Hvem skal betale? (Generelt)

af ArveprinsKnud, onsdag 18. marts, 2020, 11:14 (16 dage siden)

Hej Forum

Sidder her og grubler over, hvem mon skal betale for de markant lavere billetindtægter til Trafikselskaberne i disse dage? Stiger billetpriserne? Giver Folketinget kompensation? Uanset hvad ender danskerne med at betale regningen. :-(

Hvem skal betale?

af Frank Poulsen @, onsdag 18. marts, 2020, 11:15 (16 dage siden) @ ArveprinsKnud

Tænker transportselskabernes mistede billet indtægter er det mindste økonomiske problem i samfundet...

Hvem skal betale?

af ArveprinsKnud, onsdag 18. marts, 2020, 11:17 (16 dage siden) @ Frank Poulsen

Jovist, men der kommer vel en dag efter apokalypsen.

Hvem skal betale?

af Frank Poulsen @, onsdag 18. marts, 2020, 11:26 (16 dage siden) @ ArveprinsKnud

Jo, men transportselskaberne er jo offentlige på den ene eller anden måde. Så tænker ikke det er der de største udfordringer kommer, heller ikke bagefter. Men jeg kan selvfølgelig tage fejl

Hvem skal betale?

af Niels Munch @, onsdag 18. marts, 2020, 11:25 (16 dage siden) @ ArveprinsKnud

Uanset hvad ender danskerne med at betale regningen. :-(


Så er der jo alligevel ikke så meget at gruble over.

Hvem skal betale?

af steenth, onsdag 18. marts, 2020, 12:20 (16 dage siden) @ ArveprinsKnud

Hej Forum

Sidder her og grubler over, hvem mon skal betale for de markant lavere billetindtægter til Trafikselskaberne i disse dage? Stiger billetpriserne? Giver Folketinget kompensation? Uanset hvad ender danskerne med at betale regningen. :-(

Niveauet for takster er reguleret inde for et takststigningsloft. Og det loft tager ikke hensyn til manglede indtægter. Og loftet bliver i stor udtrækning allerede udnytte og niveauet for 2021 er allerede fastlagt.

Hvem skal betale?

af Jens Hansen, onsdag 18. marts, 2020, 14:59 (15 dage siden) @ steenth

Penge vil der mangle.

Men selvskaberne har jo også mulighed for at skære ned, at reducere omkostningerne.

JH

Hvem skal betale?

af Jens N @, Fredericia, onsdag 18. marts, 2020, 16:08 (15 dage siden) @ Jens Hansen

Penge vil der mangle.

Men selvskaberne har jo også mulighed for at skære ned, at reducere omkostningerne.


Mon ikke staten, som trafikkøber, skal godkende en evt. reduceret kørsel?

Ellers får køber ikke det der er betalt for.

Mvh. Jens

Hvem skal betale?

af Jens Hansen, onsdag 18. marts, 2020, 16:56 (15 dage siden) @ Jens N

Din logik er pragtfuld - bare køre løs med tomme tog.

Bispeskov udtaler at 80 - 90 % af passagererne er væk.

Jeg tror såmænd at ministeriets folk vil have forståelse for at køre mindre, f.eks at aflyse myldretidstog, lyntog. Så længe der fortsat er 1 tog pr. time på de fleste strækninger.

JH

Hvem skal betale?

af Allan T, onsdag 18. marts, 2020, 17:42 (15 dage siden) @ Jens Hansen

Der er kun en gruppe til at betale alle de tiltag og tabte indtægter.

Nemlig skatteborgerne og de firmaer, der ikke er ramt.

Og det er vel også rimeligt, hvor skulle alle de milliarder ellers komme fra.
Og trafikselskaberne er jo, dem der bliver ramt mest.

Hvem skal betale?

af Frank Poulsen @, onsdag 18. marts, 2020, 17:48 (15 dage siden) @ Jens Hansen

Ja det forstår jeg altså heller ikke helt at man ikke har gjort noget mere ved at få flere tog væk.

Hvem skal betale?

af ivar @, torsdag 19. marts, 2020, 00:09 (15 dage siden) @ Frank Poulsen

Det tænker man sikkert også over, men det er et større puslespil, der nok ikke bliver løst med et fingerknips. Man kan da godt aflyse hvert andet tog på f. eks. Kysten, men det kan jo resultere i, at der kommer til at mangle materiel et andet sted i landet. Den ER du ser i Helsingør om morgenen, kan stå i Sønderborg eller Esbjerg om aftenen. Desuden er der lige en personalekabale, der også skal gå op.
Så selv om det synes tåbeligt, kan det faktisk være rationelt - på kortere sigt - at køre efter planen.

Hvem skal betale?

af Jens N @, Fredericia, onsdag 18. marts, 2020, 19:59 (15 dage siden) @ Jens Hansen

Din logik er pragtfuld - bare køre løs med tomme tog.

Og din logik er tåbeligt nok at skyde folk noget i skoene de ikke har skrevet. Læs nu det sorte - det er bogstaverne.

Jeg tror såmænd at ministeriets folk vil have forståelse for at køre mindre, f.eks at aflyse myldretidstog, lyntog. Så længe der fortsat er 1 tog pr. time på de fleste strækninger.


Det var sådan set også det jeg skrev. Reduceret drift skal ikke besluttes af operatøren alene, men aftales mellem operatør og trafikkøber, i dette tilfælde DSB/Arriva og staten/ministeriet.

Mvh. Jens

Hvem skal betale?

af Jens Hansen, torsdag 19. marts, 2020, 08:01 (15 dage siden) @ Jens N

Jeg skal beklage, hvis jeg udlagde dit skrevne negativt, hvis det modsatte var tilfældet.

Men når du replicerer, ”at staten skal godkende reduktioner”, ja så opfattede jeg det som en bremse, at ”det er besværligt” og ”at de sidder så langt væk, så de forstår ikke noget”. Netop når du understreger, at ”ellers får køber ikke det de har betalt for”.

Og ja, det skal formelt aftales, men ”statens trafikkøber” vil vel have svært ved andet, end at godkende en reduceret drift. Ingen passagerer, syge personale, alle rådes til at blive hjemme.

Og reduktioner, det kunne jo være i første hug at fjerne, der hvor der kører flere systemer, f.eks. myldretidstog og lyntogene København - Odense - Aarhus – Aalborg, Arrivas REX, dagtogene Odense - Svendborg.

Og f.eks. Kystbanen kunne køre 20-minuttersdrift med stop ved alle stationer – det frigiver også materiel.

Og at reducere kørslen, skaber et problem, hvor skal det ledige materiel stå henne, for der vil jo være overskud af dette.

JH

Hvem skal betale?

af Rail, torsdag 19. marts, 2020, 10:28 (15 dage siden) @ Jens Hansen

Og f.eks. Kystbanen kunne køre 20-minuttersdrift med stop ved alle stationer – det frigiver også materiel.

Vågn op - det gør den allerede:
https://www.dsb.dk/trafikinformation/andringer-i-trafik-og-drift/andringer-i-trafik-og-...

I øvrigt skulle der allerede være lavet en aftale mellem DSB og Ministeriet om at dække manglende passagerindtægter, herudover er mange tog allerede blevet nedformeret. Næste skridt er reduktion i antallet af afgange.

Hvem skal betale?

af Pyloriis, torsdag 19. marts, 2020, 11:24 (15 dage siden) @ Rail

Og f.eks. Kystbanen kunne køre 20-minuttersdrift med stop ved alle stationer – det frigiver også materiel.


Vågn op - det gør den allerede:
https://www.dsb.dk/trafikinformation/andringer-i-trafik-og-drift/andringer-i-trafik-og-...

I øvrigt skulle der allerede være lavet en aftale mellem DSB og Ministeriet om at dække manglende passagerindtægter, herudover er mange tog allerede blevet nedformeret. Næste skridt er reduktion i antallet af afgange.

Når corona-virus er overstået (2-6 mdr) er det "hverdag" påny også på jernbanen.
Eneste som kan reducere driften er at mange kan være arbejdsløse. Derfor mindre behov for tog. Men jeg tvivler.

Nej - det bliver på anlægsområdet at staten kommer reducere.
De opgaver på jernbanen kan jo kun i beskedent omfang overtages af arbejdsløse på hotel og turistområdet.

Så Timemodel, Kattegatforbindelse og måske Fehmern-forbindelse vil være opgaver som må udskydes.

Hvem skal betale?

af Niels Bak, fredag 20. marts, 2020, 14:11 (13 dage siden) @ Pyloriis

Og mit gæt er præcis det modsatte. Staten kommer til at sætte gang i så mange offentlige byggerier som muligt, for at sparke gang i samfundsøkonomien igen.

Hvem skal betale?

af andersj, Nordjylland, fredag 20. marts, 2020, 14:21 (13 dage siden) @ Niels Bak

Og mit gæt er præcis det modsatte. Staten kommer til at sætte gang i så mange offentlige byggerier som muligt, for at sparke gang i samfundsøkonomien igen.

Man kan ikke rigtig længere bruge offentlige anlægsprojekter som værktøj overfor en økonomisk krise. Der går simpelthen for lang tid fra beslutning til første spadestik til at det har en effekt.

Det er sådan set kun hvis man har nogle skuffeprojekter med samtlige myndighedsgodkendelser i hus at man kan komme hurtigt igang. Det er ikke engang sikkert at Femernforbindelsen når at komme rigtig i gang inden økonomien vender igen - et projekt der blev besluttet i forrige økonomiske krise.

Mit gæt er at man holder status quo, da byggeaktiviteterne i forvejen er meget høje - også i de kommende mange år.

--
Mvh Anders

Hvem skal betale?

af Niels Bak, lørdag 21. marts, 2020, 20:37 (12 dage siden) @ andersj

Det er muligt du har ret for jernbaneprojekters vedkommende. Der er også et spørgsmål om specialiseret arbejdskraft og materiel, som gør, at man risikerer at få flaskehalse på trods af høj arbejdsløshed. Så det bliver snarere skolerenoveringer, nybyggerier af forskellige kommunale og statslige institutioner, renoveringer af rekreative arealer mv. som der bliver sat gang i.

På jernbaneområdet var det nu også snarere gættet på at alle projekter ville blive udskudt, at jeg skød ned.

Avatar

Hvem skal betale?

af Michael Deichmann ⌂ @, Gribskov kommune, fredag 20. marts, 2020, 15:06 (13 dage siden) @ Pyloriis


Så Kattegatforbindelse og måske Fehmern-forbindelse vil være opgaver som må udskydes.

Alle vil forventeligt komme i regi af Sund & Bælt, der som offentligt selskab går ud med staten som garant og låner pengene til anlægget på det globale lånemarked. Der vil være rigeligt med penge - Corona eller ej.
Næh, det bliver på "den daglige drift" der vil blive sparet.

--
Venligst

Michael Deichmann

[image][image]

Hvem skal betale?

af Pyloriis, fredag 20. marts, 2020, 16:50 (13 dage siden) @ Michael Deichmann


Så Kattegatforbindelse og måske Fehmern-forbindelse vil være opgaver som må udskydes.

Alle vil forventeligt komme i regi af Sund & Bælt, der som offentligt selskab går ud med staten som garant og låner pengene til anlægget på det globale lånemarked. Der vil være rigeligt med penge - Corona eller ej.
Næh, det bliver på "den daglige drift" der vil blive sparet.

Tror det er umuligt på nuværende tidspunkt at spå om hvad der er penge til!

Det er rigtigt at den danske stat formentlig kan låne mange penge rundt omkring.
Men samtidig vil det samme gøre sig gældende for rigtig mange af stater.
Så prisen (renten) kan sagtens blive for høj.
Derudover er det spørgsmål om hvor mange penge staten skal bruge i de kommende måneder.
Men der bliver givet tale om et 3-cifret milliard beløb.
Endelig er der spørgsmålet om antal arbejdsløse efter Corona.
Er det tal højt, så vil byggeprojekter som Kattegat og Fehmern nok ligge lavt, dertil er der for få arbejdspladser som ikke kræver specielle kompetencer nok for lille.

Men Ja. Driften er et sted hvor man nok vil spare.

Hvem skal betale?

af Oliver Løvgard @, Søborg, torsdag 19. marts, 2020, 15:49 (14 dage siden) @ Rail

I øvrigt skulle der allerede være lavet en aftale mellem DSB og Ministeriet om at dække manglende passagerindtægter, herudover er mange tog allerede blevet nedformeret. Næste skridt er reduktion i antallet af afgange.

Den kan jeg hurtigt melde på. Vi har hørt rygter om det, men pt. har vi ikke fået en udmelding om at andet skal ske, så ude fra Kastrup af, kører vi i hvertfald med opformerede togløb.

Mvh. Oliver

--
Oliver L. Løvgard

Hvem skal betale?

af Mads, onsdag 18. marts, 2020, 22:04 (15 dage siden) @ ArveprinsKnud

Hej Forum

Sidder her og grubler over, hvem mon skal betale for de markant lavere billetindtægter til Trafikselskaberne i disse dage? Stiger billetpriserne? Giver Folketinget kompensation? Uanset hvad ender danskerne med at betale regningen. :-(

Det gør pensionskasserne, som køber de statsobligationer som staten udbyder.

"Danskerne betaler regningen". Ja, det gør vi uanset om det er staten eller et privat støtte. Pengene kommer jo i sidste ende det samme sted fra.

Hvem skal betale?

af kme, onsdag 18. marts, 2020, 22:25 (15 dage siden) @ Mads

Hej Forum

Sidder her og grubler over, hvem mon skal betale for de markant lavere billetindtægter til Trafikselskaberne i disse dage? Stiger billetpriserne? Giver Folketinget kompensation? Uanset hvad ender danskerne med at betale regningen. :-(


Det gør pensionskasserne, som køber de statsobligationer som staten udbyder.

"Danskerne betaler regningen". Ja, det gør vi uanset om det er staten eller et privat støtte. Pengene kommer jo i sidste ende det samme sted fra.

Det er korrekt. Hvis nogen her er gamle nok til at huske balladen om ØD omkring 1980, så vil man forstå at det er gennemført stille og roligt. Vores pensionsopsparing er investeret i statsobligationer og aktier i danske virksomheder. Pensionskasser er tålmodige mennesker med dybe lommer, der gerne venter på et afkast. Om ti år er alt om Coronavirus glemt og børserne er boomet igen. Pensionskasser opererer med en 50 årig horisont.

Hvem skal betale?

af ivar @, onsdag 18. marts, 2020, 23:50 (15 dage siden) @ Mads

Du skal ikke gruble så meget. Der er afsat en sum penge til kollektiv trafik, som vi alle bidrager til, den direkte brugerbetaling er ikke stor nok til at finansiere hele "cirkusset".

Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med tak.Copyright © 2020 Jernbanen.dk - Alle rettigheder forbeholdes - Om Jernbanen.dk - Kontakt redaktionen