang med at bygge en forbindelse mellem Chillán og Curicó via Talca.

I 1873 købte staten alle privatejede aktier i Sydbanen, så strækningerne blev samlet i et selskab.

Fra Estación Central i Santiago er der i dag nærtrafik til Rancagua (km 81,8) ved operatøren ”Metrotren” og fjerntog til Chillán (km 397,6) ved operatøren ”Terrasur”.

Jeg har kørt med tog helt til Chillán, men fik ikke rigtigt foreviget noget ved den lejlighed. Sommetider skal man bare opleve uden at tænke på dokumentation, og turen er flot med Andesbjergene som baggrund hele vejen.

Undervejs passeres stationen Maestranza (km 17.3), hvor statsbanernes centralværksted for bredsporsmateriel lå. De meget store betonhaller står der endnu.

I Los Lirios (km 88,9) findes tilslutningsspor til kobberminen ”El Teniente”. Med skam at melde har jeg ikke fået set nærmere på den, men hvis jeg igen skulle komme til Chile, står den højt på listen over besøgsmål

Her er et par beskedne billeder fra strækningen:


[image]

Metrotren-tog kører ind på stationen Nos (km 20,7). Foto fra 16/5 2011, og på det tidspunkt var der venstrekørsel på strækningen.


[image]

Terrasur-tog i Talca (km 249,3), foto fra 3/7 2011

(fortsættes)

En tur til Chile IV - Sydbanen - RETTELSE

af Hans T. Møller @, Risskov, søndag 21. juli, 2019, 10:21 (391 dage siden) @ Hans T. Møller

På Google Earth ser der ikke ud til at være tilslutningsspor til El Teniente-minen længere. Der har været et, som gik til stationen i Rancagua - ikke til Los Lirios, som jeg kom til at skrive.

Beklager fejlen!

En tur til Chile IV - Talca-Constitución

af Hans T. Møller @, Risskov, mandag 22. juli, 2019, 08:12 (391 dage siden) @ Hans T. Møller

En af mine bedste jernbaneoplevelser i Chile var turen på landets sidste metersporede strækning med persontrafik: Talca-Constitición. Den blev anlagt i etapper i perioden 1886 til 1915, og såvidt jeg har forstået, ejes og drives den af den chilenske stat.

Strækningen er godt 88 km lang, og der afgår to tog i hver retning dagligt: ét tidligt om morgenen og ét sent på eftermiddagen. De krydser på stationen Gonzales Bastitias.

Jeg tog morgentoget fra Talca og havde plads forrest i motorvognen med et rimeligt udsyn fremad. Det blev en underholdende tur, for banen går gennem et område med spredte landbrug, og høns, hunde, æsler og okser opholdt sig med forkærlighed på sporet.

Føreren håndterede situationen rutinemæssigt, sænkede farten og brugte hornet, indtil banen var fri. Turen er nærmere beskrevet i Jysk Modeljernbane-Klubs blad TOG 60 nr. 149.

Sporplanen i Constitución er den enklest tænkelige. Der er et sporskifte og en drejeskive. Toget bakker ud forbi skiftet, bivognen afkobles, motorvognen kører frem, skiftet lægges om, og hvorefter den kører ud på skiven og vendes. Så skubbes bivognen med håndkraft forbi sporskiftet, motorvognen bakker ud og kobles til - og toget er vendt.

Talca-Constitución er erklæret for ”Nationalt monument”, så dens overlevelse burde være sikret.

Her er et kort over banen og lidt fotos taget den 2/7 2011:


[image]

Kort over banen fra ”Guia de Veraneante” 1954. På det tidspunkt hed stationen Gonzales Bastitias ”Infiernillo”. Der gik dengang meterspor fra Talca mod øst til Perquin, men det er forlængst forsvundet. Læg også mærke til, at landevejen mellem Talca og Constitución løber syd for Maule-floden, og man kan sagtens tage en direkte bus mellem de to byer, men banen betjener små lokalsamfund nord for floden, hvor den er den eneste offentlige transportmulighed.


[image]

Krydsning i Gonzales Bastitias


[image]

Vi er ankommet til Constitución


[image]

Rangering i Constitución

(fortsættes)

En tur til Chile IV - Talca-Constitución

af Niels Munch @, mandag 22. juli, 2019, 13:18 (390 dage siden) @ Hans T. Møller

Spændende, Hans!

"FS" logoet på skinnebussens front indikerer, at toget er leveret af Ferrostaal. Det skete i 1961.

Motorvogn og bivogn rummer tilsammen 80 passagerer på Economy Class samt 1 toiletrum med toilet og håndvask. Togets samlede vægt er 30,3 tons, og dets længde er 25,5 meter. Dieselmotoren yder 180 hk, og toget er trykluftbremset.

Og så fik vi - for en stund - flyttet denne læseværdige tråd op foran i "seneste indlæg".


Bedste hilsener & tak
Niels

En tur til Chile IV - Baner omkring Concepción

af Hans T. Møller @, Risskov, tirsdag 23. juli, 2019, 08:17 (390 dage siden) @ Hans T. Møller

Persontog fra Santiago har som nævnt endestation i Chillán. Sydbanens strækningen fortsætter, og banen til Concepción ligger der stadig og benyttes vistnok af godstog, men hvis vi vil videre, må vi tage en bus.

Der går masser af busser fra Chillán til Concepción. Det er Chiles næststørste by, og i kolonitiden var den hovedgarnision for de tropper, der skulle holde Mapuche'rne i skak.

Senere oplevede Concepción en vis industrialisering. Der fandtes kulforekomster syd for byen, og selvom kvaliteten ikke var fremragende, kom der gang i minedrift. I dag er den ophørt, men der ligger stadig et stort stålværk ved Concepción, og det producerer - omend på nedsat kraft.

Byen har et nærtrafiksystem. ”Biotren”. Da jeg kom forbi, hed operatøren FESUB, i dag hedder den FESUR og ejes af staten. Fra byens centrum er der i dag nærtrafik til Talcahuano, til Laja og til Coronel.

Jeg har taget turen til Talcahuano, hvor der ligger en flådestation, og hvor man kan besøge det tidligere peruvianske panserskib ”Huascar”. I træfningen ved Iquique under Stillehavskrigen sænkede Huascar den chilenske korvet ”Esmeralda”, men blev senere erobret af chilenerne. Jeg vil anbefale et besøg ombord, hvis man kommer på de kanter.

Nå, jeg må hellere holde mig til jernbaner. Hvis jeg begynder at give generelle råd om seværdigheder i Chile, vil det sprænge alle rammer.

Jeg havde egentlig planlagt at køre en tur til Laja, men da jeg blev billetteret, fortalte togføreren mig, at der var forskellige interessante ting at se i San Rosendo, så jeg steg af der. Forklaring følger i morgen.

Banen til Laja løber langs Bio-Bio-floden, der er bred og lavvandet, og turen er egentlig ganske smuk. En pudsig detalje er, at man stadig benyttede et togstavssystem på strækningen.

Her er et kort og lidt fotos fra turen til San Rosendo taget den 10/5 2012:


[image]

Kort over banerne omkring Concepción hentet i Guia de Veraneante 1954. Banen fra Chillán er ført ind i byen fra nord. Mod syd, ude ved kysten løber en strækning, som var anlagt af hensyn til kulminerne, der lå omkring Lota. I dag er der som nævnt nærtrafik til Coronel. Nederst i venstre hjørne er der tilslutning til Sydbanen i San Rosendo og Laja. Man kan ikke se det på kortet, men der er tale om en sportrekant, så man kan køre både mod nord og syd fra Concepción og omvendt.


[image]

Klar til afgang fra Concepción.

[image]

Undervejs havde vi fem minutters ophold på en station, som jeg desværre ikke har identificeret.


[image]

Et togsæt af typen, som vi mødte i begyndelsen af tråden, henstod i San Rosendo


[image]

Et FEPASA-godstog med coil-stål fra værket i Concepción ruller gennem San Rosendo


[image]

Tog fra Laja ankommer til San Rosendo, så vi kan returnere til Concepción

(fortsættes)

En tur til Chile IV - San Rosendo

af Hans T. Møller @, Risskov, onsdag 24. juli, 2019, 07:42 (389 dage siden) @ Hans T. Møller

(I gårsdagens indlæg skulle der har stået ”strækning” i stedet for ”strækningen” i første line, og det ukendte standsningssted nævnt i billedteksterene er ”Gomero” - man kan bare læse sine egne notater ordentligt...)

Jeg kan lige først vise et billede fra stationen i Hualqui - en forstad syd for Concepción:


[image]


Men ellers tager vi et smut tilbage til San Rosendo, for her ligger ruinen af et større maskindepot, mens en mindre samling museumsmateriel står og forvitrer.


[image]

Ukendt type 70


[image]

Type 80 nr. 802


[image]

Kulsiloen står der endnu


[image]

Og det samme gælder ruinen af den store remise. "Sic transit gloria mundi", som vi latinere siger...

(fortsættes)

En tur til Chile IV - San Rosendo

af Niels Munch @, onsdag 24. juli, 2019, 08:21 (389 dage siden) @ Hans T. Møller

Hej Hans,

Atter tak!

[image]


Det ukendte type 70 lokomotiv er antagelig EFE No. 708 (ALCO 59020/1919) jf. dette link: https://www.steamlocomotive.info/vlocomotive.cfm?Display=12972 .

PS: Lokomotiv nr. 802 er Baldwin Locomotive Works 61107/1929.


Bedste hilsener
Niels

En tur til Chile IV - San Rosendo

af Hans T. Møller @, Risskov, onsdag 24. juli, 2019, 10:49 (388 dage siden) @ Niels Munch

Hej Niels

Selv tak! Måske er jeg for karrig med tekniske oplysninger, for det er uden tvivl et område, der interesserer mange her i forum. Så det er fint, at du supplerer.

Jeg prøver at male med en bred pensel med hovedvægten på egne oplevelser og give en passende mængde historisk baggrundsstof.

Folk må reagere, hvis de er utilfredse med noget. Så ser jeg på sagen...

Bedste hilsner

Avatar

En tur til Chile IV - San Rosendo

af Michael Deichmann ⌂ @, Gribskov kommune, onsdag 24. juli, 2019, 11:16 (388 dage siden) @ Hans T. Møller

Keep'm comming!

--
Venligst

Michael Deichmann

[image][image]

En tur til Chile IV - San Rosendo

af Niels Munch @, onsdag 24. juli, 2019, 12:30 (388 dage siden) @ Hans T. Møller

Hej Hans,

Jeg finder dine personlige oplevelser og beskrivelserne deraf meget læseværdige, så fortsæt endelig i den stil!

At min nysgerrighed nu & da løber af med mig, og at jeg kundgør resultatet her i tråden, må du på ingen måde opfatte som kritik.


Bedste hilsener
Niels

En tur til Chile IV - San Rosendo

af Hans T. Møller @, Risskov, onsdag 24. juli, 2019, 13:03 (388 dage siden) @ Niels Munch

Hej Niels

Dine indlæg er meget velkomne - jeg opfatter dem ikke som kritik.

I øvrigt må man gerne kritisere, jeg er ikke så sart, og konstruktiv kritik kan være nyttig.

Bedste hilsner

En tur til Chile IV - Temuco-Victoria

af Hans T. Møller @, Risskov, torsdag 25. juli, 2019, 08:10 (388 dage siden) @ Hans T. Møller

Syd for Bio-Bio levede Chiles oprindelige indbyggere, mapuche'rne. Conquistador'ene havde forsøgt at kolonisere dernede, men i 1596 slog indianerne kontra og jævnede de spanske bosættelser med jorden. I 1604 enedes man om at betragte floden som en grænse.

Under befrielseskrigene (1812-26) stod hovedparten af mapuche'rne på loyalisternes side. De indfødte så klart, at den spanske konge ikke havde ressourcer til at blande sig i deres forhold, men en ny selvstændig stat kunne give dem problemer.

Og det skete. Bosættelser, væbnede sammenstød og massakrer prægede området syd for Bio-Bio i 1860'erne - siden kom alkohol og traktater til.

Nu skal jeg nok koncentrere mig om jernbanerne.

Byen Temuco blev grundlagt i 1881 midt i mapuche'rnes gamle område, og i 1894 nåede Sydbanen herned. Stationen ligger i km 690,6 fra Santiago.

I dag er der nærtrafik på Sydbanen mellem Temuco og Victoria (km 625,5), og operatøren er FESUR, som, da jeg var dernede, hed FESUB. Jeg har kørt turen og kan vise et par billeder fra den 2/9 2011.


[image]

Ballasttog holder i perronhallen på Temuco station. Den virker måske noget massiv, men den er bygget til at modstå jordskælv. Det er desværre ikke lykkedes mig at finde ud af, Hvad bogstaverne ”CTF” på lokomotivet står for?


[image]

Solen skinner ikke altid sydpå. Tog til Temuco afventer grønt lys i Victoria. Fotografier er taget den 2/9 2011. I morgen vil igen tage en tur fra Temuco til Victoria og tilbage, men denne gang med et damptrukket udflugtstog.

(fortsættes)

En tur til Chile IV - Temuco-Victoria

af Niels Munch @, torsdag 25. juli, 2019, 20:40 (387 dage siden) @ Hans T. Møller

Hej Hans,

CTF lokomotivet D-710 er bygget af franske Brissoneau et Lotz. CTF er, så vidt jeg kan udrede, et privat selskab, der beskæftiger sig med rangering og infrastrukturarbejder.

CTF = Compañía de Transportes Ferroviarios.

M.v.h.
Niels

En tur til Chile IV - Temuco-Victoria

af Hans T. Møller @, Risskov, torsdag 25. juli, 2019, 21:26 (387 dage siden) @ Niels Munch

Hej Niels

Ja, Brissoneau et Lotz leverede 49 af typen til De chilenske Statsbaner i 1962-63. Nogle havnede senere hos FEPASA.

Men kunne du give et link til "Compañía de Transportes Ferroviarios"? Jeg synes ikke rigtigt jeg kan finde oplysninger om foretagedet. Det kan selvfølgeligt have skiftet navn.

Bedste hilsner

En tur til Chile IV - Temuco-Victoria

af Niels Munch @, fredag 26. juli, 2019, 08:59 (387 dage siden) @ Hans T. Møller

Men kunne du give et link til "Compañía de Transportes Ferroviarios"? Jeg synes ikke rigtigt jeg kan finde oplysninger om foretagedet. Det kan selvfølgeligt have skiftet navn.


Jeg fandt noget om CTF i bl.a. google books - Priorities and Pathways in Services Reform: Political economy studies
af Christopher Findlay, kapitlet "Rail Transport in Chile" om privatisering af jernbanedriften, hvor CTF bød, men vist intet vandt.

Jf. dette link betjente CTF entreprenøren Comsa Company i udkørsel af ​​ballast i sektionerne: Laja-Mariquina, Laja-Hualqui og Laja-Chillán.

Selskabet selv har jeg ikke fundet, måske navneændring, afhændelse eller likvidation .....

Lokomotivet CTF D-710 kan findes via googles billedsøgning.

Videre kom jeg egentlig ikke.


Bedste hilsener
Niels

En tur til Chile IV - Temuco-Victoria

af Hans T. Møller @, Risskov, fredag 26. juli, 2019, 09:47 (386 dage siden) @ Niels Munch

Hej Niels

Tak skal du have. Det er desværre tit vanskeligt at finde oplysninger om jernbaner i Latinamerika.

Vi er egentlig privilegerede herhjemme, hvor der ikke er slået et skinnesøm i en svelle ved et afsides beliggende trinbrædt på en privatbane nedlagt før 2. Verdenskrig, uden at vi kan finde billeder og dokumentation og få fastslået, hvem der gjorde det hvornår og hvorfor?

OK, jeg overdriver, men lad os værdsætte, at vi er relativt velforsynede med skriftlige kilder, fotografier mm. - i hvert fald i forhold til latinamerikanerne.

Bedste hilsner

En tur til Chile IV - Udflugtstog Temuco-Victoria

af Hans T. Møller @, Risskov, fredag 26. juli, 2019, 07:35 (387 dage siden) @ Hans T. Møller

I Chile ophørte regelmæssig trafik med damp i 1983, men et lille antal type 80-maskiner blev holdt driftklare i Temucos maskindepot som en slags beredskabslokomotiver.

De står der endnu sammen med en del andre lokomotiver og vogne, for i dag er depotet omdannet til et jernbanemuseum, og sommetider arrangerer man udflugtstog til Victoria.

Jeg har kørte med udflugtstoget den 11/9 2011, og turen er beskrevet i TOG 60 nr. 156. Trækkraften var type 80 nr. 820, og som sædvanligt i Chile var der mange rejsende med. Her er lidt billeder fra turen - og det allerførste billede i første afsnit af tråden stammer også fra denne udflugt.


[image]

I Lautaro krydsede vi et FEPASA-godstog, og straks myldrede folk ud for at fotografere.


[image]

Der var tid nok til at gå op til bagenden af vores tog og få et skud af godstogets trækkraft.


[image]

Vores udflugstog er ankommet til Victoria i spor 1. I spor 4 holder et FEPASA godstog. Bemærk resterne af en vandkran på perronen.


[image]

Omløb i Victoria.


[image]

Tilbage på stationen i Temuco.

(fortsættes)

En tur til Chile IV - et blik på landkortet

af Hans T. Møller @, Risskov, lørdag 27. juli, 2019, 08:27 (386 dage siden) @ Hans T. Møller
redigeret af Hans T. Møller, lørdag 27. juli, 2019, 08:46

Inden vi besøger jernbanemuseet i Temuco, skulle vi måske kigge på et landkort? Jeg vil ikke gennemgå samtlige Sydbanens sidebaner på de godt 1000 km mellem Santiago og Puerto Montt, men vi kan lige se på situationen mellem San Rosendo og Temuco. Den er desværre ret repræsentativ.


[image]

Som sædvanligt stammer landkortet fra Guia de Veraneante 1954, og hvis vi starter i San Rosendo, kan vi konstatere, at de bredsporede sidebaner:

Santa Fé-Santa Barbara
Coigüe-Mulchén
Renaico-Los Sauces
Púa-Lebu
Quino-Galvarino
Púa-Lonquimay (der ligger udenfor kortudsnittet, ved foden af Andesbjergene)
Cajón-Cherquenco
og
Temuco-Carahue

alle sammen er nedlagt, og sporet er fjernet.

Sporet fra Coigüe til Nacimiento eksisterer stadig og benyttes af et stort celluloseværk.

Sidebanen Saboya-Capitán Pastene på strækningen mellem Púa og Lebu havde sporvidden 600mm. Men den er selvfølgelig også for længst nedlagt.

Selvom banen fra Temuco til Carahue er væk, vil vi alligevel tage et smut til Carahue med bus senere i tråden.Vi har for øvrigt været der før.

(fortsættes)

En tur til Chile IV - Jernbanemuseet i Temuco

af Hans T. Møller @, Risskov, søndag 28. juli, 2019, 12:38 (384 dage siden) @ Hans T. Møller

I 1920 arbejdede den senere Nobelpristager Gabriella Mistral som folkeskolelærer i Temuco. En af hendes elever hed Ricardo Eliécer Neftalí Reyes Basoalto og var søn af en lokal jernbanefunktionær. I 1945 fik lærerinden Nobelprisen i litteratur, og 26 år senere gik den til hendes elev. Han skrev under pseudonymet ”Pablo Neruda”.

Jernbanemuseet i Temuco er opkaldt efter ham.

Det består af en stor rundremise, en udstillingsbygning og et terræn, der er noget trængt af nyere boligbyggeri. På terrænet står kulsiloen der stadig, og en del rullende materiel er henstillet - i nogle tilfælde tilgængeligt. Blandt andet kan man se den vogn, der blev benyttet af Chiles præsidenter. Den er fuldt på højde med vore hjemlige kongevogne.

Der eksisterer en plan om at overdække hele remisen og drejeskiven med en stor vinyldækket kuppel, men jeg ved ikke, hvor langt man er kommet.

Da jeg besøgte museet den 1. september 2011, måtte man ikke besøge remisen, fordi et jordskælv året før havde svækket dens bærende konstruktion, så mine fotografier er taget på behørig afstand.


[image]

Et blik ind i rundremisen. Fra venstre mod højre ser vi:

Ellokomotiv af type E-32. Breda i Italien leverede 34 til De chilenske Statsbaner 1961-62
Skinnebus litra AI. Ferrostaal leverede et antal til statsbanerne i 1970
Bivogn til skinnebussen
Damplokomotiv type 80. Baldwin i USA og Mitsubishi i Japan leverede 69 mellem 1929 og 1953
Endnu en type 80


[image]

Vi fortsætter rundt:

Damplokomotiv type 70. ALCO leverede 52 mellem 1919 og 1925, og det chilenske søværn byggede et af reservedele i 1924
En type 80
Endnu en type 70
Damplokomotiv type 57. 114 eksemplarer plus to let modificerede blev leveret af forskellige leverandører fra 1908 og frem
Endnu en type 80
Damplokomotiv type 54. Fem leveret af Hanomag 1908
Endnu en type 80


[image]

Endelig personvogne samt type 80 nr. 820, som trak vores udflugtstog til Victoria.


[image]

Terrænet ved museet i Temuco. Præsident-vognen er nummer to fra højre.

(fortsættes)

En tur til Chile IV - Jernbanemuseet i Carahue

af Hans T. Møller @, Risskov, mandag 29. juli, 2019, 08:13 (384 dage siden) @ Hans T. Møller

Statsbanen fra Temuco til Carahue er som nævnt væk i dag. Den var knapt 56 km lang, og driften startede i 1908. Sporet blev fjernet i 2004 og -06.

I Carahue ligger der et lille jernbanemuseum nede ved Imperial-floden, og da jeg kom forbi den 3. september 2011, stod samlingen i fri luft. I dag er der bygget en hal på stedet..

Her er et par fotos fra stedet.


[image]

Museet


[image]

Samlingen omfatter to medtagne damplokomotiver af type 57. Her er det ene


[image]

En dampkran er gået i knæ...


[image]

Liget af en spisevogn

(fortsættes)

En tur til Chile IV - Jernbanemuseet i Carahue

af UTJ, mandag 29. juli, 2019, 18:03 (383 dage siden) @ Hans T. Møller

Følger med i dine beretninger som er dybt interessante. Glæder mig til fortsættelsen.
God sommer
Ulrik

En tur til Chile IV - Valdivia

af Hans T. Møller @, Risskov, tirsdag 30. juli, 2019, 09:01 (383 dage siden) @ Hans T. Møller

Godt en snes kilometer syd for Temuco er Sydbanen ført over floden Toltén på en bro, og den 18. august 2016 brød den sammen, mens et godstog passerede. Dermed var den sydligste del af banen afskåret fra det øvrige net, og spørgsmålet er, om trafikken så fortsatte på den amputerede del?

Efter planen skulle broforbindelsen være genetableret i efteråret 2018, men jeg ved ikke, om tidsplanen er overholdt?

Under alle omstændigheder vil vi nu tage til Valdivia, som ligger godt 130 kilometer sydvest for Temuco. Byen blev grundlagt allerede i 1552, og den ligger ved mundingen af floden Calle-Calle - men ikke helt ud til Stillehavet.

Der findes et interessant system af forter ved kysten, som kunne forsvare Valdivia mod angreb fra søsiden, og ind mod land skulle en solid bymur holde Mapuche'rne i skak.

Byen var en isoleret enklave, et spansk støttepunkt i kolonitiden.

Valdivia fik jernbaneforbindelse mod syd til byen Osorno i 1902. Den oprindelige spanske bosættelse her var blevet udslettet af de indfødte i det 16. århundrede, men som vi ved, påbegyndte man en nykolonisering på stedet i slutningen af det 18..

Sydbanen fra Temuco nåede stationen Antilhue på strækningen Valdivia-Osorno i 1907.

Regelmæssig trafik til og fra Valdivia er for længst ophørt, men den chilenske jernbaneklub ACCPF kørte udflugtstog til Antilhue, mens jeg var dernede og gør det muligvis stadig. Desværre fik jeg ikke taget turen.

Her er lidt fotografier fra Valdivia taget den 13/9 2011:


[image]

Terrænet i Valdivia


[image]

Type 57 nr. 620 er trækkraft for udflugtstogene


[image]

Denne rangermaskine stod og forfaldt. Der er formentlig tale om en type 56.

(fortsættes)

En tur til Chile IV - Valdivia

af Niels Munch @, tirsdag 30. juli, 2019, 16:59 (382 dage siden) @ Hans T. Møller

[image]


Hej Hans,

Rangerlokomotivet er formentlig EFE No. 487, Baldwin Locomotive Works 31915/1907, se: https://www.steamlocomotive.info/vlocomotive.cfm?Display=12950 .


M.v.h. & tak
Niels

En tur til Chile IV - Osorno

af Hans T. Møller @, Risskov, onsdag 31. juli, 2019, 09:16 (381 dage siden) @ Hans T. Møller

Efter åbningen af Temuco-Antilhue indgik strækningen fra sidstnævnte station til Osorno som en naturlig forlængelse af Sydbanen. Stationen i Osorno lå herefter i km 953,5 fra Santiago. Den oprindelige bygning blev afløst af en ny 200 meter mod nord i 1964.

Her er et par fotografier taget i 2011. Jeg kan p.t. ikke datere dem mere præcist - beklager!:


[image]

Den oprindelige stationsbygning i Osorno eksisterer stadig og bruges til kulturcenter


[image]

Type 54 nr. 462 blev leveret af Hanomag i 1908. Maskinen er opstillet som monument i Osorno

(fortsættes)

En tur til Chile IV - Puerto Montt

af Hans T. Møller @, Risskov, torsdag 01. august, 2019, 08:12 (381 dage siden) @ Hans T. Møller

I 1913 kunne man indvie strækningen fra Osorno til Puerto Montt, og dermed var Sydbanen færdigbygget. Fra Puerto Montt var, og er der fortsat, skibsforbindelse til byer længere mod syd.

Som vi ved, lå der en offentlig 600 mm-bane på øen Chiloë, og længere mod syd har der været forskellige korte småbaner, blandt andet en minebane ved Punta Arenas, men de er for længst nedlagt, og da jeg var der på egnen, holdt jeg mig på Argentina-siden.

Den første banegård i Puerto Montt lå meget naturligt ved havnen, og på grund af højdeforskelle blev banen ført derned i en stor bue øst for byen, men i dag er strækningen afkortet, og man har bygget en lille moderne station et par kilometer nordøst for centrum - lige ved siden af byens lufthavn.

Persontrafikken fra Puerto Montt til Santiago blev indstillet midt i 90'erne, men i december 2005 genåbnede den til Temuco, og senere til Victoria, blot for at blive suspenderet på ubestemt tid i 2007.

Godstrafik er der ikke noget af på den sydligste del af Sydbanen.

På det gamle banegårdsterræn i Puerto Montt er der opstillet forskelligt rullende materiel, og her er et par fotografier. Jeg forsøger at finde ud af, hvornår de er taget?


[image]

Type 57 - ”den chilenske D-maskine” - har vi mødt nogle gange. Her nr. 606


[image]

Type 55 nr. 478


[image]

Den moderne station i Puerto Montt


[image]

”The end of the line”

I den næste og sidste afdeling af tråden vil jeg prøve at runde tingene af.

En tur til Chile - tak for turen!

af LHJ, onsdag 07. august, 2019, 17:27 (374 dage siden) @ Hans T. Møller

[image]

”The end of the line”

I den næste og sidste afdeling af tråden vil jeg prøve at runde tingene af.

Kære Hans!

Som det vil fremgå af mit indlæg i det andet (og mere stilfærdige) forum, er jeg ærgerlig over, at dit spændende Chile-tema har måttet kæmpe en så ulige kamp mod tsunamien af mere eller mindre velovervejede (og ditto -artikulerede ...) trafikteoretiske indlæg her i dette forum. Men sådan er det jo :-( .

Jeg har nydt "rejsen" gennem Chile, et land som jeg aldrig selv har besøgt, og hvis jernbaner jeg - og sikkert tillige de fleste andre af læserne - hidtil har haft meget lidt kendskab til.

Da vores søn, der nu er 27, lige var fyldt 16, sendte vi ham et år til Chile på udveksling, og jeg har derfor via hans beretninger og mange billeder et vist indtryk af landet, eller i al fald dele af det. Men jernbanerne så han ikke meget til, og det blev kun til et par enkelte billeder, som han var så venlig at betænke sin far med :-)

Men efter dine beretninger er jeg - og vi - nu en del klogere. Og tak for det!

Dog har jeg en bøn til dig om i din annoncerede "afrunding" at prøve at give overblik over hvilke jernbanestrækninger, der aktuelt er i drift med person- hhv. godstrafik, thi i den henseende må jeg indrømme, at jeg ret hurtigt "tabte tråden" ...;-)

Mh
LH

En tur til Chile IV - en kortskitse

af Hans T. Møller @, Risskov, lørdag 10. august, 2019, 16:53 (371 dage siden) @ LHJ

Kære LH

Tak for de anerkendende ord. Verden er lille. Tænk at din søn besøgte Chile som 16-årig...

Det er ikke nemt at få overblik over, hvor der kører godstog dernede. Hvis man vil være sikker, må man være på stedet, bruge øjne og ører, spørge sig grundigt for - og være forberedt på skuffelser...

Jeg har forsøgt mig med en håndtegnet, ikke målfast skitse af den chilenske sydbane.


[image]

Der er persontrafik på strækningerne:

Santiago-Rancagua (nærtrafik)
Santiago-Chillán (fjerntrafik)
Talca-Constitución (lokaltrafik)
Concepción-Talcahuano (nærtrafik)
Concepción-Coronel (nærtrafik)
Concepción-Laja (nærtrafik)
og
Temuco-Victoria (nærtrafik)

Udflugtstog kører af og til på strækningerne:

Santiago-San Antonio (retur over Paine, da jeg var med)
Temuco-Victoria
og muligvis Valdivia-Antilhue - men jeg er ikke sikker.

Godstogsoperatøren FEPASA kører principielt på alle bredspor, men jeg ved ikke, om broen over Toltén syd for Temuco er repareret. I modsat fald er der næppe godstrafik syd for Temuco.

Jeg håber, at det hjalp lidt på overblikket?

Bedste hilsner

Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med tak.Copyright © 2020 Jernbanen.dk - Alle rettigheder forbeholdes - Om Jernbanen.dk - Kontakt redaktionen