Godsbanens største problem er på vej til at blive løst (Trafikpolitik)

af TroelsH, mandag 25. januar, 2021, 12:08 (35 dage siden)

Jeg har lige læst mig igennem tråden om gods fra efteråret. Siden er der sket en udvikling, nemlig at der kommer road pricing for lastbiler over 12 tons. Det er gode nyheder for godstrafikken på bane, da lastbilerne så vil blive frataget noget af det indirekte subside de får fra privatbilismen.

Det er den ene side. Jeg kan se i tråden at der er en lang debat om transit lastbiler og hvor stor en del de udgør. Med et road-pricing system vil man hurtigt kunne se hvor mange de udgør, da man vil have hver enkel lastbils positioner. Man vil derfor kunne pålægge dem en strafafgift hvis man ønsker det, så toget bliver mere attraktivt.

Nogle ting skal løses på EU niveau, som løftbare trailere. Jeg kan se på billeder fra USA at de har mange trailere på deres tog. Er det særlige trailere, eller standard?
Øget vægt på aksler og tog på op til 1500m er vel også noget der skal løftes på EU niveau?

En ny forbindelse over Øresund er ikke til at komme uden om.
El til Frederikshavn og Hirtshals er også på listen, men det skulle vel også være klar deromkring.

Hvis man har en mia kr/år til at investere i at forbedre vilkårene for gods på jernbane, hvad kunne man så bruge pengene på?

https://lastbilmagasinet.dk/artikler/vejskat-for-lastbiler-over-12-ton-kommer-i-2025-p5...

Godsbanens største problem er på vej til at blive løst

af My1202, mandag 25. januar, 2021, 12:29 (35 dage siden) @ TroelsH

Jeg har lige læst mig igennem tråden om gods fra efteråret. Siden er der sket en udvikling, nemlig at der kommer road pricing for lastbiler over 12 tons. Det er gode nyheder for godstrafikken på bane, da lastbilerne så vil blive frataget noget af det indirekte subside de får fra privatbilismen.

Det er den ene side. Jeg kan se i tråden at der er en lang debat om transit lastbiler og hvor stor en del de udgør. Med et road-pricing system vil man hurtigt kunne se hvor mange de udgør, da man vil have hver enkel lastbils positioner. Man vil derfor kunne pålægge dem en strafafgift hvis man ønsker det, så toget bliver mere attraktivt.

Nogle ting skal løses på EU niveau, som løftbare trailere. Jeg kan se på billeder fra USA at de har mange trailere på deres tog. Er det særlige trailere, eller standard?
Øget vægt på aksler og tog på op til 1500m er vel også noget der skal løftes på EU niveau?

En ny forbindelse over Øresund er ikke til at komme uden om.
El til Frederikshavn og Hirtshals er også på listen, men det skulle vel også være klar deromkring.

Hvis man har en mia kr/år til at investere i at forbedre vilkårene for gods på jernbane, hvad kunne man så bruge pengene på?

https://lastbilmagasinet.dk/artikler/vejskat-for-lastbiler-over-12-ton-kommer-i-2025-p5...

Læser man indledningen
"S-regeringen har indgået en klimaaftale med SF, Enhedslisten og De Radikale, som bl.a. indebærer, at der er efter planen skal indføres en kilometerbaseret vejafgift for lastbiler over 12 ton på danske veje i 2025.

Til den tid skal Danmark udtræde af samarbejdet om eurovignetten og indføre vores egen vejskat. Detaljerne i den nye lastbil-vejskat skal aftales senere"

så tror jeg ikke man skal glæde sig for tidligt.

Jeg tvivler stærkt på at der er et realistisk alternativ til vejtransport til den tid. I det mindste IKKE på skinnerne. Der er næppe plads til ret meget gods tværs over landet og nordpå fra Fredericia sker der frem til 2030 skinnearbejder, kørestrøm og signalprogram.

Så det bliver - som det står i artiklen - blot en fordyrelse som forbrugerne kommer til at betale UDEN der flyttes meget gods på jernbanevogne.

--
[image]

Godsbanens største problem er på vej til at blive løst

af TroelsH, mandag 25. januar, 2021, 13:05 (35 dage siden) @ My1202

Enig. Hvis vi lader stå til, så sker der ikke en fløjtende, men det er dog et første skidt mod at lukke det store hul i spanden, nemlig konkurrence fra subsidieret lastbiltrafik. Dermed kan man begynde at se på hvad der ellers skal til.

Hvis jeg har forstået det rigtigt, så er der signal og el til Århus i 2025-26, så mangler resten nordpå som kommer inden 30.

Det som den her tråd skulle handle om, er hvad skal der mere til hvis vi skal nå 30% af godset der transporteres over 300 km på banen herhjemme? Der er nogle gode pointer i den Oles pp. Man er inde i en afviklingskultur og en ond spiral. Det skal man have vendt, både kulturmæssigt og investeringsmæssigt. Samtidig bør man følge det op med penge der ikke kun er øremærket til jernbanen, men decideret til gods. Man skal sætte sig sammen med operatørerne og kunderne for at forstå hvad de har brug for. Det lader til at virksomhederne godt vil være med, men det kræver at de også møder en positiv respons hos bane.dk mv.

http://www.njsforum.com/dk/presentations/Jetra-NJS-godsseminar-021013-Ole_Kien_Ramboll.pdf

Godsbanens største problem er på vej til at blive løst

af My1202, mandag 25. januar, 2021, 13:41 (35 dage siden) @ TroelsH

Enig. Hvis vi lader stå til, så sker der ikke en fløjtende, men det er dog et første skidt mod at lukke det store hul i spanden, nemlig konkurrence fra subsidieret lastbiltrafik. Dermed kan man begynde at se på hvad der ellers skal til.

Hvis jeg har forstået det rigtigt, så er der signal og el til Århus i 2025-26, så mangler resten nordpå som kommer inden 30.

Det som den her tråd skulle handle om, er hvad skal der mere til hvis vi skal nå 30% af godset der transporteres over 300 km på banen herhjemme?

Her har vi så allerede det første problem. Det er ikke meget som kan transporteres over 300 km i lille Danmark.

Der er nogle gode pointer i den Oles pp. Man er inde i en afviklingskultur og en ond spiral. Det skal man have vendt, både kulturmæssigt og investeringsmæssigt. Samtidig bør man følge det op med penge der ikke kun er øremærket til jernbanen, men decideret til gods. Man skal sætte sig sammen med operatørerne og kunderne for at forstå hvad de har brug for. Det lader til at virksomhederne godt vil være med, men det kræver at de også møder en positiv respons hos bane.dk mv.

http://www.njsforum.com/dk/presentations/Jetra-NJS-godsseminar-021013-Ole_Kien_Ramboll.pdf

Ja - fin gennemgang - men 10 år for gammel og allerede forældet. Nyborg terminal er opgivet. Esbjerg kom aldrig til at fungere - for nu blot at tage et par eksempler.
Men man må starte med hvad der er af gods.
1: Der er gods som skal til udlandet - typisk sydpå. Det giver mening ifald det kan flyttes fra lastbiler til jernbanen. Lidt af det man i beskedent omfang er i gang med i Aalborg.

2: Gods indenfor landet. Der er meget gods - 5 mio tons korn, 2,5 mio tons roer, 1,5-2 tons svinekød. Det er blot indenfor landbruget. Så hvorfor er det ikke på jernbanen. Fordi det ikke giver meget mening. Korn skal fra marken over i en vogn og køres til et jernbanespor. Omlades til en jernbanevogn og køres til et korn og foderstofmagasin. Disse ligger som regel langt fra en jernbane. Så omladning igen. Alternativt at det skete med en rullende landevej. Men så skal man samle 25-30 lastbiler og så sende dem 50-150 km for så at slippe dem ud på landevejen. Det giver ingen mening og det hele foregår i 2 mdr. Efterfølgende sendes dog en del til udlandet. Det sker med skib og typisk fra korn-foderstofmagasinet til nærmeste større havn. Igen 30-75 km og ingen af steder er det sandsynligt at der er jernbane tæt ved.
Roer: Lidt samme problematik som med korn.
Svinekød. Det slagtede kød som sendes til udlandet sendes med kølecontainer eller lastbiltrailer med køleunit. Det giver udfordringer medmindre man sender det på en rullende landevej.

3. Gods i transit. Her - som en del ikke kan lide i dette forum - kunne man sende lastbil i transit over på rullende landeveje.

4: stort set alt andet gods indenlandsk skal køre 100-150 km eller kræver køling. Det giver ikke meget mening.

Konklusion: Trods meget gods rundt på danske landeveje - så er det nok beskedent hvor meget som kan flyttes over på skinnerne. Desværre.

--
[image]

Avatar

Godsbanens største problem er på vej til at blive løst

af Michael Deichmann ⌂ @, Gribskov kommune, mandag 25. januar, 2021, 14:18 (35 dage siden) @ My1202

2: Gods indenfor landet. Der er meget gods - 5 mio tons korn, 2,5 mio tons roer, 1,5-2 tons svinekød. Det er blot indenfor landbruget. Så hvorfor er det ikke på jernbanen.

Da jeg for snart 30 år siden slog mine folder i Superfos koncernen lærte jeg, at dansk landbrug har hvad jeg CO2 mæssigt vil kalde et gigantisk logistik problem.
I husker den med Storebæltsbroen, der var bygget for at Københavnerne kunne få frisk mælk?
Det er kun toppen af isbjerget.
De fleste planteavlere bor på Sjælland. Deres korn og foderstoffer bliver transporteret til Jylland, hvor den animalske produktion fortrinsvis er. Foderet hældes så i ngle køer og svin. Herefter laver køerne mælk og bøffer og svinene koteletter, som så for ½ delens vedkommende køres tilbage over broen til den ½ del af befælkningen, der bor på Sjælland.

--
Venligst

Michael Deichmann

[image][image]

Godsbanens største problem er på vej til at blive løst

af My1202, mandag 25. januar, 2021, 15:09 (35 dage siden) @ Michael Deichmann

2: Gods indenfor landet. Der er meget gods - 5 mio tons korn, 2,5 mio tons roer, 1,5-2 tons svinekød. Det er blot indenfor landbruget. Så hvorfor er det ikke på jernbanen.

Da jeg for snart 30 år siden slog mine folder i Superfos koncernen lærte jeg, at dansk landbrug har hvad jeg CO2 mæssigt vil kalde et gigantisk logistik problem.
I husker den med Storebæltsbroen, der var bygget for at Københavnerne kunne få frisk mælk?
Det er kun toppen af isbjerget.
De fleste planteavlere bor på Sjælland. Deres korn og foderstoffer bliver transporteret til Jylland, hvor den animalske produktion fortrinsvis er. Foderet hældes så i ngle køer og svin. Herefter laver køerne mælk og bøffer og svinene koteletter, som så for ½ delens vedkommende køres tilbage over broen til den ½ del af befælkningen, der bor på Sjælland.

Mange af køerne i Jylland går vist frit på markerne i sommerhalvåret.
Grisene får importeret foder fra Sydamerika.
Fraset Ringsted svineslagteri ligger de fleste slagterier nu i Jylland.

Afstandene er stadig ret korte og det kræver omladninger,

--
[image]

Godsbanens største problem er på vej til at blive løst

af William Skov ⌂ @, mandag 25. januar, 2021, 15:25 (35 dage siden) @ My1202


Mange af køerne i Jylland går vist frit på markerne i sommerhalvåret.
Grisene får importeret foder fra Sydamerika.
Fraset Ringsted svineslagteri ligger de fleste slagterier nu i Jylland.

Afstandene er stadig ret korte og det kræver omladninger,

Er du nu også landmand siden du har så stor viden her?

Hvordan kan det lade sig gøre i Schweiz? Det land er mindre end Danmark, men der er meget mere indenlandsk gods.
Det er jo ikke muligt ifølge dig.

Prøv at se til Ålborg. Der har de netop åbnet en tredje baneterminal.
Hvorfor kan man i Ålborg når man ikke kan i resten af landet?

--
William S.
[image][image]
https://williamskov.piwigo.com/ - Min fotosamling

Godsbanens største problem er på vej til at blive løst

af My1202, mandag 25. januar, 2021, 16:14 (35 dage siden) @ William Skov


Mange af køerne i Jylland går vist frit på markerne i sommerhalvåret.
Grisene får importeret foder fra Sydamerika.
Fraset Ringsted svineslagteri ligger de fleste slagterier nu i Jylland.

Afstandene er stadig ret korte og det kræver omladninger,


Er du nu også landmand siden du har så stor viden her?

Nej - men søg på hvor meget korn, roer og kød der produceres.
Og bor man på landet - så ved man også hvor korn køres hen, Hvordan roer transporteres og de fleste ved nok hvor de store slagterier ligger.


Hvordan kan det lade sig gøre i Schweiz? Det land er mindre end Danmark, men der er meget mere indenlandsk gods.
Det er jo ikke muligt ifølge dig.

Har ingen anelse om hvor meget gods man flytter rundt på i Alpelandet.


Prøv at se til Ålborg. Der har de netop åbnet en tredje baneterminal.
Hvorfor kan man i Ålborg når man ikke kan i resten af landet?

Som jeg har forstået det er det gods til udlandet man primært benytter godsterminaler til i Aalborg.

--
[image]

Godsbanens største problem er på vej til at blive løst

af TroelsH, tirsdag 26. januar, 2021, 08:24 (34 dage siden) @ My1202

Jeg tror ikke at I skal forvente at landbrugsproduktionen gør det.

Har man ikke en løsning for kølekontainere på tog?

Godsbanens største problem er på vej til at blive løst

af bjergged, tirsdag 26. januar, 2021, 11:38 (34 dage siden) @ William Skov

Hvordan kan det lade sig gøre i Schweiz? Det land er mindre end Danmark, men der er meget mere indenlandsk gods.
Det er jo ikke muligt ifølge dig.

Nu bor jeg i Schweiz og arbejder hos en logistikvirksomhed der har daglig godstogsbetjening, så jeg ved lidt om emnet. Der er mange faktorer:

 • Det Schweiziske terræn er meget mere kuperet, det giver voldsomme forskelle i infrastruktur. Landeveje er typisk smallere og meget mere kurvede end i Danmark, og der er mange steder motorvejsnettet ikke bringer dig hen. Oveni er der mange bakker og bjerge en lastbil kun kan slæbe sig op ad langsomt. Altså er lastbilstransport mindre hurtigt og effektivt end i DK.
 • Schweiz har ingen søforbindelse. Alt hvad der i Danmark kommer via havet, skal i Schweiz lades om til flodpramme, lastbiler eller tog. Da disse havne typisk er ret langt fra Schweiz, så falder det ofte ud til togets fordel. Det er ikke indenlandsk, men indenlandsk gods kan nemmere kobles på godstog der alligevel køres.
 • Der er roadpricing på lastbiler og har været det længe.
 • Elektrificeringen er næsten total. Kun sidespor og rangerterræn er ikke elektrificeret. Altså køres gods stort set hele strækningen med strøm.
 • Strømmen er grønnere og billigere i Schweiz. Stømmen bliver primært produceret på vandkraftværker, men der er også kernekraft (både fra egne værker og importeret fra Frankrig). Altså skal man ikke betale miljøafgifter på brændstof (som man skal på diesel).
 • Jernbanenettet er meget mere fintmasket. Hvor man i Danmark har ca. 3'500 km. jernbane, har man i Schweiz 5'196 km., til ca. den samme mængde beboet land. Altså er der mange flere virksomheder end i Danmark, der har direkte jernbaneforbindelse.

Og selv med alle disse faktorer, ser det ikke så fantastisk lyst ud for indenlandsk gods. Som i Danmark ser man mange sidespor til virksomheder, der står ubrugt hen eller bliver nedlagt, og nye bliver sjældent oprettet. Hvis det ikke var for de store mængder transit- og importgods der kommer med tog, så ville SBB Cargo næppe kunne tilbyde konkurrencedygtige priser på indenlands godstransport.

Så hvis man virkelig vil have godstraffikken på spor i Danmark, var det mest effektive man kunne gøre nok at lukke alle danske havne, så alting skulle transporteres over land fra Hamborg eller Rotterdam.

Godsbanens største problem er på vej til at blive løst

af hummel_62, Biltris, ved den midt sjællandsk jernban, tirsdag 26. januar, 2021, 12:16 (34 dage siden) @ bjergged

Hej Bjergged :-)

Det er ikke pænt gjort med alle de fakta, det øddelægger jo det hele :-O

Nej, Tusinde tak for en god liste af fakta fra Bjerglandet.

Lukke havnene sker nok ikke. Men bliver det ikke mere og mere centralt også??
Jeg bor mellem Issefjord og Roskilde fjord og det er vist kun helt i Nord at der kommer fragt. Mener ikke Holbæk,Roskilde og Frederikksund har erhvershavn

--
Lars Madsen
Trinbræt Biltris

Godsbanens største problem er på vej til at blive løst

af bjergged, tirsdag 26. januar, 2021, 13:25 (34 dage siden) @ hummel_62

Lukke havnene sker nok ikke. Men bliver det ikke mere og mere centralt også??
Jeg bor mellem Issefjord og Roskilde fjord og det er vist kun helt i Nord at der kommer fragt. Mener ikke Holbæk,Roskilde og Frederikksund har erhvershavn

Jo, tildels, shipping-branchen har nogen stordriftsfordele, der trækker i den retning. Der er ikke ret mange havne der er store nok (og har indsejlingsmuligheder) til at et containerskib som f.eks Mærsk Triple-E (399m lang) kan lægge til. Men selv om de kun sejler til Esbjerg, Aarhus og Kalundborg, så har man med de tre punkter dækket Danmark godt nok til at det sjældent vil kunne betale sig at læsse om fra skib til tog, hvis man alligevel skal læsse om til lastbil for at komme de sidste kilometer ud til modtager/afsender.

Godsbanens største problem er på vej til at blive løst

af My1202, tirsdag 26. januar, 2021, 12:47 (34 dage siden) @ bjergged

Hvordan kan det lade sig gøre i Schweiz? Det land er mindre end Danmark, men der er meget mere indenlandsk gods.
Det er jo ikke muligt ifølge dig.


Nu bor jeg i Schweiz og arbejder hos en logistikvirksomhed der har daglig godstogsbetjening, så jeg ved lidt om emnet. Der er mange faktorer:

 • Det Schweiziske terræn er meget mere kuperet, det giver voldsomme forskelle i infrastruktur. Landeveje er typisk smallere og meget mere kurvede end i Danmark, og der er mange steder motorvejsnettet ikke bringer dig hen. Oveni er der mange bakker og bjerge en lastbil kun kan slæbe sig op ad langsomt. Altså er lastbilstransport mindre hurtigt og effektivt end i DK.
 • Schweiz har ingen søforbindelse. Alt hvad der i Danmark kommer via havet, skal i Schweiz lades om til flodpramme, lastbiler eller tog. Da disse havne typisk er ret langt fra Schweiz, så falder det ofte ud til togets fordel. Det er ikke indenlandsk, men indenlandsk gods kan nemmere kobles på godstog der alligevel køres.
 • Der er roadpricing på lastbiler og har været det længe.
 • Elektrificeringen er næsten total. Kun sidespor og rangerterræn er ikke elektrificeret. Altså køres gods stort set hele strækningen med strøm.
 • Strømmen er grønnere og billigere i Schweiz. Stømmen bliver primært produceret på vandkraftværker, men der er også kernekraft (både fra egne værker og importeret fra Frankrig). Altså skal man ikke betale miljøafgifter på brændstof (som man skal på diesel).
 • Jernbanenettet er meget mere fintmasket. Hvor man i Danmark har ca. 3'500 km. jernbane, har man i Schweiz 5'196 km., til ca. den samme mængde beboet land. Altså er der mange flere virksomheder end i Danmark, der har direkte jernbaneforbindelse.

Og selv med alle disse faktorer, ser det ikke så fantastisk lyst ud for indenlandsk gods. Som i Danmark ser man mange sidespor til virksomheder, der står ubrugt hen eller bliver nedlagt, og nye bliver sjældent oprettet. Hvis det ikke var for de store mængder transit- og importgods der kommer med tog, så ville SBB Cargo næppe kunne tilbyde konkurrencedygtige priser på indenlands godstransport.

Så hvis man virkelig vil have godstraffikken på spor i Danmark, var det mest effektive man kunne gøre nok at lukke alle danske havne, så alting skulle transporteres over land fra Hamborg eller Rotterdam.

Opgaven er vel primært at få godset væk fra landevejene og over på såvel skinner som på skib. Så at lukke danske havne i større målestok er nok dumt.

Ydermere er målet i EU at 30% af gods i 2030 skal ske med skib eller tog og i 2050 skal det være 50%.

I det lys skal man nok se beslutningen for nylig om at Maersk flytter containerterminalen fra København til Kalundborg. Dels kan deres containerskib nemt sejle fra Aarhus til Kalundborg og dels slipper man for at transportere mange containere gennem Københavns centrum. Ydermere "sparer" man nok containertoget fra Aarhus til Sjælland.

Men jernbaneinfrastrukturen i lille Danmark indbyder ikke til meget gods længere på skinnerne. Men nok mere gods via skib og det er jo i et helt andet forum om et sådant findes.

--
[image]

Godsbanens største problem er på vej til at blive løst

af bjergged, tirsdag 26. januar, 2021, 13:17 (34 dage siden) @ My1202

Så hvis man virkelig vil have godstraffikken på spor i Danmark, var det mest effektive man kunne gøre nok at lukke alle danske havne, så alting skulle transporteres over land fra Hamborg eller Rotterdam.


Opgaven er vel primært at få godset væk fra landevejene og over på såvel skinner som på skib. Så at lukke danske havne i større målestok er nok dumt.

Ja, jeg skulle nok have gjort glimtet i øjet lidt tydeligere, det var ikke ment som et seriøst forslag ;)

I det lys skal man nok se beslutningen for nylig om at Maersk flytter containerterminalen fra København til Kalundborg. Dels kan deres containerskib nemt sejle fra Aarhus til Kalundborg og dels slipper man for at transportere mange containere gennem Københavns centrum. Ydermere "sparer" man nok containertoget fra Aarhus til Sjælland.

Men jernbaneinfrastrukturen i lille Danmark indbyder ikke til meget gods længere på skinnerne. Men nok mere gods via skib og det er jo i et helt andet forum om et sådant findes.

Ja, så længe man kan få sejlet sine varer til en havn der er tættere på end de famøse 300 km., bliver det næppe det helt store boom for tog-fragt. Specielt øerne er jo spækket med mindre havnebyer, der stadig kan anløbes med halvstore skibe, og det bliver så vidt jeg ved også stadig brugt til at sejle med korn og lign.

Godsbanens største problem er på vej til at blive løst

af My1202, tirsdag 26. januar, 2021, 13:21 (34 dage siden) @ bjergged

Så hvis man virkelig vil have godstraffikken på spor i Danmark, var det mest effektive man kunne gøre nok at lukke alle danske havne, så alting skulle transporteres over land fra Hamborg eller Rotterdam.


Opgaven er vel primært at få godset væk fra landevejene og over på såvel skinner som på skib. Så at lukke danske havne i større målestok er nok dumt.


Ja, jeg skulle nok have gjort glimtet i øjet lidt tydeligere, det var ikke ment som et seriøst forslag ;)

I det lys skal man nok se beslutningen for nylig om at Maersk flytter containerterminalen fra København til Kalundborg. Dels kan deres containerskib nemt sejle fra Aarhus til Kalundborg og dels slipper man for at transportere mange containere gennem Københavns centrum. Ydermere "sparer" man nok containertoget fra Aarhus til Sjælland.

Men jernbaneinfrastrukturen i lille Danmark indbyder ikke til meget gods længere på skinnerne. Men nok mere gods via skib og det er jo i et helt andet forum om et sådant findes.


Ja, så længe man kan få sejlet sine varer til en havn der er tættere på end de famøse 300 km., bliver det næppe det helt store boom for tog-fragt. Specielt øerne er jo spækket med mindre havnebyer, der stadig kan anløbes med halvstore skibe, og det bliver så vidt jeg ved også stadig brugt til at sejle med korn og lign.

Vordingborg Havn er jo et godt eksempel på et sted hvor der sker stor udskibning af korn. Korn som fra marken er kørt til 4-5 større korn- & foderstoffirmaer som typisk ligger ved en motorvej - f.eks. i Bårse på Sydsjælland.

--
[image]

Godsbanens største problem er på vej til at blive løst

af TroelsH, mandag 25. januar, 2021, 12:53 (35 dage siden) @ TroelsH

Faldt lige over den her. Jeg tror at der er meget som stadigvæk er sandt i den.

http://www.njsforum.com/dk/presentations/Jetra-NJS-godsseminar-021013-Ole_Kien_Ramboll.pdf

Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med takCopyright © 2021 Jernbanen.dk - Alle rettigheder forbeholdes - Om Jernbanen.dk - Kontakt redaktionen