Velkommen til Jernbanen.dk forum. Log venligst ind eller registrér dig.

Faste anlæg

- Østbanens spormodernisering
Gå ned Sider: 1 2 3 [4] 5
Citat fra: esni Dato  2/10-23, 16:49Man ser stadig nogle stopmærker på billederne fra Hårlev.
Hvad er det nu historien er bag dem?

Man har i nordenden af stationen afbrudt indløbet fra rangérsporene til togvejsspor 3. Om standsignalet "stop": http://www.lundsten.dk/dk_signaling/signaldk/board/board3.html#1958 - samt fra SR:

"Stop" (signal 16.1.2.)
Betydning:
Stands foran signalet.
Opstilling:
Signalet opstillles
- til dækning af køretøjer, der arbejdes under, jf. § 33
- til stedlig dækning af sporspærring, jf. § 73 og bilag 10
- til dækning mod trafikeret spor, jf. særlig instruktion.
Signalet opstilles midt i sporet.


M.v.h.
Niels

Citat fra: Niels Munch Dato  2/10-23, 16:18Så oprandt da dagen, mandag den 2. oktober 2023, hvor Lokaltog A/S kunne genoptage togdriften på Østbanens spormoderniserede strækning Køge-Hårlev - samt videre på Hårlev-Rødvig (der moderniseres i 2024 som etape 3).

Hvor er det dejligt, at Østbanen nu kan køre turen Hårlev til Køge på 15 minutter.

Desværre startede Banedanmark igen et "sporarbejde" op, så der ikke er noget hurtigtog fra Køge til København/Nivå de næste 14 dage. Er der nogen der ved, hvad de nu skal lave?

Østbanens spormodernisering
Af esni. 3/10-23, 13:01.
Citat fra: Niels Munch Dato  2/10-23, 17:10
Citat fra: esni Dato  2/10-23, 16:49Man ser stadig nogle stopmærker på billederne fra Hårlev.
Hvad er det nu historien er bag dem?

Man har i nordenden af stationen afbrudt indløbet fra rangérsporene til togvejsspor 3. Om standsignalet "stop": http://www.lundsten.dk/dk_signaling/signaldk/board/board3.html#1958 - samt fra SR:

"Stop" (signal 16.1.2.)
Betydning:
Stands foran signalet.
Opstilling:
Signalet opstillles
- til dækning af køretøjer, der arbejdes under, jf. § 33
- til stedlig dækning af sporspærring, jf. § 73 og bilag 10
- til dækning mod trafikeret spor, jf. særlig instruktion.
Signalet opstilles midt i sporet.


M.v.h.
Niels
Ja det var ikke Stop-mærker, men standsignal Stop.
Men er det permanent at man afbryder rangersporene, eller skal de retableres senere?
Og de ser meget interimistiske ud?

Eskild

Citat fra: esni Dato  3/10-23, 13:01Men er det permanent at man afbryder rangersporene, eller skal de retableres senere?
Og de ser meget interimistiske ud?

Det ikke i togvejsspor 3 ilagt sporskifte til rangersporene, så jeg vurderer, dette forbliver permanent.

Rangersporene, der må anses som en reminiscens fra godstrafikkens tid, og som under forrige spormodernisering i sidste halvdel af 1980'erne blev lagt med genanvendelige 41 kg/m sporrammer fra strækningen Hårlev-Karise, bliver nok "arrangeret" over driften og efter afsluttet spormodernisering.

M.v.h.
Niels

Selv om strækningen Køge-Hårlev p.g.a. blødbundsproblemer blev forsinket 3 uger, påbegyndte man den 11.09.2023 - og i overensstemmelse med planen - etape 2 på strækningen Faxe Ladeplads-Hårlev med skinneudlægning:

Citat fra: Niels Munch Dato 13/09-23, 10:06Du kan ikke se vedhæftede filer. Det er sandsynligvis fordi du ikke er logget ind i forummet.
Skinneudlægningstoget med MY 1134 arbejder i Faxe Ladeplads 12.09.2023 (OCMP).

Hjemturen fra søndagsbesøget i Holmegaard blev lige "bøjet ind omkring" Faxe Ladeplads:

Du kan ikke se vedhæftede filer. Det er sandsynligvis fordi du ikke er logget ind i forummet.
Faxe Ladeplads, oplag for sporskifter, sveller, drænrør m.v. i stationens nordende, 08.10.2023 (nm).

Midt i billedet, mellem de 2 signaler, anes ballastrensetoget på vej ind i Hylleholt Skov .....

Du kan ikke se vedhæftede filer. Det er sandsynligvis fordi du ikke er logget ind i forummet.
Faxe Ladeplads, ballastrensetoget arbejder i det nylagte strækningsspor, 08.10.2023 (nm).

..... men det lod sig snildt indhente langs Faxe Havnevej.

Du kan ikke se vedhæftede filer. Det er sandsynligvis fordi du ikke er logget ind i forummet.
Faxe Syd, nye skinner udlagt i spor 1, 08.10.2023 (nm).

Faxe Syd er som tidligere nævnt besluttet retableret som krydsningsstation, desuden foretages kurveregulering af sporet.

Bedste hilsener
Niels 

Men er det også med perron ved begge spor så? I Faxe Syd. Det er jeg lidt usikker på i det jeg har læst (Eller også har jeg ikke læst godt nok).

Citat fra: Frank Poulsen Dato  9/10-23, 17:43Men er det også med perron ved begge spor så?
Ja, det er tanken.

M.v.h.
Niels

Citat fra: Niels Munch Dato  9/10-23, 19:02
Citat fra: Frank Poulsen Dato  9/10-23, 17:43Men er det også med perron ved begge spor så?
Ja, det er tanken.

Som jeg tidligere i tråden har nævnt, så er hele spormoderniseringsprojektet vel beskrevet i ekspropriationskommissionens besigtigelsesprotokoller, der er offentlige og kan læses her: https://komoe.dk/besigtigelsesprotokoller/2022-besigtigelsesprotokoller/ - søgeord "Østbanen". Heraf fremgår f.eks. om Faxe Syd Station:

"Faxe Syd Station
På Faxe Syd Station skal der bygges et nyt krydsningsspor og sporskifte, samt en ny midtliggende sideperron til betjening af spor 2. Der etableres adgang til den nye perrons nordlige ende via en ny sporovergang.
Den eksisterende perron ved spor 1, langs Gammel Strandvej, afkortes i den nordlige ende og forlænges i sydlige ende, så den er beliggende overfor den nye midtliggende perron. Der etableres nye rampeadgange i nordlig ende for begge perroner. Den eksisterende trappe fra fodgængerovergangen ved Gammel Strandvej til den eksisterende perron bevares. Den eksisterende aptering fordeles på de 2 perroner og suppleres med ny belysning og ny skiltning."


M.v.h.
Niels

Østbanens spormodernisering
Af Lars. 10/10-23, 15:20.
Citat fra: Niels Munch Dato 10/10-23, 09:31
Citat fra: Niels Munch Dato  9/10-23, 19:02
Citat fra: Frank Poulsen Dato  9/10-23, 17:43Men er det også med perron ved begge spor så?
Ja, det er tanken.

Som jeg tidligere i tråden har nævnt, så er hele spormoderniseringsprojektet vel beskrevet i ekspropriationskommissionens besigtigelsesprotokoller, der er offentlige og kan læses her: https://komoe.dk/besigtigelsesprotokoller/2022-besigtigelsesprotokoller/ - søgeord "Østbanen". Heraf fremgår f.eks. om Faxe Syd Station:

"Faxe Syd Station
På Faxe Syd Station skal der bygges et nyt krydsningsspor og sporskifte, samt en ny midtliggende sideperron til betjening af spor 2. Der etableres adgang til den nye perrons nordlige ende via en ny sporovergang.
Den eksisterende perron ved spor 1, langs Gammel Strandvej, afkortes i den nordlige ende og forlænges i sydlige ende, så den er beliggende overfor den nye midtliggende perron. Der etableres nye rampeadgange i nordlig ende for begge perroner. Den eksisterende trappe fra fodgængerovergangen ved Gammel Strandvej til den eksisterende perron bevares. Den eksisterende aptering fordeles på de 2 perroner og suppleres med ny belysning og ny skiltning."


M.v.h.
Niels

Det lyder som et større arbejde. Hvor mange passagerer forventes at benytte Faxe Syd dagligt/månedligt/årligt (som man nu gør den slags op)?

Mvh.
Lars

Østbanens spormodernisering
Af anho. 10/10-23, 16:21.
Citat fra: Lars Dato 10/10-23, 15:20
Citat fra: Niels Munch Dato 10/10-23, 09:31Som jeg tidligere i tråden har nævnt, så er hele spormoderniseringsprojektet vel beskrevet i ekspropriationskommissionens besigtigelsesprotokoller, der er offentlige og kan læses her: https://komoe.dk/besigtigelsesprotokoller/2022-besigtigelsesprotokoller/ - søgeord "Østbanen". Heraf fremgår f.eks. om Faxe Syd Station:

"Faxe Syd Station
På Faxe Syd Station skal der bygges et nyt krydsningsspor og sporskifte, samt en ny midtliggende sideperron til betjening af spor 2. Der etableres adgang til den nye perrons nordlige ende via en ny sporovergang.
Den eksisterende perron ved spor 1, langs Gammel Strandvej, afkortes i den nordlige ende og forlænges i sydlige ende, så den er beliggende overfor den nye midtliggende perron. Der etableres nye rampeadgange i nordlig ende for begge perroner. Den eksisterende trappe fra fodgængerovergangen ved Gammel Strandvej til den eksisterende perron bevares. Den eksisterende aptering fordeles på de 2 perroner og suppleres med ny belysning og ny skiltning."


M.v.h.
Niels

Det lyder som et større arbejde. Hvor mange passagerer forventes at benytte Faxe Syd dagligt/månedligt/årligt (som man nu gør den slags op)?

Ifølge Passagertal.dk er der tale om 120 påstigere pr dag. Ikke voldsomt meget (Hårlev har 881), men nu er det jo vigtigt at huske at opgraderingen til krydsningsstation ikke er en forbedring for passagererne ved Faxe Syd - det er en forbedring for banen som helhed, fordi det enten gør det lettere at genoprette stabil drift efter forsinkelser, eller gør det muligt at køre hyppigere tog på hele linjen.

For passagererne ved den individuelle station kan det sådan set være fuldstændigt ligegyldigt om der er krydsningsspor eller ej, så længe banen har krydsningsstationer placeret der hvor togene skal mødes (og helst også et par ekstra i tilfælde af uregelmæssigheder).

Citat fra: Lars Dato 10/10-23, 15:20Det lyder som et større arbejde. Hvor mange passagerer forventes at benytte Faxe Syd dagligt/månedligt/årligt (som man nu gør den slags op)?

Svaret på det lidt forunderlige spørgsmål er: Mindst lige så mange, som hidtil.

Jeg har ikke konkrete påstigertal for Faxe Syd; men "i min tid" var summen af påstigere i Store Heddinge og Rødvig på Rødviglinien af samme størrelesorden som summen af påstigere i Faxe Syd og Faxe Ladeplads på Faxe Linien.

Sigtet med arbejderne i Faxe Syd er, som også hidtil beskrevet, at retablere krydsningsmuligheden i Faxe Syd og dermed atter opnå et alternativ til Karise på samme måde, som Store Heddinge er alternativ krydsningsstation til Klippinge.

M.v.h.
Niels

Østbanens spormodernisering
Af HTJ. 11/10-23, 00:39.
10-10-2023 .. Sporarbejde på Østbanen her ved Faxe S st

Det ekstra spor(ved Faxe syd), hænger sammen med ønsket kortere skift mellem lokaltog regionaltog i Køge.

Kan desværre ikke huske detaljerne om, hvordan det skulle fungere i praksis.

Citat fra: Thomas Larsen Dato 11/10-23, 01:17Det ekstra spor(ved Faxe syd), hænger sammen med ønsket kortere skift mellem lokaltog regionaltog i Køge.

Kan desværre ikke huske detaljerne om, hvordan det skulle fungere i praksis.

Tilbagekomsten af krydsmuligheden i Faxe Syd øger naturligvis muligheden for en optimeret køreplan, når man efter endt spormodernisering atter kan øge strækningshastigheden til 100 km/t.

M.v.h.
Niels

Citat fra: Niels Munch Dato 11/10-23, 06:34
Citat fra: Thomas Larsen Dato 11/10-23, 01:17Det ekstra spor(ved Faxe syd), hænger sammen med ønsket kortere skift mellem lokaltog regionaltog i Køge.

Kan desværre ikke huske detaljerne om, hvordan det skulle fungere i praksis.

Tilbagekomsten af krydsmuligheden i Faxe Syd øger naturligvis muligheden for en optimeret køreplan, når man efter endt spormodernisering atter kan øge strækningshastigheden til 100 km/t.

M.v.h.
Niels

og på møde med ingeniørforeningen fik vi at vide at de nye spor kan håndtere 120 km/t. Dog skal signalsystemet lige tilpasses først, hvis man ønsker det. Der er en eller flere strækninger, hvor dette overvejes, så køretiderne kan optimeres. Så vidt jeg husker for at køretiden af hver af de to separate strækninger syd for Hårlev kan blive den samme.

Gå op Sider: 1 2 3 [4] 5

Jernbanebøger

Strejftog VI, Frost på sporet

Strejftog VI, Frost på sporet. Pris 200 kr.

Læs mere
Svenska-lok

Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med tak