Guldborgsund, nu er teknikken ikke det største problem (Generelt)

af Thorbjørn @, lørdag 08. februar, 2020, 04:38 (255 dage siden)

Nu er det økonomien, der lægges frem som bekymring, garneret med tidligere fremsat teknikbekymring.
Citat:
Ved at skifte fra en elektrificeret klapbro til fastbro risikominimeres udførelsen i anlægsfasen for projektet. Derfor foreslår A/S Femern Landanlæg, der finansierer arbejderne, med Banedanmark som bygherre, at der overvejes alternative løsninger til en elektrificeret klapbro, med fokus på teknisk driftsstabilitet og trafikal regularitet af jernbanedriften."

Artikel i Folketidende:
https://folketidende.dk/Skinner-og-veje/Oenske-om-fast-bro-udloest-af-frygt-for-oekonom...

Jngeniøren:
https://ing.dk/artikel/sund-baelt-aendrer-argument-paa-grund-lommesmerter-maa-vi-svejse...

Guldborgsund, nu er teknikken ikke det største problem

af Pyloriis, lørdag 08. februar, 2020, 06:01 (255 dage siden) @ Thorbjørn

Med tanke på at Fehmern-forbindelsen skaæ laves som tunnel med tunnelelementer burde det have været simpelt at benytte 2-3 af sådanne til en ny tunnel under Guldborgsund.
Tilsvarende ville det af hensyn til at vind og vejr er årsag til lukning af Farøbroerne have været en bedre løsning at den nye forbindelse (erstatning af Storstrømsbroen) også var en tunnel.
Så ville man såfremt det var muligt at køre på vejene ALTID kunne komme til Falster og Lolland. Igen - tunnelelementfabrikken skal alligevel lave delene til Fehmern-forbindelsen- så det ville have været enkelt at lave 12-15 flere til Storstrømmen.

Guldborgsund, nu er teknikken ikke det største problem

af steenth, lørdag 08. februar, 2020, 07:31 (255 dage siden) @ Pyloriis

Med tanke på at Fehmern-forbindelsen skaæ laves som tunnel med tunnelelementer burde det have været simpelt at benytte 2-3 af sådanne til en ny tunnel under Guldborgsund.

Hvis du læste artikel i Folketidende, så er problemet økonomi og ikke teknik. Dit forslag koster.... og selv med det nuværende projekt prøver man at spare. Hvordan skal et tunnelprojekt kunne finansieres?

Så ville man såfremt det var muligt at køre på vejene ALTID kunne komme til Falster og Lolland. Igen - tunnelelementfabrikken skal alligevel lave delene til Fehmern-forbindelsen- så det ville have været enkelt at lave 12-15 flere til Storstrømmen.

Tunnelelementfabrikken bygges til det aktuelle projektet...

Guldborgsund, nu er teknikken ikke det største problem

af Pyloriis, lørdag 08. februar, 2020, 08:12 (255 dage siden) @ steenth

Med tanke på at Fehmern-forbindelsen skaæ laves som tunnel med tunnelelementer burde det have været simpelt at benytte 2-3 af sådanne til en ny tunnel under Guldborgsund.

Hvis du læste artikel i Folketidende, så er problemet økonomi og ikke teknik. Dit forslag koster.... og selv med det nuværende projekt prøver man at spare. Hvordan skal et tunnelprojekt kunne finansieres?

Ja - jeg har læst artiklen. Og ja det er økonomi betinget af at man bl.a gar brugt for mange penge i Ringsted på en løsning som skal ændres om få år.
Men den adfærd som i de sidste 10-15 år har været indenfor jernbaneområdet er der spildt mia. af gode skatteyderkroner.
Her ville man med tunnel under såvel Guldborgsund som Storstrømmen have udnyttet en elementfabrik som alligevel skal bygges og have fået en mere sikker forbindelse til de 2 syddanske øer.

Så ville man såfremt det var muligt at køre på vejene ALTID kunne komme til Falster og Lolland. Igen - tunnelelementfabrikken skal alligevel lave delene til Fehmern-forbindelsen- så det ville have været enkelt at lave 12-15 flere til Storstrømmen.

Tunnelelementfabrikken bygges til det aktuelle projektet...

Ja men den kan vel godt lave de få tunnelelementer mere som skulle bruges til Guldborgsund og Storstrømmen?
Tvivler på at det skulle være en umulig opgave. Man ville også have haft sparet mange konsulentpenge og ingeniørberegninger hvis man fra start havde anvendt lidt sund fornuft. Men det er ikke noget vi er glade for især ved jernbanedrift!

Guldborgsund, nu er teknikken ikke det største problem

af Frank Poulsen @, lørdag 08. februar, 2020, 08:27 (255 dage siden) @ Pyloriis

Nu er tunnel jo ikke altid et spørgsmål om kun elementer.

Men også om til og fra tunnellen, op og ned, hvordan er de naturlige forhold på begge sider af osv osv osv. Jordbundsforhold og meget andet spiller jo også ind. Derfor kan man ikke sige at man bare kan bruge et par elementer tunnelrør.

Guldborgsund, nu er teknikken ikke det største problem

af Pyloriis, lørdag 08. februar, 2020, 09:12 (255 dage siden) @ Frank Poulsen

Nu er tunnel jo ikke altid et spørgsmål om kun elementer.

Men også om til og fra tunnellen, op og ned, hvordan er de naturlige forhold på begge sider af osv osv osv. Jordbundsforhold og meget andet spiller jo også ind. Derfor kan man ikke sige at man bare kan bruge et par elementer tunnelrør.

Enig. Men nu er der næppe de helt store forskelle på havbunden i Storstrømmen, Guldborgsund og Fehmernbælt at det ville have haft den store betydning.
Op og nedkørsler ville næppe have betydning for en tunnel under Storstrømmen.
Måske ved Guldborgsund på Falstersiden.
Men nu er der jo andre end undertegnede som har nævnt en tunnel her som mulighed.
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.tv2east.dk...

Guldborgsund, nu er teknikken ikke det største problem

af mpp, lørdag 08. februar, 2020, 14:32 (254 dage siden) @ Pyloriis

Spændende at man kigger på det. Ser man på et kort skal der nok en større ombygning af stationen til også. Så kunne man bruge klapbroen til tog til Maribo og lave en tunnel til tog mod Femarn. Givet at der kun er et par 100 meter mellem stationen og vandet kan det dog nok godt være svært at få jernbanen ned i tunnelniveau inden tunnelen.

Guldborgsund, nu er teknikken ikke det største problem

af ChrBrun @, Helsingør, lørdag 08. februar, 2020, 22:06 (254 dage siden) @ mpp

Spændende at man kigger på det. Ser man på et kort skal der nok en større ombygning af stationen til også. Så kunne man bruge klapbroen til tog til Maribo og lave en tunnel til tog mod Femarn. Givet at der kun er et par 100 meter mellem stationen og vandet kan det dog nok godt være svært at få jernbanen ned i tunnelniveau inden tunnelen.

Netop. Sådan som jeg læser artiklen i Folkebladet, så er det nødvendigt at bruge broen, hvis togene skal kunne standse i Nykøbing. Hvis der skal laves en tunnel, vil det sikkert være nødvendigt at grave banen ned et godt stykke før stationen, for ikke at få for stor stigning eller fald. Men man kan selvfølgelig bygge en ny underjordisk Nykøbing Fl. station!

--
Christian Brun

Guldborgsund, nu er teknikken ikke det største problem

af mpp, søndag 09. februar, 2020, 14:30 (253 dage siden) @ ChrBrun

Ja, og så kunne man som flere andre har været inde på også lave en tunnel et andet sted. Så det handler i virkeligheden om togene skal køre udenom Nykøbing F eller broen skal lukkes. Man kunne givetvist lave noget med en underjordisk station, men det vil givetvist være monsterdyrt og vil jo forhindre al togdrift til Nykøbing i flere år mens det bygges

Guldborgsund, nu er teknikken ikke det største problem

af mikedk2100, søndag 09. februar, 2020, 15:23 (253 dage siden) @ mpp

...men det vil givetvist være monsterdyrt og vil jo forhindre al togdrift til Nykøbing i flere år mens det bygges

Det betyder da ikke noget. Mantraet hos Banedanmark, DSB og politikerne er jo, at det bliver godt engang langt ude i fremtiden. Så skide være med, at folk er nødt til at købe bil i mellemtiden, fordi man ikke kan komme frem med toget.:-D

Guldborgsund, nu er teknikken ikke det største problem

af mpp, søndag 09. februar, 2020, 16:31 (253 dage siden) @ mikedk2100

Det er rigtigt. Men når banen bliver opgraderet til international standard går det nok ikke at lukke den i tide og utide. Af alle de ting man gør på Sydbanen er det væsentligste jo nok, at når den pludselig indgår i det europæiske tognetværk kan den ikke bare lukkes efter forgodtbefindende.

Guldborgsund, nu er teknikken ikke det største problem

af Svend @, søndag 09. februar, 2020, 17:41 (253 dage siden) @ mpp

Det er rigtigt. Men når banen bliver opgraderet til international standard går det nok ikke at lukke den i tide og utide. Af alle de ting man gør på Sydbanen er det væsentligste jo nok, at når den pludselig indgår i det europæiske tognetværk kan den ikke bare lukkes efter forgodtbefindende.

.
Spørgsmålet er vel også, hvem der vil få glæde af en klapbro. Fritidssejlerne? En dyr hobby!
En løsning med en klapbro vil betyde enten at der skal ses på antallet af tog, der skal passere broen, hvis den skal kunne åbnes over hele døgnet eller at det kun skal være muligt at sejle den vej ud af Guldborgsund i meget begrænsede tidsrum over døgnet/ugen. Måske man skal se på, hvad det vil koste at forære hver af sejlerne en nedklappelig mast ;-)

--
Svend

[image]

Guldborgsund, nu er teknikken ikke det største problem

af andersj @, Aalborg, søndag 09. februar, 2020, 17:53 (253 dage siden) @ Svend

Det er rigtigt. Men når banen bliver opgraderet til international standard går det nok ikke at lukke den i tide og utide. Af alle de ting man gør på Sydbanen er det væsentligste jo nok, at når den pludselig indgår i det europæiske tognetværk kan den ikke bare lukkes efter forgodtbefindende.

.
Spørgsmålet er vel også, hvem der vil få glæde af en klapbro. Fritidssejlerne? En dyr hobby!
En løsning med en klapbro vil betyde enten at der skal ses på antallet af tog, der skal passere broen, hvis den skal kunne åbnes over hele døgnet eller at det kun skal være muligt at sejle den vej ud af Guldborgsund i meget begrænsede tidsrum over døgnet/ugen. Måske man skal se på, hvad det vil koste at forære hver af sejlerne en nedklappelig mast ;-)

Følgende står i anlægsloven:
"Grundet den fremtidige øgede togkørsel, vil der kun være mulighed for, at standse togene i 10 minutter hver anden time, således, at broen kan åbnes for gennemsejling."

--
Mvh Anders

Guldborgsund, nu er teknikken ikke det største problem

af Svend @, søndag 09. februar, 2020, 19:07 (253 dage siden) @ andersj

Det er rigtigt. Men når banen bliver opgraderet til international standard går det nok ikke at lukke den i tide og utide. Af alle de ting man gør på Sydbanen er det væsentligste jo nok, at når den pludselig indgår i det europæiske tognetværk kan den ikke bare lukkes efter forgodtbefindende.

.
Spørgsmålet er vel også, hvem der vil få glæde af en klapbro. Fritidssejlerne? En dyr hobby!
En løsning med en klapbro vil betyde enten at der skal ses på antallet af tog, der skal passere broen, hvis den skal kunne åbnes over hele døgnet eller at det kun skal være muligt at sejle den vej ud af Guldborgsund i meget begrænsede tidsrum over døgnet/ugen. Måske man skal se på, hvad det vil koste at forære hver af sejlerne en nedklappelig mast ;-)


Følgende står i anlægsloven:
"Grundet den fremtidige øgede togkørsel, vil der kun være mulighed for, at standse togene i 10 minutter hver anden time, således, at broen kan åbnes for gennemsejling."

.
Så er det jo det der gælder. Det giver nogle dumme bindinger i køreplanerne, men at man ligefrem skal standse (forsinke) togene for at fhv malermester Hansen og familie skal på eftermiddagssejltur, er det der skrives, men nok ikke det der menes :-)

--
Svend

[image]

Guldborgsund, nu er teknikken ikke det største problem

af mpp, søndag 09. februar, 2020, 19:52 (253 dage siden) @ Svend

Alle klapbroer har en køreplan så man ved hvornår broerne åbnes og lukkes. Jeg mener at man ved nogle broer endda skal ringe i forvejen. I København er der ved inderhavnsbroen en bro over Christianshavn og den åbner om sommeren gang i timen så folk kan komme forbi. Der kan godt holde 30-50 cyklister på hver side og vente og være 2-3 både der skal igennem. Når broerne over selve havnen åbner er det også planlagt så en båd kan sejle hele vejen igennem i et stræk.

Det giver givetvist en køreplansudfordring da man ikke kan stille signal inden broen er nede igen, men det har også mange andre steder, særligt ved enkeltspor og tunneler, hvor flere tog ikke kan være i tunnelen på en gang.

Det er et dårligt look at man nu prøver at tage de her beslutninger op igen, men det ændrer ikke ved at det godt nok virker dyrt og besværligt med klapbroen og at alle andre løsninger også lader til at have problemer. Vil man lave en tunnel og have toget til at stoppe i Nykøbing F vil det blive rigtigt dyrt og så er det nok billigere bare at køre udenom. Det vil så betyde at de fleste nye tog vil køre udenom Nykøbing F, hvilket er godt ift godstog og skidt ift passagertog.

Guldborgsund, nu er teknikken ikke det største problem

af tgpsen, søndag 09. februar, 2020, 20:36 (253 dage siden) @ mpp

Det er et dårligt look at man nu prøver at tage de her beslutninger op igen, men det ændrer ikke ved at det godt nok virker dyrt og besværligt med klapbroen og at alle andre løsninger også lader til at have problemer. Vil man lave en tunnel og have toget til at stoppe i Nykøbing F vil det blive rigtigt dyrt og så er det nok billigere bare at køre udenom. Det vil så betyde at de fleste nye tog vil køre udenom Nykøbing F, hvilket er godt ift godstog og skidt ift passagertog.


Forslag: Spiralbro à la Rendsburg.

Guldborgsund, nu er teknikken ikke det største problem

af Niels Munch @, søndag 09. februar, 2020, 20:59 (253 dage siden) @ tgpsen

Forslag: Spiralbro à la Rendsburg.


Du må huske at sætte smileys på i dette forum, når du fortæller vittigheder, ellers tager de dig alvorligt :-| !

Guldborgsund, nu er teknikken ikke det største problem

af tgpsen, søndag 09. februar, 2020, 22:36 (253 dage siden) @ Niels Munch

Forslag: Spiralbro à la Rendsburg.

Du må huske at sætte smileys på i dette forum, når du fortæller vittigheder, ellers tager de dig alvorligt :-| !


Men det ville da se pænt ud?

Og så ville der komme mange turister til Nykøbing, specielt jernbanetosser.

Guldborgsund, nu er teknikken ikke det største problem

af krabsen, mandag 10. februar, 2020, 08:21 (253 dage siden) @ tgpsen

Forslag: Spiralbro à la Rendsburg.


Du må huske at sætte smileys på i dette forum, når du fortæller vittigheder, ellers tager de dig alvorligt :-| !


Men det ville da se pænt ud?

Og så ville der komme mange turister til Nykøbing, specielt jernbanetosser.

Det er rigeligt at de huserer herinde - hvorfor skal det nu gå ud over de arme mennesker i Nykøbing. :-(

Guldborgsund, nu er teknikken ikke det største problem

af Pyloriis, søndag 09. februar, 2020, 20:36 (253 dage siden) @ mpp

Vil man lave en tunnel og have toget til at stoppe i Nykøbing F vil det blive rigtigt dyrt og så er det nok billigere bare at køre udenom. Det vil så betyde at de fleste nye tog vil køre udenom Nykøbing F, hvilket er godt ift godstog og skidt ift passagertog.

Hvorfor bliver det skidt for Nykøbing F.?

Lad alle pendlertog udgå fra Nykøbing F. Det eneste de mister i byen er nogle tog til og fra Tyskland.
Men hvem siger de skal stoppe i Nykøbing?
Så reelt er det Rødby borgerne som kan blive tabere.
Til gengæld kan tog til og fra Tyskland inkl. godstog spare et par minutter.

Guldborgsund, nu er teknikken ikke det største problem

af tgpsen, søndag 09. februar, 2020, 22:34 (253 dage siden) @ Pyloriis

Vil man lave en tunnel og have toget til at stoppe i Nykøbing F vil det blive rigtigt dyrt og så er det nok billigere bare at køre udenom. Det vil så betyde at de fleste nye tog vil køre udenom Nykøbing F, hvilket er godt ift godstog og skidt ift passagertog.


Banen udenom vil krydse Lollandsbanen et eller andet sted. Der kan Nykøbingboere skifte til København.

Guldborgsund, nu er teknikken ikke det største problem

af steenth, søndag 09. februar, 2020, 19:18 (253 dage siden) @ Svend

Det er rigtigt. Men når banen bliver opgraderet til international standard går det nok ikke at lukke den i tide og utide. Af alle de ting man gør på Sydbanen er det væsentligste jo nok, at når den pludselig indgår i det europæiske tognetværk kan den ikke bare lukkes efter forgodtbefindende.

.
Spørgsmålet er vel også, hvem der vil få glæde af en klapbro. Fritidssejlerne? En dyr hobby!
En løsning med en klapbro vil betyde enten at der skal ses på antallet af tog, der skal passere broen, hvis den skal kunne åbnes over hele døgnet eller at det kun skal være muligt at sejle den vej ud af Guldborgsund i meget begrænsede tidsrum over døgnet/ugen. Måske man skal se på, hvad det vil koste at forære hver af sejlerne en nedklappelig mast ;-)

Svend - du er vist ikke sejler.... Ellers er man begyndt ved at flytte betjeningen af broer ind i trafiktårnet i København...

Guldborgsund, nu er teknikken ikke det største problem

af Svend @, mandag 10. februar, 2020, 10:02 (252 dage siden) @ steenth

Det er rigtigt. Men når banen bliver opgraderet til international standard går det nok ikke at lukke den i tide og utide. Af alle de ting man gør på Sydbanen er det væsentligste jo nok, at når den pludselig indgår i det europæiske tognetværk kan den ikke bare lukkes efter forgodtbefindende.

.
Spørgsmålet er vel også, hvem der vil få glæde af en klapbro. Fritidssejlerne? En dyr hobby!
En løsning med en klapbro vil betyde enten at der skal ses på antallet af tog, der skal passere broen, hvis den skal kunne åbnes over hele døgnet eller at det kun skal være muligt at sejle den vej ud af Guldborgsund i meget begrænsede tidsrum over døgnet/ugen. Måske man skal se på, hvad det vil koste at forære hver af sejlerne en nedklappelig mast ;-)


Svend - du er vist ikke sejler.... Ellers er man begyndt ved at flytte betjeningen af broer ind i trafiktårnet i København...

.
Nej det har du ret i, men nedklappelige master findes skam.

--
Svend

[image]

Guldborgsund, nu er teknikken ikke det største problem

af tgpsen, lørdag 08. februar, 2020, 23:49 (254 dage siden) @ Frank Poulsen

Nu er tunnel jo ikke altid et spørgsmål om kun elementer.

Men også om til og fra tunnellen, op og ned, hvordan er de naturlige forhold på begge sider af osv osv osv. Jordbundsforhold og meget andet spiller jo også ind. Derfor kan man ikke sige at man bare kan bruge et par elementer tunnelrør.

Løsningsforslag:
Ny bane Orehoved - Guldborg - Sakskøbing - Maribo - Femerntunnel. Så må Nyk. F vente på en Gedser - Rostock - forbindelse før de får direkte tog til Kbh.

Guldborgsund, nu er teknikken ikke det største problem

af Simon1906, Hedehusene, søndag 09. februar, 2020, 00:28 (254 dage siden) @ tgpsen

Det tror jeg ikke mangr politikere vil nikke ja til samt pendlere fra Nyk F og Gedsr b ane er nok en død sild, desværre.

Med venlig hilsen

Simon
Hedehusene

Guldborgsund, nu er teknikken ikke det største problem

af tgpsen, søndag 09. februar, 2020, 09:57 (253 dage siden) @ Simon1906

Det tror jeg ikke mangr politikere vil nikke ja til samt pendlere fra Nyk F og Gedsr b ane er nok en død sild, desværre.

Næh, ikke Gedser-bane, Gedser - Rostock forbindelse mente jeg. Og behold klapbroen til Lollandsbanen.

Guldborgsund, nu er teknikken ikke det største problem

af Simon1906, Hedehusene, søndag 09. februar, 2020, 12:19 (253 dage siden) @ tgpsen

Så skulle man vel hellere have satse på den af svenskerne for lang tid siden foreslåede. Tunnel fra Sverige direkte til Tyskland primært for godstog.

Jeg tror stadig at der vil sejle bilfærger, Gedser Rostock.

Med venlig hilsen

Simon
Hedehusene

Guldborgsund, nu er teknikken ikke det største problem

af Pyloriis, søndag 09. februar, 2020, 07:03 (254 dage siden) @ tgpsen

Nu er tunnel jo ikke altid et spørgsmål om kun elementer.

Men også om til og fra tunnellen, op og ned, hvordan er de naturlige forhold på begge sider af osv osv osv. Jordbundsforhold og meget andet spiller jo også ind. Derfor kan man ikke sige at man bare kan bruge et par elementer tunnelrør.


Løsningsforslag:
Ny bane Orehoved - Guldborg - Sakskøbing - Maribo - Femerntunnel. Så må Nyk. F vente på en Gedser - Rostock - forbindelse før de får direkte tog til Kbh.

Vel ikke så dårlig ide. En ny Guldborgsundtunnel med elementer fra Fehmern-forbindelsen placeret tæt på den nuværende motorvejstunnel ville betyde at trafikken ikke så tit bleve stoppet grundet lastbiler med for højt læs.
Dernæst kunne den eksisterende tunnel overgå til alm. landevejstrafik.
Jernbanen til og fra Fehmern-forbindelsen ville køre udenom Nykøbing F. Men hvad ville de miste i Nykøbing F. ved en sådan løsning?
De slap for godstoge gennem byen. De fik ikke direkte adgang til internationale tog.
Til gengæld kunne alle pendlertog starte og stoppe i Nykøbing ved at den nuværende bane fra lidt syd for Orehoved til Nykøbing F blev bibeholdt.

Guldborgsund, nu er teknikken ikke det største problem

af Simon1906, Hedehusene, lørdag 08. februar, 2020, 07:13 (255 dage siden) @ Thorbjørn

  • ...
  • ...
  • ...

Jeg har læst om broen over Fehmarnsund forbliver enkeltsporet kunne man måske også her? Så sparer man lidt penge. Man behøver jo vel ikke skulle køre 200 km t hele vejen selvom det er ønskværdigt 8g man skal vel også standse i Nyk F.?
Tænker ikke DB vil køre med 200 km t over Fehmarnsund.
Med venlig hilsen

Simon
Hedehusene

Guldborgsund, nu er teknikken ikke det største problem

af Svend @, søndag 09. februar, 2020, 17:32 (253 dage siden) @ Simon1906

  • ...
  • ...
  • ...

Jeg har læst om broen over Fehmarnsund forbliver enkeltsporet kunne man måske også her? Så sparer man lidt penge. Man behøver jo vel ikke skulle køre 200 km t hele vejen selvom det er ønskværdigt 8g man skal vel også standse i Nyk F.?
Tænker ikke DB vil køre med 200 km t over Fehmarnsund.
Med venlig hilsen

Simon
Hedehusene

.
Næste forslag her på forummet bliver vel, at man helt kan spare at bygge en tunnel til jernbanetrafik og fortsætte med at sejle tog over med færger.

--
Svend

[image]

Guldborgsund, nu er teknikken ikke det største problem

af Simon1906, Hedehusene, søndag 09. februar, 2020, 18:40 (253 dage siden) @ Svend

God ide det må vi gøre. Forslaget var kun ment som hvis man vil spare penge. Men jeg tror på de får pengene.

Med venlig hilsen

Simon
Hedehusene

Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med tak.Copyright © 2020 Jernbanen.dk - Alle rettigheder forbeholdes - Om Jernbanen.dk - Kontakt redaktionen