Banedanmark mangler ikke penge! (Generelt)

af Jens Hansen, mandag 11. januar, 2021, 07:33 (10 dage siden)

Jeg har i ny og næ undret mig over hvorfor tingene halter for jernbanen, kunne det f.eks. hænge sammen med bevillinger, at Banedanmark måske hænger lidt i bremsen en gang imellem. Men det kan jeg godt glemme;

Aktstykke 126 fra Finansudvalget siger at - Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at tilføre i alt 18,3 mio. kr. i 2020 til §11.41.02. Retterne til dækning af domstolenes udgifter til leje af midlertidige retslokaler i perioden15. maj 2020 til 31. december 2020 med henblik på efterlevelse af de sundhedsfaglige retningslinjer,herunder særligt arealkrav, som følge af COVID-19.

https://www.ft.dk/RIPdf/samling/20201/aktstykke/aktstk126/20201_aktstk_afgjort126.pdf

Udgifterne på i alt 18,3 mio. kr. finansieres fra et mindreforbrug af de på finansloven opførte midlerpå § 28.63.04. Banedanmark - drift af jernbanenettet.

Så midler er ikke årsag til at det kører skidt, der er faktisk for mange.

JH

Banedanmark mangler ikke penge!

af Svend @, mandag 11. januar, 2021, 09:23 (10 dage siden) @ Jens Hansen

Jeg har i ny og næ undret mig over hvorfor tingene halter for jernbanen, kunne det f.eks. hænge sammen med bevillinger, at Banedanmark måske hænger lidt i bremsen en gang imellem. Men det kan jeg godt glemme;

Aktstykke 126 fra Finansudvalget siger at - Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at tilføre i alt 18,3 mio. kr. i 2020 til §11.41.02. Retterne til dækning af domstolenes udgifter til leje af midlertidige retslokaler i perioden15. maj 2020 til 31. december 2020 med henblik på efterlevelse af de sundhedsfaglige retningslinjer,herunder særligt arealkrav, som følge af COVID-19.

https://www.ft.dk/RIPdf/samling/20201/aktstykke/aktstk126/20201_aktstk_afgjort126.pdf

Udgifterne på i alt 18,3 mio. kr. finansieres fra et mindreforbrug af de på finansloven opførte midlerpå § 28.63.04. Banedanmark - drift af jernbanenettet.

Så midler er ikke årsag til at det kører skidt, der er faktisk for mange.

>
.

Dagens indtil videre morsomste indlæg
:-D :-D :-D
Der er mulighed for at sætte sig ind i, hvor mange penge der er sat af på finansloven til (bl a) at drive den danske jernbane her

--
Svend

[image]

Banedanmark mangler ikke penge!

af Lasse Toylsbjerg-Petersen, mandag 11. januar, 2021, 09:33 (10 dage siden) @ Svend

. [/color]
Dagens indtil videre morsomste indlæg
:-D :-D :-D

Det er til gengæld almindeligt kendt at BDK de senere år har haft et underforbrug på "vedligeholdelse og fornyelse" på op til 25% af det bevilgede. Det synes jeg ikke er så sjovt endda.
/Lasse

Banedanmark mangler ikke penge!

af Svend @, mandag 11. januar, 2021, 11:25 (10 dage siden) @ Lasse Toylsbjerg-Petersen

. [/color]
Dagens indtil videre morsomste indlæg
:-D :-D :-D

Det er til gengæld almindeligt kendt at BDK de senere år har haft et underforbrug på "vedligeholdelse og fornyelse" på op til 25% af det bevilgede. Det synes jeg ikke er så sjovt endda.
/Lasse

.
Der er nok flere ting der spiller ind her.....

--
Svend

[image]

Banedanmark mangler ikke penge!

af Peter Christensen, mandag 11. januar, 2021, 11:45 (10 dage siden) @ Svend

Der er nok flere ting der spiller ind her.....

Dårlig planlægning?
Manglende overblik?
Argumentet med manglende bevillinger begyndet at lyde lidt hult når store dele af bevillingen ikke bruges......

Banedanmark mangler ikke penge!

af krabsen, mandag 11. januar, 2021, 11:40 (10 dage siden) @ Lasse Toylsbjerg-Petersen

. [/color]
Dagens indtil videre morsomste indlæg
:-D :-D :-D

Det er til gengæld almindeligt kendt at BDK de senere år har haft et underforbrug på "vedligeholdelse og fornyelse" på op til 25% af det bevilgede. Det synes jeg ikke er så sjovt endda.

Ikke sjovt, især ikke hvis der samtidig bruges 'manglende økonomiske ressourcer' som forklaring på problemer med stabil drift.

Har nogen, evt. de bevilgende instanser, monstro spurgt BDK om årsagen til underforbruget?

Mangel på kvalificeret arbejdskraft? Mangel på materialer? Forhindringer i form af miljørestriktioner? Almindelig slendrian?

Banedanmark mangler ikke penge!

af Poul Brandt @, Nordsjælland, mandag 11. januar, 2021, 11:52 (10 dage siden) @ Lasse Toylsbjerg-Petersen
redigeret af Poul Brandt, mandag 11. januar, 2021, 12:19

. [/color]
Dagens indtil videre morsomste indlæg
:-D :-D :-D

Det er til gengæld almindeligt kendt at BDK de senere år har haft et underforbrug på "vedligeholdelse og fornyelse" på op til 25% af det bevilgede. Det synes jeg ikke er så sjovt endda.
/Lasse

.
Der er vist tale om at man formelt lige låner lidt penge, til at fylde et lille hul op i 2020 finansloven, da man jo alligevel har tænkt sig at lave en komplet ny plan og bevilling for Banedanmarks
Fornyelse og vedligehold af jernbanenettet

Den budgetmæssige situation
Samlet for perioden 2015-2020 forventer Banedanmark et mindreforbrug i forhold til bevillingen
på ca. 450 mio. kr. Det var tidligere forventningen, at der ville være et merforbrug i perioden svarende til opsparingen på Banedanmarks finanslovskonto for fornyelse og vedligehold primo 2015
(540,1 mio. kr.), og at der derfor ikke ville være nogen tilbageværende opsparing ved udgangen af
2020. Især den aktuelle situation med begrænsede ressourcer til sikringsteknisk validering har dog
medført, at visse aktiviteter er udskudt til efter 2020.
De fremtidige økonomiske rammer for Banedanmarks fornyelse og vedligeholdelsesaktiviteter forventes fastlagt i forbindelse med en kommende Grøn mobilitetsplan.

Jf. afsnit 2.4 i Status for anlægs- og byggeprojekter 2. halvår 2020

Mon ikke vi kan imødese fastlæggelse af en betragtelig udvidelse af bevillingen til fornyelse og vedligehold for de næste 5-10 år. Jeg vil tro Banedanmark får alt hvad de beder om, bare de kommer med en plan.
Der står jo nærmest direkte at det har de allerede gjort, og den er nu ved at blive indbagt i den Grønne Mobilitetsplan, som de kommende politiske forhandlinger kommer til at dreje sig om.

De forhandlinger starter antageligvis med at transportministeren kommer med et forhandlingsoplæg med en masse optioner. Herunder hvordan man finansierer det hele. Skal vi gætte: Bl. a. Storebæltsforbindelsen kommer til at bidrage med de næste 10 års overskud, med udsættelse af tidspunktet for at gælden er tilbagebetalt til følge.
Nå, det var vist et sidespor. :-)

--
Mvh Poul

Lokalbaner nedlægges i 2030 pga. selvkørende biler.
Alle nye baner bør anlægges for 300 eller 320 km/t.

Banedanmark mangler ikke penge!

af Jens Hansen, mandag 11. januar, 2021, 12:49 (10 dage siden) @ Poul Brandt

De forhandlinger starter antageligvis med at transportministeren kommer med et forhandlingsoplæg med en masse optioner. Herunder hvordan man finansierer det hele. Skal vi gætte: Bl. a. Storebæltsforbindelsen kommer til at bidrage med de næste 10 års overskud, med udsættelse af tidspunktet for at gælden er tilbagebetalt til følge.
Nå, det var vist et sidespor. :-)

Tror også DSB må stå for skud, aflevere, de sparer jo eksorbitante beløb, når Fremtidens Tog kommer.

JH

Banedanmark mangler ikke penge!

af Poul Brandt @, Nordsjælland, mandag 11. januar, 2021, 12:59 (10 dage siden) @ Jens Hansen

Tror også DSB må stå for skud, aflevere, de sparer jo eksorbitante beløb, når Fremtidens Tog kommer.

JH

.
Ja. Men DSB har jo allerede afleveret en plan som siger de ikke længere skal have tilskud fra 2030. Så kontraktbetalingen vil løbende falde.
Det er ikke en indtægt, men en reduceret udgift. Netto er det naturligvis det samme.

--
Mvh Poul

Lokalbaner nedlægges i 2030 pga. selvkørende biler.
Alle nye baner bør anlægges for 300 eller 320 km/t.

Banedanmark mangler ikke penge!

af Peter Christensen, mandag 11. januar, 2021, 13:21 (10 dage siden) @ Poul Brandt

Ja. Men DSB har jo allerede afleveret en plan som siger de ikke længere skal have tilskud fra 2030. Så kontraktbetalingen vil løbende falde.

Hvor mange år efter 2030 vil DSB kunne køre uden tilskud?
Hvis det kun er 1-2 år, så er den plan ikke meget værd.

Banedanmark mangler ikke penge!

af Poul Brandt @, Nordsjælland, mandag 11. januar, 2021, 13:45 (10 dage siden) @ Peter Christensen

Ja. Men DSB har jo allerede afleveret en plan som siger de ikke længere skal have tilskud fra 2030. Så kontraktbetalingen vil løbende falde.

Hvor mange år efter 2030 vil DSB kunne køre uden tilskud?
Hvis det kun er 1-2 år, så er den plan ikke meget værd.

.
Jo planen har stor værdi. For staten har ikke udgifter længere efter 2030.
Hvis DSB så ikke giver overskud, så er der bare ikke noget DSB mere.

Men formålet med planen var vel nærmere at opnå tilskud indtil 2030, så man havde tid til at effektivisere inden EUs jernbanepakke endegyldigt gennemføres.

--
Mvh Poul

Lokalbaner nedlægges i 2030 pga. selvkørende biler.
Alle nye baner bør anlægges for 300 eller 320 km/t.

Banedanmark mangler ikke penge!

af hummel_62, Biltris, ved den midt sjællandsk jernban, mandag 11. januar, 2021, 13:25 (10 dage siden) @ Poul Brandt

ja og efterhånd som de tabsgivende forbindelser fjernes, så skal de vel til at betale i stedet for??

Frit fra leveren

Roskilde-Køge
Svendborg banen
og flere Jyske strækninger
( man er vel sjællænder)

mens de forsat København- Århus-Ålborg / Esbjerg og Sønderborg
som andre selskaber gerne vil have finderne i

--
Lars Madsen
Trinbræt Biltris

Banedanmark mangler ikke penge!

af RasmusD, mandag 11. januar, 2021, 14:49 (10 dage siden) @ Poul Brandt

Er den plan ikke allerede skudt i smadder af politikernes beslutninger og planer? Man har givet Øresundstrafikken væk til svenskerne, og aftalen om førerløse S-tog involverede også at flytte dem over til en anden operatør. Forudsætningerne for 2030-planen er vel ikke længere til stede.

Banedanmark mangler ikke penge!

af Jens Hansen, mandag 11. januar, 2021, 15:47 (10 dage siden) @ RasmusD

Nogen som har i frisk erindring hvad krav DSB havde for at kunne køre uden statslige subsidier i 2030?

JH

Banedanmark mangler ikke penge!

af Poul Brandt @, Nordsjælland, mandag 11. januar, 2021, 16:04 (10 dage siden) @ RasmusD

Er den plan ikke allerede skudt i smadder af politikernes beslutninger og planer? Man har givet Øresundstrafikken væk til svenskerne, og aftalen om førerløse S-tog involverede også at flytte dem over til en anden operatør. Forudsætningerne for 2030-planen er vel ikke længere til stede.

Flemming Jensen refererer stadig til den, så mon ikke den stadig er gældende, her er hvad han skrev til mig den 6. januar i år:

Kære Poul Brandt Jensen

Tak for din mail og dit grundige materiale. I DSB har vi udviklet en trafikvision for 2030 som vil betyde flere og hurtigere forbindelser både mellem landsdelene og til/fra København. Visionen tager udgangspunkt i allerede besluttede investeringer i Fremtidens tog og infrastruktur samt enkelte nye investeringer. Vi når ikke frem til samme rejsetidsbesparelser som dig men dog markante forbedringer. Noget der er nødvendigt i forhold til at løse trængselsproblemerne på vejene ligesom det vil være en stor bidragsyder for at nå de ambitiøse klimamål.

Jeg deler i øvrigt din opfattelse af at det vil være meget værdifuldt med en samlet langsigtet investeringsplan, hvilket jeg har en forhåbning om også bliver en realitet.

Held og lykke med at få dit forslag frembragt for politikerne.

Med venlig hilsen
Flemming Jensen

Administrerende direktør

--
Mvh Poul

Lokalbaner nedlægges i 2030 pga. selvkørende biler.
Alle nye baner bør anlægges for 300 eller 320 km/t.

Ambulancetoget holder klar
Ambulancetoget holder klar

Denne artikel stammer fra bogen ´Eventyret om Jernbanen´ af J. Fr. Lawaetz, Jespersen og Pios Forlag 1935. Den handler om, hvad der sker når alarmen lyder over Godsbanegården og hjælpetoget rykker ud med hjælpevogne, redningsvogne og ambulancevogne.

Læs mere
Indsend billeder

Jernbanebøger

Ved banen 1970-1986

Ved banen 1970-1986
Pris 250 kr.

Læs mere

Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med takCopyright © 2021 Jernbanen.dk - Alle rettigheder forbeholdes - Om Jernbanen.dk - Kontakt redaktionen