Jernbanen.dk forum arkiv 2010-2022

Flyvevåbnets rangertraktorer (3 billeder & ??)

af Niels Munch, 30/8 2010, 13:34 (4838 dage siden)
redigeret af Niels Munch, 30/8 2010, 14:04

Som rekrut på Flyvestation Karup (FEB 1967) observerede jeg en dag på vej ”i felten” en mørkeblå Pedershaab traktor på flyvestationens sidespor til Viborg-Herning. Tilkoblet var et par tankvogne, givetvis med flybenzin, og toget var ledsaget og bevogtet af en flyverblå militærpolitisoldat med hvid hjelm og basis samt maskinpistol. Traktoren havde "rigtigt" førerhus (ikke havefest-baldakin som de fleste privatbane-PM) og var indregistreret på FLV sædvanlige blå nummerplader med flyvervinge!

I halvfjerdserne var jeg som ung forvaltningsofficer tjenstgørende i Flyvematerielkommandoen, hvor en kollega fra Jordmaterielsektionen berettede, at han i sit sagsområde bl.a. havde FLV rangertraktorer. Han tilvejebragte følgende billede:

[image]
”FLV 70.769” – Flyvestation Skrydstrup o. 1954 (originalfoto: FLV Fototjeneste, affot.: nm).

Desuden tilvejebragte han følgende oplysninger, scannet fra fotokopi:

[image]

Supplerende kan jeg oplyse, at de manglende PM lokomotivnumre og fabrikationsnumre i rækkefølge er 441/20467, 446/20771 og 470/25672. FLV indregistreringsnumre for disse 3 er ikke oplyst.

Bortset fra PM nr. 441/20467, der blev kasseret i 1973, fortsatte PM-traktorerne deres tjeneste til ind i firserne, dog ikke med flybenzin, der overgik til levering gennem NATO-pipelinen, men med andet vognladningsgods til forsyningsdepoterne.

Traktoren fra Skrydstrup (PM 459/22677 som fik luft) har overlevet og kan ses på Jernbanemuseet sammen med Leoparden:

[image]

[image]
PM 459/22677, Jernbanemuseet Odense den 28.08.2010 (nm).

Kan de 2 1951-traktorer evt. være kommet fra Ministeriet for Offentlige Arbejder således, som tilfældet var med DSBs 2 Olsen-Bande modeller fra 1953 (DSB nr. 56 og 57 fra 1956)?

Og hvem ved, hvad der er blevet af de resterende 2 FLV traktorer?


Bedste hilsener
Niels
MJ, FLV (FIK)

Pedershåb traktorerne DSB nr. 56 - 57

af Steff, 31/8 2010, 13:38 (4837 dage siden) @ Niels Munch

Kære Niels
Jeg har ikke noget jeg kan tilføje om Flyvevåbnets traktorer, men synes det er et spændende område og jeg håber, du kan finde flere informationer om disse.
M.h.t. information om, at DSB traktorerne nr. 56 og 57 skulle være bestilt af Ministeriet for Offentlige arbejder og senere købt af DSB i 1956, er jeg næsten helt sikker på, at denne information er forkert.
Jeg har i forbindelse med anden skrivning gennemgået en del af DSB´s maskinafdelings dokumenter fra Rigsarkivet. Heraf fremgår det tydeligt, at de to traktorer er bestilt direkte af DSB.
På baggrund af skrivelser DSB Maskinafdeling og Pedershåb imellem, fremsendte fabrikken et tilbud pr. 7. november 1952 på en egnet traktortype. Ved skrivelse M 13487/52 af 17. januar 1953 bestilte Maskinafdelingen to stk. ”6 tons” traktorer og ordren blev anerkendt af Pedershåb den 9. februar samme år. Samtidig med ordren blev der fremsendt en skrivelse der bemærkede, at traktorerne skulle have driftsnumrene 56 og 57, de skulle males i en grøn farve (vedlagt en farveprøve) og endelig, at nr. 56 skulle leveres til Centralværkstedet i Århus og nr. 57 til vognværkstedet i Nyborg. Traktorerne blev overleveret til DSB i Brønderslev primo april 1953 og herfra i et par åbne godsvogne sendt til Nyborg (11. april 1953 traktor nr. 57) hhv. Århus (13. april 1953 traktor nr. 56). Prisen for en traktor med ”sandstrøningsanordning” var på i alt 42.325,- kr. pr. traktor.
Hvorfra informationen vedr. Ministeriet for offentlige arbejdes bestilling senere stammer fra, kan muligvis være denne, at DSB jo var direkte underlagt Ministeriet og nogle skrivelser fra DSB har det ministerielle hoved på dokumenterne. Men datoen jf. mine informationer helt forkert.
Steff

--
Steffen Dresler

Avatar

Pedershåb traktorerne DSB nr. 56 - 57

af Tommy Nilsson ⌂ @, Ringsted, 31/8 2010, 13:48 (4837 dage siden) @ Steff

Ja, det er så mig, der "påstår" at traktorene blev leveret til Ministeriet for offentlige arbejder. Det er dog ikke noget, jeg selv har fundet på men læst "et ellet andet sted" som jeg overhovedet ikke kan huske i dag. Det er dog ikke i DSBs Maskinafdelings arkiv men i noget af det tilgængelige jernbanelitteratur.
Steffs dokumentation er imidlertid temmelig overbevisende, så jeg er fristet til at rette oplysningerne på Jernbanen.dk.

--
[image]

Pedershåb traktorerne DSB nr. 56 - 57

af Niels Munch, 31/8 2010, 14:12 (4837 dage siden) @ Steff

Kære Steff,

Min oplysning om, at traktorerne har tilhørt "Ministeriet for Offentlige Arbejder", hidrører fra heftet "Danske industrimotorlok 1435 mm", Peter Andersens Forlag 1974.

Du har ganske ret, såvel DSBs Generaldirektorat som Generaldirektoratet for P&T havde dengang status som departementer under ministeriet og var som sådan berettigede til at skrive på ministeriets brevpapir.

Dette forhold kan meget vel ligge til grund for oplysningen.

[image]
DSB Traktor 57, Jernbanemuseet i Odense 28.08.2010 (nm).

Bedste hilsener & tak for oplysningerne
Niels

Pedershåb traktorerne DSB nr. 56 - 57

af Steff, 31/8 2010, 14:58 (4837 dage siden) @ Niels Munch

Kære Niels og Tommy:-) !

Informationerne vedr. traktorerne nr. 56 og 57 er jo baseret på det til den tid tilgængelige kildemateriale. Og det må man jo så stole på, indtil der fremkommer eventuelt nye informationer, der enten bekræfter eller det modsatte. Så jeg ser ingen "skyld" overhovedet[image] i informationer. Her er vi altså bare så heldige, at der fremkommer nye og mere valide informationer vi skal forholde os til.
Jeg har vedhæftet et par foto af dokumentationen.;-)
[image][image]

Mvh Steff

--
Steffen Dresler

Avatar

Pedershåb traktorerne DSB nr. 56 - 57

af Tommy Nilsson ⌂ @, Ringsted, 2/9 2010, 07:41 (4835 dage siden) @ Steff

Hej Steff
Jeg retter oplysningerne på Jernbanen.dk vedr. traktor 56-57. Kender du årstallet for traktor 56´ ophugning?
Jeg har også lidt problemer med Pedershåb byggelisten - hvis du (eller andre) kan hjælpe med at få orden i den.

--
[image]

Pedershåb traktorerne DSB nr. 56 - 57

af Steff, 2/9 2010, 10:54 (4835 dage siden) @ Tommy Nilsson

Hej Tommy!

Har for nr. 56 stående 1977, men ingen nærmere angivelse.
Ka´ desværre ikke hjælpe med en Pedershåbliste.

Steff

--
Steffen Dresler

Avatar

Flyvevåbnets rangertraktorer (3 billeder & ??)

af Tommy Nilsson ⌂ @, Ringsted, 2/9 2010, 07:28 (4835 dage siden) @ Niels Munch

Her er et billede af en Pedershåb traktor i Struer i 2004. Hvem kender den?

[image]

--
[image]

Flyvevåbnets rangertraktorer (Struer)

af Niels Munch, 2/9 2010, 08:15 (4835 dage siden) @ Tommy Nilsson
redigeret af Niels Munch, 2/9 2010, 09:00

Hej Tommy,

Det går op for mig, at det må være Pedershaab f.nr. 446, der kom til Struer via Århus. Jf. mit indlæg ovenfor har den gjort tjeneste på Flyvestation Ålborg.

Billeder fra Struer Jernbaneklub her: Struer lokomotiver.

Så mangler vi kun at gøre rede for én FLV-traktor.

M.v.h.
Niels

Flyvevåbnets rangertraktorer (3 billeder & ??)

af Lars B. Christensen ⌂, 2/9 2010, 16:50 (4835 dage siden) @ Tommy Nilsson

Og som et apropos til fotoet fra 2004...

[image]
Den samme traktor i Struer i foråret 2010

Mange hilsner
Lars

Avatar

MFVJ Pedershåb traktor

af Tommy Nilsson ⌂ @, Ringsted, 2/9 2010, 08:11 (4835 dage siden) @ Niels Munch

Jeg efterlyser tegning og billeder af MFVJs Pedershåb traktor.
Eksisterer den endnu? Jeg har ikke hørt eller set noget til den siden 1980.

--
[image]

MFVJ Pedershåb traktor

af Niels Munch, 2/9 2010, 08:57 (4835 dage siden) @ Tommy Nilsson

Hej Tommy,

Her følger et "gulnet, flueplettet sorthvidt billede" af MFVJs Pedershaab-traktor. Da jeg næppe tror, fluerne har skidt i mine negativer, kan der højst være tale om støv :-P :

[image]
MFVJ Pedershaab-traktor i Mariager, 19.07.1961 (nm).

[image]
MFVJ Pedershaab-traktor (efter W. Bay, tegn. nm).


Jf. MHVJ skulle traktoren stadig være "i nummer" hos dem: *klick* .


Bedste hilsener
Niels

Avatar

MFVJ Pedershåb traktor

af Michael Julsrud, Lindholm Sogn, 2/9 2010, 09:42 (4835 dage siden) @ Tommy Nilsson

Hermed et billede af MFVJs traktor. Billedet er taget i Mariager, mener året var 1985.

Mvh.

Michael

[image]

MFVJ Pedershåb traktor

af Poul Nørbæk @, Viborg, 2/9 2010, 14:57 (4835 dage siden) @ Tommy Nilsson

Traktoren står ved remisen i Viborg, dækket med en pressenning

Flyvevåbnets rangertraktorer (1 tegning)

af Steff, 2/9 2010, 16:10 (4835 dage siden) @ Niels Munch

Hermed tegning af Pedershåb traktor for forsvaret.[image]

Steff

--
Steffen Dresler

Flyvevåbnets rangertraktorer (opfordring)

af Niels Munch, 2/12 2010, 18:40 (4744 dage siden) @ Steff

Kære alle,

Flyvevåbnets Historiske Samling ( www.Flyhis.dk ) er meget interesseret i at modtage informationer om sidesporene til de jyske flyvestationer og trafikken herpå.

FLYHIS påtænker bl.a. at fremstille en publikation om emnet, såfremt man kan samle tilstrækkeligt med info, fotos m.v.

Man er meget velkommen til at melde sig på mailadressen flyhis@mil.dk, såfremt man kan bidrage til emnets belysning

Bedste hilsener
Niels

160 hk dieselrangertraktorer med Ardelt-gear
160 hk dieselrangertraktorer med Ardelt-gear

Her er to artikler fra DSB´s blad Vingehjulet om erfaringerne med de - dengang - helt nye rangertraktorer fra Ardelt-Werke i Vesttyskland. Artiklerne er skrevet af afdelingsingeniør i Maskinafdelingen K. Lykke Holm.

Læs mere
Svenska-lok

Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med tak