Velkommen til Jernbanen.dk forum. Log venligst ind eller registrér dig.

Trafikpolitik

- Hader regeringen generelt offentlig transport?
Gå ned Sider:[1] 2 3 ... 6
Hej alle sammen. Jeg har set for de sidste par år hvor forringet kollektiv trafik er blevet. Mange busruter har lukket ned og Vejle til Struer banen har gået helt ned ad bakken. Er det sådan regeringen hader offentlig transports ellers har vi nogle korrupt politikere som er finansieret af bilfirmaer?

Det korte svar er vel "ja"?

Det lange svar er: Alt skal tjene penge, man skal kunne se en direkte værdi i samfundet i regnearket, når man beregner, hvor mange penge, man putter i systemet. Derfor lukkes mange busruter, fordi man ikke "tjener penge" på dem. Det samme med jernbanen, den tjener heller ikke penge.

Mvh Matias
www.Tognål.dk - pins og slipsenåle med masser af danske og svenske tog

Ja forringelse, ihvertfald her i Roskilde. Der skal spares 5 busruter væk, bla 1 som berører 2 ældre bebyggelse og 1 stort plejecenter så hvad skal vi gøre jo der er flekstrafik som fungerer nogenlunde og så er der taxa men hvem har råd til det, det selvfølgelig kommunerne sparer men!!!!!bent

Hader regeringen generelt offentlig transport?
Af Niels Munch. 18/09-23, 10:52.
Seneste redigering: 18/09-23, 11:02 af Niels Munch
Citat fra: mgameing123 Dato 18/09-23, 10:19Hej alle sammen. Jeg har set for de sidste par år hvor forringet kollektiv trafik er blevet. Mange busruter har lukket ned og Vejle til Struer banen har gået helt ned ad bakken. Er det sådan regeringen hader offentlig transports ellers har vi nogle korrupt politikere som er finansieret af bilfirmaer?

De senere år har den kollektive trafik været særligt presset; dels har energipriserne været stigende, dels har passagertallene været vigende og har i mange henseender ikke genvundet faldet under covid-19.

Derudover er det økonomiske ansvar for den kollektive trafik fordelt på stat, regioner og kommuner. Der er således involveret mange politiske niveauer, som du hver især kan mistænke som "hadske" over for den kollektive trafik - eller "korrupte", om du vil.

Tendensen i den kollektive trafik har ført til, at regeringen har nedsat et ekspertudvalg, "der skal afdække mobilitetsbehov i både yderområder og i større byer samt belyse, hvordan nye kollektive transportløsninger kan understøtte mobiliteten i hele landet. Ekspertudvalget skal bl.a. give anbefalinger til takststrukturer, der kan understøtte brugen af kollektiv transport. Endeligt skal ekspertudvalget komme med anbefalinger til en hensigtsmæssig organisering af den lokale kollektive transportsektor, der sikrer en sammenhæng mellem lokale mobilitetsbehov og beslutningsansvar."

Ekspertgruppens uddybende kommissorium kan du finde her: https://www.trm.dk/media/v1rhwy0q/kommissorium-for-ekspertudvalg-om-kollektiv-mobilitet1-a.pdf .

Om det er udtryk for "had"?

God fornøjelse med læsningen.

M.v.h.
Niels

Citat fra: Niels Munch Dato 18/09-23, 10:52
Citat fra: mgameing123 Dato 18/09-23, 10:19Hej alle sammen. Jeg har set for de sidste par år hvor forringet kollektiv trafik er blevet. Mange busruter har lukket ned og Vejle til Struer banen har gået helt ned ad bakken. Er det sådan regeringen hader offentlig transports ellers har vi nogle korrupt politikere som er finansieret af bilfirmaer?

De senere år har den kollektive trafik været særligt presset; dels har energipriserne været stigende, dels har passagertallene været vigende og har i mange henseender ikke genvundet faldet under covid-19.

Derudover er det økonomiske ansvar for den kollektive trafik fordelt på stat, regioner og kommuner. Der er således involveret mange politiske niveauer, som du hver især kan mistænke som "hadske" over for den kollektive trafik - eller "korrupte", om du vil.

Tendensen i den kollektive trafik har ført til, at regeringen har nedsat et ekspertudvalg, "der skal afdække mobilitetsbehov i både yderområder og i større byer samt belyse, hvordan nye kollektive transportløsninger kan understøtte mobiliteten i hele landet. Ekspertudvalget skal bl.a. give anbefalinger til takststrukturer, der kan understøtte brugen af kollektiv transport. Endeligt skal ekspertudvalget komme med anbefalinger til en hensigtsmæssig organisering af den lokale kollektive transportsektor, der sikrer en sammenhæng mellem lokale mobilitetsbehov og beslutningsansvar."

Ekspertgruppens uddybende kommissorium kan du finde her: https://www.trm.dk/media/v1rhwy0q/kommissorium-for-ekspertudvalg-om-kollektiv-mobilitet1-a.pdf .

Om det er udtryk for "had"?


God fornøjelse med læsningen.

M.v.h.
Niels

Tak for den pdf. Jeg læser den så snart som muligt. Problemet er bare hvordan vores transportminister har været i forhold til udfordringerne. Han gider ikke give hjælp til busserne indtil eksperterne kommer med et svar som er først i slutning af næste år.

Citat fra: 1993matias Dato 18/09-23, 10:35Det korte svar er vel "ja"?

Det lange svar er: Alt skal tjene penge, man skal kunne se en direkte værdi i samfundet i regnearket, når man beregner, hvor mange penge, man putter i systemet. Derfor lukkes mange busruter, fordi man ikke "tjener penge" på dem. Det samme med jernbanen, den tjener heller ikke penge.

Offentlig transport tjener penge til samfundet via udvikling af byer og via at sikre alle sammen kan komme på arbejde. Selv offentlig transport i Aarhus er i underskud hvis profit er hvad vi taler om. Altså jeg har aldrig set et vej som tjener profit.

alt eksisterer i at tjene den socioøkonomiske fordelsmodel. Det faktum, at modellen finder hver motorvejsudvidelse fordelagtig og mest transit som ikke, synes ikke at genere nogen af politikerne.

Vi bør træffe ansvarlige valg i regeringen, men en del af det bør være at finde måder, hvorpå flere mennesker kan få flere offentlige transporttjenester - især elektrificerede transportformer.

Men modellen fanger ikke noget af behovet. Indfanger ikke den påvirkning, kørsel har på tættere områder, klart underregner for påvirkningen af kulstof og så meget mere ... og så bliver vi ved med at underinvestere i transit igen og igen.

Det er jo ikke kun den kollektive transport regionerne og kommunerne ikke har råd til lige pt.

Så spørgsmålet er vel i virkeligheden om regeringen hader regionerne og kommunerne? Vi ved jo at i hvert fald et af regeringspartierne ønsker regionerne nedlagt.

Anders

Hader regeringen generelt offentlig transport?
Af Niels Munch. 18/09-23, 12:49.
Seneste redigering: 18/09-23, 12:50 af Niels Munch
Citat fra: mgameing123 Dato 18/09-23, 11:36..... Problemet er bare hvordan vores transportminister har været i forhold til udfordringerne. Han gider ikke give hjælp til busserne indtil eksperterne kommer med et svar som er først i slutning af næste år.

"Gider og gider". Nu er det jo indenrigsministeren, der udmønter statens tilskud til regioner og kommuner (hvor ansvaret for bl.a. busdriften ligger), hvilket beror på forhandlinger med Danske Regioner hhv. Kommunernes Landsforening.

M.v.h.
Niels

Hader regeringen generelt offentlig transport?
Af Niels Munch. 18/09-23, 13:45.
Seneste redigering: 18/09-23, 13:48 af Niels Munch
Citat fra: Bent Jensen Dato 18/09-23, 10:44Ja forringelse, ihvertfald her i Roskilde. Der skal spares 5 busruter væk, bla 1 som berører 2 ældre bebyggelse og 1 stort plejecenter så hvad skal vi gøre jo der er flekstrafik som fungerer nogenlunde og så er der taxa men hvem har råd til det, det selvfølgelig kommunerne sparer men!!!!!bent

Det er dog, som jeg har forstået det, endnu kun forslag, idet den afsluttende 2. behandling af budget 2024-2027 finder sted i Økonomiudvalget 4. oktober og i Roskilde Byråd 11. oktober, og at fristen for fremsendelse af politiske ændringsforslag er fastsat til 25. september.

Så op på barrikaderne, Bent.

I Region Sjælland har man f.eks. aftalt at opretholde niveauet i 2024 for regionens 4 lokalbaner og 28 regionale busruter: https://www.sn.dk/region-sjaelland/busser-og-tog-undgaar-sparekniv-i-hvert-fald-naeste-aar/

Tilsvarende har man i Region Hovedstaden aftalt få besparelser på kun én regional buslinje i 2024: https://www.regionh.dk/presse-og-nyt/pressemeddelelser-og-nyheder/Sider/F%C3%A5-besparelser-p%C3%A5-den-kollektive-trafik-i-Region-Hovedstaden.aspx .

Men som nævnt er det jo primærkommunerne, der "råder over" de lokale busruter.

M.v.h.
Niels

Citat fra: Niels Munch Dato 18/09-23, 13:45
Citat fra: Bent Jensen Dato 18/09-23, 10:44Ja forringelse, ihvertfald her i Roskilde. Der skal spares 5 busruter væk, bla 1 som berører 2 ældre bebyggelse og 1 stort plejecenter så hvad skal vi gøre jo der er flekstrafik som fungerer nogenlunde og så er der taxa men hvem har råd til det, det selvfølgelig kommunerne sparer men!!!!!bent

Det er dog, som jeg har forstået det, endnu kun forslag, idet den afsluttende 2. behandling af budget 2024-2027 finder sted i Økonomiudvalget 4. oktober og i Roskilde Byråd 11. oktober, og at fristen for fremsendelse af politiske ændringsforslag er fastsat til 25. september.

Så op på barrikaderne, Bent.

I Region Sjælland har man f.eks. aftalt at opretholde niveauet i 2024 for regionens 4 lokalbaner og 28 regionale busruter: https://www.sn.dk/region-sjaelland/busser-og-tog-undgaar-sparekniv-i-hvert-fald-naeste-aar/

Tilsvarende har man i Region Hovedstaden aftalt få besparelser på kun én regional buslinje i 2024: https://www.regionh.dk/presse-og-nyt/pressemeddelelser-og-nyheder/Sider/F%C3%A5-besparelser-p%C3%A5-den-kollektive-trafik-i-Region-Hovedstaden.aspx .

Men som nævnt er det jo primærkommunerne, der "råder over" de lokale busruter.

M.v.h.
Niels
Ja tak Niels vil begynde at lave et notat til udvalget, måske lidt bange for at beslutningen er taget, men jeg klør på Bent

Hader regeringen generelt offentlig transport?
Af anders_vejby. 18/09-23, 18:06.
Seneste redigering: 18/09-23, 18:11 af anders_vejby
Citat fra: mgameing123 Dato 18/09-23, 10:19Hej alle sammen. Jeg har set for de sidste par år hvor forringet kollektiv trafik er blevet. Mange busruter har lukket ned og Vejle til Struer banen har gået helt ned ad bakken. Er det sådan regeringen hader offentlig transports ellers har vi nogle korrupt politikere som er finansieret af bilfirmaer?

Det er i hvert fald en regering uden store ambitioner på trafikområdet. Timemodellen blev droppet, dermed også tanken om bedre integration, og selvom der er blevet nedsat en transportkommission, så er det ligesom med sundhedskommissionen tvivlsom at den kommer til at konkludere andet end at højklasset kollektiv trafik ikke kan finansieres tilstrækkeligt med nuværende midler (hvilket vi i forvejen viste, no shit sherlock) og at løsningen ligger i at have mindre store forventninger til systemet, fordi vi åbenbart er så røvforkælede i Danmark. Sagt anderledes: glem god kollektiv transport udenfor de store byer, og egentlig (hvis vi skal være helt ærlige), også uden for Hovedstadsområdet... Alle dem der bliver efterladt på perronen (haha) kan bruge taxa eller Uber.

Jeg håber at jeg tager fejl, men selv hvis det sker, så ville der forhåbentlig så også opstå noget oprør fra baglandet, når rapporten kommer ud, fordi den folkelig og politisk modstand til alle de nedskæringer har i forvejen manglet, nok fordi man fra politisk side syntes at færre busruter eller dårligere togbetjening nok ikke var sjovt i udkantsdanmark, men, set i øjne af mange lokale politikere selv ejer bil, ikke det største problem alligevel.

Den, som ikke forstår spøg, forstår ikke dansk. - Georg Brandes

Jeg er med på, at der er sket mange nedskæringer på busruter. Men hvis vi holder os til jernbanerne, så kan jeg ikke komme på mere end én eneste reel nedskæring overhovedet inden for de sidste ti år. Jo: På Gribskovsbanens Tisvildegren blev ekstratog om lørdagen sløjfet. Øv. Er der andre bud på reelle nedskæringer på togdriften i Danmark indenfor ti år?? (Når jeg skriver "reelle nedskæringer", er det for at undgå, at ændrede standsningsmønstre kaldes for en nedskæring, hvis det blot er en omlægning, som giver fordele til nogle og går ud over nogle andre.) Ups - Kystbanens aftenkørsel gik fra tyve minutters drift til halvtimesdrift. Andre?

Citat fra: Jørgen Pagh Jensen Dato 18/09-23, 22:20Jeg er med på, at der er sket mange nedskæringer på busruter. Men hvis vi holder os til jernbanerne, så kan jeg ikke komme på mere end én eneste reel nedskæring overhovedet inden for de sidste ti år. Jo: På Gribskovsbanens Tisvildegren blev ekstratog om lørdagen sløjfet. Øv. Er der andre bud på reelle nedskæringer på togdriften i Danmark indenfor ti år?? (Når jeg skriver "reelle nedskæringer", er det for at undgå, at ændrede standsningsmønstre kaldes for en nedskæring, hvis det blot er en omlægning, som giver fordele til nogle og går ud over nogle andre.) Ups - Kystbanens aftenkørsel gik fra tyve minutters drift til halvtimesdrift. Andre?

Kystbanens kørsel i myldretiden gik fra 9 til 8 tog i timen, mens driften i de øvrige dagtimer forblev på 6 tog i timen. Men i K24 kommer der en langt mere betydelig nedskæring - driften i myldretiden bliver yderligere forringet til 6 tog i timen, og uden for myldretiden bliver det 4 tog i timen. Derudover forsvinder hurtigtog uden for myldretiden. Samtidig bliver rejsetiden også betydeligt længere, især uden for myldretiden, men også i myldretiden selvom der er hurtigtog.

Dette skyldes dog ikke økonomien, men at DSB simpelt hen ikke stoler på egen evne til at køre mere end 6 tog i timen på Kystbanen og stadig have en nogenlunde rettidighed. Eller, det påstår de i hvert fald.

Gå op Sider:[1] 2 3 ... 6
Indsend billeder

Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med tak