EUs 4. jernbanepakke (Generelt)

af Poul Brandt @, Nordsjælland, fredag 02. august, 2019, 15:37 (370 dage siden)

Vi synes at være kommet noget væk fra det oprindelige emne, så jeg tillader mig at oprette et nyt emne om EUs 4. jernbanepakke.

Her er nogle af de sidste kommentarer i denne sammenhæng:
.
.

Et rigtig godt bud er EUs 4.jernbanepakke - jeg ser hverken at DSB, BDK eller ministriet for den sags skyld er klar til dén virkelighed.
Og den kommer i løbet af 20'erne.
…………………………………………………
Det virker ellers som om der er godt styr på det:
https://www.trafikstyrelsen.dk/~/media/Dokumenter/Sikkerhedskonference/2019/9%204%20jer...
Hvad tænker du mere præcist på at man ikke er klar til?
Poul
……………………………………
af Jens Hansen, fredag 02. august, 2019, 15:15 (9 minutter siden) @ Poul Brandt
Kære Poul
Som jeg husker det fra flere vidende indlæg her i forum indeholder 4 jernbanepakke 2 dele.
Der er noget teknik, godkendelse- den fandt du frem. Og det synes der at være styr på.
Den anden del drejer sig om konkurrenceudsættelse af det at køre tog. Principielt må DSB således ikke få forlænget deres kontrakt efter 2024. Men lur mig om ikke mange parter arbejder for at dette forfærdelige ikke sker. Ikke mindst det nuværende "forstående" flertal.
Så tror at det har været det som der blev ment med at man ikke var klar til 4. jernbanepakke?
JH

EUs 4. jernbanepakke

af Poul Brandt @, Nordsjælland, fredag 02. august, 2019, 15:41 (370 dage siden) @ Poul Brandt

og sjovt nok har TRU netop modtaget denne åbningsskrivelse:

............................................... ......................................................................
Til underretning for Transport- og Boligudvalget kan det oplyses, at Transportog
Boligministeriet har modtaget Kommissionens åbningsskrivelse nr.
2019/2157 vedrørende gennemførelse i national ret af direktiv 2012/34/EU om
oprettelse af et fælles europæisk jernbaneområde.
Nærværende orientering sker i forbindelse med orientering af Folketingets
Europaudvalg.
............................................... ..........................................................

Link:
https://www.ft.dk/samling/20182/almdel/TRU/bilag/25/index.htm

Måske en reminder fra EU om at nu skal der til at ske noget i den sag. Men jeg kan ikke finde andet end denne korte beskrivelse.

EUs 4. jernbanepakke

af Lasse Toylsbjerg-Petersen, fredag 02. august, 2019, 15:58 (370 dage siden) @ Poul Brandt

…………………………………………………
Det virker ellers som om der er godt styr på det:

……………………………………
af Jens Hansen, fredag 02. august, 2019, 15:15 (9 minutter siden) @ Poul Brandt
Kære Poul
Som jeg husker det fra flere vidende indlæg her i forum indeholder 4 jernbanepakke 2 dele.
Der er noget teknik, godkendelse- den fandt du frem. Og det synes der at være styr på.
Den anden del drejer sig om konkurrenceudsættelse af det at køre tog. Principielt må DSB således ikke få forlænget deres kontrakt efter 2024. Men lur mig om ikke mange parter arbejder for at dette forfærdelige ikke sker. Ikke mindst det nuværende "forstående" flertal.
Så tror at det har været det som der blev ment med at man ikke var klar til 4. jernbanepakke?


Der er styr på papirgangen og den samlede fjerde jernbanepakkes lovgivning indføres til tiden. Det der "mangler" er at finde en rolle (reelt beslutte en strategi) for hvad DSB skal lave, når deres kontrakt udløber i 2024 - og så skal der flyttes rundt i nogle ejerskaber, for at sikre lige og ikke diskriminerende adgang.

Om at "være klar" har jeg modtaget en sms om ikke at uddybe yderligere lige nu (medmindre jeg vil til holdningskorrigerende kaffesnak)....men det er jo relativt åbenlyst, at BDK ikke har overbevisende erfaring i at håndtere kommercielt drevne operatører, og at disse operatører endvidere kan anskaffe tog med både højere komfort og lavere omkostninger, end de tog som DSB er ved at købe - og dermed tilbyde et bedre produkt til billigere penge - og forlange at BDK "holder hvad de lover".

...og så er der jo altså endnu ikke givet dispensation til medlemslande for EUs fjerde jernbanepakke (der er dog tid endnu), men eksempelvis Frankrig forventer al regional og IC togtrafik udbudt frem til 2023, mens fjerntrafikken ventes kørt uden statslig betaling fra 2020 - hvor både Trenitalia, Renfe og Flixtrain har meldt deres ankomst...


/Lasse

EUs 4. jernbanepakke

af Poul Brandt @, Nordsjælland, fredag 02. august, 2019, 16:57 (370 dage siden) @ Lasse Toylsbjerg-Petersen

Mig bekendt er status, set fra udenforstående, noget i retning af:

DSBs bestyrelse har meddelt ejeren/staten at DSB ikke ønsker at deltage i fremtidige udbud.

Indkøb af nyt materiel til DSB sker til en juridisk og økonomisk adskilt enhed, så det nemt lader sig gøre at lade en anden operatør overtage anvendelsen dette, mens staten beholder ejerskabet.

Så på sin vis er vejen jo tydelig, hvad DSB angår. - Der skal vel ske et udbud af regional-trafikken på Sjælland, måske med et mindre statstilskud. Og dermed ikke til DSB.
Mens fjerntogstrafikken sandsynligvis kan ske uden tilskud. Denne del kan DSB jo så foretage for egen regning og risiko, og i fri konkurrence.

Men jeg kan forstå at Banedanmark måske ikke er helt klar til at håndtere situationen endnu. :-)

EUs 4. jernbanepakke

af Jens Hansen, lørdag 03. august, 2019, 08:49 (369 dage siden) @ Poul Brandt

Nogen tror noget, det bekræfter jo at rollerne skal på plads inden vi begynder at tage flere beslutninger.

JH

EUs 4. jernbanepakke

af Poul Brandt @, Nordsjælland, fredag 02. august, 2019, 17:01 (370 dage siden) @ Lasse Toylsbjerg-Petersen

...og så er der jo altså endnu ikke givet dispensation til medlemslande for EUs fjerde jernbanepakke (der er dog tid endnu), men eksempelvis Frankrig forventer al regional og IC togtrafik udbudt frem til 2023, mens fjerntrafikken ventes kørt uden statslig betaling fra 2020 - hvor både Trenitalia, Renfe og Flixtrain har meldt deres ankomst...

Dispensation. Ahaaa. Altså en måde at komme frem til 2030, hvor DSB kan køre uden tilskud?

EUs 4. jernbanepakke

af Peter Christensen, fredag 02. august, 2019, 17:14 (370 dage siden) @ Poul Brandt

...og så er der jo altså endnu ikke givet dispensation til medlemslande for EUs fjerde jernbanepakke (der er dog tid endnu), men eksempelvis Frankrig forventer al regional og IC togtrafik udbudt frem til 2023, mens fjerntrafikken ventes kørt uden statslig betaling fra 2020 - hvor både Trenitalia, Renfe og Flixtrain har meldt deres ankomst...


Dispensation. Ahaaa. Altså en måde at komme frem til 2030, hvor DSB kan køre uden tilskud?

Næ, så er det bare derfra at trafikken udbyddes.
Så det er blot et spørgsmål om at udskydde pinen.....

Iøvrigt ser DSBs finanser ikke ud til at kunne kører tilskudsfrit ret længe....vel siger DSB 2030, men prøv at spørge om 2035...hvis der gnubbes lidt på krystalkuglen, så vil DSB have et massivt behov for "tilskud" ganske kort tid efter 2030.
Så glem al DSB snak om tilskudsfri....det er ikke andet end spin/ævl.

EUs 4. jernbanepakke

af Rail, fredag 02. august, 2019, 18:39 (370 dage siden) @ Lasse Toylsbjerg-Petersen

at disse operatører endvidere kan anskaffe tog med både højere komfort og lavere omkostninger, end de tog som DSB er ved at købe - og dermed tilbyde et bedre produkt til billigere penge

Nej tænk hvis din arbejdsgiver vandt...

EUs 4. jernbanepakke

af Lasse Toylsbjerg-Petersen, fredag 02. august, 2019, 20:41 (370 dage siden) @ Rail


Nej tænk hvis din arbejdsgiver vandt...

Ja, sikke problematisk det ville blive...

Uanset hvem der løber med DSBs ordre på nye togsæt, ændrer det dog ikke ved, at DSB har offentliggjort de fleste kriterier for de nye tog. Dermed er det - uanset hvilket tog der vinder - muligt for konkurrenterne at anskaffe tog, der kan positionere sig overfor kunderne på anden vis. Og det er så det flere af dem er i gang med...

Lasse

EUs 4. jernbanepakke

af Rail, lørdag 03. august, 2019, 12:13 (369 dage siden) @ Lasse Toylsbjerg-Petersen


Nej tænk hvis din arbejdsgiver vandt...


Ja, sikke problematisk det ville blive...

Undrede mig blot over at du som salgsdirektør offentligt udtaler det når I deltager i udbuddet.
Men hvis I vinder tænker jeg ikke at det er det I skriver i pressemeddelelsen ;)

EUs 4. jernbanepakke

af Lasse Toylsbjerg-Petersen, lørdag 03. august, 2019, 13:42 (369 dage siden) @ Rail


Nej tænk hvis din arbejdsgiver vandt...


Ja, sikke problematisk det ville blive...


Undrede mig blot over at du som salgsdirektør offentligt udtaler det når I deltager i udbuddet.
Men hvis I vinder tænker jeg ikke at det er det I skriver i pressemeddelelsen ;)

Jeg udtaler mig ikke offentligt med hverken titel eller for den virksomhed jeg er ansat i. Jeg udtaler mig endda i min ferie og fra mit private login (jeg har faktisk ikke engang et firma login hertil). Når det er sagt, så er selve tilbudsarbejdet overleveret til vores tilbudsorganisation, og jeg er ikke involveret i tilbudsarbejdet til DSB. Derudover er der strenge "compliance" regler, for hvad medarbejdere må sige og ikke sige i såvel arbejdstid som fritid, og jeg har naturligvis tilladelse til at skrive, hvad jeg gør herinde i eget navn - men der er også mange ting, som jeg ikke skriver eller kommenterer på.

Hvis jeg var involveret i tilbuddet, ville jeg nok skrive lidt mere afdæmpet, og med slet skjult begejstring til, at det kun er min arbejdsgiver, der har forstået DSBs problemer...hvis det altså på forhånd var det, der var vedtaget, at der skulle siges - men så ville jeg også underskrive mig med min arbejdsgivers navn også.

Men jeg forstår forvirringen - den var ikke tilsigtet, og der er da også flere i den danske "jernbanebranche", der mener at professionelt ansatte ikke må skrive eller mene noget personligt om jernbanen i deres fritid.

Jeg mener personligt stadig, at det er noget af en risiko som DSB tager ved at anskaffe tog, inden der er en klar strategi fra ejerne om, hvilken retning man vil have DSB til at gå i - og især når kriterierne for de nye tog er så kendte som de er, og det dermed forholdsvis nemt kan lade sig gøre, at bestille andre tog, der kan positionere sig fra dette...Ultimativt kan der til præsentationen af "Fremtidens tog" på perronen overfor holde et tog med højere komfort og billigere billetter. Det synes jeg er synd for DSB, og DSB fortjener en klarhed over, hvad det er, deres vil med dem. Især når nu staten ikke har færgerederier, taxaselskaber eller busvognmænd.

Udover en strategi for DSB mangler der jo også strategier for hvordan man vil konkurrenceudsætte jernbanen som sådan. Hvad nu hvis regioner og kommuner fik trafikkøberansvaret, og de ikke ville overtage DSBs nye tog? Der er mange ting, der ikke er strukturelt og strategisk på plads endnu - og det bekymrer mig.

Lasse

EUs 4. jernbanepakke

af Togbus, Foldingbro, fredag 02. august, 2019, 20:57 (370 dage siden) @ Rail

Nej tænk hvis din arbejdsgiver vandt...

Sikke en gang betonsnak

[image]

Som det er nu vinder "mine" busser. Jernbanen skal gøres konkurrencedygtig og det er den ikke nu - og om ti år er slaget tabt, hvis der ikke sker noget positivt for jernbanen indenfor få år. Det er sjovere at levere et konkurrencedygtigt busprodukt hvis konkurrenterne også leverer et godt produkt, for så er der noget at kappes om.

Pt er fjernbusserne fremtiden, men det kan ændres hvis jernbanen kommer til at fungere for dem som gerne vil køre tog, og det på lige vilkår. Det er det EU's jernbanepakke handler om. De tre-fire-fem tilbageværende leverandører at jernbanemateriel skal nok overleve uden det danske marked.

--
- busser når det er billigst

EUs 4. jernbanepakke

af Karsten Jensen, søndag 04. august, 2019, 14:34 (368 dage siden) @ Togbus

Det er kun i Europa vi er dumme nok til at konkurrenceudsætte jernbanetrafikken. Så kan kineserne komme og køre tog her, hvorimod de aldrig ville tillade vi køre tog i Kina.

Har lige været på ferie i USA og b.la. kørt med regionaltog omkring New York. Togene afgik til tiden, ihvertfald på de afgange vi var med på, der var masser af personale i togene og på stationerne, der var endda råd til toiletterne på stationerne. Det skyldes efter min mening, at det er offentligt drevet der. Påstanden er altid at udlicitering giver bedre service, men det går altid modsat da man er nød til at fjerne alt som har med service at gøre, for at byde så lavt som muligt.

Gad vide hvordan det kommer til at gå i UK, hvis/når de kommer ud af EU??

Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med tak.Copyright © 2020 Jernbanen.dk - Alle rettigheder forbeholdes - Om Jernbanen.dk - Kontakt redaktionen