Havarikommissionen (Generelt)

af Mogens-sociolog, fredag 22. januar, 2021, 10:30 (46 dage siden)

For to år siden blev 8 passagerer dræbt og 18 kvæstet, da et lyntog på Storebæltsbroen blev ramt af en lastbiltrailer, der havde revet sig løs fra et modkørende godstog. Havarirapporten fastslår, at sættevognstrailerens hovedbolt (kongetap / kongebolt / king pin) ikke var låst fast til godsvognens skammel. Den stormende kuling på tværs af Vestbroen ved godstogets passage kunne derfor blæse den tomme sættevognstrailer ud af sin position på lommevognen, hvorefter den blev slæbt ved siden af vognen frem til kollisionsstedet. På kollisionstidspunktet kørte begge tog med en hastighed på ca. 120 km/t. Det var den 2. januar 2019.

Havarikommissionen har for et år siden afleveret en endelig havarirapport om ulykken. Men havarirapporten indeholder ingen anbefalinger, der kan forhindre en gentagelse af ulykken.

Havarikommissionens rapport fastslår, at fastgøringen af kongetappen i skamlen er det eneste fastgøringspunkt og derfor sikkerhedskritisk. Rapporten oplyser, at det var almindeligt kendt blandt brugerne, at den anvendte låsemekanisme i skamlen var upålidelig.

Havarikommissionens rapport dokumenterer efter gennemgang af og forsøg med det involverede godstog kort efter ulykken, at 4 ud af 6 ikke virkede, således at skamlen kunne holde traileren fast.

Citat: Der blev fundet yderligere 2 skamler, der ikke var låst på godstoget, der var involveret i ulykken. På disse placeringer var der læsset sættevognstrailere, der var mindst 3 gange tungere (og dermed mindre vindfølsomme) end den der væltede af godstoget. Undersøgelser af andre godstog viste, at der også her var skamler der ikke var låst. Problemet omkring ulåste skamler synes derfor at have været udbredt på ulykkestidspunktet.

Havarikommissionen er for flere år siden ophørt med at komme med rekommandationer og har dermed ændret sin opgavevaretagelse i strid med lovgivningen

Havarikommissionens undlader i havarirapporten at komme med rekommandationer, der kunne sikre os imod gentagelser.

Havarikommissionens endelige havarirapport indeholder således ikke, en anbefaling om at inspicere låsemekanismen i skamlen i lommevognene.

En såkaldt rekommandation, om at inspicere låsemekanismen i skamlen kunne indgå i et direktiv, som myndigheder og operatører i hele Europa har pligt til at efterleve.
Havariinspektørens anbefaling kunne betyde, at man kunne finde frem til de tusindvis af lommevogne af samme type i Europa, og få dem tjekket for fejl i låsemekanismen.

Havarikommissionen

af larsht, fredag 22. januar, 2021, 12:59 (46 dage siden) @ Mogens-sociolog

For to år siden blev 8 passagerer dræbt og 18 kvæstet, da et lyntog på Storebæltsbroen blev ramt af en lastbiltrailer, der havde revet sig løs fra et modkørende godstog. Havarirapporten fastslår, at sættevognstrailerens hovedbolt (kongetap / kongebolt / king pin) ikke var låst fast til godsvognens skammel. Den stormende kuling på tværs af Vestbroen ved godstogets passage kunne derfor blæse den tomme sættevognstrailer ud af sin position på lommevognen, hvorefter den blev slæbt ved siden af vognen frem til kollisionsstedet. På kollisionstidspunktet kørte begge tog med en hastighed på ca. 120 km/t. Det var den 2. januar 2019.

Havarikommissionen har for et år siden afleveret en endelig havarirapport om ulykken. Men havarirapporten indeholder ingen anbefalinger, der kan forhindre en gentagelse af ulykken.

Havarikommissionens rapport fastslår, at fastgøringen af kongetappen i skamlen er det eneste fastgøringspunkt og derfor sikkerhedskritisk. Rapporten oplyser, at det var almindeligt kendt blandt brugerne, at den anvendte låsemekanisme i skamlen var upålidelig.

Havarikommissionens rapport dokumenterer efter gennemgang af og forsøg med det involverede godstog kort efter ulykken, at 4 ud af 6 ikke virkede, således at skamlen kunne holde traileren fast.

Citat: Der blev fundet yderligere 2 skamler, der ikke var låst på godstoget, der var involveret i ulykken. På disse placeringer var der læsset sættevognstrailere, der var mindst 3 gange tungere (og dermed mindre vindfølsomme) end den der væltede af godstoget. Undersøgelser af andre godstog viste, at der også her var skamler der ikke var låst. Problemet omkring ulåste skamler synes derfor at have været udbredt på ulykkestidspunktet.

Havarikommissionen er for flere år siden ophørt med at komme med rekommandationer og har dermed ændret sin opgavevaretagelse i strid med lovgivningen

Havarikommissionens undlader i havarirapporten at komme med rekommandationer, der kunne sikre os imod gentagelser.

Havarikommissionens endelige havarirapport indeholder således ikke, en anbefaling om at inspicere låsemekanismen i skamlen i lommevognene.

En såkaldt rekommandation, om at inspicere låsemekanismen i skamlen kunne indgå i et direktiv, som myndigheder og operatører i hele Europa har pligt til at efterleve.
Havariinspektørens anbefaling kunne betyde, at man kunne finde frem til de tusindvis af lommevogne af samme type i Europa, og få dem tjekket for fejl i låsemekanismen.

Jeg tror du misforstår Havarikommisionens rolle.

Det du efterlyser skal komme fra Trafikstyrelsen, og de var skam ganske aktive på det punkt i 2019

Havarikommissionen

af Mogens-sociolog, fredag 22. januar, 2021, 15:41 (46 dage siden) @ larsht

Havarikommissionen er en uafhængig myndighed under Transport- og Bygningsministeriet og Boligministeriet. Havarikommissionen som undersøger havarier, ulykker og hændelser inden for luftfart og togdrift i henhold til lov nr. 198 af 3. maj 1978 om luftfart og lov nr. 323 af 5. maj 2004 om ændring af lov om jernbanesikkerhed mv. Der er en beredskabsordning med rådighedsvagt indenfor såvel luftfart som jernbane. Havarikommissionen har som opgave, at fremsætte rekommandationer med henblik på at forebygge havarier og hændelser baseret på uvildige undersøgelser af havarier og hændelser.
Det er Havarikommissionens opgave på basis af uvildige undersøgelser af havarier og hændelser, at komme med anbefalinger, der skal forhindre, at en lignende ulykke gentager sig. Trafikstyrelsen kan vælge at følge anbefalingerne og udmønte dem i direktiver. Men Havarikommissionen er for flere år siden ophørt med at komme med anbefalinger, der kan forhindre gentagelser. Trafikstyrelsen og trafikministeriet har ikke formået at leve op til deres forpligtelser. Det er således blot et spørgsmål om tid, inden den næste ulykke vil indtræffe.

Havarikommissionen

af joendrup, fredag 22. januar, 2021, 18:04 (46 dage siden) @ Mogens-sociolog

Havarikommissionen er en uafhængig myndighed under Transport- og Bygningsministeriet og Boligministeriet. Havarikommissionen som undersøger havarier, ulykker og hændelser inden for luftfart og togdrift i henhold til lov nr. 198 af 3. maj 1978 om luftfart og lov nr. 323 af 5. maj 2004 om ændring af lov om jernbanesikkerhed mv.

I 2015 blev der lavet en stor ændring af jernbaneloven, hvor alle tidligere jernbanelove blev ophævet, så din henvisning er ikke gældende længere.

Det fremgår af 2015-loven at:

§ 92. Havarikommissionen skal løbende holde Trafikstyrelsen underrettet om fund og omstændigheder omkring en undersøgelse, der skønnes af væsentlig betydning for jernbanesikkerheden, og skal uden unødigt ophold gøre Trafikstyrelsen bekendt med sine vurderinger heraf.

§ 93. Når undersøgelsen er afsluttet, udarbejder Havarikommissionen en rapport om undersøgelsens resultater med eventuelle anbefalinger om sikkerhedsmæssige forhold m.v. Rapporten sendes til transportministeren og Trafikstyrelsen. Rapporten offentliggøres, medmindre afgørende hensyn taler herimod. Såfremt Havarikommissionen ikke offentliggør en rapport, skal denne beslutning offentliggøres.

Mhv. Anders

Avatar

Havarikommissionen

af Michael Deichmann ⌂ @, Gribskov kommune, fredag 22. januar, 2021, 18:07 (46 dage siden) @ joendrup

§ 93. Når undersøgelsen er afsluttet, udarbejder Havarikommissionen en rapport om undersøgelsens resultater med eventuelle anbefalinger om sikkerhedsmæssige forhold m.v. Rapporten sendes til transportministeren og Trafikstyrelsen. Rapporten offentliggøres, medmindre afgørende hensyn taler herimod. Såfremt Havarikommissionen ikke offentliggør en rapport, skal denne beslutning offentliggøres.

Der er stadigvæk hjemmel til at give anbefalinger.

Og nej, de har ikke myndighedsstatus, så det er Trafikstyrelsen der kan udstikke regler og direktiver for Danmark og formentlig via EU indstille at EU gør det samme for hele Europa.

--
Venligst

Michael Deichmann

[image][image]

Havarikommissionen

af Mogens-sociolog, fredag 22. januar, 2021, 21:02 (46 dage siden) @ Michael Deichmann

§ 97. Trafikstyrelsen giver mindst én gang om året tilbagemelding til Havarikommissionen om, hvilke foranstaltninger der er gennemført eller planlagt som resultat af anbefalinger i Havarikommissionens rapporter og redegørelser.

Havarikommissionen

af ivar @, fredag 22. januar, 2021, 22:59 (45 dage siden) @ Mogens-sociolog

So what? Til venlig orientering - eller finder du lige en paragraf frem med strafansvar?

Havarikommissionen

af larsht, fredag 22. januar, 2021, 23:00 (45 dage siden) @ Mogens-sociolog

Havarikommissionen er en uafhængig myndighed under Transport- og Bygningsministeriet og Boligministeriet. Havarikommissionen som undersøger havarier, ulykker og hændelser inden for luftfart og togdrift i henhold til lov nr. 198 af 3. maj 1978 om luftfart og lov nr. 323 af 5. maj 2004 om ændring af lov om jernbanesikkerhed mv. Der er en beredskabsordning med rådighedsvagt indenfor såvel luftfart som jernbane. Havarikommissionen har som opgave, at fremsætte rekommandationer med henblik på at forebygge havarier og hændelser baseret på uvildige undersøgelser af havarier og hændelser.
Det er Havarikommissionens opgave på basis af uvildige undersøgelser af havarier og hændelser, at komme med anbefalinger, der skal forhindre, at en lignende ulykke gentager sig. Trafikstyrelsen kan vælge at følge anbefalingerne og udmønte dem i direktiver. Men Havarikommissionen er for flere år siden ophørt med at komme med anbefalinger, der kan forhindre gentagelser. Trafikstyrelsen og trafikministeriet har ikke formået at leve op til deres forpligtelser. Det er således blot et spørgsmål om tid, inden den næste ulykke vil indtræffe.

Som svaret andetsteds - du henviser til gammelt ikke længere gældende lovstof

(rettet for stavefejl)

Havarikommissionen

af Mogens-sociolog, lørdag 23. januar, 2021, 10:32 (45 dage siden) @ larsht

Trafikstyrelsen burde havde iværksat undersøgelser for et år siden, da havarirapporten forelå eller allerede som led i rapportens udarbejdelse
Det er sikkerhedskritisk hvis låsemekanismen ikke vedligeholdes forskriftsmæssigt. Vi kan på nuværende tidspunkt ikke være sikre på, at en korrekt smøring og vedligeholdelse vil være tilstrækkeligt til at sikre at låsemekanismen altid fungere. Der mangler undersøgelser af dette på et større materiale. Nogle af de låse, der ikke virkede var defekte af andre grunde. Låseskamlens konstruktion gør det i øvrigt vanskeligt for operatøren at afgøre om låsemekanismen låser, som den skal. Men her er havarirapporten ufuldstændig.

Det er derfor nødvendigt med et omfattende check og alle disse notorisk upålidelige låse. Og vi kan ikke begrænse undersøgelsen til en enkelt operatør. Jeg mener ikke, der i Havarirapporten er dokumentation for, at det alene er en enkelt operatør, som har dette problem. Masser af denne type låsemekanismer kører antageligt rundt i Europe. Jeg kender ikke tallet.

Hvis man tjekker alle skamler af denne type, vil man også kunne tjekke om systemet med indberetning af kritiske hændelser fungerer. Alle defekte skamler skal jo indberettes, fordi der er tale om en sikkerhedskritisk hændelse, når en låsemekanisme ikke fungerer.

Jeg tvivler på om indberetningssystemet fungerer således, at alle operatører indberetter, hver eneste gang låsemekanismen i en skammel ikke fungerer. Men det vil en undersøgelse jo kunne afdække.

Havarikommissionen

af Chivas, fredag 22. januar, 2021, 13:01 (46 dage siden) @ Mogens-sociolog

Tak for det gode referat af havarirapporten, som jeg i sin tid læste.
Det fremgår, at der blandt brugerne var vidende om skamlernes fejltendens.

Det rystende er, at nogen blandt disse brugere åbenbart ikke tog tilstrækkelig aktion i sagen, herunder melde opad og gøre noget konkret ved det. Man kunne jo f.eks. have lavet et simpelt løfte-check af trailerne, når lastet. Det var det havarikommissionen gjorde, hvorved de fandt, at der var flere trailere, der ikke var låst på selvsamme ulykkestog. Et løfte-check med kran ville jo afsløre, at der ikke var låst - og dette uanset, at man ikke kunne se på låsehåndtagene, at skamlen netop ikke var låst. Det tager lidt tid, men jernbanedrift er jo "objektivt ansvar" i dansk ret.

Man skal tage tingene alvorligt - handle på de små fejl i tide. Det var sådan, at man i fly-verden fik bugt med problemerne. Positivt samarbejde, tillid, ansvar, aktion i sagerne. Men sådan er det åbenbart ikke "sevet" ind endnu i alle led af den berørte transportverden.

Det vidner om en usundt kultur eet eller flere steder i organisationen. Rystende. Og det bliver åbenbart ved, idet der forleden var ved at ske det samme uheld igen og samme sted.

Hvorfor hører man aldrig om, at trucks "taber" de selvsamme trailere med kongetappe? Der kører tusindvis af dem i Europa, måske med de samme skamler.

Nogen må gøre noget.

Avatar

Havarikommissionen

af Michael Deichmann ⌂ @, Gribskov kommune, fredag 22. januar, 2021, 17:58 (46 dage siden) @ Chivas

Hvorfor hører man aldrig om, at trucks "taber" de selvsamme trailere med kongetappe? Der kører tusindvis af dem i Europa, måske med de samme skamler.

På trucken er kongetappen tilkoblingsanordningen, så hvis den taber traileren vil jeg tro der er en anordning, der bremser denne. Og det ville formentlig vise sig med det samme når trucken kører fremad.

Koblingen fungerer på en anden måde på landevejen.

--
Venligst

Michael Deichmann

[image][image]

Havarikommissionen

af Oliver Løvgard @, Søborg, fredag 22. januar, 2021, 18:05 (46 dage siden) @ Michael Deichmann

Hvorfor hører man aldrig om, at trucks "taber" de selvsamme trailere med kongetappe? Der kører tusindvis af dem i Europa, måske med de samme skamler.

På trucken er kongetappen tilkoblingsanordningen, så hvis den taber traileren vil jeg tro der er en anordning, der bremser denne. Og det ville formentlig vise sig med det samme når trucken kører fremad.

Koblingen fungerer på en anden måde på landevejen.

Det der får traileren til at bremse, og for den sags skyld også trækkeren, er luftslangerne. Bliver de revet fra hinanden bremses/blokeres hjulene.

--
Oliver L. Løvgard

Havarikommissionen

af Mogens-sociolog, lørdag 23. januar, 2021, 10:49 (45 dage siden) @ Mogens-sociolog

Citat fra trafikministeriets pressemeddelelse
22. januar 2021

Efter hændelsen på Storbælt sidste onsdag, hvor en lastbiltrailer ikke sad rigtigt fast på en godsvogn, har Havarikommission arbejdet med at klarlægge årsagen. Arbejdet fortsætter, men Havarikommissionen har efter en test af den brugte låsetype valgt at udsende en såkaldt safety alert til de andre europæiske sikkerhedsorganisationer.

Havarikommissionen har konstateret, at lommevognens (skamlens) lås i enkelte af de gennemførte test ikke havde nogen eller kun havde begrænset låseeffekt ved træk i lodret retning, selv om låsen var i korrekt låsestilling og skamlens lås var velfungerende, vedligeholdt og smurt som foreskrevet. Låsen er ikke den samme type, som ved den store ulykke i 2019

- Havarikommissionens opgave er at undersøge hændelsen grundigt, så vi kan få helt klarhed over, hvad der er årsagen. Når de som her opdager en mulig fare, skal de selvfølgelige hurtigst muligt dele den viden. Der er stadig rigtig mange spørgsmål, der skal besvares, men det står helt fast, at den her type vogn ikke skal ud på Storebælt igen uden, at der er helt styr på sikkerheden, siger transportminister Benny Engelbrecht

Siden hændelsen sidste onsdag har der været forbud mod at køre lastbiltrailere over Storebælt på lommevogne. Dette forbud bliver nu udvidet til resten af Danmark.

- Det er altid virksomhedernes ansvar, at sikkerheden er i orden, og myndighedernes ansvar at følge op. Derfor synes jeg også, det er fornuftigt, at Trafikstyrelsen tager det her ekstra skridt. Samtidig vil jeg også sige, at der er rigtig meget, som vi fortsat skal have undersøgt. Det er jeg meget optaget af bliver gjort grundigt og rigtigt med inddragelse af alle relevante input – og med løbende orientering af transportordførerne og offentligheden, siger Benny Engelbrecht.

Havarikommissionen

af thomastog, lørdag 23. januar, 2021, 12:19 (45 dage siden) @ Mogens-sociolog

Citat fra trafikministeriets pressemeddelelse
22. januar 2021

Efter hændelsen på Storbælt sidste onsdag, hvor en...

Jeg har generelt svært ved at skelne i mellem hvad du citerer og hvad du selv skriver.

Hvis du synes det er svært at bruge de værktøjer der er, til at markere tekst, kan du så ikke angive citat med f.eks. ‘-citat start-‘ og ‘-citat slut-‘ ?

Det indlæg jeg her citerer dig for, kan jeg ikke identificere andet, end at det hele er et citat ?

Jeg kan ikke finde en/din pointe, du vil underbygge med citatet ?

Vh og skrevet i den bedste mening

Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med takCopyright © 2021 Jernbanen.dk - Alle rettigheder forbeholdes - Om Jernbanen.dk - Kontakt redaktionen