Avatar

Høring om lokalbanernes fremtidige drift og vedligeholdelse (Trafikpolitik)

af Thomas Boberg Nielsen ⌂ @, Spor 44, Godsbanen, Aalborg, mandag 25. januar, 2021, 18:52 (80 dage siden)

Folketingets transportudvalg holder en høring om lokalbanernes fremtidige drift og vedligeholdelse.

Udkast til programmet kan ses her:

https://www.ft.dk/samling/20201/almdel/TRU/bilag/132/2323718.pdf

Med venlig hilsen

Thomas Boberg Nielsen

Høring om lokalbanernes fremtidige drift og vedligeholdelse

af Niels Munch @, mandag 25. januar, 2021, 19:16 (80 dage siden) @ Thomas Boberg Nielsen

Kære Thomas,

Tak for info; spændende!!

Bedste hilsener
Niels

Høring om lokalbanernes fremtidige drift og vedligeholdelse

af Vestjyden, mandag 25. januar, 2021, 19:30 (80 dage siden) @ Niels Munch

Høring om lokalbanernes fremtidige drift og vedligeholdelse

af Hedelykke @, tirsdag 26. januar, 2021, 18:53 (79 dage siden) @ Thomas Boberg Nielsen

Interessant er det at penge til vedligeholdelse af lokalbaner findes - når der tænkes bredt!

Alligevel er det svært fordi pengene fra konti i de store byer skal flyttes til udvikling af kollektiv transport på landet - for eksempel skinnefornyelse på Østbanen.

Som det er nu flytter ca 10.000 til København om året. Og der bruges mange penge til ny boliger, metro, sti, veje, børnehaver, skoler og idrætsanlæg. Og så er der udgifter i landkommuner til rivning af huse og børnehaver med mere.

Fordi jeg ikke kender omkostningerne skønner jeg selv at flytningen koster os 30 milliarder om året.

Så jeg håber virkelig at der findes penge til renovering af lokalbaner ved at se på det som en investering i at færre flytter til byen.

--
Med venlig hilsen Jens Hedelykke Pedersen

Avatar

Høring om lokalbanernes fremtidige drift og vedligeholdelse

af Thomas Boberg Nielsen ⌂ @, Spor 44, Godsbanen, Aalborg, fredag 12. februar, 2021, 15:18 (63 dage siden) @ Thomas Boberg Nielsen

Folketingets transportudvalg holder en høring om lokalbanernes fremtidige drift og vedligeholdelse.

Udkast til programmet kan ses her:

https://www.ft.dk/samling/20201/almdel/TRU/bilag/132/2323718.pdf

Det endelige program kan nu ses her:

https://www.ft.dk/samling/20201/almdel/TRU/bilag/163/2335123.pdf

Med venlig hilsen

Thomas Boberg Nielsen

Høring om lokalbanernes fremtidige drift og vedligeholdelse

af Pip Hans, lørdag 27. februar, 2021, 11:20 (48 dage siden) @ Thomas Boberg Nielsen

Er der nogen som ved hvordan Nordjyske Jernbaner har fået økonomien til at hænge sammen?
Ny krydsningsstation og udvidelse af Hirtshals med nye spor og sporskifter og begge steder med udbygning af sikringsanlæg og fjernstyringsanlæg

Høring om lokalbanernes fremtidige drift og vedligeholdelse

af Niels Munch @, lørdag 27. februar, 2021, 11:46 (48 dage siden) @ Pip Hans

Er der nogen som ved hvordan Nordjyske Jernbaner har fået økonomien til at hænge sammen?
Ny krydsningsstation og udvidelse af Hirtshals med nye spor og sporskifter og begge steder med udbygning af sikringsanlæg og fjernstyringsanlæg

Som jeg erindrer det, var det en udmøntning af togfondsmidler.

M.v.h.
Niels

Høring om lokalbanernes fremtidige drift og vedligeholdelse

af Niels Bak, lørdag 27. februar, 2021, 17:44 (47 dage siden) @ Niels Munch

Det er korrekt.
Og så var NJ så vidt jeg ved også blandt de lokalbaner som fik lavet nødvendige sporudskiftninger, da der blev mulighed for at låne til det omkring årtusindeskiftet. Så de har ikke noget akut investeringsbehov de næste årtier i infrastrukturen, men mindre der skal udbygges yderligere. (og så er der materiel, men det er en anden sag)

Høring om lokalbanernes fremtidige drift og vedligeholdelse

af andersj @, Aalborg, lørdag 27. februar, 2021, 11:55 (48 dage siden) @ Pip Hans

Er der nogen som ved hvordan Nordjyske Jernbaner har fået økonomien til at hænge sammen?
Ny krydsningsstation og udvidelse af Hirtshals med nye spor og sporskifter og begge steder med udbygning af sikringsanlæg og fjernstyringsanlæg

Langholm krydsningsstation og ombygning af Hirtshals station er finansieret af staten gennem Togfonden.dk projektet "Forbedring af gods-og passagerkapaciteten i Nordjylland".

Det blev afsat 114,5 mio. kr. til projektet, hvoraf 41,6 mio. kr. var tiltænkt anlæg på Nordjyske Jernbaners infrastruktur (Hirtshals-Hjørring, mens resten skulle/skal bruges på Banedanmarks infrastruktur (Hjørring-Aalborg) Nordjyske Jernbaner har dog kun brugt 30,2 mio. kr. og tilført de resterende 11,4 mio. kr. til Banedanmarks pulje.

Banedanmark har i dette projekt bl.a. forlænget krydsningssporet i Lindholm i 2020 og det er planlagt at krydsningssporet i Hjørring skal forlænges mod syd i 2024.

--
Mvh Anders

Høring om lokalbanernes fremtidige drift og vedligeholdelse

af Niels Munch @, onsdag 24. februar, 2021, 17:30 (50 dage siden) @ Thomas Boberg Nielsen

Høringen blev gennemført i dag og kunne overværes via Teams eller Folketingets hjemmeside, hvor en video derfra samt de anvendte power-point præsentationer vil blive oplagt.

https://www.ft.dk/udvalg/udvalgene/TRU/kalender/53386/hoering.htm .

Høringen bekræftede bl.a., at der aldrig er blevet foretaget en opdatering af de "fremtidige" reinvesteringer, der blev indarbejdet i den oprindelige aftale af DEC 2000 mellem staten og dengang Amtsrådsforeningen; aftalen tager således ikke højde for de aktuelle sporfornyelsesbehov, hvor Østbanen og Lemvigbanen er de mest påtrængende, eller de kommende.

Generelt var både transportministeren samt TRU-medlemmer og andre indlægsholdere ganske positive omkring lokalbanerne og den opgave, de løser; men regionernes økonomi er jo ikke et anliggende for Transportministeriet.

Det ligger således stadig åbent, om lokalbanernes infrastrukturbehov kan blive indarbejdet i en kommende statslig investeringsplan - som vist har været på bedding længe .....

Det var på ingen måde på tale evt. at flytte ansvaret for lokalbanerne fra regionerne.


M.v.h.
Niels

Høring om lokalbanernes fremtidige drift og vedligeholdelse

af hummel_62, Biltris, ved den midt sjællandsk jernban, onsdag 24. februar, 2021, 21:25 (50 dage siden) @ Niels Munch

Jeg bed især mærke i, at sidst man fik penge til lokalbaner. Ja så var det lånte penge. Sp dem afdrager man på endnu. Vist 40 årige lån.
Så pengene går til afdrag og almindelig vedligeholdelse.

Som det blev sagt fra region Sjælland.
Sendt din bil til alle de service den skal, og den vil alligevel skulle udskiftes på et tidspunkt.

Så løsning nye lån, som skal afdrages, med penge fra andre offentlige transport udgifter.

Så det enest de kom frem til er at sætte sig og finder ud af hvad det rigtige beløb som der er/bruges på lokal banerne.

--
Lars Madsen
Trinbræt Biltris

Høring om lokalbanernes fremtidige drift og vedligeholdelse

af Frank Poulsen @, onsdag 24. februar, 2021, 21:46 (50 dage siden) @ hummel_62

Jeg bed især mærke i, at sidst man fik penge til lokalbaner. Ja så var det lånte penge. Sp dem afdrager man på endnu. Vist 40 årige lån.
Så pengene går til afdrag og almindelig vedligeholdelse.

Som det blev sagt fra region Sjælland.
Sendt din bil til alle de service den skal, og den vil alligevel skulle udskiftes på et tidspunkt.

Så løsning nye lån, som skal afdrages, med penge fra andre offentlige transport udgifter.

Så det enest de kom frem til er at sætte sig og finder ud af hvad det rigtige beløb som der er/bruges på lokal banerne.

Ja... Det skulle man ikke tro var så vanskeligt. Selvom Benny lød som om han var uenig i det regionerne fremsagde. Men resten af mødet var der ikke mange kommentarer fra ham. Kristian Pihl virkede lidt overrasket over hvor galt det stod til. Og stillede umiddelbart gode spørgsmål. Men hvorfor skal der en offentlig høring til før han stiller spørgsmål.

Høring om lokalbanernes fremtidige drift og vedligeholdelse

af Niels Bak, torsdag 25. februar, 2021, 00:59 (50 dage siden) @ Frank Poulsen

Han var medinitiativtager til høringen sammen med Anna Valentina fra SF. Så en del af formålet med den er vel at få lov at stille nogle spørgsmål (og for at gøre det offentligt).

Høring om lokalbanernes fremtidige drift og vedligeholdelse

af Poul Brandt @, Nordsjælland, torsdag 25. februar, 2021, 06:00 (50 dage siden) @ Frank Poulsen

Jeg bed især mærke i, at sidst man fik penge til lokalbaner. Ja så var det lånte penge. Sp dem afdrager man på endnu. Vist 40 årige lån.
Så pengene går til afdrag og almindelig vedligeholdelse.

Som det blev sagt fra region Sjælland.
Sendt din bil til alle de service den skal, og den vil alligevel skulle udskiftes på et tidspunkt.

Så løsning nye lån, som skal afdrages, med penge fra andre offentlige transport udgifter.

Så det enest de kom frem til er at sætte sig og finder ud af hvad det rigtige beløb som der er/bruges på lokal banerne.


Ja... Det skulle man ikke tro var så vanskeligt. Selvom Benny lød som om han var uenig i det regionerne fremsagde. Men resten af mødet var der ikke mange kommentarer fra ham. Kristian Pihl virkede lidt overrasket over hvor galt det stod til. Og stillede umiddelbart gode spørgsmål. Men hvorfor skal der en offentlig høring til før han stiller spørgsmål.

"Det skulle man ikke tro var så vanskeligt." Nej, men det er åbenbart et stort problem. - Det var vel nok høringens største resultat, at man fik fundet ud af at der er meget langt mellem regionernes og Ministerens forståelse af hvor meget staten har givet eller ikke givet i tilskud. - Der var stor enighed om at det skal undersøges nærmere; i fællesskab.

--
Mvh Poul

Alle nye baner bør anlægges for 300 km/t.
København-Odense-Aarhus 2 x 45 minutter
København-Aarhus via Kattegat 55 minutter
Aarhus-Holstebro 1 time (Aarhus-Silkeborg 250 km/t)
Nykøbing F - Rødby - Puttgarden 250 km/t

Høring om lokalbanernes fremtidige d&v - Resume

af Poul Brandt @, Nordsjælland, onsdag 24. februar, 2021, 22:14 (50 dage siden) @ Thomas Boberg Nielsen

Folketingets transportudvalg holder en høring om lokalbanernes fremtidige drift og vedligeholdelse.

Hermed et hurtigt resume. Forbehold for alle mulige fejl og mangler.

-----------------------------

Transportministeren er begejstret for at kunne konvertere lokalbaner til batteritog, samt for NordJyske Jernbaners succes med at øget trafikbetjeningen og dermed øget antallet af passagerer, som samtidig er meget tilfredse. Derfor har vi stadig brug for lokalbanerne. Lokalbanerne skal stadig ligge i regionalt regi.
Anne Valentina (SF) spørger om vedligehold af Østbanen. Ministeren svarer at der er et problem med at regionerne tilføres flere penge til banevedligehold end der anvendes til formålet. Man bør dog måske tage fordelingen (mellem regionerne) af tilskud til vedligehold op.
Anne Valentina: Anerkender Ministeren at der er et problem med vedligehold af lokalbanerne? Svar: Ja, og vi skal have undersøgt, hvad der er sket med de midler der er uddelt til vedligehold. Men vi skal have set på det fremadrettet, men det er og skal forblive et regionalt/lokalt ansvar.
Kristian Lorentzen (V) spørger Ministeren om han vil lade undersøge hvor mange midler der er sendt til regionerne, og hvor mange der er anvendt til vedligehold. Ministeren vil drøfte med finansministeren om at lade en sådanne undersøgelse foretage.
Kristian Phil Lorentzen spørger om man bør lade staten overtage skinnerne. Svar at hverken drift eller vedligehold bør flyttes, da det lokale er af stor betydning.
Michael Svane, Dansk Industri: Di ser gerne en udvikling og investering i lokalbanerne for at forbedre mobiliteten, ikke mindst for studerende. DI’s virksomheder er meget tilfredse med den måde NJJ har udviklet lokalbanen på.
Michael fortalte at han ved at Ministeriet arbejder med en banegodsstrategi.
Jeppe Bruus: Sig lidt mere om lokalbanerne. Svar: ”Den sammenhængende rejse” med gode skiftemuligheder er vigtig. Stationer bør udvikles til trafikknudepunkter. – Di ser også gerne at der kommer flere læsseramper for gods.
Alex fra Rambøll. Lokalbanerne belaster ikke banerne så meget da de kører langsomt og har lette togsæt. Og der er en lav andel af godstrafik. Banerne er derfor billigere at vedligeholde. Mange af banerne er imidlertid ved at være gamle og der vil i de kommende år være brug for fornyelse. Pt. er banerne dog i god stand bortset fra 2 baner (Østbanen og Lemvigbanen). Lokalbanerne har en høj og stigende udnyttelse.
Kristian: Er det korrekt der er et efterslæb på fornyelse? (Kun 10 km er fornyet mellem 2007 og 2016).
Svar: 10 km passer meget godt. Det er fordi nogle baner var ved at være i "under middel tilstand", det har man så rettet op på. Men de 2 baner der er i efterslæb har man ikke gjort noget ved.

Anne Valentina: Hvor mange af vore lokalbaner skal have nye skinner indenfor de næste 10 år?
Svar: 0-5 år: 100-110 km, 5-10 år 80 km. Hvis man forudsætter 45 års levetid.

Carsten Kissmeyer MF og Formand for danske regioners udvalg for regional udvikling: Der er behov for 106 mio. kr. pr år i reinvesteringer 2017-2026. Grunden til at der mangler penge er at investeringerne 2000-2009 var lånefinansieret efter aftale med staten. Så det er ikke korrekt at regionerne har brugt pengene forkert, der er tale om at lånene begynder at udløbe i 2025. Faktisk er der brugt flere penge på drift at regionalbanerne end der er givet i tilskud. Vi afviser derfor på det bestemteste at regionerne har fået de midler der skal til for at skifte skinnerne.
Anne Valentina: Hvor meget er der behov for årligt for at nå det nødvendige niveau.
Kristian: Kan I ikke bare låne, I har jo trækningsrettigheden.
Carsten: Der afbetales på lånene indtil 2035-40. Hvis vi skal optage yderligere lån skal disse også afdrages, og derfor mangler der 100 mio. kr. pr. år.
Ministeren: Investeringerne i banenettet indberettes også til Ministeriet af trafikselskaberne, og de tal harmonerer ikke med de tal regionerne her giver udtryk for.
Arne Knudsen, formand for region Sjælland og Anette Mortensen, Borgmester Stevns: Region Sjælland har 201 km bane svarende til 40% af lokalbanesporerne i Danmark. Der mangler 510 mio. kr. til at istandsætte Østbanen. Det er under forberedelse, så det kan startes hurtigst muligt, når finansieringen er på plads. Problemet er IKKE manglende vedligehold, men at banen er 45 år gammel og der skal nu ske udskiftning af skinnerne.
Kristian: Hvorfor har regionerne ikke allerede i 2009 gjort opmærksom på at investeringstilskuddet skulle reguleret ifølge aftalen af 2000? Arne Knudsen: Det har været skrevet ind i vores økonomiaftaler de seneste 2 år, og der har stået at der var et problem, uden det har betydet at der er sket noget.
Anne Valentina: Hvor mange penge kan I selv stille med? Arne: Vi kan kun stille med penge vi lånefinansierer, og så skal vi spare afdragene ved at skære ned på bustrafikken.
Pengene skal være fundet (bevilliget) senest juni 2021, ellers kan man ikke nå at starte renoveringen af Østbanen i tide.
Midtjyske Jernbaner, Arne Lægaard. Drift og vedligehold 7-9 mio. kr. pr år. Regionen har accepteret at give lånetilsagn for 152 mio. kr. til 3 togsæt til Lemvigbanen. Man har desuden foreslået Transportministeren at man udvider med 4 togsæt til Holstebro Skjern , så det i alt bliver 7 el-togsæt. Hertil kommer investering i ladeinfrastruktur.
Man ønsker desuden at indkøbe et elektrisk lokomotiv med ERTMS (så det kan køre til Hirtshals) til godstransport. De forestiller sig måske at kunne transportere Power-to-X med godstog.
Kristian: Er det et problem at godstogene skal køre om natten? Arne: Ja, for man må ikke læsse af om natten, det støjer.
Til sidst en diskussion af om man kan forbedre køreplans-koordineringen mellem forskellige transportmidler ( og tog til tog).
Slides der blev præsenteret bliver tilgængelige på Transportudvalgets hjemmeside.

--
Mvh Poul

Alle nye baner bør anlægges for 300 km/t.
København-Odense-Aarhus 2 x 45 minutter
København-Aarhus via Kattegat 55 minutter
Aarhus-Holstebro 1 time (Aarhus-Silkeborg 250 km/t)
Nykøbing F - Rødby - Puttgarden 250 km/t

Høring om lokalbanernes fremtidige d&v - Resume

af Niels Munch @, onsdag 24. februar, 2021, 23:06 (50 dage siden) @ Poul Brandt

Hej Poul,

Tak for resumé. I øvrigt hedder regionsrådsformanden Heino Knudsen.

Stevns borgmester Anette Mortensen betonede den betydning, Østbanen har for betjeningen af borgerne i de 3 kommuner (Køge, Faxe og Stevns), ikke mindst i et område med utilstrækkelig vejinfrastruktur samt uden regionale busruter.

Bedste hilsener
Niels

Høring om lokalbanernes fremtidige d&v - Resume

af Svend @, onsdag 24. februar, 2021, 23:40 (50 dage siden) @ Niels Munch

Hej Poul,

Tak for resumé. I øvrigt hedder regionsrådsformanden Heino Knudsen.

Stevns borgmester Anette Mortensen betonede den betydning, Østbanen har for betjeningen af borgerne i de 3 kommuner (Køge, Faxe og Stevns), ikke mindst i et område med utilstrækkelig vejinfrastruktur samt uden regionale busruter.

Om lidt starter snakken om BRT nok igen. Merry-go-round .......en tur mere i karrusellen

--
Svend

Høring om lokalbanernes fremtidige d&v - Resume

af Poul Brandt @, Nordsjælland, torsdag 25. februar, 2021, 05:52 (50 dage siden) @ Svend

Om lidt starter snakken om BRT nok igen. Merry-go-round .......en tur mere i karrusellen

.
Det blev nævnt, men var ikke noget der var nogen som gik ind for. Det virker som om den sag er lagt død.
Regionen har tydeligt sagt fra, og startet forberedelsen af skinnefornyelse.

--
Mvh Poul

Alle nye baner bør anlægges for 300 km/t.
København-Odense-Aarhus 2 x 45 minutter
København-Aarhus via Kattegat 55 minutter
Aarhus-Holstebro 1 time (Aarhus-Silkeborg 250 km/t)
Nykøbing F - Rødby - Puttgarden 250 km/t

Høring om lokalbanernes fremtidige d&v - Resume

af Niels Bak, torsdag 25. februar, 2021, 09:32 (50 dage siden) @ Poul Brandt

Om lidt starter snakken om BRT nok igen. Merry-go-round .......en tur mere i karrusellen

.
Det blev nævnt, men var ikke noget der var nogen som gik ind for. Det virker som om den sag er lagt død.
Regionen har tydeligt sagt fra, og startet forberedelsen af skinnefornyelse.

Det er korrekt. Men samtidig var der heller ikke skyggen af en løsning til, hvordan regionen skal finde pengene til sporfornyelse, og hvis man skal være sikker på, at kunne blive ved med at køre på banen længere end til næste år, så skal de findes inden sommerferien. Regionen har så heller ikke penge til at hive skinnerne op og omlægge til BRT, hvis det endelig var, så man risikerer en periode uden hverken tog eller hurtigbusser.

Høring om lokalbanernes fremtidige d&v - Resume

af Peter Christensen, torsdag 25. februar, 2021, 06:06 (50 dage siden) @ Svend

Om lidt starter snakken om BRT nok igen. Merry-go-round .......en tur mere i karrusellen

Næppe - BRT var en "hadegave" udtænkt af skumle typer for at provokere. Hvad provokationen skulle resultere i - ikke godt at vide - men typerne fik da mange til at rende hovedløst rundt en tid.
Idéen syntes at være rimeligt død - hverken regioner eller transportordfører har omfavnet tanken.
Og ministeren? Ingen fare for selvstændige initiativer....eller initiativ overhovedet.

Avatar

Høring om lokalbanernes fremtidige d&v - Resume

af Carsten B. Thomsen @, Frederikshavn, lørdag 27. februar, 2021, 09:10 (48 dage siden) @ Peter Christensen

Om lidt starter snakken om BRT nok igen. Merry-go-round .......en tur mere i karrusellen

Næppe - BRT var en "hadegave" udtænkt af skumle typer for at provokere. Hvad provokationen skulle resultere i - ikke godt at vide - men typerne fik da mange til at rende hovedløst rundt en tid.
Idéen syntes at være rimeligt død - hverken regioner eller transportordfører har omfavnet tanken.
Og ministeren? Ingen fare for selvstændige initiativer....eller initiativ overhovedet.

Ifølge Rådet for Bæredygtig Trafik var ministerens holdning den, at han ikke har noget som helst med lokalbanerne at gøre, men at det er regionernes opgave, og de får deres penge fra finansministeren.
Ifølge rådet gik ministeren desuden fra høringen da den var halvejs henne.
(Kilde: https://www.facebook.com/baeredygtigtrafik)

--
Med futlig hilsen
Carsten B. Thomsen

Høring om lokalbanernes fremtidige d&v - Resume

af Frank Poulsen @, lørdag 27. februar, 2021, 09:38 (48 dage siden) @ Carsten B. Thomsen

Om lidt starter snakken om BRT nok igen. Merry-go-round .......en tur mere i karrusellen

Næppe - BRT var en "hadegave" udtænkt af skumle typer for at provokere. Hvad provokationen skulle resultere i - ikke godt at vide - men typerne fik da mange til at rende hovedløst rundt en tid.
Idéen syntes at være rimeligt død - hverken regioner eller transportordfører har omfavnet tanken.
Og ministeren? Ingen fare for selvstændige initiativer....eller initiativ overhovedet.


Ifølge Rådet for Bæredygtig Trafik var ministerens holdning den, at han ikke har noget som helst med lokalbanerne at gøre, men at det er regionernes opgave, og de får deres penge fra finansministeren.
Ifølge rådet gik ministeren desuden fra høringen da den var halvejs henne.
(Kilde: https://www.facebook.com/baeredygtigtrafik)

Suk hvor er det bare en lad og ligegyldig holdning at have som minister! Så må han da som transportminister netop kæmpe for at få de penge hos finansministeren! Det er da stadig hans resortområde! Selvom jeg nogle gange føler hans opslag på facebook osv. handler om regeringens generelle ting, eller lokale sønderjyske ting. Han virker egentlig overhovedet ikke interesseret i hans resortområde når man følger ham på facebook.

Høring om lokalbanernes fremtidige d&v - Resume

af Peter Christensen, lørdag 27. februar, 2021, 10:01 (48 dage siden) @ Frank Poulsen

Han virker egentlig overhovedet ikke interesseret i hans resortområde når man følger ham på facebook.

Det er ikke just "Benny Bomstærk" men nærmere Benny Gummiarm.
Så nok en svag trafikminister i en lang række....og hvad er så værst? En ligegyldighed som Benny eller en stærkere ideologisk type som OBO?

Høring om lokalbanernes fremtidige d&v - Resume

af steenth, lørdag 27. februar, 2021, 10:11 (48 dage siden) @ Frank Poulsen

Ifølge Rådet for Bæredygtig Trafik var ministerens holdning den, at han ikke har noget som helst med lokalbanerne at gøre, men at det er regionernes opgave, og de får deres penge fra finansministeren.
Ifølge rådet gik ministeren desuden fra høringen da den var halvejs henne.
(Kilde: https://www.facebook.com/baeredygtigtrafik)


Suk hvor er det bare en lad og ligegyldig holdning at have som minister! Så må han da som transportminister netop kæmpe for at få de penge hos finansministeren! Det er da stadig hans resortområde! Selvom jeg nogle gange føler hans opslag på facebook osv. handler om regeringens generelle ting, eller lokale sønderjyske ting. Han virker egentlig overhovedet ikke interesseret i hans resortområde når man følger ham på facebook.

Problemet med finansiering og det er ikke hans resortområde. Det er regionerne finansiering som er problemet, hvor en fordeling af tilskud ikke blevet ajourført i årevis. Der er give penge til nogle projekter 2000'erne, som endnu ikke er blevet betalt tilbage endnu. Og aftalen den gang var at man skulle kigge på den igen med de næste fornyelsesprojekter - det er aldrig sket. Og det er i finansministeriets domæne.

Høring om lokalbanernes fremtidige d&v - Resume

af Frank Poulsen @, lørdag 27. februar, 2021, 10:16 (48 dage siden) @ steenth

Ifølge Rådet for Bæredygtig Trafik var ministerens holdning den, at han ikke har noget som helst med lokalbanerne at gøre, men at det er regionernes opgave, og de får deres penge fra finansministeren.
Ifølge rådet gik ministeren desuden fra høringen da den var halvejs henne.
(Kilde: https://www.facebook.com/baeredygtigtrafik)


Suk hvor er det bare en lad og ligegyldig holdning at have som minister! Så må han da som transportminister netop kæmpe for at få de penge hos finansministeren! Det er da stadig hans resortområde! Selvom jeg nogle gange føler hans opslag på facebook osv. handler om regeringens generelle ting, eller lokale sønderjyske ting. Han virker egentlig overhovedet ikke interesseret i hans resortområde når man følger ham på facebook.

Problemet med finansiering og det er ikke hans resortområde. Det er regionerne finansiering som er problemet, hvor en fordeling af tilskud ikke blevet ajourført i årevis. Der er give penge til nogle projekter 2000'erne, som endnu ikke er blevet betalt tilbage endnu. Og aftalen den gang var at man skulle kigge på den igen med de næste fornyelsesprojekter - det er aldrig sket. Og det er i finansministeriets domæne.

Jo det er jeg med på. Men er det så ikke, som transportminister, hans opgave at udtale. Jeg anerkender der skal findes yderligere finansiering til dette område i regionerne. Jeg vil derfor gå til finansministeren og orientere ham om forholdene i mit resortområde og de behov der er hos jer i regionerne... I stedet for at lade det være op til regionerne alene??? Ja jeg er ikke politiker (gudskelov), men det ville da i mine øjne være en værdig måde som minister for et område at gå til sagen på.

Høring om lokalbanernes fremtidige d&v - Resume

af hummel_62, Biltris, ved den midt sjællandsk jernban, lørdag 27. februar, 2021, 10:46 (48 dage siden) @ Frank Poulsen

En ting som jeg synes er vigtig at holde fast i. I 2000 fik de ikke penge, men lov til at låne penge.
Så de har der ved skubbet den økologiske byrde foran sig.

Så et nyt lån vil kun gøre det være. En større rente og afdrags byrde. Som gøre det sværre at holde den løbende vedligeholdelse.

Så infrastruktur over i Bane dk så der er vandtætte døren imellem penge til vedligeholdelse.

Hvor dygtig bane.dk er, der er noget andet, som vi bruger lidt tid på andre steder/tråde

Min drøm

Et tog/togsæt/modultog starter på København, på køge Nord køre noget mod ringsted, resten mod køge, hvor noget køre mod næstved. Resten på østbanen mod Hårlev hvor banen vist deles, her deles det sidst af toget.

Direkte forbindelse fra store dele af Sjælland til København. Pæn hastighed fra ny ellebjerg til køge nord.

Fakta hindre jo ikke drømme

--
Lars Madsen
Trinbræt Biltris

Høring om lokalbanernes fremtidige d&v - Resume

af Frank Poulsen @, lørdag 27. februar, 2021, 11:11 (48 dage siden) @ hummel_62

En ting som jeg synes er vigtig at holde fast i. I 2000 fik de ikke penge, men lov til at låne penge.
Så de har der ved skubbet den økologiske byrde foran sig.

Så et nyt lån vil kun gøre det være. En større rente og afdrags byrde. Som gøre det sværre at holde den løbende vedligeholdelse.

Så infrastruktur over i Bane dk så der er vandtætte døren imellem penge til vedligeholdelse.

Hvor dygtig bane.dk er, der er noget andet, som vi bruger lidt tid på andre steder/tråde

Min drøm

Et tog/togsæt/modultog starter på København, på køge Nord køre noget mod ringsted, resten mod køge, hvor noget køre mod næstved. Resten på østbanen mod Hårlev hvor banen vist deles, her deles det sidst af toget.

Direkte forbindelse fra store dele af Sjælland til København. Pæn hastighed fra ny ellebjerg til køge nord.

Fakta hindre jo ikke drømme

Sådanne flere delinger tager unødig meget tid, især den modsatte retning hvor de skal samles mange steder. Små forsinkelser fra en spreder sig til alle andre osv. Nogle gange ville det faktisk gå hurtigere at foretage et simpelt skifte på 3 min, end at vente på deling, samling osv.

Avatar

Høring om lokalbanernes fremtidige d&v - Resume

af Michael Deichmann ⌂ @, Gribskov kommune, lørdag 27. februar, 2021, 12:02 (48 dage siden) @ Frank Poulsen

Sådanne flere delinger tager unødig meget tid, især den modsatte retning hvor de skal samles mange steder. Små forsinkelser fra en spreder sig til alle andre osv. Nogle gange ville det faktisk gå hurtigere at foretage et simpelt skifte på 3 min, end at vente på deling, samling osv.

I de første nærmest 100 år kørte togene fra Hilllerød mod hhv Tisvilde og Gilleleje samlet fra Hillerød til Kagerup, men de sidste mange år har de kørt hver for sig.

Det har den fordel at i stykket til Kagerup har de nu 10 minutters drift når der ellers er 20 minutters drift på resten af banen. Strækningen fra Hillerød station og til Slotpavillonen kommer derved til at fungere som en højfrekvent lokalbane.

--
Venligst

Michael Deichmann

[image][image]

Høring om lokalbanernes fremtidige d&v - Resume

af hummel_62, Biltris, ved den midt sjællandsk jernban, lørdag 27. februar, 2021, 12:41 (48 dage siden) @ Michael Deichmann

Det kan jeg godt se, min drøm med at samle toget i et.
Færer slots, færer lokofører.
Så ikke fylde København Køge nord op med "langsommelige " regional tog.

Jo 4 tog til et kan hurtigt give tids knas. Det var bare mageligheds faktorerne om at kunne blive i samme tog

Men sådan kan ligge sine parameter på sine drømme.

--
Lars Madsen
Trinbræt Biltris

Høring om lokalbanernes fremtidige d&v - Resume

af William Skov ⌂ @, lørdag 27. februar, 2021, 16:35 (47 dage siden) @ hummel_62

Min drøm

Et tog/togsæt/modultog starter på København, på køge Nord køre noget mod ringsted, resten mod køge, hvor noget køre mod næstved. Resten på østbanen mod Hårlev hvor banen vist deles, her deles det sidst af toget.

Direkte forbindelse fra store dele af Sjælland til København. Pæn hastighed fra ny ellebjerg til køge nord.

Fakta hindre jo ikke drømme

Hvad så med Køge - Roskilde? Skal den nedlægges?

Det fungerer meget bedre med det kommende togsystem Roskilde - Østbanen og København - Køge - Næver.

--
William S.
[image][image]
https://williamskov.piwigo.com/ - Min fotosamling

Høring om lokalbanernes fremtidige d&v - Resume

af hummel_62, Biltris, ved den midt sjællandsk jernban, lørdag 27. februar, 2021, 16:44 (47 dage siden) @ William Skov

Nedlægges? Ja i min drøm, kaldet mareridt

Nej den skal blive. Mange skal forsat til Roskilde

--
Lars Madsen
Trinbræt Biltris

Høring om lokalbanernes fremtidige d&v - Resume

af William Skov ⌂ @, lørdag 27. februar, 2021, 17:50 (47 dage siden) @ hummel_62

Nedlægges? Ja i min drøm, kaldet mareridt

Nej den skal blive. Mange skal forsat til Roskilde

Men skal det så kun køre Roskilde - Køge?

Så ryger dine "stordriftsfordele".

--
William S.
[image][image]
https://williamskov.piwigo.com/ - Min fotosamling

Høring om lokalbanernes fremtidige d&v - Resume

af hummel_62, Biltris, ved den midt sjællandsk jernban, lørdag 27. februar, 2021, 19:19 (47 dage siden) @ William Skov

Nu afsløre du jo at drømmen ikke er perfekt.
Så når du spørger,

Nogen kunne vel godt køre fra østbane til Roskilde.
Tænker en del skal til Regions hospital i Roskilde, samt uddannelse
Så har nogen vel jobs i Roskilde. Så er der smukt også i Roskilde.

Tænker rejsekort tak kan fortælle om det

--
Lars Madsen
Trinbræt Biltris

Høring om lokalbanernes fremtidige d&v - Resume

af steenth, lørdag 27. februar, 2021, 12:24 (48 dage siden) @ Frank Poulsen

Problemet med finansiering og det er ikke hans resortområde. Det er regionerne finansiering som er problemet, hvor en fordeling af tilskud ikke blevet ajourført i årevis. Der er give penge til nogle projekter 2000'erne, som endnu ikke er blevet betalt tilbage endnu. Og aftalen den gang var at man skulle kigge på den igen med de næste fornyelsesprojekter - det er aldrig sket. Og det er i finansministeriets domæne.


Jo det er jeg med på. Men er det så ikke, som transportminister, hans opgave at udtale. Jeg anerkender der skal findes yderligere finansiering til dette område i regionerne. Jeg vil derfor gå til finansministeren og orientere ham om forholdene i mit resortområde og de behov der er hos jer i regionerne... I stedet for at lade det være op til regionerne alene??? Ja jeg er ikke politiker (gudskelov), men det ville da i mine øjne være en værdig måde som minister for et område at gå til sagen på.

Regionerne tager det op i forhandlinger med Finansministreret . Og det er kommandovejen... Det er et spørgsmål om penge og ikke teknik - det sidste kan transportministeriet håndtere - men magten på økonomi er over i Finansministreret.

Høring om lokalbanernes fremtidige d&v - Resume

af Frank Poulsen @, lørdag 27. februar, 2021, 13:19 (48 dage siden) @ steenth

Problemet med finansiering og det er ikke hans resortområde. Det er regionerne finansiering som er problemet, hvor en fordeling af tilskud ikke blevet ajourført i årevis. Der er give penge til nogle projekter 2000'erne, som endnu ikke er blevet betalt tilbage endnu. Og aftalen den gang var at man skulle kigge på den igen med de næste fornyelsesprojekter - det er aldrig sket. Og det er i finansministeriets domæne.


Jo det er jeg med på. Men er det så ikke, som transportminister, hans opgave at udtale. Jeg anerkender der skal findes yderligere finansiering til dette område i regionerne. Jeg vil derfor gå til finansministeren og orientere ham om forholdene i mit resortområde og de behov der er hos jer i regionerne... I stedet for at lade det være op til regionerne alene??? Ja jeg er ikke politiker (gudskelov), men det ville da i mine øjne være en værdig måde som minister for et område at gå til sagen på.

Regionerne tager det op i forhandlinger med Finansministreret . Og det er kommandovejen... Det er et spørgsmål om penge og ikke teknik - det sidste kan transportministeriet håndtere - men magten på økonomi er over i Finansministreret.

Jeg mener stadig at det må være en ministers opgave at ligge pres på finansministeren for at der komme penge til hans resort område, uanset om det er kommuner, regioner eller staten selv... Hvorfor har vi overhovedet en ældre minister så? Alt det ligger jo i kommunerne... Kan man jo også sige...

Høring om lokalbanernes fremtidige d&v - Resume

af My1202, lørdag 27. februar, 2021, 16:20 (47 dage siden) @ Frank Poulsen

Problemet med finansiering og det er ikke hans resortområde. Det er regionerne finansiering som er problemet, hvor en fordeling af tilskud ikke blevet ajourført i årevis. Der er give penge til nogle projekter 2000'erne, som endnu ikke er blevet betalt tilbage endnu. Og aftalen den gang var at man skulle kigge på den igen med de næste fornyelsesprojekter - det er aldrig sket. Og det er i finansministeriets domæne.


Jo det er jeg med på. Men er det så ikke, som transportminister, hans opgave at udtale. Jeg anerkender der skal findes yderligere finansiering til dette område i regionerne. Jeg vil derfor gå til finansministeren og orientere ham om forholdene i mit resortområde og de behov der er hos jer i regionerne... I stedet for at lade det være op til regionerne alene??? Ja jeg er ikke politiker (gudskelov), men det ville da i mine øjne være en værdig måde som minister for et område at gå til sagen på.

Regionerne tager det op i forhandlinger med Finansministreret . Og det er kommandovejen... Det er et spørgsmål om penge og ikke teknik - det sidste kan transportministeriet håndtere - men magten på økonomi er over i Finansministreret.


Jeg mener stadig at det må være en ministers opgave at ligge pres på finansministeren for at der komme penge til hans resort område, uanset om det er kommuner, regioner eller staten selv... Hvorfor har vi overhovedet en ældre minister så? Alt det ligger jo i kommunerne... Kan man jo også sige...

"Problemet" ligger vel i at vi på den ene side ønsker at beslutninger om lokale forhold skal træffes lokalt, at man ikke må "spare op" og folketinget i den sidste ende reelt afgør hvordan de større udgifter skal fordeles og ikke mindst financieres.

Måske det var bedre at anlæg og vedligeholdelse af skinner, signaler og hvad der hører til af broer og viadukter lå i et statsligt regi.
Selve driften og kørende materiel lå forankret mere lokalt.

--
[image]

Høring om lokalbanernes fremtidige d&v - Resume

af Niels Bak, lørdag 27. februar, 2021, 17:55 (47 dage siden) @ My1202

Ja, og systemet er ikke blevet mere logisk af at både NJ, Lemvigbanen, Vestbanen og nu Sydbanen kører både på lokalbanens og statens infrastruktur (for Vestbanens vedkommende er det den "nationale" aktør, her Arriva, der står for driften, for de øvrige er det lokalbanen selv).

Men den skød ministeren på det bestemteste ned, og alle andre nikkede tilfreds. Så at vi har seks forskellige jernbaneinfrastrukturforvaltere (plus letbaner, metro mv) i vores lille land, hvis domæne kun i nogen grad overlapper med de tilhørende driftsselskaber, skal vi nok ikke drømme om, der bliver pillet ved (Vestbanen og Lemvigbanen lægger dog organisationen sammen nu)

Høring om lokalbanernes fremtidige d&v - Resume

af Niels Munch @, lørdag 27. februar, 2021, 18:52 (47 dage siden) @ Niels Bak

(Vestbanen og Lemvigbanen lægger dog organisationen sammen nu)

Njae, der arbejdes på, at Midtjyske Jernbaner A/S skal varetage den opgave som infrastrukturforvalter af Vestbanen A/S, som Arriva hidtil har varetaget.

M.v.h.
Niels

Høring om lokalbanernes fremtidige d&v - Resume

af Niels Bak, søndag 28. februar, 2021, 00:15 (47 dage siden) @ Niels Munch

det er nok mere præcist. Jeg har det kun fra Lemvigbanens direktørs bemærkning på høringen.

Høring om lokalbanernes fremtidige d&v - Resume

af Niels Munch @, søndag 28. februar, 2021, 00:54 (47 dage siden) @ Niels Bak

det er nok mere præcist. Jeg har det kun fra Lemvigbanens direktørs bemærkning på høringen.

..... og skal vi være en anelse mere præcise, så var det Arne Lægaard, bestyrelsesformand for Midtjyske Jernbaner A/S, du ville referere fra.

M.v.h.
Niels

Høring om lokalbanernes fremtidige d&v - Resume

af Niels Munch @, lørdag 27. februar, 2021, 12:01 (48 dage siden) @ steenth

I aftalen mellem staten og regionerne om privatbanerne gives regionerne mulighed for at lånefinansiere nye tog og nyt spor. Og det endda uden for de lånerammer, staten sædvanligvis lægger ned over regioner og kommuner.

Men sådanne lån skal have en løbetid på ikke over 25 år, hvilket rimer dårligt med en jernbaneinfrastrukturs levetid på 40 år. Ministeren udtalte på et tidspunkt, at han gerne ville medvirke til at udligne dette skisma. Det må Trafikudvalgets medlemmer så holde ham op på.

Årsag til, at statens investeringstilskud til regionerne ikke dækker de reinvesteringer i infrastrukturen, for hvilke der er behov nu og i de kommende år, har jeg tidligere søgt beskrevet bl.a. *her*.

M.v.h.
Niels

Høring om lokalbanernes fremtidige d&v - Resume

af Pip Hans, lørdag 27. februar, 2021, 13:32 (48 dage siden) @ Niels Munch

Ved du hvem der betalte Odderbanens sporombygning Tranbjerg-Odder for nogle år siden?

Høring om lokalbanernes fremtidige d&v - Resume

af Niels Munch @, lørdag 27. februar, 2021, 13:44 (48 dage siden) @ Pip Hans

Ved du hvem der betalte Odderbanens sporombygning Tranbjerg-Odder for nogle år siden?

Det gjorde Midtjyske Jernbaner med tilskud fra Regionen via Midttrafik.

Høring om lokalbanernes fremtidige d&v - Resume

af Niels Bak, lørdag 27. februar, 2021, 18:26 (47 dage siden) @ Niels Munch

Ved du hvem der betalte Odderbanens sporombygning Tranbjerg-Odder for nogle år siden?


Det gjorde Midtjyske Jernbaner med tilskud fra Regionen via Midttrafik.

Og som jeg forstod høringen med midler, som Regionen har lånt af staten og stadig bruger deres investeringsbevilling til at betale af på, så de ikke hverken har opsparede midler eller mulighed for at betale af på yderligere lån, når Lemvigbanens spor skal fornys i løbet af få år.

Høring om lokalbanernes fremtidige d&v - Resume

af Niels Munch @, søndag 28. februar, 2021, 13:42 (47 dage siden) @ Niels Bak

Nu låner regionerne ikke penge hos staten, men ofte i Kommunekredit, som er regioners og kommuners egen finansieringsforening.

Staten yder øremærkede anlægstilskud til de regioner, der har lokalbaner. Humlen er som tidligere nævnt, at disse lokalbanetilskud, da de blev dimensioneret i sin tid, ikke tager højde for de anlægsinvesteringer, der er fornødne nu og i fremtiden til fornyelse af infrastrukturen.


M.v.h.
Niels

Høring om lokalbanernes fremtidige d&v - Resume

af Niels Bak, onsdag 03. marts, 2021, 04:13 (44 dage siden) @ Niels Munch

Nu låner regionerne ikke penge hos staten, men ofte i Kommunekredit, som er regioners og kommuners egen finansieringsforening.

Staten yder øremærkede anlægstilskud til de regioner, der har lokalbaner. Humlen er som tidligere nævnt, at disse lokalbanetilskud, da de blev dimensioneret i sin tid, ikke tager højde for de anlægsinvesteringer, der er fornødne nu og i fremtiden til fornyelse af infrastrukturen.


M.v.h.
Niels

Nu er det helt fint at blive rettet, men jeg foretrækker at blive det for ting, som er forkerte.

Jeg skriver jo direkte, at at regionerne til den tidligere runde af sporrenoveringer fik lov til at låne penge, ikke at de har lånt pengene af staten. Jeg skriver ikke af hvem de konkret lånte pengene, da det for sammenhængen ikke er vigtigt. Det vigtige er, at de stadig slæber rundt på gælden, og det derfor låser deres økonomi.

Pengene til afdragene på lånene kommer derimod fra anlægstilskuddene fra staten, som Heino Knudsen også understregede er nødvendigt i citatet fra artiklen, hvis der skal optages nye lån. Det er ikke muligt at spare sig til afdrag på nye lån på den øvrige kollektive trafik.

Tilladelsen til at optage lån til investeringer ud over den normale statslige anlægsramme gælder i øvrigt stadig - det er ret usædvanligt, at lokalbanerne har fået særstatus her - men det hjælper jo fedt, hvis banerne ikke har råd til at betale afdragene på lånene.

Høring om lokalbanernes fremtidige d&v - Resume

af Niels Munch @, onsdag 03. marts, 2021, 06:58 (44 dage siden) @ Niels Bak

NU ser det rigtigt ud.

M.v.h.
Niels

Høring om lokalbanernes fremtidige d&v - Resume

af Niels Bak, onsdag 03. marts, 2021, 15:49 (44 dage siden) @ Niels Munch

NU ser det rigtigt ud.

M.v.h.
Niels

Undskyld, hvad mener du med det? Jeg har ikke adgang til at rette i artiklen efter den er udkommet, hvis det er det, som du antyder. (og det er i øvrigt mit eget manuskript jeg har tjekket med)

Nå men hvis det bare er perfiditeter, så tror jeg vi slutter her.

Avatar

Høring om lokalbanernes fremtidige d&v - Resume

af Michael Deichmann ⌂ @, Gribskov kommune, onsdag 03. marts, 2021, 16:00 (44 dage siden) @ Niels Bak

Nå men hvis det bare er perfiditeter, så tror jeg vi slutter her.

"Østre Lokalbanedirektør" er nu ikke kendt for at være perfid. Just saying.

--
Venligst

Michael Deichmann

[image][image]

Høring om lokalbanernes fremtidige d&v - Resume

af Niels Munch @, onsdag 03. marts, 2021, 17:31 (43 dage siden) @ Niels Bak

NU ser det rigtigt ud.

M.v.h.
Niels


Undskyld, hvad mener du med det? Jeg har ikke adgang til at rette i artiklen efter den er udkommet, hvis det er det, som du antyder. (og det er i øvrigt mit eget manuskript jeg har tjekket med)

Nå men hvis det bare er perfiditeter, så tror jeg vi slutter her.

Gode Niels Bak,

Det var dit indlæg, jeg citerer nu, der foranledigede mig til en kommentar:

"Og som jeg forstod høringen med midler, som Regionen har lånt af staten og stadig bruger deres investeringsbevilling til at betale af på, så de ikke hverken har opsparede midler eller mulighed for at betale af på yderligere lån, når Lemvigbanens spor skal fornys i løbet af få år."

Fremhævelsen, som er min, illustrerer, hvad jeg finder ukorrekt i udsagnet, idet regionen ikke, som jeg søgte at påpege i mit svar, låner penge af staten.

Perfiditeter, hvis du synes, der er brug for dem, overlader jeg til dig.

M.v.h.
Niels

Høring om lokalbanernes fremtidige d&v - Resume

af Niels Bak, onsdag 03. marts, 2021, 19:36 (43 dage siden) @ Niels Munch

Ah, så er det alligevel mig som roder lidt rundt i det. Jeg troede det var linket til den artikel jeg har skrevet, som du havde kommenteret, men det kan jeg godt se nu det ikke var.

Så der var jeg lidt for hurtig til at tro, at du beskyldte mig for manipulation. Undskyld.

Og mine hurtige kommentarer her tjekker jeg ikke på samme niveau for detaljer som en artikel der skal offentliggøres i et anerkendt medie, så længe pointen er korrekt. Meningen med ovenstående var blot at understrege, at Region Midtjylland stadig slæber rundt på gælden fra Odderbanens sporombygning og dette binder deres økonomi.

Høring om lokalbanernes fremtidige d&v - Resume

af Niels Munch @, onsdag 03. marts, 2021, 19:52 (43 dage siden) @ Niels Bak

Din undskyldning er taget ad notam.

Snakken om, hvorvidt nærværende forum er "et anerkendt medie", må du tage med webmaster.

Selv mener jeg - i al beskedenhed og med baggrund i et arbejdsliv med privatbaner - at ville bidrage til, at diskussionen om privatbaner i nærværende forum så vidt muligt sker på et faktuelt grundlag.

M.v.h.
Niels

Høring om lokalbanernes fremtidige d&v - Resume

af Niels Bak, lørdag 27. februar, 2021, 18:16 (47 dage siden) @ Frank Poulsen

Om lidt starter snakken om BRT nok igen. Merry-go-round .......en tur mere i karrusellen

Næppe - BRT var en "hadegave" udtænkt af skumle typer for at provokere. Hvad provokationen skulle resultere i - ikke godt at vide - men typerne fik da mange til at rende hovedløst rundt en tid.
Idéen syntes at være rimeligt død - hverken regioner eller transportordfører har omfavnet tanken.
Og ministeren? Ingen fare for selvstændige initiativer....eller initiativ overhovedet.


Ifølge Rådet for Bæredygtig Trafik var ministerens holdning den, at han ikke har noget som helst med lokalbanerne at gøre, men at det er regionernes opgave, og de får deres penge fra finansministeren.
Ifølge rådet gik ministeren desuden fra høringen da den var halvejs henne.
(Kilde: https://www.facebook.com/baeredygtigtrafik)


Suk hvor er det bare en lad og ligegyldig holdning at have som minister! Så må han da som transportminister netop kæmpe for at få de penge hos finansministeren! Det er da stadig hans resortområde! Selvom jeg nogle gange føler hans opslag på facebook osv. handler om regeringens generelle ting, eller lokale sønderjyske ting. Han virker egentlig overhovedet ikke interesseret i hans resortområde når man følger ham på facebook.

Nu er Rådet for Bæredygtig Trafik jo en lobbyorganisation, som blot har taget et navn som klinger officielt, og deres referat er noget farvet af det.

Men det er rigtigt, at ministeren fra starten understregede, at skal der findes penge, så er det finansministeren, der sidder på dem, og også adviserede, at han skulle gå efter den første time. Han sagde ikke hvorfor, men det er ikke fair at bare kalde ham for lad. Ministre er typisk travle folk og det er faktisk ret sjældent at få dem en time, hvor de mest bare sidder på deres flade og lytter. Meget tit går de lige efter deres indlæg.

Når det er sagt, så pegede hans indlæg og svar i to retninger.

På den ene side havde han kun pæne ord at sige om lokalbanernes rolle. Ord er selvfølgelig umiddelbart gratis, men han sidder midt en større infrastrukturforhandling, og der er grænser for, hvor hyklerisk det er gavnligt for politikere at være.

På den anden side holdt han stædigt fast i, at regionerne har fået de penge, de skal bruge, og antydede at de har brugt pengene på noget andet. Noget som Kissmeyer fra Danske Regioner afviste meget bestemt.

Problemet er, som Steenth også skriver i et indlæg her i tråden, at et er penge til drift og løbende vedligehold, og her har banerne faktisk nogenlunde, hvad de skal bruge, men noget andet er penge til reinvestering, når skinner og anden infrastruktur er slidt op og skal udskiftes. Regionerne fik lån til nogle renoveringer omkring årtusindeskiftet og også bevillinger til at afdrage på lånene. Der er sådan set ikke noget i vejen for at låne flere penge, men de er ikke færdige med at afdrage på de forrige lån endnu, og derfor har de ikke penge til yderligere afdrag, uden at staten på den ene eller anden måde træder til.

Hele debatten landede med, at både Engelbrecht og Kissmeyer fra Regionerne tilsluttede sig et forslag fra Kristian Pihl om at få lavet en udredning af lokalbanernes økonomi. Og det er faktisk både en åbning fra ministeren og nok også den mest farbare vej, hvis der skal hives penge ud af staten. Problemet for Østbanen er bare, at det kan de ikke vente på. De skal have tilsagn om penge inde sommerferien, hvis de skal være sikre på at kunne fortsætte driften.

Se i øvrigt min gennemgang af høringen for transportnyhederne.dk
Artiklen kan tilgås frit uden for normal arbejdstid.

Høring om lokalbanernes fremtidige drift og vedligeholdelse

af Niels Munch @, torsdag 25. februar, 2021, 10:20 (50 dage siden) @ Thomas Boberg Nielsen

Her et sammendrag af gårsdagens høring: https://www.kollektivtrafik.dk/?Id=1767 .

Høringen kan (gen)ses her: https://www.ft.dk/da/udvalg/udvalgene/tru/tv .

M.v.h.
Niels

Sidespor ved Næstved
Sidespor ved Næstved

Et par indlæg på Jernbanen.dk´s opslagstavle vedrørende det militære sidespor nord for Næstved station samt sidesporet til Mogenstrup Grusgrav, er samlet og viderebearbejdet af Lars Christensen til denne artikel med bl.a. et stort kort.

Læs mere

DSB plakat 1949

DSB plakat 1949
DSB plakat 1949 af
Aage Rasmussen
Pris: 249,- kr.
 Køb 

Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med takCopyright © 2021 Jernbanen.dk - Alle rettigheder forbeholdes - Om Jernbanen.dk - Kontakt redaktionen