Tunnel Helsingør Helsingborg (Generelt)

af Bent Jensen, onsdag 13. januar, 2021, 22:42 (10 dage siden)

Har lige set TV2 lorry der var indslag om at Skåne len havde projekt om togtunnel mellem de 2 byer og vej tunnel lidt længere sydpå, cirka ved Espergærde. Man ville også være med finansiering på byggeriet, spændende om så trafikselskaberne kan blive enige om hvilke tog man regner med der skal køre der, men de første 10 år er der nok ikke etableret noget.
Med venlig hilsen

Bent Jensen

Tunnel Helsingør Helsingborg

af andersj @, Aalborg, onsdag 13. januar, 2021, 23:34 (10 dage siden) @ Bent Jensen

Region Skånes egen togstrategi foreslår at DSB's fire regionaltog i timen skal fortsætte fra Helsingør til Helsingborg, suppleret af to "System 3" tog i timen der kører i ring omkring Øresund.
Tog 1 - Hässelholm-Helsingborg-Helsingør-København H-Malmö-Lund-Hässelholm-Älmhult
Tog 2 - Kristianstad-Hässelholm-Helsingborg-Helsingør-København H-Malmö-Hässelholm-Kristianstad.

Togstrategien tager ikke højde for fjerntog, godstog eller udbygninger af infrastrukturen på dansk side.

--
Mvh Anders

Tunnel Helsingør Helsingborg

af Jens Hansen, torsdag 14. januar, 2021, 07:03 (9 dage siden) @ andersj

Skånes togstrategi tager heller ikke højere for at Øresundstogene om få år kun kører til Østerport. Så tog fra Sverige, via HH og ned af Kystbanen vil køre til f.eks. Holbæk.

JH

Tunnel Helsingør Helsingborg

af UTJ, torsdag 14. januar, 2021, 08:42 (9 dage siden) @ Jens Hansen

Det er forsåvidt også ligegyldigt for en HH-planlægning om togene i København fra Malmø har Østerport som endestation og togene fra Helsingør kører ud på Vestsjælland i øjeblikket. Kardinalpunktet i planlægningen er om man er villig til en tunneløkonomi som kun baserer sig på regional persontrafik.

--
ئۇلغىك

Tunnel Helsingør Helsingborg

af andersj @, Aalborg, torsdag 14. januar, 2021, 12:43 (9 dage siden) @ Jens Hansen

Skånes togstrategi tager heller ikke højere for at Øresundstogene om få år kun kører til Østerport. Så tog fra Sverige, via HH og ned af Kystbanen vil køre til f.eks. Holbæk.

JH

Jo, det gør den. Den er udarbejdet i 2020.

Det vil heller ikke være noget problem at køre danske tog til Helsingborg, hvis tunnelen samt to (nye) perronspor får dansk kørestrøm og signaler.

--
Mvh Anders

Tunnel Helsingør Helsingborg

af Trainee, torsdag 14. januar, 2021, 13:06 (9 dage siden) @ andersj

Alternativt kan Vectron, som jo skal køre på Kystbanen, nemt opgraderes til at køre i Sverige. Det er vidst bare nogle allerede eksisterende moduler som skal købes og installeres.

Tunnel Helsingør Helsingborg

af andersj @, Aalborg, torsdag 14. januar, 2021, 13:11 (9 dage siden) @ Trainee

Alternativt kan Vectron, som jo skal køre på Kystbanen, nemt opgraderes til at køre i Sverige. Det er vidst bare nogle allerede eksisterende moduler som skal købes og installeres.

Men der er absolut 0 grunde til at en evt. tunnel mellem Helsingør-Helsingborg skulle udstyres hverken helt eller delvist med svensk kørestrøm. Der er jo intet behov for at rene svenske tog skulle kunne køre til Helsingør og vende der.

--
Mvh Anders

Tunnel Helsingør Helsingborg

af Bent Jensen, torsdag 14. januar, 2021, 13:17 (9 dage siden) @ andersj

De nuværende øresundstog er tostrøms togsæt, så er det vel bare et spørgsmål om hvor systemskift skal være, på svensk eller dansk side.
Med venlig hilsen
Bent Jensen

Tunnel Helsingør Helsingborg

af andersj @, Aalborg, torsdag 14. januar, 2021, 13:18 (9 dage siden) @ Bent Jensen

De nuværende øresundstog er tostrøms togsæt, så er det vel bare et spørgsmål om hvor systemskift skal være, på svensk eller dansk side.
Med venlig hilsen
Bent Jensen

Fra december 2021 betjenes Helsingør ikke længere af Øresundstog, men af ER og Vectron med dobbeltdækkere. Fra december 2022 har DSB kun rådighed over 10 Øresundstog.

--
Mvh Anders

Tunnel Helsingør Helsingborg

af Bent Jensen, torsdag 14. januar, 2021, 13:21 (9 dage siden) @ andersj

Er dette helt fastlagt, kan det overhovedet ikke ændres.

Med venlig hilsen
Bent Jensen

Tunnel Helsingør Helsingborg

af Gæst42, torsdag 14. januar, 2021, 17:03 (9 dage siden) @ andersj

De nuværende øresundstog er tostrøms togsæt, så er det vel bare et spørgsmål om hvor systemskift skal være, på svensk eller dansk side.
Med venlig hilsen
Bent Jensen


Fra december 2021 betjenes Helsingør ikke længere af Øresundstog, men af ER og Vectron med dobbeltdækkere.

Det er ikke korrekt, Helsingør vil stadig blive betjening af Øresundstog - primært i de tidlige morgentimer, aften og weekend!

Alle Nivå-tog vil også være med Øresundstog

Tunnel Helsingør Helsingborg

af Trainee, torsdag 14. januar, 2021, 13:48 (9 dage siden) @ andersj

Jeg tænker mere på hvis togene skulle køre længere ind i Sverige.

Tunnel Helsingør Helsingborg

af Ole Graabæk, torsdag 14. januar, 2021, 09:20 (9 dage siden) @ Bent Jensen

Det er positivt at svenskerne er aktive.
Det er bekymrende, hvis danske politikere på grund af modstand mod en motorvej i Ring 5 sletter reservationen, så det umuliggøres at udnytte reservationen til en baneløsning.

Ny jernbanetunnel H-H samt baneløsning i Ring 5
København promoverer for tiden Lynetteholmen med kostbare Metrotunneler og vejtunneller under havnen samt fokus på, at Københavnerne ikke skal gældsættes, staten må hjælpe.
Det rejser spørgsmålet: skal Hovedstadsområdet fortsat udvikles efter den visionære fingerplan som er udviklet siden 1947 eller skal Hovedstadsområdet udvikles med kunstige øer i Øresund? Hvis vi alle sammen skal betale, skal vi vel også have indflydelse på løsningen. Lynetteholmen til 50 milliarder kr er kostbar.
På Region Hovedstadens hjemmeside kan man finde analyser, som dels viser voldsomme og stigende omkostninger ved at bilisterne holder i kø, dels et lavere niveau af investeringer i kollektiv trafik end nabolandene og dels en håbløs ukoordineret beslutnings-struktur vedr. kollektiv trafik i hovedstadsområdet.
”Der er i Greater Copenhagen enighed om, at en fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg skal bygges først og påbegyndes så hurtigt som muligt”. Citat slut. String samarbejdet skriver samme sted: ”New cross-border connections like an Øresundmetro between the urban nodes Copenhagen and Malmö and a tunnel between Helsingborg and Helsingör are necessary to accommodate the increased demand for more capacity and better connectivity”.
”Når Femernforbindelsen åbner, hjælper det ikke, at den ikke kan udnyttes optimalt, fordi der er flaskehalse på Øresund og over Storstrømmen.” ”hurtigere at flytte gods med tog, så selv vognmænd nu bruger jernbanen til at transportere deres trailere” og ”Det bliver ikke ved med at gå, at vi sender så mange lastbiler ned gennem Europa. Det skal man ikke være ekspert for at se. Men for at få mere gods over på banen skal vi give godsbanen bedre betingelser”. Citater fra daværende trafikminister Henrik Dam Kristensen.
Figur fra H-H samarbejdet, som viser trace for tunnel til motorvej og godstog i forlængelse af den længe reserverede Ring 5. Den sydlige tunnel til godstog hænger sammen med tekniske forhold som vanddybder i Øresund og max stigning for skinner til godstog, der skal op igen. (Evt kunne tunnel til persontog mellem Helsingør og Helsingborg komme lidt senere. Min tanke)
Efter strukturreformen i 2007, hvor først miljøministeren og siden 2015 erhvervsministeren overtog ansvaret for den regionale planlægning i Hovedstadsområdet er Fingerplanen opdateret flere gange med ”transportkorridorer, som sikrer at fremtidige motorveje, baner og tekniske anlæg kan placeres i mindst mulig konflikt med bymæssig bebyggelse”. Når der centraliseres forbedres lobbyisternes skjulte indflydelse.
I 2018 startedes et forstudie (Vejdirektoratet, Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen samt det svenske Trafikverket). Præmisserne for det studie indeholdt ingen godstogstunnel. ?????? Det er kendt, at jernbaneløsninger ikke indgår i Vejdirektoratets verdensbillede. (Vognmændene og Københavns kommune har meget effektive lobby-forbindelser.)
I nordsjælland har der længe været stor lokal modstand imod en ny motorvej i det reserverede Ring 5 tracé. Reservationen er ca 1 km bred og skal under alle omstændigheder ændres, så den går udenom et natura2000 område.
Lad os som et tankeeksperiment se, hvad virkningen af en jernbanetunnel syd for Helsingborg-Helsingør samt en jernbane i Ring 5 i forlængelse af Femern projektet ville betyde.
1) International godstrafik kunne flyttes fra motorvejene til jernbane, som har bedre kapacitet og bedre sikkerhed for øvrige trafikanter. Miljøvenlige elektriske tog erstatter diesellastbiler.
2) Et velfungerende kollektivt togsystem med såvel radial som ringstruktur og parkeringsfaciliteter i knudepunkterne (som i andre storbyer) ville aflaste den individuelle pendlertrafik på motorvejene og give plads til håndværkere og godsdistribution på eksisterende motorveje, så udvidelse ikke er nødvendig.
3) Den upopulære motorvej i ring 5 kunne altså undgås. En to-sporet jernbane i ring 5 kunne frigive et meget betydeligt areal i korridoren.
4) Fabrikation af tunnel elementer kunne fortsætte på Lolland til gavn for beskæftigelsen. Win-Win?
Min opfordring er, at de progressive borgmestre i fingerkommunerne bliver mere aktive, går sammen og giver København et seriøst modspil, så vores skattepenge ikke spildes på kunstige spekulations-øer i Øresund, men fremmer en effektiv udvikling af hele hovedstadsområdet. Offentlig indsigt i By og Havn’s budget kunne være første skridt.
Lokalt har der været en debat om ring 5 eller ring 6. Det er en landspolitisk afgørelse – desværre – valg mellem Ring 5 eller Ring 6 er en oplagt opgave for regionen – i samarbejde med kommuner og statslige myndigheder på grund af sammenhængen med Femern-forbindelsen og en udvidelse af Øresunds-forbindelsen.
Vejdirektoratet har en central rolle, men tænker tilsyneladende kun motorvej og ser bort fra potentialet ved at samtænke jernbane og motorvej. Samtænkningen er min hovedpointe.
Ring 6 traceet er en vejføring men helt uegnet til en baneløsning. 1) den peger direkte ind i Helsingør middelalderby, 2) den er uegnet til en H-H jernbanetunnel, som skal ligge sydligere på grund af vanddybden, 3) den kommer for tæt på og begrænser Hillerød, 4) den kommer for tæt på og begrænser Roskilde, 5) de skarpe knæk gør den uegnet til hurtige internationale persontog.
Det er klart, at Ring 5 reservationen skal justeres, så den går udenom Natura2000 området (som vist i Ring5A), (af hensyn til Roskilde kan der være en vis fordel i at føre banen vest for Hedehusene.)
Femernforbindelsen kommer om få år, og der bliver potentiale til at flytte godstransport med containere væk fra diesellastvogne på vejene til eldrevne tog på skinner. Sagen om modul-lastvogne viste klart, at der er for tætte forbindelser mellem vognmændene og Vejdirektoratet. De store kasser er velegnede til jernbanetransport, hvor sikkerheden er langt større end på vejene. Om det skal være containere eller lastbiltrailere på godstog er en detalje. ”Den flexible virksomhedsordning”, som giver kæmpe-lastbilerne adgang til mindre veje (børns skolevej) samt det forhold at Styrelsen for trafiksikkerhed blev udmanøvreret i høringsprocessen er stærkt kritisabelt. Adskillelse af tung trafik og svage trafikanter er sund fornuft.
Når Femernforbindelsen går i drift, bliver Øresundsbroen er kapacitetsmæssig flaskehals. Forhåbentlig inden det sker, vil man drøfte om en ny tunnel skal ligge ved H-H eller København. Derfor er det rettidig omhu at få startet en seriøs debat med afklaring af: 1) samtænkning vej og jernbane, 2) traceforhold i det storkøbenhavnske område. Der er tale om meget tidskrævende processer.
En velfungerende banestruktur med både radialer og ringe vil aflaste ringmotorvejene i myldretiden, så der bliver plads til håndværkere og varedistribution. Behovet for nye ringmotorveje forsvinder / udskydes.
For eller imod en fremsynet reservation er for unuanceret.
Politiske beslutninger skal baseres på tilgængelig viden.
Jeg har forgæves ledt efter saglige argumenter for at se bort fra baneløsninger.

Ole Graabæk

Tunnel Helsingør Helsingborg

af steenth, torsdag 14. januar, 2021, 11:18 (9 dage siden) @ Bent Jensen

Har lige set TV2 lorry der var indslag om at Skåne len havde projekt om togtunnel mellem de 2 byer og vej tunnel lidt længere sydpå, cirka ved Espergærde. Man ville også være med finansiering på byggeriet, spændende om så trafikselskaberne kan blive enige om hvilke tog man regner med der skal køre der, men de første 10 år er der nok ikke etableret noget.

Lorry har en artikel om det
https://www.tv2lorry.dk/helsingoer/skaane-vil-bygge-fire-tunneler-mellem-helsingoer-og-...

Det bygger på denne artikel:
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/helsingborg/regionens-plan-da-inleds-bygget-av-sundst...

Artiklerne bygger på denne pressemeddelelse fra Region Skåne:
https://www.skane.se/organisation-politik/Nyheter/Framtid-och-utveckling/2021/region-sk...

Lidt mere her:
https://www.di.se/nyheter/region-skane-vill-ha-ny-tunnel-till-danmark-beredda-ga-in-som...
https://www.jarnvagsnyheter.se/20210113/11300/region-skane-gar-i-fast-hh-forbindelse

Mvh
Steen

Tunnel Helsingør Helsingborg

af Svend @, torsdag 14. januar, 2021, 11:38 (9 dage siden) @ steenth

Har lige set TV2 lorry der var indslag om at Skåne len havde projekt om togtunnel mellem de 2 byer og vej tunnel lidt længere sydpå, cirka ved Espergærde. Man ville også være med finansiering på byggeriet, spændende om så trafikselskaberne kan blive enige om hvilke tog man regner med der skal køre der, men de første 10 år er der nok ikke etableret noget.


Lorry har en artikel om det
https://www.tv2lorry.dk/helsingoer/skaane-vil-bygge-fire-tunneler-mellem-helsingoer-og-...

Det bygger på denne artikel:
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/helsingborg/regionens-plan-da-inleds-bygget-av-sundst...

Artiklerne bygger på denne pressemeddelelse fra Region Skåne:
https://www.skane.se/organisation-politik/Nyheter/Framtid-och-utveckling/2021/region-sk...

Lidt mere her:
https://www.di.se/nyheter/region-skane-vill-ha-ny-tunnel-till-danmark-beredda-ga-in-som...
https://www.jarnvagsnyheter.se/20210113/11300/region-skane-gar-i-fast-hh-forbindelse

Mvh
Steen

.
Det er fint, men mon ikke der er kommet en Kattegat-forbindelse, inden nogen på denne side Øresund ønsker at arbejde for, at svenskerne kan få bedre forbindelser til (og fra) kontinentet?!

I mellemtiden kan vore svenske naboer begynde at regne på, hvad det koster at anlægge de forskellige tunneler under Øresund. De skal lige huske at tage landanlæg med i deres beregninger, herunder anlæg af en B5 trafikkorridor fra Helsingør til Køge Bugt. Og så ellers begynde at spare op allerede nu, for de bør stå for den største del af anlægsudgifterne (på samme måde som den danske stat gør det med Femern-forbindelsen).

--
Svend

[image]

Tunnel Helsingør Helsingborg

af Niels Bak, fredag 15. januar, 2021, 11:15 (8 dage siden) @ Svend

Har lige set TV2 lorry der var indslag om at Skåne len havde projekt om togtunnel mellem de 2 byer og vej tunnel lidt længere sydpå, cirka ved Espergærde. Man ville også være med finansiering på byggeriet, spændende om så trafikselskaberne kan blive enige om hvilke tog man regner med der skal køre der, men de første 10 år er der nok ikke etableret noget.


Lorry har en artikel om det
https://www.tv2lorry.dk/helsingoer/skaane-vil-bygge-fire-tunneler-mellem-helsingoer-og-...

Det bygger på denne artikel:
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/helsingborg/regionens-plan-da-inleds-bygget-av-sundst...

Artiklerne bygger på denne pressemeddelelse fra Region Skåne:
https://www.skane.se/organisation-politik/Nyheter/Framtid-och-utveckling/2021/region-sk...

Lidt mere her:
https://www.di.se/nyheter/region-skane-vill-ha-ny-tunnel-till-danmark-beredda-ga-in-som...
https://www.jarnvagsnyheter.se/20210113/11300/region-skane-gar-i-fast-hh-forbindelse

Mvh
Steen

.
Det er fint, men mon ikke der er kommet en Kattegat-forbindelse, inden nogen på denne side Øresund ønsker at arbejde for, at svenskerne kan få bedre forbindelser til (og fra) kontinentet?!

I mellemtiden kan vore svenske naboer begynde at regne på, hvad det koster at anlægge de forskellige tunneler under Øresund. De skal lige huske at tage landanlæg med i deres beregninger, herunder anlæg af en B5 trafikkorridor fra Helsingør til Køge Bugt. Og så ellers begynde at spare op allerede nu, for de bør stå for den største del af anlægsudgifterne (på samme måde som den danske stat gør det med Femern-forbindelsen).

Nej det er klart. Ingen i Danmark har selvfølgelig interesse i bedre forbindelser til en af vores største samhandelspartnere og hjemsted for en god del af den nuværende og potentielle arbejdskraft i så ubetydelige sektorer for dansk økonomi som medicinalindustrien. Alle og enhver ved jo at Asien starter i Malmø...

Tunnel Helsingør Helsingborg

af Poul Brandt @, Nordsjælland, torsdag 14. januar, 2021, 12:00 (9 dage siden) @ Bent Jensen

Har lige set TV2 lorry der var indslag om at Skåne len havde projekt om togtunnel mellem de 2 byer og vej tunnel lidt længere sydpå, cirka ved Espergærde. Man ville også være med finansiering på byggeriet, spændende om så trafikselskaberne kan blive enige om hvilke tog man regner med der skal køre der, men de første 10 år er der nok ikke etableret noget.
Med venlig hilsen

Bent Jensen

.
Der verserer rygter om at økonomien i togforbindelsen er så elendig, at en enkeltsporet tunnel for S-tog er at foretrække. (Forudsat kystbanen omlægges til S-tog).

--
Mvh Poul

Lokalbaner nedlægges i 2030 pga. selvkørende biler.
Alle nye baner bør anlægges for 300 eller 320 km/t.

Tunnel Helsingør Helsingborg

af KKLD, torsdag 14. januar, 2021, 12:26 (9 dage siden) @ Poul Brandt

Har lige set TV2 lorry der var indslag om at Skåne len havde projekt om togtunnel mellem de 2 byer og vej tunnel lidt længere sydpå, cirka ved Espergærde. Man ville også være med finansiering på byggeriet, spændende om så trafikselskaberne kan blive enige om hvilke tog man regner med der skal køre der, men de første 10 år er der nok ikke etableret noget.
Med venlig hilsen

Bent Jensen


.
Der verserer rygter om at økonomien i togforbindelsen er så elendig, at en enkeltsporet tunnel for S-tog er at foretrække. (Forudsat kystbanen omlægges til S-tog).

Hvor kan man læse mere om disse rygter?

Og er der kommet mere information for nylig om S-tog til Kystbanen?

Det sidste jeg kan finde er denne rapport fra 2011: https://www.trafikstyrelsen.dk/da/-/media/TBST-DA/Kollektiv-trafik/Lister/Publikationer...
Der står bl.a.: "S-togsbetjening til Helsingør foreslås etableret ved at omlægge strækningen Hellerup-Helsingør til ren S-togsbetjening. Øresundstog til og fra Sverige får endestation i Hellerup. Den funkti- onsmæssige adskillelse forventes at betyde, at Kystbanen får en markant bedre regularitet. S- togsbetjening til Helsingør vil kun være fordelag- tig, hvis den kombineres med en bedre tog- betjening."

Tunnel Helsingør Helsingborg

af P.Jensen, torsdag 14. januar, 2021, 12:31 (9 dage siden) @ Poul Brandt

Lad nu være med at nævnte S-tog og Helsingør.....

Men når du så har gjort det - hvorfor er en enkeltsporet S-bane billigere end en tunnel til diverse togsæt som kører på Kystbanen i dag?

P.Jensen

Tunnel Helsingør Helsingborg

af Poul Brandt @, Nordsjælland, torsdag 14. januar, 2021, 15:34 (9 dage siden) @ P.Jensen

Lad nu være med at nævnte S-tog og Helsingør.....

Men når du så har gjort det - hvorfor er en enkeltsporet S-bane billigere end en tunnel til diverse togsæt som kører på Kystbanen i dag?

P.Jensen

.
Tror logikken er at man så anlægger nogle S-togsstationer i Helsingborg og dermed binder Helsingborg bedre sammen med Helsingør/Sjælland.

--
Mvh Poul

Lokalbaner nedlægges i 2030 pga. selvkørende biler.
Alle nye baner bør anlægges for 300 eller 320 km/t.

Tunnel Helsingør Helsingborg

af Svend @, torsdag 14. januar, 2021, 15:40 (9 dage siden) @ Poul Brandt

Lad nu være med at nævnte S-tog og Helsingør.....

Men når du så har gjort det - hvorfor er en enkeltsporet S-bane billigere end en tunnel til diverse togsæt som kører på Kystbanen i dag?

.
Tror logikken er at man så anlægger nogle S-togsstationer i Helsingborg og dermed binder Helsingborg bedre sammen med Helsingør/Sjælland.

.
??

--
Svend

[image]

Tunnel Helsingør Helsingborg

af Poul Brandt @, Nordsjælland, torsdag 14. januar, 2021, 15:47 (9 dage siden) @ Svend

Lad nu være med at nævnte S-tog og Helsingør.....

Men når du så har gjort det - hvorfor er en enkeltsporet S-bane billigere end en tunnel til diverse togsæt som kører på Kystbanen i dag?

.
Tror logikken er at man så anlægger nogle S-togsstationer i Helsingborg og dermed binder Helsingborg bedre sammen med Helsingør/Sjælland.

.
??

Kystbanen omlægges til S-tog. HH tunnel for S-tog.

--
Mvh Poul

Lokalbaner nedlægges i 2030 pga. selvkørende biler.
Alle nye baner bør anlægges for 300 eller 320 km/t.

Tunnel Helsingør Helsingborg

af Bent Jensen, torsdag 14. januar, 2021, 15:52 (9 dage siden) @ Poul Brandt

Hvorfor skal kystbanen laves til S tog, skal alle perroner så ombygges på Kystbanen? Jeg har ikke noget imod Stog, men er det ikke lidtmange penge at skulle bruge på det?

Tunnel Helsingør Helsingborg

af Poul Brandt @, Nordsjælland, torsdag 14. januar, 2021, 17:35 (9 dage siden) @ Bent Jensen

Hvorfor skal kystbanen laves til S tog, skal alle perroner så ombygges på Kystbanen? Jeg har ikke noget imod Stog, men er det ikke lidtmange penge at skulle bruge på det?

Glæde over forslag om S-tog på Kystbanen - men ikke i Helsingør

--
Mvh Poul

Lokalbaner nedlægges i 2030 pga. selvkørende biler.
Alle nye baner bør anlægges for 300 eller 320 km/t.

Tunnel Helsingør Helsingborg

af Bent Jensen, torsdag 14. januar, 2021, 15:46 (9 dage siden) @ Poul Brandt

Den er da lidt dårlig, hvad er forskellen på en stogsstation og en regionaltogsstation? Men for iøvrigt hvis Vectron skal køre på kystbanen, jeg har da intet imod Vectron, og er sikker på at Siemens kan levere med svensk ATC også. Men hvor skal forbindelsen komme op i Helsingør, der er jo ret tæt bebygget sammen med Snekkersten.
Med venlig hilsen
Bent Jensen

Tunnel Helsingør Helsingborg

af Poul Brandt @, Nordsjælland, torsdag 14. januar, 2021, 15:49 (9 dage siden) @ Bent Jensen

Den er da lidt dårlig, hvad er forskellen på en stogsstation og en regionaltogsstation? Men for iøvrigt hvis Vectron skal køre på kystbanen, jeg har da intet imod Vectron, og er sikker på at Siemens kan levere med svensk ATC også. Men hvor skal forbindelsen komme op i Helsingør, der er jo ret tæt bebygget sammen med Snekkersten.
Med venlig hilsen
Bent Jensen

.
Fordi det er et væsentligt ønske at der skal være en station centralt i Helsingør.

--
Mvh Poul

Lokalbaner nedlægges i 2030 pga. selvkørende biler.
Alle nye baner bør anlægges for 300 eller 320 km/t.

Tunnel Helsingør Helsingborg

af Bent Jensen, torsdag 14. januar, 2021, 15:55 (9 dage siden) @ Poul Brandt

Vi er da enige om at Helsingør skal have en central station. Kan ellers ikke se hvor den skal ligge?

Med venlig hilsen
Bent Jensen

Tunnel Helsingør Helsingborg

af Niels Bak, fredag 15. januar, 2021, 11:19 (8 dage siden) @ Bent Jensen

Vi er da enige om at Helsingør skal have en central station. Kan ellers ikke se hvor den skal ligge?

Med venlig hilsen
Bent Jensen

Hvis det er en tunnel til persontog - neden under den nuværende. Sporene kommer så op lidt længere mod syd.
Problemet er at at en sådan tunnel formentlig ikke vil være egnet til godstog på grund af for bratte stigninger. En sådan skal ligge længere mod syd - og er så meget mindre interessant for persontog.

Tunnel Helsingør Helsingborg

af P.Jensen, fredag 15. januar, 2021, 11:53 (8 dage siden) @ Niels Bak

På svenske Postvagnen diskuterer man lige nu under emnet: Glöm Helsingør - Helsingborg. Et par politikere vil bygge metro mellem Malmö og København og satse på togfärger til Tyskland i stedet.

Som de skriver vil danskerne ikke tillade godstog fra Helsingør og sydpå. Samtidigt vil en tunnel være for stejl for godstog. Et indlæg indikere over 15 0/00 på grund af vanddybde på min.33 meter.

Som jeg også i anden tråd har foreslået, skrives der om at godstog skal i separat tunnel fra Malmö til Danmark, men på en måde så den også kan bruges af persontog. Kunne være fra Malmö Godsbanegård til i nærheden af Ny Ellebjerg..

P.Jensen

Tunnel Helsingør Helsingborg

af Poul Brandt @, Nordsjælland, fredag 15. januar, 2021, 12:16 (8 dage siden) @ P.Jensen

På svenske Postvagnen diskuterer man lige nu under emnet: Glöm Helsingør - Helsingborg. Et par politikere vil bygge metro mellem Malmö og København og satse på togfärger til Tyskland i stedet.

Som de skriver vil danskerne ikke tillade godstog fra Helsingør og sydpå. Samtidigt vil en tunnel være for stejl for godstog. Et indlæg indikere over 15 0/00 på grund af vanddybde på min.33 meter.

Som jeg også i anden tråd har foreslået, skrives der om at godstog skal i separat tunnel fra Malmö til Danmark, men på en måde så den også kan bruges af persontog. Kunne være fra Malmö Godsbanegård til i nærheden af Ny Ellebjerg..

P.Jensen

.
Kommissoriet for HH-forbindelsen er helt tydeligt: Ingen godstog.

"Baggrund
Det er besluttet, at der skal gennemføres en strategisk analyse/forberedende studie af en fast forbindelse
mellem Helsingør og Helsingborg (HH-forbindelsen). Analysen skal gennemføres i samarbejde mellem Danmark og Sverige. Den strategiske analyse/förberedande studie omfatter både en ren vejforbindelse og en
vej- og baneforbindelse for persontog"

https://www.vejdirektoratet.dk/projekt/en-fast-forbindelse-mellem-helsingoer-og-helsing...


PS. P. Jensen, det ville være rart, hvis du anvendte funktionen "Citat". Det er ofte svært at gætte hvilke indlæg du svarer på.

--
Mvh Poul

Lokalbaner nedlægges i 2030 pga. selvkørende biler.
Alle nye baner bør anlægges for 300 eller 320 km/t.

Tunnel Helsingør Helsingborg

af My1202, fredag 15. januar, 2021, 12:47 (8 dage siden) @ Bent Jensen

Vi er da enige om at Helsingør skal have en central station. Kan ellers ikke se hvor den skal ligge?

Med venlig hilsen
Bent Jensen

Central station i forhold til hvad?

Tidligere var det af betydning at stationen lå tæt på færgelejerne.
Idag betyder det næppe så meget.

Og måtte man bygge en tunnel med jernbane kan togrejsende fra og til Sverige ikke bruge færgerne.

Fraset de svenskere som ønsker at hente vin og spiritus i Helsingør bymidte, så er de fleste arbejdspladser vel placeret syd og vest for byen?

Og andre skal vel længere væk?

Fordyrer en placering af en station i den game bymidte projektet, så er det vel ok at placere stationen syd for byen?

--
[image]

Tunnel Helsingør Helsingborg

af Bent Jensen, torsdag 14. januar, 2021, 12:31 (9 dage siden) @ Poul Brandt

Om det er et S tog eller elektrisk regional tog er vel i og for sig, det samme, et elektrisk regionaltog kan vel sagtens køre med 10 minutters drift eller 20 minutters drift.

Med venlig hilsen
Bent Jensen

DSB plakat 1959

DSB plakat 1959
DSB plakat 1959 af
Aage Rasmussen
Pris: 249,- kr.
 Køb 
Asynkronlokomotiver
Asynkronlokomotiver

Tomas Larsson har udarbejdet denne rapport på svensk (i PDF-format) om anvendelsen af asynkrone motorer i danske, svenske og tyske lokomotiver. Under 1977 provkörde den norska statsjärnvägen (NSB) och den danska statsjärnvägen (DSB) en ny lokomotiv type DE 2500.

Læs mere

Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med takCopyright © 2021 Jernbanen.dk - Alle rettigheder forbeholdes - Om Jernbanen.dk - Kontakt redaktionen