Lynetteholmens metro bliver planlagt: Her er de tre forslag (Trafikpolitik)

af Poul Brandt @, Nordsjælland, mandag 13. januar, 2020, 22:58 (254 dage siden)

Lynetteholmens metro bliver planlagt: Her er de tre forslag

https://ing.dk/artikel/lynetteholmens-metro-bliver-planlagt-her-de-tre-forslag-231318

Poul

Lynetteholmens metro bliver planlagt: Her er de tre forslag

af steenth, mandag 13. januar, 2020, 23:17 (254 dage siden) @ Poul Brandt

Lynetteholmens metro bliver planlagt: Her er de tre forslag

https://ing.dk/artikel/lynetteholmens-metro-bliver-planlagt-her-de-tre-forslag-231318

Desværre en plus artikel - det er klar minus for os som ikke er medlem af IDA.

Mvh
Steen

Lynetteholmens metro bliver planlagt: Her er de tre forslag

af Poul Brandt @, Nordsjælland, mandag 13. januar, 2020, 23:49 (254 dage siden) @ steenth
redigeret af Poul Brandt, tirsdag 14. januar, 2020, 00:10

Lynetteholmens metro bliver planlagt: Her er de tre forslag

https://ing.dk/artikel/lynetteholmens-metro-bliver-planlagt-her-de-tre-forslag-231318


Desværre en plus artikel - det er klar minus for os som ikke er medlem af IDA.

Mvh
Steen

.
Artiklen er baseret på følgende notat:

Orientering om ny linjeføring i teknisk udredning om metrobetjening af Lynetteholmen

Resumé
Økonomiudvalget orienteres om, at der som følge af Lynetteholmens nye perimeter, undersøges yderligere en linjeføring i forundersøgelsen om metrobetjening af Lynetteholmen.

Sagsfremstilling
By & Havn justerede ultimo juni 2019 perimeteren for Lynetteholmen, hvilket gjorde det nødvendigt at genoverveje metrobetjeningen af Lynetteholmen.
To nye linjeføringer er screenet og vurderet ud fra en række vurderingsparametre omfattende bl.a. restfinansiering, passagertal, kapacitet, byudvikling, robusthed, rejsetid mv. På baggrund heraf, er metrolinjen M5 Vest udvalgt til at indgå i forundersøgelsen. Linjeføringen for M5 Vest føres på højbane på Lynetteholmen og Refshaleøen, hvorefter den føres i boret tunnel til Prags Boulevard. Der undersøges placering af station ved Prags Boulevard tættere på Kløverparken, for at opnå bedre dækning heraf. M5 Vest fremgår af kortet herunder.

M5 Vest: Lynetteholmen - Prags Boulevard

[image]
.

De øvrige metrolinjeføringer, der indgår i forundersøgelsen er M4 og
M5, se kort herunder.

M4: Nordhavn - Kløverparken:

[image]
.

M5 (øst):

[image]

---------------------------------------------------------------

Det er rimeligt smart at man med M5 vest får dækket den sidste del af det centrale Kbh. som mangler metro, nemlig området (nord-)vest for søerne.

Poul

Lynetteholmens metro bliver planlagt: Her er de tre forslag

af mpp, tirsdag 14. januar, 2020, 00:33 (254 dage siden) @ Poul Brandt

Det er påfaldende hvor glade man er for snirklede metroer. Det giver givetvist god mening at prøve at få så mange passagerer så muligt med, men det giver ikke just den mest lige linje under jorden.

Det er påfaldende at diverse planer om metro til nye områder af byen og til Malmø ikke er kommet med i forslagene. Det siger så måske noget om hvor fremskredne og realistiske de planer er på nuværende tidspunkt. Derudover synes jeg det virker pudsigt i både forslag M5 Vest og M4 at man ikke får skabt en egentlig direkte forbindelse til resten af Amager. De forbindelser man laver til Lynetteholmen vil helt naturligt forme livet der – forbinder man byen over havnen men ikke til Amager laver man blot et unødigt skel. Derudover er det en kæmpe genvej med metroen, så i forhold til de øvrige metrolinjer vil der nok være væsentligt flere der vil tage deres cykel med.

Nå, men man har vel undersøgt tingene for at blive klogere. Så må man jo se om man stadig synes Lynetteholmen er smart når det hele er undersøgt.

Lynetteholmens metro bliver planlagt: Her er de tre forslag

af steenth, tirsdag 14. januar, 2020, 00:53 (254 dage siden) @ mpp

Det er påfaldende hvor glade man er for snirklede metroer. Det giver givetvist god mening at prøve at få så mange passagerer så muligt med, men det giver ikke just den mest lige linje under jorden.

Det er påfaldende at diverse planer om metro til nye områder af byen og til Malmø ikke er kommet med i forslagene.

Det er kun et orienteringspunkt. Når udredningen kommer til maj vil Malmø med stor sandsynlig også blive nævnt.

Nå, men man har vel undersøgt tingene for at blive klogere. Så må man jo se om man stadig synes Lynetteholmen er smart når det hele er undersøgt.

Lynetteholmen er smart pga at København skal af med en masse jord fra byggeprojekter, som kan bruges til opbygning af øen... og bagefter kan det nye areal bruges til byudvikling.

Lynetteholmens metro bliver planlagt: Her er de tre forslag

af mpp, tirsdag 14. januar, 2020, 03:29 (254 dage siden) @ steenth

Det er kun et orienteringspunkt. Når udredningen kommer til maj vil Malmø med stor sandsynlig også blive nævnt.

Det har du nok ret i. Bliver spændende at se hvad de finder ud af.

Lynetteholmen er smart pga at København skal af med en masse jord fra byggeprojekter, som kan bruges til opbygning af øen... og bagefter kan det nye areal bruges til byudvikling.

Bestemt – men var der ikke noget med at der nok ikke ville være jord nok? Der er givetvist også efterspørgsel efter den ved Avedøre Holme og andre steder, så ideen med øen skal være mere end det. Men vi får se.

Lynetteholmens metro bliver planlagt: Her er de tre forslag

af Poul Brandt @, Nordsjælland, tirsdag 14. januar, 2020, 08:24 (254 dage siden) @ steenth

Det er påfaldende at diverse planer om metro til nye områder af byen og til Malmø ikke er kommet med i forslagene.

Det er kun et orienteringspunkt. Når udredningen kommer til maj vil Malmø med stor sandsynlig også blive nævnt.

.
Denne undersøgelse kaldes "Købehavnersporet" og foretages udelukkende for Kbh. kommune. (Og finansieres antageligvis udelukkende af Kbh. kommune).
Formålet er kun at se på betjening af Lynetteholmen.
Så der kommer ikke noget om andre dele af Storkøbenhavn og Malmø i denne sammenhæng.

Notates formål var at informere om at undersøgelsen blev udvidet med M5 vest.

Undersøgelsens videre formål er nu at beregne økonomien i disse 3 forslag, og ikke andre.


Poul

Lynetteholmens metro bliver planlagt: Her er de tre forslag

af Niels Bak, tirsdag 14. januar, 2020, 21:29 (254 dage siden) @ Poul Brandt

Denne undersøgelse kaldes "Købehavnersporet" og foretages udelukkende for Kbh. kommune. (Og finansieres antageligvis udelukkende af Kbh. kommune).
Formålet er kun at se på betjening af Lynetteholmen.
Så der kommer ikke noget om andre dele af Storkøbenhavn og Malmø i denne sammenhæng.

Notates formål var at informere om at undersøgelsen blev udvidet med M5 vest.

Undersøgelsens videre formål er nu at beregne økonomien i disse 3 forslag, og ikke andre.


Poul

Og det er så det konstante problem med metroplanlægningen at Københavns Sogneråd ikke evner at tænke kommunen ind i en sammenhæng ud over kommunegrænsen (undtaget måske et luftkastelsprojekt til Malmø)

Deraf endnu en krøllet og suboptimal linjeføring. Men i det mindste er "ofret" for de forrige sære linjeføringer, Danmarks tættest befolkede område på indre Nørrebro, kommet med denne gang.

Lynetteholmens metro bliver planlagt: Her er de tre forslag

af mpp, onsdag 15. januar, 2020, 00:29 (253 dage siden) @ Niels Bak

Tjao. S-togene var jo et projekt der flyttede Københavns byudvikling udenfor kommunegrænsen. Metroen er et projekt, der flytter byudviklingen ind i kommunen igen. Det uanset at det byen egentligt har brug for er et tætmasket letbanenet og at metroen på mange måder er et prestigeprojekt – virkningen af at vi nu har en metro er en ny opdeling af områder der er "in" og dem der er "out". Der er ikke noget virkeligt godt projekt til at tage metroen til nabokommunerne, fordi metroen inde i byen også er lidt af en "white elephant". Men det bliver da spændende at se hvad man kommer frem til.

Lynetteholmens metro bliver planlagt: Her er de tre forslag

af steenth, onsdag 15. januar, 2020, 09:27 (253 dage siden) @ Niels Bak

Og det er så det konstante problem med metroplanlægningen at Københavns Sogneråd ikke evner at tænke kommunen ind i en sammenhæng ud over kommunegrænsen (undtaget måske et luftkastelsprojekt til Malmø)

Deraf endnu en krøllet og suboptimal linjeføring. Men i det mindste er "ofret" for de forrige sære linjeføringer, Danmarks tættest befolkede område på indre Nørrebro, kommet med denne gang.

Det blev regnet på alternativer via indre Nørrebro, Men Frederiksberg ville have en linje længere imod vest.. og det var en forudsætning for at de ville betale til Cityringmetroen....

Metroen finanseres primær af de lokale kommuner. Hvis nye linjer skal ud over Københavns og Frederiksberg Kommuner, så skal de finanseres deres del.

Og en metrolinje til Malmø har stadig en positiv samfundsmæssigt afkast... selvom den ikke er høj...

Lynetteholmens metro bliver planlagt: Her er de tre forslag

af Poul Brandt @, Nordsjælland, onsdag 15. januar, 2020, 20:27 (253 dage siden) @ Poul Brandt

Undersøgelsens videre formål er nu at beregne økonomien i disse 3 forslag, og ikke andre.


Poul

.
Men pudsigt nok så passer M5 vest fuldstændigt med forslaget om en Øresundsmetro (Måske laves analyserne af de samme mennesker i Metroselskabet :-) ).

https://oresundsmetro.com/sites/oresundsmetro.com/files/media/document/oeresundsmetro_2...

[image]

Poul

Lynetteholmens metro bliver planlagt: Her er de tre forslag

af tgpsen, tirsdag 14. januar, 2020, 06:54 (254 dage siden) @ mpp

Det er påfaldende hvor glade man er for snirklede metroer. Det giver givetvist god mening at prøve at få så mange passagerer så muligt med, men det giver ikke just den mest lige linje under jorden.

Inspireret af det nye danske køkkens chokoladedekorations-sprøjt. Samme tendens i de designede vandløb på Vestamager.

Eller af Sønderjyske amtsbaner. Eller Nørre Nebel - Tarm Jernbane.

Avatar

Lynetteholmens metro bliver planlagt: Her er de tre forslag

af Michael Deichmann ⌂ @, Gribskov kommune, tirsdag 14. januar, 2020, 15:50 (254 dage siden) @ tgpsen

Det ses altså også i udlandet. Jeg tror det er linie 9 i Barcelona der slår nogle gevaldige herresving.

--
Venligst

Michael Deichmann

[image][image]

Lynetteholmens metro bliver planlagt: Her er de tre forslag

af Niels Munch @, tirsdag 14. januar, 2020, 16:14 (254 dage siden) @ Michael Deichmann

Det ses altså også i udlandet. Jeg tror det er linie 9 i Barcelona der slår nogle gevaldige herresving.


Det er der vist flere linier, som gør dér: http://www.urbanrail.net/eu/es/bcn/barcelona.htm - selv på et stiliseret liniekort ;-) .

M.v.h.
Niels

Avatar

Lynetteholmens metro bliver planlagt: Her er de tre forslag

af Michael Deichmann ⌂ @, Gribskov kommune, tirsdag 14. januar, 2020, 21:44 (254 dage siden) @ Niels Munch

Det ses altså også i udlandet. Jeg tror det er linie 9 i Barcelona der slår nogle gevaldige herresving.

Det er der vist flere linier, som gør dér: http://www.urbanrail.net/eu/es/bcn/barcelona.htm - selv på et stiliseret liniekort ;-) .

Givet, men nu brugte jeg linie 9 dagligt januar 2019 til Cisco Live konferencen. Vognene på linie 9 ligner de vi har i København (ubemendet bl.a.), og stod man i den bagerste ende og kiggede frem igennem hele toget, kunne man virkelig fornemme hvordan den vred sig rundt igennem undergrunden.

--
Venligst

Michael Deichmann

[image][image]

Lynetteholmens metro bliver planlagt: Her er de tre forslag

af OleNedahl, mandag 20. januar, 2020, 09:01 (248 dage siden) @ mpp

Undrer mig over, man fra Lynetten og videre vil køre i boret tunnel. Der er jo tale om opfyld, hvorfor ikke blot bygge den og så dække den til. Muligvis er teknik en begrundelse, men umiddelbart virker det da naturligt at bygge inden man dækker til?

Lynetteholmens metro bliver planlagt: Her er de tre forslag

af hummel_62, Biltris, ved den midt sjællandsk jernban, mandag 20. januar, 2020, 11:37 (248 dage siden) @ OleNedahl

Er der plads til alle de tog på Metro depotet??

Lynetteholmens metro bliver planlagt: Her er de tre forslag

af steenth, tirsdag 14. januar, 2020, 00:34 (254 dage siden) @ Poul Brandt

Lynetteholmens metro bliver planlagt: Her er de tre forslag

https://ing.dk/artikel/lynetteholmens-metro-bliver-planlagt-her-de-tre-forslag-231318


Desværre en plus artikel - det er klar minus for os som ikke er medlem af IDA.

Mvh
Steen

.
Artiklen er baseret på følgende notat:

Orientering om ny linjeføring i teknisk udredning om metrobetjening af Lynetteholmen

Du fik ikke hele notatet med - du mangler dette:

Videre proces
Forundersøgelsen vedr. metrobetjening af Lynetteholmen forventes afsluttet ultimo maj 2020.

Notatet kan hentes her:
https://www.kk.dk/sites/default/files/edoc/Attachments/24526626-34613776-1.pdf

Så vi må vente til maj måned med resultatet af arbejdet.

Mvh
Steen

Lynetteholmens metro bliver planlagt: Her er de tre forslag

af Jens Hansen, tirsdag 14. januar, 2020, 06:48 (254 dage siden) @ steenth

Og så er der lige det med økonomien. Hvad koster det og hvem skal betale?

JH

Stationer på Lynetteholmslinjen

af ArveprinsKnud, mandag 20. januar, 2020, 13:13 (248 dage siden) @ Poul Brandt

Godt med mere metro, men det virker som om at man kører med et yderst skrabet budget og derfor har cuttet samtlige stationer af, som ikke enten er skiftestationer eller ligger i byudviklingsområder. Eneste undtagelse er Stengade og Rigshospitalet.

Jeg savner følgende stationer:
* Kh og Forum - de to tidl foreslåede stationer v. hhv. Vesterbro Torv og Alhambravej er måske lidt overkill, men i det mindste en ny station - måske ved Planetariet vil være at foretrække.

* Station ved Esplanaden/Langelinie både pga arbejdspladserne der (ikke mindst A. P. Møller) og selvfølgelig turismen til den lille havfrue, etc.

* Station ved Margretheholm. Mellem Reffen og Kløvermarken er der cirka 2 kilometer, hvilket er for stor en stationsafstand i byområde. Margretheholm ved kraftværket burde have en station, hvis man vælger M5 øst.

* Station ved Islands Brygge Vest/Havneparken, som også var med i de første undersøgelser af "Havneringen" men sidenhen blev trukket ud.

I øvrigt burde man se på muligheden for en overjordisk Metrolinjen til Brønshøj/Gladsaxe. Store dele af den grønne linje i Stockholms metro blev oprindeligt udført som hurtigsporvej og blev sidenhen indlemmet i metrosystemet og ligger derfor i gadeplan. Man burde se på underjordisk metro mellem Rigshospitalet og Bellahøj og derefter metro i gadeplan resten af vejen til Gladsaxe.

Avatar

Stationer på Lynetteholmslinjen

af Michael Deichmann ⌂ @, Gribskov kommune, mandag 20. januar, 2020, 18:17 (248 dage siden) @ ArveprinsKnud

Hvis du søger lidt rundt i Forum kan du finde de fleste af dine ideer er allerede diskuteret igennem.
Så slipper vi for "Een gang til for Arveprins Knud"

--
Venligst

Michael Deichmann

[image][image]

Indsend billeder

DSB plakat 1937

DSB plakat 1937
DSB plakat 1937 af
Aage Rasmussen
Pris: 249,- kr.
 Køb 
Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med tak.Copyright © 2020 Jernbanen.dk - Alle rettigheder forbeholdes - Om Jernbanen.dk - Kontakt redaktionen