Jernbanen.dk forum arkiv 2010-2022

Snerydning og ERTMS (Generelt)

af frederikhk, 30/11 2021, 15:20 (663 dage siden)

Nu hvor der ventes snestorm i morgen d. 1 december kom jeg til at tænke på:

Hvordan vil man evt. ryde strækninger med ERTMS for sne, nu hvor der endnu ikke er lokomotiver med indbygget ETCS?

Får hver passager en skovl og så værsgo at gå i gang? :-)

Snerydning og ERTMS

af andersj, Aalborg, 30/11 2021, 15:31 (663 dage siden) @ frederikhk

Nu hvor der ventes snestorm i morgen d. 1 december kom jeg til at tænke på:

Hvordan vil man evt. ryde strækninger med ERTMS for sne, nu hvor der endnu ikke er lokomotiver med indbygget ETCS?

Får hver passager en skovl og så værsgo at gå i gang? :-)

Så kører man vel bare i en spærring som man plejer at gøre når lokomotiver uden ETCS kører på strækninger med ETCS. Hvis en sneplov er nødvendig så er det jo fordi den øvrige toggang er suspenderet.

--
Mvh Anders

Snerydning og ERTMS

af frederikhk, 30/11 2021, 17:16 (663 dage siden) @ andersj

Er 25 km/t nok til det? Der skal måske usandsynligt meget til for at det ikke går.

Snerydning og ERTMS

af andersj, Aalborg, 30/11 2021, 19:42 (663 dage siden) @ frederikhk

Er 25 km/t nok til det? Der skal måske usandsynligt meget til for at det ikke går.

Jeg ved faktisk ikke hvor meget der skal til. Hvis der køres på spærret strækning skal der også stoppes ved alle overkørsler for visuelt at kontrollere at de er sikrede.

Man kan også sende en IC3 afsted der kan tage op til 75 cm sne med deres plove. Lint og Desiro i Danmark har jo kun meget små banerømmere. Det er endnu værre på Odderbanen og Grenåbanen hvor Variobahn og Tango ikke engang har banerømmere og hvor snerydning vel skal foregå med en Unimog?

--
Mvh Anders

Avatar

Snerydning og ERTMS

af Morten Beck, Græsted, 1/12 2021, 10:08 (662 dage siden) @ andersj

MF (IC3) og ER (IR4) må ikke køre i sne over 60 cm, det har de aldrig måttet;-)

--
[image]


Venlig hilsen

Morten Beck

Snerydning og ERTMS

af krabsen, 1/12 2021, 13:44 (662 dage siden) @ andersj

MF (IC3) og ER (IR4) må ikke køre i sne over 60 cm, det har de aldrig måttet;-)


Tak for rettelsen, jeg kunne ikke finde noget mere præcist fra DSB for IC3 udover et generelt "op til 75 cm" på tværs af hele flåden: https://www.dsb.dk/om-dsb/presse/nyheder/klar-til-sne-og-frost/

Måske fordi de tekniske vejledninger siger 60 cm, regnet fra skinneoverkant, mens informationsafdelingen regner fra jordoverfladen, som de fleste læsere nok bedre kan forholde sig til.

og så ender det stort set samme sted....

Snerydning og ERTMS

af OD, Od ⌂, 1/12 2021, 15:48 (662 dage siden) @ Morten Beck

MF (IC3) og ER (IR4) må ikke køre i sne over 60 cm, det har de aldrig måttet;-)

[image]

Avatar

Snerydning og ERTMS

af Morten Beck, Græsted, 1/12 2021, 16:28 (662 dage siden) @ OD, Od

Jeg forholder mig til hvad der står i ODI (Operatørens Drift Instruks) hos DSB, der står der 60 cm som maksimum. Den er gud og skal følges slavisk det er det vi lærer og bliver bedt om at følge. Jeg går ud fra der menes skinnens overkant med 60 cm.

--
[image]


Venlig hilsen

Morten Beck

Snerydning og ERTMS

af OLL, Ballerup, 1/12 2021, 16:33 (662 dage siden) @ Morten Beck

Jeg forholder mig til hvad der står i ODI (Operatørens Drift Instruks) hos DSB, der står der 60 cm som maksimum. Den er gud og skal følges slavisk det er det vi lærer og bliver bedt om at følge. Jeg går ud fra der menes skinnens overkant med 60 cm.

Helt enig, og lad os bare, for en god ordens skyld, se hvad der står i ODI MF:
[image]

Snerydning og ERTMS

af OD, Od ⌂, 1/12 2021, 16:37 (662 dage siden) @ Morten Beck

Jeg forholder mig til hvad der står i ODI (Operatørens Drift Instruks) hos DSB, der står der 60 cm som maksimum. Den er gud og skal følges slavisk det er det vi lærer og bliver bedt om at følge. Jeg går ud fra der menes skinnens overkant med 60 cm.

Og jeg forholder mig til, at du skrev aldrig ;-)

Snerydning og ERTMS

af Jens N, Fredericia, 30/11 2021, 19:09 (663 dage siden) @ andersj

Så kører man vel bare i en spærring som man plejer at gøre når lokomotiver uden ETCS kører på strækninger med ETCS. Hvis en sneplov er nødvendig så er det jo fordi den øvrige toggang er suspenderet.

Hvor har du det fra?

Man kører normalt snerydningstog for at kunne holde trafikken i gang (men ikke nødvendigvis i fuldt omfang).

Mvh. Jens

Snerydning og ERTMS

af thomastog, 1/12 2021, 07:30 (662 dage siden) @ Jens N

Så kører man vel bare i en spærring som man plejer at gøre når lokomotiver uden ETCS kører på strækninger med ETCS. Hvis en sneplov er nødvendig så er det jo fordi den øvrige toggang er suspenderet.


Hvor har du det fra?

Er ikke dus med ETCS, men det skulle undre mig, at der ikke er mere “frihed” i den forbindelse, end i SR. Alene det, at det frit skal kunne køre frem/tilbage når det rydder sne, siger mig at der skal køres i et trafiklederbeskyttet område (hedder det det i ETCS ?), altså ingen andre tog i et større område/strækning.

I SR er det særdeles godt beskrevet, hvordan man afvikler snerydningstog.

Man kører normalt snerydningstog for at kunne holde trafikken i gang (men ikke nødvendigvis i fuldt omfang).

Man kan ikke have normal toggang, mens der kører et snerydningstog (bemærk “snerydningstog” er et SR begreb).

Der må ikke køres i blokafstand før/efter, toget må frit køre frem og tilbage, udkoble togkontrolanlæg, køre maks 70 km/h (medmindre andet sætter lavere grænse).

Og som sagt, skulle det undre mig meget, hvis der er mere frihed med ETCS, end der er med SR. Snarere tværtimod.

Snerydning og ERTMS

af RasmusD, 1/12 2021, 11:18 (662 dage siden) @ thomastog

Snerydningstog er defineret i OR-F på side 42.

Det er ikke en særlig dyb definition (sådan er det tit med OR-F), men i og med at det kører i enten FS-mode eller OS-mode, kører det under samme vilkår som “almindelige” tog.

FS-mode er den tilstand, et tog normalt kører i under ETCS. Her er fuld overvågning af togets hastighed, position, og hvor langt køretilladelsen gælder.

OS-mode er kørsel på sigt, stadig med overvågning af position og afstand til køretilladelsens endepunkt, men med en maks hastighed på 40 km/t.

Et tog kan vende nøjagtigt hvor trafiklederen giver det lov i ETCS, så det med at køre frem og tilbage kan også lade sig gøre (omend det måske er lidt mere omstændigt).

Snerydning og ERTMS

af thomastog, 1/12 2021, 13:48 (662 dage siden) @ RasmusD

Snerydningstog er defineret i OR-F på side 42.

Det er ikke en særlig dyb definition (sådan er det tit med OR-F), men i og med at det kører i enten FS-mode eller OS-mode, kører det under samme vilkår som “almindelige” tog.

FS-mode er den tilstand, et tog normalt kører i under ETCS. Her er fuld overvågning af togets hastighed, position, og hvor langt køretilladelsen gælder.

OS-mode er kørsel på sigt, stadig med overvågning af position og afstand til køretilladelsens endepunkt, men med en maks hastighed på 40 km/t.

Et tog kan vende nøjagtigt hvor trafiklederen giver det lov i ETCS, så det med at køre frem og tilbage kan også lade sig gøre (omend det måske er lidt mere omstændigt).

Mon ikke nærmere et snerydningstog kommer til at køre efter "OR.DEF.382 Ikke overvåget kørsel" ?

Altså en sporspærring mellem to veldefinerede punkter, hvor der så kan sneryddes, uden yderligere sikkerhedsmeldinger, før snerydningen er afsluttet og toget skal videre til næste område.

Sidebemækrning, hvilket diesel lokomotiv forestiller du dig kører med sne-ploven på ETCS-strækningen ? ;-)

Snerydning og ERTMS

af RasmusD, 1/12 2021, 14:33 (662 dage siden) @ thomastog

Mon ikke nærmere et snerydningstog kommer til at køre efter "OR.DEF.382 Ikke overvåget kørsel" ?

Altså en sporspærring mellem to veldefinerede punkter, hvor der så kan sneryddes, uden yderligere sikkerhedsmeldinger, før snerydningen er afsluttet og toget skal videre til næste område.

Jeg vil ikke spekulere i hvad man praktisk gør, den dag det er nødvendigt at spænde en sneplov for et ETCS-udstyret lokomotiv på en ETCS-strækning. Jeg siger bare, at OR-F indeholder både en definition for et snerydningstog (side 42) og en procedure for snerydning (side 194). Og disse omtaler overvåget kørsel og en trafikleder der indstiller ruter, men ikke ét ord om sporspærringer.

Sidebemækrning, hvilket diesel lokomotiv forestiller du dig kører med sne-ploven på ETCS-strækningen ? ;-)

Har/får Lokaltog ikke bygget ETCS ind i en af deres MX’ere?

Et andet spørgsmål er, om vi overhovedet har duelige sneplove i landet. Banedannarks har vist holdt stille længe.

Snerydning og ERTMS

af thomastog, 1/12 2021, 15:41 (662 dage siden) @ RasmusD

Mon ikke nærmere et snerydningstog kommer til at køre efter "OR.DEF.382 Ikke overvåget kørsel" ?

Altså en sporspærring mellem to veldefinerede punkter, hvor der så kan sneryddes, uden yderligere sikkerhedsmeldinger, før snerydningen er afsluttet og toget skal videre til næste område.


Jeg vil ikke spekulere i hvad man praktisk gør, den dag det er nødvendigt at spænde en sneplov for et ETCS-udstyret lokomotiv på en ETCS-strækning. Jeg siger bare, at OR-F indeholder både en definition for et snerydningstog (side 42) og en procedure for snerydning (side 194). Og disse omtaler overvåget kørsel og en trafikleder der indstiller ruter, men ikke ét ord om sporspærringer.

Det ville være noget nemmere, hvis du henviste til de indskrevne reference-numre i stedet.

Gætter du sidder med en forældet udgave (gældende udgave er"ORF-21-2 gyldig fra 30.11.2021"), for ved at henvise til side 192, så henviser du til "2876 Håndtering af vindrestriktioner", i gældende OR-F.

Formoder du mener "2861 Snerydning".

Sidebemærkning, hvilket diesel lokomotiv forestiller du dig kører med sne-ploven på ETCS-strækningen ? ;-)


Har/får Lokaltog ikke bygget ETCS ind i en af deres MX’ere?

Mon ikke den har travlt med lokalbanerne, hvis der skal ryddes sne ?

Et andet spørgsmål er, om vi overhovedet har duelige sneplove i landet. Banedannarks har vist holdt stille længe.

Dem jeg lige kan huske at have set, i Roskilde og Odense, ser umiddelbart fine og velholdte ud i forbifarten.

Mon ikke der en procedure ( ;-) ) for hvordan de skal serviceres, så de er køre-/brugs-klare.

Snerydning og ERTMS

af RasmusD, 1/12 2021, 17:46 (662 dage siden) @ thomastog

Det ville være noget nemmere, hvis du henviste til de indskrevne reference-numre i stedet.

Gætter du sidder med en forældet udgave (gældende udgave er"ORF-21-2 gyldig fra 30.11.2021"), for ved at henvise til side 192, så henviser du til "2876 Håndtering af vindrestriktioner", i gældende OR-F.

Så gætter du lige så dårligt som du læser :-D Min udgave er den aktuelle, jeg henviste til side 194, ikke 192. Og jeg henviste til sidenumre og ikke referencenumre, fordi sidenumrene er lette at finde ved enten at benytte den indbyggede indholdsfortegnelse eller slet og ret bladre, mens referencenumrene ligger hulter til bulter og ikke står i rækkefølge.

Formoder du mener "2861 Snerydning".

Bingo. Som står på side 194, som jeg sagde.

Afsnitsreferencer til ORF

af Henning Makholm ⌂, 1/12 2021, 19:46 (662 dage siden) @ RasmusD

Min udgave er den aktuelle, jeg henviste til side 194, ikke 192. Og jeg henviste til sidenumre og ikke referencenumre, fordi sidenumrene er lette at finde ved enten at benytte den indbyggede indholdsfortegnelse eller slet og ret bladre, mens referencenumrene ligger hulter til bulter og ikke står i rækkefølge.

Er der ikke i de fleste PDF-læsere let adgang til at fritekstsøge efter fx en afsnitsrefernce?

Jeg ville formode at hele meningen med afsnitsreferencerne er at samtaler ikke skal løbe af sporet (og historiske argumenter og forklaringer ikke blive umulige at følge med i) fordi sidenumrene ændrer sig ved nye udgaver.

Til sammenligning forsøger vedligeholdelsesprocessen for SR (og andre regelværker i SR-land) at holde sidenumrene konstante over tid. Men det virker alligevel ikke voldsomt godt i praksis -- der kommer jævnligt rettelser til SR m.v. hvor en paragraf er blevet nyredigeret og mange af afsnittene har flyttet side på grund af at den foregående tekst er blevet længere eller kortere.

--
Henning Makholm

Snerydning og ERTMS

af Jens N, Fredericia, 1/12 2021, 21:22 (662 dage siden) @ RasmusD

Et tog kan vende nøjagtigt hvor trafiklederen giver det lov i ETCS, så det med at køre frem og tilbage kan også lade sig gøre (omend det måske er lidt mere omstændigt).

Der kan jf. ORF gives tilladelse til tilbagerykning, så behøver lokomotivføreren ikke skifte førerrum, hvis snerydningstoget er kørt fast i en drive.

Ved tilbagerykning må der ikke være passagerer ombord, men det er heller ikke et problem med et snerydningstog.

Mvh. Jens

Avatar

Snerydning og ERTMS

af gaest, 1/12 2021, 08:15 (662 dage siden) @ frederikhk

Nu hvor der ventes snestorm i morgen d. 1 december kom jeg til at tænke på:

Hvordan vil man evt. ryde strækninger med ERTMS for sne, nu hvor der endnu ikke er lokomotiver med indbygget ETCS?

Får hver passager en skovl og så værsgo at gå i gang? :-)

Togbusser bruger ikke ETCS

Snerydning og ERTMS

af Lasse Toylsbjerg Petersen, 1/12 2021, 08:49 (662 dage siden) @ frederikhk

Nu hvor der ventes snestorm i morgen d. 1 december kom jeg til at tænke på:

Hvordan vil man evt. ryde strækninger med ERTMS for sne, nu hvor der endnu ikke er lokomotiver med indbygget ETCS?

Planen er at togtrafikken indstilles.
Bemærk at man normalt inden der er sne nok til plovene, vil indsætte strækningslokomotiver (uden sneplovene) og lade disse gennemkøre strækningerne.

Ingen af delene er pt mulige i ERTMS land, så mon ikke man håber på, at denne vinter bliver mild, og så er man formentlig klar til næste år...

/Lasse

Snerydning og ERTMS

af Frank Poulsen, 1/12 2021, 09:34 (662 dage siden) @ Lasse Toylsbjerg Petersen

Nu hvor der ventes snestorm i morgen d. 1 december kom jeg til at tænke på:

Hvordan vil man evt. ryde strækninger med ERTMS for sne, nu hvor der endnu ikke er lokomotiver med indbygget ETCS?

Planen er at togtrafikken indstilles.
Bemærk at man normalt inden der er sne nok til plovene, vil indsætte strækningslokomotiver (uden sneplovene) og lade disse gennemkøre strækningerne.

Ingen af delene er pt mulige i ERTMS land, så mon ikke man håber på, at denne vinter bliver mild, og så er man formentlig klar til næste år...

/Lasse

Hvornår har der sidst kørt et reelt snerydningstog ifølge SR, hvor de kører frit frem og tilbage osv...

De hårde vintre er fortid. Maks en halv dags snestorm og så smelter det værste væk igen.

Snerydning og ERTMS

af Hjortlund, Aalborg, Danmark, 1/12 2021, 16:48 (662 dage siden) @ Frank Poulsen


Hvornår har der sidst kørt et reelt snerydningstog ifølge SR, hvor de kører frit frem og tilbage osv...

De hårde vintre er fortid. Maks en halv dags snestorm og så smelter det værste væk igen.

https://www.dr.dk/nyheder/seneste/der-koerer-ingen-busser-i-nordjylland-paa-grund-af-ve...

Jeg er netop kommet hjem, og kan informere om at den tur der normalt tager mig 10 minutter i bil i dag tog en time og et kvarter. og det ser ikke ud til at sneen smelter foreløbigt. flere tog er også aflyst.

https://www.dmi.dk/lokation/show/DK/2612021/Svenstrup,_Aalborg/#9

Snerydning og ERTMS

af Svend, 1/12 2021, 22:23 (661 dage siden) @ frederikhk

ORF

OR.DEF.358 Snerydningstog
OR.DEF.359 DEFINITION Et snerydningstog er et tog med sneplove tilkoblet i begge
ender, der er planlagt til at rydde sporet for sne.
Snerydningstoget fremføres som overvåget kørsel i FS-mode
eller OS-mode.
Tog der gennemkører en strækning som overvåget kørsel af
hensyn til at holde sporet fri for sne, men uden sneplove
tilkoblet, betragtes ikke som snerydningstog


OR.DEF.380 Overvåget kørsel
OR.DEF.381 DEFINITION Overvåget kørsel er et tog, der kører i FS- eller OS-mode,
hvor lokomotivføreren fremfører toget fra førerrummet i
spidsen af toget (snerydningstog undtaget).
Ved overvåget kørsel har det mobile togkontrolanlæg de
nødvendige oplysninger til at overvåge hastighed og afstand
til endepunktet.
Ansvar
OR.DEF.872 Lokomotivfører Du må kun udføre overvågede kørsler, når du befinder dig i
førerrummet i spidsen af toget.


Vejrforhold
2861 Snerydning
2862 Forudsætning Et snerydningstog er klargjort med sneplove tilkoblet i begge ender af
toget.
2863 Formål Opdatere togdata, samt sikre at snerydningstogets kørsel gennemføres
sikkert.
PROCEDURE
2865 Lokomotivfører Efter tilkobling af sneplove i begge ender af toget, skal lokomotivføreren
opdatere togdata jf. proceduren Normal drift - Opdatering af togdata.
2866 Lokomotivfører Lokomotivføreren skal kontakte trafiklederen og melde snerydningstoget
klar.
2868 Trafikleder Når lokomotivføreren har meldt snerydningstoget klar, skal trafiklederen
under hele kørslen sikre, at ingen andre tog eller køretøjer gives
tilladelse til at køre i, eller ind i, sporafsnittet foran og bagved
snerydningstoget.
Trafiklederen skal foretage manuel ruteindstilling for snerydningstoget.
2869 Lokomotivfører Hvis større snedriver kræver at snerydningstoget ændrer køreretning for
at få længere tilløb til driven, skal lokomotivføreren underrette
trafiklederen.
Lokomotivføreren skal afslutte førerbordet og gå til det andet førerrum
og anvende proceduren Normal drift - Indtast togdata.
2871 Trafikleder Når trafiklederen er underrettet om behovet for at ændre køreretning,
skal trafiklederen foretage manuel ruteindstilling for snerydningstoget i
den modsatte retning.
2872 Lokomotivfører Lokomotivføreren skal underrette trafiklederen, når kørslen er afsluttet
og snerydningstoget holder stille

--
Svend

Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med tak