Jernbaneønskeliste fra Danske Havne (Generelt)

af andersj @, Aalborg, onsdag 27. januar, 2021, 00:29 (41 dage siden)

Der er fuld gang i ønskelisterne og lobbyarbejdet op til de kommende infrastrukturforhandlinger. Brancheorganisationen Danske Havne har i samarbejde med medlemmerne udarbejdet en infrastrukturplan, bl.a. med en del ønskede jernbaneprojekter.

Her er en kort ovesigt:

 • Kombiterminal Køge - 1,1 mia. kr. (Køge Havn)
 • Jernbaneforbindelse til ny yderhavn i Aarhus - estimeret tilskud på 50 mio. kr. (Aarhus Havn)
 • Udvidelse af jernbanekapaciteten i Vejle - 8,5 mio. kr. (Vejle Erhvervshavn)
 • Etablering af jernbaneterminal til håndtering af genanvendelsesmateriale - 64,5 mio. kr. (Port of Aalborg)
 • Etablering af jernbaneterminal med henblik på omlastning til og fra vejtrafik - 103,9 mio. kr. (Port of Aalborg)
 • Multimodalt terminalområde inkl. nye Ro/Ro kaj - 135,2 mio. kr. (Port of Aalborg)
 • Forundersøgelse af dobbeltspor Aalborg-Hirtshals samt ny Jernbanebro over Limfjorden - 2-4 mio. kr. (Hirtshals Havn)
 • Sidespor til Taulov Dryport - 36-42 mio. kr. (Associated Danish Ports)


https://www.danskehavne.dk/wp-content/uploads/2021/01/Infrastrukturplan-for-de-danske-e...

--
Mvh Anders

Jernbaneønskeliste fra Danske Havne

af bastholm @, onsdag 27. januar, 2021, 11:23 (40 dage siden) @ andersj

 • Kombiterminal Køge - 1,1 mia. kr. (Køge Havn)
 • Jernbaneforbindelse til ny yderhavn i Aarhus - estimeret tilskud på 50 mio. kr. (Aarhus Havn)
 • Udvidelse af jernbanekapaciteten i Vejle - 8,5 mio. kr. (Vejle Erhvervshavn)
 • Etablering af jernbaneterminal til håndtering af genanvendelsesmateriale - 64,5 mio. kr. (Port of Aalborg)
 • Etablering af jernbaneterminal med henblik på omlastning til og fra vejtrafik - 103,9 mio. kr. (Port of Aalborg)
 • Multimodalt terminalområde inkl. nye Ro/Ro kaj - 135,2 mio. kr. (Port of Aalborg)
 • Forundersøgelse af dobbeltspor Aalborg-Hirtshals samt ny Jernbanebro over Limfjorden - 2-4 mio. kr. (Hirtshals Havn)
 • Sidespor til Taulov Dryport - 36-42 mio. kr. (Associated Danish Ports)

De nævnte forslag er alle (bortset fra den første) småting.

Jeg kan ikke forstå, at den slangs småting skal besluttes inden fra Borgen. Vi har rigtig dårlig erfaring med den slags beslutninger. Enten bliver de ikke til noget, de passer ikke helt i det lokal ønsker, eller de er resultat af noget for noget aftaler eller besparelser. Den måde at gøre det på, virker bare ikke.

En anden tilgang kunne være decentral beslutning for mindre ting. I stedet for at aftale hver enkelt detalje inden fra borgen, kan man oprette en fond der automatisk finansierer 50% af udgifterne. Dvs, hvis en havn / by / virksomhed / andre har ønske om at bygge / vedligeholde / udbygge / ændre spor, så skal de selv komme med 50% af pengene og fonden betaler så automatisk resten.

Herved sikrer man en decentral lokal beslutning om hvordan tingene skal laves, besluttet netop af dem der kender de lokale forhold. Ved at de selv skal komme med 50% af pengene sikrer at man ikke bare kommer med “det kunne være rart ønske” men en reel plan med tilhørende lokale økonomiske interesser.

Herved kan alle småting (industrispor, havnebaner, mm) håndteres lokalt. De eneste der skal gøres fra København er 50% af pengene og evt. papirarbejde.

Jeg tror, at en decentralisering af disse småting, vil virke meget bedre end at håndtere alting inden fra borgen en sen aftentime en gang om året. Mange af de fejlskud der har været, kunne være udgået hvis man havde styret lokalt med lokal kendskab og reel lokal økonomisk interesse.

Ikke mindst, vil det blive nemmere at få de borgerlige partier med i et sådanne tilgang, og man kan dermed opnå bred opbakning i folketinget.

Jernbaneønskeliste fra Danske Havne

af My1202, onsdag 27. januar, 2021, 11:34 (40 dage siden) @ bastholm

 • Kombiterminal Køge - 1,1 mia. kr. (Køge Havn)
 • Jernbaneforbindelse til ny yderhavn i Aarhus - estimeret tilskud på 50 mio. kr. (Aarhus Havn)
 • Udvidelse af jernbanekapaciteten i Vejle - 8,5 mio. kr. (Vejle Erhvervshavn)
 • Etablering af jernbaneterminal til håndtering af genanvendelsesmateriale - 64,5 mio. kr. (Port of Aalborg)
 • Etablering af jernbaneterminal med henblik på omlastning til og fra vejtrafik - 103,9 mio. kr. (Port of Aalborg)
 • Multimodalt terminalområde inkl. nye Ro/Ro kaj - 135,2 mio. kr. (Port of Aalborg)
 • Forundersøgelse af dobbeltspor Aalborg-Hirtshals samt ny Jernbanebro over Limfjorden - 2-4 mio. kr. (Hirtshals Havn)
 • Sidespor til Taulov Dryport - 36-42 mio. kr. (Associated Danish Ports)

De nævnte forslag er alle (bortset fra den første) småting.

Jeg kan ikke forstå, at den slangs småting skal besluttes inden fra Borgen. Vi har rigtig dårlig erfaring med den slags beslutninger. Enten bliver de ikke til noget, de passer ikke helt i det lokal ønsker, eller de er resultat af noget for noget aftaler eller besparelser. Den måde at gøre det på, virker bare ikke.

En anden tilgang kunne være decentral beslutning for mindre ting. I stedet for at aftale hver enkelt detalje inden fra borgen, kan man oprette en fond der automatisk finansierer 50% af udgifterne. Dvs, hvis en havn / by / virksomhed / andre har ønske om at bygge / vedligeholde / udbygge / ændre spor, så skal de selv komme med 50% af pengene og fonden betaler så automatisk resten.

Herved sikrer man en decentral lokal beslutning om hvordan tingene skal laves, besluttet netop af dem der kender de lokale forhold. Ved at de selv skal komme med 50% af pengene sikrer at man ikke bare kommer med “det kunne være rart ønske” men en reel plan med tilhørende lokale økonomiske interesser.

Herved kan alle småting (industrispor, havnebaner, mm) håndteres lokalt. De eneste der skal gøres fra København er 50% af pengene og evt. papirarbejde.

Jeg tror, at en decentralisering af disse småting, vil virke meget bedre end at håndtere alting inden fra borgen en sen aftentime en gang om året. Mange af de fejlskud der har været, kunne være udgået hvis man havde styret lokalt med lokal kendskab og reel lokal økonomisk interesse.

Ikke mindst, vil det blive nemmere at få de borgerlige partier med i et sådanne tilgang, og man kan dermed opnå bred opbakning i folketinget.

Hvis du tror der kommer mere gods på skinner p.gr.a et havnespor hist og pist - så er jeg lodret uenig.

Skal der mere over på såvel skibe som skinner kræver det at man ser på vilkårene for kørsel med lastbiler.

Men man skal ikke ændre disse vilkår FØR man så har noget reelt tilbud.

Og her har vi problemet.

Der er ikke meget gods herhjemme som med fordel kan flyttes over på skinner.

Og gods indenlandsk bliver transporteret over ret korte afstande. Så omladning og tidsforbrug vil betyde at jernbanen er et dårligt alternativ.

Men gods til udlandet vil givet være en god ting. Ligesom gods fra udlandet til passende terminaler, herunder måske nogle i havnene vil kunne flytte gods fra asfalt til skinner og skibe.

--
[image]

Jernbaneønskeliste fra Danske Havne

af bastholm @, onsdag 27. januar, 2021, 11:57 (40 dage siden) @ My1202

Hvis du tror der kommer mere gods på skinner p.gr.a et havnespor hist og pist - så er jeg lodret uenig.

Vi er faktisk helt enige. Jernbanen har masser af udfordringer, og havneforbindelser er kun en af dem.

Min tanke var mere omkring beslutningsprocessen. Hvorfor skal alle småting styres fra København?

Et eksempel er Havnen I Aalborg. Der er lokale interesse for havnebanen. Der er så en stort politisk markarbejde for at få tingene igennem på borgen. Hvis der automatisk var 50% med finasiering fra borgen, så skal de lokale politikere kun koncentrere sig om 50% finansiering og lokale forhold. Det er ikke længere nødvendigt med det politiske benarbejde i København. Det vil være meget nemmere.

Jernbaneønskeliste fra Danske Havne

af andersj @, Aalborg, onsdag 27. januar, 2021, 12:03 (40 dage siden) @ bastholm

Hvis du tror der kommer mere gods på skinner p.gr.a et havnespor hist og pist - så er jeg lodret uenig.


Vi er faktisk helt enige. Jernbanen har masser af udfordringer, og havneforbindelser er kun en af dem.

Min tanke var mere omkring beslutningsprocessen. Hvorfor skal alle småting styres fra København?

Et eksempel er Havnen I Aalborg. Der er lokale interesse for havnebanen. Der er så en stort politisk markarbejde for at få tingene igennem på borgen. Hvis der automatisk var 50% med finasiering fra borgen, så skal de lokale politikere kun koncentrere sig om 50% finansiering og lokale forhold. Det er ikke længere nødvendigt med det politiske benarbejde i København. Det vil være meget nemmere.

Jeg tror også i de her tilfælde at man søger om finansiering til et konkret projekt, og ikke bare en udefinerbar terminal. I Esbjerg finansierede havnen 50%, men lod staten om planlægningen om en udefinerbar godsterminal. I Vejle, Taulov, Aarhus og Aalborg har de i forvejen erfaring med håndtering af godstog, så de ved nøjagtigt hvad de vil bygge.

Problemet opstår når projektet bliver ukonkret, eller når man forsøger sig med en spareløsning.

--
Mvh Anders

Jernbaneønskeliste fra Danske Havne

af Jens Hansen, onsdag 27. januar, 2021, 14:00 (40 dage siden) @ andersj

Det taler for at man har en pulje på f.eks. 50 - 100 mio. kr, årligt som interesserede kunne søge på?

Når metoden virker for cykelstier, landbusser etc. virker det nok også for godsspor.

JH

Jernbaneønskeliste fra Danske Havne

af William Skov ⌂ @, onsdag 27. januar, 2021, 14:21 (40 dage siden) @ My1202

Hvis du tror der kommer mere gods på skinner p.gr.a et havnespor hist og pist - så er jeg lodret uenig.

Spøjst. CFL Cargo har ellers den direkte modsatte holdning.

For at kunne øge mængden af gods er flere omlæsningsmuligheder nødvendige.

De har netop faktisk fået forespørgsler om transporter, som de har afvist da der ikke længere er sidespor.


Et citat fra dem:
Vi er store skibe på åbent hav med fuld last

Vi er desværre bare nød til at sejle til et andet land hvor der er en havn


Hvem har man mest tiltro til angående muligheder for banegods?
En godsoperatør eller en klogeåge på Jernbanen.dk?

--
William S.
[image][image]
https://williamskov.piwigo.com/ - Min fotosamling

Jernbaneønskeliste fra Danske Havne

af My1202, onsdag 27. januar, 2021, 14:36 (40 dage siden) @ William Skov

Hvis du tror der kommer mere gods på skinner p.gr.a et havnespor hist og pist - så er jeg lodret uenig.


Spøjst. CFL Cargo har ellers den direkte modsatte holdning.

For at kunne øge mængden af gods er flere omlæsningsmuligheder nødvendige.

De har netop faktisk fået forespørgsler om transporter, som de har afvist da der ikke længere er sidespor.


Et citat fra dem:
Vi er store skibe på åbent hav med fuld last

Vi er desværre bare nød til at sejle til et andet land hvor der er en havn


Hvem har man mest tiltro til angående muligheder for banegods?
En godsoperatør eller en klogeåge på Jernbanen.dk?

Du gør nok klogt i at skelne mellem ønsker og forespørgsler og realiteter.
CFL cargo er en meget lille operatør på det samlede godsområde her i landet!

--
[image]

Jernbaneønskeliste fra Danske Havne

af William Skov ⌂ @, onsdag 27. januar, 2021, 14:50 (40 dage siden) @ My1202

Du gør nok klogt i at skelne mellem ønsker og forespørgsler og realiteter.
CFL cargo er en meget lille operatør på det samlede godsområde her i landet!

Hvordan kan du vide hvad der blot er ønsker og realiteter?
Så selv når man KAN forøge mængden af banegods, så afviser du det blankt.
Af samme person som vel ikke har kendskab til drift af jernbanevirksomhed.

Om det er en lille eller større operatør, så skal der ikke foretages forskelsbehandling.

--
William S.
[image][image]
https://williamskov.piwigo.com/ - Min fotosamling

Jernbaneønskeliste fra Danske Havne

af My1202, onsdag 27. januar, 2021, 14:59 (40 dage siden) @ William Skov

Du gør nok klogt i at skelne mellem ønsker og forespørgsler og realiteter.
CFL cargo er en meget lille operatør på det samlede godsområde her i landet!


Hvordan kan du vide hvad der blot er ønsker og realiteter?
Så selv når man KAN forøge mængden af banegods, så afviser du det blankt.
Af samme person som vel ikke har kendskab til drift af jernbanevirksomhed.

Om det er en lille eller større operatør, så skal der ikke foretages forskelsbehandling.

Nej. Jeg afviser ikke noget.
Og det er da sympatisk at de gerne vil køre med gods.

Og så har jeg endnu til gode at få fortalt hvad det er for millioner af tons gods forummets medlemmer forestiller sig flyttet over på skinner. Inkl. en hr William Skov.

Indtil nu er det stort set abstrakte forestillinger.
Så forståeligt at såvel BDK, DB og de mere seriøse politikere ser tiden an.

Personligt tror jeg mere på gods via de tilbageværende havne som har en havnedybde på 10 m eller mere end gods af betydning på skinner.

Tilbage er gods til og fra udlandet samt i transit.
Her kan jernbanen - måske - komme i betragtning.

--
[image]

Jernbaneønskeliste fra Danske Havne

af William Skov ⌂ @, onsdag 27. januar, 2021, 15:20 (40 dage siden) @ My1202

Og så har jeg endnu til gode at få fortalt hvad det er for millioner af tons gods forummets medlemmer forestiller sig flyttet over på skinner. Inkl. en hr William Skov.

Personligt mener jeg ikke at forummet nødvendigvis behøver at vide om der køres med roer eller aluskrot.
Man kan alligevel ikke se hvad der læsses i lukkede vogne.

Det er ikke godstypen der er afgørende. Det er at der er en kunde der vil sende med banen der er afgørende.
Og om det er 3 vogne om ugen eller et heltog om ugen har heller ikke den store betydning.

--
William S.
[image][image]
https://williamskov.piwigo.com/ - Min fotosamling

Jernbaneønskeliste fra Danske Havne

af My1202, onsdag 27. januar, 2021, 16:55 (40 dage siden) @ William Skov

Og så har jeg endnu til gode at få fortalt hvad det er for millioner af tons gods forummets medlemmer forestiller sig flyttet over på skinner. Inkl. en hr William Skov.


Personligt mener jeg ikke at forummet nødvendigvis behøver at vide om der køres med roer eller aluskrot.

Nej det stiller jo også krav til at man forholder sig om der reelt er noget gods at køre med.

Man kan alligevel ikke se hvad der læsses i lukkede vogne.

Det er ikke godstypen der er afgørende. Det er at der er en kunde der vil sende med banen der er afgørende.

Reelt er det prisen for transporten, tidsforbruget af transporten og afhængig af varen - risikoen for varen beskadiges i forbindelse med transporten som i den sidste ende afgør transportformen.

Og om det er 3 vogne om ugen eller et heltog om ugen har heller ikke den store betydning.

Måske du skulle genlæse det om DB og terminalen på Esbjerg Havn. Eller du synes det måske er fantastisk at CFL Cargo kører rundt med en gammel MY og 3 brune Gs vogne mellem Vejle og Slagelse?

Prøv med en mere realistisk tilgang til emnet - tak.

--
[image]

Jernbaneønskeliste fra Danske Havne

af TroelsH, onsdag 27. januar, 2021, 15:40 (40 dage siden) @ bastholm

Ja, de skulle hellere afsætte fx 800m over de næste år, som projekterne så kan søge. Her med en overskrift om at fremme gods på bane.

Jernbaneønskeliste fra Danske Havne

af Niels Bak, onsdag 27. januar, 2021, 18:25 (40 dage siden) @ bastholm

 • Kombiterminal Køge - 1,1 mia. kr. (Køge Havn)
 • Jernbaneforbindelse til ny yderhavn i Aarhus - estimeret tilskud på 50 mio. kr. (Aarhus Havn)
 • Udvidelse af jernbanekapaciteten i Vejle - 8,5 mio. kr. (Vejle Erhvervshavn)
 • Etablering af jernbaneterminal til håndtering af genanvendelsesmateriale - 64,5 mio. kr. (Port of Aalborg)
 • Etablering af jernbaneterminal med henblik på omlastning til og fra vejtrafik - 103,9 mio. kr. (Port of Aalborg)
 • Multimodalt terminalområde inkl. nye Ro/Ro kaj - 135,2 mio. kr. (Port of Aalborg)
 • Forundersøgelse af dobbeltspor Aalborg-Hirtshals samt ny Jernbanebro over Limfjorden - 2-4 mio. kr. (Hirtshals Havn)
 • Sidespor til Taulov Dryport - 36-42 mio. kr. (Associated Danish Ports)

De nævnte forslag er alle (bortset fra den første) småting.

Jeg kan ikke forstå, at den slangs småting skal besluttes inden fra Borgen. Vi har rigtig dårlig erfaring med den slags beslutninger. Enten bliver de ikke til noget, de passer ikke helt i det lokal ønsker, eller de er resultat af noget for noget aftaler eller besparelser. Den måde at gøre det på, virker bare ikke.

En anden tilgang kunne være decentral beslutning for mindre ting. I stedet for at aftale hver enkelt detalje inden fra borgen, kan man oprette en fond der automatisk finansierer 50% af udgifterne. Dvs, hvis en havn / by / virksomhed / andre har ønske om at bygge / vedligeholde / udbygge / ændre spor, så skal de selv komme med 50% af pengene og fonden betaler så automatisk resten.

Herved sikrer man en decentral lokal beslutning om hvordan tingene skal laves, besluttet netop af dem der kender de lokale forhold. Ved at de selv skal komme med 50% af pengene sikrer at man ikke bare kommer med “det kunne være rart ønske” men en reel plan med tilhørende lokale økonomiske interesser.

Herved kan alle småting (industrispor, havnebaner, mm) håndteres lokalt. De eneste der skal gøres fra København er 50% af pengene og evt. papirarbejde.

Jeg tror, at en decentralisering af disse småting, vil virke meget bedre end at håndtere alting inden fra borgen en sen aftentime en gang om året. Mange af de fejlskud der har været, kunne være udgået hvis man havde styret lokalt med lokal kendskab og reel lokal økonomisk interesse.

Ikke mindst, vil det blive nemmere at få de borgerlige partier med i et sådanne tilgang, og man kan dermed opnå bred opbakning i folketinget.

Den liste er interessant af flere grunde.

Dels er det kommercielle aktører, som også kommer til at smide nogle af deres egne penge i projektet. Det ville de næppe gøre, hvis ikke de troede på ideen.

Samtidig er timingen interessant. De må uden tvivl mene, at der politisk er bedre hul igennem end tidligere, og den slags folk har det med at have bedre forbindelser end vi andre.

Og uden at man skal tro at nogen af de her projekter vil revolutionere jernbanegodset i Danmark, så er det også endnu et tegn på den forsigtige grøde der er i branchen, om end fra et meget lavt niveau, hvor vi har set vækst i fx kombiterminalen i Padborg, ny privat terminal ved Taulov og øget trafik i Ålborg. Hirtshals havn har været vedholdende aktive også, uden dog at få det store ud af det endnu, da der ikke kan lægges en brugbar køreplan, før der er mere kapacitet på skinnerne mod syd.

Jeg kan godt lide dit forslag med en pulje og nogle regler at søge efter, ikke bare når det gælder havne, men også andre godsforbindelser, sidespor mm. Den nuværende proces er simpelt hen for tung og risikerer at løbe af sporet (undskyld :-D )

Der er dog lidt forskel på projekterne. Øget kapacitet på banenettet, som det foreslåede dobbeltspor til Hirtshals, må være en stats-/regional-opgave og ikke en opgave for havnen. Men alle de andre mindre projekter: God ide.

Jernbaneønskeliste fra Danske Havne

af TroelsH, onsdag 27. januar, 2021, 21:25 (40 dage siden) @ Niels Bak


Den liste er interessant af flere grunde.

Dels er det kommercielle aktører, som også kommer til at smide nogle af deres egne penge i projektet. Det ville de næppe gøre, hvis ikke de troede på ideen.

Samtidig er timingen interessant. De må uden tvivl mene, at der politisk er bedre hul igennem end tidligere, og den slags folk har det med at have bedre forbindelser end vi andre.

Og uden at man skal tro at nogen af de her projekter vil revolutionere jernbanegodset i Danmark, så er det også endnu et tegn på den forsigtige grøde der er i branchen, om end fra et meget lavt niveau, hvor vi har set vækst i fx kombiterminalen i Padborg, ny privat terminal ved Taulov og øget trafik i Ålborg. Hirtshals havn har været vedholdende aktive også, uden dog at få det store ud af det endnu, da der ikke kan lægges en brugbar køreplan, før der er mere kapacitet på skinnerne mod syd.

Jeg kan godt lide dit forslag med en pulje og nogle regler at søge efter, ikke bare når det gælder havne, men også andre godsforbindelser, sidespor mm. Den nuværende proces er simpelt hen for tung og risikerer at løbe af sporet (undskyld :-D )

Der er dog lidt forskel på projekterne. Øget kapacitet på banenettet, som det foreslåede dobbeltspor til Hirtshals, må være en stats-/regional-opgave og ikke en opgave for havnen. Men alle de andre mindre projekter: God ide.

Man får kun bygget en kritisk masse ved at starte et sted. Jeg tror at med både EUs mål om mere gods på bane, regeringens indførsel af road-pricing for lastbiler vil skubbe på den udvikling. Særligt hvis man også fjerner den discount på afgifter som diesel nyder i forhold til benzin. Lægger man dertil et stigende fokus på co2-udledning i virksomhederne, og ikke kun pris, så er det flere ting som tilsammen skubber i samme retning. Selvom at løsningerne ikke er helt klare, så er der en generel enighed om at mere gods skal over på banen, og man kan sælge den til de blå ved at de får mere plads på vejene, hvis lastbilerne bliver færre.

Så mens at større tiltag som kombiterminalen ved Køge, et ekstra spor til Hirtshals, og til grænsen, er større ting, så kunne en pulje til alle de her små ting være en god ide til at øge mængden af gods som fødes ind i systemet.

Jernbaneønskeliste fra Danske Havne

af hummel_62, Biltris, ved den midt sjællandsk jernban, torsdag 28. januar, 2021, 07:35 (39 dage siden) @ TroelsH

Hvad er det for en rabat du taler om på diesel.

--
Lars Madsen
Trinbræt Biltris

Jernbaneønskeliste fra Danske Havne

af TroelsH, torsdag 28. januar, 2021, 08:31 (39 dage siden) @ hummel_62

Jernbaneønskeliste fra Danske Havne

af My1202, torsdag 28. januar, 2021, 08:39 (39 dage siden) @ TroelsH
redigeret af My1202, torsdag 28. januar, 2021, 09:23

https://ing.dk/artikel/danske-stat-har-favoriseret-diesel-42-milliarder-siden-2008-226929

Helt enig. Transporterhvervet slipper billigere.

Men hvad er prisen for diesel på jernbanen?

Jeg ved det ikke selv - men ville ikke blive overrasket over hvis den var en del lavere pr. Liter end på tankstationen på hjørnet.

--
[image]

160 hk dieselrangertraktorer med
160 hk dieselrangertraktorer med "Ardelt"-gear

Her er to artikler fra DSB´s blad Vingehjulet om erfaringerne med de - dengang - helt nye rangertraktorer fra Ardelt-Werke i Vesttyskland. Artiklerne er skrevet af afdelingsingeniør i Maskinafdelingen K. Lykke Holm.

Læs mere
3 flyttefirma tilbud

Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med takCopyright © 2021 Jernbanen.dk - Alle rettigheder forbeholdes - Om Jernbanen.dk - Kontakt redaktionen