Jernbanen.dk forum arkiv 2010-2022

Kapacitetsudvidelse ved Ringsted (Generelt)

af Jens Hansen, onsdag 01. juli, 2020, 07:17 (733 dage siden)

Banedanmark har sat en høring igang;

Det er politisk besluttet at åbne en ny undersøgelse af mulige udfletningsløsninger for jernbanen ved Ringsted. Banedanmark er blevet bedt om at finde den bedste løsning ved Ringsted, hvilket betyder, at både de hidtidige undersøgelser, men også nye forslag vil blive analyseret.

Med denne høring indhenter Banedanmark forslag til jernbaneløsninger og forhold, der bør tages hensyn til i de videre undersøgelser.

Banedanmark vurderer de indkomne forslag og idéer, og de vil blive indarbejdet i det omfang, de inden for økonomiske, tekniske og miljømæssige rammer kan forbedre undersøgelsen.

https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/64118

JH

Kapacitetsudvidelse ved Ringsted

af ulca, onsdag 01. juli, 2020, 08:11 (733 dage siden) @ Jens Hansen

Tak for link, ganske spændende dokument.

Umiddelbart hælder jeg mest til en sydlig omfartsbane, helst den fuldt udbyggede, men evt den korte i første omgang.
Hvorfor? Fordi at det måske nok er den dyreste løsning, men til gengæld giver det den højeste kapacitet, og i den fuldt udbyggede i alle retninger. Så jeg gætter på at den vil give mest nytte og værdi for pengene.

Kapacitetsudvidelse ved Ringsted

af hummel_62, Biltris, ved den midt sjællandsk jernban, onsdag 01. juli, 2020, 08:41 (733 dage siden) @ ulca

cirkus

jeg synes virkelig der bruge dumme penge.
Der var 2 løsninger for nogen år siden, og så en mikro løsning.
de valgte man så næsten INGEN TING, hvilket var fejl pris sat, så det heller ikke blev til noget.

" der er noget galt..."

Kapacitetsudvidelse ved Ringsted

af Svend @, onsdag 01. juli, 2020, 09:15 (733 dage siden) @ hummel_62

cirkus

jeg synes virkelig der bruge dumme penge.
Der var 2 løsninger for nogen år siden, og så en mikro løsning.
de valgte man så næsten INGEN TING, hvilket var fejl pris sat, så det heller ikke blev til noget.

" der er noget galt..."

.
Forskellige lokale kræfter gjorde en stor indsats for at en løsning med en niveaufri skæring ikke kunne gennemføres. Jeg tænker især på den vestlige løsning.
En ny bane enten syd eller nord om Ringsted bliver dog langt bedre miljømæssigt og trafikalt, da en del tog ikke længere skal passere selve Ringsted station. Borgmesteren i Ringsted vil måske rive sig i håret over, at Ringsted så ikke bliver et sjællandsk trafikknudepunkt - i hvert fad ikke for de meget hurtige tog - men kan til gengæld glæde sig over (sammen med et par grundejerforeninger), at støjbelastningen bliver mindre.

[image]

--
Svend

Kapacitetsudvidelse ved Ringsted

af Lasse Toylsbjerg-Petersen, onsdag 01. juli, 2020, 09:25 (733 dage siden) @ Svend

cirkus


Forskellige lokale kræfter gjorde en stor indsats

Husk lige til historien, at BDK anvendte to vidt forskellige beregningsgrundlag, der klart gjorde den af (personlige interesser?) mest interessante løsning for BDK markant mere spiselig end den anden.
De lokale kræfter opdagede, at BDK helt åbenlyst ikke havde fremstillet objektivt sammenlignelige analyser til brugt for de politiske beslutninger.
Så kan der være alle mulige andre årsager også - men BDK havde nok spændt buen lidt for hårdt i forhold til objektiv rådgivning, og det blev opdaget...

Lasse (der iøvrigt synes diskussionen om østlig eller vestlig udfletning er lidt bizar - med den forventede trafik gennem Ringsted skal have bruge dem begge!)

Kapacitetsudvidelse ved Ringsted

af steenth, onsdag 01. juli, 2020, 12:59 (733 dage siden) @ Lasse Toylsbjerg-Petersen

Lasse (der iøvrigt synes diskussionen om østlig eller vestlig udfletning er lidt bizar - med den forventede trafik gennem Ringsted skal have bruge dem begge!)

Hvis man får begge forslag samtidig, som kommer de til arbejde imod hinanden. Begge forslag har fokus på at få et par hurtige spor imellem strækningerne til Slagelse og Køge (spor 4 og 5 med vestlig udfletning og spor 1 og 2 med østlig udfletning) med så lidt krydsende trafik som muligt derudover.

Kapacitetsudvidelse ved Ringsted

af Lasse Toylsbjerg-Petersen, onsdag 01. juli, 2020, 14:31 (733 dage siden) @ steenth


Hvis man får begge forslag samtidig, som kommer de til arbejde imod hinanden. Begge forslag har fokus på at få et par hurtige spor imellem strækningerne til Slagelse og Køge (spor 4 og 5 med vestlig udfletning og spor 1 og 2 med østlig udfletning) med så lidt krydsende trafik som muligt derudover.

Tillad mig at præcisere: Jeg mener, der burde være en udfletning i begge ender. Ikke nødvendigvis de to konkrete forslag.
/Lasse

Kapacitetsudvidelse ved Ringsted

af steenth, onsdag 01. juli, 2020, 16:48 (733 dage siden) @ Lasse Toylsbjerg-Petersen


Hvis man får begge forslag samtidig, som kommer de til arbejde imod hinanden. Begge forslag har fokus på at få et par hurtige spor imellem strækningerne til Slagelse og Køge (spor 4 og 5 med vestlig udfletning og spor 1 og 2 med østlig udfletning) med så lidt krydsende trafik som muligt derudover.


Tillad mig at præcisere: Jeg mener, der burde være en udfletning i begge ender. Ikke nødvendigvis de to konkrete forslag.
/Lasse

Begge forslag klare det meste. Det er mest godstog, som skal ind/ud i Ringsted, som skal krydse andre spor. Og det er kun nogle få gange i løbet af en dag... Og der er også hvis man ændre sporbenyttelse pga. overhandling eller lign.

Kapacitetsudvidelse ved Ringsted

af My1201, onsdag 01. juli, 2020, 17:59 (733 dage siden) @ steenth


Hvis man får begge forslag samtidig, som kommer de til arbejde imod hinanden. Begge forslag har fokus på at få et par hurtige spor imellem strækningerne til Slagelse og Køge (spor 4 og 5 med vestlig udfletning og spor 1 og 2 med østlig udfletning) med så lidt krydsende trafik som muligt derudover.


Tillad mig at præcisere: Jeg mener, der burde være en udfletning i begge ender. Ikke nødvendigvis de to konkrete forslag.
/Lasse


Begge forslag klare det meste. Det er mest godstog, som skal ind/ud i Ringsted, som skal krydse andre spor. Og det er kun nogle få gange i løbet af en dag... Og der er også hvis man ændre sporbenyttelse pga. overhandling eller lign.

Så det virkelige spørgsmål er hvor mange spor der er behov for på Ringsted station?
Der bør vel være 1 spor mod vest og 1 mod øst beregnet for gennemkørende højhastighedstog.
Dertil 1 - gerne 2 - spor i hver retning for standsende tog / godstog.
Så min. 6 spor hvoraf de 4 skal have adgang til perron?

Så der skal vel være mulighed for niveau passage på såvel vest som øst siden?

At lave en ny bane nord eller syd for Ringsted er lidt ligesom en stump motorvej.
Det afbryder en masse mindre veje. Det støjer og generer dermed mange mennesker.

Avatar

Kapacitetsudvidelse ved Ringsted

af metrohenrik ⌂, Ringsted, onsdag 01. juli, 2020, 13:50 (733 dage siden) @ Svend

Forskellige lokale kræfter gjorde en stor indsats for at en løsning med en niveaufri skæring ikke kunne gennemføres. Jeg tænker især på den vestlige løsning.


[image]

Jeg bliver nødt til at rette lidt på dig.
De lokale kræfter gjorde en stor indsats på at forhindre bygningen af en niveaufri fletning midt i et boligkvarter, men gjorde alt for at lave udfletningen på en mark, hvor hverken bygningen eller brugen vil genere flere en højest nødvendigt.
Du finder ikke ret mange i det lokale miljø, der ikke vil have den østlige løsning, udover Banedanmark.

--
Venlig hilsen
Henrik Værum Høgh

Kapacitetsudvidelse ved Ringsted

af Svend @, onsdag 01. juli, 2020, 15:34 (733 dage siden) @ metrohenrik

Forskellige lokale kræfter gjorde en stor indsats for at en løsning med en niveaufri skæring ikke kunne gennemføres. Jeg tænker især på den vestlige løsning.


[image]


Jeg bliver nødt til at rette lidt på dig.
De lokale kræfter gjorde en stor indsats på at forhindre bygningen af en niveaufri fletning midt i et boligkvarter, men gjorde alt for at lave udfletningen på en mark, hvor hverken bygningen eller brugen vil genere flere en højest nødvendigt.
Du finder ikke ret mange i det lokale miljø, der ikke vil have den østlige løsning, udover Banedanmark.

.
Der var modstand både i øst- og i vestenden af stationen ..... men selvfølgelig mest i vest, hvor der bor flest mennesker (som havde glemt at havde bosat sig tæt på en jernbane).
Men alle får deres vilje, når sporene lægges udenom Ringsted.... som også ender med at blive den bedste løsning.

--
Svend

Kapacitetsudvidelse ved Ringsted

af Jens Hansen, torsdag 02. juli, 2020, 08:43 (732 dage siden) @ Svend

Men alle får deres vilje, når sporene lægges udenom Ringsted.... som også ender med at blive den bedste løsning.

Men også den dyreste - formentlig taler vi om 3 - 5 milliarder kroner.

Men ja, det kommer, for Banedanmark vil fra starten erklære, at de ikke kan bygge om i vest, uden at lukke strækningen i flere år! Kunne være spændende om der kunne fås en second oppinion på denne opgave - "ombygning af spor i drift".

JH

Kapacitetsudvidelse ved Ringsted

af Dampfmeisteren ⌂ @, torsdag 02. juli, 2020, 09:19 (732 dage siden) @ Jens Hansen

Men alle får deres vilje, når sporene lægges udenom Ringsted.... som også ender med at blive den bedste løsning.


Men også den dyreste - formentlig taler vi om 3 - 5 milliarder kroner.

Men ja, det kommer, for Banedanmark vil fra starten erklære, at de ikke kan bygge om i vest, uden at lukke strækningen i flere år! Kunne være spændende om der kunne fås en second oppinion på denne opgave - "ombygning af spor i drift".

Selvfølgelig kan det lade sig gøre at ombygge med spor i drift. Det kunne det i 1950 og det kan det også nu.
Problemet er blot at projekter nu om dage skal redegøre for risici for togrejsende i udførelsesfasen og hvordan disse minimeres.
Dette skal godkendes af en uafhængig assessor, inden Trafik- Bygge og Boligstyrelsen udsteder ibrugtagningstilkendelse (byggetilladelse).
Da det er meget svært at minimere udførelsesfarer stammende fra arbejder med maskiner nær spor i drift, ender det ofte med sporspærringer.

Typiske udførelsesfarer kan være "Maskine underminerer spor i drift med afsporing til følge", "Maskine vælter ind i spor i drift med afsporing til følge" m.v.
Da projektet typisk ikke kan argumentere for at disse farer er minimale, ender det med sporspærringer.

--
mvh. Dampfmeisteren
http://www.damplokomotiv.dk/

Avatar

Kapacitetsudvidelse ved Ringsted

af metrohenrik ⌂, Ringsted, torsdag 02. juli, 2020, 09:37 (732 dage siden) @ Svend

Forskellige lokale kræfter gjorde en stor indsats for at en løsning med en niveaufri skæring ikke kunne gennemføres. Jeg tænker især på den vestlige løsning.


[image]


Jeg bliver nødt til at rette lidt på dig.
De lokale kræfter gjorde en stor indsats på at forhindre bygningen af en niveaufri fletning midt i et boligkvarter, men gjorde alt for at lave udfletningen på en mark, hvor hverken bygningen eller brugen vil genere flere en højest nødvendigt.
Du finder ikke ret mange i det lokale miljø, der ikke vil have den østlige løsning, udover Banedanmark.


.
Der var modstand både i øst- og i vestenden af stationen ..... men selvfølgelig mest i vest, hvor der bor flest mennesker (som havde glemt at havde bosat sig tæt på en jernbane).
Men alle får deres vilje, når sporene lægges udenom Ringsted.... som også ender med at blive den bedste løsning.

Det var da en underlig måde at twiste den på.
Der var modstand fra de der ville få en udfletning bygget i deres baghave. Ingen af dem har glemt de bor ved en jernbane. Det bliver de mindet om mange gange i timen. Men at banen nu skulle hæves 8-10 meter, og dermed lægge mere skygge og støj ind over deres bolig, var de ikke glade for. Skolen i nærheden var heller ikke særlig imponeret af at skulle have mange hundrede lastbiler til at krydse en skolevej for henved 600-700 elever, i byggeperioden.
Modstanden i øst kom fra en godsejer, der en gang om året holder en grundlovsgilde.

Hvordan mener du at alle får deres vilje, når der efter din mening skal lægges en jernbane gennem et større industriområde, en bydel, og et beskyttet naturområde? Du behøver ikke svare. Du har din mening, og jeg har min.

--
Venlig hilsen
Henrik Værum Høgh

Kapacitetsudvidelse ved Ringsted

af Lasse Toylsbjerg-Petersen, onsdag 01. juli, 2020, 09:20 (733 dage siden) @ ulca

Tak for link, ganske spændende dokument.

Umiddelbart hælder jeg mest til en sydlig omfartsbane, helst den fuldt udbyggede,

Så kan man måske svagt håbe, at den sydlige omfartsbane også er forberedt for en Syd mod Vest tilslutning aht en potentiel Kattegatforbindelse via Fjenneslev og muligheden for direkte tog (Berlin)-Nykøbing/Næstved- Aarhus :-) Bare for at lukke diskussionen om udfletninger i Ringsted endegyldigt.....

/Lasse

Kapacitetsudvidelse ved Ringsted

af ulca, onsdag 01. juli, 2020, 13:24 (733 dage siden) @ Lasse Toylsbjerg-Petersen

Tak for link, ganske spændende dokument.

Umiddelbart hælder jeg mest til en sydlig omfartsbane, helst den fuldt udbyggede,


Så kan man måske svagt håbe, at den sydlige omfartsbane også er forberedt for en Syd mod Vest tilslutning aht en potentiel Kattegatforbindelse via Fjenneslev og muligheden for direkte tog (Berlin)-Nykøbing/Næstved- Aarhus :-) Bare for at lukke diskussionen om udfletninger i Ringsted endegyldigt.....

/Lasse

Så er der jo bare et par gode spørgsmål: En forbindelse mellem Sydbanen fra et punkt mellem Glumsø og Ringsted via Fjenneslev til et givent punkt på strækningen mellem Holbæk og Kalundborg vil blive på et sted mellem 30 og 40 km lang; kan en sådan strækning retfærdiggøres, selv hvis eller når en evt forbindelse over Kattegat bliver realiseret?

Bliver behovet og besparelsen i køretid og afstand virkelig så stor? Jeg tvivler ærligt talt, så længe at man er nødt til at køre via den gamle strækning mellem Lübeck og Büchen for at komme til Berlin; og denne strækning er stadig enkeltsporet og ikke elektrificeret.

Ellers skulle man gen-aktivere Gedserbanen, hvilket vil kræve en større renovering, og så enten indsætte jernbanefærger Gedser - Rostock eller bygge en fast forbindelse der. Og især en fast forbindelse ligger nok meget langt ude i fremtiden, med mindre at der indsættes hurtige tog mellem København (eller måske endda Stockholm) og Berlin som er væsentligt hurtigere end at tage et fly eller køre en anden rute.

Kapacitetsudvidelse ved Ringsted

af ThomasLarsen, onsdag 01. juli, 2020, 13:49 (733 dage siden) @ ulca

Bare til info.

Trafikken til Berlin vil i fremtiden gå via Schwerin.
Og i den forbindelse, skal man igang med at opgradere/elektrificere strækningen Lübeck - Bad Kleinen(incl en shunt ved Bad Kleinen) .

Kapacitetsudvidelse ved Ringsted

af ulca, onsdag 01. juli, 2020, 15:05 (733 dage siden) @ ThomasLarsen

Okay så, det lyder ganske spændende.

Kapacitetsudvidelse ved Ringsted

af Lasse Toylsbjerg-Petersen, onsdag 01. juli, 2020, 13:52 (733 dage siden) @ ulca

Tak for link, ganske spændende dokument.

Umiddelbart hælder jeg mest til en sydlig omfartsbane, helst den fuldt udbyggede,


Så kan man måske svagt håbe, at den sydlige omfartsbane også er forberedt for en Syd mod Vest tilslutning aht en potentiel Kattegatforbindelse via Fjenneslev og muligheden for direkte tog (Berlin)-Nykøbing/Næstved- Aarhus :-) Bare for at lukke diskussionen om udfletninger i Ringsted endegyldigt.....

/Lasse


Så er der jo bare et par gode spørgsmål: En forbindelse mellem Sydbanen fra et punkt mellem Glumsø og Ringsted via Fjenneslev til et givent punkt på strækningen mellem Holbæk og Kalundborg vil blive på et sted mellem 30 og 40 km lang; kan en sådan strækning retfærdiggøres, selv hvis eller når en evt forbindelse over Kattegat bliver realiseret?

Et af forslagene til Sjællandske landanlæg ifm en fast Kattegatforbindelse er at jernbaneforbindelsen bliver fra Fjenneslev og mod Kalundborg. Dette er billigste variant for jernbaneforbindelsen - og altså kun aktuel som del af Kattegatforbindelsen, hvor de hurtige tog altså vil vil fra København via den nye bane mod Ringsted - evt via den nye omfartsbane udenom Ringsted og så fra Fjenneslev dreje mod Kattegatforbindelsen.

Med de aktuelle tyske "Deutschlandtakt" planer opgraderes strækningen Berlin - Lübeck og man vil med Kattegat forbindelse kunne komme fra Berlin til Aarhus på omkring 4t 15m via Lübeck - Glumsø - Fjenneslev - Kattegat, hvilket er mere end to timer ½ time hurtigere end via Hamburg.

/Lasse

Kapacitetsudvidelse ved Ringsted

af My1201, onsdag 01. juli, 2020, 14:19 (733 dage siden) @ Lasse Toylsbjerg-Petersen

Tak for link, ganske spændende dokument.

Umiddelbart hælder jeg mest til en sydlig omfartsbane, helst den fuldt udbyggede,


Så kan man måske svagt håbe, at den sydlige omfartsbane også er forberedt for en Syd mod Vest tilslutning aht en potentiel Kattegatforbindelse via Fjenneslev og muligheden for direkte tog (Berlin)-Nykøbing/Næstved- Aarhus :-) Bare for at lukke diskussionen om udfletninger i Ringsted endegyldigt.....

/Lasse


Så er der jo bare et par gode spørgsmål: En forbindelse mellem Sydbanen fra et punkt mellem Glumsø og Ringsted via Fjenneslev til et givent punkt på strækningen mellem Holbæk og Kalundborg vil blive på et sted mellem 30 og 40 km lang; kan en sådan strækning retfærdiggøres, selv hvis eller når en evt forbindelse over Kattegat bliver realiseret?

Et af forslagene til Sjællandske landanlæg ifm en fast Kattegatforbindelse er at jernbaneforbindelsen bliver fra Fjenneslev og mod Kalundborg. Dette er billigste variant for jernbaneforbindelsen - og altså kun aktuel som del af Kattegatforbindelsen, hvor de hurtige tog altså vil vil fra København via den nye bane mod Ringsted - evt via den nye omfartsbane udenom Ringsted og så fra Fjenneslev dreje mod Kattegatforbindelsen.

Med de aktuelle tyske "Deutschlandtakt" planer opgraderes strækningen Berlin - Lübeck og man vil med Kattegat forbindelse kunne komme fra Berlin til Aarhus på omkring 4t 15m via Lübeck - Glumsø - Fjenneslev - Kattegat, hvilket er mere end to timer ½ time hurtigere end via Hamburg.

/Lasse

Og en forbindelse som skal ned over Ringsted vil forlænge køretiden og gøre en Kattegatforbindelse mindre attraktiv.

Start med at opgradere HELE banestrækningen fra Ringsted til Aarhus til min 250 km/h (gerne 320 km/h) med en ny banestrækning ikke kun over Vestfyn, men også Østfyn, ny tunnel under Storebælt og ny forbindelse over / under Lille-Bælt.
Samlet set vil det sikre en mere stabil jernbanedrift i HELE Danmark og sikre at også sønderjyder, Vestjyder og Hele Fyn ville have glæde af bedre togforbindelser.

Skulle der - mod forventning - herefter være behov (om50-60 år) for en Kattegatjernbane - så byg den til den tid.

Kapacitetsudvidelse ved Ringsted

af My1201, onsdag 01. juli, 2020, 14:14 (733 dage siden) @ ulca

Tak for link, ganske spændende dokument.

Umiddelbart hælder jeg mest til en sydlig omfartsbane, helst den fuldt udbyggede,


Så kan man måske svagt håbe, at den sydlige omfartsbane også er forberedt for en Syd mod Vest tilslutning aht en potentiel Kattegatforbindelse via Fjenneslev og muligheden for direkte tog (Berlin)-Nykøbing/Næstved- Aarhus :-) Bare for at lukke diskussionen om udfletninger i Ringsted endegyldigt.....

/Lasse


Så er der jo bare et par gode spørgsmål: En forbindelse mellem Sydbanen fra et punkt mellem Glumsø og Ringsted via Fjenneslev til et givent punkt på strækningen mellem Holbæk og Kalundborg vil blive på et sted mellem 30 og 40 km lang; kan en sådan strækning retfærdiggøres, selv hvis eller når en evt forbindelse over Kattegat bliver realiseret?

Bliver behovet og besparelsen i køretid og afstand virkelig så stor? Jeg tvivler ærligt talt, så længe at man er nødt til at køre via den gamle strækning mellem Lübeck og Büchen for at komme til Berlin; og denne strækning er stadig enkeltsporet og ikke elektrificeret.

Og så glemmer man alle dem fra området syd for Aarhus og Vestfyn. Så skal de have en dårligere forbindelse til Hamburg og sydpå??

Kapacitetsudvidelse ved Ringsted

af krabsen, onsdag 01. juli, 2020, 08:39 (733 dage siden) @ Jens Hansen

Banedanmark har sat en høring igang;

Det er politisk besluttet at åbne en ny undersøgelse af mulige udfletningsløsninger for jernbanen ved Ringsted. Banedanmark er blevet bedt om at finde den bedste løsning ved Ringsted, hvilket betyder, at både de hidtidige undersøgelser, men også nye forslag vil blive analyseret.

Man må formode, at det vil vælte ind med nye, banebrydende (pun intended) forslag, især fra deltagere på jernbanefora.
:-P

Kapacitetsudvidelse ved Ringsted

af My1201, onsdag 01. juli, 2020, 09:06 (733 dage siden) @ krabsen

Banedanmark har sat en høring igang;

Det er politisk besluttet at åbne en ny undersøgelse af mulige udfletningsløsninger for jernbanen ved Ringsted. Banedanmark er blevet bedt om at finde den bedste løsning ved Ringsted, hvilket betyder, at både de hidtidige undersøgelser, men også nye forslag vil blive analyseret.


Man må formode, at det vil vælte ind med nye, banebrydende (pun intended) forslag, især fra deltagere på jernbanefora.
:-P

Du skal endelig ikke holde dig tilbage!;-)

Kapacitetsudvidelse ved Ringsted

af Jens Hansen, onsdag 01. juli, 2020, 09:45 (733 dage siden) @ My1201

Men hvis vi alle først læser oplægget, ja så kan det måske ske på et oplyst grundlag!

JH

Kapacitetsudvidelse ved Ringsted

af Bongo-Anders, onsdag 01. juli, 2020, 13:48 (733 dage siden) @ Jens Hansen

Ja og det ville være rart hvis folk kunne holde sig til emnet i stedet for at begynde på alle mulige flyvske tanker :-)

Ny bane: Ringsted-Korsør?

af infrafan, onsdag 01. juli, 2020, 13:56 (733 dage siden) @ Jens Hansen
redigeret af infrafan, onsdag 01. juli, 2020, 14:19

Jeg ved man er igang med hastighedsopgradering af Ringsted-Odense, men har der været snak om et alternativ med at lave ny bane udenom Sorø / Slagelse, for at komme omkring de lokale hastighedsbegrænsninger i Sorø og Slagelse? Denne bane kunne jo så bruges til en start af en evt. Kattegat forbindelse. Pris for de 45 km vil være ca. 5,8 mia. kr. inkl. tillæg hvis pris/km er samme som Ny Bane Vestfyn.
En ting det dog ikke vil løse, er som Lasse skriver - at godstog til/fra Femern der skal over Roskilde ikke er løst (niveaufrit). Dette kunne evt. løses med en østlig niveaufri udfletning hvor de to nye spor Ringsted-Kongsted Huse føres til Roskilde.

En hurtig ide, ala:
[image]

Alternativ med Kattegat forbindelsen tilføjet (og mulighed for Århus-Berlin):
[image]

PS: En ligende tanke med Ny bane Vestfyn og de ~500 mio. kr. en niveaufri udfletning koster: Måske kunne projektet sammenlægges med ny Lillebælt forbindelse, givet da den alligevel skal bygges på et tidspunkt, hvis trafikprognoserne passer.

Anyway, det er kun løse ideer fra en skrivebords-infrastruktur fan som ikke har en dyt erfaring med civil. :D

Ny bane: Ringsted-Korsør?

af Jens Hansen, torsdag 02. juli, 2020, 08:46 (732 dage siden) @ infrafan

Virker som om at det fremlagte debatoplæg kun ser på den nære verden - frem til Femern (?).

Tror det skal afklares generelt hvad vi vil med jernbanen, ikke bare i dag, men i mange år frem.

JH

Kapacitetsudvidelse ved Ringsted

af Jens Hansen, fredag 03. juli, 2020, 09:36 (731 dage siden) @ Jens Hansen

Konkret til rapporten - side 7 er der en tabel, hvor angives antal tog pr time i dagtimerne.

F.esk. angives i første kolonne at der i dag er samlet 19 tog igennem Ringsted (11+1+2+1+0+4)!

Men min logik siger mig, at når et tog kører den ene vej, skal det også den anden vej - hvilket betyder at et (samlet) togantal skal være lige (med mindre toget køres delt den ene vej og samlet den anden vej).

Hvordan tælles tog?

JH

Kapacitetsudvidelse ved Ringsted

af Mads, fredag 03. juli, 2020, 10:21 (731 dage siden) @ Jens Hansen

Konkret til rapporten - side 7 er der en tabel, hvor angives antal tog pr time i dagtimerne.

F.esk. angives i første kolonne at der i dag er samlet 19 tog igennem Ringsted (11+1+2+1+0+4)!

Men min logik siger mig, at når et tog kører den ene vej, skal det også den anden vej - hvilket betyder at et (samlet) togantal skal være lige (med mindre toget køres delt den ene vej og samlet den anden vej).

Hvordan tælles tog?

JH

Der kan godt være et ulige antal tog per time. Toget skal ikke nødvendigvis retur i den samme time :-)
Det er ikke beskrevet i rapporten hvor mange timer "dagtimerne" tæller over. Men er det et lige antal, bliver det samlede antal tog i "dagtimerne" også et lige tal.

Derudover - tog kan også køre "den anden vej" i nattimerne.

Kapacitetsudvidelse ved Ringsted

af Gæst42, fredag 03. juli, 2020, 13:34 (731 dage siden) @ Mads

Konkret til rapporten - side 7 er der en tabel, hvor angives antal tog pr time i dagtimerne.

F.esk. angives i første kolonne at der i dag er samlet 19 tog igennem Ringsted (11+1+2+1+0+4)!

Men min logik siger mig, at når et tog kører den ene vej, skal det også den anden vej - hvilket betyder at et (samlet) togantal skal være lige (med mindre toget køres delt den ene vej og samlet den anden vej).

Hvordan tælles tog?

JH


Der kan godt være et ulige antal tog per time. Toget skal ikke nødvendigvis retur i den samme time :-)
Det er ikke beskrevet i rapporten hvor mange timer "dagtimerne" tæller over. Men er det et lige antal, bliver det samlede antal tog i "dagtimerne" også et lige tal.

Derudover - tog kan også køre "den anden vej" i nattimerne.

Det er tydeligvis kun én systemtime de prøver at tælle, så hvis man ikke medtager myldretidstog bør det være et lige tal hvilket det ikke er.

Kapacitetsudvidelse ved Ringsted

af Jens Hansen, mandag 06. juli, 2020, 08:02 (728 dage siden) @ Jens Hansen

Det eneste bud jeg har set på en fremtidig trafik på statens jernbanenet er denne;

https://www.trafikstyrelsen.dk/da/Kollektiv-trafik/Trafikale-analyser/S-tog-og-jernbane...

På figur 77, på side 85, ses et bud på den trafik, der forventes kørt på Sjælland i 2032. Her ses at 2 tog kører igennem Ringsted uden stop. Dvs. 4 tog, når de også skal "den anden vej".

I Banedanmarks diskussionsoplæg fremgår at op til 10 persontog (5 hver vej) kører igennem Ringsted uden stop i 2030!

Der er vist noget som ikke hænger sammen.

JH

Kapacitetsudvidelse ved Ringsted

af Poul Brandt @, Nordsjælland, mandag 06. juli, 2020, 12:20 (728 dage siden) @ Jens Hansen

Det eneste bud jeg har set på en fremtidig trafik på statens jernbanenet er denne;

https://www.trafikstyrelsen.dk/da/Kollektiv-trafik/Trafikale-analyser/S-tog-og-jernbane...

På figur 77, på side 85, ses et bud på den trafik, der forventes kørt på Sjælland i 2032. Her ses at 2 tog kører igennem Ringsted uden stop. Dvs. 4 tog, når de også skal "den anden vej".

I Banedanmarks diskussionsoplæg fremgår at op til 10 persontog (5 hver vej) kører igennem Ringsted uden stop i 2030!

Der er vist noget som ikke hænger sammen.

JH

Måske forudsætter Trafikplan for den statslig jernbane ikke en ny bane på vestfyn, men oplægget forudsætter denne, da den er på 2020 finansloven (projekt start i 2023).
Ny bane på vestfyn vil medføre at der kommer flere tog på "tværs" af landet.

SJ har også ytret ønske om at køre til Aarhus og Esbjerg.

Poul

--
Mvh Poul
Nye baner 300 km/t:
- Kbh-Od.-Aarhus 2 x 45 min.
- Kbh-Aarhus via Kattegat 55 min. (Kbh.-Aalb. 2 timer)
Aarhus-Holstebro 1 time (Aarhus-Silkeborg 250 km/t)
https://www.youtube.com/watch?v=xhQjmU5vH8k

Kapacitetsudvidelse ved Ringsted

af Jens Hansen, mandag 06. juli, 2020, 13:29 (728 dage siden) @ Poul Brandt

Jo, Statens Trafikplan har Vestfyn med, allerede fra 2027;

Foreslået togbetjening 2027
I 2027 forudsættes fuldt udbygget signalprogram, hastighedsopgradering Ringsted-Odense, elektrificering til Aalborg, ny bane over Vestfyn, Femern Bælt landanlæg, ny Storstrømsbro, letbane i Ring 3 ved København – samt nyt togmateriel.

JH

Kapacitetsudvidelse ved Ringsted

af Gæst42, mandag 06. juli, 2020, 13:08 (728 dage siden) @ Jens Hansen

Det eneste bud jeg har set på en fremtidig trafik på statens jernbanenet er denne;

https://www.trafikstyrelsen.dk/da/Kollektiv-trafik/Trafikale-analyser/S-tog-og-jernbane...

På figur 77, på side 85, ses et bud på den trafik, der forventes kørt på Sjælland i 2032. Her ses at 2 tog kører igennem Ringsted uden stop. Dvs. 4 tog, når de også skal "den anden vej".

I Banedanmarks diskussionsoplæg fremgår at op til 10 persontog (5 hver vej) kører igennem Ringsted uden stop i 2030!

Der er vist noget som ikke hænger sammen.

Ja men det var der også i Trafiksstyrelsens plan. Man kan eksempelvis se at de "hurtige" tog til/fra Hamborg skal standse i Ny Ellebjerg, Køge Nord og Ringsted, 2 ud af de 3 kan hurtigt fjernes og hvis der kommer en sydlig omfartsbane om Ringsted bliver Ringsted jo nok en af dem.

Kapacitetsudvidelse ved Ringsted

af Jens Hansen, mandag 06. juli, 2020, 13:26 (728 dage siden) @ Gæst42

I den seneste offentliggjorte Deutschlandtakt optræder tilsyneladende 2 forskellige tog Hamborg - København - hver i 2-timestakt. Men forskellige tider i Tyskland - danske tider kan ikke ses.

JH

Kapacitetsudvidelse ved Ringsted

af Gæst42, mandag 06. juli, 2020, 15:30 (728 dage siden) @ Jens Hansen

I den seneste offentliggjorte Deutschlandtakt optræder tilsyneladende 2 forskellige tog Hamborg - København - hver i 2-timestakt. Men forskellige tider i Tyskland - danske tider kan ikke ses.

Tidligere lå de i samme minuttal fra Lübeck og mod Danmark, har de virkeligt ødelagt det?

Kapacitetsudvidelse ved Ringsted

af andersj @, Aalborg, mandag 06. juli, 2020, 15:48 (728 dage siden) @ Gæst42

I den seneste offentliggjorte Deutschlandtakt optræder tilsyneladende 2 forskellige tog Hamborg - København - hver i 2-timestakt. Men forskellige tider i Tyskland - danske tider kan ikke ses.


Tidligere lå de i samme minuttal fra Lübeck og mod Danmark, har de virkeligt ødelagt det?

Der er en linie FV 2.a der skal kører hver 2. time og FV 2.b der kun skal køre i "myldretiden"/enkelte afgange. I de timer hvor FV 2.b ikke kører indsættes der et regionaltog mellem Hamburg og Lübeck. Forbindelsen København-Lübeck-Berlin er forsvundet.

FV 2.a kører således
Hamburg Hbf afg. xx:30
Lübeck ank. xx:06
Lübeck afg. xx:10

Lübeck ank. xx:50
Lübeck afg. xx:54
Hamburg Hbf ank. xx:29

FV 2.b kører således
Hamburg Hbf afg. yy:21
Bad Oldesloe ank. yy:50
Bad Oldesloe afg. yy:52
Lübeck ank. yy:03
Lübeck afg. yy:10

Lübeck ank. yy:50
Lübeck afg. yy:57
Bad Oldesloe ank. yy:10
Bad Oldesloe afg. yy:12
Hamburg Hbf ank. yy:39

Planen kan ses her: https://assets.ctfassets.net/scbs508bajse/6wYikPsl1G47nWJw5MHEhn/a0dbf1f255f2cfd6bf0339...

--
Mvh Anders

Kapacitetsudvidelse ved Ringsted

af Svend @, mandag 06. juli, 2020, 17:09 (728 dage siden) @ andersj

I den seneste offentliggjorte Deutschlandtakt optræder tilsyneladende 2 forskellige tog Hamborg - København - hver i 2-timestakt. Men forskellige tider i Tyskland - danske tider kan ikke ses.


Tidligere lå de i samme minuttal fra Lübeck og mod Danmark, har de virkeligt ødelagt det?


Der er en linie FV 2.a der skal kører hver 2. time og FV 2.b der kun skal køre i "myldretiden"/enkelte afgange. I de timer hvor FV 2.b ikke kører indsættes der et regionaltog mellem Hamburg og Lübeck. Forbindelsen København-Lübeck-Berlin er forsvundet.

FV 2.a kører således
Hamburg Hbf afg. xx:30
Lübeck ank. xx:06
Lübeck afg. xx:10

Lübeck ank. xx:50
Lübeck afg. xx:54
Hamburg Hbf ank. xx:29

FV 2.b kører således
Hamburg Hbf afg. yy:21
Bad Oldesloe ank. yy:50
Bad Oldesloe afg. yy:52
Lübeck ank. yy:03
Lübeck afg. yy:10

Lübeck ank. yy:50
Lübeck afg. yy:57
Bad Oldesloe ank. yy:10
Bad Oldesloe afg. yy:12
Hamburg Hbf ank. yy:39

Planen kan ses her: https://assets.ctfassets.net/scbs508bajse/6wYikPsl1G47nWJw5MHEhn/a0dbf1f255f2cfd6bf0339...

.
"FV 2.b" kører - som Anders skriver - morgen og aften, f eks 2+2 i hver retning. Med lidt god vilje og ikke for mange standsninger undervejs, og slet ikke i Bad Oldesloe, vil turen kunne gøres på 2½ time.

--
Svend

Kapacitetsudvidelse ved Ringsted

af Gæst42, mandag 06. juli, 2020, 18:20 (728 dage siden) @ andersj

I den seneste offentliggjorte Deutschlandtakt optræder tilsyneladende 2 forskellige tog Hamborg - København - hver i 2-timestakt. Men forskellige tider i Tyskland - danske tider kan ikke ses.


Tidligere lå de i samme minuttal fra Lübeck og mod Danmark, har de virkeligt ødelagt det?


Der er en linie FV 2.a der skal kører hver 2. time og FV 2.b der kun skal køre i "myldretiden"/enkelte afgange. I de timer hvor FV 2.b ikke kører indsættes der et regionaltog mellem Hamburg og Lübeck. Forbindelsen København-Lübeck-Berlin er forsvundet.

Tak så har DB Fernverkehr tydeligvis fået deres vilje og sluppet for de direkte Berlin-tog

Bemærk at der nu er hverken fjern- eller godstog via Bad Kleinen - Lübeck.. Gad vide om man prøver at spare shunten ved Bad Kleinen og elektrificeringen væk?

Kapacitetsudvidelse ved Ringsted

af andersj @, Aalborg, mandag 06. juli, 2020, 18:47 (728 dage siden) @ Gæst42

I den seneste offentliggjorte Deutschlandtakt optræder tilsyneladende 2 forskellige tog Hamborg - København - hver i 2-timestakt. Men forskellige tider i Tyskland - danske tider kan ikke ses.


Tidligere lå de i samme minuttal fra Lübeck og mod Danmark, har de virkeligt ødelagt det?


Der er en linie FV 2.a der skal kører hver 2. time og FV 2.b der kun skal køre i "myldretiden"/enkelte afgange. I de timer hvor FV 2.b ikke kører indsættes der et regionaltog mellem Hamburg og Lübeck. Forbindelsen København-Lübeck-Berlin er forsvundet.


Tak så har DB Fernverkehr tydeligvis fået deres vilje og sluppet for de direkte Berlin-tog

Nu kan der jo nå at ske mange mange ting inden Femernforbindelsen er færdig. Desuden har der aldrig fra dansk side været tale om København-Lübeck-Schwerin-Berlin, det har været en ren tysk idé.

--
Mvh Anders

Kapacitetsudvidelse ved Ringsted

af Niels Bak, tirsdag 07. juli, 2020, 10:08 (727 dage siden) @ Jens Hansen

Trafikplanen har kun tog med som kan/skal køres med de projekter, som er endeligt vedtaget og finansieret. Dermed er fx udvidelsen af trafikken i timeplanen (som den tidligere regering jo også forsøgte ihærdigt at slå ihjel) heller ikke inddraget, og trafikniveauet svarer stort set til i dag.
I oplægget til Ringsted er det derimod - helt fornuftigt - den mulige/planlagte trafik i samspil med andre kapacitetsudvidelser og forbedringer, som man forbereder sig på.

Kapacitetsudvidelse ved Ringsted

af Poul Brandt @, Nordsjælland, torsdag 13. august, 2020, 12:08 (690 dage siden) @ Jens Hansen

Banedanmark har sat en høring igang;

Det er politisk besluttet at åbne en ny undersøgelse af mulige udfletningsløsninger for jernbanen ved Ringsted. Banedanmark er blevet bedt om at finde den bedste løsning ved Ringsted, hvilket betyder, at både de hidtidige undersøgelser, men også nye forslag vil blive analyseret.

Med denne høring indhenter Banedanmark forslag til jernbaneløsninger og forhold, der bør tages hensyn til i de videre undersøgelser.

Banedanmark vurderer de indkomne forslag og idéer, og de vil blive indarbejdet i det omfang, de inden for økonomiske, tekniske og miljømæssige rammer kan forbedre undersøgelsen.

https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/64118

JH

.
Har lige fundet denne hjemmeside:

https://ringstedbanen.dk/aktuelle-hoeringssvar/

Poul

--
Mvh Poul
Nye baner 300 km/t:
- Kbh-Od.-Aarhus 2 x 45 min.
- Kbh-Aarhus via Kattegat 55 min. (Kbh.-Aalb. 2 timer)
Aarhus-Holstebro 1 time (Aarhus-Silkeborg 250 km/t)
https://www.youtube.com/watch?v=xhQjmU5vH8k

Kapacitetsudvidelse ved Ringsted

af Jens Hansen, søndag 18. oktober, 2020, 17:23 (624 dage siden) @ Jens Hansen

Henning Hyllested, Enhedslisten har spurgt til antal tog igennem Ringsted;

https://www.ft.dk/samling/20191/almdel/tru/spm/722/svar/1701129/2263199.pdf

Det fremgår umiddelbart af Banedanmarks besvarelse at det at udtale sig om antal tog, er en større videnskab. Dog kan Banedanmarks endelige opgørelse ses i bilag. Her fremgår at i den størst belastet time skal 16 tog igennem Ringsted.

JH

Kapacitetsudvidelse ved Ringsted

af Mo 568 @, torsdag 28. januar, 2021, 23:15 (521 dage siden) @ Jens Hansen

Så er Banedanmarks rapport efter debatoplægget og høringsprocessen i sommeren 2021 på gaden.

Omfartsbanerne bliver 2 - 4 mia. dyrere end de niveaufri udfletninger afhængig af hvilken løsning man vælger. Den niveaufri udfletning i øst koster det samme som en udfletning i vest nemlig 1,6 mia.kr. Den niveaufri udfletning i øst har i forhold til en niveaufri udfletning i vest:

- Den højeste forrentning
- Den største tidsgevinst
- Den mindste påvirkning af borgere
- Den mindste påvirkning af jernbanedriften i anlægsfasen
- Den mindste påvirkning af naturen i anlægsfasen

Den niveaufri udfletning i øst er flyttet længer mod Kværkeby, som foreslået af Borgruppen i 2015 og 2020. Det tilgodeser den fremtidige byudviklingen mellem Køgevej - jernbanen, øst for Østre Ringvej.

Læs høringsnotatet her: https://www.ft.dk/samling/20201/almdel/TRU/bilag/139/2326295.pdf

//Thomas Albøg Olsen

Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med tak